Click here to load reader

HTC Wildfire uputstvo

  • View
    78

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Telefon HTC Wildfire - Hrvatski user manual

Text of HTC Wildfire uputstvo

Telefon HTC Wildre Uputstvo Sigurnosni i propisni prirucnik

HR

uzz_Quick_Start_guide_HR.indd 1

5/31/10 6:28 PM

Dodatak Korisnikog prirunika

Otvaranje korisnikog prirunikaNa glavnom zaslonu dodirnite , otvorit e se meni sa osnovnom ponudom svih programa. Prstom pomjerite strane prema gore, te prijeite na zadnju stranu.

Dodirnite ikonicu i otvorite PDF Viewer sa izborom Korisnikih prirunika koji se nalaze na microSD kartici

Upozorenje! Ako provedete Hard reset to jest obnovu tvornikih postavki, time e se obrisati i ikonica Korisnikog prirunika. Korisniki prirunik se nalazi na microSD kartici. Nakon povezivanja telefona sa raunalom preko USB kabla, microSD karticu koja je u telefonu moete koristiti kao novi disk u Vaem raunalu. Kada poveete telefon s raunalom putem USB kabla, u telefonu izaberite stavku Disk jedinica i potvrdite izbor. U raunalu e se instalirati novi uklonjivi disk. Nakon toga moete razgledati direktorije koji su na microSD kartici.

2

Brzi referentni prirunik

Prije no to uradite bilo to drugo, uradite sljedee:Napunite baterijuBaterija vaeg telefona jo nije napunjena. Prilikom punjenja baterije telefona vano je da istu ne vadite. Time biste mogli otetiti telefon. Ne pokuavajte ni da rastavljate telefon. (U obratnom sluaju jamstvo prestaje vaiti.)

Odaberite prigodnu tarifuTelefon moe u velikoj mjeri koristiti veliku irinu pojasa Internet veze. Veoma preporuujemo da prije no to ponete koristiti telefon, raspravite sa svojim mobilnim operatorom o svojoj tarifi za prijenos podataka. Ako imate standardnu tarifu za prijenos podataka, vai trokovi mogu jako porasti. Prijelaz na paualnu tarifu za prijenos podataka moe izai mnogo jeftinije.

Utvrdite informacije o zakonima o zatiti privatnostiNeke zemlje imaju stroge zakone o tome, kako i kada moete snimati privatne razgovore. Primjerice, moete biti duni da o tome prije poetka snimanja izvijestite osobu sa kojom govorite. Korisno je utvrditi zakone koji vae u zemlji gdje koristite funkciju snimanja govora u svom telefonu.

I na kraju nekoliko vanih informacija od naeg pravnog odjela (OGRANIENJE ODTETE)U najveoj moguoj irini koju dozvoljava nadleno pravo drutvo HTC niti njegova partnerska drutva ni u kojem sluaju ne snose odgovornost prema vama niti prema treoj osobi za posebne, sluajne, neizravne ili slijedne tete bilo koje vrste, a koje tete su nastale u svezi ugovora ili povrede istog, ukljuivo, meutim ne ograniavajui se na povrede, gubitak zarade, gubitak dobrog ugleda, gubitak poslovnih prilika, gubitak podataka ili dobiti bez obzira na mogunost pretpostavljanja istih ili bez obzira na to, da li su drutvo HTC ili njegova partnerska drutva obavijeteni o mogunosti takvih teta. A ni u kojem sluaju ukupna odgovornost drutva HTC ili njegovih partnerskih drutava nee prekoraiti iznos koji je primljen od vas, i to bez obzira na pravnu teoriju po kojoj se isto potraivanje podnosi. Gore navedene informacije nisu od utjecaja na zakonska prava kojih se nije mogue odrei.

uzz_Quick_Start_guide_HR.indd 2

5/31/10 6:28 PM

Brzi referentni prirunik

3

Ovaj brzi referentni prirunik e vam pomoi da ponete s koritenjem telefona. U ovom referentnom priruniku koristimo slijedee simbole za oznaavanje vanih ili korisnih informacija:Napomene Savjeti Vane informacije Mjere opreza

