11
istanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü (JFK), kuruluşu olan 1991 yılından bu yana geçen süre içerisinde mesleki, kültürel ve sanatsal alanlarda birçok seminer, söyleşi, teknik gezi, piknik, toplu tiyatro organizasyonu, konserve sergi gibi faaliyetler düzenlemi ştir. Son dokuz yı ldı r da, art ı k gelenekselleştirilmiş olan Tanışma Çayı, İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası desteği ile düzenlenmektedir. Bu etkinlik, özellikle yeni gelen bölüm öğrencileriyle tanışmak, ayrıca bölümümüz öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında sıcak bir sohbet ortamı yaratması bakımından amacına ulaşmıştır. Bir diğer önemli nokta ise ismimiz Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü olsa da kulübümüz üniversitemizde eğitim-öğretim veren tüm bölümlerin öğrencilerine de hitap etmektedir. İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü 2001 yılından bu yana Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Birli ği'ne (IGSO) üyedir. Gerçekleştirilen Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Toplantıları (IGSM) ile, gelişen bilim ve teknolojinin mesleğimize olan etkilerini Uluslararası arenada tartışarak, gelişmelere ayak uydurabilmek için görüş alışverişinde bulunmafırsatı elde edilmiştir. Amaçlarımız; 1991 yılında hala yaşattığımız ve yaşatmayı ilkeleştirdiğimiz heyecan ve umut seliyle kurulan İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü, yaptığı faaliyetlerle fakültemizdeki öğrencilerin; sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda gelişmelerini, bir klüp çatısı altında birlikte çalışarak birbirleriyle yakınlaşmalarını, hukuki, akademik ve ekonomik olanaklar ısından bilgilenerek geleceğe hazırlanmalarını amaçlar. Dahası kulübümüz, artan mesleki sorunlara ve ülke genelinde görülen kültürel yozlaşmaya karşı, öğrencilerin eğitimini daha duyarlı bir şekilde tamamlaması için çalışır. Bu bağlamda yapılan çalışma ve etkinlikleri gelenekselleştirmek ve bunlara yenilerini eklemek bizim için bir görevdir. İTÜ JFK, ülke genelinde mühendislerin en iyi şekilde temsil edilebilmesi, olası hukuki ve ekonomik sorunların aşılabilmesi için mesleki örgütlenmenin gerekliliğine inanmaktır. Genç mühendis adaylarının da bu bilince ulaşabilmesi için öğrenci-meslek odası ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır. İTÜ JFK, Ulusal Jeodezi ve Fotogrametri kapsamında verilen hizmetlerin dünya standartlarına taşınması ve Türkiye'de Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislerinin uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edilebilmesi için Uluslararası Genç Haritacı lar Günleri ve Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Birliği gibi etkinliklere üniversite yıllarından itibaren katılmanın gerekliliğine inanmaktadır. Geleceğin mühendislerinin mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını şündüğümüz bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde rol almak ve bu etkinliklere devamlı katılım sağlamak en başta gelen amaçlarımız arasında yer almaktadır. Web adresi : www.jfk.itu.edu.tr e-posta : [email protected] Adres : istanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ŞarıkTara Öğrenci Sosyal Merkezi Maslak/istanbul WGS 84 : cp =41 06' 16".O6 X.=29° 01 '09".07

ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

  • Upload
    others

  • View
    49

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

istanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü (JFK), kuruluşu olan 1991 yılından bu yana geçen süre içerisinde mesleki, kültürel ve sanatsal alanlarda birçok seminer, söyleşi, teknik gezi, piknik, toplu tiyatro organizasyonu, konserve sergi gibi faaliyetler düzenlemiştir. Son dokuz yıldır da, artık gelenekselleştirilmiş olan Tanışma Çayı, İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası desteği ile düzenlenmektedir. Bu etkinlik, özellikle yeni gelen bölüm öğrencileriyle tanışmak, ayrıca bölümümüz öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında sıcak bir sohbet ortamı yaratması bakımından amacına ulaşmıştır. Bir diğer önemli nokta ise ismimiz Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü olsa da kulübümüz üniversitemizde eğitim-öğretim veren tüm bölümlerin öğrencilerine de hitap etmektedir.

İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü 2001 yılından bu yana Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Birliği'ne (IGSO) üyedir. Gerçekleştirilen Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Toplantıları (IGSM) ile, gelişen bilim ve teknolojinin mesleğimize olan etkilerini Uluslararası arenada tartışarak, gelişmelere ayak uydurabilmek için görüş alışverişinde bulunmafırsatı elde edilmiştir.

Amaçlarımız; 1991 yılında hala yaşattığımız ve yaşatmayı ilkeleştirdiğimiz

heyecan ve umut seliyle kurulan İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü, yaptığı faaliyetlerle fakültemizdeki öğrencilerin; sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda gelişmelerini, bir klüp çatısı altında birlikte çalışarak birbirleriyle yakınlaşmalarını, hukuki, akademik ve ekonomik olanaklar

açısından bilgilenerek geleceğe hazırlanmalarını amaçlar. Dahası kulübümüz, artan mesleki sorunlara ve ülke genelinde görülen kültürel yozlaşmaya karşı, öğrencilerin eğitimini daha duyarlı bir şekilde tamamlaması için çalışır. Bu bağlamda yapılan çalışma ve etkinlikleri gelenekselleştirmek ve bunlara yenilerini eklemek bizim için bir görevdir.

