8
HRVATSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR - NORVAL 9118 Winston Churchill Boulevard, Norval, Ontario L0P 1K0 Telefon: 905-456-3203 Fax: 905-450-8771 www.norvalqueenofpeace.com e-mail: [email protected] KRALJICA MIRA - HRVATSKO FRANJEVAČKO SREDIŠTE - NORVAL QUEEN OF PEACE - CROATIAN FRANCISCAN CENTRE GODINA/YEAR 38. BR./NO. 37 10. rujna - September 10, 2017 PASTORALNO OSOBLJE Fra Marko Puljić, OFM, ravnatelj i župnik Fra Jozo Grubišić, OFM, župni vikar Anđela Badjari, tajnica “Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima”, reče Isus. photo by vidleo studio

HRVATSKI DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR NORVAL · 2017-09-07 · kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans iskušavahu

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HRVATSKI DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR NORVAL · 2017-09-07 · kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans iskušavahu

HRVATSKI DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR - NORVAL

9118 Winston Churchill Boulevard, Norval, Ontario L0P 1K0

Telefon: 905-456-3203 Fax: 905-450-8771 www.norvalqueenofpeace.com e-mail: [email protected]

KRALJICA MIRA - HRVATSKO FRANJEVAČKO SREDIŠTE - NORVAL QUEEN OF PEACE - CROATIAN FRANCISCAN CENTRE

GODINA/YEAR 38. BR./NO. 37 10. rujna - September 10, 2017

PASTORALNO OSOBLJE

Fra Marko Puljić, OFM, ravnatelj i župnik

Fra Jozo Grubišić, OFM, župni vikar

Anđela Badjari, tajnica

“Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima”, reče Isus.

photo by vidleo studio

Page 2: HRVATSKI DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR NORVAL · 2017-09-07 · kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans iskušavahu

GODINA/YEAR 38. BR./NO. 37 GLAS CENTRA - 2 10. rujna - September 10, 2017

Ponedjeljak, 11. rujna 2017. U 7 sati navečer +Ana, Gara, Perković (g) --------------------- Kći Ruža Markić i obitelj +Jozo i Anđa Vrdoljak -------------------------- Kći Milena i Boris Babić

Utorak, 12. rujna 2017. - Presveto ime Blažene Djevice Marije U 7 sati navečer +Kata Merketić ---------------------------------------- Ante i Mirjana Gotovac +Ivan Gotovac ---------------------------------------- Ante i Mirjana Gotovac

Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Srijeda, 13 . rujna 2017. - Sv. Ivan Zlatousti U 7 sati navečer +Zdravka Drmać (g) ------------------------ Brat Ljubo Zelenika i obitelj +Ljuba Eranović ------------------------------------ Obitelj Nikole Markića

Nedjelja, 17. rujna 2017. 24. nedjelja kroz godinu - A

U 9 sati ujutro - Sveta misa za sve župljane, žive i pokojne

U 11 sati ujutro - Sveta misa za sve župljane, žive i pokojne

U 18 sati - Sveta misa za sve župljane, žive i pokojne

Četvrtak, 14. rujna 2017. - UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA U 7 sati navečer Za pokojne iz obitelji Kokanović --------------------- Obitelj Kokanović +Ruža Šušak -------------------------------------------------- Ružica Perko

Petak, 15. rujna 2017. - Blažena Djevica Marija Žalosna U 7 sati navečer Na čast sv. Anti ------------------------------------------------ Josip Bošnjak Na nakanu -------------------------------------------------------- Marija Viduka Za pokojne iz obitelji Zovak ---------------------- Marijan i Lenka Božek Za pokojne iz obitelji Božek ---------------------- Marijan i Lenka Božek +Anđa Ivoš ------------------------------------------------ Ištvan i Ivanka Taš +Ante Vukoje ----------------------------------------------------- Stipe Vukoje +Blagica Praljak ------------------------------------------------ Ruža Bošnjak +Bože Mandić -------------------------------------------- Bože Suša i obitelj +Dane Jurčić ------------------------------------------------------- Milan Jurčić +Mara Jurčić ------------------------------------------------------- Milan Jurčić +David Matić ---------------------------------------------------- John Čavlović +Delfa Sivrić ------------------------------------------------ John i Anđa Zelić +Mara Bradvica (g) ------------------------------------------ Mladenka Ćosić +Mara Marušić ------------------------------------------ Obitelj Mire Hrkaća +Mate Raspudić---------------------------------------------- Adriana Vrankić +Mijo Milardović -------------------------------------------------- Vice Burazin +Ruža Cesareo -------------------------------------------------- Stipe Budiša +Valentin Mikšik----------------------------------------------------- Ante Grbić +Veselko Boras ----------------------------------------------- Frano Žarković +Vice Boras (g)----------------------------------------------- Mladenka Ćosić

Subota, 16. rujna 2017. - Sv. Kornelije i Ciprijan U 5 sati popodne +Bože Anić (zadušnica) --------------------------------- Kćeri s obiteljima +Marica Kalac (zadušnica) ---------------------- Dragica Čuljak i obitelj Na nakanu ------------------------------------------------------- Zdenka Pehar +Anka Petrović (g) ------------------------------------- Zlatko i Kata Lemut +Ante Samardžić --------------------------------------------- Luca Josipović +Ilija Dujmović --------------------------------------- Dragica Čuljak i obitelj +Delfa Sivrić ------------------------------------------------ Mary Mica Vlačić +Iva Vidović ---------------------------------- Obitelj Mladena Vidačkovića +Josip Šalinger ------------------------------------------------ Renata Špehar +Jozo Šola (g) ----------------------------------------------- Sin Ante i obitelj +Luka Matašić --------------------------------------- Jozo Kukavica i obitelj +Mara Kukavica ------------------------------------- Jozo Kukavica i obitelj +Marica Tolić ---------------------------------------- Ivica i Delfa Šimunović +Rudolf Gluhak ------------------------- Zajednica vjernika Kraljice Mira +Ruža Milas (g) -------------------------------- Kći Cmilja Petrović i obitelj +Zoran Milas (g) -------------------------- Sestra Cmilja Petrović i obitelj +Ruža Šušak ---------------------------------------- Obitelj Gojka Primorca +Stipe Badanjak ----------------------------------- Marica Grbavac i obitelj +Stjepan Rašić ------------------------------------------------------------Obitelj +Valentin Mikšik ------------------------------ Otac Zdravko i Mara Mikšik

BRATSKA OPOMENA

I ZAJEDNIČKA MOLITVA

I ma jedna afrička poslovica

koja glasi: Čovjek je čovje-

ku najbolja medicina (lijek).

Zbilja, kada nam je teško, dok

patimo ili prolazimo velike

životne kušnje, iskrena ljuds-

ka, bratska i prijateljska blizina

i potpora od neprocjenjive su

važnosti. Neke bolesti i povre-

de ne može nijedan lijek izlije-

čiti, već samo ljudska ljubav i

blizina, riječ puna razumijeva-

nja, ohrabrujući pogled,

spremnost da se pritekne u

pomoć. Sve to možemo pove-

zati s današnjim evanđeljem u

kojemu se govori o bratskom

načinu ophođenja u kršćanskoj

zajednici.

Imajući pred očima stanje i

način ophođenja u Crkvi opće-

nito, kako u ‘kućnim crkvama’,

u obiteljima, tako i u župnim i

samostanskim zajednicama,

današnji evanđeoski odlomak

čini se neostvariv, gotovo uto-

pijski. Dva osnovna preduvjeta

– zajednički život i zajednička

molitva – odavno se nalaze u

krizi. Svi oblici zajedničkih od-

nosa ‹pucaju po šavovima›, a

zajednička je molitva sve rje-

đa. U takvoj situaciji nije nima-

lo lako primijeniti ‹bratsku

opomenu›. Mnogi su među

nama samodostatni, tašti i

preponosni, da bi uopće poku-

šali prihvatili ‹bratsku opome-

nu›.

