Click here to load reader

Hydrauliczne płyty wibracyjne 365 – 750 kg APH 5020 / 6020 ... · PDF fileHydrauliczne płyty wibracyjne 365 – 750 kg APH 5020 / 6020 / 7010 / 1000 TC Zagęszczanie. Dzięki nam

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Hydrauliczne płyty wibracyjne 365 – 750 kg APH 5020 / 6020 ... · PDF fileHydrauliczne...

Hydrauliczne pyty wibracyjne 365 750 kgAPH 5020 / 6020 / 7010 / 1000 TC

www.ammann-group.com

Zagszczanie

Dziki nam podoe jest odpowiednio zagszczone

Przekonywujca moc zagszczania

Pyty zagszczajce APH 5020, APH 6020 i APH 7010 s pytami uniwersalnymi, znajdujcymi zastosowanie take w trudnych warunkach.

Wszystkie trzy modele pracuj zgodnie z zasad penej hydrauliki: poczwszy od napdu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego te pyty te s nadzwyczaj zwrotne, porczne i atwe w obsudze, sprawdzaj si nawet na wskim obszarze lub na trudnym materiale. Sia kinetyczna moe by zmiennie dopasowywana do materiau (przestawiajc prdko obrotow) - dua zaleta penej hydrauliki.

Wszystkie modele posiadaj silniki diesel HatzSupra, ktre s zabezpieczone na wypadekbraku cinienia oleju.

Rozszerzenia pyty o 2 rnych rozmiarach umoliwiaj wiele rnych zastosowa, z szerokim zakresem szerokoci roboczych.

Optymalne zagszczanie,komfortowa obsuga,najwysza efektywno

funkcjonalna konstrukcja: agregaty s dobrze osonite,a jednoczenie dostpne

Czuwak z elektronicznymi czujnikami (opcja)

elektrostart (wyposaenie dodatkowe)

pyty montaowe o dwch szerokociach

APH 5020 i APH 6020:W obu modelach podzespoy s dobrzezabezpieczone przez skadan obudowaluminiow, ale przy tym atwo dostpne.Dla tych modeli dostpny jest zakresprzydatnych opcji:

Elektryczny rozruch Wycznik bezpieczestwa na kocu uchwytu,

zapewniajcy operatorowi wysoki poziom bezpieczestwa szczeglnie w wskich i gbokich rowach.

Czuwak ze specjalnymi uchwytami: wyposaony w elektroniczne czujniki rejestruje dotknicie przez operatora i aktywuje pod warunkiem, e przycisk wycznika bezpieczestwa zosta wycignity, ukady hydrauliczny oraz wzbudnicy tak, aby urzdzenie byo gotowe do pracy. zwolnienie uchwytu powoduje zatrzymanie urzdzenia po kilku centymetrach w wyniku natychmiastowej dezaktywacji ukadu hydraulicznego; silnik pozostaje na biegu jaowym. Uchwyty odznaczaj si wysok czuoci, stosowanie rkawic roboczych nie stanowi problemu. Manipulowanie jest praktycznie niemoliwe i operator nie jest podczas pracy ograniczony, a mudne ponowne uruchamianie silnika jest zbdne.

APH 7010 - sprawdzona przez lata maszyna z bardzo wysok amplitud i nisk czstotliwoci wibracji stanowi idealne rozwizanie problemw zwizanych z pracami ziemnymi na gruntach cikich. W opcji dostpny rozruch elektryczny.

Opcje dostosowane do warunkw budowy

funkcjonalna konstrukcja: agregaty s dobrze osonite,a jednoczenie dostpne

elektrostart (wyposaenie dodatkowe)

pyty montaowe o dwch szerokociach

System sterowania zagszczaniem ACEeco (opcja)

lnformacja o postpie zagszczenia

APH 5020 i APH 6020: Jako alternatyw dla systemu ACE firma Ammann oferuje system ACEeco, analogiczny, pokrewny wywietlacz sterowania zagszczaniem. Zapewnia on operatorowi cigy dopyw informacji na temat uzyskanego stopnia zagszczeniai maksymalnego osigalnego zagszczenia. System ACEeco jest dostpny jako opcja dla modeli APH 5020 i 6020 (wycznie z elektrostartem).