İTÜ JFK, ülke genelinde mühendislerin en iyi şekilde temsil edilebilmesi, olası hukuki ve ekonomik sorunların aşılabilmesi için mesleki örgütlenmenin gerekliliğine inanmaktır. Genç mühendis adaylarının da bu bilince ulaşabilmesi için öğrenci-meslek odası ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır.

İTÜ JFK, Ulusal Jeodezi ve Fotogrametri kapsamında verilen hizmetlerin dünya standartlarına taşınması ve Türkiye'de Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislerinin uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edilebilmesi için Uluslararası Genç Haritacılar Günleri ve Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Birliği gibi etkinliklere üniversite yıllarından itibaren katılmanın gerekliliğine inanmaktadır. Geleceğin mühendislerinin mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde rol almak ve bu etkinliklere devamlı katılım sağlamak en başta gelen amaçlarımız arasında yer almaktadır. Web adresi : www.jfk.itu.edu.tr e-posta : [email protected] Adres : istanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

ŞarıkTara Öğrenci Sosyal Merkezi Maslak/istanbul WGS 84 : cp =41 06' 16".O6 X.=29° 01 '09".07

Page 2: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

işçi ve emekçilerin birlik,mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs tarihini unutmamak gerekiyor. Her şey yüzyıldan fazla bir süre önce, Amerikan Emek Federasyonunun günlük çalışma süresinin 1 Mayıs 1986 tarihi itibariyle "sekiz saat" olmalıdır ifadelerini taşıyan tarihsel önergeyi kabul etmesi ile başlamış, bu günün öncesinde bir çok olay gündeme gelmiş ve emekçilerin bu zaferi elde etmek için onlarca can ödemiş olduğunu öğreniyoruz tarih sayfalarından.

Günlük çalışma saatinin sekiz saate indirilmesinde Sendikal hareketin başlangıç merkezi kabul edilen Chicago'da 400.000 işçinin greve çıkması, sonrasında grev k ır ıc ı lar ın devreye sokulmas ı , emekçiler üzerine saldırı yapılarak e m e k ç i l e r i n öldürülmesi ve yaralanması, bu gelişmelerin ertesinde örgütlenen işçilerin protesto mitingi düzenlemeleri, mi t ing dağ ı lmak üzere iken güvenlik güçleri üzerine (daha sonraki kanıtlardan anlaşılacağı üzere çelik patronlarının gizli bir gir iş imi olan) bomba at ı lmas ı , emekçilerin atanmış jüri tarafından ;-ölüm cezalarına çarptırılması gibi tüm bu baskıların ve gelişmelerin; çalışma saatinin sekiz saate indirilmesi mücadelesi ve hareketinin sindirilmesi girişimlerinin yaşandığı bir asırdan daha fazla zaman diliminde yaşanılan gerçekler...

Tüm dünya işçi ve emekçilerinin yüzyıldan buyana ne kadar ezildiklerini, baskı, zulüm gördüklerini gün geçtikçe özellikle geri kalmış ülkelerde bu sürecin artarak devam ettiğini söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bu yıl 1 Mayıs ta tüm dünya emekçileri alanlara çıkarak, sömürüşüz, baskısız, barış içinde özgür bir dünyanın sadece özlemini değil, onu nasıl yaratacaklarını gösteren bir duruş sergilediler.

Ülkemizde 1 Mayıs 50'ye yakın merkezde on binlerin katılımı île kutlanırken aynı günün sabah saatlerinde Bingöl de yaşanan depremin üzüntüsü de kendini hissettirdi.

Ankara'da KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK ile TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mail Müşavirler Odası, TÜMTİS Ankara Şubesi ve Ankara Savaş

Karşıtı Platformu tarafından düzenlenen miting 10 bini aşkın kişinin katılımıyla Sıhhiye meydanında yapıldı. İstanbul'da ise Türk-iş, DİSK, KESK ve Hak-İş tarafından düzenlenen mitinge katılan sendikalar, meslek odaları, siyasi partiler, kitle örgütleri yoğun bir kalabalıkla Çağlayan'a yürüdüler. Alanlarda ekonomik sıkıntılar dile getirilirken, Yeni Dünya Düzeni ve Küreselleşme adı altında IMF ve Dünya Bankası patentli neo-liberal politikaları uygulamaya devam eden

hükümet eleştirildi.Özellikle İş yasasında yapı lması planlanan d eğ iş i k l i k l e r ile emekçilerin

haklarının gasp edileceğ i, özelleştirme ve yerelleşme adı altında zenginliklerin

uluslararası tekellere açı lmak istendiğ i kürsülerden dile getirilerek bu saldırılara karşı birlik, beraberlik ve ortak mücadele edilmesi istendi.