S druge pak strane, tko po-

kuša posredovati u nekom

sukobu, riskira da ga se prog-

lasi pristranim, okrivi za mije-

šanje u tuđa posla i pametova-

nje izvana. Kako dakle primije-

niti savjete iz današnjega

evanđelja?

Isus razvija Ezekielovu misa-

o o bratskoj opomeni (Ez 33,7-

9). Ističe potrebnu diskreciju

koja čuva tuđi dobar glas i

dijeli odgovornost s odgovorni-

ma u zajednici. ‘Pogriješi li tvoj

brat, idi i pokaraj ga nasamo.

Ako te posluša, stekao si bra-

ta.’

Ako netko srlja pogrešnim

putem, čini gluposti, dužan

sam pristupiti mu, upozoriti na

njegovo ponašanje, prekinuti

šutnju. Često se u ljudske od-

nose uvuče lažna tolerancija.

Bojimo se imenovati stvari.

Otvoreno komunicirati. U prija-

teljstvu biti međusobna korek-

cija. Lakše je drugoga otpisati,

prekrižiti, etiketirati.

U situaciji kada su ljudski

odnosi zategnuti i napeti važno

je doživjeti i osjetiti drugoga

da je bratski nastrojen, da nas

iskreno ljubi i želi nam dobro.

Mi često, nažalost, činimo sup-

rotno: podgrijavamo tuđe su-

kobe i predrasude, a ne poma-

žemo da zavađene strane uđu

u mir. Isto tako, potrebna je

poniznost i poučljivost da se

uopće prihvati tuđa dobronam-

jerna kritika.

‘Nadalje, kažem vam, ako

dvojica od vas na zemlji jedno-

dušno zaište što mu drago, dat

će im Otac moj, koji je na ne-

besima.’

Rasprostranjeni individuali-

zam zahvatio je i kršćansku

molitvu. Teško nam je moliti

zajedno s drugima. Molitva je

postala naša ‹privatna stvar›.

Nemamo naviku ili hrabrost

zajedno moliti s bratom i ses-

trom u sukobu.

Isus poziva na zajedničku

molitvu u napetim i problema-

tičnim situacijama. Možda smo

tek u zajedničkoj molitvi pred

Bogom, sposobni otvoriti naše

rane, pripremiti se i prihvatiti

pomirenje.

Ivo Andrić jednom reče:

“Sve u životu možemo izgubiti,

ali najteže je kada izgubimo

ljude”. U životu su ipak najvaž-

niji dobri ljudski odnosi.

Velika je zadaća koju pred

nas stavlja današnje evanđe-

lje: da budemo jedni drugima

lijek.

http://www.franjevci-split.hr

23. NEDJELJA KROZ GODINU - A

Page 3: HRVATSKI DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR NORVAL · 2017-09-07 · kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans iskušavahu

GODINA/YEAR 38. BR./NO. 37 GLAS CENTRA - 3 10. rujna - September 10, 2017

PRVO ČITANJE: Ez 33, 7-9

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za

stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni

ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče,umrijet ćeš!’

– a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od

svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha,

ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opo-

meneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa

svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio

život svoj.«

Riječ Gospodnja.

OTPJEVNI PSALAM: Ps 95, 1-2.6-9

Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

Dođite, kličimo Gospodinu,

uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!

Pred lice mu stupimo s hvalama,

kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,

poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,

ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:

»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,

kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši,

iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

DRUGO ČITANJE: Rim 13, 8-10

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer

tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne

ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta

je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav

bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.

Riječ Gospodnja.

EVANĐELJE: Mt 18, 15-20

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša,

stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili

dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka

tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne

posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.

Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na

nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno

zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima.

Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja

među njima.«

Riječ Gospodnja.

www.hilp.hr

FIRST READING (Ezekiel 33.7-9)

A reading from the book of the Prophet Ezekiel

Thus says the Lord: “So you, O son of man, I have made a

watchman for the house of Israel; whenever you hear a word

from my mouth, you shall give them warning from me. “If I say

to the wicked, ‘O wicked one, you shall surely die,’ and you do

not speak to warn the wicked to turn from their ways, the wick-

ed person shall die in their iniquity, but their blood I will require

at your hand. “But if you warn the wicked person to turn from

their ways, and they do not turn from their ways, they shall die

in their iniquity, but you will have saved your life.”

