of 2 /2
TUMMPLE INSTRUCTIONS VN.indd 1-2 3/22/14 3:34:59 PM

Huong Dan Choi Tummple

  • Upload
    stiven

  • View
    274

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hướng dẫn bạn cách chơi trò chơi Tummple bằng tiếng việt

Text of Huong Dan Choi Tummple

Page 1: Huong Dan Choi Tummple

TUMMPLE INSTRUCTIONS VN.indd 1-2 3/22/14 3:34:59 PM

Page 2: Huong Dan Choi Tummple

TUMMPLE INSTRUCTIONS VN.indd 3-4 3/22/14 3:34:59 PM