23
Programul Naţional pentru prevenirea şi controlul infecţiei HIV/SIDA şi ITS 2011-2015 09.07.2010 Aliona SERBULENCO Şef Direcţie Politici în Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii

şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Programul Naţional pentru prevenirea şi controlul infecţiei HIV/SIDA şi ITS2011-2015

09.07.2010Aliona SERBULENCOŞef Direcţie Politici în Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii

Page 2: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Actualitatea problemei� Regiunea Europei Centrale, de Est şi a Asiei Centrale

– regiune cu incidenţa cea mai sporită în ultimii ani

� Tendinţe în evoluţie: anterior epidemii concentrate în grupurile cu risc sporit de infectare; actualmente, răspândire în populaţia generală, în special tânără, aptă de muncă, de vârstă reproductivă şi sexual-activă

� Calea de transmitere preponderentă – sexuală

Page 3: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Situaţia epidemiolgică în Moldova

3 perioade:

� anii 1987 - 1995: înregistrarea cazurilor sporadice în unele teritorii, preponderent transmitere, heterosexuală;

� anii 1996 – 2001: extinderea teritorială, răspândirea în rîndul utilizatorilor de droguri injectabile. Ponderea UDI în cazurile noi – 83%;

� 2002 – prezent: răspîndirea infecţiei în toate teritoriile administrative, inclusiv în localităţile rurale. Asociat factorul mobilităţii şi migraţiei. Sporirea numărului persoanelor infectate pe cale sexuală, inclusiv a cazurilor noi în rîndul femeilor şi gravidelor.

Numărul de cazuri HIV/SIDA, depistate în perioada 1987- 6 luni ale 2010: 5.999, inclusiv în teritoriile de est 1.922.

Page 4: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Înregistrarea cazurilor noi HIV/SIDA şi dinamica testăriila HIV în Republica Moldova, anii 1987 – 2009 (abs.)

8 9 6 2 0 2 3 3 755

407 413

157 176234 206

257

360

538618

731790

704

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Persoane testate mii Cazuri NIV noi depistate

Page 5: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Distribuţia cazurilor noi HIV după calea de infectare, Republica Moldova, 1995 – 2009, (%)

59,182,5

61,7 63,152,5

38,256,9

17,8 12,2

40,917,5

18,936,1

45,759,7

41,5

75,8 81,3

0 0

0

0,7 1,3 2,1 1,1 2,3 1,1

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

UDI Sexual Perinatal Postransfuzional Nedeterminat

Page 6: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Prevalenţa infecţiei HIV/SIDA la 100000 populaţie(datele cumulative), a.1987-2009

157,4107,2

804,8

135,4141,5 122 109,790,8 87,2 86,5 77,6

292,6

531,5

453,6

219,3173

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Bender

Slobozia

Tiraspol

Rîbniţa

Teritoriile

de est

Dondu

şeni

Rezina

Cauşeni

Faleşti

Săngerei

Basarabeasca

Glodeni

Chi;in

ău

B[lţi

Maluldrept

Media R

M

Page 7: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Cadrul normativ Cadrul normativ şşi i de de regreglementalementarree

� Legea „Cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA.” (2007);� Program Naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA şi

ITS 1996 – 2000, 2001-2005, 2006-2010� Standardul „Supravegherea epidemiologică a infecţiei

HIV/SIDA” (2007);� Standardul „Îngrijirea paliativă a pacienţilor cu HIV/SIDA”

(2008);� Protocoalele naţionale privind acordarea asistenţei şi

tratamentului în infecţia HIV/SIDA (2009);� Regulile de examinare şi supraveghere medicală pentru depistarea

contaminării cu virusul imunodeficienţei umane - maladia SIDA (2007);

� Conceptul privind serviciile de consiliere şi testare voluntară (2007);

Page 8: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

� Menţinerea situaţiei epidemice la nivelul epidemiei concentrate

� Acces universal la prevenire, tratament şi suport � Mediu abilitant – participativitatea PTHIV, grupurilor de

risc sporit; garantarea drepturilor omului � Coordonare intersectorială – Consiliu Naţional de

Coordonare şi grupuri de lucru sub egida acestuia: participativitate multisectorială, inclusiv sectorul civil şi organizaţiile internaţionale

� Sistem unic de monitorizare şi evaluare � Suport tehnic şi financiar extern, inclusiv granturi ale

Fondului Global SIDA/TB/Malaria

RealizăriRealizări

Page 9: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Procesul de elaborare a PN 2011 – 2015:participativ, transparent şi intersectorial

� Analiza situaţiei (mijloc de termen şi finală)� Analiza răspunsului naţional � Estimari si prognoze � Selectarea scopului şi obiectivelor� Determinarea funcţiilor in program� Elaborarea activităţilor � Decizia asupra ţintelor � Estimarea mărimii grupurilor beneficiare� Estimarea costurilor, per unitate� Determinarea indicatorilor � Planul pentru consolidarea resurselor umane� Identificarea necesitaţilor de asistenta tehnica şi financiară

Page 10: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Principiile care ghidează răspunsul Principiile care ghidează răspunsul nanaţţional ional îîn HIV/SIDAn HIV/SIDAProgramul Naţional este elaborat:

• în baza evidenţelor statistice şi prognozelor estimate;• în conformitate cu abordarea, bazată pe drepturile omului;• în asigurarea respectării principiului de gender;• în asigurarea accesului universal la profilaxie, tratament şi

îngrijiri;• implică comunităţile şi persoanele, care trăiesc cu HIV/SIDA,

în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a Programului Naţional;

• Evaluarea ex-ante a impactului Programului Naţional

Page 11: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Scopul Scopul şşi obiectivelei obiectivele

Menţinerea situaţiei epidemice în limitele unei epidemii HIV/SIDA

concentrate şi reducerea vulnerabilităţii populaţiei Republicii Moldova la infecţia

HIV/SIDA şi ITS cu minimizarea

consecinţelor.

Obiectivul 1Menţinerea incidenţei în grupul

de vârstă 0-39 ani a infecţiei HIV/SIDA către 2015 – la

nivel de 20 cazuri la 100 000.

Obiectivul 2

Reducerea cu 10% a mortalităţii persoanelor cu HIV/SIDA din numărul total al persoanelor

estimate către a.2015.

Page 12: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

FuncFuncţţii ii îîn programn program

8. Monitorizare şi evaluare /Studii şi cercetări înHIV/SIDA

7. Mediu de suport şidezvoltare comunitară

6. Mitigare şi protecţie socială

5. Resurse umane

4. Managementul programului

3. Copii orfani şi vulnerabili

2. Tratament şi îngrijiri

1. Prevenire/profilaxie

Page 13: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Prevenire/profilaxiePrevenire/profilaxie- Obiectiv specific I. Asigurarea accesului a nu mai puţin de 10% din populaţia

generala la servicii de prevenire a infecţiilor HIV si ITS până in 2015- Obiectiv specific II. Asigurarea până în 2015 a accesului a 60% din numărul

estimat al grupurilor la risc sporit (LSC, UDI, BSB) la servicii de prevenire

- Obiectivul specific III. Asigurarea cu tratament a ITS a 80% din pacienţii diagnosticaţi cu ITS

- Obiectivul specific IV. Asigurarea accesului a nu mai puţin de 95% din femele însărcinate cu servicii de profilaxie a transmiterii de la mamă la făt anual

- Obiectivul specific V. Asigurarea securităţii a 100% de probe de sânge destinat transfuziei

- Obiectivul specific VI. Asigurarea accesului la profilaxie post-contact a persoanelor in situaţie de risc de infectare cu HIV in 100% din necesitate.

- Obiectivul specific VII. Asigurarea securităţii injecţiilor şi manoperelor invazive in instituţii medicale la 100%

- Obiectivul specific VIII. Asigurarea a 10 % din populaţie cu prezervative până in 2015

Page 14: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

TRATAMENT şi ÎNGRIJIRE

- Obiectivul specific X. Asigurarea cu tratament ARV a 80% din numărul estimat al persoanelor cu HIV şi bolnavilor de SIDA care necesită tratament până în 2015

- Obiectiv specific XI. Asigurarea cu îngrijiri şi suport a 10% din numărul estimat al persoanelor cu HIV şi bolnavilor de SIDA până în 2015

Page 15: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

MEDIUL ABILITANT

1. Asigurarea activităţilor de pledoarie si apărare a intereselor PHS

2. Asigurarea protecţiei drepturilor PHS3. Consolidarea capacităţii ONG ale PHS4. Consolidarea resurselor umane5. Asigurarea implementării serviciilor de

management a cazului, echipa multidisciplinara

6. Asigurarea coordonării programului

Page 16: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

ManagementulManagementul ProgramuluiProgramului SIDASIDA

� Obiectiv specific XII.

Crearea pina in 2015 a unui sistem eficient de management al programului

� Obiectiv specific XIII.