The word of the Lord.

RESPONSORIAL PSALM (Psalm 95)

R. O that today you would listen to the voice of the Lord. Do

not harden your hearts!

O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to

the rock of our salvation! Let us come into his presence with

thanksgiving; let us make a joyful noise to him with songs of

praise! R.

O come, let us worship and bow down, let us kneel before the

Lord, our Maker! For he is our God, and we are the people of

his pasture, and the sheep of his hand. R.

O that today you would listen to his voice! Do not harden your

hearts, as at Meribah, as on the day at Massah in the wilder-

ness, when your ancestors tested me, and put me to the proof,

though they had seen my work. R.

SECOND READING (Romans 13.8-10)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters: Owe no one anything, except to love one

another; for the one who loves another has fulfilled the law.

The commandments, “You shall not commit adultery; You shall

not murder; You shall not steal; You shall not covet”; and any

other commandment, are summed up in this word, “Love your

neighbour as yourself.” Love does no wrong to a neighbour;

therefore, love is the fulfilling of the law.

The word of the Lord.

GOSPEL (Matthew 18.15-20)

A reading from the holy Gospel according to Matthew.

Jesus spoke to his disciples. “If your brother or sister sins

against you, go and point out the fault when the two of you are

alone. If he or she listens to you, you have regained your broth-

er or sister. But if the person does not listen, take one or two

others along with you, so that every word may be confirmed by

the evidence of two or three witnesses. If the person refuses to

listen to them, tell it to the Church; and if that person refuses to

listen even to the Church, let such a one be to you as a Gentile

and a tax collector. “Truly I tell you, whatever you bind on earth

will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will

be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if two of you agree

on earth about anything you ask, it will be done for you by my

Father in heaven. For where two or three are gathered in my

name, I am there among them.”

The Gospel of the Lord

http://rcav.org

Page 4: HRVATSKI DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR NORVAL · 2017-09-07 · kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans iskušavahu

GODINA/YEAR 38. BR./NO. 37 GLAS CENTRA - 4 10. rujna - September 10, 2017

MINISTRANTI NA SVETIM MISAMA

ČITAČI

9:00 Marko Petruša, Ivan Pavela, Ana Vukojević, Ivan, Josip i Matej Pejić, Josip Kozina, Luka Juričić, Mateo Pavela, Filip Baban.

11:00 Stipe i Mate Prusina, Domagoj Markotić, Mate Vulas, Maks Vrankić, Nikola Boras, Mate Mandurić, Dominik Doljac, Marko Doljac, Ivan Prusina, Ilija Pehar i Kristina Šubić.

18:00 Jaclyn Lightfoot, Julia Kraljević, Patrick Krešo, Justin Tomkin,

Nedjelja, 10. rujna 2017. 9:00 Kristina Đerek, Ivan Pejić,

Stephanie Đerek, Magdale-na Pejić

11:00 AnaMaria Iličić, Nikola Žar-ković, Ante Salapić, Mate Vulas

18:00 Gordana i Anastazia Marić

Nedjelja, 10. rujna 2017.

9:00 Ivan Vukojević, Zvonimir Leko, Rade Alilović, Beris-lav Barbarić

11:00 Kruno Kuliš, Kristijan Pet-rović, Mario Petrović, Ivan Skoko, Frano Mandurić

18:00 Frano Dodig i Joe Tomkin

Nedjelja, 17. rujna 2017.

9:00 Mile Gagro, Drago Pehar, Stanko Prce i Ivan Bošnjak Sokol

11:00 Ljubomir Bušić, Jakov Ćosić, Niko Lozančić i Jozo Križa-nac

18:00 Vjekoslav Luburić i Petar Krešo

IZVANREDNI DJELITELJI PRIČESTI

9:00 Ana Šola, Ines Ivančić.

11:00 Mario Petrović, Ante Skoko, Kiril Bukatko.

