of 32 /32
[hr] Upute za uporabu Ugradbeni štednjak 5H10M0050

[hr] Upute za uporabu Ugradbeni štednjak 5H10M0050

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of [hr] Upute za uporabu Ugradbeni štednjak 5H10M0050

untitled8 Namjenska uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
] Uzroci ošteenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Openito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5 Postavljanje i prikljuivanje . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Elektrini prikljuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Mjere koje treba poštivati tijekom transporta . . . . . . . 6
7 Zaštita okoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ušteda energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
* Upoznavanje Vašeg ureaja . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Upravljaka ploa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vrste grijanja i funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ploa za kuhanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Penica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
_ Pribor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Isporueni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Umetanje pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Poseban pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
K Prije prvog korištenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 išenje penice i pribora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1 Upravljanje ureajem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ukljuivanje i iskljuivanje ureaja . . . . . . . . . . . . . . . 12 Namještanje vrste grijanja i temperature . . . . . . . . . . 12 Brzo zagrijavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
D išenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Primjerena sredstva za išenje. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Dranje ureaja istim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
p Okvir vodilica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Skidanje i vješanje postolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
q Vrata ureaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Skidanje i vješanje vrata penice . . . . . . . . . . . . . . . 16 Demontaa i montaa ploa vrata . . . . . . . . . . . . . . . 17
3 Što uiniti kod smetnji?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tabela smetnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zamjena stropne arulje u penici . . . . . . . . . . . . . . . 18
4 Servisna sluba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Proizvodni broj (E-br.) i tvorniki broj (FD-br.) . . . . . . 18
J Testirano za vas u našem studiju za kuhanje . 19 Ope napomene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Kolai i pecivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Nabujci i gratinirana jela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Perad, meso i riba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Povre i prilozi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Jogurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Akrilamid u namirnicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Sušenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Dizanje tijesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Odmrzavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Probna jela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3
hr Namjenska uporaba
8Namjenska uporaba Namj ens k a upor abaProitajte paljivo ovu uputu. Samo tada ete moi sigurno i pravilno rukovati Vašim ureajem. uvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedeeg vlasnika ureaja. Slike koje se nalaze u ovim uputama slue samo za orijentaciju. Ovaj ureaj je namijenjen samo za ugradnju. Poštujte specijalne upute za montau. Provjerite ureaj nakon što ga raspakirate. Ne prikljuujte ga ako je došlo do ošteenja prilikom transporta. Samo slubeno ovlaštena tehnika osoba smije prikljuiti ureaje bez utikaa. Kod nastanka štete uslijed neispravnog prikljuka, nemate pravo na jamstvo. Ovaj ureaj je namijenjen samo za kunu uporabu. Koristite ureaj samo za pripremanje hrane i pia. Tijekom uporabe budite u blizini ureaja. Koristite ureaj samo u zatvorenom prostoru. Ovaj ureaj je predvien za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad nadmorske visine. Ovaj ureaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja ureaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati s ureajem. Djeca ne smiju istiti i odravati ureaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom. Djecu mlau od 8 godina drite na sigurnoj udaljenosti od prikljunog voda. Pribor uvijek pravilno gurnite u penicu. ~ "Pribor" na strani 10
(Vane sigurnosne napomene
:Upozorenje – Opasnost od poara! Zapaljivi predmeti ostavljeni u komori za
peenje bi se mogli zapaliti. Nikada ne uvajte zapaljive predmete u komori za peenje. Nikada ne otvarajte vrata ureaja, kada iz ureaja izlazi dim. Iskljuite ureaj i izvucite mreni utika ili iskljuite osigura u ormariu s osiguraima.
Opasnost od poara! Nezapeeni ostaci hrane, masnoa i sok od peenja mogu se zapaliti. Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz penice, s grijaih elemenata i pribora.
Opasnost od poara! Kod otvaranja vrata ureaja nastaje propuh. Papir za peenje bi mogao dodirnuti grijae te bi se mogao zapaliti. Kod zagrijavanja nikada ne stavljajte papir za peenje na pribor a da ga ne privrstite. Papir za peenje uvijek poklopite posuem ili modelom za peenje. Papirom za peenje obloite samo potrebnu površinu. Papir za peenje ne smije viriti iz pribora.
:Upozorenje – Opasnost od opeklina! Ureaj postaje jako vru. Nikada ne
dodirujte vrue unutarnje površine komore za peenje i grijae. Ureaj uvijek ostavite da se ohladi. Djecu drite podalje od penice.
Opasnost od opeklina! Pribor ili posue postaje jako vrue. Vrui pribor ili posue uvijek vadite iz komore za peenje s krpom ili rukavicom.
Opasnost od opeklina! Alkoholne pare bi se mogle zapaliti u komori za peenje. Nikada ne pripremajte jela s velikim koliinama visokopostotnih alkoholnih pia. Koristite samo male koliine visokopostotnih pia. Oprezno otvorite vrata ureaja.
:Upozorenje – Opasnost od opeklina! Dostupni dijelovi postaju tijekom rada vrui.
Nikada ne dodirujte vrue dijelove. Djecu drite podalje od penice.
Opasnost od opeklina vruom parom! Prilikom otvaranja vrata ureaja moe izai vrua para. Ovisno o temperatuti paru ne moete vidjeti. Prilikom otvaranja nemojte stajati blizu ureaja. Oprezno otvorite vrata ureaja. Ne dozvolite djeci pristup.
Opasnost od opeklina! Zbog vode u vruoj komori za peenje moe nastati vrua para. Vodu nikada ne lijevajte u vruu penicu.
4
Uzroci ošteenja hr
:Upozorenje – Opasnost od ozljeda! Izgrebano staklo na staklu vrata se moe
raspuknuti. Ne koristite struga za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za išenje.
Opasnost od ozljede! Šarke na vratima ureaja pomiu se prilikom otvranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti. Ne poseite rukom u podruje šarki.
Opasnost od ozljede! Sudaranje s otvorenim vratima ureaja moe prouzroiti ozljede. Vrata ureaja moraju biti zatvorena za vrijeme i nakon rada ureaja.
:Upozorenje – Opasnost od strujnog udara! Nestruni popravci su opasni. Popravke
smije vršiti samo serviser koji je prošao našu obuku i smije zamijeniti prikljune vodove. Ako je ureaj neispravan, izvucite mreni utika ili iskljuite osigura u ormariu s osiguraima. Nazovite servisnu slubu.
Opasnost od strujnog udara! Izolacija kabela elektrinih ureaja moe se rastopiti u dodiru s vruim dijelovima ureaja. Nemojte nikada dovesti u dodir prikljuni kabel elektrinih ureaja s vruim dijelovima ureaja.
Opasnost od strujnog udara! Prodrla vlaga moe uzrokovati strujni udar. Ne koristite visokotlani ili parni ista.
Opasnost od strujnog udara! Neispravan ureaj moe uzrokovati strujni udar. Nikada ne ukljuujte neispravan ureaj. Izvucite mreni utika ili iskljuite osigura u ormariu s osiguraima. Nazovite servisnu slubu.
Halogena arulja
:Upozorenje – Opasnost od opeklina! arulje u penici postaju jako vrue. Još neko vrijeme nakon iskljuivanja postoji opasnost od opeklina. Ne dodirujte stakleni poklopac. Pri išenju izbjegavajte kontakt s koom.
:Upozorenje – Opasnost od strujnog udara! Kod zamjene svjetla penice su kontakti aruljice pod naponom. Prije zamjene izvucite mreni utika ili iskljuite osigura u ormariu s osiguraima.
]Uzroci ošteenja Uz r oc i oš t e enj aOpenito
Oprez! Pribor, folija, papir za peenje ili posue na dnu
komore za peenje: Pribor ne stavljajte na dno komore za peenje. Dno komore za peenje ne oblaite folijom ili papirom za peenje, bez obzira o kojoj vrsti folije ili papira je rije. Ne stavljajte posue na dno penice, ako je temperatura podešena na iznad 50 °C. Moglo bi doi do zastoja topline. Vremena za peenje i pirjanje više nee biti dobra pa se moe oštetiti emajl.
Aluminijska folija: Aluminijska folija u penici ne smije doi u kontakt sa staklom na vratima. Moe doi do trajne promjene boje na staklu vrata.
Voda u vruoj komori za peenje: Vodu nikada ne lijevajte u vruu penicu. Nastaje vodena para. Zbog naglih temperaturnih promjena bi mogla nastati ošteenja na emajlu.
Vlaga u penici: Vlaga moe nakon dueg vremena u penici izazvati koroziju. Nakon korištenja obrišite penicu. U zatvorenoj penici nemojte dugo uvati vlane namirnice. U penici nemojte uvati hranu.
Hlaenje s otvorenim vratima ureaja: Nakon rada na visokim temperaturama penicu ostavite da se ohladi samo kada je zatvorena. Ništa nemojte prignjeiti vratima ureaja. ak i ako su vrata samo lagano otvorena, s vremenom se mogu oštetiti fronte susjednih koamada namještaja. Samo nakon rada s puno vlage ostavite penicu da se ohladi kada je otvorena.
Voni sok: Kada pripremate izrazito sone vone kolae, pliticu ne oblaite suviše obilno. Voni sok koji kaplje s plitice ostavlja mrlje koje ne moete ukloniti. Ukoliko je mogue koristite dublju univerzalnu tavu.
Jako zaprljana brtva: Ako je brtva jako zaprljana, vrata ureaja se ne mogu više dobro zatvoriti za vrijeme rada ureaja. Proelja susjednih elemenata bi se mogla oštetiti. Pobrinite se da brtva bude uvijek ista. ~ "išenje" na strani 13
Vrata penice nemojte koristiti kao prostor za sjedenje ili odlaganje: Ne vješajte ništa niti ne sjedajte na otvorena vrata penice. Posue ili pribor ne odlaite na vrata penice.
Umetanje pribora: Ovisno o tipu ureaja, moe pribor izgrebati staklo vrata kod zatvaranja vrata ureaja. Pribor uvijek ugurajte do kraja u penicu.
Transportiranje ureaja: Ureaj nemojte drati ili nositi za ruku na vratima. Ruka na vratima ne moe izdrati teinu ureaja te se moe odlomiti.
5
5Postavljanje i prikljuivanje
Pos t av l j an j e i p r i k l j u i v an j eOvaj ureaj je namijenjen samo za ugradnju. Poštujte specijalne upute za montau. Ureaj ne ugraujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
Elektrini prikljuak Ureaj smije prikljuiti samo ovlašteno struno osoblje. Obavezno se treba pridravati propisa nadlenog distributera elektrine energije. Ako se ureaj neispravno prikljui, u sluaju štete gubi se pravo na jamstvo.
Oprez! Ako je mreni kabel ošteen, treba ga zamijeniti proizvoa, njegov servis ili neka druga kvalificirana osoba.
Kod svih radova montae ureaj ne smije biti pod naponom.
Ureaj odgovara klasi zaštite I i smije se prikljuiti samo na uzemljenu utinicu.
Mreni prikljuni vod: tip H05 VV-F ili vee vrijednosti. uto-zelena ila prikljuka sa zaštitnim vodiem mora biti na strani ureaja dulja 10 mm od ostalih ila.
:Upozorenje – Opasnost po ivot! U sluaju kontakta s dijelovima pod naponom postoji opasnost od strujnog udara. Mreni utika dodirujte samo suhim rukama. Mreni vod uvijek povlaite za utika, a nikada za
vod jer bi se u suprotnom mogao oštetiti. Mreni utika nikada ne izvlaite tijekom rada.
Poštujte sljedee napomene i uvjerite se da:
Napomene mreni utika i utinica meusobno odgovaraju. je presjek voda dostatan. je sustav za uzemljenje propisno instaliran. promjenu mrenog voda (ukoliko je potrebno) smije
vršiti samo ovlašteni elektriar. Zamjenski mreni vod mogue je nabaviti u servisnoj slubi.
se ne smiju koristiti višestruke utinice/spojnice i produni kabeli.
u sluaju korištenja zaštitne strujne sklopke koristite samo onu vrstu koja ima ovu oznaku z. Samo ovaj znak jami ispunjavanje trenutno vaeih propisa.
utika mora uvijek biti dostupan. da mreni vod nije savijen, prignjeen, promijenjen ili
prerezan. da mreni vod ne dolazi u dodir s izvorima topline.
Mjere koje treba poštivati tijekom transporta Sve pomine dijelove u i na ureaju privrstite ljepivom trakom, koja se moe odstraniti a da pritom ne ostavlja tragove. Sve dijelove pribora (npr. pliticu za peenje) umetnite s tankim kartonom na rubovima u odgovarajui pretinac, kako biste sprijeili ošteenje ureaja. Karton ili slian materijal postavite izmeu prednje i stranje strane, kako biste sprijeili udaranje o unutrašnju stranu staklenih vrata. Vrata i gornji poklopac, ukoliko postoji, privrstite ljepljivom trakom na stranama ureaja. Sauvajte originalno pakiranje ureaja. Ureaj transportirajte samo u originalnom pakiranju. Molimo, poštujte navode proizvoaa na ambalai.
Ukoliko više nemate originalno pakiranje zapakirajte ureaj u zaštitno pakiranje, kako biste pruili dovoljnu zaštitu od raznih ošteenja koja bi mogla nastati prilikom transporta. Ureaj transportirajte u okomitom poloaju. Ureaj ne nosite za ruku na vratima ili za prikljuke sa stranje strane, budui da bi se isti mogli oštetiti. Ne stavljajte teške predmete na ureaj.
6
Zaštita okoliša hr
7Zaštita okoliša Zaš t i t a ok o l i š aVaš novi ureaj je posebno energetski uinkovit. Ovdje ete nai savjete kako moete uštediti još više energije prilikom korištenja ureaja i kako ete ispravno zbrinuti stari ureaj.
Ušteda energije
Zagrijte penicu prije peenja samo ako je tako navedeno u receptu ili u tablicama u uputama za uporabu.
Zamrznute namirnice ostavite da se otope prije nego što ih stavite u penicu.
Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za peenje. Oni dobro apsorbiraju toplinu.
Izvadite pribor iz penice koji vam nije potreban.
Vrata ureaja za vrijeme rada po mogunosti otvarajte što rjee.
Kada peete nekoliko kolaa, pecite ih najbolje redom. Penica je još topla. Zbog toga se skrauje vrijeme peenja drugog kolaa. U penicu moete staviti i 2 pravokutna kalupa jedan pored drugog.
Kod dueg vremena peenja moete iskljuiti ureaj 10 minuta prije isteka vremena peenja i iskoristiti preostalu toplinu za završavanje jela.
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje Ambalau zbrinite ekološki prihvatljivo.
Ovaj ureaj je oznaen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o elektrinim i elektronikim starim ureajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraanje i preradu starih ureaja vaeu u cijeloj EU.
7
*Upoznavanje Vašeg ureaja
Upoz nav anj e Vaš eg ur eaj aU ovom poglavlju emo Vam objasniti indikatore i upravljake elemente. Osim toga upoznat ete razliite funkcije Vašeg ureaja.
Napomena: Ovisno o tipu ureaja mogua su odstupanja u bojama i pojedinostima.
Upravljaka ploa Putem upravljake ploe namještate razliite funkcije Vašeg ureaja. Ovdje vidite pregled upravljake ploe i raspored upravljakih elemenata.
Napomena: Kod nekih se ureaja gumbi mogu spustiti. Za uvlaenje i izvlaenje pritisnite gumb u nultom poloaju.
( Bira funkcija Pomou biraa funkcija namještate vrstu grijanja ili druge funkcije. Bira funkcija moete iz nultog poloaja okretati ulijevo ili udesno.
0 Bira temperature Pomou biraa temperature namještate temperaturu za vrstu grijanja ili birate postavku za druge funkcije. Bira temperature moete iz nultog poloaja okretati samo udesno do kraja. Ne dalje.
8 Prekida kuhališta Pomou etiri prekidaa kuhališta namještate snagu grijanja pojedinih kuhališta. Simbol iznad odgovarajueg prekidaa pokazuje vam koje kuhalište namještate.
8
Upoznavanje Vašeg ureaja hr
Vrste grijanja i funkcije Pomou biraa funkcija namještate vrstu grijanja i druge funkcije.
--------
--------
--------
Prikaz temperature Pri zagrijavanju penice se na kontrolnoj ploi prikazuje simbol p. Gasi se u stankama izmeu faza grijanja.
Pri zagrijavanju je optimalan trenutak za stavljanje jela postignut im se simbol prvi put ugasi.
Napomena: Zbog termike tromosti prikazana se temperatura moe malo razlikovati od stvarne temperature u unutrašnjosti penice.
Vrsta grijanja Korištenje
9 3D-vrui zrak Za peenje i prenje na jednoj ili više razina. Ventilator ravnomjerno rasporeuje toplinu prstenastog grijaa na stranjoj stijenci pe- nice.
: Blagi vrui zrak Za paljivo peenje odabranih jela na jednoj razini bez prethodnog zagrijavanja. Ventilator rasporeuje toplinu prstenastog grijaa na stranjoj stijenci penice. Ova vrsta grijanja koristi se za odreivanje potrošnje energije u nainu rada ventilatora i razreda energetske uinkovitosti.
C Roštilj, velika površina Za roštiljanje tankih komada mesa za roštilj kao što su odresci, kobasice ili tost te za grati- niranje. Zagrijava se cijela površina ispod grijaa za roštiljanje.
H Roštilj i ventilator Za peenje peradi, cijele ribe i veih komada mesa. Grija za roštiljanje i ventilator ukljuuju i iskljuuju se izmjenino. Ventilator kovitla vrui zrak oko jela.
B Gornje i donje zagrijavanje Za tradicionalno peenje i prenje na jednoj razini. Posebice prikladno za kolae sa so- nim nadjevom. Vruina dopire ravnomjerno s gornje i i s donje strane. Ova vrsta grijanja koristi se za odreivanje potrošnje energije u konvencionalnom nainu rada.
Funkcija Korištenje
D Brzo zagrijavanje Brzo zagrijavanje penice, bez pribora.
E Svjetlo u penici Ukljuivanje svjetla u penici, bez funkcije. To olakšava npr. išenje penice.
Poloaj Znaenje Ú Nulti poloaj Penica ne grije.
50-275 Raspon temperature Podesiva temperatura u penici u °C.
1, 2, 3 Stupnjevi roštiljanja Stupnjevi roštiljanja za roštilj, velika površina C. 1 = stupanj 1, slabi 2 = stupanj 2, srednji 3 = stupanj 3, jaki
9
hr Pribor
Ploa za kuhanje Uz vašu plou za kuhanje dolaze i upute za uporabu. Paljivo ih proitajte za sigurno i ispravno rukovanje. Tamo ete nai vane sigurnosne napomene, opširne upute za namještanje i brojne informacije o njezi i išenju ploe za kuhanje.
Penica Razliite funkcije u penici olakšavaju rad Vašeg ureaja. Na ovaj nain je primjerice penica u cijelosti osvijetljena, a rashladni ventilator štiti ureaj od pregrijavanja.
Otvaranje vrata ureaja Ako vrata ureaja otvorite za vrijeme rada ureaja, rad se nastavlja.
Svjetlo u penici Kod veine vrsta grijanja i funkcija je svjetlo u penici ukljueno za vrijeme rada. Po završetku rada iskljuuje se pomou biraa funkcija. Uz pomo poloaja svjetlo u penici na birau funkcija moete ukljuiti svjetlo bez grijanja. To e vam pomoi npr. prilikom išenja ureaja.
