of 26 /26
i-2 KANAK-KANAK DAN SENI 6/9/22 WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir 1

I-2 Kanak-kanak Dan Seni

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seni dalam kanak -kanakm

Text of I-2 Kanak-kanak Dan Seni

I2- KANAK-KANAK DAN SENI

i-2 KANAK-KANAK DAN SENI28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir1128-Jun-14waj3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir

KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAKTEORI PEMBELAJARAN MASLOW: KEPERLUAN MANUSIA ADALAH KESEMPURNAAN KENDIRI, PENGHARGAAN, KASIH SAYANG, KESELAMATAN,FISIOLOGIJASMANI DAN FIZIKAL YANG SIHATEMOSI YANG STABILKEROHANIAN YANG MEMBANGGAKANKEFAHAMAN INTELEK YANG TINGGIPERHUBUNGAN SOSIAL YANG MENGGALAKKAN

28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir2

TEORI PERKEMBANGAN MASLOW PASTIKAN KEPERLUAN ASAS PELAJAR DIPENUHI SEPERTI KEPERLUAN FISIOLOGI IAITU MAKANAN, MINUMAN DAN PAKAIANJADIKAN SUASANA BILIK DARJAH YANG KONDUSIFBERSIFAT PENYAYANG UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN KASIH SAYANG SERTA MEMBERI MOTIVASI DAN PENEGUHAN YANG SESUAI

28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir3

MEMUPUK NILAI MOTIVASI MELALUI BIMBINGAN SUPAYA PELAJAR MEMAHAMI DIRI, MENERIMA DIRI DAN MELIBATKAN DIRI SECARA AKTIFMERANCANG AKTIVITI PENGAJARAN BERDASARKAN KEBOLEHAN PELAJAR

28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir4

JASMANI DAN FIZIKAL YANG SIHATPERKEMBANGAN JASMANI KANAK-KANAK AMAT PESAT SEMASA BAYIPERKEMBANGAN PERGERAKAN KOORDINASI OTOT KASAR DAN HALUS SEIRING DENGAN USIAKANAK-KANAK UMUR 6-12 TAHUN PERLU UNTUK BERSUARA DAN BERGERAKGERAK KERJA PERLU DIBERI HARUS BERMULA DENGAN SENANG DAN RINGAN

28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir5

KANAK-KANAK SEKOLAH RENDAH OTOT BELUM MATANGLATIHAN PERGERAKAN DAN SENI VISUAL PENTING UNTUK MEMATANGKAN PERGERAKAN OTOTPERKEMBANGAN MOTOR DI BAHAGIAN TANGAN LEBIH PENTING DARI KAKIB/PUN GUNA HANYA SEBELAH TANGAN SAHAJA KANAN ATAU KIRI28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir6

EMOSIEMOSI PELAJAR PERLULAH STABILPERANAN IBU BAPA DAN GURU PERLU MENUNJUKKAN CONTOH YANG TERBAIK SEMASA BERKOMUNIKASI DENGAN KANAK-KANAK

28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir7

KEROHANIANTAHAP KEROHANIAN YANG DIMILIKI ADALAH TINGGI28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir8

KEFAHAMAN INTELEK YANG TINGGIPELAJAR PERLU MEMPUNYAI TAHAP INTELEK YANG TINGGI DAN DAPAT BERFIKIR DENGAN TEPAT SEBELUM MEMBUAT SESUATU TINDAKAN28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir9

PERHUBUNGAN SOSIAL YANG MENGGALAKKANPERHUBUNGAN SESAMA KANAK-KANAK HENDAKLAH DI DALAM KEADAAN YANG HARMONI DAN SALING BERINTERAKSI ANTARA SATU SAMA LAIN TANPA ADA PERBALAHAN 28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir10

ESTETIKLATIHAN-LATIHAN PERLU DIPERBANYAKKAN SUPAYA KANAK-KANAK DAPAT MEMPELAJARI KONSEP PENGHARGAAN TERHADAP SESUATU APA YANG DILIHAT ATAU DILAKUKAN DITERAPKAN KE DALAM MINDA KANAK-KANAK MAKA KONSEP ESTETIK DAPAT DITANAM SETERUSNYA

28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir11

9 KEINGINAN KANAK-KANAKDauer dan Pangzi (1983)KEINGINAN UNTUK BERGERAKKEINGINAN UNTUK BERJAYA DAN DIIKTIRAFINGINKAN KEJAYAAN DIHARGAIKEINGINAN UNTUK DITERIMA OLEH KUMPULAN RAKAN SEBAYA DAN SEBAGAI AHLI DALAM MASYARAKATKEINGINAN UNTUK BERSAINGKEINGINAN KETANGKASAN FIZIKAL DAN SEBAGAI DAYA PENARIK28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir12

KEINGINAN UNTUK MENEROKAKEINGINAN UNTUK PENCAPAIAN KEINGINAN UNTUK MELUAHKAN PERASAAN MELALUI PERGERAKANKEINGINAN UNTUK KEFAHAMAN28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir13

SENI DAN PERKEMBANGAN JERISE KANAK-KANAK MENGIKUT TAHAPPERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN MEMPUNYAI ARAH TERTENTUPERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ADALAH BERPERATURAN DAN DAPAT DIANALISIS , BAIK PADA PERINGKAT LAHIR MAHUPUN PADA PERINGKAT SUDAH LAHIR