18:00 Marko Martinez

SAKUPLJAJU MILOSTINJU

Nedjelja, 17. rujna 2017. 9:00 Adriana Jurič, Michelle

Kozina, Adriana Alilović, Antonia Brkić

11:00 Mario i Nives Petrović, Ljiljana Alilović

18:00 Joe, Justin & Yasmina Tom-kin

MOLITVENI SUSRET DRUŠTVA SVETE KRUNICE

Danas, 10. rujna, bit će molitveni susret Društva svete

krunice u 4 sata popodne.

Tko god želi, neka nam se pridruži u molitvi!

LIFE TEEN - VJERSKI PROGRAM ZA MLADE Najavljujemo vjerski program za mlade (Life Teen) u našoj

zajednici Kraljice Mira, za mlade od 8. do 12. razreda.

Voditelj programa bit će Ante Skoko.

Program uključuje razne aktivnosti vjerskog sadržaja, zato

su Anti potrebni dobrovoljci koji će mu pomoći u ostvare-

nju programa.

Mi, vaši svećenici, potičemo sve vas koji biste mogli po-

moći u ovom programu da se informirate o programu kod

Ante i o načinu kako biste mogli pomoći.

Our parish will be launching next month a new

Teen Ministry, called Life Teen for our youth.

This is an opportunity for our young people to

learn about the beauty, truth, and mission of the

Catholic Church in an increasingly relativistic

world. Our society is telling our young people to

do whatever they feel, and this teen ministry ex-

ists to encourage our young people to think and

act in a way that is life giving, promoting true

sacrificial love, and encouraging them to be the

men and women they were created to be.

Our parishioner, Ante Skoko, will be leading this

ministry. In order to make this happen, he re-

quires adult volunteers from our community

to make this sustainable and successful.

We, your priests, ask that you please pray about

becoming a volunteer in the ministry. Maybe you

have an interest in Church History, Prayer, the

Sacramental Life, Societal Issues, Sports, and ed-

ucating young people, or maybe you would like to

come help with snacks and organization. Each

one of you have gifts that will make this ministry

succeed.

If you are willing to commit to being a CORE

team member, please register with Ante at the

sign-up table after Mass.

HRVATSKA ŠKOLA

U petak, 15. rujna, u 6 sati navečer bit će ispovijed đaka.

Potom slijedi sveta misa i zaziv Duha Svetoga. Tako ćemo

započeti novu školsku godinu.

Te večeri moći ćete upisati svoju djecu u Hrvatsku školu,

ako to već niste učinili.

U petak, 22. rujna, započet će redoviti program Hrvatske

škole u školi St Catherine of Alexandria (407 Barber Dr,

Georgetown, ON L7G 5H7) od 6 do 8:30 navečer.

BUĆAŠKI TURNIR

Došlo je do promjene u održavanju ovogodišnjeg bućaš-

kog turnira.

O datumu održavanja turnira uskoro ćemo vas obavijestiti.

PRIPRAVA ZA SAKRAMENT SV. POTVRDE-KRIZME Sakrament sv. potvrde ili krizme slavit ćemo u našoj crkvi

Kraljice Mira u subotu 24. veljače 2018. za vrijeme svete

mise u 5 sati popodne.

Danas, 10. rujna, započinje upis kandidata za sv. potvrdu.

Pripravu za primanje sakramenta sv. potvrde vodit će

bračni par, Ante i Roberta Skoko i fra Jozo Grubišić.

U nedjelju 17. rujna bit će održan sastanak s kandidatima

za krizmu, njihovim roditeljima i kumovima u 12 sati, na-kon pučke svete mise.

Prvi susret s kandidatima za krizmu bit će u nedjelju 24.

rujna u 12 sati, nakon pučke svete mise.