Tarihine dönüp bakıldığında hiç bir zaman emekçi yığınların görüşü alınarak politikaların ve hükümet p r o g r a m l a r ın o l u ş t u r u l d uğu söylenemez.Bu sürecin işletilmesinin gerekliliği dile getirildiğinde ise, baskı ve sosyal çöküntüleri meşrulaştıran i y ö n e t i m l e r e b a ş v u r u l d u ğ u n u

görmekteyiz. Bu baskı ve anti sosyal yönetimlerle kendi politikalarının doğruluğunu

ve bizler adına ve bizler için yapıldığını her platformda hiç sıkılmadan söylediklerine ve bol bol

reklamını yaptıklarına tanıklık etmekteyiz. Bu politikaların ve programların tartışılmasını engelleyecek bir kitle oluşturulmaya çalışılmıştır. Her baskı yönetiminde bu kitle biraz daha artırılmış ve 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında bu en üst düzeye varmıştır.

Ülkemizde bugün başta ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar olmak üzere her alanda yaşanılan, özellikle emekçiler ilk sıralarda olmak üzere tüm kitleleri etkileyen bu perişanlık irdelendiğinde, 1980 sonrası daha açık şekilde uygulanan uluslararası finans kuruluşların IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü vb nin güdümünde insanı ve emeği hiçe sayan ekonomik ve sosyal politikaların olduğu herkesçe bilinmektedir.

Yaşanılan ekonomik ve sosyal çöküntüyü işçilerin, emekçilerin yaratmadığı çok açık. Ülkemizi bu duruma kimlerin getirdiğini sanıyoruz ki bilmeyen emekçi de yok.

Page 3: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı
Page 4: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

HKMO BüHeni • Haziran 2SÖ3

4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 15. Maddesine göre Bilirkişi Olarak görev yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in TMMOB'nin görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca hazırlanması sürecinde, Odamız TMMOB adına Sekreter Oda görevi almış, gerek oda bileşenleri ve gerekse üniversitelerimizden görüş aiınaraktasiak çalışma tamamlanmış, üyelerimizin görüş ve önerilerine sunulmuştur.

4650 Sayılı Yasayla Değişik 2042 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 15'inci Maddesine Göre

BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (TASLAK)

Birinci Bölüm Genel Hükümler

Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, 2942 sayılı Kamulaştırma

Kanunu'nun 4650 sayılı yasayla değişik 15'inci maddesi uyarınca oluşturulması öngörülen, Bilirkişi Kurullarına seçilecek bilirkişilerde aranacak nitelikleri, bilirkişilerin yetki ve sorumluluklarını, eğitimini, sicillerinin tutulmasını, değerleme işlemlerinde uymaları gereken yasal, teknik ve etik ilkeleri düzenlemek için çıkarılmıştır.

Kapsam Madde 2- Bu yönetmelik, kamulaştırma işlemlerinde değer

belirlemeden sorumlu Bilirkişi Kurullarında çalışacak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarına üye tüm mühendis ve mimarları kapsar.

Dayanak Madde 3- Bu yönetmelik, 2942 sayılı Kamulaştırma

Kanunu'nun 4650 sayılı yasayla değişik 15'inci maddesinin birinci fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

Kısaltma vs Tanımlar a. Kısaltmalar İlgili Bakanlık ; Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve iskan Bakanlığı, TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Oda :TMM0B'a bağlı meslek odası Yetki Belgesi : Bilirkişi Yetki Belgesi İdare Kurulu : İl merkezleri için İl, İlçe merkezleri için ilçe İdare Kurulu

b. Tanımlar Bilirkişi: En az iki yıllık mesleki deneyime sahip, bu

Yönetmelikte geçen diğer tüm koşulları sağlayan ve bilirkişi yetki belgesi alan, TMMOB'a bağlı meslek odalarına üye mühendis ve mimarlardır.

Bilirkişi Kurulu: TMMOB'ye bağlı Odalar ve İdare Kurullarınca, her yıl Ocak ayında verilen listelerden mahkemelerce, Kamulaştırmaya konu taşınmazın cins ve niteliğine göre, üçü odalar listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden seçilmiş beş kişiden oluşan kuruldur.

Taşınmaz: Türk Medeni Kanunu uyarınca arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız kısımlardır.

Taşınmaz Değerlemesi: Taşınmaza bağlı hak ve yükümlülük-lerin değerleme günündeki olası değerinin, kamulaştırma yasasının 11'inci ve 12'inci maddelerindeki hususlar dikkate alınarak bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere dayanarak belirlenmesidir.

Yetki Belgesi: İlgili meslek Odasınca düzenlenen bilirkişi eğitim kurslarına katılarak alınan belge.

Arazi: Belirli bir ekonomik değer ihtiva eden, üç boyutlu yaşamsal kullanıma doğrudan ya da dolaylı yönden araç edilen yeryüzü parçası.

Arsa : Şekil ve büyüklük bakımından öngörülen imar amacı için bölünmüş, gerekli yol ağı yapılıp su, elektrik, telefon kanalizasyon vb. gerekli teknik altyapı gereksinimi giderilmiş imar parseli. Bu özellikleri içeren bir imar adası, parsellenmese dahi arsa sayılır (olgun imartoprağı)

İkinci Bölüm Bilirkişilere İlişkin Hükümler

Bilirkişilerde aranacak nitelikler: Madde 4-Bilirkişilerin; a. TC Vatandaşı, b. Medeni haklarını kullanma ehliyetine, c. TMMOB'ye bağlı odalarda mühendis ve mimarlık

üyeliğine, d. Odalarca düzenlenen Bilirkişi Eğitim Kursuna katılarak

Bilirkişi yetki belgesine sahip olması gerekir. Bilirkişiler, bu özellikleri içeren mühendis ve mimarlar

arasından seçilir. TMMOB'nin gözetiminde Odalarca düzenlenen eğitim

kurslarına katılan mühendis ve mimarlar, bilirkişi yetki belgesi almaya hak kazanırlar. Yetki belgeli bilirkişilerin, yetki belgelerini üç yılda bir yenilemeleri zorunludur. Yetki belgesi verilmesi için adayın en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekir.

