18
' i . REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKEPOSLOVE Klasa: 015-08113-01/49 Ur.broj: 251-15-04/2-14-5 Zagreb, 24. lipnja 2014. GRADSKA SKUPSTINA GRADA ZAGREBA Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova ZAGREB Cirilometodska 5 Predmet: Imenovanje ulica Temeljem Zakljucaka o imenovanju odvojaka sa 13. Sjednice Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova odriane 17. lipnja 2014. god. dostavlja se opis odvojaka predlozenih za imenovanje. GRADSKA CETVRT SESVETE Naselje Budenec Imenovanje ulica 1. Neimenovana ulica (k.c. 2061 k.o. Sasinovec) koja se odvaja iz Ulice Slavka Stancirajuzno od kucnog broja 4, u smjeru istoka i nakon 200m zavrsava kao slijepa, imenuje se u Ulicu Slavka StanCira II. odvojak i dobiva ime ULICA SLAVKA STANCIRA II. ODVOJAK 2. Neimenovana ulica (k.c. 2903 k.o. Sasinovec) koja se odvaja iz Budenecke ceste (iza kucnog broja 20), u smjeru juga i zavrsava kao poljski put, imenuje se u Ulicu Budenecka cesta I. odvojak i dobiva 1me BUDENECKA CESTA I. ODVOJAK

i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

' ~-~

i . ~ ~--/

REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKEPOSLOVE

Klasa: 015-08113-01/49 Ur.broj: 251-15-04/2-14-5 Zagreb, 24. lipnja 2014.

GRADSKA SKUPSTINA GRADA ZAGREBA Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

ZAGREB Cirilometodska 5

Predmet: Imenovanje ulica

Temeljem Zakljucaka o imenovanju odvojaka sa 13. Sjednice Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova odriane 17. lipnja 2014. god. dostavlja se opis odvojaka predlozenih za imenovanje.

GRADSKA CETVRT SESVETE

Naselje Budenec Imenovanje ulica

1. Neimenovana ulica (k.c. 2061 k.o. Sasinovec) koja se odvaja iz Ulice Slavka Stancirajuzno od kucnog broja 4, u smjeru istoka i nakon 200m zavrsava kao slijepa, imenuje se u Ulicu Slavka StanCira II. odvojak i dobiva ime ULICA SLAVKA STANCIRA II. ODVOJAK

2. Neimenovana ulica (k.c. 2903 k.o. Sasinovec) koja se odvaja iz Budenecke ceste (iza kucnog broja 20), u smjeru juga i zavrsava kao poljski put, imenuje se u Ulicu Budenecka cesta I. odvojak i dobiva 1me BUDENECKA CESTA I. ODVOJAK

Page 2: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

3. Neimenovana ulica (k.c. 2979 k.o. Sasinovec) koja se odvaja iz Ulice Slavka Tkalceca (iza kucnog broja 3), u smjeru juga i zavrsava kao poljski put, imenuje se u Ulicu Slavka Tkalceca I. odvojak i dobiva ime ULICA SLA VKA TKALCECA I. ODVOJAK

Dostaviti: d)Naslovu

2. Pismohrana- ovdje

Privitak: 1. Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka iz zemljisne-knjige 4. Skica polozaja ulica

0 tome obavijest:

PROCELNICA

N;]ka K.rzna. ric dipl. ing.geod.

~· .. / 7

V I I 1

-Vijece Gradske cetvrti Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanica 4 (KLASA: 026-02/13-01/40)

Page 3: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Odjel za katastar zemljista i nekretnina Odsjek I (Zagreb)

KLASA: 935-07/2014-00115087 URBROJ: 251-15-02/1-2014-3 Zagreb, 24.6.20 14.