Page 5: HRVATSKI DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR NORVAL · 2017-09-07 · kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans iskušavahu

GODINA/YEAR 38. BR./NO. 37 GLAS CENTRA - 5 10. rujna - September 10, 2017

DAROVI ZA OTPLATU CRKVE

Debbie Ćosić -------------------------------------------------------------- $1,000.00

Prigodom vjenčanja: Mira Badjari i Kristina Skoko

Mladenci -------------------------------------------------------------------- $1,000.00

Roditelji, Ilija i Diana Skoko ------------------------------------------- $1,000.00

Djed i baka, Ivan i Mary Radišić ---------------------------------------- $100.00

Prigodom vjenčanja: Ante Skoko i Roberta Plantić

Roditelji, Karmen i Robert Plantić ----------------------------------- $1,000.00

U spomen na +Ivu Pavković

Anđa Hrkać -------------------------------------------------------------------- $50.00

U spomen na +Josu Perkovića

Anđa Hrkać -------------------------------------------------------------------- $50.00

U spomen na +Slavku Milardović

Marija Knez -------------------------------------------------------------------- $50.00

U KRUH SV. ANTE

Nikola i Blaženka Puce ---------------------------------------------------- $200.00

Jozo i Katica Križanac ------------------------------------------------------ $60.00

Nevenka Brkić ----------------------------------------------------------------- $20.00

Vesa Bebek -------------------------------------------------------------------- $20.00

Mila Marinčić ------------------------------------------------------------------ $20.00

Tomislav i Mara Tokić ------------------------------------------------------ $20.00

DRUŠTVO SVETE KRUNICE

3. rujna --------------------------------------------------------------------------------- $130.00

DAROVI PRED KIPOVIMA I ZA SVIJEĆE

3. rujna 2017. ----------------------------------------------------------------- $349.00

ZA TISAK I NABOŽNE PREDMETE

3. rujna 2017. -------------------------------------------------------------------- 30.00

DAROVI NA SVETIM MISAMA 3. rujna 2017. -------------------------------------------------------------- $4,080.00

NAPOMENA:

Ako ne želite da se Vaše ime javno objavljuje u listi darovatelja, molimo

Vas, obavijestite naš župni ured. Hvala!

Hvala svim darovateljima, vaši franjevci

NAJAVLJUJU VJENČANJE

Marko Pleić (roditelji: Branko Pleić i

Snježana r. Dragozet) i Ana Maria Ku-

deljnjak (roditelji: Ivan Kudeljnjak i Ma-

rinka r. Krešić). Vjenčanje je predviđeno za 23. rujna

2017. u našoj crkvi Kraljice Mira.

Rudolf Kristofor Spajić, (roditelji: Ljubo Spajić i Maria

Antonia r. Drljo) i Ana Eva Pepić (roditelji: Ilija Pepić i

Manda r. Dukić). Vjenčanje je predviđeno za 30. rujna

2017. u našoj crkvi Kraljice Mira.

MOLITVENI KALENDAR

U HAMILTONSKOJ BISKUPIJI

Donosimo imena svećenika i zajednica za koje se

moli ovoga tjedna u cijeloj biskupiji:

Ponedjeljak Rev. Fulbert Jonas Ahouansou

Utorak Rev. Kevin Cull

Srijeda Sisters of Charity of St. Vincent de Paul

Četvrtak Rev. Roger Yaworski, S. J.

Petak Rev. Vernon Boyd, S. J.

Subota Rev. Jan Michalski, S. Chr.

18.-21. rujna 2017. Duhovne vježbe za franjevce - Chicago 1. listopada 2017. Proslava sv. Franje Asiškoga 9. - 12. list. 2017. Sastanak hrvatskih svećenika i časnih sestara 24. - 26. list. 2017. Seminar za svećenike hamiltonske biskupije 11. studenoga 2017. Banket za otplatu crkve - u dvorani Centra 3. prosinca 2017. Prva nedjelja Došašća 8. prosinca 2017. Proba za Nikolinje - ispovijed đaka 9. prosinca 2017. Proslava sv. Nikole - sv. misa, program i večera

u dvorani 10. prosinca 2017. Izbori za župno vijeće i odbor Centra 12. prosinca 2017. Božićna ispovijed u 6 sati navečer u Norvalu 24. prosinca 2017. Božićna misa bdijenja u 6 sati navečer - 11 i 30

navečer pjevanje božićnih pjesama - ponoćka 25. prosinca 2017. BOŽIĆ 26. prosinca 2017. Sveti Stjepan 27. prosinca 2017. Sveti Ivan, apostol i evanđelist 28. prosinca 2017. Nevina dječica - Mladenci 31. prosinca 2017. Sveta Obitelj - sveta misa zahvalnica

Doček Nove godine u velikoj dvorani našega Centra - organizira župno vijeće i odbor Hr-vatskog franjevačkog središta Kraljice Mira.

