19
(i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib pegawai bawahannya. (ii) Pegawai yang tidak menjalankan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peraturan, disifatkan cuai dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 21. (1), (2) AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 PERATURAN 21 – TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB

(i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

(i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk

menjalankan kawalan dan pengawasan

tatatertib pegawai bawahannya.

(ii) Pegawai yang tidak menjalankan pengawasan

tatatertib ke atas pegawai bawahannya yang

melanggar mana-mana peraturan, disifatkan

cuai dan boleh dikenakan tindakan tatatertib

21. (1), (2) AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB

DAN SURCAJ) 2000

PERATURAN 21 – TUGAS KAWALAN DAN

PENGAWASAN TATATERTIB

Page 2: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

TIDAK BOLEH MENGADAKAN ATAU

MENGELOLAKAN ATAU MENGAMBIL BAHAGIAN

DALAM LOTERI SELAIN BAGI MAKSUD

KEBAJIKAN

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 16

Mengunakan harta persendirian untuk

cabutan bertuah atau loteri selain tujuan

kebajikan

16. AKTA BADAN BERKANUN

(TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000

PERATURAN 16 – CABUTAN BERTUAH

DAN LOTERI

Page 3: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

PEGAWAI DILARANG MEMBERI/MENERIMA

HADIAH, JIKA :

(a) Ada kena mengena dengan pelaksanaan tugas

(b) Bentuk, amaun atau nilai hadiah itu tidak

sepadan dengan maksud hadiah

KEBENARAN KETUA JABATAN PERLU DIPEROLEHI,

JIKA :

(a) Pegawai meragui tentang bentuk, amaun atau

nilai hadiah

(b) Penerimaan hadiah sukar ditolak

7.(1) AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN

SURCAJ) 2000

PERATURAN 7– HADIAH

Page 4: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

Pegawai hendaklah apabila dilantik, mengisytiharkan

harta :

i) Pada tarikh dilantik

ii) Memperolehi harta baru

iii) Pelupusan harta

iv) Pada masa dikehendaki oleh kerajaan

v) Setiap lima (5) tahun sekali

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 9

(a) Tidak melaporkan pembelian rumah, kereta, dll

(b) Tidak melaporkan pelupusan rumah, kereta, dll

9.(1) AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN

SURCAJ) 2000

PERATURAN 9 - PEMUNYAAN HARTA

Page 5: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

SEORANG PEGAWAI BADAN BERKANUN TIDAK BOLEH:

(a) Mengambil bahagian, sama ada secara langsung atau tidak

langsung, dalam pengurusan atau urusan apa-apa

pengusahaan komersial, pertanian atau perindustrian;

(b) Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja

dengan mana-mana institusi, syarikat, firma atau individu

persendirian;

(c) Sebagai seorang pakar, memberikan apa-apa laporan atau

memberikan apa-apa keterangan, sama ada secara percuma

atau dengan dibayar upah

TIDAK BOLEH BUAT KERJA LUAR, KECUALI:

(a) Di luar waktu pejabat/ tugas rasmi

(b) Tidak menjejaskan kebergunaannya sebagai pegawai awam

(c) Tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4

(a) Memandu teksi selepas waktu pejabat tanpa kebenaran

(b) Menjalankan perniagaan pasar malam, menjadi pengawal

keselamatan dan pekerjaan lain tanpa kebenaran

4.(1) AKTA 605, AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN

SURCAJ) 2000

PERATURAN 4 - PEKERJAAN LUAR

Page 6: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

Tanggungan hutangnya menyebabkan kesulitan

kewangan yang serius, iaitu :

(a) Agregat hutang / tanggungan tak bercagar

melebihi 6 emolumen bulanannya kecuali

pinjaman pendidikan

(b) Penghutang penghakiman (judgement debtor)

dan tidak dijelaskan dalam tempoh ditetapkan

(c) Bankrap atau pemakan gaji tak solven

(insolvent)

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 12

Penjamin yang gagal membayar hutang

peminjam dalam tempoh satu bulan dari tarikh

penerimaan perintah mahkamah

Peminjam diisytihar bankrap oleh mahkamah

dan gaji dipegang / urus oleh Amanah Raya.