28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir14

PERKEMBANGAN BERLAKU DALAM DUA ARAH IAITU DARI KEPALA KE KAKI (CEPHALOCAUDAL) DAN DARI TENGAH KE TEPI (PROXIMODISTAL)SUSUNAN PERKEMBANGAN ADALAH SERUPA BAGI SEMUA AHLI DALAM SATU-SATU JENISKANAK-KANAK BERKEMBANG SECARA BERPERINGKAT28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir15

PERKEMBANGAN BERLAKU DARI KEADAAN MENYELURUH KEPADA KEADAAN TERTENTUPERUBAHAN BERSIFAT KUALITI TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA TETAP TAPI DAPAT DILIHAT DARIPADA PERUBAHAN SIFATPROSES PERKEMBANGAN BERLAKU BERTERUSAN DARI PERMULAAN HINGGA AKHIR HAYAT IAITU MATANG28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir16

IA TIMBUL DARI TINDAKAN SALING BERKAIT ANTARA PERTUMBUHAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARANPERTUMBUHAN DIPENGARUHI OLEH BAKA DAN PERSEKITARAN28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir17

CIRI-CIRI PERKEMBANGAN DAN CIRI-CIRI EKSPRESIBERI PELUANG UNTUK BEKERJA DENGAN BERBAGAI BAHAN, CARA DAN TEKNIKKANAK-KANAK DAPAT MENEROKA SECARA KREATIF DENGAN VARIASI YANG TIDAK TERHAD DAN TIDAK TERKONGKONGAKTIVITI SENI MUDAH DIREKABENTUK UNTUK MENDEKATI KEPERLUAN DAN NALURI INGIN TAHU KANAK-KANAK SEPERTI MENYENTUH, MENGGULING, MENGULI, MERAMAS, MENGGOSOK, 28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir18

MENDENGAR MENGESAN BUNYI, MENGHIDU, MENIRU AKSI UNTUK MENGENAL SESUATUAKTIVITI SENI JUGA MUDAH DILAKSANAKAN KETIKA BERMAIN DAN BOLEH DIKAITKAN DENGAN SESUATU YANG DIGEMARI ATAU DIMINATI28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir19

KONSEP AKTIVITI YANG AKTIF, KREATIF DAN MENYERONOKKANPROSES KREATIVITI BOLEH MELIBATKAN:PERASAAN DALAMAN KANAK-KANAK MELALUI INTERAKSI DAN TINDAKAN YANG DIAMBILKEBOLEHAN KANAK-KANAK MELUAHKAN PERASAAN SECARA LAHIRIAH

28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir20

PEMAHAMANAKTIVITI PERGERAKAN MEMAHAMI ASAS-ASAS PERGERAKAN SEPERTI PENGGUNAAN RUANG, MASA, IMBANGAN BERAT BADAN DAN DAYA ATAU ALIRANAKTIVITI BERMAIN MEMPERKEMBANGKAN KONSEP PEMBENTUKAN KENDIRI, SEPERTI MENINGKATKAN KEFAHAMAN DARI SEGI EMOSI, SOSIALISASI, KEBUDAYAAN, FIZIKAL, ROHANI DAN NILAI-NILAI MURNI28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir21

LAGU DI DALAM LAGU KANAK-KANAK AKAN DAPAT MENAMBAHKAN KEYAKINAN DIRIAKTIVITI LAKONAN DAPAT MEMAHAMI SESUATU KONSEP DENGAN LEBIH JELAS, KREATIF, INOVATIF, BERTANGGUNGJAWAB DAN DAPAT MEMBINA SOSIOLISASI DAN MENGAWAL EMOSI DENGAN SEMPURNA DAN BERKEYAKINAN TINGGI28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir22

KONSEP KESEDARAN KENDIRIMEMBERI DORONGAN, BANTUAN DAN SOKONGAN KEPADA USAHA PEMBELAJARANMEMBERI BIMBINGAN YANG WAJAR DENGAN MEMBETULKAN KESILAPAN PELAJAR DALAM PROSES P&PMENGAJAR PELAJAR MENGIKUT CARA KEBOLEHAN MEREKA SUPAYA MEREKA MENGALAMI PENGALAMAN BERJAYA28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir23

SETERUSNYA MENINGKATKAN PERASAAN PENGHARGAAN KENDIRI DAN KEYAKINANMENERIMA PELAJAR-PELAJAR SEBAGAI SEBAHAGIAN DIRINYAMENGGALAKKAN INTERAKSI POSITIF DENGAN RAKAN SEBAYAMEMBERI PELUANG KEPADANYA UNTUK MEMAINKAN PERANAN PENTINGMEMUPUK NILAI-NILAI YANG BAIK DARIPADA RAKAN SEBAYA DAN GURU28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir24

TUTORIAL (1 JAM)MENGHASILKAN PETA MINDA TENTANG SENI DAN PERKEMBANGAN JERISE KANAK-KANAK MENGIKUT TAHAP

MENYENARAIKAN PERINGKAT-PERINGKAT PENGUTARAAN KANAK-KANAK MENGIKUT TEORI VICTOR LOWENFELD DAN HERBERT READ28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir25

AMALI (2 JAM)MENGUMPUL CONTOH-CONTOH GAMBAR WARNA DAN MENJELASKAN BAGAIMANA WARNA MEMPENGARUHI MUD

AKTIVITI:PERHATIKAN WARNA DAN MENGUBAHSUAI WARNA DALAM BILIK DARJAHCAMPURAN WARNA MELALUI EKSPERIMENKAITKAN WARNA DENGAN OBJEK, EMOSI, MOD MUZIK DAN PERGERAKAN28-Jun-14WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan Hj Md Nasir26