IZV ADAK IZ POSJEDOVNOG LIST A

Katastarska opcina: SASINOVEC MB katastarske opcine: 325449 Posjedovni list: 60

Naziv

JAVNO DOBRO

Broj Rudina/Uiica/Trg

2061 ULICA SLAVKA STANCIRA 2903 GMEJKA 2979 ZLEBCI

Nositelj prava

Adresa

SASINOVEC, BB

Katastarska cestica

Nacin uporabe I Naziv zgrade

PUT PUT PUT

Pravni odnos

KORISNIK

Adresa zgrade

Udio/PLPG

1/1

pp rezim*

OIB/kljuc

Povrsina/m2

622 1011 2507

Ukupno: 4140 m2

Ostali korisnici/cestice su kao nepotrebno ispusteni.

Napomena: Ova isprava nije dokaz o vlasnistvu na katastarskim cesticama upisanim u posjedovnom listu. Oslobodeno upravne pristojbe na osnovi clanka 6. tocke I. Zakona o upravnim pristojbama ('Narodne novine' br.8/96, 77/96, 95/97,131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10,69/10, 126/11, 112/12, 19/13,80/13 i 40/14).

Obradio/la: Mario Zeljkovic Administrativni referent

P I v • v /k/''

. o ov astenJu propyfnil a:

voditele·o :sJeka:

D.rago .J. u·r·I··· c, '.p.J. in.·g. geod. /~; /-c ..

Page 4: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka
Page 5: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA KATASTARI GEODETSKE POSLOVE

Odjel za katastar zemlj ista i nekretnina Odsjek I (Zagreb)

KLASA: 935-06/2014-02/340 URBROJ: 251-15-2/1-2014-28 Zagreb, 24. lipanj 2014.

K.o. Sdinovec Mjerilo 1 : 2880 Broj kat. plana: 14,15,18,19

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

za katastarsku cesticu broj 2903

2912/2

2980/2

Voditelj Odsjeka Obradila: Aleksandra Matun Strucni referent za digitalnu obradu podataka

Page 6: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka
Page 7: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRAD SKI URED ZA KA TASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Odjel za katastar zemljista i nekretnina Odsjek I (Zagreb)

KLASA: 935-06/2014-02/340 URBROJ: 251-15-2/1-2014-27 Zagreb, 24. lipanj 2014.

K.o. SaSinovec Mjerilo 1 : 2880 Broj kat. plana: 15

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

za katastarsku cesticu broj 2061

202311

1816

2066/4

2919/3

Oslobodeno od naplate upravne pristojbe prema clanku 6. tocka I. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 131/97 i 68/98).

Obradila: Aleksandra Matun Strucni referent za digitalnu obradu podataka

Vo d i; e I j 6 d.s'j·e k a

Drag·Q .. Ju.fir. iyv .. ·.Ji~ ipl· ... ~ ... ·rig. geod. . 1 1i \{q;;~ ·.·

205

Page 8: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka
Page 9: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA KATASTARI GEODETSKE POSLOVE

Odjel za katastar zemljista i nekretnina Odsjek I (Zagreb)

KLASA: 935-06/2014-02/340 URBROJ: 251-15-2/1-2014-29 Zagreb, 24. lipanj 2014.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

za katastarsku cesticu broj 2979

Obradila: Aleksandra Matun Strucni referent za digitalnu obradu podataka

K.o. Sa8inovec Mjerilo 1 : 2880 Broj kat. plana: 14,15,18,19

Page 10: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

I

Prikaz z.k. uloska - nesluzbena kopija

REPUBLIKA HRVATSKA OPCINSKI SUD U SESVETAMA

ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL SESVETE Stanje na dan: 23.06.2014.