Rashladni ventilator Rashladni ventilator se po potrebi ukljuuje i iskljuuje. Topli zrak izlazi iznad vrata penice.
Oprez! Ne prekrivajte ventilacijske otvore. Ureaj e se u suprotnom pregrijati.
Kako bi se penica bre ohladila nakon rada, rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada.
_Pribor Pr i borUz Vaš ureaj dolazi razliiti pribor. Ovdje ete dobiti pregled isporuenog pribora i njegovog ispravnog korištenja.
Isporueni pribor Vaš ureaj je opremljen slijedeim priborom:
--------
Koristite samo originalni pribor. Posebno je usklaen s Vašim ureajem. Pribor moete kupiti kod servisne slube, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.
Napomena: Kada pribor postane vru, moe se deformirati. To ne utjee na funkciju. im se ponovno ohladi, deformacija nestaje.
Umetanje pribora Penica ima 4 razine. Razine se broje odozdo prema gore. Na penici je najviša razina kod nekih ureaja oznaena simbolom roštilja.
Pribor uvijek umetnite izmeu vodeih šipki jedne razine. Pribor se moe izvui do polovice, a da se ne prevrne. Kod umetanja u penicu pazite na to da izboina na priboru bude sa stranje strane. Samo e se tako moi uglaviti.
Rešetka Za posue, kalupe za kolae i nabujke. Za peenja, komade mesa za roštiljanje i duboko smrznuta jela.
Univerzalna tava Za sone kolae, pecivo, duboko smr- znuta jela i velika peenja. Moe se koristiti kao posuda u koju se cijedi masnoa kada roštiljate izravno na rešetki.
10
Napomene Lim za peenje drite vrsto objeruke za bone
stranice i umetnite ga paralelno u okvir vodilica. Pri umetanju ne pomiite lim za peenje bono tamo amo. U suprotnom se lim za peenje moe samo teško umetnuti. Emajlirane površine mogle bi se oštetiti.
Pazite na to da pribor uvijek pravilno gurnete u penicu.
Pribor uvijek gurnite do kraja u penicu tako da ne dodiruje vrata ureaja.
Iz penice izvadite pribor kojeg neete koristiti tijekom rada.
Poseban pribor Poseban pribor moete kupiti kod servisne slube, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu. Opsenu ponudu za vaš ureaj nai ete u našim prospektima ili na internetu. Raspoloivost i mogunost naruivanja putem interneta razlikuje se od zemlje do zemlje. Pogledajte prodajnu dokumentaciju.
--------
Poseban pribor Rešetka Za posue, kalupe za kolae i nabujke te za peenja i komade mesa za roštilj. Lim za peenje Za kolae na limu i sitna peciva. Univerzalna tava Za sone kolae, pecivo, duboko smrznuta jela i velika peenja. Moe se koristiti kao posuda u koju se cijedi masnoa kada roštiljate izravno na rešetki. Rešetka za umetanje Za meso, perad i ribu. Za stavljanje u univerzalnu tavu, za sakupljanje masti i soka od mesa. Profesionalna tava Za pripremu velikih koliina hrane. Idealno prikladna npr. i za musaku. Poklopac za profesionalnu tavu Poklopac pretvara profesionalnu tavu u profesionalnu posudu za peenje. Lim za pizzu Za pizzu i velike okrugle kolae.
Lim za roštiljanje Za roštiljanje umjesto rešetke ili kao zaštita od prskanja. Koristite samo u univerzalnoj tavi. Kamen za peenje Za domai kruh, peciva i pizzu s hrskavom podlogom. Kamen za peenje mora se zagrijati na preporuenu temperaturu. Staklena posuda za peenje Za pirjana jela i nabujke. Staklena tava Za nabujke, jela od povra i pecivo. Jednostruki izvlani sustav Pomou izvlanih vodilica koje su montirane na razini 2 pribor moete izvui do kraja, a da se ne prevrne. Dvostruki izvlani sustav Pomou izvlanih vodilica koje su montirane na razini 2 i 3 pribor moete izvui do kraja, a da se ne prevrne. Trostruki izvlani sustav Pomou izvlanih vodilica koje su montirane na razini 1, 2 i 3 pribor moete izvui do kraja, a da se ne prevrne.
11
hr Prije prvog korištenja
KPrije prvog korištenja Pr i j e pr v og k or i š t en j aPrije korištenja Vašeg novog ureaja trebate podesiti neke postavke. Osim toga oistite penicu i pribor.
išenje penice i pribora Prije nego što u svojoj penici prvi put pripremate hranu, oistite penicu i pribor.
išenje penice Da bi odstranili miris novog ureaja, zagrijte praznu zatvorenu penicu. Pripazite da se u penici ne nalaze ostaci ambalae, npr. kuglice stiropora. Prije zagrijavanja obrišite ravne površine u penici mekom, vlanom krpom. Prozraite kuhinju dok se penica zagrijava. Podesite navedene postavke. Kako ete namjestiti vrstu grijanja i temperaturu, pogledajte u sljedeem poglavlju. ~ "Upravljanje ureajem" na strani 12
Nakon isteka navedenog vremena iskljuite penicu. Nakon što se penica ohladila, oistite ravne površine sapunicom i krpom za pranje posua.
išenje pribora Pribor temeljito oistite sapunicom i krpom ili mekanom etkom.
1Upravljanje ureajem Upr av l j an j e ur eaj emVe ste upoznali upravljake elemente i njihov nain rada. Sada emo Vam objasniti kako ete namjestiti Vaš ureaj.
Ukljuivanje i iskljuivanje ureaja Ureaj ukljuujete i iskljuujete pomou biraa funkcija. im ga okrenete u neki poloaj iz nultog poloaja, ureaj je ukljuen. Za iskljuivanje ureaja bira funkcija uvijek okrenite u nulti poloaj.
Namještanje vrste grijanja i temperature Pomou biraa funkcija i temperature sasvim jednostavno namještate ureaj. U tablici s vrstama grijanja nai ete najbolje prikladnu vrstu grijanja za svako jelo.
Primjer na slici: Gornje i donje zagrijavanje B na 190 °C.
1. Biraem funkcija namjestite vrstu grijanja.
2. Biraem temperature namjestite temperaturu ili stupanj roštiljanja.
Nakon nekoliko sekundi penica poinje s grijanjem.
Za iskljuivanje penice bira funkcija stavite u nulti poloaj.
Promjena Vrstu grijanja i temperaturu moete uvijek promijeniti pomou odgovarajueg biraa.
Postavke Vrsta grijanja 3D-vrui zrak 9
Temperatura maksimalna Trajanje 1 sat
12
Brzo zagrijavanje Pomou brzog zagrijavanja moete skratiti vrijeme zagrijavanja. Brzo zagrijavanje koristite kod namještenih temperatura iznad 100 °C. Kako biste dobili ujednaeni rezultat peenja u penici, Vaše jelo stavite u penicu tek kada je brzo zagrijavanje završeno.
1. Bira funkcija stavite na D. 2. Biraem temperature namjestite temperaturu. Nakon nekoliko sekundi penica poinje s grijanjem.
Kada je završeno brzo zagrijavanje, javlja se zvuni signal. Jelo stavite u penicu i namjestite vrstu grijanja i temperaturu.
Zatim najbolje koristite: 9 3D-vrui zrak
Dišenje i š enj eUz briljivu njegu i išenje Vaš mikrovalni ureaj ostaje dugo lijep i funkcionalan. Kako ete ispravno njegovati i istiti Vaš ureaj, objašnjavamo Vam na ovom mjestu.
Primjerena sredstva za išenje Kako se razliite površine ne bi oštetile krivim sredstvima za išenje, pridravajte se uputa u tablici. Ovisno o tipu ureaja nema svih podruja kod Vašeg ureaja.
Oprez! Površinska ošteenja Ne koristite oštra ili abrazivna sredstva za išenje, sredstva za išenje s velikim udjelom alkohola, tvrde jastuie za ribanje ili spuve za išenje, visokotlani ili parni ista, posebna sredstva za toplo išenje.
Nove spuvaste krpe prije upotrebe temeljito isperite.
Savjet: Posebna sredstva za išenje i njegu moete kupiti kod servisne slube. Pridravajte se podataka proizvoaa.
:Upozorenje – Opasnost od opeklina! Ureaj postaje jako vru. Nikada ne dodirujte vrue unutarnje površine komore za peenje i grijae. Ureaj uvijek ostavite da se ohladi. Djecu drite podalje od penice.
Podruje išenje
Ureaj izvana Prednja strana od plemenitog elika
Vrua sapunica: Oistite spuvicom i obrišite mekom krpom. Uvijek odmah uklonite mrlje od kamenca, masti, škroba i bjelanevina. Ispod takvih mrlja moe doi do korozije. Kod servisne slube ili u specijaliziranim trgovi- nama moete nai posebna sredstva za njegu ple- menitog elika koja su primjerena za tople površine. Sredstvo za njegu nanesite mekom krpom u tankom sloju.
Plastika Vrua sapunica: Oistite spuvicom i obrišite mekom krpom. Nemojte koristiti sredstva za išenje stakala ili strugae za staklo.
Lakirane površine Vrua sapunica: Oistite spuvicom i obrišite mekom krpom.
Upravljaka ploa Vrua sapunica: Oistite spuvicom i obrišite mekom krpom. Nemojte koristiti sredstva za išenje stakala ili strugae za staklo.
Stakla na vratima Vrua sapunica: Oistite spuvicom i obrišite mekom krpom. Nemojte koristiti struga za staklo ili metalnu nehrajuu spuvicu za išenje.
13
Napomene Male razlike u boji ne prednjoj strani ureaja nastaju
zbog uporabe razliitih materijala poput stakla, plastike ili metala.