Swoboda ruchu dziki zdalnemu sterowaniu

Optymalna wydajno zagszczania, bezpieczestwo operatora na pierwszym miejscu

Bezpieczestwo i atwo obsugi s w centrum uwagi:

Nadajnik zdalnego sterowania jest wyposaony w wycznik bezpieczestwa.

Silnik jest uruchamiany i zatrzymywany za pomoc moduu zdalnego sterowania; moe zosta uruchomiony w pooeniu biegu jaowego.

Wibracje mog zosta uruchomione i zatrzymane na yczenie operatora.

Kierunek ruchu mona w razie potrzeby raptownie zmieni.

Lampka potwierdzajca odbir sygnau na urzdzeniu informuje operatora, e modu zdalnego sterowania jest w kontakcie podczerwieniowym z odbiornikiem na pycie. W przypadku utraty przez operatora kontaktu z urzdzeniem zostanie ono automatycznie zatrzymane.

System kontroli otoczenia zabezpiecza operatora: w razie zmniejszenia si odlegoci midzy uytkownikiem a urzdzeniem poniej 2 metrw pyta zatrzymuje si i nie mona jej uruchomi ponownie.

Sterowanie przewodowe jest kontrolowane przez system elektryczny, niezaleny od elektronicznego (moe to by konieczne w przypadku bardzo zych warunkw atmosferycznych, w ktrych konieczne jest naadowanie moduu zdalnego sterowania).

Elektroniczny system odcinajcy, zabezpieczajcy silnik za pomoc zaworu elektromagnetycznego w przypadku niewystarczajcego poziomu oleju, zanieczyszczonego filtra powietrza lub przegrzania. Po ponownym uruchomieniu silnik zatrzymuje si.

Znaczne zmniejszenie czstotliwoci czyszczenia filtra powietrza dziki optymalizacji ukadu kierowania strumienia powietrza.

Solidne, sprawdzone na miejscu pracy zaczepy i zawiasy. atwa diagnostyka systemu elektronicznego

z raportem pamici bdw. atwa, bezproblemowa instalacja przewodu. Przechowywanie moduu zdalnego sterowania

i moduu przewodowego pod zamykan tyln pokryw.

Doskonay dostp do wszystkich punktw konserwacji i serwisu.

Wszystko w standardzie

Bezpieczestwo operatora stopniowo zyskao rang czynnika decydujcego, w szczeglnoci w pracach podziemnych i przy budowie roww. S to sytuacje, w ktrych zagszczanie moe wiza si z niebezpieczestwem, mimo wysokich standardw technicznych bezpieczestwa, takich jak systemy szalowania. Firma Ammann skonstruowaa urzdzenie uwzgldniajce to kryterium: zdalnie sterowan pyt zagszczajc model APH 1000 TC.Pozwala ona uzyska wysokie zagszczenie nawet w najgbszych rowach i w obszarach najtrudniejszych do przebycia. Umoliwiaj to jej wysokie osigi i zwarta konstrukcja, moliwa dziki zastosowaniu mocnego, zamontowanego poziomo silnika Diesla Hatz Supra 1 D 90 V. Operator steruje urzdzeniem z bezpiecznego miejsca za pomoc:

podczerwieniowego nadajnika zdalnego sterowania, niewymagajcego adowania dziki panelowi sonecznemu, zapewniajcemu sta gotowo do uytku; maksymalna odlego midzy nadajnikiem a urzdzeniem wynosi 18 metrw.

ukadu sterowania przewodowego, dla ktrego maksymalna odlego midzy nadajnikiem a urzdzeniem wynosi 8 metrw.

Urzdzenie APH 1000 TC dziaa na wyprbowanej zasadzie systemu cakowicie hydrostatycznego, hydraulicznego napdu waw wzbudnicy i hydraulicznej regulacji ciarkw mechanizmu odrodkowego. Zapewnia to szybk reakcj na polecenia operatora wydawane przez nadajnik zdalnego sterowania w przypadku zagroenia moe zatrzyma si natychmiast. Nie s stosowane czci zuywalne, takie jak sprzga odrodkowe czy pasy klinowe.

