Hr och den digitala kompetensen - Teknologisk Institut AB Digital HR Digital arbetsplats & mobilitet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hr och den digitala kompetensen - Teknologisk Institut AB Digital HR Digital arbetsplats &...

 • Hr och den digitala kompetensen

  Henrik Ladström

  henrik.ladstrom@knowit.se

  0730-402282

  LinkedIn

  HR Excellence 2018

  https://www.linkedin.com/in/henrikladstrom/

 • Några frågor vi ställde oss:

  Digitalisering: Vad innebär begreppet, och vikten av att definiera den internt

  Digital kompetens: Vilken kompetens behöver medarbetarna i framtiden? Och vilka krav kommer de att ställa på sina arbetsgivare?

  Beteendeförändring: Vad händer när chefer och medarbetare måste bli digitala, och hur får vi med dem i omställningen?

  HR & digitaliseringen Det här är en fristående sammanfattning av föreläsningen på HR Excellence där vi pratade om digital kompetens för HR och den beteendeförändring som behövs för att ställa om för digitaliseringen.

  Mycket nöje!

  Henrik Ladström, Knowit Insight

 • Tekniken utvecklas vare sig vi vill eller inte.

  Människan utvecklas bara om hon själv vill.

  Din organisation behöver båda två.

 • Digital HR

  Digital arbetsplats & mobilitet People

  Analytics & Big Data

  Digital kompetens & ledarskapAutomatisering

  & robotisering

  Engagemang & upplevelse

  Socialt, spel & lärande

 • Datorisering och digitalisering

  Det är skillnad på datorisering och digitalisering. Datorisering handlar om att göra samma sak på dator som på papper. Digitalisering ger nya möjligheter som inte går att göra på annat sätt. Analyser, information, och distribution sker på nya sätt.

 • Automatiserad rekryterings- och onboardingprocess

  Enhetlig och sömlös systempark för HR

  Digital signering och dokumenthantering

  Automatiserad administration med hjälp av RPA

  Centraliserad data för analys 24/7

  Chatbot för första linjens HR-support

  En app för alla medarbetare i organisationen

  Mer tid över till kvalitativ HR och möten med människor!

  Här bubblar det just nu inom digital HR

 • Digital kompetens – en av framtidens stora konkurrensfördelar (Digitaliseringskommissionen SOU 2015:28)

  ”Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.” Digitaliseringsrådet 2018

 • Komplex problemlösning Kritiskt tänkande Kreativitet Kunna leda människor Koordineringsförmåga Emotionell intelligens Beslutsfattande Servicekänsla Förhandling Perspektivbyte

  Framtidens kompetens

  Future of Jobs, World Economic Forum 2018

 • Framtidens ledarskap

  Skapa ökat värde med hjälp av processer och verktyg som minskar manuell handpåläggning och ökar graden av automatisering

  Förmåga att hitta och bibehålla digital kompetens

  Ökad intern trygghet i en snabbrörlig digital värld

  Stärka och säkra förmågan hos sina medarbetare att kunna navigera och leda i den digitala organisationen

  Minskad risk att överraskas av nya krav på organisationen som ställs till följd av digitaliseringen

  Ökad förståelse för digitaliseringens påverkan på medarbetaren och organisationen

 • När HR driver digitaliseringen

  • Förståelse för digitaliseringens påverkan på organisationen och dess medarbetare

  • Fullt stöd från ledning och chefer

  • En gemensam och förankrad vision om vad digitaliseringen innebär för organisationen

  • En digital mognad och kompetens bland medarbetare och chefer

  • Avsatta resurser för att arbeta aktivt med det förändringsarbete som krävs

  • Involvera och driva förändring med fokus på delaktighet och koordinering av siternas unika behov

  • Interna nyckelpersoner och/eller ambassadörer för den digitala omställningen

  • Ett internt formellt ägandeskap av digitaliseringen

  • Parallellt kunna arbeta med förändringsledning på samtliga siter som berörs av nya arbetssätt

 • Robotarna låter oss göra det vi är bra på

  Anställda

  Individuella manuella affärsprocesser

  Stödsystem

  A ff

  är sv

  är d

  e

  Specialiserade Generella

  Kärnsystem

  Grad av specialisering

  AnställdaVirtuell arbetskraftStödsystem

  Individuella manuella affärsprocesser

  A ff

  är sv

  är d

  e

  Specialiserade Generella

  Kärnsystem

  Grad av specialisering

 • Pr o ces

  s er

  s o m

  lä m

  pa r s

  ig fö

  r r

  o b o tis

  er in

  g

  Lå g

  Gr a d

  Hö g

  gr a d

  Ä r p

  ro ce

  sse n reg

  e lb

  ase rad

  ?

  Ä r p

  ro ce

  sse n stand

  ard ise

  rad ?

  Ä r p

  ro ce

  sse n tyd

  lig t d

  efinie rad

  ?

  Ä r inp

  u te

  n stru ktu

  rerad ?

  Ä r inp

  u te

  n d ig

  ital?

 • Knowit.se/hrm/ leverantorer

  https://www.knowit.se/hrm/leverantorer

 • knowit.se/hrm

  knowit.se/insight

  knowit.se/academy

  Kostnadsfri webbaserad leverantörsöversikt:

  knowit.se/hrm/leverantorer

  Knowit Insight är managementkonsulter som förenar kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för teknologi.

  Vi är helt leverantörsoberoende och hjälper HR- och löneavdelningar att kravställa, upphandla och implementera it-verktyg. Vi hjälper också våra kunder att digitalisera sin verksamhet i en vidare bemärkelse, genom automatisering, beteendeförändring och digitalt ledarskap.

  Du hittar mer om oss här:

  Detta material är © Knowit Insight och är avsett som inspiration. Får endast användas för internt bruk.

  https://www.knowit.se/hrm http://knowit.se/insight http://www.knowit.se/academy https://www.knowit.se/hrm/leverantorer

 • Henrik Ladström

  henrik.ladstrom@knowit.se 0730-402282

  Digital HR, Knowit Insight