Sjene na staklima vrata koje nalikuju prugama, odbljesci su svjetla arulje u penici.
Emajl e se na jako visokim temperaturama zapei. Zbog toga mogu nastati neznatne promjene u boji. To je normalno i ne utjee na funkciju. Rubovi tankih limova ne mogu se u potpunosti emajlirati. Zbog toga mogu biti hrapavi. No to ne utjee negativno na zaštitu od korozije.
Dranje ureaja istim Kako ne bi nastala tvrdokorna prljavština, ureaj uvijek drite istim i odmah uklonite prljavštinu.
:Upozorenje – Opasnost od poara! Nezapeeni ostaci hrane, masnoa i sok od peenja mogu se zapaliti. Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz penice, s grijaih elemenata i pribora.
Savjeti Penicu oistite nakon svakog korištenja. Na ovaj
nain se prljavština ne moe zapei. Uvijek odmah uklonite mrlje od kamenca, masti,
škroba i bjelanevina. Koristite univerzalnu tavu za peenje jako sonih
kolaa. Za peenje koristite prikladno posue, npr. posudu
za peenje.
Ruka na vratima Vrua sapunica: Oistite spuvicom i obrišite mekom krpom. Ako sredstvo za uklanjanje kamenca dospije na ruku na vratima, odmah ga obrišite. U suprotnom ove mrlje više ne moete odstraniti.
Ureaj iznutra Emajlirane povr- šine
Vrua sapunica ili voda s octom: Oistite spuvicom i obrišite mekom krpom. Navlaite zapeene ostatke hrane vlanom krpom i sapunicom. Kod velikih zaprljanja koristite metalnu nehrajuu spuvicu za išenje ili sred- stvo za išenje penice. Oprez! Nikada ne koristite sredstvo za išenje penice u toploj penici. Mogu nastati ošteenja na emajlu. Prije sljedeeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz penice i s vrata ureaja.
Nakon išenja penicu ostavite otvorenu kako bi se osušila. Napomena: Zbog ostataka hrane mogu nastati bi- jele naslage. One su neopasne i ne utjeu na rad penice. Po potrebi ih uklonite limunskom kiselinom.
Stakleni poklo- pac svjetla u pe- nici
Vrua sapunica: Oistite spuvicom i obrišite mekom krpom. Kod jako zaprljane površine koristite sredstvo za išenje penice.
Brtva na vratima Ne skidajte brtvu!
Vrua sapunica: Oistite spuvicom. Ne ribajte.
Poklopac vrata od plemenitog elika: Koristite sredstva za išenje plemenitog elika. Pridravajte se uputa proizvoaa. Ne koristite sredstva za išenje plemenitog elika. od plastike: Oistite vruom sapunicom i krpom za pranje posua. Obrišite mekom krpom. Ne koristite sred- stvo za išenje stakala ili struga za staklo. Za išenje skinite poklopac vrata.
Okvir vodilica Vrua sapunica: Navlaite i oistite spuvicom ili etkicom.
Izvlani sustav Vrua sapunica: Oistite spuvicom ili etkicom. Ne skidajte mazivo na izvlanim vodilicama, naj- bolje ih istite umetnute. Ne perite u perilici posua.
Pribor Vrua sapunica: Navlaite i oistite spuvicom ili etkicom. Kod velikih zaprljanja koristite metalnu nehra- juu spuvicu za išenje.
14
Okvir vodilica hr
pOkvir vodilica Ok v i r v odi l i c aUz briljivu njegu i išenje Vaš ureaj ostaje dugo lijep i funkcionalan. Ovdje ete saznati kako ete skinuti okvir vodilica i kako ga moete oistiti.
Skidanje i vješanje postolja Postolje moete izvaditi kako biste ga oistili. Penica se prvo mora ohladiti.
Vaenje okvira vodilica
1. Okvir vodilica vrsto drite odozdo i malo povucite prema naprijed. Izvucite produne zatike u donjem podruju okvira vodilica iz otvora za privršivanje (slika A).
2. Zatim okvir vodilica podignite i oprezno ga izvadite (slika B).
Okvire istite sredstvom za pranje posua i spuvicom za pranje. Kod tvrdokorne prljavštine koristite etku.
Stavljanje okvira vodilica
1. Obje kuke iznad okvira vodilice umetnite u gornje rupe. (slika A-B)
:Upozorenje Nepravilna montaa! Okvir vodilica nikada ne pomiite prije nego što se 2 kuke potpuno ne uvrste u gornjim rupama. Emajlirani sloj bi se mogao oštetiti i popucati (slika C).
2. Obje kuke moraju u potpunosti biti obješene u gornjim rupama. Okvir vodilica sada polako i oprezno pomiite prema dolje i objesite ga u donje rupe (slika D).
3. Objesite oba okvira vodilica na bone stijenke penice (slika E).
Kod pravilno montiranih okvira vodilica razmak izmeu 2 gornje razine je vei.
15
hr Vrata ureaja
qVrata ureaja Vr at a ur eaj aUz briljivu njegu i išenje Vaš ureaj ostaje dugo lijep i funkcionalan. Ovdje ete saznati kako ete skinuti vrata ureaja i kako ih moete oistiti.
Skidanje i vješanje vrata penice Za išenje i vaenje stakla vrata moete skinuti vrata penice. Šarke vrata penice imaju po jednu polugu za blokadu. Kada su poluge za blokadu zatvorene (slika A), vrata penice su zaštiena. Vrata penice se ne mogu skinuti. Kada je poluga za blokadu za vaenje vrata penice zatvorena (slika B), šarke su zaštiene. Ne mogu se zatvoriti.
:Upozorenje – Opasnost od ozljeda! Ako su šarke nezaštiene, zatvaraju se velikom snagom. Pazite na to da su poluge za blokadu uvijek u potpunosti zatvorene, odn. da su kod vješanja vrata penice u potpunosti otvorena.
Skidanje vrata
1. Vrata penice otvorite do kraja. 2. Otklopite obije poluge za blokadu lijevo i desno
(slika A). 3. Vrata penice zatvorite do kraja. Uhvatite ih s obije
ruke lijevo i desno. Još ih malo zatvorite te ih izvucite (slika B).
Vješanje vrata Vrata penice objesite obrnutim redoslijedom.
1. Kod vješanja vrata penice pazite na to da obije šarke ravno umetnete u otvor (slika A).
2. Urez na šarci mora sjesti na obije strane (slika B).
3. Obije poluge za blokadu ponovno zaklopite (slika C). Zatvorite vrata penice.
:Upozorenje – Opasnost od ozljeda! Ukoliko vrata penice sluajno ispadnu ili se šarka zaklopi, nemojte popravljati ili pomicati šarku. Pozovite servisnu slubu.
16
Što uiniti kod smetnji? hr
Demontaa i montaa ploa vrata Kako biste bolje mogli oistiti, moete demontirati staklene ploe na vratima penice.
Demontaa
1. Skidanje vrata penice Za to vidi odlomak skidanje vrata penice. Vrata penice s rukom okrenutom prema dolje stavite na krpu.
2. Skinite pokrov gore na vratima penice. Pritom pritisnite prstima lijevo i desno. Vaenje pokrova (slika A).
3. Podignite najvišu plou te je izvucite (slika B).
Ploe oistite sredstvom za išenje stakala i mekom krpom.
:Upozorenje – Opasnost od ozljeda! Izgrebano staklo na staklu vrata se moe raspuknuti. Ne koristite struga za staklo, oštra ili abrazivna sredstva za išenje.
Ugradnja
1. Najvišu staklenu plou drite za stranice i ukoso je umetnite prema natrag. Plou valja umetnuti u otvore na donjoj strani. Glatka površina mora biti izvana, hrapava iznutra. (slika A).
2. Postavite pokrov gore na vratima penice i pritisnite ga. Pazite da se urezi na stranicama pravilno uglave.
3. Ponovno objesite vrata penice. Za to vidi odlomak postavljanje vrata penice.
Penicu koristite ponovno tek kada su ploe propisno ugraene.
3Što uiniti kod smetnji? Št o u i n i t i k od s met n j i ?Kada se pojavi smetnja, esto je rije samo o sitnici. Prije nego što pozovete servisnu slubu, molimo Vas da pokušate sami ukloniti smetnju uz pomo tablice.
Tabela smetnji Ako vam jelo ne uspije, molimo provjerite u odlomku . Za vas smo testirali jela u našem studiju za kuhanje. Ovdje ete pronai korisne savjete i informacije za kuhanje, peenje i pirjanje.
:Upozorenje – Opasnost od strujnog udara! Nestruno izvršeni popravci su opasni. Popravke smije vršiti samo tehniar iz naše servisne slube.
Smetnja Mogui uzrok Otklanjanje/informacije Penica ne funk- cionira.
Osigura je u kvaru.
U ormariu s osiguraima pogledajte je li osigura u kvaru.
Nestanak struje. Provjerite, radi li kuhinjsko svjetlo odn. drugi kuhinjski aparati odn. ureaji.
Penica nije vrua.
Ruice sklopki nekoliko puta okrenite udesno i ulijevo.
17
hr Servisna sluba
Zamjena stropne arulje u penici Ako arulja u penici više ne radi, morate je zamijeniti. Halogene arulje od 25 W koje su termiki postojane na 230 V moete dobiti kod servisne slube ili u specijaliziranim trgovinama. Drite halogene arulje sluei se suhom krpom. To im produljuje ivotni vijek. Koristite samo takve arulje.
:Upozorenje – Opasnost od strujnog udara! Kod zamjene svjetla penice su kontakti aruljice pod naponom. Prije zamjene izvucite mreni utika ili iskljuite osigura u ormariu s osiguraima.
