Click here to load reader

Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 - bib.irb.hr · PDF fileLikovna umjetnost i kultura (Magdalena Skoblar) 285 Pod okriljem Bizanta 285 ... Istočnorimska premoć na

 • View
  244

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 - bib.irb.hr · PDF fileLikovna umjetnost i...

 • M A T I C A H R V A T S K A

  BIBLIOTEKA POVIJEST HRVATASvezak I.

  Nova zraka u europskom svjetlu Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 oko 1150)

  Glavna urednicaROMANA HORVAT

  Urednik bibliotekeZORAN LADI

  Urednica sveskaZRINKA NIKOLI JAKUS

  RecenzentiLUDWIG STEINDORFF

  FRANJO ANJEK

  Povjerenstvo Matice hrvatskeIGOR ZIDI

  ZORISLAV LUKIDAMIR ZORI

  CIP zapis dostupan je u raunalnom kataloguNacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem

  ISBN 978-953-150-942-8 (svezak I.)

  Ilustracija na naslovnici: Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Archivi e Biblioteca, Cod. CXXXVIII, Evangeliarium, f. 5v. Su autorizzazione della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia MiBACT.

  Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

 • NOVA ZRAKA U EUROPSKOM SVJETLU

  Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 oko 1150)

  Urednica sveskaZRINKA NIKOLI JAKUS

  M A T I C A H R V A T S K A ZAGREB 2015.

 • V

  Sadraj

  PREDGOVOR EDICIJI POVIJEST HRVATA VII

  NOVA ZRAKA U EUROPSKOM SVJETLU Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 oko 1150)

  Predgovor XIX

  OPI PREGLED TEMELJNE RAZVOJNE SASTAVNICE

  Kraj Antike na hrvatskim prostorima (Hrvoje Graanin) 37 Kraj antike na hrvatskim prostorima 37 Juna Panonija pod opsadom 38 Kasnorimski ustroj u zavrnoj mijeni 44 Vrijeme Germana 53 Justinijanovo doba 60 Izvori i literatura 66

  Pregled politike povijesti Hrvata u ranom srednjem vijeku (Ante Birin) 3 Doseljenje Slavena na podruje Ilirika 3 Seoba Hrvata 6 Pod franakim vrhovnitvom 8 Hrvatska u doba prvih Trpimirovia 11 Stvaranje neovisne hrvatske kneevine 13 Tomislav i njegovi nasljednici 18 Kraljevstvo Hrvatske i Dalmacije 21 Vrhunac ranosrednjovjekovne hrvatske drave 24 Borbe za prijestolje i dolazak Arpadovia 30 Izvori i literatura 35

  Razvitak hrvatskog etnikog identiteta (Neven Budak) 71Pisana vrela o podrijetlu Hrvata 72Hrvati prije i izvan Hrvatske? 74Teorije o podrijetlu 77Vrijeme dolaska 80Stvaranje identiteta nova razmiljanja 82Izvori i literatura 86

 • VI

  Razvoj politikih ustanova (Damir Karbi) 89Formiranje i razvoj drave na hrvatskom prostoru 89Elementi politike strukture 99Vladar: od kneza do kralja 99Vladareva supruga: kneginje i kraljice 105Kraljevska vlast, velikai, plemstvo i gradovi 108Izvori i literatura 118

  Drutvo (Damir Karbi) 121Poeci drutvenog raslojavanja 121Ranosrednjovjekovno seljatvo 122Poeci plemstva 125Gradsko drutvo 127Izvori i literatura 129

  Gospodarstvo (Florence S. Fabijanec) 131Jarilo poljima hodi, ito rodi 131Maslinarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i druge gospodarski iskoristive povrine 133

  Vinograd (vinea) 133Maslinici (oliveta) 134Panjaci i stoka (pascua, grex) 135Kamenolomi (cararia, petra, lapides) 136Vrt (/h/ortus) 137Ribolovite (piscationis) i ribarstvo 137Solana (salina) 138ume (siluae) 138

  Razne gospodarstvene upravne jedinice 139Ager 139Alodij 140Curtis pridvorno gospodarstvo 140Praedium predij 141Villa seoska opina 142Vicus novo selo (?) 142

  Novarstvo 143Solidus solid 144Romanatus 144Denarius srebrni denar 145Libra auri zlatna libra 145