-i<ata~t~rska-opci~a-~ sisiNovEc-----------------------------···- ···· ··-··---- ---·····---------------------·6~0T~IO§k-a :-PoPis-1

I

Broj zadnjeg dnevnika: Z-1106/2014 Aktivne plombe:

I ,--1i Broj 1ljista

broj (kat.cestice)

1. 9 PUT U SELU

2. 16 PUT U SELU

3. 25 PUT U SELU

4. 31 PUT U SELU

5. 63 PUT U SELU

6. 80 PUT U SELU

7. 86 PUT U SELU

8. 88 PUT U SELU

9. 95 PUT U SELU

10. 105/7 PUT

11.111 PUT U SELU f·-

12. 127 PUT U SELU

13. 136 PUT U SELU

14. 150 PUT U SELU

15. 161 PUT U SELU

16. 169 PUT U SELU

17. 183 PUT U SELU

18. 188 PUT U SELU

19. 198 PUT U SELU

20. 204 PUT U SELU

21. 205 PUT U SELU

22. 206 PUT U SELU

23. 208 SARA U SELU

24. 221 PUT U SELU

25. 237 PUT U SELU

ZK ulozak je verificiran

A Posjedovnica

PRVI ODJEUAK

Povrsina u Oznaka zemljista

m2 1 jutra 1 chv Primjedbe

569

120

272

100

378

50

110

72

562

40

320

319

538

109

117

208

92

151

44

340

438

550

130

434

238

Page 11: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

146. 1724/1 PUT 390

147. 1732 ULICA DON FRANE BULICA 2446 680

PUT ULICA DON FRANE BULICA 2446

148. 1745/1 PUT 27

149. 1745/2 PUT 343

150. 1784/1 PUT SIJA VRH 174

151. 1812/1 PUT 248

152. 1812/2 PUT 1 623

153. 1821 PUT REBER 2 549

154. 1840 PUT SIJA VRH 514

155. 1844/1 PUT SIJA VRH 620

156. 1844/3 PUT SIJA VRH 42

157. 1864 PUT SITOVCICA 305

158. 1865 PUT SITOVCICA 1 1514

159. 1868 PUT LAZ 18

160. 1881 PUT LAZ 300

161. 1924 PUT DONJE POUE 593

162. 1932 PUT DONJE POUE 1 1286

163. 1960 PUT DONJE POUE 427

164. 1961 PUT DONJE POUE 1517

165. 2009 PUT PASINEC 953

166. 2031 PUT BUDENEC 113

167. 2032 PUT BUDENEC 337

168. 2041 ULICA SLAVKA STANCrRA 468

PUT ULICA SLAVKA STANCIRA 468

169. 2045 ULICA SLAVKA STANCrRA 4697 -··-............. ,_,

PUT ULICA SLAVKA STANCrRA 4697

170. 2061 ULICA SLAVKA STANCIRA 622

PUT ULICA SLAVKA STANCIRA 622

171. 2071 PUT U SELU 1 42

172. 2072 PUT U SELU 470

173. 2073 PUT U SELU 1 35

174. 2086 PUT KRCI 1 1333

175. 2186 PUT KOPANINE 1 1029

176. 2198 PUT KOPANINE 720

