22
gyógyító emberek nyomában Gyöngyösön KÍVÁNCSI VAGY A GYÓGYÍTÁS RÖVID TÖRTÉNETÉRE VÁROSUNKBAN ? SZÍVESEN ORVOSOLJUK A PROBLÉMÁT.GYERE VELÜNK EGY RÖVID ID Ő UTAZÁSRA A MÁTRAALJAI TELEPÜLÉSRE.

Htv2013 berze nagy janos

  • Upload
    vsvk

  • View
    64

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Htv2013 berze nagy janos

gyógyító emberek nyomában Gyöngyösön

KÍVÁNCSI VAGY A GYÓGYÍTÁS RÖVID TÖRTÉNETÉRE VÁROSUNKBAN ?

SZÍVESEN ORVOSOLJUK A PROBLÉMÁT.GYERE VELÜNK EGY RÖVID IDŐUTAZÁSRA A

MÁTRAALJAI TELEPÜLÉSRE.

Page 2: Htv2013 berze nagy janos

A képen templomunk látható a mai állapotában.

A középkorban a beteg ápolás , gyógyítás jórészt az egyházi emberek , szerzetesek feladata volt. A ferencesek valószínŰleg már a XIV. században

megjelentek városunkban és évszázadokig segítették a rászorulókat.

Page 3: Htv2013 berze nagy janos

Érdemes ellátogatnunk a templom mŰemlék könyvtárába, ahol számos gyógyítással foglalkozó könyvritkaságot tekinthetünk meg

szakértŐ vezetés segítségével.

Page 4: Htv2013 berze nagy janos

Alig 200 méter séta után eljuthatunk a Vak Bottyán Szakközépiskola udvarára,ahol az úgynevezett pestises kápolna szintén a Ferences

barátok emlékét Őrzi.

A Rákóczi szabadságharc végén kitört járvány alatt több szerzetes áldozta fel életét betegek ápolása közben,köztük volt a vezérlŐ

fejedelem egykori nevelŐje Bárkányi János is.

Page 5: Htv2013 berze nagy janos

Újabb 200 métert sétálva már az általuk alapított és mŰködtetett ispotály épülténél járunk.A ma

iskolaként mŰködŐ épületet 1761 – re építtették fel.A falak között rászorulókat,szegényeket

segítettek,ápoltak.

Page 6: Htv2013 berze nagy janos

Az épület oldalán nem véletlenül helyezték el Árpádházi Szent Erzsébet szobrát. II. András királyunk lánya egész Európában a

szegények,az elesettek támogatójaként lett ismert .

Page 7: Htv2013 berze nagy janos

A város növekedése,a járványok ismétlŐdése is szükségessé tette az 1838–ban alapított közkórház létrejöttét,amit Dr. Vezekényi ( Horner ) István kezdeményezett.

Page 8: Htv2013 berze nagy janos

A kórházalapító nevét ma emléktábla Őrzi városunkban .

Page 9: Htv2013 berze nagy janos

A kórház 1956-ban vette fel Bugát Pál nevét , a képen a tudós szobra

látható az épület elŐtt .

( Madarassy Walter alkotása)

Page 10: Htv2013 berze nagy janos

A továbbiakban elŐször Bugát Pálhoz kötŐdŐ helyszíneket keresünk fel,itt már nagyobb távolságokat fogunk megtenni.

Page 11: Htv2013 berze nagy janos

SzülŐháza helyét,ahol 1793-ban meglátta a napvilágot,ma

emléktábla Őrzi a Bethlen Gábor utcában.

Page 12: Htv2013 berze nagy janos

Az alábbi kép az emlékmŰ átadásakor 1993-ban készült .

Page 13: Htv2013 berze nagy janos

A tudós a gyöngyösi gimnáziumban tanult, érdemes ide is

ellátogatnunk, s megnézni az 1941-be készített emléktáblát….

Page 14: Htv2013 berze nagy janos

az iskola híres diákjáról készült feliratot…

Page 15: Htv2013 berze nagy janos

A lépcsŐházban Nagy Béla tanár festményét.

Page 16: Htv2013 berze nagy janos

Az 1986-tól megrendezett Természettudományos Verseny is az Ő nevét viseli.

Page 17: Htv2013 berze nagy janos

Az 1848/49-es Szabadságharc fŐorvosának emlékét Őrzi a róla elnevezett tér is,az egykori postatéren.

Page 18: Htv2013 berze nagy janos

A gimnáziummal szemközti Mátra Múzeumban érdemes megnézni a helytörténeti kiállításon az emlékszobát is,amit természetesen mi is

felkerestünk.

Page 19: Htv2013 berze nagy janos

Kíváncsian vizsgáltuk Bugát Pál személyes tárgyait,és a gyógyító eszközöket,találgatva hogy

melyik milyen célt szolgálhat.

Page 20: Htv2013 berze nagy janos

A bugát hagyatékot sokáig a kórház gondozta, bŐvítette e képek még ebbŐl a korszakból az 1980-as évekbŐl származnak.

Page 21: Htv2013 berze nagy janos

A jeles gyógyszerész Richter Gedeon 1883- 87 között szintén a gimnáziumban tanult, és városunkban

dolgozott is évekig ,abban a gyógyszertárban,amit ugyan lebontottak, de a helyén álló patika ma az Ő nevét viseli. A gyógyszertár falán lévŐ emléktáblát

1988-ban adták át.

Page 22: Htv2013 berze nagy janos

A képeket begyŰjtötték és készítették :

-Tábi Judit -Matalik Rebeka -Tóth Bálint

SegítŐ tanárunk :

-Váradi Ákos

A Berze nagy jános gimnázium tanulói.

-Gruber csilla