VAŽNI DOGAĐAJI, PROSLAVE I ZABAVE U GODINI 2017.

U NAŠOJ ZAJEDNICI VJERNIKA “KRALJICE MIRA”

I HRVATSKOM FRANJEVAČKOM SREDIŠTU U NORVALU

One osobe koje su civilno vjenčane, a nisu vjenčane u Rimo-

katoličkoj crkvi, zatim osobe koje žive u civilnom obliku obitelj-

ske zajednice (Common Law Unions) , a nisu ni civilno vjenča-

ne, ne mogu ići na ispovijed i primati svetu pričest.

Trebaju sudjelovati u misnom slavlju, ali ne mogu dolaziti na

pričest dok se njihovo stanje ne uredi prema crkvenim zakoni-

ma. Ako trebate još neke dodatne informacije, pitajte fra Mar-

ka.

Page 6: HRVATSKI DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR NORVAL · 2017-09-07 · kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans iskušavahu

GODINA/YEAR 38. BR./NO. 37 GLAS CENTRA - 6 10. rujna - September 10, 2017

Ako trebate dvoranu

za svadbe, proslave

i zabave, ili pak

predvorje crkve

za proslavu krštenja,

obljetnice braka ili

domjenak nakon

vjenčanja,

pomoći će vam

Tony Marinčić

ako ga nazovete na tel:

647- 680 - 5319

ili stupite

s njim u vezu preko

e-maila:

[email protected]

Ostale informacije nalaze se na web stranici:

tinyurl.com/cfcrental

Osoba koja je rezervirala dvoranu odgovorna je za održavanje

pravila, poglavito uredbe O ZABRANI PUŠENJA

U DVORANI!

U predvorju crkve postavljen

je kiosk sa suvremenim kato-

ličkim knjigama, CD-ima, filmovi-

ma i letcima vrlo korisnim za pro-

dubljivanje i upoznavanje svoje

katoličke vjere, a mogu poslužiti i

kao prigodan poklon, posebice

mladima u Vašoj obitelji.

P rihod služi za nabavu novih

sadržaja kao i za potporu u

radu “Hrvatske katoličke mladeži”

naše zajednice vjernika “Kraljice

mira”.

U predvorju crkve, svake nedjelje

možete nabaviti hrvatski katolički

tisak, vrijedne knjige, nosače zvuka

(CD), molitvenike, krunice, moći

svetaca.

Preporučamo vam Glas Koncila,

Naša ognjišta, Brat Franjo, Hrvatski franjevački vjesnik,

Matica i drugi hrvatski tisak.

FAMILY RULES

HELP EACH OTHER

ALWAYS TELL THE TRUTH

SHARE DO YOUR BEST

PAY WITH HUGS AND KISSES

LISTEN TO YOUR PARENTS

LAUGH AT YOURSELF

SAY I LOVE YOU

TRY NEW THINGS

BE THANKFUL

SHOW COMPASSION

BE HAPPY LOVE EACH OTHER

DREAM BIG

RESPECT ONE ANOTHER

LAUGH OUT LOUD

KEEP YOUR PROMISES

SAY PLEASE AND THANK YOU

BE GRATEFUL USE KIND WORDS

HUG OFTEN

KNOW YOU ARE LOVED

Page 7: HRVATSKI DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR NORVAL · 2017-09-07 · kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans iskušavahu

Samo subotom.

Mladenci se trebaju prijaviti svećeniku najmanje 6 mjeseci prije vjenčanja.

