of 8 /8
 HRV A IK-2 D-S019 1 12 HRVATSKI JEZIK viša razina ŠKOLSKI ESEJ HRVA.19.HR.R.K2.08 6425 HRV A IK-2 D-S019.indd 1 11.6.2014 14:49:25

HRVA Ispitna Knjizica 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hrvatski

Text of HRVA Ispitna Knjizica 2

 • HRV A IK-2 D-S019

  1

  12

  Hrvatski jezikvia razina

  KOLSKI ESEJ

  HRVA.19.HR.R.K2.08

  6425

  HRV A IK-2 D-S019.indd 1 11.6.2014 14:49:25

 • HRV A IK-2 D-S019

  2

  Hrvatski jezikkolski esej

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  HRV A IK-2 D-S019.indd 2 11.6.2014 14:49:25

 • HRV A IK-2 D-S019

  99

  OPE UPUTE

  Pozorno proitajte sve upute i slijedite ih.Ne okreite stranicu i ne piite kolski esej dok to ne odobri deurni nastavnik.Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vreici.Ispit traje 160 minuta.U ovome dijelu ispita napiite kolski esej slijedei priloene upute i smjernice za pisanje kolskoga eseja.kolski esej treba imati od 400 do 600 rijei.Moete pisati po listu za koncept, ali se njegov sadraj nee bodovati.kolski esej obvezatno napiite na list za kolski esej.Piite itko. kolski esej bodovat e se s nula (0) bodova ako je pisan velikim tiskanim slovima ili ako je neitko napisan. Ako pogrijeite u pisanju, pogreke stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraeni potpis.Upotrebljavajte iskljuivo kemijsku olovku kojom se pie plavom ili crnom bojom.

  elimo Vam mnogo uspjeha!

  Ova ispitna knjiica ima 8 stranica, od toga 4 prazne.

  HRV A IK-2 D-S019.indd 3 11.6.2014 14:49:25

 • HRV A IK-2 D-S019

  4

  00

  Hrvatski jezikkolski esej

  Pozorno proitajte navedeni tekst nakon kojega slijede upute i smjernice za pisanjekolskoga eseja.

  Marin Dri, Dundo Maroje

  POMET: () Ma se je trijeba s bremenom akomodavat1; trijeba je bit vjertuozu2 tko hoe renjat na svijetu. Kralj je ovjek od ljudi, kad se umije vladat. Nije ga imat dinr, er vidim mnoge s dinarmi potitene; nije ga bit doktur, er vidim mnoge te brigate4 fantastike; nije ga bit junak s maem u ruci, er su ti veekrat ali ubijeni ali ih su pune tamnice; nije ga bit poeta ni komedije umjet init, er tizijem svak ore i na svaki ga pijer hoe operat, kao bastaha8, a umjesto zahvaljenja da mu reku: Ne valja nita, ideni9!, i da mu neprijatelji ostanu; nije ga bit muik, er tizijeh druzi ine pjet kad veu volju plakat imaju.Trijeba je bit pacijent10 i ugodit zlu bremenu, da se pak dobro brijeme uiva. Svakijem kami!11 Maro mi prijeti, a ja mu se s baretom12 u ruci klanjam; Tudeak me, moj idol, dvie s trpeze, s delicija! Srcem muno idem ijerom volentijero1. I tko k meni doe: Pomete, opravi mi, opravljam; Po za mene, idem; konselj14 mi pita, umijem mu ga dat; psuje me, podnosim; ruga se mnom, za dobro uzimljem. Ovaki ljudi renjaju. A merita1 moj profumani1 trbuh da mu vjerno sluim. Sve sam ove galantarije za njega nauio, er me nigda ne izdava na dobru obroku; vazda je bio pripravljen, dispos1 ponijet.

  1s bremenom se akomodavat prilagoditi se vremenu2vjertuoz obdaren vrlinom, sposoban razumno i odluno djelovati radi postizanja cilja svladavanjem fortune, ovjek nazbiljrenjati vladati4brigata druinafantastik udan, nastran, neobianpijer gozba, svadbaoperati upotrijebiti8bastah nosa9ideniti silom odagnati, otjerati10pacijent strpljiv11Svakijem kami! sa svakim se snai12bareta kapa1ijerom volentijero licem dobrohotnim, radosnim14konselj savjet1meritati zasluiti1profuman namirisan1dispos spreman

  HRV A IK-2 D-S019.indd 4 11.6.2014 14:49:25

 • HRV A IK-2 D-S019

  00

  Hrvatski jezikkolski esej

  Upute

  Svoj kolski esej oblikujte kao zaokruenu cjelinu s uvodom, razradom i zakljukom.Pazite da Va kolski esej bude pravopisno i gramatiki toan.Sve smjernice morate uvrstiti u svoj kolski esej.Redoslijed ponuenih smjernica ne obvezuje Vas u oblikovanju kolskoga eseja.

  Smjernice za pisanje kolskoga eseja

  Smjestite dramu Dundo Maroje u kontekst hrvatske knjievnosti.

  Predstavite temu, nositelje dramskih sukoba, mjesto i vrijeme radnje u drami Dundo Maroje. Objasnite ulogu Prologa Dugoga Nosa.

  Odredite temu Pometova monologa. Objasnite tko je, prema Pometovu miljenju, kralj od ljudi. Prikaite lik Pometa Trpeze, njegovu ivotnu filozofiju i njegov odnos prema drugim likovima.

  Objasnite koje se Pometove osobine i danas smatraju poeljnima za drutveni uspjeh. Obrazloite tko bi, prema Vaemu miljenju, mogao biti kralj od ljudi.

  Potkrijepite svoje tvrdnje citatima i/ili parafrazama iz polaznoga teksta te primjerima iz djela u cjelini.

  HRV A IK-2 D-S019.indd 5 11.6.2014 14:49:25

 • HRV A IK-2 D-S019

  Hrvatski jezik

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  HRV A IK-2 D-S019.indd 6 11.6.2014 14:49:25

 • HRV A IK-2 D-S019

  Hrvatski jezik

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  HRV A IK-2 D-S019.indd 7 11.6.2014 14:49:25

 • HRV A IK-2 D-S019

  8

  Hrvatski jezik

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  HRV A IK-2 D-S019.indd 8 11.6.2014 14:49:26