HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Kendetegnende for strategi er... At det er komplekst at arbejde med. At hovedproblemstillingen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Kendetegnende for strategi er... At det er komplekst at arbejde med. At...

 • HVAD SKAL

  DANMARK

  LEVE AF?

  Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen

  Strategi – nem at lave, svær at realisere! Hvem kan man involvere? Og hvilke typer værktøjer skal man bruge?

  Adjunkt, ph.d. Ole Friis

  Aarhus Universitet

  School of Business and Social Sciences

  AU Herning

 • Agenda – sådan cirka!

  � Hvorfor er det svært at gennemføre en strategiproces?

  � Hvem kan man involvere i strategiprocessen?

  � Hvorfor skal man bruge forskellige strategiværktøjer

  � Hvordan kan man involvere medarbejdere i strategiformuleringen?

  � Fire relevante spørgsmål.

  � Men hvad er strategi egentlig?

 • Hvad er strategi? Særlige kendetegn

  Kendetegnende for strategi er...

  � At det er komplekst at arbejde med.

  � At hovedproblemstillingen drejer sig om koblingen mellem organisationens

  ressourcer og de omgivelser den opererer i – eller omvendt.

  � At arbejdet med strategi er en blanding mellem videnskab og kunst.

  � At strategi drejer sig om at være ”excellent” og anderledes.

  � At der er stor usikkerhed.

  � At strategi drejer sig om fremtiden.

  � At strategi både er noget man har og noget man gør.

 • Hvorfor er det svært at gennemføre en

  strategiproces? � Manglende evne til at håndtere forandringer effektivt eller

  overvinde intern modstand mod forandringer. � Forsøg på at implementere en strategi, der er i konflikt med

  den eksisterende magtstruktur. � Dårlig eller utilstrækkelig kommunikation mellem de

  involverede i implementeringen af strategien. � Uklar kommunikation af ansvar for

  strategiimplementeringen. � Dårlig eller vag strategi. � Manglende ejerskab til strategien eller

  implementeringsplanen fra centrale medarbejdere.

  (Kilde: Hrebiniak, 2005)

 • Hvorfor er det svært at gennemføre en

  strategiproces?

  � Som sagt, så er strategi kompleks at arbejde med.

  � Der er mange (virksomheder), der har klaret sig godt uden strategiarbejde!

  � Strategiarbejdet skal tages seriøst.

  � Strategiarbejde handler om fremtiden – men det er svært at spå!

  � Mange opfatter strategi som noget man har!

  � Det vil sige noget man skal have lavet.

  � Mange er blevet gode til strategiformuleringen, men der mangler noget…

 • Strategiarbejdet � Der tales generelt om tre hovedområder, når der arbejdes

  med strategi; � nemlig konteksten (context) for virksomheden � strategiens indhold (content) og � den strategiske proces

  � Ifølge Lynch (2006) er der tre kerneområder i strategiarbejdet: � Strategisk analyse � Strategiudvikling � Implementering af strategi

  � Disse tre kerneområder bliver håndteret grundlæggende anderledes alt efter hvilken ”skole”, de enkelte forskere tilhører. � Mintzberg taler f.eks. om 10 “skoler” � Drejer og Printz foreslår 6 “skoler”

 • De tre hovedområder

  Strategisk analyse Ekstern Intern Vision, mission og mål

  Strategiudvikling Strategiske valg Rationel udvælgelse Finde den strategiske vej Overvejelser omkring strategi, struktur og lederstil

  Implementering af strategi

  Strategisk analyse Ekstern Intern Vision, mission og mål

  Strategiudvikling Strategiske valg Rationel udvælgelse Finde den strategiske vej Overvejelser omkring strategi, struktur og lederstil

  Implementering af strategi

 • Context og content Strategisk balance – hvor(dan) skal fokus være?

  � En langsigtet og sund strategisk udvikling kræver balance mellem tre hensyn: � Hensynet til produktivitet

  � Hensynet til fleksibilitet

  � Hensynet til kreativitet og fornyelse

  � Dette indikerer tre grundlæggende typer af udviklingsforløb – som er forskellige.

  � Der findes dog en strategisk ubalance, hvor udvikling ikke er relevant - Type 0. Det er når krisesymptomer bliver kraftige nok, og virksomheden vil befinde sig i en situation, hvor der er fare for, at den mister sin strategiske handlefrihed (f.eks. overtages af konkurrent eller bank, kommer under administration, frasalg, afskedigelser eller lukker).