Gaji tidak mencukupi untuk melepaskan

tanggungan

12. AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN

SURCAJ) 2000

PERATURAN 12 – KETERHUTANGAN

KEWANGAN YANG SERIUS

Page 7: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

Tidak boleh meminjam wang/ menjadi penjamin

kepada mana-mana orang yang :

(a) Tertakluk kepada kuasa rasminya

(b) Ada urusan rasmi

(c) Tinggal/ memiliki tanah/ menjalankan

perniagaan dalam kawasan kuasa rasmi

(d) Menjalankan perniagaan memberi pinjam

wang

Boleh pinjam daripada :

BANK- bercagar / Overdraf

Syarikat Insuran – Cagaran Polisi

Syarikat Kerjasama- (Termasuk Kerajaan)

Syarikat Meminjam – Akta Syarikat Meminjam

1969

Perjanjian Sewa Beli

Dengan Syarat :

(i) Institusi itu tidak secara langsung di bawah

kuasa rasminya

(ii) Jangan bawa skandal awam / menggunakan

kedudukan sbg pegawai badan berkanun

(iii) Agregat hutang tidak menyebabkan

keberhutangan kewangan yang serius

PERATURAN 11 – MEMINJAM WANG

11. (1), (2), (3) AKTA BADAN BERKANUN

(TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000

Page 8: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

TIDAK BOLEH MEMINJAMKAN WANG DENGAN

FAEDAH

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 14

(a) Pegawai memberikan pinjaman dengan

mengenakan faedah atau bunga

Penyimpanan wang secara deposit tetap atau

ke dalam sesuatu akaun dalam mana-mana

institusi kewangan atau koperasi atau dalam

bon yang diterbitkan oleh kerajaan atau oleh

mana-mana badan berkanun tidak boleh

dianggap sebagai peminjam wang dengan

faedah bagi maksud peraturan ini.

14. (1), (2) AKTA BADAN BERKANUN

(TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000

PERATURAN 14 – MEMINJAMKAN

WANG

Page 9: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

Tidak boleh menerima / memberi keraian

sekiranya:

(a) Keraian itu dapat dengan apa-apa cara

mempengaruhi tugas rasmi

(b) Bercanggah dengan Tatakelakuan Peraturan 3

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 8

Kontraktor meraikan Ketua Jabatan yang

menjadi ahli Lembaga Tender

(Keraian = Belanja makan, hotel, tambang,

bercuti dan lain-lain)

PERATURAN 8 – MENERIMA/MEMBERI

KERAIAN

8. (a) (b) AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB

DAN SURCAJ) 2000

Page 10: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

(1) Tidak boleh mengunakan/mengambil/

menyalahgunakan/menagih dadah berbahaya

(kecuali bagi maksud perubatan)

(2) Pegawai boleh diambil tindakan tatatertib

dengan tujuan buang kerja

(3) Perkhidmatan pegawai boleh ditamatkan atas

kepentingan awam di bawah Bahagian II akta

ini

(4) Dadah atau bahan-bahan disenaraikan di

dalam Jadual Pertama Akta Dadah Berbahaya

1952 ( Akta 234)

PERATURAN 6 – MENYALAHGUNA

DADAH

6. (1), (2), (3) & (4) AKTA BADAN BERKANUN

(TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000

Page 11: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

Pegawai tidak boleh :

(a) Menyelenggara taraf hidup melebihi

emolumen pendapatan yang sah

(b) Menguasai / memiliki sumber kewangan atau

harta yang tak seimbang atau tak munasabah

dengan emolumen / pendapatan yang sah.

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 10

Pegawai mempunyai harta yang tidak sepadan

dengan emolumen atau pendapatan yang sah

10. (1) (a) (b), (2), (3) AKTA BADAN BERKANUN

(TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000

PERATURAN 10 – MENYENGGARA TARAF HIDUP

MELEBIHI EMOLUMEN PENDAPATAN YANG SAH

Page 12: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

(a)Semasa bertugas hendaklah sentiasa berpakaian

dengan sepatutnya yang ditentukan oleh kerajaan

melalui arahan yang dikeluarkan

(b)Semasa menghadiri sesuatu upacara rasmi

hendaklah berpakaian sebagaimana yang

ditentukan bagi upacara itu.