177. 2214 PUT KOPANINE 163

178. 2217 PUT KOPANINE 63

179. 2220 PUT KOPANINE 1 1243

180. 2227 PUT DUMLIJEVO 242

181. 2268 PUTOKOLEC 1 1145

182. 2292 PUT LAZINA 627

Page 12: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

146. 1724/1 PUT 390

147. 1732 ULICA DON FRANE BULICA 2446 680

PUT ULICA DON FRANE BULICA 2446

148. 1745/1 PUT 27

149. 1745/2 PUT 343

150. 1784/1 PUT SIJA VRH 174

151. 1812/1 PUT 248

152. 1812/2 PUT 1 623

153. 1821 PUT REBER 2 549

154. 1840 PUT SIJA VRH 514

155. 1844/1 PUT SIJA VRH 620

156. 1844/3 PUTSIJA VRH 42

157. 1864 PUT SITOVCICA 305

158. 1865 PUT SITOVCICA 1 1514

159. 1868 PUT LAZ 18

160. 1881 PUT LAZ 300

161. 1924 PUT DONJE POUE 593

162. 1932 PUT DONJE POUE 1 1286

163. 1960 PUT DONJE POUE 427

164. 1961 PUT DONJE POUE 1517

165. 2009 PUT PASINEC 953

166. 2031 PUT BUDENEC 113

167. 2032 PUT BUDENEC 337

168. 2041 ULICA SLAVKA STANCIRA 468

PUT ULICA SLAVKA STANCIRA 468

169. 2045 ULICA SLAVKA STANCIRA 4697

PUT ULICA SLAVKA STANCIRA 4697

170. 2061 ULICA SLAVKA STANCIRA 622

PUT ULICA SLAVKA STANCIRA 622

171. 2071 PUT U SELU 1 42

172. 2072 PUT U SELU 470

173. 2073 PUT U SELU 1 35

174. 2086 PUT KRCI 1 1333

175. 2186 PUT KOPANINE 1 1029

176. 2198 PUT KOPANINE 720

177. 2214 PUT KOPANINE 163

178. 2217 PUT KOPANINE 63

179. 2220 PUT KOPANINE 1 1243

180. 2227 PUT DUMLIJEVO 242

181. 2268 PUTOKOLEC 1 1145

182. 2292 PUT LAZINA 627

Page 13: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

183. 2313 PUT DUMIJEVO 884

184. 2314 PUT DUMLIJEVO 345

185. 2342 PUT RAKITNICA 1 115

186. 2343 PUT RAKITNICA 168

187. 2389 PUT U BUDENCU 360

188. 2417 PUT LAZ 456

189. 2449 PUT PODOLNICA 245

190. 2470 PUT PODOLNICA 2 142 -----·-·····

191. 2482 PUT LAZEC 288

192. 2492 PUT LAZEC 1156

193. 2529/1 PUT KINDRICE 200

194. 2534 PUT KIN DRICE 1179

195. 2560 PUT SVEGOVCICA 1222

196. 2575 PUT DOLENSCICA 348

197. 2583 PUT LOZA 210

198. 2598 PUT LOZA 1051

199. 2642 PUT LOZA 375

200. 2643 PUT LOZA 815

201. 2657 PUT LOZA 190

202. 2687 PUT LOZA 530 ... -.................