Bezpieczestwo

Pena hydraulika i nie tylko

Wszystkie zalety w piguce

Optymalna pyta podstawowazapewnia prawidowy ruch pyty,silny posuw i du zdolnopokonywania wzniesie.

Orbitrol, za pomoc ktrego przestawiana jest hydrostatycznieprzeciwwaga.

Hydrostatyczny silnik napduwibratora.

Chodzony powietrzem silnik Diesel firmy Hatz zzabezpieczeniem przed spadkiem cinienia oleju: mocny icharakteryzujcy si nisk emisj zanieczyszcze.

Zamykana obudowa gwarantujeoptymalne zabezpieczenieelementw funkcjonalnych i atwy dostp podczas konserwacji.

Pompa hydrauliczna dbajca ohydrostatyczny napd isterowanie, mechaniczny napd na pasek klinowy jest zbdny.

Ergonomiczny dyszel zhydrostatycznym sterowaniem jazdy za pomoc Orbitrolu.

Ciar Maszyna podstawowa

Z rozszerzeniem pyty

Z rozrusznikiem elektr.

Maszyna podstawowa

Z rozszerzeniem pyty

Silnik

Typ

Moc

Liczba obrotw

Pojemno zbiornika paliwa

Zuycie paliwa

Sia odrodkowa

Czstotliwo zmin

Max. gboko zagszczania *

Prdko przesuwu

Zdolno pokonywania

Max. pochylenie

Maszyna podstawowa

Z rozszerzeniem pyty

Rozrusznik elektryczny

Wyposaenie specjalne

Rozszerzenia pyt

Licznik motogodzin

System sterowania zagszczaniem "ACEeco"

Wyacznik bezpieczestwa

Czuwak

* w zalenoci od warunkw glebowych

APH 5020 APH 6020 APH 7010

Hatz Hatz Hatz

Diesel Diesel Diesel

kg (lb) 365 (804) 440 (970) 620 (1367)

kg (lb) 385/400 (805/882) 490/500 (1080/1102) 660/680 (1455/1499)

kg (lb) +30 (66) +30 (66) +32 (71)

mm (In) 450 (18) 550 (22) 650 (26)

mm (In) 600/750 (24/30) 700/850 (28/33) 800/950 (31/37)

chodzony powietrzem-Diesel Hatz

Supra 1 D 50 S Supra 1 D 81 S Supra 1 D 81 S

HP (kW) 9,4 (7) 13,7 (10) 13,7 (10)

U/min. (rpm) 2700 3000 3000

l (gal) 5 (1,1) 7 (1,5) 10 (2,2)

l/h (gal/hr) 1,7 (0,4) 2,5 (0,6) 2,5 (0,6)

kN (lbf) 50 (11) 65 (15) 70 (16)

Hz (vpm) 65 (3900) 69 (4140) 46 (2760)

cm (In) 70 (28) 80 (31) 90 (35)

m/min (mph) 26 (1) 28 (1) 28 (1)

% 36 36 36

30 30 30

m/h (ft/hr) 650 (1399) 925 (1991) 1090 (2347)

m/h (ft/hr) 850/1050 (1830/2260) 1260/1430 (2712/3078) 1600 (3444)

wyposaenie dodatkowe wyposaenie dodatkowe wyposaenie dodatkowe

mm (In ) 75/150 (3/5,9) 75/150 (3/5,9) 75/150 (3/5,9)

x x x

x x

x x

x x

Zastrzega si moliwo wprowadzenia zmin parametrw technicznych w celu ulepszenia urzdzenia

Dane techniczne

1840

470 930

150

0 8

70

450

900

138

0

775

550 700 850

987

450

600/750

109

5

06230131

650

800

950

ca.1

000

925

ca.1

440

520

1070

ca.2110

520

1070

925

1

440

2100

06230131

650

800

950

ca.1

000

925

ca.1

440

520

1070

Search related