:Upozorenje – Opasnost od opeklina! Ureaj postaje jako vru. Nikada ne dodirujte vrue unutarnje površine komore za peenje i grijae. Ureaj uvijek ostavite da se ohladi. Djecu drite podalje od penice.
1. Poloite kuhinjsku krpu u hladnu penicu kako bi izbjegli mogua ošteenja.
2. Odvijte stakleni poklopac ulijevo (Slika !). 3. Izvucite arulju - nemojte je okretati (Slika ").
Umetnite novu arulju, pritom pazite na poloaj noica. arulju vrsto utisnite.
4. Ponovno privrstite stakleni poklopac. Ovisno o tipu ureaja stakleni poklopac je opremljen brtvenim prstenom. Prije privršivanja ponovno stavite brtveni prsten.
5. Izvadite kuhinjsku krpu i ukljuite osigura štednjaka.
4Servisna sluba Ser v i s na s l u baAko se Vaš ureaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna sluba. Uvijek emo nai odgovarajue rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.
Proizvodni broj (E-br.) i tvorniki broj (FD-br.) Servisnoj slubi uvijek navedite proizvodni broj (E-br.) i tvorniki broj (FD-br.) Vašeg ureaja. Oznanu ploicu s brojevima ete nai desno bono na vratima penice. Da u sluaju kvara ne bi morali dugo traiti, upišite odmah ovdje podatke Vašeg ureaja i broj telefona servisne slube.
Imajte na umu da dolazak servisera u sluaju kvara nije besplatan ak i za vrijeme trajanja jamstva. Kontakt podatke svih zemalja za najbliu servisnu slubu nai ete ovdje odn. u priloenom popisu servisnih slubi.
E-br.
FD-br.
JTestirano za vas u našem studiju za kuhanje
Tes t i r ano z a v as u naš em s t udi j u z a k uhanj eOvdje ete pronai izbor jela i optimalne postavke za njih. Pokazat emo vam koja je vrsta grijanja i temperatura najprikladnija za vaše jelo. Dobit ete informacije o prikladnom priboru i razini na koju ga treba postaviti. Dobit ete savjete o posuu i pripremanju jela.
Napomena: Kod pripremanja namirnica moe nastati vodena para u penici. Vaš ureaj je iznimno energetski uinkovit i za vrijeme rada ispušta samo malo topline prema van. Zbog velikih razlika u temperaturi izmeu unutrašnjosti ureaja i vanjskih dijelova ureaja, moe se pojaviti kondenzirana voda na vratima, upravljakoj ploi ili susjednim frontama elemenata. To je normalna, fizikalno uvjetovana pojava. Prethodnim zagrijavanjem ili opreznim otvaranjem vrata moe se smanjiti nastajanje kondenzirane vode.
Ope napomene
Preporuene namještene vrijednosti U tablici ete nai optimalnu vrstu grijanja za razliita jela. Temperatura i trajanje ovise o koliini i receptu. Stoga su navedena podruja za namještanje. Pokušajte prvo s niom vrijednosti. Nia temperatura daje ravnomjerniju boju. Po potrebi namjestite višu temperaturu kod sljedeeg peenja.
Napomena: Vrijeme peenja ne moete skratiti peenjem na višim temperaturama. Jela bi bila samo izvana peena, ali unutra nisu peena.
Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu penicu. Tako moete uštedjeti energiju. Ako prethodno zagrijete penicu, navedeno vrijeme peenja je krae za nekoliko minuta. Za odabrana jela je potrebno prethodno zagrijati penicu, a to je i navedeno u tablici. Vaše jelo i pribor stavite u penicu tek nakon zagrijavanja. Ako elite pripremati prema vlastitom receptu, ravnajte se prema slinim jelima u tablici. Dodatne informacije nai ete pod savjetima u nastavku iza tablica. Izvadite pribor iz penice koji vam nije potreban. Na ovaj nain ete dobiti optimalan rezultat peenja u penici i uštedjeti energiju.
Vrsta grijanja blagi vrui zrak Blagi vrui zrak je inteligentna vrsta grijanja za paljivu pripremu mesa, ribe i sitnog peciva. Ureaj optimalno regulira dovod energije u penicu. Jela se pripremaju po fazama s preostalom toplinom. Tako ostaju sonija i manje dobiju tamnu boju. Ovisno o pripremi i namirnici moete uštedjeti energiju. Taj se uinak gubi ako prijevremeno otvorite vrata ureaja za vrijeme peenja ili zagrijavanjem. Koristite samo originalan pribor isporuen uz ureaj. Optimalno odgovara penici i vrstama grijanja. Izvadite pribor iz penice koji vam nije potreban.
Stavite jela u hladnu, praznu penicu. Odaberite temperaturu izmeu 120 °C i 230 °C. Drite vrata ureaja zatvorena za vrijeme peenja. Pecite samo na jednoj razini. Vrsta grijanja blagi vrui zrak koristi se za odreivanje potrošnje energije u nainu rada ventilatora i razreda energetske uinkovitosti.
Peenje na jednoj razini
Za peenje na jednoj razini koristite sljedee razine: razina 2, debelo pecivo odn. kalup na rešetki razina 3, tanko pecivo odn. lim za peenje
Peenje na više razina
Koristite vrstu grijanja vrui zrak. Kola na limovima ili u kalupima umetnut istovremeno u penicu ne mora biti gotov u isto vrijeme. Peenje na dvije razine: Univerzalna tava, razina 3
Lim za peenje, razina 1 Kalupi na rešetki
prva rešetka, razina 3 druga rešetka, razina 1
Pribor Koristite samo originalan pribor isporuen uz ureaj. Optimalno odgovara penici i nainima rada. Pazite na to da uvijek koristite prikladan pribor i da ga pravilno gurnete u penicu. ~ "Pribor" na strani 10
Papir za peenje Koristite samo papir za peenje koji je prikladan za odabranu temperaturu. Uvijek izreite papir za peenje prikladno dimenzijama lima.
19
hr Testirano za vas u našem studiju za kuhanje
Kolai i pecivo Vaš ureaj nudi brojne vrste grijanja za pripremanje kolaa i sitnog peciva. U tablicama ete nai optimalne postavke za brojna jela. Pridravajte se takoer napomena u odlomku za dizanje tijesta.
Kalupi za peenje Za dobivanje optimalnog rezultata peenja u penici preporuamo Vam tamne metalne kalupe za peenje. Kalupi od bijelog lima, keramiki kalupi i stakleni kalupi produljuju vrijeme peenja i kola ne dobije ravnomjerno boju. Ako elite koristiti silikonske kalupe, ravnajte se prema podacima i receptima proizvoaa. Silikonski kalupi su esto manji od normalnih kalupa. Podaci o koliini i u receptima mogu biti razliiti.
Duboko smrznuti proizvodi Ne upotrebljavajte jako zaleene duboko smrznute proizvode. Skinite led s jela. Duboko smrznuti proizvodi su djelomice neravnomjerno prethodno ispeeni. Neravnomjerna boja ostaje i nakon peenja.
Kruh i pecivo
Oprez! U vruu penicu nikada ne ulijevajte vodu i ne stavljajte posudu za kuhanje s vodom na dno penice. Uslijed promjene temperature mogu nastati ošteenja na emajlu.
Neka jela najbolje uspiju kada ih peete u nekoliko koraka. Ova jela su navedena u tablici. Namještene vrijednosti za tijesto za kruh vrijede za tijesto na limu za peenje kao i za tijesto u pravokutnom kalupu.
