of 6 /6
ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW i controlling procesów logistycznych w przedsiębiorstwie PATRONI MEDIALNI: ORGANIZATOR: WSPÓŁPRACA: 5-6 lutego 2020 r. Sheraton Warsaw Hotel

i controlling procesów logistycznych w przedsiębiorstwie...2019/11/28  · i lepiej poznać praktyczne aspekty aktualnych trendów w procesach logistycznych. • Zarządzanie łańcuchem

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of i controlling procesów logistycznych w przedsiębiorstwie...2019/11/28  · i lepiej poznać...

w przedsibiorstwie
GÓWNE ZAGADNIENIA:
Postp technologiczny i digitalizacja wymagaj na przedsibiorstwach dynamiczne zmiany,
a w tym budowanie przewagi na rynku czy tworzenie inteligentnego acucha dostaw, wykorzystu-
jc globalne moliwoci, automatyzacj, czy sztuczn inteligencj. Na wydarzeniu branowi Eksperi
przedstawi Pastwu nowe technologie i ich wpyw na sektor logistyczny, modele zarzdzania a-
cuchem dostaw, automatyzacj magazynu. Zostan poruszone równie kwestie budetowania jako
instrumentu zarzdzania kosztami logistyki, analizy kosztów magazynowania i problematycznych
aspektów transportu w dystrybucji, a take wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logisty-
ki. Dziki bogatemu dowiadczeniu Prelegentów, uczestnicy bd mogli rozszerzy swoj wiedz
i lepiej pozna praktyczne aspekty aktualnych trendów w procesach logistycznych.
• Zarzdzanie acuchem dostaw i po- dzia na modele; prognozowanie popytu w acuchach dostaw
• Maksymalizacja korzyci z maszyn, urz- dze, obiektów i umiejtnoci pracowni- ków
• Trendy rynkowe – e-commerce, omni- channel, reverse logistics
• Controlling strategiczny i operacyjny w acuchu dostaw
• Analiza kosztów logistyki i modele kosz- towe; metody rozlicze i alokacji kosztów
• Systemy magazynowe i systemy infor- matyczne w zarzdzaniu logistycznym
• Analiza kluczowych i operacyjnych wskaników; efektywno procesów lo- gistycznych – dostpne systemy analizy i poprawy efektywnoci
Damian Koata Cushman & Wakefield
Aleksander Gwizdaa Antalis Poland Sp z o.o.
Wiesaw Majewski Empik
Piotr Susz Euroterm
08:30 Aspekty prawne w transporcie i spedycji
10:00 PRZERWA KAWOWA I CZAS NA NETWORKING
10:15 Strategie zarzdzania w sieci dostaw • Moliwoci skracania czasu cykli przepywów
fizycznych i informacji • Maksymalizacja korzyci z maszyn, urzdze,
obiektów i umiejtnoci pracowników • Lean Management – tworzenie wartoci dla klienta • QR , ECR i inne strategie acuchów dostaw
dr in. Waldemar Osmólski, Sie Badawcza ukasiewicz, Instytut Logistyki i Magazynowania
11:45 Idealny magazyn, jako miejsce osigania przewagi konkurencyjnej • Rozwój rynku magazynowego w Polsce • Trendy rynkowe – e-commerce, omnichannel, reverse
logistics • Automatyzacja na magazynie • Nowe funkcje magazynu w nowoczesnym acuchu
dostaw • ECO-magazyny • Magazyny miejskie
13:00 PRZERWA NA LUNCH
oraz jego zakresu • Najistotniejsze kroki przetargowe i ryzyka zwizane
z niewaciwym przeprowadzeniem przetargu • Porównanie podstawowych form umowy na usugi
logistyczne, szczególnie magazynowe wskazujc na ich silne i sabe strony
Wiesaw Majewski, Supply Chain and Logistics Director, Empik
15:30 ZAKOCZENIE I DNIA KONFERENCJI
DZIE II
09:30 Controlling logistyki – systemy wsparcia operacji przedsibiorstwa • Instrumenty planowania i organizowania dziaa -
kontrole i raportowanie • Controlling strategiczny i operacyjny w acuchu
dostaw • Przychody, koszty, zysk, inwestycje, wydatki –
odpowiedzialno osób zarzdzajcych • Analiza kosztów logistyki i modele kosztowe • Metody rozlicze i alokacji kosztów • Budetowanie jako instrument zarzdzania kosztami
logistyki
11:30 Inteligentne zarzdzanie magazynowaniem i dystrybucj • System magazynowania w dystrybucji
a problematyka planowania i wytwarzania • Systemy magazynowe i systemy informatyczne
w zarzdzaniu logistycznym • Realizowanie zamówie a struktura utrzymywanych
zapasów • Analiza kosztów magazynowania i problematyczne
aspekty transportu w dystrybucji
Aleksander Gwizdaa, Dyrektor Sektora Opakowa, Antalis Poland Sp. z o.o.
13:00 PRZERWA NA LUNCH
14:00 Pomiar, analiza i ocena procesów i zasobów logistycznych • Analiza kluczowych (KPI) i operacyjnych (PI)
wskaników. Zaopatrzenie, produkcja, zapasy, transport i spedycja, dystrybucja, magazynowanie i skadowanie, obsuga klienta
• Efektywno procesów logistycznych – dostpne systemy analizy i poprawy efektywnoci
• Wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logistyki
Piotr Susz, Dyrektor Logistyki, Euroterm
15:30 ZAKOCZENIE II DNIA KONFERENCJI
PROGRAM
PRELEGENCI:
Od wrzenia 2016 roku peni stanowisko Menedera Logistyki Kontraktowej w najwikszym oddziale grupy Raben w Gdkach pod Poznaniem. Odpowiada za zarzdzanie operacjami dla grupy niemal 50 klientów, których towary s skadowane i dystrybuowane z regionalnych magazynów. Realizuje projekty innowacyjne majce na celu optymalizacj kosztów, wzrost wydajnoci, standaryzacj procesów skupiajc si na dosko- naleniu jakoci obsugi klientów. Swoje dowiadczenie w zarzdzaniu operacjami zdobywa w brany farma- ceutycznej w firmie ACP Pharma S.A. gdzie zarzdza midzy innymi Centrum Logistycznym w Otarzewie. Absolwent kierunku Logistyka i Zarzdzanie Transportem na Uniwersytecie Gdaskim.
Damian Koata, Cushman & Wakefield
Aleksander Gwizdaa, Dyrektor Sektora Opakowa, Antalis Poland Sp z o.o.
Praktyk, od 20 lat zwizany z bran opakowaniow. Swoje dowiadczenie naby pracujc we wiodcych firmach produkcyjnych, jak i dystrybucyjnych w Europie. Wraz ze swoim zespoem specjalizuje si w optyma- lizacji procesów pakowania oraz dedykowanych rozwizaniach dla takich bran jak ecommerce, automotive, AGD, logistyka, elektronika i przemys maszynowy.
Wiesaw Majewski, Supply Chain and Logistics Director, Empik
Waciciel i doradca w firmie WM Projekt, absolwent wydziau Budowy Maszyn Politechniki Poznaskiej, Zarzdzania acuchami Dostaw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Executive MBA przy ISCTE Business School w Lizbonie oraz Strategic Planning and Management in Retailing na Babson University, Williamsburg.
Od 22 lat zarówno pracuje jak i doradza sieciom handlowym i sprzedawcom e-commerce w realizacji proce- sów zakupowych oraz organizacji procesów logistycznych.
Przez ponad 10 lat zarzdza zakupami a póniej logistyk sieci sklepów Pepco, nastpnie merlin.pl S.A. a ostatnio jako dyrektor Logistyki i Supply Chain i Czonek Zarzdu w EMPIK S.A.
Prywatnie pasjonat szachów, jednej z najciekawszych gier strategicznych oraz mionik triathlonu czyli spor- tu wymagajcego sprawnoci logistycznej.
PRELEGENCI:
dr in. Waldemar Osmólski, Sie Badawcza ukasiewicz, Instytut Logistyki i Magazynowania
Praktyk i meneder z ponad 25-letnim dowiadczeniem w brany logistycznej zajmujcy stanowiska Dyrek- tora Zarzdzajcego i Prezesa Zarzdu w firmach logistycznych oraz Agencji Pracy Tymczasowej, doktor nauk technicznych z zakresu systemów symulacyjnych w transporcie, absolwent studiów MBA programu Trent University-Nottingham UK, Kierownik Centrum Logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania, autor wielu publikacji, posiadajcy wiedz i dowiadczenie w prowadzeniu projektów midzynarodowych takich jak: e-Impact, Cloud prowadzonych przy wspópracy midzy innymi z: Port Lisbona, BCT, Qumak, Logit One, autor wielu artykuów naukowych z zakresu stosowania metod optymalizacyjnych w procesach projekto- wych oraz cyfryzacji acuchów dostaw.
Piotr Susz, Euroterm
Przez 10 lat zwizany z Centrum Logistycznym TIM S.A., a od momentu powstania spóki (2016 r.) z 3LP S.A. Do wrzenia 2016 Kierownik Operacyjny Realizacji Zamówie – odpowiedzialny za cao dystrybucji z Cen- trum Logistycznego 3LP S.A. Póniej jako Menader Operacyjny projektów Logistycznych – odpowiedzialny za analizy biznesowe i operacyjne przy wdroeniach nowych klientów, audyt oraz konsulting logistyczny. Waciciel firmy oferujcej usugi konsultingu i doradztwa logistycznego www.logistyczne.info . Zrealizowa projekty min. dla: KLER SA, Heban Sp. z o.o., Matex Sp. z.o.o., Spiroflex Sp. z o.o.W EUROTERM TGS odpowie- dzialny za reorganizacje logistyki w Centrum Logistycznym, ustalenie i wdroenie lokalnych i strategicznych KPI’s, planowanie logistyki klienta wewntrznego i zewntrznego, prowadzenie operacyjne projektów logi- stycznych realizowanych przez Euroterm, walidacj i opis procesów i procedur w Centrum logistycznym. Mgr. in. logistyki, absolwent studiów Executive MBA na Politechnice Wrocawskiej.
Do udziau w wydarzeniu zapraszamy czonków zarzdu, dyrektorów, kierowników i specjalistów
z zakresu magazynowania, zaopatrzenia, logistyki, transportu, analityki i strategii acuchów i sieci
dostaw, IT oraz przedstawicieli operatorów logistycznych, produkcyjnych i spedycyjnych.
Paulina Jaworska Senior Project Manager Workshops Department
T: +48 22 379 29 42 e-mail: [email protected]
Sheraton Warsaw Hotel
ADRES WYDARZENIA:
ORGANIZATOR:
MMC Polska jest niezalenym organizatorem spotka biznesowych w Polsce. Spóka organizuje
szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menaderskiej oraz zarzdom
wiodcych firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone s przez znanych praktyków, eksper-
tów posiadajcych wieloletnie dowiadczenie w swojej brany. Kongresy maj charakter midzyna-
rodowy, skupiaj pen reprezentacj rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulato-
ra. MMC Polska organizuje równie szkolenia zamknite w peni dopasowane do potrzeb klientów.
Efektem organizowanych wydarze jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy
praktycznej oraz zwikszenie przewagi konkurencyjnej. Wspópracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile,
Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y,
Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skad Gru-
py MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.
GRUPA DOCELOWA: