Hugh Riley, Bioforsk st Per-Ove Lindemark, Fors¸ksringen S¸r-st

 • View
  41

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kostnadseffektiv høstkorndyrking: Avlinger i storskalaforsøk 2003-2006 og langvarige jordarbeidingsforsøk 1998-2007. Hugh Riley, Bioforsk Øst Per-Ove Lindemark, Forsøksringen Sør-Øst. Se også: Artikkel av Riley, Bakkegard og Lindemark i - PowerPoint PPT Presentation

Text of Hugh Riley, Bioforsk st Per-Ove Lindemark, Fors¸ksringen S¸r-st

 • Kostnadseffektiv hstkorndyrking: Avlinger i storskalaforsk 2003-2006 og langvarige jordarbeidingsforsk 1998-2007Hugh Riley, Bioforsk stPer-Ove Lindemark, Forsksringen Sr-st

  Se ogs: Artikkel av Riley, Bakkegard og Lindemark i Jord- og Plantekultur 2009, Bioforsk Fokus vol. 4 nr. 1 s. 29-37

 • Hvorfor redusert jordarbeiding til hstkorn?

  kt hstkornareal p Sr-stlandet har frt til strre fokus p miljproblemene

  Erosjon fra plyde hstkornareal kan vre like stor / strre enn fra plyd jord uten vekst

  Reduserte arbeids- og maskinkostnader er viktige pga. ustabil kornpris og kt gjdselpris

  Utfordringer: Halm - Ugras - Overvintring

 • kning i hstkornarealet:Hstkorn dyrkes p 20-25% av kornarealet p Sr-stlandet

 • Jordarbeiding og erosjon:(eksempel fra Grnsten, ygarden og Skjevdal 2007) Avrenning fra et plyd areal med hsthveteHarvet Direktesdd Plyd

 • Drivstoff, arbeid og kostnader:

  (eksempler fra Riley 1988 og NILFs Hndbok for Driftsplanlegging 2007)

  Tradisjonell hstplying Redusert jordarbeidingDirektesing (i stubb)Drivstofforbruk (liter/daa)3,3 (100%)50%25%Arbeidsinnsats (timer/daa)0,7 (100%)60%40%Maskin-/arbeids- kostnad (kr/daa)250 (100%)67%40%

 • Innhold i presentasjonen:

  Avlingsresultater fra 41 storskalaforsk med ulik jordarbeiding til hstkorn utfrt i stfold og Akershus i perioden 2002/3 2005/6

  Resultater fra 3 langvarige jordarbeidingsfelt p saker i stfold i perioden 1998-2007

  En konomisk analyse av lnnsomheten ved alternative jordarbeidingssystem, basert p middeltall av alle resultatene nevnt ovenfor (56 feltr med hsthvete og 25 feltr med vrkorn)

 • Behandlinger i storskalaforsk:Jordarbeiding (storruter)Plying, harving, singHarving, singDirektesing

  Tilleggsbehandling (smruter)Kontroll uten tilleggsbehandling20 kg/daa ekstra kalksalpeter om hstenSpryting mot overvintringssoppBde kalksalpeter og spryting

 • Resultater i storskalaforsk: Ekstra kalksalpeter gav ikke utslag mens soppspryting gav ca. 5% avlingskning, uavhengig av jordarbeidingssystem

  Hovedrsaken til avlingssvikt ved alternativ jordarbeiding var trolig drlig planteetablering pga. for mye halmrester

  Kornavling (kg/daa)Feltgruppering:PlyingHarvingDirektesing29 vellykkete72774265112 mislykkete662478407Middel av alle708 (100%)665 (94%)580 (82%)

 • Plantebestand av hsthvete hstbilde fra et storskalaforsk Ujevn etablering ved direktesing i halmrester

 • Plantebestand av hsthvete vrbilde fra et langvarig felt (saker)Venstre: Harving Midten: Direktesing Hyre: Plying

 • Ulik jordarbeiding til hsthvete- bilder ved aksskyting p saker:Venstre: Hstplying Hyre: Direktesing

 • saker felt 1: Plogfri jordarbeiding til vrkorn

  Redusert jordarbeiding har gitt strre avlingsnedgang i siste 10-rs periode enn tidligere, trolig pga. fuktigere forhold