  Mjerni sustav 145Obrti 146

  Koarstvo 146Mlinarstvo i obrada tekstila 146Keramika 147Talioniarstvo i kovanje 148Zlatarstvo 149Brodogradnja 149

 • VII

  Porezi 150Prometnice i trgovina 151Izvori i literatura 155

  Ustroj hrvatske vojske u ranom srednjem vijeku (Ante Nazor) 157Izvori za raspravu o ustroju hrvatske vojske u ranom srednjem vijeku 157Grane i rodovi hrvatske vojske u ranom srednjem vijeku 158O novaenju 160O zapovjednoj strukturi 164Zakljuak 166Izvori i literatura 168

  Pokrtavanje i rana kristijanizacija Hrvata (Trpimir Vedri) 171Pokrtavanje i/ili kristijanizacija? 173Tko je i kada pokrten? 174Pisani izvori i druga svjedoanstva 176imbenik kontinuiteta: kranstvo kasnoantikih starosjedilaca 180Poganska vjera Hrvata: rekonstrukcija ili moderni konstrukt 183Karakteristike poganskog ukopa i uinci pokrtavanja 185Mit upisan u krajolik: elementi pretkranske sakralne topografije 186Vanjski imbenici dugog trajanja: Rim i Carigrad 189Franci: konano pokrtavanje i obnova crkvene organizacije 191Izvori i literatura 197

  Crkva i vjerski ivot (Trpimir Vedri) 199Crkveno ureenje u kasnoj antici i njegovo nasljee 199Pitanje obnove i pripadnosti Crkve u Dalmaciji u ranome srednjem vijeku 204Osnutak i sudbina Ninske biskupije 208Splitski sabori 925928. 211Razvoj crkvenog ureenja do sredine 12. st. 213Gornja Dalmacija: osnutak Dubrovake i Barske metropolije 214Donja Dalmacija: usitnjavanje Splitske metropolije i uzdignue Zadarske nadbiskupije 215Crkveno ureenje pod Arpadoviima: osnutak Zagrebake biskupije 216Unutarnja obnova: odjek Grgurovske reforme u Hrvatskoj i Dalmaciji 218Redovnitvo i razvoj samostanskog ivota 222tovanje svetaca i pobonost 225Pobonost i vjerski ivot 229Izvori i literatura 232

  Pravo i pragmatina pravna pismenost (Damir Karbi Branka Grbavac) 235Antika pravna batina 235Bizantski i germanski pravni tragovi 237Razvoj kanonskog prava 239Vladar kao zakonodavac i sudac 240Sudstvo u praksi 242Razvoj notarijata 244Kartulari 247Izvori i literatura 249

 • VIII

  Intelektualni i kulturni razvoj. Latinska pismenost hrvatskoga ranog srednjeg vijeka (Mirjana Matijevi Sokol) 251

  Osmo stoljee novi poeci 251Karolinka renesansa: dvojnost latinske pismenosti 253Jedinstveni prostor pod okriljem Crkve 256Istaknuti pojedinci prvi pjesnici i povjesniari 260anrovi poeci pisanja historije 261Knjige, skriptoriji i knjinice 262Izvori i literatura 264

  Hrvatska glagoljika i irilika pisana kultura u ranom srednjem vijeku (Tomislav Galovi) 267

  Kulturoloke odrednice 267Nastanak glagoljice 268Sjeverni i juni put 269Prvotna svjedoanstva 269Crkveni partikularni sabori i glagoljatvo 270Najstarija hrvatska glagoljika epigrafija 270

  Likovna umjetnost i kultura (Magdalena Skoblar) 285Pod okriljem Bizanta 285Reprezentativne crkve u gradovima 286Luksuzne graevine izvan urbanih centara 290Izmeu Istoka i Zapada 291Hrvatska kneevina 291Centralne graevine 294Istra 296Mo lokalnih i stranih naruitelja u 11. i 12. stoljeu 298Jedanaesto stoljee i poeci romanike 298Benediktinci 301Koloman i zrela romanika u Zadru 302Izvori i literatura 306

  Privatni ivot (Zrinka Nikoli Jakus) 309Obitelj i obiteljski ivot 309Stanovanje 314Odjea i nakit 317Prehrana 321Bolest i zdravlje 322Igre 325Izvori i literatura 327

