Hva er nytt i rammeverket for skriving som ... for skriving som grunnleggende ferdighet? L£¦replanrevisjon

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hva er nytt i rammeverket for skriving som ... for skriving som grunnleggende ferdighet?...

 • å

  Hva er nytt i rammeverket for skriving som

  grunnleggende ferdighet?

 • Læreplanrevisjon Revisjon av fellesfagene norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk Bakgrunn: Evalueringer av Kunnskapsløftet og evaluering av læreplaner Oppdrag: tydeliggjøring av de grunnleggende ferdighetene (norskfaget har fått utvidet mandat)

 • • Evalueringer av LK06 viser: • at intensjonene rundt

  grunnleggende ferdigheter ikke er forstått

  • at det ikke har ført til

  praksisendring (kanskje med unntak av lesing?)

  • grunnleggende ferdigheter

  blir forstått som noe elementært som hører småskolen og norskfaget til

 • komparativ analyse av læreplaner i Sverige, Danmark, Finland, New Zealand og Skottland

  Norske læreplaner er åpne sammenlignet med andre land

  Verbtaksonomien i norske kompetansemål ligger overveiende på samme eller høyere nivå med de landene vi sammenligner oss med

  økt vekt på standardbeskrivelser som sier noe om forventet nivå på elevprestasjoner

 • Sammenligning av skriving som grf i tre læreplaner etter 4. trinn

 • Rammeverk for de grunnleggende ferdighetene Udir.no

 • Ferdighetsområder

 • Hva er nytt? Revisjonskompetanse

 • Hva er nytt? Skrivestrategier

 • Hva er nytt? Skrivehandlinger

 • Rammeverket Nye, tydeligere ferdighetsdefinisjoner Utvikling og progresjon av de fem grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet Progresjonsmatrise over 5 nivåer med definerende ferdighetsområder Overensstemmelse mellom definisjoner og matriser og de ulike ferdighetene

  å Læreplanrevisjon Lysbildenummer 3 Lysbildenummer 4 Sammenligning av skriving som grf i tre læreplaner etter 4. trinn Rammeverk for de grunnleggende ferdighetene Udir.no Lysbildenummer 7 Ferdighetsområder Lysbildenummer 9 Hva er nytt? Revisjonskompetanse Hva er nytt? Skrivestrategier Hva er nytt? Skrivehandlinger Rammeverket