  *Vrplyd uten stubbharving siden 2002, med 5% mindre avling enn hstplying

  Uten plyingMed plyingHarving:Bare om vrenBde hst og vrIkke st.- harvet.Stubb-harvet*1998-20014855145115062002-2007399432487461*1998-2007433 (87%)465 (94%)496 (100%)479 (96%)

 • Relativ avling uten plying plottet mot sommernedbren (saker felt 1): Best resultat i trre r < 200 millimeter nedbrPfallende mange fuktige r etter 1998! Lyse punkt = 1977-1997 Mrke punkt = 1998-2007

 • saker felt 2: Ulik jordarbeiding til hsthvete i omlp med rybs og havre

  Svakere resultat av redusert jordarbeiding til hstkorn enn til havre (rybstall ikke vist, ingen forskjell)

  Direktesing har gitt samme avlingsnedgang hos begge vekstene, men mindre enn i storskalafeltene

  Avlinger 1998-2006DirektesingBare harvingPlying og harvingHsthvete450(90%)481(96%)503 (100%)Havre432(90%)508(106%)481 (100%)

 • saker felt 4: Ulik jordarbeiding til hstkorn og havre i omlp Samme trend som p felt 2: dvs. redusert jordarbeiding gir strre avlingstap i hstkorn enn i vrkorn, og enda strre tap hos begge vekster ved direktesing, spesielt i hstkorn

  Avlinger2002-07Hstplying(til begge vekster)Plying (til hvete)H./v.harving (til havre)Harving (til begge vekster)D.sing (til hvete)V.harving (til havre)Hst-hvete583(100%)605(104%)522(89%)513(80%)Havre513(100%)540(105%)524(102%)476(93%)

 • Kostnader ved ulike system:Tall fra Hndbok for driftsplanlegging 2007Besparelser p hhv. 83 og 152 kr/daa kan oppns ved hhv. redusert jordarbeiding og direktesing

  OperasjonKonvensjonelljordarbeidingRedusert (2 harvinger)DirektesingSpryting-3535Plying110--Slodding49--Harving33104-Sing606065Sum (kr/daa)252169100

 • konomiske beregninger: basert p 25 feltr med vrkorn 56 feltr med hsthveteBde red. jordarbeiding og direktesing lnner seg til vrkorn, men direktesing gir et konomisk tap i hstkorn

  Konvensjonell jordarbeidingRedusert (2 harvinger)DirektesingVrkornverdikr. 910 884 (-26)809 (-101)- spart kostnadkr. 252169100Nettoverdikr. 658715 (+57)709 (+51)Hstkornverdikr. 1416 1327 (-89)1165 (-247)- spart kostnadkr. 252169100Nettoverdikr. 11641158 (-6)1069 (-95)

 • Noen i verste fall beregninger:Alternativ 1. Uten sparte arbeidsutgifter (-33% av kostnadsbesparelsen)Alternativ 2. Ditto pluss kte trkeutgifter (+2% vann = 10 re/kg)Alternativ 3. Lavere andel matkorn i tillegg (50% istedenfor 80%) Bruker man alt. 3 tallene i et omlp med 33% hsthvete, fr man nettoverdier p kr. 911/r ved plying, kr. 874/r (-37) ved redusert jordarb. og kr. 822/r (-89) ved direktesing

  Alt.Nettoverdi Konvensjonell jordarbeidingRedusert (2 harvinger)Direktesing1.Vrkornkr. 742 771 (+29)742 (+/- 0)1.Hsthvetekr. 1248 1214 (-34)1102 (-146)2.Vrkornkr. 742747 (+5)720 (-22)2.Hsthvetekr. 1248 1183 (-65)1075 (-173)3.Hsthvetekr. 12481127 (-121)1026 (-222)

 • Sluttord:Direktesing er mer usikkert til hstkorn enn til vrkorn, men redusert jordarbeiding gr som oftest bra!Nr redusert jordarbeiding til hstkorn lykkes, er det lnnsomt, spesielt hvis man reduserer maskinparkenEndra jordarbeiding gir tap nr det er for mye ugras eller halmrester, drlig grfting, skk i terrenget osv.Etableringen er avgjrende = Kontroll p halm og ugras. Spryting mot overvintringssopp anbefales, spesielt i innlandsstrk. Ekstra hstgjdsling er undvendig.

  *