HTC Chacha

 • View
  72

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of HTC Chacha

 • Va telefon HTC ChaChaUputstvo

  Bezbednosna i regulatorna uputstva

  Garancija

  SRB

 • Va telefon HTC ChaCha

  Uputstvo za upotrebu

  +BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 1 10.6.11 15:20

 • 2Oznake koje se koriste u ovom uputstvu

  Oznake koje se koriste u ovom uputstvuU ovom uputstvu za upotrebu koristimo sledee simbole radi oznaavanja korisnih i vanih informacija:

  Ovo je napomena. Napomena esto prua dodatne informacije, na primer ta e se dogoditi ako odluite preduzeti odreenu radnju ili odustati od iste. Napomena takoe prua informacije koje se mogu odnositi samo na odreene situacije.

  Ovo je savet. Savet Vam prua alternativne mogunosti kako izvesti odreeni korak ili proceduru, ili Vas obavetava o mogunosti koja se moe pokazati korisna.

  Ovo pokazuje vane informacije koje su Vam potrebne radi izvoenja odreenog zadatka ili osposobljavanja odreene funkcije.

  Ovo prikazuje bezbednosno upozorenje, tj. informaciju koja Vam je potrebna radi izbegavanja potencijalnih problema.

  +BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 2 10.6.11 15:20

 • Poinjemo

  Sadraj pakovanjaU kutiji ete nai sledee predmete:

  HTC ChaCha

  Baterija (ubaena)

  Kartica microSD (ubaena)

  USB kabl

  Stereo slualice sa mikrofonom 3,5mm

  Punja

  Brzi vodi

  Bezbednosni i regulacioni prirunik

  HTC ChaCha

  Prednji panel

  1. Slualica

  2. POETNA

  3. GOVOR

  4. Numerika tastatura

  5. Mikrofon

  6. FACEBOOK

  7. Tastatura

  8. ZAVRI

  9. TRAI

  10. NAZAD

  11. MENI

  12. Ekran na dodir

  13. Prednji fotoaparat

  14. Informativna LED dioda

  +BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 3 10.6.11 15:20

 • 4Poinjemo

  Donji poklopac

  Skidanje donjeg poklopca

  Skinite donji poklopac radi pristupa prostoru za bateriju, slotu SIM kartice i slotu memorijske kartice.

  1. Iskljuite HTC ChaCha i vrsto ga drite prednjom stranom prema dole.

  2. Pomou levog i desnog palca gurnite donji poklopac prema napolje.

  Vraanje donjeg poklopca

  1. Povucite donji poklopac preko otvorenog dela zadnjeg panela Vaeg mobilnog.

  2. Pritisnite donji poklopac uz telefon. Donji poklopac e kljocnuti kada se osigura na svom mestu.

  Levi panel

  1. Podizanje jaine zvuka

  2. Smanjenje jaine zvuka

  3. USB konektor

  Zadnji panel

  1. LED blic

  2. Fotoaparat od 5 mega-piksela

  3. LED blic

  4. Donji poklopac

  5. Rupa za uzicu

  Gornji panel

  1. Konektor slualica sa mikrofonom 3,5mm

  2. NAPAJANJE

  +BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 4 10.6.11 15:20

 • 5Poinjemo

  Donji poklopac

  Skidanje donjeg poklopca

  Skinite donji poklopac radi pristupa prostoru za bateriju, slotu SIM kartice i slotu memorijske kartice.

  1. Iskljuite HTC ChaCha i vrsto ga drite prednjom stranom prema dole.

  2. Pomou levog i desnog palca gurnite donji poklopac prema napolje.

  Vraanje donjeg poklopca

  1. Povucite donji poklopac preko otvorenog dela zadnjeg panela Vaeg mobilnog.

  2. Pritisnite donji poklopac uz telefon. Donji poklopac e kljocnuti kada se osigura na svom mestu.

  +BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 5 10.6.11 15:20

 • 6Poinjemo

  Memorijska karticaKoristite memorijsku karticu za uvanje svojih fotografija, videa i muzike. Memorijska kartica je ve ubaena u HTC ChaCha.

  Vaenje memorijske kartice

  Ako je telefon ukljuen, morate prvo iskljuiti memorijsku karticu pre nego to istu izvadite, i to radi spreavanja oteenja datoteka koje se nalaze na kartici.

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Izvadite bateriju.

  3. Pritisnite memorijsku karticu u slot, ista e nakon toga iskoiti.

  4. Izvucite memorijsku karticu iz slota.

  Iskljuivanje memorijske kartice

  Ako elite izvaditi memorijsku karticu dok je HTC ChaCha ukljuen, prvo iskljuite memorijsku karticu radi spreavanja oteenja datoteka koje se na istoj nalaze.

  1. Na Poetnom ekranu pritisnite , pa dodirnite Podeavanja.

  2. Izaberite SD i memorija telefona > Iskljui SD karticu.

  Ubacivanje memorijske kartice

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Izvadite bateriju.

  3. Ubacite memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu zlatnim kontaktima prema dole, pa je gurnite dok ne kljocne na svom mestu.

  SIM-karticaSIM-kartica sadri Va broj telefona, detalje usluga i memoriju za adresar/poruke. Mogu se koristiti SIM kartice od 1.8V i od 3V.

  Ubacivanje SIM-kartice

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Izvadite bateriju.

  3. Ubacite SIM-karticu u slot za SIM-karticu pozlaenim kontaktima prema dole i odseenim okom prema unutra.

  Vaenje SIM-kartice

  Uverite se da ste iskljuili telefon pre vaenja SIM-kartice.

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Izvadite bateriju.