Kolai u kalupima
Kolai na limu
Temperatu- ra u °C
Kola od miješanog tijesta, jednostavni Kalup u obliku vijenca/pravokutni kalup 2 : 160-180 50-60
Kola od miješanog tijesta, jednostavni, 2 razine
Kalup u obliku vijenca/pravokutni kalup 3+1 9 140-160 60-80
Kola od miješanog tijesta s nadjevom Kalup u obliku vijenca/pravokutni kalup 2 B 150-170 60-80
Podloga za tortu od od miješanog tijesta Kalup za tortu 3 B 160-180 30-40
Vona torta ili torta od sira s podlogom od prh- kog tijesta
Kalup s bonim otvaranjem Ø 26 cm 2 B 160-180 70-90
Tart Kalup za tart 1 B 200-240 25-50
Scones Kalup s bonim otvaranjem Ø 28 cm 2 9 150-160 25-35
Kuglof Kalup za kuglof 2 B 150-170 60-80
Biskvitna torta, 3 jaja Kalup s bonim otvaranjem Ø 26 cm 2 : 160-170 30-40
Biskvitna torta, 6 jaja Kalup s bonim otvaranjem Ø 28 cm 2 : 160-170 35-45
Jelo Pribor / posue Razina Vrsta gri- janja
Temperatura u °C
Trajanje u minutama
Kolai s nadjevom Univerzalna tava 3 B 160-180 20-45
Kola od miješanog tijesta, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 140-160 30-55
Kola od prhkog tijesta sa suhim nadjevom Univerzalna tava 2 B 170-190 25-35
Kola od prhkog tijesta sa suhim nadjevom, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 160-170 35-45
Kola od prhkog tijesta sa sonim nadjevom Univerzalna tava 2 B 160-180 60-90
Kola od dizanog tijesta sa suhim nadjevom Univerzalna tava 3 B 170-180 25-35
Kola od dizanog tijesta sa suhim nadjevom, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 150-170 20-30
Kola od dizanog tijesta sa sonim nadjevom Univerzalna tava 3 B 160-180 30-50
Kola od dizanog tijesta sa sonim nadjevom, 2 razine
Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 150-170 40-65
Pletenica od dizanog tijesta Univerzalna tava 2 B 160-170 35-40
Biskvitna rolada Univerzalna tava 2 B 170-190* 15-20
* Penicu zagrijati 10 minuta
ajni kolaii
Jelo Pribor / posue Razina Vrsta gri- janja
Temperatura u °C
Trajanje u minutama
Muffini Lim za peenje muffina 2 B 170-190 20-40
Muffini, 2 razine Lim za peenje muffina 3+1 9 160-170 30-40
ajni kolaii Univerzalna tava 3 : 150-170 25-35
Kola od miješanog tijesta, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 150-170 25-40
Pecivo od lisnatog tijesta Univerzalna tava 3 9 180-200 20-30
Pecivo od lisnatog tijesta, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 180-200 25-35
Pecivo od paljenog tijesta Univerzalna tava 3 B 190-210 35-50
Pecivo od paljenog tijesta, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 190-210 35-45
Jelo Pribor / posue Razina Vrsta gri- janja
Temperatura u °C
Trajanje u minutama
Štrcano pecivo Univerzalna tava 3 B 140-150* 30-40
Štrcano pecivo, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 140-150* 30-45
Keksi Univerzalna tava 3 B 140-160 20-30
Keksi, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 130-150 25-35
Masa za puslice Univerzalna tava 3 9 80-100 100-150
Puslice, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 90-100* 100-150
Makroni Univerzalna tava 2 B 100-120 30-40
Makroni, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 100-120 35-45
* prethodno zagrijati
Korak Temperatura u °C
Kruh, 750 g (u pravokutnom kalupu i nepeen u kalupu)
Univerzalna tava ili pravo- kutni kalup
2 : - 180-200 50-60
Kruh, 1000 g (u pravokutnom kalupu i nepeen u kalupu)
Univerzalna tava ili pravo- kutni kalup
2 : - 200-220 35-50
Kruh, 1500 g (u pravokutnom kalupu i nepeen u kalupu)
Univerzalna tava ili pravo- kutni kalup
2 : - 180-200 60-70
Pecivo, slatko, svjee Univerzalna tava 3 B - 170-180* 20-30
Pecivo, slatko, svjee, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje
3+1 9 - 160-180* 15-25
Pecivo, svjee Univerzalna tava 3 B - 200-220 20-30
Zapeeni tost, 4 komada Rešetka 3 B - 200-220 15-20
Zapeeni tost, 12 komada Rešetka 3 B - 220-240 15-25
* prethodno zagrijati
Temperatura u °C
Trajanje u minutama
Pizza, quiche i pikantni kolai
Savjeti za peenje
Temperatura u °C
Trajanje u minutama
Pizza, svjea Univerzalna tava 2 B 190-210 20-30
Pizza, svjea, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 160-180 35-45
Pizza, svjea s tankim tijestom Univerzalna tava 2 B 250-270* 20-30
Pizza, hlaena Univerzalna tava 3 B 190-210* 10-15
Pizza, zamrznuta s tankim tijestom 1 komad Rešetka 2 B 190-210 15-25
Pizza, zamrznuta s tankim tijestom 2 komada Univerzalna tava + rešetka 3+1 9 190-210 20-25
Pizza, duboko smrznuta, debelo tijesto 1 komad Rešetka 2 B 200-210 20-30
Pizza, duboko smrznuta, debelo tijesto 2 komada Univerzalna tava + rešetka 3+1 9 170-190 20-30
Mini pizze Univerzalna tava 3 B 190-210 10-20
Pikantni kolai u kalupu Kalup s bonim otvaranjem Ø 28 cm 3 B 170-190 50-60
Quiche, pita Kalup za tart 1 B 210-230 40-50
Tart Kalup za nabujke 2 9 170-190 55-65
Empanada Univerzalna tava 3 9 180-190 35-45
Burek Univerzalna tava 2 B 220-240 30-40
* prethodno zagrijati
elite ustanoviti je li kola potpuno ispeen.
Drvenim štapiem ubodite u najviše mjesto na kolau. Ako se tijesto nije zalijepilo za štapi, kola je gotov.
Kola je splasnuo. Sljedei put koristite manje tekuine. Ili smanjite temperaturu u penici za 10 °C i produljite vrijeme peenja. Pridravajte se navedenih sastojaka i napomena za pripremanje u receptu.
Kola je u sredini visok, a na rubu nii. Namastite samo dno kalupa s bonim otvaranjem. Nakon peenja kola paljivo odvojite noem. Voni sok se prelijeva. Kada drugi put peete, koristite univerzalnu tavu. Sitno pecivo se lijepi jedno za drugo kod peenja.
Oko svakog komada peciva treba biti razmak od oko 2 cm. Tako ima dovoljno mjesta da se komadi peciva mogu lijepo uzdignuti i zarumeniti sa svih strana.
Kola je presuh. Poveajte temperaturu u penici za 10 °C i skratite vrijeme peenja. Kola nije dovoljno peen. Ako su razina i pribor ispravni, tada po potrebi poveajte temperaturu ili produljite vrijeme peenja. Kola nije dovoljno peen s gornje strane, a s donje strane je pretaman.
Kada drugi put peete, stavite kola u penicu jednu razinu više.
Kola je pretaman s gornje strane, a s donje strane nije dovoljno peen.
Kada drugi put peete, stavite kola u penicu jednu razinu nie. Odaberite niu temperaturu i produljite vri- jeme peenja.
Kola u kalupu ili pravokutnom kalupu je straga tamniji.
Ne stavljajte kalup za peenje izravno do stranje stijenke penice ve u sredinu na pribor.
Kola je pretaman. Kada drugi put peete, odaberite niu temperaturu i po potrebi produljite vrijeme peenja. Keksi su neravnomjerno ispeeni. Odaberite malo niu temperaturu.
Papir za peenje koji strši izvan lima moe oslabiti cirkulaciju zraka. Uvijek izreite papir za peenje prikladno dimenzijama lima. Pazite na to da se kalup za peenje ne nalazi izravno ispred otvora na stranjoj stijenci penice. Kod peenja sitnog peciva, ono treba po mogunosti biti iste veliine i debljine.
Pekli ste na više razina. Pecivo na gor- njem limu je tamnije od onog na donjem limu.
Za peenje na više razina uvijek odaberite vrui zrak. Kolai na limovima ili u kalupima umetnuti istovremeno u penicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.
Kola dobro izgleda, ali unutra nije dovoljno peen.
Pecite malo due na nioj temperaturi i po potrebi dodajte malo tekuine. Kod kolaa sa sonim nadjevom naj- prije ispecite podlogu. Posipajte je bademima ili mrvicama te zatim na to stavite nadjev.
Kola se ne odvaja od kalupa kada ga pokušate istresti.
Nakon peenja ostavite kola da se ohladi još 5 do 10 minuta. Ako se još uvijek ne odvaja od kalupa, još jed- nom oprezno odignite rub noem. Ponovno istresite kola i pokrijte kalup nekoliko puta vlanom, hladnom krpom. Kada drugi put peete, namastite kalup i posipajte mrvice.
22
Testirano za vas u našem studiju za kuhanje hr
Nabujci i gratinirana jela Vaš ureaj nudi brojne vrste grijanja za pripremanje nabujaka. U tablicama ete nai optimalne postavke za brojna jela. Do koje mjere e se nabujak ispei ovisi o veliini posua i o visini nabujka. Za nabujke i gratinirana jela koristite široko, plitko posue. U uskim i visokim posudama jelo se treba dulje pei i bude tamnije na površini.
Uvijek koristite navedene razine.
Jela moete pripremati na jednoj razini u kalupima ili u univerzalnoj tavi. Kalupi na rešetki: razina 2 Univerzalna tava, razina 3
Istovremenom pripremom jela moete uštedjeti energiju. Kalupe stavite jedan pored drugog u penicu.
Perad, meso i riba Vaš ureaj nudi brojne vrste grijanja za pripremanje peradi, mesa i ribe. U tablicama ete nai optimalne postavke za neka jela.
Peenje na rešetki Peenje na rešetki je posebice prikladno za veliku perad ili više komada. Stavite komade mesa za roštilj izravno na rešetku. Komad mesa za roštilj stavite najbolje na sredinu rešetke. Dodatno stavite univerzalnu tavu na razinu 1. Sok od peenja mesa se prikuplja, a penica ostaje ista.
Ovisno o veliini i vrsti peenja dodajte do ^ litre vode u univerzalnu tavu. Prikuplja se tekuina koja kaplje. Od ovog soka od peenja moete pripremiti umak. Osim toga tako nastaje manje dima i penica e ostati ista.
Peenje u posuu
:Upozorenje – Opasnost od ozljeda zbog napuknutog stakla! Vruu staklenu posudu za kuhanje odloite na suhi podmeta. Ako je podloga mokra ili hladna, staklo moe napuknuti.
:Upozorenje – Opasnost od opeklina vruom parom! Prilikom otvaranja poklopca nakon peenja moe izai jako vrua para. Podignite poklopac prema dolje kako bi vrua para mogla izai što dalje od tijela.
Koristite samo posue koje je prikladno za penicu. Najprikladnije su staklene posude za kuhanje. Provjerite stane li posuda u penicu. Sjajne posude za peenje od plemenitog elika ili aluminija reflektiraju toplinu kao ogledalo i manje su prikladne. Perad meso i riba sporije se pee i sporije dobiva boju. Koristite višu temperaturu i/ili due vrijeme peenja. Pridravajte se podataka proizvoaa Vaše posude za peenje.
Otvoreno posue Za pripremanje peradi, mesa i ribe koristite visoku posudu za peenje. Posudu za peenje stavite na rešetku. Ako nemate prikladno posue, koristite univerzalnu tavu. Zatvoreno posue Penica ostaje kod pripremanja jela u zatvorenom posuu ista. Pazite da poklopac odgovara posudi za peenje i dobro zatvara. Stavite posudu na rešetku. Perad, meso i riba moe postati hrskavo i u zatvorenoj posudi za peenje. Stoga koristite posudu za peenje sa staklenim poklopcem i namjestite višu temperaturu.
Roštiljanje Ostavite zatvorena vrata ureaja za vrijeme roštiljanja. Nikada ne roštiljajte kada su otvorena vrata ureaja. Stavite namirnice za peenje na rešetku. Dodatno umetnite univerzalnu tavu s udubljenjem okrenutim prema vratima penice najmanje za jednu razinu nie. Prikuplja se mast koja kaplje. Po mogunosti uzmite komade mesa za roštilj sline debljine i teine. Tako ete ih ravnomjerno ispei i ostat e fino soni. Stavite komade mesa za roštilj izravno na rešetku. Komade mesa za roštilj okrenite hvataljkama za meso. Ako vilicom ubodete meso, ono gubi sok i postaje suho. Meso posolite tek nakon roštiljanja. Sol izvlai vodu iz mesa.
Napomene Grija za roštiljanje ponovno se ukljuuje i iskljuuje,
to je normalno. Uestalost ovisi o namještenom stupnju roštiljanja.
Kod roštiljanja moe nastati dim. Kod roštiljanja stavite lim za peenje ili univerzalnu
tavu samo do razine 3. Zbog velike topline moe se iskriviti i pri vaenju oštetiti penicu.
Jelo Pribor / posue Razina Vrsta gri- janja
Temperatura u °C
Trajanje u mi- nutama
Nabujak, pikantan, kuhani sastojci Kalup za nabujke 2 B 200-220 30-60
Nabujak, slatki Kalup za nabujke 2 B 180-200 50-60
Gratinirani krumpir, sirovi sastojci, visine 4 cm Kalup za nabujke 2 9 150-170 60-80
Gratinirani krumpir, sirovi sastojci, visine 4 cm, 2 razine Kalup za nabujke 3+1 9 150-160 70-80
23
hr Testirano za vas u našem studiju za kuhanje
Termometar za peenje mesa Ovisno o opremi vaš ureaj ima termometar za peenje mesa. Termometar za peenje mesa omoguuje vam da na vrijeme ispeete meso. Proitajte vane napomene za uporabu termometra za peenje mesa u odgovarajuem poglavlju. Tamo ete dobiti upute za ubadanje termometra za peenje mesa, podatke o moguim vrstama grijanja i još druge informacije.
Preporuene namještene vrijednosti Namještene vrijednosti vrijede za umetanje nenapunjene peradi spremne za peenje, mesa ili ribe na temperaturi hladnjaka u hladnu penicu. U tablici ete nai podatke za perad, meso i ribu s predloenim teinama. Ako elite pripremati perad vee teine, meso ili ribu, svakako koristite niu temperaturu. Kod više komada mesa ravnajte se prema teini najteeg koda za odreivanje vremena peenja. Pojedinani komadi mesa trebaju biti priblino iste veliine. Što je perad, meso ili riba vea, to je nia temperatura i time due vrijeme peenja.
Perad, meso i ribu okrenite nakon otprilike ^ do Z navedenog vremena.
Perad Kod patke ili guske probodite kou ispod krila. Na ovaj nain moe istjecati mast. Kod pajih prsa zareite kou. Nemojte okretati paja prsa. Dodajte peradi u posudi malo tekuine. Dno posua treba biti pokriveno tekuinom do visine od oko 1- 2 cm. Kada okreete perad, pazite da su prsa odnosno koa okrenuta prema dolje. Peenje od peradi bit e osobito hrskavo i zlatno-ute boje ako ga pred kraj peenja premaete maslacem, slanom vodom ili sokom od narane.
Meso Nemasno meso premaite po elji s masti ili ga obloite kriškama slanine. Peenju od nemasnog mesa dodajte malo tekuine. U staklenom posuu dno posua treba biti pokriveno tekuinom do visine od oko ^ cm.
Koicu zareite u obliku kria. Kada okreete peenje pazite da je koica okrenuta prema dolje. Kada je peenje gotovo, ostavite ga da miruje još 10 minuta u iskljuenoj, zatvorenoj penici. Tako e se sok od mesa bolje rasporediti. Po potrebi umotajte peenje u aluminijsku foliju. U navedenom vremenu peenja nije ukljueno preporueno vrijeme mirovanja. Peenje i pirjanje u posuu je jednostavnije. Moete jednostavnije izvaditi peenje s posudom iz penice i izravno u posudi pripremiti umak. Koliina tekuine ovisi o vrsti mesa i o materijalu posua i o tome koristite li poklopac. Ako pripremate meso u emajliranoj ili tamnoj metalnoj posudi za peenje, potrebno je nešto više tekuine nego u staklenom posuu. Za vrijeme peenja tekuina ispari u posudi. Po potrebi oprezno dolijevajte tekuinu. Razmak izmeu mesa i poklopca treba iznositi najmanje 3 cm. Meso moe poveati svoj volumen. Kada pirjate meso, po potrebi ga prije zapecite. Za dobivanje temeljca dodajte vodu, vino, ocat ili slino. Dno posua treba biti pokriveno tekuinom do visine od oko 1-2 cm.
Riba Cijela riba se ne mora okretati. Stavite ribu u penicu tako da lei u plivajuem poloaju, tako da je lena peraja prema gore. Odrezani krumpir ili mala vatrostalna posuda u otvoru trbuha osigurava stabilnost poloaja. Vidjet ete je li riba peena kada se lena peraja lako odvaja. Za pirjanje u posudu dodajte dvije do tri jušne lice tekuine i malo limunovog soka ili octa.
Perad
Temperatura u °C
Pile, 1,3 kg Rešetka 2 H 200-220 60-70
Mali komadi piletine, po 250 g Rešetka 3 H 220-230 30-35
Pilei štapii, nuggets, zamrznuti Univerzalna tava 3 B 190-210 20-25
Patka, 2 kg Rešetka 2 H 190-210 100-110
Paja prsa, srednje peena, po 300 g Rešetka 3 H 240-260 30-40
Guska, 3 kg Rešetka 2 H 170-190 120-140
Gušji bataci, po 350 g Rešetka 3 H 220-240 40-50
Mlada purica, 2,5 kg Rešetka 2 H 180-200 80-100
Purea prsa, bez kosti, 1 kg Zatvoreno posue 2 B 240-260 80-100
Purei zabatak, s kostima, 1 kg Rešetka 2 H 180-200 90-100
24
Meso
Riba
Jelo Pribor / posue Razina Vrsta gri- janja
Korak Temperatu- ra u °C
Trajanje u minutama
Otvoreno posue 1 H - 180-200 140-160
Svinjsko peenje s koicom, npr. pleka, 2 kg Otvoreno posue 1 H - 170-190 190-200
Peeni svinjski file, 1,5 kg Otvoreno posue 2 B - 190-210 130-140
Svinjski odresci, debljine 2 cm Rešetka 4 C - 3 20-25**
Govei file, srednje peen, 1 kg Otvoreno posue 3 B - 210-220 45-55
Pirjano govee peenje, 1,5 kg Otvoreno posue 2 : - 200-220 100-120
Rostbif, srednje peen, 1,5 kg Otvoreno posue 2 H - 200-220 60-70
Burger, visine 3-4 cm Rešetka 4 C - 3 25-30**
Telee peenje, 1,5 kg Otvoreno posue 2 B - 180-200 120-140
Telea koljenica, 1,5 kg Otvoreno posue 2 B - 210-230 130-150
Janjei but bez kosti, srednje peen, 1,5 kg Otvoreno posue 2 H - 170-190 70-80*
Janjei hrbat s kostima, 1,5 kg, srednje peen Rešetka 2 H - 180-190 45-55*/**
Kobasice za roštilj Rešetka 3 C - 3 20-25**
Peenje od mljevenog mesa, 1 kg Otvoreno posue 2 H - 170-180 70-80
* ne okretati ** univerzalnu tavu staviti na razinu 1
Riba Teina Pribor i posue Razina Vrsta grija- nja
Temperatura u °C, stupanj roštiljanja
Trajanje u mi- nutama
Riba, cijela po oko 300 g Rešetka 2 C 2 20-25
1,0 kg Rešetka 2 H 180-200 45-50
1,5 kg Rešetka 2 H 170-190 50-60
Riblji kotleti, debljine 3 cm Rešetka 3 C 2 20-25
Riblji file Zatvoreno posue 2 B 210-230 20-30
Penica je jako zaprljana. Hranu pripremajte u zatvorenoj posudi za peenje ili koristite lim za roštiljanje. Kada koristite lim za roštiljanje, postii ete optimalne rezultate peenja. Lim za peenje moete kupiti kao poseban pribor.
Peenje je pretamno, a korica mjesti- mino izgorjela i/ili je peenje pre- suho.
Provjerite razinu na koju ste stavili peenje u penicu i temperaturu. Kada drugi put peete, odaberite niu temperaturu i po potrebi skratite vrijeme peenja.
Korica je pretanka. Poveajte temperaturu ili nakon završetka vremena peenja kratko ukljuite roštilj. Peenje izgleda dobro, ali je umak zagorio.
Sljedei put odaberite manju posudu za peenje i po potrebi dodajte više tekuine.
Peenje izgleda dobro, ali je umak presvijetao i vodenast.
Sljedei put odaberite veu posudu za peenja i po potrebi dodajte manje tekuine.
Meso je zagorjelo kod pirjanja. Posuda za peenje i poklopac moraju odgovarati jedno drugom i dobro zatvarati. Smanjite temperaturu i po potrebi dodajte još tekuine za vrijeme pirjanja.
Komadi mesa za roštilj postaju pre- suhi.
Meso solite tek nakon roštiljanja. Sol izvlai vodu iz mesa. Ne ubadajte komade mesa za roštilj kod okretanja. Koristite hvataljke za meso.
25
hr Testirano za vas u našem studiju za kuhanje
Povre i prilozi Ovdje ete nai podatke o pripremanju povra na aru, krumpira i duboko smrznutih proizvoda od krumpira.
Pridravajte se podataka u tablici.
Jogurt S vašim ureajem moete sami pripremiti jogurt.
Izvadite pribor i okvire vodilica iz penice. Penica mora biti prazna. 1. Zagrijte 1 litru mlijeka (3,5 % mlijene masti) na ploi
za kuhanje na 90 °C i zatim ga ostavite da se ohladi na temperaturu od 40 °C.
Kod trajnog mlijeka dovoljno ga je zagrijati na 40 °C.
2. Umiješajte 30 g (oko 1 lica) jogurta (na temperaturi iz hladnjaka).
3. Ulijte u šalice ili male staklenke s poklopcem i prekrijte ih.
4. Šalice ili staklenke stavite na dno penice i namjestite kako je navedeno u tablici.
5. Nakon pripreme jogurt ostavite da se ohladi u hladnjaku.
Akrilamid u namirnicama Akrilamid nastaje ponajviše kod proizvoda od itarica i krumpira poput ipsa, prenih krumpiria tosta, peciva,
kruha ili finih kolaa (keksa, medenjaka, spekulaas keksa) koji se pripremaju na visokoj temperaturi.
Jelo Pribor / posue Razina Vrsta gri- janja
Temperatu- ra u °C
Hladno povre na aru Univerzalna tava 4 C 3 10-20
Peeni krumpir, prepolovljen Univerzalna tava 3 9 160-180 45-60
Proizvodi od krumpira, zamrznuti, npr. pomfrit, kro- keti, punjeni jastuii od krumpira, preni ribani krumpir
Univerzalna tava 3 B 200-220 25-35
Pomfrit, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 190-210 30-40
Jelo Pribor / posue Razina Vrsta gri- janja
Temperatu- ra u °C
Jogurt Šalica / staklenka Dno penice E - 4-5h
Savjeti za pripremanje hrane s malim udjelom akrilamida Openito Vrijeme peenja neka bude što krae.
Jela zapecite tako da budu zlatno-ute, ne previše tamne boje. Veliki, debeli komadi peene hrane sadre manje akrilamida.
Peenje S gornjim i donjim zagrijavanjem na najviše 200 °C. S vruim zrakom na najviše 180 °C.
Keksi S gornjim i donjim zagrijavanjem na najviše 190 °C. S vruim zrakom na najviše 170 °C. Jaje ili umanjak smanjuju stvaranje akrilamida.
Pommes frites peeni u penici Ravnomjerno i u jednom sloju raspodijelite po limu za peenje. Pecite otprilike 400-600 g po limu kako se krumpirii ne bi isušili i kako bi bili hrskavi.
26
Testirano za vas u našem studiju za kuhanje hr
Sušenje S vruim zrakom moete izvrsno sušiti. Kod ovog naina konzerviranja je sauvana aroma zbog isparavanja vode. Koristite samo besprijekorno voe, povre i zainsko bilje i temeljito ga operite. Obloite rešetku papirom za peenje ili pergamentnim papirom. Voe ostavite da se dobro ocijedi te ga dobro osušite. Po potrebi ga nareite na komade jednake veliine ili tanke kriške. Neoguljeno voe stavite na koru tako da su izrezani komadi mesa okrenuti prema gore. Pazite na to da voe kao i gljive ne rasporedite jedne poviše drugih na rešetku. Povre naribajte i potom ga blanširajte. Blanširano povre ostavite da se dobro ocijedi te ga ravnomjerno rasporedite na rešetki.
Zainsko bilje osušite sa stabljikom. Ravnomjerno poloite zainsko bilje tako da je lagano nagomilano na rešetki.
Za sušenje koristite sljedee razine: 1 rešetka: razina 3 2 rešetke: razina 3+1
Nekoliko puta okrenite sono voe i povre. Osušene namirnice odmah nakon sušenja odvojite od papira. U tablici ete nai postavke za sušenje razliitih namirnica. Temperatura i trajanje ovise o vrsti, vlanosti, dozrelosti i debljini namirnica. Što dulje ostavite namirnice da se suše, to e se bolje konzervirati. Što tanje nareete namirnice, to e se bre osušiti i ostati aromatinije. Stoga su navedena podruja za namještanje. Ako elite osušiti druge namirnice, ravnajte se prema slinim namirnicama u tablici.
Dizanje tijesta Vaše se tijesto znatno bre die nego na sobnoj temperaturi i nee se isušiti. Pokrenite rad ureaja samo kada je penica potpuno hladna. Tijesto uvijek ostavite da se die dvaput. Pridravajte se vrijednosti u tablicama za 1. i 2. dizanje tijesta (vrijeme dizanja i mirovanja tijesta). Vrijeme dizanja tijesta Tijesto stavite u zdjelu otpornu na toplinu, a potom na rešetku. Namjestite kako je navedeno u tablici. Za vrijeme dizanja tijesta ne otvarajte vrata ureaja jer u suprotnom izlazi vlaga. Nemojte pokriti tijesto.
Za vrijeme rada ureaja nastaje kondenzat i staklo na vratima se zamagli. Nakon dizanja tijesta obrišite penicu. Ostatke kamenca otopite s malo octa i obrišite istom vodom. Vrijeme mirovanja tijesta Tijesto stavite na razinu navedenu u tablici. Ako elite prethodno zagrijati penicu, tijesto ostavite da miruje izvan ureaja na toplom mjestu. Temperatura i vrijeme dizanja tijesta ovise o vrsti i koliini sastojaka. Stoga vrijednosti u tablici slue samo za orijentaciju.
Voe, povre i zainsko bilje Pribor Vrsta gri- janja
Temperatura u °C
Trajanje u sati- ma
Koštunjavo voe (kolutii jabuka, debljine 3 mm, po rešetki 200 g)
1-2 rešetke 9 80 4-8
Korjenasto povre (mrkve), naribano, blanširano 1-2 rešetke 9 80 4-7
Gljive narezane na ploškice 1-2 rešetke 9 80 5-8
Zainsko bilje, oišeno 1-2 rešetke 9 60 2-5
Jelo Pribor / posue Razina Vrsta gri- janja
Korak Temperatura u °C
Univerzalna tava ili pravokutni kalup 2 E 2. -* 10-20
Dizano tijesto, teško i masno Zdjela 2 E 1. -* 60-75
Univerzalna tava ili pravokutni kalup 2 E 2. -* 45-60
* zagrijati s % do 50 °C
27
hr Testirano za vas u našem studiju za kuhanje
Odmrzavanje Prikladno za odmrzavanje duboko smrznutog voa, povra i sitnog peciva. Perad, meso i ribu odmrznite u hladnjaku. Nije prikladno za torte s kremom ili šlagom.
Za odmrzavanje koristite sljedee razine: 1 rešetka: razina 2 2 rešetke: razina 3+1
Savjet: Komadi zamrznuti u ravnom poloaju ili pakirani u manjim porcijama bre se odmrzavaju od onih zamrznutih u komadu.
Izvadite smrznute namirnice iz ambalae i stavite ih u primjerenoj posudi na rešetku. Hranu povremeno okrenite ili je promiješajte jedan do dva puta. Velike komade morate više puta okrenuti. Po potrebi povremeno odijelite hranu odnosno ve odmrznute komade izvadite iz penice. Odmrznutu hranu ostavite da miruje još 10 do 30 minuta u iskljuenom ureaju kako bi se temperatura izjednaila.
Probna jela Tablice su sastavljene za ispitne institute kako bi se olakšalo ispitivanje ureaja. Sukladno normi EN 60350-1.
Peenje Kola na limovima ili u kalupima umetnut istovremeno u penicu ne mora biti gotov u isto vrijeme.
Visine umetanja kod peenja na dvije razine: Univerzalna tava, razina 3
Lim za peenje, razina 1 Kalupi na rešetki
prva rešetka, razina 3 druga rešetka, razina 1
Peenje s dva kalupa s bonim otvaranjem: na jednoj razini (slika !) na dvije razine (slika ")
Napomene Namještene vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu
penicu. Pridravajte se napomena za prethodno zagrijavanje
u tablicama. Namještene vrijednosti vrijede bez brzog zagrijavanja.
Za peenje najprije koristite niu temperaturu od onih navedenih.
Smrznute namirnice Pribor Razina Vrsta gri- janja
Temperatura
npr. torte s tuenim vrhnjem, torte s kremom od maslaca, torte s okola- dom ili šeernom glazurom, voe, piletina, kobasice i meso, kruh i peciva, kolai i drugi pekarski proizvodi
Rešetka 2 9 Bira temperature ostaje iskljuen.
28
Roštiljanje Dodatno stavite univerzalnu tavu. Prikuplja se tekuina koja kaplje i penica e ostati ista.
Peenje
Roštiljanje
Temperatura u °C
Trajanje u minutama
Štrcano pecivo Univerzalna tava 3 B 140-150* 25-35
Štrcano pecivo, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 140-150* 30-45
Sitni kolai Univerzalna tava 3 B 160-170* 20-35
Sitni kolai, 2 razine Univerzalna tava + lim za peenje 3+1 9 140-160* 30-40
Vodeni biskvit Kalup s bonim otvaranjem Ø 26 cm 2 B 160-170* 30-40
Vodeni biskvit, 2 razine Kalup s bonim otvaranjem Ø 26 cm 3+1 9 150-160* 35-50
Pokriveni kola od jabuka 2 crna limena kalupa Ø 20 cm 2 B 170-190 80-100
Pokriveni kola od jabuka, 2 razine 2 crna limena kalupa Ø 20 cm 3+1 9 170-190 70-90
* prethodno zagrijati, ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.
Jelo Pribor Razina Vrsta gri- janja
Temperatura u °C
Rešetka 4 C 3 0,2-1,5
Pljeskavica od govedine, 12 komada ne zagrijavati
Rešetka 4 C 3 25-30*
* okrenuti nakon 2/3 vremena