I. Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I. Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429

 • 2

  FORMULAR F 000

  UT: 0 0 0

  AN:

  I. MORBIDITATE 1. Morbiditate generală (incidenţa)1)

  Tabel T02

  Cazuri de îmbolnăvire Cifre absolute la 1.000 locuitori

  Specificare Ra nd

  Total 15 ani +(adulţi) 0 - 14 ani

  (copii) Total 15 ani + (adulţi)

  0 - 14 ani (copii)

  A B 01 02 03 04 05 06

  Total 01 609891 413215 196676 1051.12 849.33 2098.84

  Urban 02 348550 243179 105371 1157.92 945.21 2409.21

  Rural 03 261341 170036 91305 935.98 741.72 1827.20

  2. Morbiditate generală (incidenţă pe cauze şi grupe de vârstă)1) Tabel T03

  din care: pe grupe de vârstăClasa R Totalcazuri noi sub 1 an 1-14 ani 15-64 ani 65 ani + A B 01 02 03 04 05

  Total 01 609891 31912 164764 281359 131856 Bolile infecţioase şi parazitare 02 26401 976 10999 11483 2943 Tumori 03 2536 18 55 1493 970 B. singelui, org. hemato-poietice, tulb. imunit. 04 6768 682 2456 2620 1010 Bolile endoc.de nutriţie şi metabolism 05 18300 669 1090 10874 5667 Tulburari mintale şi de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului şi anexelor sale 08 18049 714 3535 7816 5984 Bolile urechii şi apofizei mastoide 09 14511 913 4177 5992 3429 Bolile ap. circulator 10 41508 42 282 20641 20543 Bolile ap. respirator 11 253288 22819 116844 88958 24667 Bolile ap. digestiv 12 54460 2401 9341 28860 13858 Bolile pielii şi ţesutului celular subcutan. 13 27953 1917 8916 13264 3856 B.sist.osteo-art.,muşchilor şi ţes. conj. 14 61042 25 566 37034 23417 Bolile ap. genito-urinar 15 36626 216 2784 24756 8870 Complic. sarcinii, naşterii şi lăuziei 16 898 0 2 893 3 Afecţiuni perinatale 17 58 58 0 0 0 Malform. congenit, anom. cromozomiale 18 427 122 79 126 100 Simptome, semne şi rezultate anormale 19 2130 138 347 1043 602 Leziuni traumatice şi otrăviri 20 13483 131 2331 8262 2759 1) Morbiditatea raportată de medicii de familie.

 • 3

  3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04

  Specificare Ra nd

  Angină cu strepto-

  coci

  Boală diareică

  acută Botulism Dizenteriebacilară Erizipel

  Febră tifoidă

  Febră para-

  tifoidă Gripă

  A B 01 02 03 04 05 06 07 08

  Total 01 71 336 0 8 17 0 0 58

  Urban 02 51 91 0 3 8 0 0 25

  Rural 03 20 245 0 5 9 0 0 33

  - continuare -

  R an

  d Hepatită virală

  Lepto- spiroză Malarie

  Meningită cerebro- spinală

  Mono- nucleoză

  infecţioasă

  Parotidită epidemică Rubeolă Rugeolă

  Salmonel- loze Scabie

  B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 208 3 0 2 2 0 0 1 24 34 02 67 0 0 2 2 0 0 0 20 19 03 141 3 0 0 0 0 0 1 4 15

  - continuare -

  R an

  d

  Scarlatină Tetanos Toxiinfecţiialimentare Trichineloză Tuse

  convulsivă Varicelă

  B 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  01 70 1 11 0 2 1271

  02 48 1 0 0 1 658

  03 22 0 11 0 1 613

  4. Tuberculoza

  4.1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi. Incidenţa (bolnavi noi şi recidive) Tabel T05

  Bolnavi înregistraţi în cursul anului: Bolnavi noi

  Tbc aparat respirator Tbc extrarespiratordin care: din care: tbc pulmonar din care: cu bK+

  D om

  ic ili

  ul bo

  ln av

  ul ui

  Total bolnavi înregis-

  traţi

  (col.01= 02+13)

  Total bolnavi

  noi

  (col.02= 04+08)

  Copii 0-14 ani

  Total Total

  Total d c: numai la culturi

  To ta

  l (c

  .o l0

  8= 09

  + ...

  + 12

  )

  osteo- arti- cular

  gan- gli- onar

  uro- geni-

  tal

  alte locali -zări

  A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

  Total 545 463 32 405 387 306 16 58 6 4 10 38

  Urban 251 217 16 186 181 141 9 31 5 2 7 17

  Rural 294 246 16 219 206 165 7 27 1 2 3 21

  - continuare -

 • 4

  Bolnavi înregistraţi în cursul anului: Bolnavi readmişi (recidive)

  Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator din care:

  din care: tbc pulmonar din care: cu bK+

  D om

  ic ili

  ul b

  ol na

  vu lu

  i Total

  recidive

  (col.13= 15+19)

  Copii 0-14 ani

  Total Total

  Total d c: numai la culturi

  Total

  (c.19= 20+ ... +23)

  osteo- arti- cular

  gan- gli- onar

  uro- geni-

  tal

  alte locali-

  zări

  A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  Total 82 0 79 75 70 6 3 0 0 0 3

  Urban 34 0 33 33 31 3 1 0 0 0 1

  Rural 48 0 46 42 39 3 2 0 0 0 2

  4.2. Prevalenţa (bolnavi rămaşi în evidenţă la 31 decembrie) Tabel T06

  Bolnavi rămaşi în evidenţă Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

  din care: din care: tbc pulmonar

  din care: cu bK+

  D om

  ic ili

  ul b

  ol na

  vu lu

  i

  Total

  (col.01= 03+07)

  Copii 0-14 ani

  Total Total

  Total din care: numai la culturi

  Total

  (col.07= 08+ ... +11)

  osteo-

  arti- cular

  gan- gli- onar

  uro- geni-

  tal

  alte locali-

  zări

  A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

  Total 507 50 451 417 353 29 56 5 5 10 36 Urban 258 20 227 199 157 15 31 4 3 8 16 Rural 249 30 224 218 196 14 25 1 2 2 20

  4.3. Mişcarea anuală a baciliferilor Tabel T07

  Nr. bolnavilor cu BK + la sfârşitul anului

  precedent

  Nr. bolnavilor deveniţi pozitivi în cursul anului

  (inclusiv transferaţi)

  Nr. bolnavilor negativaţi

  în cursul anului

  Nr. bolnavilor plecaţi sau decedaţi

  în cursul anului

  Nr. bolnavilor cu BK +

  la sfârşitul anului 01 02 03 04 05

  340 371 311 43 357

  4.4. Bolnavi cronici de tuberculoză pulmonară cu alte retratamente în anul 2010 Tabel T08

  din care: Evaluaţi DeceseAflaţi la

  început. anului

  Intraţi în cursul anului

  Total Bolnavi cronici

  (col 1+2)

  Total evaluaţi

  (col 5+...+11)

  Vindecat sau cu

  tratament încheiat

  Aban- don,

  pierdut Eşec Mu-taţi

  Continuă tratament Tbc Alteboli

  Ne- eva- luaţi (col. 3-4)

  Rămaşi la 31 dec

  (col. 3-5- 8-10-11)

  A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Cronici 20 9 29 14 4 1 2 0 2 2 3 15 20 Reluaţi după abandon 12 10 22 6 2 1 0 0 0 1 2 16 17 Reluaţi după eşec 17 10 27 10 7 0 0 0 2 0 1 17 19 Notă: col ( 1+2 ) = col 3 = col ( 4+12 )

 • 5

  4.5. Evoluţia sub tratament a tuberculozei pentru cohorta anului 2009 Tabel T94

  Evaluaţi Decese

  Total în

  evid.

  Total eva- luaţi

  Vinde- cat

  Trata- ment

  încheiat

  Aban- don,

  pierdut Eşec

  Tbc Alte Mutaţi Continuătratament

  Ne- evaluaţi

  A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 N 307 307 244 10 14 9 4 4 13 9 0Tbc.pulmonară – pozitivi

  la examenul microscopic R 72 72 57 5 1 3 0 0 6 0 0 N 28 28 21 0 5 0 1 0 0 1 0Tbc.pulmonară – pozitivi

  numai la cultură R 12 12 9 2 0 1 0 0 0 0 0 N 101 101 3 19 62 0 9 4 3 1 0Alte TB (pulmonare

  negative) R 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 N = caz nou; R = readmişi.

  5. Sifilis Tabel T09

  Cazuri noi Specificare

  R ân

  d

  Total din care:Sifilis recent Rămaşi în evidenţă

  A B 01 02 03

  Total 01 63 40 151

  Urban 02 25 15 75

  Rural 03 38 25 76

  6. Hemodializă

  6.1. Insuficienţă renală cronică Tabel T 13

  Bolnavi dializaţi din care:

  Număr bolnavi cu insuficienţă renală cronică

  în evidenţă

  TOTAL

  02 = 03 + 04 Hemodializă Dializă

  peritoneală

  Număr total şedinţe

  de hemodializă

  Număr schimburi de

  dializă peritoneală

  01 02 03 04 05 06

  170 219 219 0 24873 0

  6.2. Insuficienţă renela acută Tabel T 14

  Trataţi cu: Număr total şedinţe de:Număr bolnavi cu insuficienţă renală acută, intoxicaţii,

  plasmafereză

  Hemodia- liză

  Hemofil- trare

  continuă

  Hemoper- fuzie

  Plasmafe- reză

  Hemodia- liză

  Hemofil- trare

  continuă

  Hemoper- fuzie

  Plasmafe- reză

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 147 93 29 25 0 1768 267 31 0

 • 6

  7. Cancer

  7.1. Bolnavi de cancer in evidenţa cabinetelor 7.2. Depistarea citologică a cancerului de oncologie Tabel T10 colului uterin Tabel T11

  Specificare

  R ân

  d Total cazuri noi luate în

  evidenţă

  Din care: în stadii curabile

  Specificare

  R ân

  d In acţiuni de

  screening

  La gine- copate

  A B 01 02 A B 01 02

  Toate localizarile din care: 01

  1881 0

  Total femei examinate citologic 01

  4176 3224

  Cancer al pielii 02 20 16

  din care: suspecte 02 103 241

  Cancer al sînului la femei 03 209 95

  0 03 5 22

  Cancer al colului uterin 04 79 41

  I 04 17 15

  Cancer bronhopulmonar 05 269 0

  II 05 24 17

  Cancer al stomacului 06 149 22 Cancer al prostatei 07 98 0 Total bolnavi rămaşi în evidenţă 08 14213 0

  din care: confirmate anatomo-patologic cu cancer al colului uterin, în stadiile clinice III

  IV 06

  23 14

  8. Alte boli (în evidenţa medicului de familie) Tabel T12

  Specificare Râ nd

  Anemii (se exclud anemiile

  secundare)

  Boală ulceroasă

  Boli cer