Üniversitelerde taşınmaz değerlemesi alanında en az iki yıl bilimsel çalışmalarda bulunmuş Oda üyesi öğretim üyeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarda kamulaştırma işlemleri yapan birimlerde en az 5 yıl süre ile çalışan Oda üyesi mühendis ve mimarlara bilirkişi yetki belgesi verilir.

Page 5: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

H K M O B ü l t e n i • H a z i r a n 2 0 0 3

idare Kurulu; bilirkişi listesini Bilirkişi Yetki Belgesi almış mühendis ve mimarlardan oluşturur.

Etik Kurallar Madde 5- Bilirkişi olarak görev yapmak isteyen adayların

aşağıda yazılı etik kurallara uyması zorunludur. a. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin

Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranmamış ve TMMOB Yüksek Onur Kurulundan disiplin cezası almamış olmak,

b. Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı yapan idarede

görevli olmamak, taşınmazın sahibi gerçek ya da tüzel kişiliğin hizmetinde olmamak, bunlarla herhangi bir ücret ilişkisi ve hertürlü danışmanlık, müşavirlik, teknik sorumluluk, kontrollük ve benzeri ilişkiler içinde bulunmamak,

d. Taşınmazın sahipleri ve bunların usul, füru, karı-koca, üçüncü derece dahil kan ve sihri hısımlığı ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olmamak.

Bilirkişi Kurullarının Oluşturulması Madde 6- Yönetmeliğin 3.maddesinde tanımlanan Bilirkişi

Kurulunun oluşturulmasında aşağıdaki sınıflandırma dikkate alınır.

a. Arazi kamulaştırılmalarında görev yapacak Bilirkişi Kurulu; bilirkişiler arasından, en az bir Ziraat Mühendisi, en az bir Harita ve Kadastro Mühendisi olmak üzere, arazinin niteliğine göre İnşaat Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Orman Mühendisi, Çevre Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisinden oluşur.

b. Arsa kamulaştırılmalarında görev yapacak Bilirkişi Kurulu; bilirkişiler arasından, en az bir Harita ve Kadastro Mühendisi, en az bir İnşaat Mühendisi, en az bir Şehir Bölge Plancısı (ya da mimar) olmak üzere, arsanın niteliğine göre Çevre Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisinden oluşur.

c. Konut ve ticari yapıların kamulaştırılmalarında görev yapacak Bilirkişi Kurulu; bilirkişiler arasından, en az bir İnşaat Mühendisi, en az bir Harita Kadastro Mühendisi, en az bir Mimar olmak üzere, yapının niteliğine göre İç Mimar, Peyzaj Mimarı, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Endüstri Mühendisinden oluşur.

d. Sanayi yapı ları, fabrika ve benzeri yapı ların kamulaştırılmalarında Bilirkişi Kurulu; bilirkişiler arasından, en az bir İnşaat Mühendisi, en az bir Harita Kadastro Mühendisi, en az bir Elektrik Mühendisi, en az bir Makine Mühendisi olmak üzere, yapının niteliğine göre Metalürji Mühendisi, Mimar, İç Mimar, Peyzaj Mimarı, Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisinden oluşur.

Çalışma İlkeleri ve Sorumlulukları Madde 7- Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine

getirmek, yasa ve yönetmeliklere uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişi Kurulu, TMMOB ve ilgili odalarının düzenledikleri mesleki davranış ve meslek etik ilkelerine de uymak zorundadırlar. Odalar, meslek disiplini ve etiğini korumak için gerekli denetimi yapmakla yükümlüdür.

Madde 8- Bilirkişiler Kamulaştırma Kanunu'na, TMMOB Kanunu'na ve yönetmeliklerine, ilgili oda tüzüğü ve yönetmeliklerine uygun davranmak zorundadırlar.

Madde 9- Bilirkişiler görev üstlendiklerinde, üyesi olduğu odasına bilgi vermekle yükümlüdürler. Bilirkişiler mahkemeye sundukları raporlarının bir kopyasını istenildiğinde bağlı oldukları odaya verirler.

Meslek Odaları bilirkişilerden aldıkları rapor kopyaları üzerinde mahkeme sonuçlanmadan işlemde bulunamaz bunlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

Bilirkişilerin verecekleri rapor; ulusal bir taşınmaz bilgi sistemi için gereken verileri içeren özet bilgi formunu (EK:1), taşınmaz üzerindeki ayni ve şahsi irtifak hakları ve gayrimenkul mükellefiyetlerini, taşınmazın konumunu, kadastro ve aplikasyon bilgilerini kapsamalıdır.

Madde 10- Bilirkişiler ölüm, hastalık durumları dışında mazereti olmadığı sürece, Mahkeme celbine uyarak keşfe katılmak zorundadır. Bu mazeret dışında keşfe katılmayan bilirkişilerin adları ilgili mahkemece Odasına bildirilir ve haklarında Odasınca kovuşturma açılır

Madde 11- Bilirkişiler kabul edilebilir bir mazereti olmadığı sürece raporlarını işin niteliğine göre mahkemece tayin edilen süre içinde mahkemeye sunarlar.

Madde 12-Bilirkişi ücretleri "TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği" çerçevesinde yürütülür.

Mesleki Deneyim Süresi ve Değerlendirilmesi Madde 13- Bilirkişilerin mesleki deneyim sürelerinin

belirlenmesinde TMMOB ve ilgili odaları yetkilidir. Bilirkişi olmak isteyen mühendis ve mimarların deneyim

sürelerinin belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler dikkate alınır: a. Serbest veya özel sektörde ücretli veya kamu kurum ve

kuruluşlarında, eğitim kurumlarında çalışmış ya da çalışılmakta olan süre; mühendis ve mimarlar için çalıştıkları mesleki deneyim süresinden sayılır.

b. Mühendis veya mimarların, mezuniyetleri sonrasında, yurt içi ya da yurt dışı eğitim veya yatırım (uygulayıcı)

Page 6: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

kuruluşlarında katıldıkları değerleme amaçlı, yüksek l i s a n s veya doktora eğ i t i m programlarını tamamlamaları kaydıyla geçen süre mesleki deneyim süresi olarak değerlendirilir.

Bilirkişi Eğitim Kursları ile İlgili ilkeler Madde 14- Odalar; şubeleri, bölge birimleri ya da uygun

gördükleri yerde yılda en az bir kez olmak üzere Bilirkişi Eğitim Kursları düzenler.

Madde 15- Bilirkişi Eğitim Kursları, TMMOB'nin gözetiminde yapılır.

Madde 16- Mühendis ve mimarlar, bilirkişi yetki belgesi almak için bilirkişi eğitim kurslarına katılmak zorundadırlar.

Madde 17- Bilirkişi Eğitim Kurslarına başvurularda; belge-lendirilmesi zorunlu mesleki deneyim belgeleri ile 4.maddede belirtilen belgelerin istenilmesi dışında ilgilinin beyanı esastır.

Madde 18- Kurslara katılacak adayların, ilgili Odalardan edinecekleri kursa katılım başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurmaları ve son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar ilgili Oda birimlerine vermeleri gerekir.

iadde 19- Kursa katılım başvuru formları, başvuru süresinin bitimini izleyen 15 gün içinde incelenerek, bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlayanlara, kursa giriş belgesi verilir. Başvuru formlarını eksik dolduranlarla, koşulları taşımadığı saptananlara durumları ayrıca bildirilir ve kursa giriş belgesi verilmez.

Madde 20- Bilirkişi eğitim kurs komisyonu, ilgili Odasınca 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşturulur. Komisyon üyeliklerine aday gösterileceklerin; en az 15 yıl mesleki deneyime sahip olması gerekir.

iadde 21- Bilirkişi Eğitim Kurs Komisyonu üyeleri Oda Yönetim Kurulunca 3 yıl için seçilir. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

Madde 22- Bilirkişi eğitim komisyonu, bilirkişi eğitim programını hazırlamak ya da kurum ve kuruluşlar ile öğrenim kurumlarına hazırlattırmak, eğitimi verecek uzman kişileri temin etmek, kurs eğitim sürecini ve sonuçlarını değerlendirmek, buna göre yetki belgesi alacakların listesini düzenlemek, ilgili bilgi ve belgeleri Oda Yönetim Kuruluna vermekle görevlidir.

iadde 23- Eğitim kurslarına ilişkin eğitim verilecek bölgeler, tarihleri, eğitim süresi, eğitim konuları ve programı ile diğer konular eğitim komisyonu tarafından hazırlanarak Oda Yönetim Kurulu onayı ile duyurulur.

Madde 24- Eğitim komisyonu, eğitimin olumlu koşullarda ve güven içinde yapılması için gerekli Önlemleri alır ve uygular.

Madde 25- Eğitim Kursuna katılanlardan gerçek dışı beyanda bulunanlar, kursa katılma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların kursu geçersiz sayılır ve beş yıl içinde açılacak kurslara alınmazlar.

Madde 26- Eğitim Kursuna katılanlardan bilirkişi yetki belgesi alamayanlar, sonuçlarının ilan tarihini izleyen onbeş iş günü içinde Oda Yönetim Kurulu'na bir dilekçe ile itiraz ederler. Bu itirazlar, Oda tarafından otuz gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Madde 27- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Mühendis ve Mimarlara Bilirkişi Eğitim Kursuna katılmaları için idarelerince gerekli izin verilir ve katılım ücretleri karşılanır.

Madde 28: Yetki belgesi eğitimi aşağıdaki konular ve bunlara ek olarak eğitim programına dahil edilmesi uygun görülen konular kapsamında düzenlenir.

a) Kamulaştırma Kanunu b) Taşınmazın cins ve nevinin (vasfının) saptanması ve

değerleme ilkeleri c) Kıymetini etkileyecek nitelik ve unsurların saptanması d) Taşınmaz değerlemesinin genel esasları ile ilgili bilimsel

yöntem e) İlgili meslek disiplinlerine ilişkin kamulaştırma işlemleri

içerikli konular f) Bilirkişi raporu düzenlemesi g) Örnek Çalışma (Uygulamalı Eğitim)

Yetki Belgelerinin Yenilenmesi ve İptaline İlişkin İlkeler Madde 29- Yetki belgelerinin her üç yılda bir yenilenmesi

zorunludur, üç yıllık sürenin hesaplanmasında, başlangıç tarihi yetki belgesinin verildiği yılın son günü alınır.

Yetki belgesini yenilemek için öngörülen sürenin sona ermesinden en az iki ay önce ilgili meslek odasına başvuruda bulunulması gerekir.

Madde 30- Süresi dolan yetki belgesi geçersiz sayılır. Yetki belgesini yenilemek için düzenlenecek eğitim programlarına katılmak zorunludur.

Yenileme işlemi için bir önceki eğitim programında bulunan konularda eğitim süresinin en az %80'i oranında, programa yeni dahil edilen konularda ise tam devam zorunludur.

Madde 31- Yetki belgesi sahibi bilirkişiler merkezi sicil kayıtlarında bulunan bilgilerden, bu yönetmeliğin 4 ve 5'ıncı maddelerinde belirlenen niteliklerden birini yitirdiklerinin ve

Page 7: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

H K M O B ü l t e n i • H a z i r a n 2 0 0 3

gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunduklarının saptanması durumunda, belgeleri Oda Yönetim Kurulunca iptal edilir.

Yetki belgesi iptal edilenler, Bilirkişi Kurullarında görev yapamazlar.

Sicil Tutmaya İlişkin İlkeler Madde 32- Yetki belgesi almış bilirkişilerin sicil kayıtlarının

ilgili meslek Odalarınca tutulması zorunludur.

Üçüncü Bölüm Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesine

İlişkin Hükümler

Madde 33- Bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın;

a) Cins ve nevini, b) Yüzölçümünü, c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve

her unsurun ayrı ayrı değerini, d) Varsa vergi beyanını, e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış

kıymet takdirlerini, f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma

tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,

g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,

h) Yapılarda, kamulaştırma tarihindeki resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, i)

Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri

Esas tutularak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler.

Bu yönetmeliğin değerlemeye ilişkin hükümleri, şerh ve tescil gerektiren tüm hak ve yükümlülükler için de geçerlidir.

Madde 34- Bilirkişi Kurulu tespit ve değerleme çalışmaları sırasında kamulaştırma işlemini aşağıda belirtilen yasalar ve bunlarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelemek ve dikkate almak zorundadırlar.

• Medeni Kanun • İmar Kanunu • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu • Orman Kanunu • Kıyı Kanunu (kıyı ve sahil şeridinde)

• Boğaziçi Kanunu (kıyı, sahil şeridi, öngörüm, geri görünüm, etkilenme)

• Milli Parklar Kanunu .Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun (afete maruz bölge)

• Gecekondu Kanunu (gecekondu-ıslah-önleme bölgesi) • Turizmi Teşvik Kanunu (bölge.alan merkez) • Özel Çevre Koruma Kanunu • Mera Kanunu • Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu • Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği veya İSKİ yönetmeliği • İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara

Uygulanacak işlemler Hakkında Kanun, • Maden Kanunu • Tarım Reformu Kanunu • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu • Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler • DiğerÖzelKanunlar

Madde 35: Bilirkişi kurulu görevlerini yerine getirmesinde özel ve kamu kurum ve kuruluşlar ile kişilerden görüş, bilgi ve belge isteyebilir. Kurum, Kuruluş ve kişiler söz konusu isteme yanıt vermek ve bilirkişi kurulunun görevlerine gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.

Dördüncü Bilim Çeşitli Hükümler

Madde 36- Eğitim Kursu, yetki belgesi yenileme, eğitim ve sicil işleri ve benzeri işlemler ücret karşılığı yerine getirilir. Ücrete ilişkin esaslar Odaların önerisi ve TMMOB Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 37- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 38- Bu yönetmelik hükümlerini ilgili bakanlıklar birlikte yürütür.

Madde 39- Bu yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye TMMOB'nin de görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 1 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre geçiş dönemidir.

Geçici Madde 2- Geçiş dönemi sonunda bu yönetmelik hükümleri tüm TMMOB üyelerine uygulanır.

Page 8: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

III. DÖNEM ÇALİŞMA PROGRAMI

I. Nolu Mesleki Uygulamalar, Örgütlenme ve Yasal Temeller Komisyonu III. Dönem (Temmuz 2002-Temmuz 2004) Çalışmaları Odamız 38.Dönem Çalışma Programı da dikkate alınarak, günün değişen koşullarına göre Yönetim Kurulumuzca ivedilikle ek alınması düşünülen konulara öncelikverilmek üzere aşağıdaki başlıklar altında tasarlanmıştır.

1. Oda Yönetim Kurulunca Komisyonumuza iletilen konulara yönelik olarak görüş oluşturulması 2. 38. Olağan Genel Kurula sunulan ancak sonuçlandırıla-mayan;

- HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği - HKMO Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği - HKMO Demirbaş ve Dokümantasyon Yönetmeliği - HKMO Denetim Komisyonları Yönetmeliği taslaklarının sonuçlandırılması,

3. Odamız mevcut Yönetmeliklerinin gözden geçirilerek Resmi Gazetede Yayımlanması gerekli olanların yayıma hazır halt getirilmesi,

4. Odamızca yayımlanmış ve halen yürürlülükte bulunan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelerin tasnif edilerek yeniden ele alınması,

- Sürekli Bilimsel ve Teknik Komisyonlar Yönetmeliği, - Kurultay, Sempozyum, Panel, Seminer vb. Yönetmeliği, - Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği

5. Kamu ihale yasası çerçevesinde yapılacak çalışmalar, 6. İmar Yasası ve Yönetmelikleri, 7. Kamulaştırma Yasası ve BilirkişilikYönetmeliği, 8. Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı, 9. Lisanslı Ölçme Büroları, 10: Emlak Müşavirliği Yasası, 11. Tip İmar Yönetmeliği-TUS- 12. Gündeme Gelecek Diğer Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Çalışmalar

Çalışma programı kapsamında komisyonumuzca 4 toplantı gerçekleştirilmiş olup, öncelikle; Oda Yönetim Kurulumuzca komisyonumuza iletilen konulara yönelik Odamız Serbest Mühendislik Büroları Tescil Yönetmeliği'nir 21 .maddesinin son kısmına ".... ancak SHKMMB'larının mevcut SHKM ortaklan arasında hisse değişikliği el değişikliğ atılamıııda değildir." ibaresinin eklenmesi Yönetim Kurulumuza önerilmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 20/01/2003 tarih ve 40/387 sayılı kararıyk TMMOB'ye gönderilmiş ve TMMOB Yönetim Kurulunun 01 Şubat 2003 tarih ve 167 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Çalışma programı çerçevesinde gerçekleştirilecek diğer çalışmalar üyelerimize ayrıca duyurulacaktır.

KOMİSYON ÜYELERİ Namık GAZİOĞLU Başkan Cengiz DAĞDELEN Sekreter Arslan ABANOZ Üye Orhan BULGUROĞLU Üye Hakan BOZKURT Üye

Page 9: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

HKMO B ü l t e n i • Haziran 2003

SAYI : 3/B15-1177 TARİH: 18/06/2003 KONU : I.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu.

Sayın Üyemiz

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve teknoloji yeni bilgiler üretirken insanlığın yaşamını da her geçen gün hızla değiştirmektedir. Özgür düşüncenin ürünü ve teknolojiyi yönlendirme konumunda olan bilimin, endüstriye dönüşümü ve bilgi yönetiminin yaşamsal ve stratejik önem içerdiği bir süreç yaşanmaktadır.

Harita ve Kadastro; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bilimle en güçlü bağlara sahip olan mühendislik disiplinlerinden biridir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve bunun sonucu ortaya çıkan değişimlerin, meslek alanımıza yansıması, bu değişim ve gelişmelerin ülke çıkarı ve kamu yararı yönünde sunulması, bilimsel eğitim ve öğretim sürecinin önemini ortaya koymaktadır.

Temel bilim dallarından biri olan Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği meslek alanında çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Güncel, genel olarak yapılan ölçmelerin dışındaki bir dizi uygulamayı içeren Mühendislik Ölçmelerinin en önemli bileşenleri ise; projede tasarlanan geometrinin fiziksel yer yüzüne aktarılması (aplikasyon), yapı tamamlandıktan sonra projeye uygunluğunun kontrolü (kalite kontrol ölçmeleri) ile yer kabuğunda ve diğer mühendislik yapılarının geometrisinde meydana gelen yatay ve düşey değişimlerin diğer bir anlatımla deformasyon ölçmeleri ile izlenmesidir.

Ülkemizde mühendislik ölçmeleri; haritacılık, inşaat, maden, jeoloji, jeofizik, makina, vb. sektörler ile çeşitli altyapı ve sanayi hizmetleri içinde kendini zorunlu kılmaktadır. Mühendislik Hizmetlerinin farklı meslek disiplinlerinin üretim sürecinde bir arada olması ilkesinin yaşama geçirilmesi Mühendislik Ölçmeleri uygulamalarında bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Odamız Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlarından, Mühendislik Ölçmeleri Komisyonunca; "mühendislik ölçmelerinin ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki uygulamalarının irdelenmesi, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunların tespiti, standartların incelenmesi ve tartışılması..." amacıyla Ulusal düzeyde bir Sempozyum düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu çerçevede kurumunuzun/kuruluşunuzun Mühendislik Ölçmeleri konusundaki uygulamalarını ve karşılaşılan sorunları gündeme getirerek sempozyuma etkin olarak katılmanızı beklemekteyiz.

Sempozyumdan beklenen sonuçların çıkması ve amaca ulaşılması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile diğer meslek disiplinleri ve meslektaşlarımızın sempozyuma etkin katılımıyla gerçekleşeceği açıktır.

Özverili katkılarınızın olacağı inancındayız.

Saygılarımızla.

Hüseyin ÜLKÜ Genel Başkan Yönetim Kurulu Adına

Ek: Sempozyum birinci duyurusu.

Page 10: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı
Page 11: ği Jeodezi ve ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ş ğ ... · Yüz kızartıcı bir suçtan adli sabıkalı olmamak, c. Bilirkişi olunan dava için kamulaştırmayı

Jeodezi bilimini oluşturan temel bilim dallarından biri olan mühendislik ölçmeleri, jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Güncel, rutin olarak yapılan ölçmelerin dışındaki bir dizi uygulamayı kapsayan mühendislik ölçmelerinin en önemli bileşenleri, projede tasarlanan geometrinin fiziksel yeryüzüne aktarılması (aplikasyon), yapı tamamlandıktan sonra projeye uygunluğunun kontrolü (kalite kontrol ölçmeleri) ile yer kabuğunda ve mühendislik yapılarının geometrisinde meydana gelen yatay ve düşey değişimlerin izlenmesidir (deformasyon ölçmeleri). Ülkemizde mühendislik ölçmeleri, haritacılık, inşaat, maden, jeoloji, jeofizik, makine, gemi inşaatı vb. sektörlerde çeşitli alt yapı ve sanayi hizmetleri içinde kendine yer bulmuştur. Çok sayıda ve birbirinden oldukça uzak disiplinlerle bir arada çalışma zorunluluğu bulunan işlerde farklı ve çok çeşitli mühendislik ölçmeleri uygulamaları ortaya çıkmaktadır. Durum böyle olunca da mühendislik ölçmeleri uygulamaları, bir noktada jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin dışa dönük olan yüzünü yansıtmaktadır. Bu sempozyum kapsamında mühendislik ölçmelerinin ülkemizdeki uygulamalarını tanıtmak, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunları ortaya koymak, mühendislik ölçmeleri konusunda mevcut olmayan standartların önemini vurgulamak amaçlanmaktadır.

Sempozyumun konu başlıkları: • Deformasyon Ölçmeleri • Mühendislik Projelerinin Aplikasyonu • Hidrografik Ölçmeler • Endüstriyel Ölçmeler • Yeraltı Ölçmeleri • Özel Amaçlı Ölçmeler • Kalite Kontrol Ölçmeleri • Mühendislik Ölçmelerinde Standardizasyon • Kamu Ölçmelerinde Mühendislik Uygulamaları • Modern Ölçme Yöntemleri • Mimari Rölöve Uygulamaları • Mühendislik Ölçmelerinde GPS Uygulamaları • Mühendislik Ölçmelerinde CBS Uygulamaları • Mühendislik Ölçmeleri Eğitimi

Hüseyin ÜLKÜ, HKMO Başkanı Prof.Dr. Ömer AYDIN, YTÜ Jeodezi-Foto.Müh.Böl.Bşk. Doç.Dr. Halil ERKAYA,Müh. Ölçmeleri Kom.Bşk. Yrd.Doç.Dr. Engin GÜLAL, Müh. Ölçmeleri Kom.Sekr. M.Cahit TURHAN, Karayolları 17. Bölge Müdürü Prof.Dr. Cevat İNAL Doç.Dr. Ertan GÖKALP Yrd.Doç.Dr. Hakan AKÇIN Yrd.Doc.Dr. Reha M. ALKAN Yrd.DoçDr. M.Zeki COŞKUN Yrd.Doç.Dr. R.Gürsel HOŞBAŞ Yrd.Doç.Dr. Hakan KUTOGLU Yrd.Doç.Dr. Bayram TURGUT Yrd.Doç.Dr. Mualla YALÇINKAYA Öğr.Gör.Dr. Erol YAVUZ Öğr.Gör. Seyfullah DEMİRKAYA Dr. Ahmet ÜNLÜTEPE Müh. Fikri HAŞAL Müh. Metin KÜÇÜKOĞLU Müh. Hasan ŞİMŞEK

Doç.Dr. Halil ERKAYA, Başkan Yrd.Doç.Dr. Engin GÜLAL, Sekreter Yrd.Doç.Dr. Reha M. ALKAN, Sekreter Atila KARAÇELEBİ, Sayman Yrd.Doç.Dr. M.Zeki COŞKUN Yrd.Doç.Dr. R.Gürsel HOŞBAŞ Öğr.Gör.Dr. Erol YAVUZ

Öğr.Gör. Seyfullah DEMİRKAYA

Ali

ARBEY Ömer AYDIN Orhan BAYKAL Ertuğrul DOĞAN Cevat İNAL Şenol KUŞÇU Muhammet ŞAHİN Halil ERKAYA Yunus KALKAN İbrahim KOÇ Ergin TARI Engin TEKİN

I. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu KAY İT FORMU

YTÜ, İnşaat Fakültesi, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı 34349, Yıldız / İSTANBUL

G Sempozyum hakkında detaylı bilgi istiyorum O Sempozyuma izleyici olarak katılmak istiyorum G Sempozyuma bildiri sunarak katılmak istiyorum. Başlık,...............................

Adı, Soyadı : .......................................................................................... Firma/Kurum : .......................................................................................... Adres : ......................................................................................................

Tel : ......................................................... GSM :.................................. e-posta : ......................................................... Faks :..................................

Prof.Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Doç.Dr. Doç.Dr. Doç.Dr. Doç.Dr. Doç.Dr.