Kompletne upute za korisnike i druge korisne informacije moete nai na stranicama podrke HTC na adresi www.htc.com/support. Proitajte i Prirunik sa sigurnosnim i regulacijskim informacijama, koji je sastavni dio isporuke. Sadraj1. Sadraj pakiranja 2. Upoznavanje s telefonom 3. Prije no to ukljuite telefon 4. Podeavanje telefona 5. Unoenje kontakata 6. HTC Sense 7. Povezivanje na internet 8. Koritenje poruka 9. Budite u vezi s prijateljima 10. Prijenos datoteka pomou telefona 11. Sinkroniziranje telefona s raunalom 12. Zakljuajte svoj telefon 13. Obnova tvornikih postavki 14. Savjeti za rjeavanje potekoa 4 4 5 7 8 11 15 16 18 19 19 20 21 22

uzz_Quick_Start_guide_HR.indd 3

5/31/10 6:28 PM

4

Brzi referentni prirunik

1. Sadraj pakiranjaOvdje je naveden sadraj pakiranja: HTC Wildfire Baterija (u telefonu) Kartica microSD (u telefonu) USB Kabl Stereo slualice s mikrofonom 3,5mm Punja Konektor za napajanje Ovaj Brzi referentni prirunik Prirunik sa sigurnosnim i regulacijskim informacijama

Ne zaboravite da kopirate datoteku HTCDriver.exe sa microSD kartice u telefonu, te da istu instalirate u raunalo. Detalje moete nai u Uputama za uporabu.

2. Upoznavanje stelefonomKonektor slualica sa mikrofonom 3,5mm Informativna LED dioda Kontrola jaine zvuka Zaslon na dodir NAPAJANJE (POWER) Slualica

MENI POETNA

Optiki trackball NAZAD TRAI

USB konektor

uzz_Quick_Start_guide_HR.indd 4

5/31/10 6:28 PM

Brzi referentni prirunik

5

3. Prije ukljuenja telefona1 Skinite stranji poklopac Na gornjoj strani telefona je uzak otvor gdje moete prstima podii stranji poklopac telefona.

2 Skinite tanku foliju i izvadite bateriju Skinite gornji jeziak tanke folije i oslobodite ga sa baterije. Poslije izvadite bateriju iz telefona i skinite tanku foliju.

3 Ubacite SIM-karticu Ubacite SIM-karticu zlatnim kontaktima prema dole i isjeenim kutom prema vani iz slota. Poslije toga gurnite SIM-karticu do kraja slota.

SIM CARD

uzz_Quick_Start_guide_HR.indd 5

5/31/10 6:28 PM

6

Brzi referentni prirunik

4 Vratite bateriju Izravnajte mjedene kontakte baterije sakonektorima u prostoru za bateriju. Bateriju blago pritisnite na mjesto.

2

6 Vratite stranji poklopac 1. Postavite telefon na unutarnju donju stranu stranjeg poklopca. 2. Ako hoete zatvoriti stranji poklopac, pritisnite boni i gornji dio stranjeg poklopca uz telefon. Kada upadne u ispravan poloaj, poklopac e kljocnuti.

1

7 Napunite bateriju 1. Prikljuite mreni konektor u punja. 2. Prikljuite punja u USB konektor na lijevoj strani telefona. 3. Punjenje ete zapoeti prikljuenjem punjaa u elektrinu utinicu. Telefon e se potpuno napuniti priblino nakon tri sata.

uzz_Quick_Start_guide_HR.indd 6

5/31/10 6:28 PM

Brzi referentni prirunik

7

Nakon instalacije SIM kartice i baterije i nakon punjenja baterije, moete prvi put ukljuiti telefon. Pritisnite tipku POWER na telefonu.

4. Podeavanje telefonaKada prvi put ukljuite telefon, postupajte prema uputama na zaslonu i zadajte postavke.Ako niste ubacili svoju SIM-karticu, telefon e prikazati kako je ubaciti. Iskljuite telefon i ubacite SIM-karticu. Nakon toga ukljuite telefon i pokrenite postavke.