  REGIONALNA POVIJEST

  Sjeverozapadna Hrvatska u ranom srednjem vijeku (Hrvoje Graanin Silvija Pisk) 331

  Avarski i slavenski prodori 331Avarsko razdoblje 334

 • IX

  Donjopanonska kneevina 338Izmeu Maara i Hrvata 344Izvori i literatura 350

  Sjeveroistona Hrvatska u ranom srednjem vijeku (Hrvoje Graanin) 353Avarsko razdoblje 353Donjopanonska kneevina 357Izmeu Maara i Hrvata 362Izvori i literatura 367

  Istra i Kvarner u ranom srednjem vijeku (Maurizio Levak) 371Shizma triju poglavlja 371Militarizacija uprave i drutva, kastrizacija, seoba Slavena 374Istra u Franakom Carstvu 381Kvarnersko podruje u 9. stoljeu 387Vrijeme njemake i mletake prevlasti 390Izvori i literatura 396

  Gorski kotar, Lika i Krbava (Ante Birin) 399Prvo sredite ranosrednjovjekovne hrvatske kneevine 399Banovina i upe 402Plemstvo s podruja Like i Krbave 404Arheoloka batina 407Izvori i literatura 408

  Sjeverna i srednja Dalmacija u ranom srednjem vijeku (Ivan Basi) 411Pojam Dalmacije kontinuiteti i mijene 411Batina kranske kasne antike: Justinijanova rekonkvista 411Regionalizam i obiljeja drutvene krize 413Prijelom na prijelazu stoljea Avari i Slaveni 414Izmeu Bizanta i Slavena spojnice i razdjelnice 419Uzmak Bizanta i ekspanzija franake moi 422Drutvene i kulturne strukture 425Razvoj politikih i upravnih institucija u Hrvatskoj kneevini 427Kulturni procvat Branimirova vremena 431Pokuaji i uspjesi crkvene integracije 433Konsolidacije i previranja u 10. stoljeu 434Jadranska batina Trpimirovia i uloga Venecije 435Reforma i renesansa 11. stoljea 437Simptomi dezintegracije koncem 11. stoljea 439Nova dinastija pred starim izazovima: prva polovica 12. stoljea 440Izvori i literatura 442

  Juna Dalmacija (Ivan Majnari Kosjenka Laszlo Klemar) 447Postanak srednjovjekovnih sredita 447Izvan okrilja Bizanta k dravnim tvorbama 450Rasadita kulture 452Izdizanje ranosrednjovjekovne Duklje 454Organizacija crkvenog i redovnikog ivota 455

 • X

  Teritorijalno-politika interesna preklapanja 458Izvori i literatura 459

  Bosna i Hum/Hercegovina (Goran Bilogrivi) 461Avari i Slaveni 462Franaka ekspanzija i stvaranje kneevina 464Deseto stoljee sklavinije izmeu Hrvatske i Srbije 467Od stranih vladara do bana Bosne 469Izvori i literatura 472

  HRVATSKA U MEUNARODNOM KONTEKSTUBizant na hrvatskom prostoru u ranom srednjem vijeku (Hrvoje Graanin) 477

  Od poleta do zastoja 478Novi uspon i opadanje 485Izvori i literatura 493

  Karolinko, Otonsko i Sveto Rimsko Carstvo (Ivan Majnari) 499Europa u okrilju Karolinkog Carstva 499Na rubovima Carstva 500Podjele Carstva 502Hrvatski vladar i Karolinko Carstvo 503K propasti Carstva i postanku Europe 505Ponovni imbenik objedinjavanja Sveto Rimsko Carstvo 507Izvori i literatura 511

  Papinstvo (Ivan Majnari) 515Univerzalnost Rimske Crkve 516Velika crkvena reforma i hrvatski vladari 523Izvori i literatura 529

  Venecija (Lovorka orali) 533Uvod: Mleci grad-drava izrasla iz bizantskoga okrilja 533Od neretvansko-mletakih pomorskih srazova do istarskih i zadarskih protumletakih pobuna prva stoljea hrvatsko-mletakih politiko-dravnih veza 536Migracijski procesi i komunikacija izmeu dviju jadranskih obala. Poeci kulturnih proimanj