  3. Pritisnite SIM-karticu u slot, nakon ega e ista iskoiti iz slota za SIM-karticu.

  +BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 6 10.6.11 15:20

 • 7Poinjemo

  Memorijska karticaKoristite memorijsku karticu za uvanje svojih fotografija, videa i muzike. Memorijska kartica je ve ubaena u HTC ChaCha.

  Vaenje memorijske kartice

  Ako je telefon ukljuen, morate prvo iskljuiti memorijsku karticu pre nego to istu izvadite, i to radi spreavanja oteenja datoteka koje se nalaze na kartici.

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Izvadite bateriju.

  3. Pritisnite memorijsku karticu u slot, ista e nakon toga iskoiti.

  4. Izvucite memorijsku karticu iz slota.

  Iskljuivanje memorijske kartice

  Ako elite izvaditi memorijsku karticu dok je HTC ChaCha ukljuen, prvo iskljuite memorijsku karticu radi spreavanja oteenja datoteka koje se na istoj nalaze.

  1. Na Poetnom ekranu pritisnite , pa dodirnite Podeavanja.

  2. Izaberite SD i memorija telefona > Iskljui SD karticu.

  Ubacivanje memorijske kartice

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Izvadite bateriju.

  3. Ubacite memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu zlatnim kontaktima prema dole, pa je gurnite dok ne kljocne na svom mestu.

  +BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 7 10.6.11 15:20

 • 8Poinjemo

  Ubacivanje baterije

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Ubacite bateriju (bakarnim kontaktima napred) u prostor za bateriju.

  BaterijaHTC ChaCha koristi bateriju koja se moe ponovo puniti. Kako dugo e telefon izdrati nakon jednog punjenja zavisi na tome kako koristite svoj HTC ChaCha. Izmeu ostalog i na funkcijama i opremi koju koristite (na primer ako ostavljate BluetoothTM vezu neprekidno ukljuenu, potronja energije e se poveati). Dugi telefonski razgovori i esto pretraivanje interneta takoe veoma troe energiju. Vodite rauna i o mestu gde se nalazite: slab signal Vae mobilne mree iekstremne temperature vie napreu bateriju.

  Skidanje tanke folije sa baterije

  Pre prvog korienja telefona HTC ChaCha morate skinuti tanku foliju koja je omotana oko baterije.

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Izvadite bateriju.

  3. Skinite tanku foliju sa baterije.

  Vaenje baterije

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Podignite bateriju s desne strane.

  +BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 8 10.6.11 15:20

 • 9Poinjemo

  Ubacivanje baterije

  1. Skinite donji poklopac.

  2. Ubacite bateriju (bakarnim kontaktima napred) u prostor za bateriju.

  +BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SH.indb 9 10.6.11 15:20

 • 10Poinjemo

  Ukljuivanje i iskljuivanje telefona

  Ukljuivanje telefona

  Pritisnite taster NAPAJANJE. Jednostavno.

  Kada prvi put ukljuite HTC ChaCha, treba da zadate podeavanja.

  Iskljuivanje telefona

  1. Ako je displej ugaen, pritisnite taster NAPAJANJE da bi se isti upalio, pa otkljuajte ekran.

  2. Pritisnite i drite taster NAPAJANJE nekoliko sekundi.

  3. WKada se pojavi meni Opcije napajanja, dodirnite Iskljui.

  Unoenje PIN ifreVeina SIM-kartica se isporuuje sa PIN ifrom (lini identifikacioni broj) podeenom od strane mobilnog operatora. Ako Vas telefon upita za PIN, unesite ga i dodirnite OK.

  Ako tri puta unesete pogrean PIN, SIM-kartica e se blokirati. Nema problema. Samo kontaktirajte svog mobilnog operatora i zamolite ga za PUK ifru (klju za deblokiranje PIN ifre).

  Pokreti prstiju

  Dodir Ako elite pisati pomou tastature, birati stavke na ekranu, kao to su ikone aplikacija i podeavanja, ili pritiskati tastere na ekranu, samo ih kratko dodirnite prstom.

  Dodir i dranje

  Ako elite otvoriti dostupne opcije odreene stavke (na primer nekog kontakta ili linka internet strane), samo dodirnite i drite stavku.

  Pomicanje ili klizanje

  Pomicanje ili klizanje znai brz pokret prsta vertikalno ili horizontalno po ekranu.

  Povlaenje Pre povlaenja dodirnite stavku, pa ostavite prst pritisnut uz ekran. Prilikom povlaenja ne podiite prst sve dok ne doete na ciljni poloaj.

  Micaj Micaj po ekranu slian je pomicanju, meutim neophodno je pomerati prste pomou lakih i brih pokreta. Ovaj pokret prstom uvek je orijentisan vertikalno, na primer prilikom razgledanja kontakata ili liste poruka.

  Okretanje Kod nekih ekrana automatski se moe promeniti orijentacija sa reima pejza (horizontalno) u reim portret (vertikalno), tako to ete okrenuti HTC ChaCha na stranu.

  Hvatanje U nekim aplikacijama, kao to su Galerija ili web pretraiva, moete uhvatiti ekran pomou dva prsta (na primer palca i kaiprsta), pa uhvaenu sliku ili web stranicu poveati ili smanjiti.

  Punjenje baterije

  Baterija je isporuena delimino napunjena. Preporuujemo da napunite bateriju pre nego to ukljuite HTC ChaCha i ponete da ga koristite. Neke baterije najbolje rade tek nakon nekoliko potpunih ciklusa punjenja i pranjenja.

  Baterija je u HTC ChaCha stavljena ve pre isporuke