Consolidarea capacităţilor a nu mai puţin de 15% din personal implicat în controlul şi răspunsul naţional pînă în 2015

Page 17: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Managementul programuluiManagementul programului

CNCCNC

ProtectieiSociale si Familiei

ProtectieiSociale si Familiei

Minister Justitiei

Minister Justitiei

Minister Sanatatii

Minister Sanatatii

MinisterFinantelor

MinisterFinantelor

AfaceriExterne si IntegrariiEuropene

AfaceriExterne si IntegrariiEuropene

Minister de Interne

Minister de Interne

DIPDIP

MinisterEducatiei

MinisterEducatiei

MinisterTineretuli si sportului

MinisterTineretuli si sportului

Retele ale ONG

Retele ale ONG

Organizatii

internationale

Organizatii

internationale

Secretaritaul CNCCentrulSIDA

Secretaritaul CNCCentrulSIDA

Supraveghere

epidemiologica

Supraveghere

epidemiologica

Ingrijiri si tratament

Ingrijiri si tratament CVTCVT

Comunicare si

prevenire

Comunicare si

prevenire

Serviciisociale si protectie

Serviciisociale si protectie

Grupurivulnerabil

e

Grupurivulnerabil

eM&E M&E

Page 18: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Indicatorii de ImpactIndicatorii de Impact

10%12%Mortalitatea de SIDA

80%35.4%% PHS care primesc tratament ARV din numar estimatal PHS

88 % 88,3 % Procentul adulţilor şi copiilor cu HIV care primesc tratament 12 luni după iniţierea terapiei ARV

UDI – 14%LSC – 6%

UDI – 16,4 %LSC – 6,1 %

Prevalenta HIV în răndul populaţiilor cu risc sporit de infectare

20 la 100 00020 la 100 000Incidenţa infecţiei HIV în grupul de vărstă 15-24 ani

20152010

Page 19: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Indicatori de rezultatIndicatori de rezultat

25%10%% copiilor afectaţi de HIV şi SIDA la care li s-a oferit suport extern în ultimele 12 luni

85% 81,9%% femeilor însărcinate HIV pozitive care au primit medicamente ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la mamă la făt

18%13,2%% femeilor şi bărbaţilor de 15 – 49 ani care au făcuttestul la HIV în ultimele 12 luni şi îşi cunoscrezultatul

45%35,6%% Utilizatorilor de Droguri Injectabile care au relatat despre utilizarea prezervativului la ultimulcontact sexual

60%40,8% % tinerilor de 15 – 24 ani care identifică corect căilede prevenire a transmiterii HIV pe cale sexuală şicare rejectează principalele concepţii greşite despretransmiterea HIV

20152010

Page 20: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Analiza ex-ante

127 572 86047 131 3002 247 985Costul per scenariu, $ SUA

85 66630 85423 645Ani-viaţă

17 7936 8731 838Cazuri HIV prevenite 2015

10 55946 1598 140Cazuri noi HIV înregistrate 2015

-69%-12.93%-21%Reducerea incidenţei în anul final 2015

0.10%0.52%0.07%Incidenţa în anul final 2015

-17%-155%-6%Reducerea prevalenţei în anul final 2015

0.75%1.15%0.66%Prevalenţa în anul final 2015

SCENARIUL C Tratament+

profilaxie

SCENARIUL BFinantare axata pe

tratament

SCENARIUL AFinantare redusa

(stat)

Page 21: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Acoperire financiară a PN

� Acoperire din surse publice (buget naţional şi Fondul de Asigurări medicale) –20% (25.000.000 USD)

� Acoperire din resurse alocate în cadrul granturilor finanţate de Fondul Global – 13% (16.859.152 USD):

Runda 6 (pînă în 2012) Runda 8 (pînă în 2014)

� Deficit - 67% (85.713.708 USD)

Page 22: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Domenii cheie care necesită acoperire financiară suplimentară

� Prevenire (tinerii, inclusivdin localitati rurale)

� Tratament (Procurareapreparatelor ARV)

� Grupurile de risc (UDI, MSM, LSC)

� Migranţii

� Consolidarea capacităţii personalului

� Fortificarea instituţională

Page 23: şi controlul infec iei HIV/SIDA i ITS 2011-2015old2.ms.gov.md/sites/default/files/programul_national_pentru_prevenirea_si_controlul...Programul Na ţional pentru prevenirea şi controlul

Mulţumesc pentru atenţie!