203. 2699 PUT U SELU 151

204. 2718 PUT U SELU 536

205. 2719 PUT U SELU 546

206. 2724 PROSTOR OKO KIPA 238

207. 2727 PUT LOZA 1311

208. 2763 PUT LOZA 504

209. 2772 PUTLOZA 313

210. 2785 PUT ZAVRTKE 90

211. 2816 PUT U SELU 920

212. 2817/3 PUT 50

213. 2818/3 PUTOGRADA 7

214. 2865 PUTOGRADE 440

215. 2902 PUTOMEJKA 70

216. 2903 PUT OMEJKA 281

217. 2914 PUT ZLEPCI 25

218. 2926 PUT KRCI 46

219. 2967 PUT ZLEPCI 804

220. 2978 PUT ZLEPCI 1 50

221. 2979 PUT ZLEPCI 697

222. 2994 PUT NJIVA 494

223. 3002 PUT ZLEPCI 1233

Page 14: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

2313 PUT £>UMIJEVO 884

2314 PUT £>UMLIJEVO 345

2342 PUT RAKITNICA 1 115

2343 PUT RAKITNICA 168

2389 PUT U BUDENCU 360

2417 PUT LAZ 456

2449 PUT PODOLNICA 245

2470 PUT PODOLNICA 2 142

2482 PUT LAZEC 288

2492 PUT LAZEC 1156

2529/1 PUT KINDRICE 200

2534 PUT KINDRICE 1179

2560 PUT SVEGOVCICA 1222

2575 PUT DOLENSCICA 348

2583 PUT LOZA 210

2598 PUT LOZA 1051

2642 PUT LOZA 375

2643 PUT LOZA 815

2657 PUT LOZA 190

2687 PUT LOZA 530

203. 2699 PUT U SELU 151

204. 2718 PUT U SELU 536

205. 2719 PUT U SELU 546

206. 2724 PROSTOR OKO KIPA 238

207. 2727 PUT LOZA 1311

208. 2763 PUT LOZA 504

209. 2772 PUT LOZA 313

210. 2785 PUT ZAVRTKE 90

211. 2816 PUT U SELU 920

212. 2817/3 PUT 50

213. 2818/3 PUTOGRADA 7

214. 2865 PUTOGRADE 440

215. 2902 PUT OMEJKA 70

216. 2903 PUT OMEJKA 281

217. 2914 PUT ZLEPCI 25

218. 2926 PUT KRCI 46

219. 2967 PUT ZLEPCI 804

220. 2978 PUT ZLEPCI 1 50

221. 2979 PUT ZLEPCI 697

222. 2994 PUT NJIVA 494

223. 3002 PUT ZLEPCI 1233

Page 15: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

306. 4014 PUT 1210

307. 4017 PUT 207

308. 4025 PUT 227

309. 4032 PUT 58

310. 4036 PUT 197

311. 4055 PUT U SELU 335

312. 4057 PUT U SELU 97

313. 4066 PUT U SELU 130

314. 4071 PUT U SELU 70 ··-···-

315. 4086 PUT SELKA 200 .. --·--·-···

316. 4091 PUTSELKA 209

317. 4108 PUT SELKA 294

318. 4110 PUT SELKA 150

319. 4116 PUT SIGECICA 923

320. 4117 PUT SIGECICA 642 c·--·

321. 4133 PUT C:ISTINA 1402

322. 4148 PUT STARA LIVADA 325

323. 4149 PUT STARA LIVADA 843

324. 4179 PUT DUGA 213

325. 4180 PUT DUGA 1 123

326. 4201 PUT PASINEC 880

327. 4213 PUTDUGAVA 490

328. 4214 PUT DUGAVA 583

329. 4216 PUTDUGAVA 230 f ...........

330. 4233 PUTOGRADA 1280

331. 4258 PUT PERSUN 1341

332. 4473 PUT KRACICKA 1 696

333. 4475 PUT KRACICKA 1 1238

334. 4476 PUT KRACICKA 363

335. 4478 PUT KRACICKA 325

336. 4659 PUT SOBLINECKA ULICA 741 206

B Vlastovnica

Redni

broj Upisi Primjedbe

1. UDIO 1/1

1. JAVNO DOBRO- U OPCOJ UPORABI ,_,,_ .. ,_ .. ,

c Teretovnica

Redni Upisi Iznos tereta Primjedbe

broj

Page 16: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

·~· ~ s ~

REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Klasa: 015-08/13-01/49 Ur.broj: 251-15-04/2-14-2 Zagreb, 31. ozujak 2014.

( ( ~

''\ l·;

····i'nr·,,). 0 J Ql ' . ' . ' ,, .... ~.. lt::.Z014. . ::·: (: f)JI''.d{:)

, o4e:= o8J1~~ o./7$ I ,., /,'

251-ti-orJ~ .. 1~; ... (

GRADSKA SKUPSTINA GRADA ZAGREBA Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

ZAGREB Cirilometodska 5

Predmet: Imenovanje ulica

Dostavljamo vam Zakljucak Vijeca Gradske cetvrti Sesvete sa 7. sjednice odrzane 10. prosinca 2013. u kojem se predlaze imenovanje ulica: Ulica Slavka Stancira II. Odvojak, Budenecka cesta I. odvojak i Ulica Slavka Tkalcevica I. odvojak.

Ocevidom na lieu mjesta ustanovljeno je, da su sve predlozene povrsine za imenovanje u naravi prometnice, koje se kao takove koriste.