Memakai baju batik pada setiap hari khamis

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 5

(a)Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar

(b)Memakai kain sarong, jeans, seluar pendek dan

lain-lain

(c) Tidak memakai pakaian Batik Malaysia pada hari

Khamis seperti yang ditetapkan di dalam

SPP1/2008

5.(1), (2) AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB

DAN SURCAJ) 2000

PERATURAN 5 - PAKAIAN

Page 13: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN

NIAGA HADAPAN SEBAGAI PEMBELI ATAU

PENJUAL, DALAM PASARAN TEMPATAN ATAU

LUAR NEGARA

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 15

Terlibat dalam pasaran komoditi / pasaran

hadapan

15. AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN

SURCAJ) 2000

PERATURAN 15 – TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM

PASARAN NIAGA HADAPAN

Page 14: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

TIDAK BOLEH MENERBITKAN ATAU MENULIS

BUKU, MAKALAH ATAU KARYA LAIN

BERDASARKAN MAKLUMAT RASMI

TERPERINGKAT

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 17

(a) Menulis / menerbit buku menggunakan

maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar,

rahsia dan sulit)

17. AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN

SURCAJ) 2000

PERATURAN 17 – PENERTBITAN BUKU

DAN KARYA

Page 15: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

TIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT KEBENARAN

MENTERI YANG BERKENAAN

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18

(a) Ceramah yang memburukkan pentadbiran

Kerajaan

(b) Membuat ulasan / penjelasan mengenai sesuatu

peristiwa tanpa kebenaran Menteri yang berkenaan

(c) Menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap

isu peribadi menerusi kenyataan akhbar

18.(1) (a), (2), (3), (4) AKTA BADAN BERKANUN

(TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000

PERATURAN 18 - PERNYATAAN AWAM

Page 16: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

TIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING AKHBAR/

MAJALAH/ JURNAL KECUALI PENERBITAN

BERIKUT

(i) Jabatan

(ii) Profesional

(iii) Pertubuhan Sukarela yang tidak bercorak politik

(iv) Diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 19

(a) Menjadi penyunting akhbar harian

(b) Menjadi penyunting akhbar parti politik

19. AKTA BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN

SURCAJ) 2000

PERATURAN 19 - PENYUNTING AKHBAR/

MAJALAH/ JURNAL

Page 17: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

(1) Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan

Kumpulan Pengurusan dan Profesional ADALAH

DILARANG mengambil bahagian dalam aktiviti

politik atau memakai lambang parti politik,

khususnya tidak boleh:

a) Membuat pernyataan menyebelahi mana-mana parti

politik

b) Menerbit/mengedar buku/artikel/risalah mengenai

politik

c) Merayu undi

d) Agen pilihanraya tempat mengundi

e) Bertanding apa-apa jawatan

f) Memegang apa-apa jawatan

(2) Kumpulan sokongan boleh dilantik sebagai ahli

jawatankuasa parti politik setelah mendapat

kebenaran secara bertulis daripada Lembaga.

(3) Pegawai yang dibenarkan bercuti hingga tarikh

persaraannya :

(i) Semua kumpulan

(ii) Dengan kebenaran

20.(1) AKTA 605, AKTA BADAN BERKANUN

(TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000

PERATURAN 20 - KEGIATAN POLITIK

Page 18: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran

Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa

kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh

dikenakan tindakan tatatertib.

- Termasuklah tidak hadir bagi apa jua tempoh

masa pada masa dan di tempat pegawai itu

dikehendaki bertugas

CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 23

• Pegawai ’hilang’ selepas mengetik kad perakam

waktu di waktu pagi, kemudian muncul semula di

waktu petang bagi mengetik waktu pulang.

• Tidak patuhi waktu bekerja berperingkat

23. AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB

DAN SURCAJ) 2000

PERATURAN 23 – TINDAKAN TATATERTIB KERANA TIDAK

HADIR TANPA CUTI

Page 19: (i) Tanggungjawab setiap pegawai untuk PERATURAN 21 TUGAS ... › wp-content › uploads › 2015 › 12 › Tatakelakuan-Akt… · Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran