I don't know what this is

  • View
    95

  • Download
    35

Embed Size (px)

DESCRIPTION

No, really, I have no idea what so ever.

Text of I don't know what this is

SVEUILITE U ZAGREBU

PAGE 3

SVEUILITE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Ul. Ivana Luia 3, Zagreb

KLASA: 643-02/10-10/1

URBROJ: 3804-850-11-8

Zagreb, 19. travnja 2011.

P O Z I V

za ____________________________________________

Sazivam sjednicu Vijea poslijediplomskih studija, koja e se odrati u utorak, 10. svibnja 2011. u 10:00 sati, u Vijenici Fakulteta.

Dnevni red

1. Ovjera zapisnika sa sjednice Vijea poslijediplomskih studija odrane 4. travnja 2011.

Izvjetaji strunih povjerenstava za odobrenje stjecanja doktorata znanosti izvan

doktorskoga studija

2. Izvjetaj strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta mr. sc. Bernadice Juri za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaanje teme pod naslovom Iskoritavanje Jasenovca u propagandne svrhe u Srbiji, Hrvatskoj i BiH 1986.-1995., mentor: dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.

str. 11

3. Izvjetaj strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta mr. sc. Marka Kovaia za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaanje teme pod naslovom Prilagodba stranih toponima u hrvatskome jeziku, mentor: dr. sc. Alemko Gluhak, znan. sur. (Zavod za lingvistika istraivanja HAZU).

str. 20Izvjetaji strunih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome studiju i odobrenje predloene teme

4. Izvjetaj strunoga povjerenstva za prihvaanje teme Lidije Orekovi na Poslijediplomskome doktorskome studiju lingvistike pod naslovom Konektori i interpunkcija u hrvatskom i francuskom znanstvenom diskursu, mentori: dr. sc. Draen Varga, izv. prof. i dr. sc. Josip Sili, professor emeritus.

str. 27

5. Izvjetaj strunoga povjerenstva za prihvaanje teme Martine Topi na Poslijediplomskome doktorskome studiju sociologije pod naslovom Primjenjivost teorije Anthonyja D. Smitha na formiranje nacionalnoga identiteta u Dalmaciji, mentor: dr. sc. Vjeran Katunari, red. prof.

str. 40

6. Izvjetaj strunoga povjerenstva za prihvaanje teme Dunje Potonik na Poslijediplomskome doktorskome studiju sociologije pod naslovom Meugeneracijska mobilnost u Hrvatskoj (1984.-2004.) - usporedba socijalistikoga i tranzicijskoga razdoblja, mentor: dr. sc. Nenad Karaji, red. prof.

str. 50

7. Izvjetaj strunoga povjerenstva za prihvaanje teme Krune Kardova na Poslijediplomskome doktorskome studiju sociologije pod naslovom Vojni prostori u Hrvatskoj: socioprostorni aspekti vojne prisutnosti u lokalnoj zajednici, mentor: dr. sc. Ozren unec, red. prof.

str. 62

8. Izvjetaj strunoga povjerenstva za prihvaanje teme Alena Kristia na Poslijediplomskome doktorskome studiju filozofije pod naslovom Filozofija religije Giannija Vattima, mentori: dr. sc. eljko Pavi, znan. savj. (Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb) i dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

str. 73

9. Izvjetaj strunoga povjerenstva za prihvaanje teme Ivane Latkovi na Poslijediplomskome doktorskome studiju knjievnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture pod naslovom Reprezentacijske prakse prolosti u suvremenom slovenskom romanu, mentor: dr. sc. Zvonko Kova, red. prof.

str. 84

10. Izvjetaj strunoga povjerenstva za prihvaanje teme Janice Tomi na Poslijediplomskome doktorskome studiju knjievnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i pod naslovom Filmske teorije moderniteta i tehnike mrene naracije u vedskom filmu, mentori: dr. sc. Dean Duda, red. prof. i dr. sc. Nikica Gili, doc.

str. 95

11. Izvjetaj strunoga povjerenstva za prihvaanje teme Jelene Ivanievi na Poslijediplomskome doktorskome studiju hrvatske kulture pod naslovom Od kuharice do knjievnosti hrvatski kulinarski i gastronomski narativi, mentorica: dr. sc. Nives Rittig Beljak, znan. savj. (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb).

str. 105

12. Izvjetaj strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta Vedrana Barbaria predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija arheologije i prihvaanje teme pod naslovom Tipologija lonarije iz kasnoga bronanoga i eljeznoga doba s podruja Dalmacije, mentor: dr. sc. Hrvoje Potrebica, docent

str. 114

13. Izvjetaj strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta Dina Demichelija predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija arheologije i prihvaanje teme pod naslovom Dalmatinci u Rimskome carstvu izvan matine provincije prema epigrafikim spomenicima,, mentor: dr. sc. Marina Milievi Brada, red. prof.

str. 124

14. Izvjetaj strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta Ane Kovaevi predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskog studija kroatistike i prihvaanje teme pod naslovom Negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku, mentor: dr. sc. Milan Mihaljevi, red. prof. (Staroslavenski institut u Zagrebu).

str. 134

15. Izvjetaj strunoga povjerenstva za prihvaanje teme Ivana Majia na Poslijediplomskome doktorskome studiju knjievnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i pod naslovom Sjeanje i pripovijedanje: interkulturna konstelacija opusa Mee Selimovia, mentor: dr. sc. Zvonko Kova, red. prof.

str. 144

16. Izvjetaj strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta Ivane kiljan predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskog studija arheologije i prihvaanje teme pod naslovom Srednjovjekovni i ranonovovjekovni penjaci Slavonije, mentorica: dr. sc. Mirja Jarak, doc.

str. 156

17. Izvjetaj strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta Ajke Tiro Srebrenikovi predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija knjievnosti (studij prije Bolonje) i prihvaanje teme i sinopsisa pod naslovom Poetika romana Mee Selinovia intertekstualnost i interkulturalnost u romanima Dervi i smrt i Tvrava M. Selimovia, mentor: dr. sc. Duan Marinkovi, red. prof.

str. 165

18. Izvjetaj strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta Ankice Crkveni predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija glotodidaktike i prihvaanje teme i sinopsisa pod naslovom Poticanje kognitivnih vjetina u nastavi njemakoga jezika i jezina uspjenost, mentorice: dr. sc. Maja Anel, doc. i dr. sc. Vesna Vlahovi teti, red. prof.

str. 171

19. Prijedlog Vijea poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti umjetnosti da se Martini Juranovi Tonejc odobri molba za promjenu mentora pri izradi doktorskoga rada pod naslovom Zatita pokretne umjetnike batine u Hrvatskoj u 20. stoljeu.

Umjesto dr. sc. Ive Maroevia za novoga mentora predlae se dr. sc. Marko piki, doc.

Napomena: Tema i mentor odobreni su na sjednici Fakultetskoga vijea odranoj 18. prosinca 2006.

Imenovanje strunih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome studiju i odobrenje predloene teme

20. Imenovanje strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta Jelene Buli predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija knjievnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i prihvaanje teme pod naslovom "Terrae incognitae ili austrijske Siberije": Britanski putopisi i putopisci po Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji od Bekoga kongresa do Prvoga svjetskog rata (1815.-1914.), mentor: dr. sc. Dean Duda, red.prof.

Struno povjerenstvo:

dr. sc. Borislav Kneevi, izv. prof.

dr. sc. Dean Duda, red. prof.

dr. sc. Marijana Hamerak, zn. suradnica (Institut za etnologiju i folkloristiku)

21. Imenovanje strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta Martine Borovac Pearevi predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija knjievnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i prihvaanje teme pod naslovom Perspektive razvoja europske kuturne politike: interkulturni dijalog i multikulturalnost, mentorica: dr. sc. Andrea Zlatar Violi, red. prof.

Struno povjerenstvo:

1. dr. sc. Dean Duda, red. prof.

2. dr. sc. Andrea Zlatar Violi, red. prof.

3. dr. sc. Biserka Cvjetianin, znan. savj. (Institut za meunarodne odnose)

22. Imenovanje strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta mr. sc. Vesne Nosi predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija knjievnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i prihvaanje teme pod naslovom Knjievni i publicistiki rad Gene Seneia, mentor: dr. sc. Boris Senker, red. prof.

Struno povjerenstvo:

1. dr. sc. Sanja Nikevi, red. prof. (Umjetnika akademija Sveuilita u Osijeku)

2. dr. sc. Boris Senker, red. prof.

3. dr. sc. Antonija Bogner aban, znan. savj. (Odsjek za povijest hrvatskog kazalita, Zagreb)

23. Imenovanje strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta Ivane Krpan predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija knjievnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture i prihvaanje teme pod naslovom Misionarsko kazalite u Meksiku u XVI. stoljeu: semiotiki pristup ritualnim izvedbama, mentorica: dr. sc. Mirjana Poli Bobi, red. prof.

Struno povjerenstvo:

1. dr. sc. Cvijeta Pavlovi, izv. prof.

2. dr. sc. Mirjana Poli Bobi, red. prof.

3. dr. sc. Boris Senker, red. prof.

24. Imenovanje strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta mr. sc. Marina Kalue predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija informacijskih i komunikacijskih znanosti i prihvaanje teme pod naslovom Metoda za procjenu sloenosti poslovnoga informacijskoga sustava na osnovi sloenosti elementarnih procesa, mentor: dr. sc. Mile Pavli, red. prof. (Filozofski fakultet Sveuilita u Rijeci).

Struno povjerenstvo:

1. dr. sc. Zdravko Dovedan Han , red. prof.

2. dr. sc. Mile Pavli, red. prof.

3. dr. sc. Hrvoje Stani, doc.

25. Imenovanje strunoga povjerenstva za utvrivanje uvjeta mr. sc. Martine Fabris predvienih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija informacijskih i komunikacijskih znanosti pod naslovom Koritenje elektronike knjige u drutveni