Ne zaboravite se prijaviti na svoj raun Google Account tako da moete koristiti Google aplikacije, kao to su npr. Gmail/Google Mail i Android Market. Moete unijeti i postavke ostalih e-mail rauna i omiljenih socijalnih mrea kao to su Facebook i Twitter.

uzz_Quick_Start_guide_HR.indd 7

5/31/10 6:28 PM

8

Brzi referentni prirunik

5. Unoenje kontakataPostoji nekoliko naina kako unijeti kontakte u telefon. Prijenos kontakata iz starog telefona Kontakte iz svog starog telefona moete prenijeti u HTC Wildfire posredstvom Bluetooth-a. Ovisno o modelu starog telefona HTC Wildfire moe omoguiti i prijenos drugih vrsta podataka, kao to su tekstualne poruke i dogaaji u kalendaru.Posjetite web stranice podrke (http://www.htc.com/support), gdje moete pogledati potpunu listu podravanih modela telefona i vrsta podataka koji se mogu prenijeti u telefon HTC Wildfire.

1. Na Poetnom zaslonu dodirnite > Prijenos podataka. 2. Na zaslonu Prijenos podataka dodirnite Dalje. 3. U starom telefonu ukljuite Bluetooth i postavite ga u vidni reim. Ako ne znate postupak, dodirnite Kako se ukljuuje funkcija Bluetooth? i prikazat e vam se savjeti. 4. Nastavite tako to ete dodirnuti Dalje. HTC Wildfire e automatski ukljuiti Bluetooth i potrait e sve Bluetooth ureaje. 5. Iz liste ureaja odaberite stari telefon i dodirnite Dalje. HTC Wildfire e pokuati uspostaviti vezu sa starim telefonom i prikazat e zatitnu lozinku.

uzz_Quick_Start_guide_HR.indd 8

5/31/10 6:28 PM

Brzi referentni prirunik

9

6. Unesite istu lozinku u stari telefon, ili je jednostavno potvrdite. 7. Oznaite polje Kontakti (i druge vrste podataka koje elite importirati) i dodirnite Dalje. 8. Kada HTC Wildfire zavri import podataka, dodirnite Zavri. Import svih kontakata sa SIM-kartice 1. Na Poetnom zaslonu dodirnite > Ljudi.

2. Na kartici Sve pritisnite tipku MENI. Nakon toga izaberite Import/Eksport > Import sa SIM-kartice.Ako utelefonu koristite raun Google ili Exchange ActiveSync, morate dodirnuti tip kontakta da biste importirane kontakte kategorizirali.

3. Odaberite eljene kontakte sa SIM-kartice ili pritisnite tipku MENI, te dodirnite Odaberi sve. 4. Dodirnite Sauvaj. Unoenje novog kontakta 1. Na Poetnom zaslonu dodirnite > Ljudi.

2. Dodirnite Dodaj kontakt. Nakon toga u dostupna polja unesite kontaktne informacije. 3. Prijeite na kraj zaslona i dodirnite Sauvaj. Sinkroniziranje kontakata iz drugih izvora Svoj telefon moete brzo i bez problema da sinkronizirati sa kontaktima na raunu Google, u aplikacijama Microsoft Office Outlook, Outlook Express, Exchange ActiveSync, te ak i na raunu Facebook. Pogledajte cijele Upute za uporabu na naim web stranicama, www. htc.com/support, te se informirajte o cijelom postupku.

uzz_Quick_Start_guide_HR.indd 9

5/31/10 6:28 PM

10

Brzi referentni prirunik

Kombiniranje istih kontakata Ako ste sauvali iste kontakte u telefon i na raune Google i Facebook, telefon e automatski pokuati da ih kombinira u jedan. Ako do toga ne doe, istu radnju moete provesti runo. 1. Na Poetnom zaslonu dodirnite > Ljudi. 2. Na kartici Sve dodi

Search related