Click here to load reader

Hvordan dele forskningsdata - UiT 20182109114209/Kurs... Rettigheter til bruk og/eller publisering av forskningsdata skal ikke overdras til kommersielle aktører uten at UiT beholder

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hvordan dele forskningsdata - UiT 20182109114209/Kurs... Rettigheter til bruk og/eller publisering...

 • Research data @ UiT

  Hvordan dele forskningsdata

  Helene N. Andreassen, PhD

  Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte

  Universitetsbiblioteket, UiT

  Tromsø, 19. september 2018

 • Research data @ UiT

  Læringsmål

  Del 1

  • Forstå hensikten med å dele forskningsdata.

  • Ha kjennskap til viktige kriterier for valg av arkiv.

  Del 2

  • Ha kjennskap til UiTs institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata, UiT Open Research Data.

  • Vite hvor du skal søke råd hvis dine forskningsdata ikke er åpne.

 • Research data @ UiT

  Deling av data i livssyklusen til datahåndteringen

  Har noen av dere erfaring med arkivering og/eller deling av forskningsdata?

 • Research data @ UiT

  Deling av forskningsdata: Motivasjonsfaktorer

  - Finne og forstå egne data - Muliggjøre validering av resultater - Heve forskningens synlighet - Bli kreditert ved gjenbruk - Øke muligheten for (nye) samarbeid

  - Unngå duplisering av forskning - Sikre tilgang for fremtiden

  - Identifisere ressursbehov - Møte finansiørenes krav

  Research Data Service, University of Edinburgh

 • Research data @ UiT

  Krav og forventninger

  EU, Horizon 2020

  As open as possible, as closed as necessary

  H2020 Programme: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020

  Kunnskapsdepartementet

  Grunnprinsipp 1: Forskningsdata skal være så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig.

  Grunnprinsipp 2: Forskningsdata bør håndteres og tilrettelegges slik at verdiene i dataene kan utnyttes best mulig.

  Grunnprinsipp 3: Beslutninger om arkivering og tilrettelegging av forskningsdata må tas i forskerfellesskapene.

  Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata

  Norges forskningsråd

  Åpen som standard

  Tilgjengeliggjøring av forskningsdata, Norges forskningsråd

 • Research data @ UiT

  Krav og forventninger

  UiT Norges arktiske universitet

  Forskningsdata skal gjøres åpent tilgjengelige, så framt det ikke er juridiske, etiske, sikkerhetsrelaterte eller kommersielle grunner til ikke å gjøre det.

  Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT

 • Research data @ UiT

  Krav og forventninger

  h tt

  p :/

  /w w

  w .s

  ci en

  ce m

  ag .o

  rg /a

  u th

  o rs

  /s ci

  en ce

  -j o

  u rn

  al s-

  ed it

  o ri

  al -p

  o lic

  ie s

  http://www.sciencemag.org/authors/science-journals-editorial-policies

 • Research data @ UiT

  Når og hvor dele data?

  Når

  Vitenskapelige publikasjoner: Deling senest på publikasjonstidspunkt.

  Andre data: Normalt ved prosjektslutt, men ikke senere enn 3 år etter.

  Hvor

  Rettigheter til bruk og/eller publisering av forskningsdata skal ikke overdras til kommersielle aktører uten at UiT beholder rettighetene til å gjøre dataene åpent tilgjengelige for gjenbruk.

  Derfor: Data må lagres i egnede og pålitelige arkiver, som sikrer UiT fortsatt tilgang til bruk av dataene

 • Research data @ UiT

  Hva dele?

  Forskningsmiljøene er selv ansvarlige for å avgjøre hva som er arkiv-/deleverdig.

  Hvordan gå frem når vi ikke vet den fulle fremtidige verdien og bruken av dataene våre?

  • Har dere erfaringer med slike diskusjoner i fagmiljøene deres?

  • Hva er/kan være utfordringene?

  • Flere personer involverte (enighet om hva dele) • Flere mulige arkiver (enighet om hvor dele)

  • Hvilken hjelp kunne være nyttig i disse prosessene? Hvem skulle helst bidra med denne hjelpen? Fagfeller? Faglig ledelse? Forskningsadministrasjon? Universitetsbiblioteket? IT?

  • Disse diskusjonene kan det være lurt å ta gjennom å utarbeide en datahåndteringsplan.

 • Research data @ UiT

  Hvordan velge arkiv?

  33% av forskerne i en studie gjort av SpringerNature (N = 7700) trakk frem valg av arkiv som en stor utfordring og et hinder i arbeidet med å dele dataene.

  (Stuart et al., 2018)

 • Research data @ UiT

  Er arkivet vel ansett?

  • Er det listet opp i re3data?

  • Er det anerkjent i forskningsmiljøet?

  • Er det anbefalt av relevante finansiører eller tidsskrifter?

  • Er det sertifisert?

  Whyte, 2015

 • Research data @ UiT

  Vil arkivet tillate din type data?

