of 68 /68
2 NOVOSTI Proširena ponuda s ormarima svlačionice Specijalni učenički stolovi Višefunkcijske Quadra klupe

HR KATALOG POHIŠTVA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog šolske opreme, pohištva.

Text of HR KATALOG POHIŠTVA

Page 1: HR KATALOG POHIŠTVA

2

NOVOSTI

Proširena ponuda s o

rmarima

svlačionice

Specijalni učenički sto

lovi

Višefunkcijske Quadra klupe

Page 2: HR KATALOG POHIŠTVA

3

O NAŠOJ FIRMI 4.SOLIWOOD STOLICE SA PLAŠTOM 6.SOLIWOOD PLAŠTOVI 7.ATLAS SOLIWOOD STOLICE 9.DERBY SOLIWOOD STOLICE 10.GEO SOLIWOOD STOLICE 11.NORA SOLIWOOD STOLICE 12.SOLIWOOD STOLICE SA SKELETOM SAONICA 13.SOLIWOOD STOLICE U NIZU 14.NAMJEŠTAJI PODESIVE VISINE 16.ALFA NAMJEŠTAJI 18.BRAVO NAMJEŠTAJI 22.ROMA NAMJEŠTAJI 26.ALUFLEX NAMJEŠTAJI 28.GEO NAMJEŠTAJI 30.GEO PLASTIC STOLICE 31.GEO EXTRA NAMJEŠTAJI 32.GEO NAMJEŠTAJI 34.GEO LINEA NAMJEŠTAJI 36.DERBY NAMJEŠTAJI 39.NORA NAMJEŠTAJI 45.ATLAS NAMJEŠTAJI 51.BOTOND NAMJEŠTAJI 57.OBIČNI UČENIČKI STOLOVI I KLUPE 63.STOLOVI I STOLICE OD ČETVEROKUTNIH CIJEVI 64.C-LINE STOLOVI 68.TRADICIONALNA KLUPA 69.NAMJEŠTAJI ZA NASTAVNIKE I UREDSKI NAMJEŠTAJI 70.KLASIČNI STOLOVI ZA NASTAVNIKE 71.STOLOVI ZA NASTAVNIKE S LADICOM 72.UČITELJSKI STOLOVI S ORMARIĆEM 74.UREDSKI NAMJEŠTAJI 77.COMFORT UREDSKI NAMJEŠTAJI 78.STARK UREDSKI NAMJEŠTAJ 80.CLASSIC UREDSKI NAMJEŠTAJ 82.STOLOVI I ORMARI PROSTORA ZA PREGOVORE 84.ORMARI ZA DOKUMENTE 86.UREDSKE STOLICE 87.AUDITORIJ 89.BONUM AUDITORIJ 90.ECO AUDITORIJ 92.ORMARI 94.INBOX KUTIJE ZA SLAGANJE 95.KOMBI-ORMARI S KUTIJAMA 97.KLASIČNI ORMARI 108.ŠKOLSKE PLOČE 112.CLASSIC PLOČE 114.VARIO PLOČE 116.VARIO ZIDNA PLOČA POKRETLJIVA OKOMITO 118.STALAK PLOČE 119.VARIO PLOČA SA PROTUUTEGOM NA STUPOVIMA 120.NEOVISNOPOKRETLJIVE I PROTUPOKRETLJIVE PLOČE NA STUPOVIMA 121.VARIO PLOČA NA STUPOVIMA - SLOBODNO POKRETLJIVA 122.VARIO ELEKTRIČNE PLOČE NA STUPOVIMA 123.LINIJE NA PLOČAMA 124.PLOČE ZA PORUKE 125.SREDSTVA ZA PLOČE 126.SREDSTVA ZA IZLOŽBE 130.MODULARNI ZIDNI SUSTAV 131.VITRINE U METALNOM OKVIRU 135.VITRINE ZA DEKORACIJE 136.

