Ibn Hajar Haythami

 • View
  18

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

al-haythami

Text of Ibn Hajar Haythami

 • T.C.

  ANKARA NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS

  TEMEL SLAM BLMLER ANABLMDALI

  HADS BLM DALI

  BN HACER EL-HEYTEM (. 974/1567), HAYATI,

  ESERLER VE EL-FETV EL-HADSYYE ZELNDE HADSCL

  Yksek Lisans Tezi

  sa UYSAL

  Ankara-2015

 • T.C.

  ANKARA NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS

  TEMEL SLAM BLMLER ANABLMDALI

  HADS BLM DALI

  BN HACER EL-HEYTEM (. 974/1567), HAYATI,

  ESERLER VE EL-FETV EL-HADSYYE ZELNDE HADSCL

  Yksek Lisans Tezi

  sa UYSAL

  Tez Danman

  Prof. Dr. Bnyamin ERUL

  Ankara-2015

 • T.C.

  ANKARA NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS

  TEMEL SLAM BLMLER (HADS)

  ANABLM DALI

  BN HACER EL-HEYTEM (. 974/1567), HAYATI,

  ESERLER VE EL-FETV EL-HADSYYE ZELNDE HADSCL

  Yksek Lisans Tezi

  Tez Danman: Prof. Dr. Bnyamin ERUL

  Tez Jrisi yeleri

  Ad ve Soyad mzas

  .................................................................... ........................................

  .................................................................... ........................................

  .................................................................... ........................................

  .................................................................... ........................................

  Tez Snav Tarihi:

 • TRKYE CUMHURYET

  ANKARA NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS MDRLNE

  Bu belge ile bu tezdeki btn bilgilerin akademik kurallara ve etik davran

  ilkelerine uygun olarak toplanp sunulduunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin

  gerei olarak, almada bana ait olmayan tm veri, dnce ve sonular andm

  ve kaynan gsterdiimi ayrca beyan ederim.(//2015)

  Tezi Hazrlayan rencinin

  Ad ve Soyad

  sa UYSAL

  mzas

 • ii

  NDEKLER

  KISALTMALAR ...................................................................................................... V

  NSZ ...................................................................................................................... V

  GR .......................................................................................................................... 1

  A. ARATIRMANIN KONUSU VE NEM ......................................................... 1

  B. ARATIRMANIN AMACI .................................................................................. 2

  C. ARATIRMANIN PLANI VE METODU .......................................................... 3

  BRNC BLM...................................................................................................... 6

  BN HACER EL-HEYTEM'NN HAYATI VE LM KL ....................... 6

  A. YAADII DNEM ............................................................................................. 6

  1. Siyas ve Sosyal Durum ....................................................................................... 7

  2. lm Durum ........................................................................................................... 9

  B. HEYTEMNN HAYATI .................................................................................. 11

  1. smi ve Knyesi ................................................................................................. 11

  2. Doduu Yer ...................................................................................................... 12

  3. Nisbesi ................................................................................................................ 13

  4. lm Seyahatleri .................................................................................................. 13

  5. Vefat .................................................................................................................. 13

  C. LM KL ................................................................................................... 14

  1. Fkh lmindeki Yeri ........................................................................................... 15

  2. Hadis lmindeki Yeri .......................................................................................... 16

  D. HOCALARI VE TALEBELER ....................................................................... 16

  1. Hocalar .............................................................................................................. 17

  2. Talebeleri............................................................................................................ 19

  E. ESERLER ........................................................................................................... 20

  a. Fkh le lgili Eserleri ........................................................................................ 20

  b. Siyer, Biyografi, Tarih Alannda Yazd Eserler .............................................. 23

  c. Hadis ile ilgili yazd eserler ............................................................................ 24

 • iii

  d. Akid-Kelam ile ilgili Eserleri ........................................................................... 25

  e. Dier Eserleri ..................................................................................................... 26

  KNC BLM ...................................................................................................... 29

  FETV LTERATR VE HEYTEMNN EL-FETV EL-HADSYYE

  ADLI ESER ............................................................................................................. 29

  A. ESERN ER ............................................................................................... 32

  1. Birinci Blm ................................................................................................. 33

  2. kinci Blm: Bed ve Men ........................................................................ 36

  3. nc Blm: Nahiv .................................................................................... 36

  4. Drdnc Blm: Usuld-Dn ...................................................................... 37

  5. Beinci Blm: Usulul-Fkh ........................................................................ 38

  6. Altnc Blm: Ulmul-Kuran, Kuran, Tefsir ve Kraat lmi .................... 40

  7. Yedinci Blm: Ulmul-Hadis ..................................................................... 42

  8. Sekizinci Blm: Tasavvuf ............................................................................ 45

  B. TASNF SEBEB VE MANTII ....................................................................... 48

  C. AYET, HADS VE KAYNAK KULLANMASI ............................................... 49

  D. SORU VE CEVAP EKLLER ....................................................................... 53

  E. MEZHEP FAKTR ......................................................................................... 56

  F. FETVA YNTEM ............................................................................................. 56

  G. ESERDE KULLANILAN KAYNAKLAR ........................................................ 57

  a. Tefsir Kaynaklar ............................................................................................ 57

  b. Hadis Kaynaklar ............................................................................................ 58

  c. Dier Kayanaklar ........................................................................................... 61

  . HEYTEMNN BN TEYMYEYE ELETRLER ................................. 65

  H. EL-FETV EL-HADSYYE LE EL-FETV EL-KUBR EL-

  FIKHIYYENN KARILATIRILMASI ........................................................... 67

  1. erik Bakmndan Karlatrlmas: ................................................................. 68

  2. Uslp Asndan Karlatrlmas...................................................................... 69

  . ESER ZERNE YAPILAN DEERLENDRMELER ................................. 72

 • iv

  1. Kaynak olarak Kullanlmas ............................................................................... 72

  2. Esere Yaplan tirazlar........................................................................................ 75

  J. EL-FETV EL-HADSYYEDE KULLANILAN UYDURMA

  RVAYETLER ......................................................................................................... 76

  1. lm Melei ve Ruhun Kabzna Dair Rivayetler .............................................. 76

  2. Mehdilikle lgili Rivayetler ................................................................................ 79

  3. Cahilin Veli Olmas le lgili Rivayet ................................................................ 82

  4. Hz. Peygamberin Fazileti ile lgili Rivayetler .................................................. 83

  5. Ebdl Konusundaki Rivayetler .......................................................................... 85

  NC BLM .................................................................................................. 90

  HEYTEMNN HADSCL ............................................................................. 90

  A. HADS VE SNNETE BAKII .....