HUWEBES, nobyembre ika-15 - SF magkakaloob ng gabay kung paano maipatutupad ang iba pang prayoridad
HUWEBES, nobyembre ika-15 - SF magkakaloob ng gabay kung paano maipatutupad ang iba pang prayoridad

HUWEBES, nobyembre ika-15 - SF magkakaloob ng gabay kung paano maipatutupad ang iba pang prayoridad

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HUWEBES, nobyembre ika-15 - SF magkakaloob ng gabay kung paano maipatutupad ang iba pang prayoridad

 • McLaren Park

  Crocker Amazon

  Playground

  Balboa Park

  Holly Park

  City College of San Francisco

  Glen Park

  Bernal Heights

  Bayview Hunters Point

  280

  280

  Geneva Ave

  M iss

  ion S

  t

  M iss

  ion S

  t

  M os

  co w

  S t

  Pr ag

  ue S

  t

  Silver Ave

  Mans ell St

  Excelsior Ave

  Santa Rosa Ave

  Persia Ave

  Brazil Ave

  Sunnydale Ave

  Monterey Blvd

  France AveItaly Ave

  Low ell St

  Sickles Ave

  Cordova St

  N ap

  le s

  St

  Ocean Ave

  U niversity St

  Cam bridge St

  M adison St

  Al em

  an y

  Bl vd

  Ca yu

  ga A

  ve

  Sa n

  Jo se

  A ve

  Geneva Ave

  M iss

  ion S

  t

  M iss

  ion S

  t

  M os

  co w

  S t

  Pr ag

  ue S

  t

  Silver Ave

  Mans ell St

  Excelsior Ave

  Santa Rosa Ave

  Persia Ave

  Brazil Ave

  Sunnydale Ave

  Monterey Blvd

  France AveItaly Ave

  Low ell St

  Sickles Ave

  Cordova St

  N ap

  le s

  St

  Ocean Ave

  U niversity St

  Cam bridge St

  M adison St

  Al em

  an y

  Bl vd

  Ca yu

  ga A

  ve

  Sa n

  Jo se

  A ve

  Ph ot

  o co

  ur te

  sy o

  f A rt

  Ar ou

  nd (C

  C B

  Y- N

  C 3.

  0)

  Halina sa OPEN HOUSE AT PABUNGAD NA PAGDIRIWANG

  HUWEBES, nobyembre ika-15

  ESTRATEHIYA PARA SA KOMUNIDAD

  MULA 6:00PM - 8:00PM SA: SAN FRANCISCO CHRISTIAN CENTER 5845 Mission St San Francisco, CA 94112

 • Información en español | Impormasyon sa Tagalog | : (415) 575-9010

  PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON, BUMISITA SA:

  https://tinyurl.com/EOMNov2018CommunityMeeting

  Samahan ang Lungsod ng San Francisco, si Superbisor Safai, at ang mga kawani ng Excelsion Action Group para sa miting ng komunidad tungkol sa Stratehiyang Pangkomunidad ng Excelsior at Outer Mission (Excelsior & Outer Mission Neighborhood Strategy).

  Sa loob nitong nakaraang isa at kalahating taon, natukoy at nabigyang-prayoridad na ng magkakapitbahay sa Excelsior at Outer Mission ang ilang stratehiya at tunguhin para mapabuti ang komunidad. Sa miting ng komunidad na ito, ihaharap ng Lungsod ang mga darating na proyekto na naka-ayon sa mga natukoy na tunguhin o goals, at magkakaloob ng gabay kung paano maipatutupad ang iba pang prayoridad. Nasa miting ang mga kawani ng Pagpaplano para sa San Francisco (San Francisco Planning), Opisina ng Mayor para sa Pag-unlad ng Ekonomiya at mga Nagtatrabaho (Mayor’s Office of Economic Workforce Development), SFMTA, Mga Pampublikong Pasilidad (Public Works) ng San Francisco, at ng Opisina ng Mayor para sa Pabahay at Pag-unlad ng Komunidad (Mayor’s Office of Housing and Community Development) para pakinggan ang inyong opinyon tungkol sa mga susunod na hakbang na ito. Halikayo at alamin pa ang tungkol sa mga darating na pagpapabuti sa komunidad sa pamamagitan ng Strategy!

  MULA 6:00PM - 8:00PM SA: SAN FRANCISCO CHRISTIAN CENTER 5845 Mission St San Francisco, CA 94112

  McLaren Park

  Crocker Amazon

  Playground

  Balboa Park

  Holly Park

  City College of San Francisco

  Glen Park

  Bernal Heights

  Bayview Hunters Point

  280

  280

  Geneva Ave

  M iss

  ion S

  t

  M iss

  ion S

  t

  M os

  co w

  S t

  Pr ag

  ue S

  t

  Silver Ave

  Mans ell St

  Excelsior Ave

  Santa Rosa Ave

  Persia Ave

  Brazil Ave

  Sunnydale Ave

  Monterey Blvd

  France AveItaly Ave

  Low ell St

  Sickles Ave

  Cordova St

  N ap

  le s

  St

  Ocean Ave

  U niversity St

  Cam bridge St

  M adison St

  Al em

  an y

  Bl vd

  Ca yu

  ga A

  ve

  Sa n

  Jo se

  A ve

  Geneva Ave

  M iss

  ion S

  t

  M iss

  ion S

  t

  M os

  co w

  S t

  Pr ag

  ue S

  t

  Silver Ave

  Mans ell St

  Excelsior Ave

  Santa Rosa Ave

  Persia Ave

  Brazil Ave

  Sunnydale Ave

  Monterey Blvd

  France AveItaly Ave

  Low ell St

  Sickles Ave

  Cordova St

  N ap

  le s

  St

  Ocean Ave

  U niversity St

  Cam bridge St

  M adison St

  Al em

  an y

  Bl vd

  Ca yu

  ga A

  ve

  Sa n

  Jo se

  A ve

  Halina sa OPEN HOUSE AT PABUNGAD NA PAGDIRIWANG

  HUWEBES, nobyembre ika-15