Mladenci su dužni sudjelovati na pripravi za vjenčanje koja se održava na hrvatskom jeziku u zajed-ničkom programu hrvatskih župa u Torontu, Oakvilleu, Mississaugi i Norvalu.

Ako jedno ili oboje mladenaca ne govori hrvatski, onda su dužni sudjelovati u programu koji organi-zira hamiltonska biskupija. Raspored i datum priprave za vjenčanje dobit će u našem župnom uredu.

Tijekom tjedna: u 6 i 30 navečer, prije početka sv. mise.

Subotom i nedjeljom prije svetih misa.

Svete mise:

Nedjeljom u 9, 11, i 18 sati.

Radnim danom u 7 sati navečer.

Subotom u 5 sati popodne.

Krštenja: “Krštenje treba, po mogućnosti, obavljati nedjeljom kad Crkva slavi spomen vazmenog otajstva…

Nedjeljom se krštenja mogu obaviti i pod misom kako bi sva zajednica mogla sudjelovati kod obreda i kako bi jasnije zasjala tijesna veza između krštenja i presvete euharistije” (Obrednik za krštenje).

Kao što Obrednik propisuje, obred krštenja se obavlja nedjeljom. Kod nas se redovito obavlja nedje-ljom nakon pučke svete mise ili subotom pod misom u pet sati, prema dogovoru sa svećenikom.

Na posljednju nedjelju u mjesecu, tko to želi, krštenja se obavljaju pod pučkom misom u 11 sati.

Krštenje treba najaviti mjesec dana ranije radi priprave roditelja i kumova.

Priprava za krštenje se obavlja na prvi ponedjeljak u svakom mjesecu, u 7 i 30 navečer, u župnom uredu.

Kum(a) treba “pripadati Katoličkoj Crkvi”, te da bude dovoljno zreo(la) i da je primi(la) tri sakramen-ta: krštenje, potvrdu i euharistiju i “da nije pravno spriječen(a) za obavljanje te službe”.

“Krštena osoba koja pripada odijeljenoj Crkvi ili zajednici a vjeruje u Krista, može, ako to žele rodite-lji, biti kum(a) kod krštenja zajedno s katoličkim kumom”.

Vjenčanja:

Posjet bolesnicima:

Bolesnike posjećujemo na poziv u svako doba dana i noći.

Bolesničko pomazanje pomaže ozdravljenju duše i tijela, zato, pozovite svećenika da posjeti bolesnu osobu. Nemojte čekati zadnji trenutak.

Ispovijed:

ŽUPNO VIJEĆE - ODBOR HRVATSKOG FRANJEVAČKOG SREDIŠTA

PREDSJEDNIK HF SREDIŠTA i ŽUPNIK KRALJICE MIRA: fra Marko Puljić, OFM ŽUPNI VIKAR: fra Jozo Grubišić, OFM

PREDSJEDNIK župnog vijeća i Odbora HF Središta: Tony Ante Marinčić PRVI BLAGAJNIK: fra Marko Puljić, OFM DRUGI BLAGAJNIK: Marinko Perković

TAJNIK: Robert Škara DRUGI TAJNIK: Ante Skoko

ODGOVORNI:

ZA BAR: Ivica Bilinčić i Branko Marić ZA IGRALIŠTA: Tony Ante Marinčić i Branko Prusina

ZA BAZEN: Audrey Grubešić ZA IZNAJMLJIVANJE prostorija i terena na HF Središtu i suradnju s mjesnim vlastima:

Tony Ante Marinčić; tel: CP (647) 680-5319; e-mail: [email protected]

ZA POPRAVKE I OBNOVU: Jozo Vidović, Miljenko Zio Mandić, Mario Boras i Željko Viduka

Page 8: HRVATSKI DRUŠTVENO KULTURNI CENTAR NORVAL · 2017-09-07 · kao u dan Mase u pustinji gdje me iskušavahu očevi vaši, A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans iskušavahu

U subotu, 2. rujna 2017. vjenčani su u našoj crkvi Kraljice Mira

Miran Badjari i Kristina Maria Skoko

Svjedoci: Damir Badjari i Marija Skoko