 • Krisesymptomer og tiltag (eksempler)

  Produktivitetskrise- symptomer (organisation)

  Fleksibilitetskrise- symptomer (kunden/marked)

  Fornyelseskrise- symptomer (fremtidens forretningsgrundlag)

  For lange gennemløbstider. For mange fejl. For store lagre. For høje omkostninger

  ”overraskende” svingninger i ordre mængden. For mange kundeklager. Kronisk over- eller underkapacitet. Tab af ordrer til konkurrenter

  Kunderne er tilfredse, men der bliver færre af dem. Intelligens-flugt. Stagnerende eller faldende totalmarked. Tab af ordre til ”ukendte” konkurrenter

  Effektivisering Prispolitik Blue Ocean strategy

  Omkostningsreduktion Salgsstrategi og salgsindsats SKU-modellen

  Omorganisering Markedsføring ”Speed-boat”-projekter

  Målstyringsprogrammer, f.eks. BSC og MBO

  CRM-systemer Action Learning forretningsudvikling

  LEAN, trimmet produktion og procesoptimering

  Service- og loyalitetsprogrammer

  Joint ventures og strategiske alliancer med fokus på markedsmæssige regelbrud

  Fokus på produktivitet Systematisk problemløsning

  Fokus på fleksibilitet Interaktiv problemløsning

  Fokus på fornyelse Eksperimentel problemløsning

 • Strategisk ledelse som balanceakt

  Fornyelse

  Produk- tivitet

  Fleksi- bilitet

  Strategi Ledelse

  Der bør findes flere grundlæggende modsatrettede (ledelses)energier i en konstant balance (Printz, 1995). Disse ledelsesenergier er:

  ”future shock” forklares ved at effektivitetsenergien er blevet så stærk, at

  den alene virker i topledelsen /ledelsessystemet

  Tre ”sunde” perspektiver er undtagelsen frem for reglen!

 • Hvorfor skal vi involvere? Mening, commitment og handlekraft

  Mening

  Commitment

  Handlekraft

  Forretnings- resultater

  Strategisk målopfyldelse

  Medarbejdere skulle kunne forstå strategiens tilvalg og fravalg.

  Det er af afgørende betydning at skabe en god forståelse for den rolle, som den enkelte medarbejder skal spille i strategien.

  S å

  d et

  e r

  li d

  t sv

  æ rt

  a t

  k o

  m m

  e u

  d en

  o m

  I N

  V O

  LV E

  R IN

  G

 • Driver Øverste ledelse

  Mellem -ledere

  Med- arbejdere

  Forståelse for strategien � � �

  Personlig rolle i strategien � � �

  Ressourcer � �

  Virksomhedens kompetencer �

  Fælles retning i organisationen

  ”Company man” �

  Personlig involvering i strategiprocessen

  Tillid til øverste ledelse �

  Strategisk beslutningsevne �

  Mening

  Commitment

  Handlekraft

  Forretnings- resultater

  Strategisk målopfyldelse

  Et flueben i en kasse betyder at den pågældende driver påvirker hhv. mening, commitment og handlekraft.

  Det er et udtryk for hvad der generelt er særligt vigtigt, og hvad man ikke bør glemme i sit arbejde med at udvikle og implementere sine strategier (Holst-Mikkelsen og Poulfelt, 2008).

 • Men hvem og hvordan? S-as-p framework

  Practices: Cognitive, behavioural, procedural, discursive,

  motivational and physical practice that are combined, coordinated and adapted to

  construct practice

  Praxis: Situated, socially accomplished

  flows of activity that strategically are consequential

  for the direction and survival of the group, organisation or

  industry

  Practitioners: Actors who shape the

  construction of practice, through who they are, how

  they act, and what ressources they draw upon

  Strategising

  C

  A

  B

 • Hvem kan man involvere og hvilke

  værktøjer skal man bruge?

  � Intern

  � Topledelse

  � Mellemledelse

  � Og medarbejdere

  � Ekstern

  � Konsulenter

  • Content, context, og process • Porters 3 generiske strategier,

  Blue ocean, Intern og ekstern analyse, Balanced scorecard…

  • Værktøjerne skal ”pakkes ind” i aktiviteter

  • ”Away days”, seminar, workshops, møder…

 • Hvordan kan man involvere medarbejderne

  i strategiprocessen? Medarbejderne er altid involveret i strategien � Ja, ja - men hvornår og hvordan…

  � Men hvis man skal finde mening, skal man enten være med til at træffe beslutningen eller gives mulighed for at forstå beslutningen.

  � Involvering hjælper med at skabe fælles retning. Jo mere fælles retning organisationen er gennemsyret af, jo større er sandsynligheden for at man når sine strategiske mål.

  � Involvering øger sandsynligheden for hurtig og effektiv implementering.

  � Medarbejderne som: � Strategy implementor � Strategy translator � Strategy formulator

  Strategisk analyse

  Strategi- udvikling

  Implementering af strategi

 • Strategisin