Sukladno zadacama Ureda, dostavljamo i ostale podatke na nadlezno misljenje.

Dostaviti: d)Naslovu 2. Pismohrana- ovdje

Privitak: 1. Zakljucak Vijeca Gradske cetvrti Sesvete 2. Prijepis posjedovnih listova-radni materijal 3. Skica polozaja predlozenih ulica

0 tome obavijest:

PROCELNICA Nevenka Krznaric dipl. ing.geod.

l\1 · h ~'\~tvlCG0

-Vijece Gradske cetvrti Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanica 4 (KLASA: 026-02/13-0 1/40)

Page 17: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

d 3 -1z··- '1····3 t.UI-

Na temelju clanka 83. Statuta Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01,- proCisceni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10110 i 4/13) i clanka 14. Pravila Gradske cetvrti Sesvete (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 18/02, 16/06, 5/10 i 24/13), Vijece Gradske cetvrti Sesvete na 7. sjednici, 10.prosinca 2013., donijelo Je

ZAKLJUCAK o prijedlogu imenovanja ulica na podrucju Gradske cetvrti Sesvete,

naselje Budenec

Predlaze se Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove, temeljem prijedloga Vijeca Mjesnog odbora Budenec, postupak imenovanja ulica na podrucju Gradske cetvrti Sesvete u naselju Budenec :

1. Neimenovani odvojak iz Ulice Slavka StanCira u smjeru jug, oznake k.c.br. 2061 , K.O. Sasinovec, javno dobro- put predlaze se imenovati u:

Ulica Slavka Stancira II odvojak

2. Neimenovani odvojak iz Budenecke ceste u smjeru jugozapad, oznake k.c.br. 2903, K.O. Sasinovec, javno dobro- put, predlaze se imenovat u:

Budenecka cesta I odvojak

3. Neimenovani odvojak iz Ulice Slavka Tkalceca u smjeru jugo- istok, oznake k.c.br. 2979 K.O. Sasinovec, javno dobro- put, predlaze se imenovati u:

KLASA: 026-02/13-01/40 URBROJ: 251-06-02112-13-6 Sesvete, 10.prosinca 2013.

Ulica Slavka Tkalceca I odvojak.

Predsjednik ca Gradske cetvrti

Page 18: i . ~--/ REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB ...web.zagreb.hr/Sjednice/2013/sjednice_skupstine_2013.nsf/0...Izvadak iz posjedovnog lista 2. Izvod iz katastarskog plana 3. Prijepis podataka

Na temelju clanka 21. Poslovnika Vijeca Mjesnog odbor Budenec, Vijece Mjesnog odbora Budenec, na 3. sjednici, 24. listopada 2013. godine donijelo je

ZAKLJUCAK o prijedlogu imenovanja ulica na podrucju Gradske cetvrti Sesvete,

naselje Budenec

'>

Predlaze se Vijecu Gradske cetvrti Sesvete da pokrene postupak imenovanja slijedecih ulica na podrucju naselja Budenec- MO Budenec:

1. Neimenovani odvojak iz Ulice Slavka Stancira u smjer jug, oznake k.c.br. 2061 , K.o. Sasinovec, javno dobro -put predlaze se imenovati u:

Ulica Slavka Stancira II odvojak

2. Neimenovani odvojak iz Budenecke ceste u smjerujugozapad, oznake k.c.br. 2903, K.o. Sasinovec, javno dobro -put, predlaze se imenovat u:

Budenecka cesta I odvojak

3. Neimenovani odvojak iz Ulice Slavka Tkalceca u smjerujugo- istok, oznake k.c.br. 2979 K.o. Sasinovec, javno dobro- put, predlaze se imenovati u:

Ulica Slavka Tkalceca I odvojak

KLASA: 026-021134-02/244 URBROJ: 251-06-0211204-13-6

Sesvete, 24. listopada 2012.

Predsjednik Vijeca Mjesnog odbora