  1 2 3

  Aksepterer data uavhengig av domene

  Fokuserer på datatyper eller forskningstemaer som likner på de dataene du skal arkivere

  Har et rykte internasjonalt for å arkivere data som likner på de du skal arkivere.

  Noen arkiver stiller krav til fagområde, eller til type data (f.eks. kvalitative intervjuer, lydfiler)

  Whyte, 2015

 • Research data @ UiT

  Vil dataene være juridisk trygge der?

  • Kan du lagre sensitive data der, eller bryter dette lovgivningen?

  • Selv om du lagrer der, vil UiT fortsatt ha tilgang og eierskap til dataene?

  • Kan du legge på lisens etter eget ønske?

  • Får du mulighet til å bekrefte at datainnsamling/generering er utført i tråd med juridiske og etiske kriterier i det landet og i den disiplinen du jobber?

  • Kan du legge på ønskede/nødvendige begrensninger for tilgang (permanent eller midlertidig)?

  Whyte, 2015

 • Research data @ UiT

  Vil arkivet vedlikeholde verdien av dataene?

  FAIR-prinsippene: Findable, Accessible, Reusable, Interoperable

  • Publisering av metadata: obligatoriske vs. valgfrie

  • Stabile identifikatorer (f.eks. DOI): på datasett vs. delsett/enkeltfiler

  • Gjenfinnbarhet gjennom søk

  • Formatsjekk og plan for langtidsbevaring

  • Kobling til andre, relaterte publikasjoner

  • Versjonskontroll

  Whyte, 2015

 • Research data @ UiT

  Vil arkivet tillate analyse av gjenbruk?

  • Sitering: Er dataene gjenfinnbare gjennom metadata?

  • Kan man få informasjon om sidevisninger og nedlastninger?

  • Kan man søke opp datasettet på grunnlag av standardiserte metadata?

  Whyte, 2015

 • Research data @ UiT

  Hvordan finne et arkiv for dine egne data?

  Mer enn 2000 arkiver Tverrfaglig og søkbar

  Mye informasjon om arkivene: bruksvilkår, standarder, persistente identifikatorer, programvare, versjonskontroll, osv.

  http://www.re3data.org/

  http://www.re3data.org/

 • Research data @ UiT

  Enkel filtrering på fagområde

 • Research data @ UiT

  Liste med hovedinformasjon, samt ikoner som indikerer tilgang, sertifikater, persistent identifikator, etc.

 • Research data @ UiT

  Terms: Informasjon om retningslinjer, tilgang til data, lisenser

 • Research data @ UiT

  Standards: Informasjon om persistente identifikatorer, versjonskontroll, retningslinjer for sitering

 • Research data @ UiT

  Om tjenesten • Lansert 1. september 2016 • Tjeneste for arkivering, deling, gjenbruk og sitering av åpne forskningsdata • Tilgjengelig for opplasting for alle ansatte og studenter ved UiT via Feide-innlogging • Tilgjengelig for nedlastning og gjenbruk for alle • Bygd på den internasjonale plattformen Dataverse, del av et globalt nettverk

  Ansvar • Policy og forankring i UiTs styre og ledelse: AFU • Brukerkontakt, brukeropplæring, kuratering av datasett: UB • Login, serverdrift, sikkerhetskopier: ITA

  Lenker • Arkiv: opendata.uit.no • Brukerguider: info.dataverse.no

 • Research data @ UiT

  • Automatisk generert referanse

  • Versjonskontroll

  • DOI (permanent lenke)

  • Mulighet for midlertidig lås på filer (f.eks. frem til publiseringsdato for artikkel)

  • Mulighet for tildeling av lese- og/eller redigeringsrettigheter før publisering (f.eks. ved fagfellevurdering, samarbeidsprosjekter)

 • Research data @ UiT

 • Research data @ UiT

  Typer data i UiT Open Research Data

  Arkiv for åpne data Forskerens ansvar å sjekke for at data som lastes opp faktisk kan deles Formål med opplasting skal være full deling av data, men noen datafiler kan låses for en periode

  Arkiv for alle typer åpne data Forskerens oppgave å avgjøre hva som er arkiveringsverdig Rådata, prosesserte data, publiserte data (se Borgman, 2015)

 • Research data @ UiT

  Arkivering av data med begrenset tilgang UiT

  Forskningsdata skal gjøres åpent tilgjengelige, så framt det ikke er juridiske, etiske, sikkerhetsrelaterte eller kommersielle grunner til ikke å gjøre det. (Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT).

  Tjenester for alle typer data skal være på plass innen 2020.

  Norsk senter for forskningsdata

  Datasett som publiseres med data på NSDs nettsider er fritt tilgjengelig for nedlasting av bruker. Datasett som publiseres uten data er tilgjengelig etter søknad til NSD og, i noen tilfeller, etter godkjenning fra forsker/produsent. Det gjelder egne regler for ut

Search related