NAMJEŠTAJI ZA MULTIMEDIJU 138.KOLICE ZA MEDIJSKA SREDSTVA 139.KOLICE ZA GRAFOSKOPE 140.PRIJEVOZNA KOLA 141.NAMJEŠTAJI ZA KNJIŽNICE 142.STOLOVI OBLIKA TRAPEZA 146.STOLOVI OBLIKA SLAGALICA 148.PITAGORAS STOLOVI 150.LABORATORIJSKI NAMJEŠTAJI 152.BLOK ENERGIJE 153.KEMIJSKE KABINE 154.LABORATORIJSKI ORMARI I ORMARI ZA KEMIJSKA SREDSTVA 155.LABORATORIJSKI STOLOVI I STOLICE 156.LABORATORIJSKE OPREME 158.NAMJEŠTAJI RADIONICE 159.KLUPE I ORMARI RADIONICE 160.STOLOVI ZA BLANJANJE 162.STOLICE RADIONICE 163.STOLOVI ZA RAČUNALO 164.JEZIČNI LABORATORIJ 169.INSTALIRANI JEZIČNI LABORATORIJ 170.SPECIJALNI UČENIČKI STOLOVI 172.SPECIJALNI UČENIČKI STOLOVI JEDNE VISINE 173.SPECIJALNI UČENIČKI STOLOVI KOJIMA MOŽEMO POSTAVLJATI VISINU 175.ERGO SR SPECIJALNI RADNI STOL 176.ERGO MR SPECIJALNI RADNI STOL 177.ERGO PR SPECIJALNI RADNI STOL 178.ORMARI SVLAČIONICE 179.FITT 30 ORMARI SVLAČIONICE 180.FITT 40 ORMARI SVLAČIONICE 182.Z-FITT ORMARI SVLAČIONICE 184.FITTMET ORMARI SVLAČIONICE 186.Z-FITTMET ORMARI SVLAČIONICE 188.KLUPA SVLAČIONICE 190.KRAFT KLUPE 192.KLASIČNE KLUPE SVLAČIONICE 193.NAMJEŠTAJI UČIONICE ZA CRTANJE 194.STOLOVI ZA CRTANJE 195.KONFERENCIJSKI NAMJEŠTAJI 197.2 U 1 - STOL I STOLICA ZAJEDNO 198.KONFERENCIJSKE STOLICE 200.STOLOVI ZA PRIREKOM.E 202.NAMJEŠTAJI BLAGOVAONICE 203.MULTI-STOL NA SKLAPANJE 204.QADRA KLUPA ZA BLAGOVAONICU 206.GARNITURE BLAGOVAONICA 209.STOLOVI I STOLICE BLAGOVAONICA 214.NAMJEŠTAJI STUDENTSKIH DOMOVA 217.VITAL KLUPE 218.OAZIS KLUPA 220.KUT ZA ODMOR 221.NAMJEŠTAJI STUDENTSKIH DOMOVA 224.ZAVJESE 228.VANJSKI NAMJEŠTAJI 230.KLASIČNI VANJSKI NAMJEŠTAJI 231.MADRID VANJSKI NAMJEŠTAJI 232.LONDON VANJSKI NAMJEŠTAJI 233.RING VANJSKI NAMJEŠTAJI 234.UZORCI TAPECIRANJA 235.CSŐPROFILOK, SZÍNEK 236.

Sadržaj

Page 3: HR KATALOG POHIŠTVA

Stručno znanje

Potpuno rješenje na sve

upotrebe

Od planiranja, preko obavljanja kupnja, sv

e do izvođenja - n

aši stručnjaci s

toje Vam na raspoloženju u

uređivanju prosvetnih ustanova.

Kvaliteta

Trudimo se na savršeno: od siro

vine sve do izv

ođenja.

Zahvaljujući pouzdanoj t

ehnici proizvo

dnje, koja već im

a 20 godina, i našem su

stavu kontrole

kvalitete možemo osiguravati jo

š jednu godinu garancije

, osim propisane.

Dizajn

Funkcija i e

stetika za svakodnevnicu.

Osnova u planiranju naših namještaja je sam čovjek. Naš glavni cilj je

uvijek posluživa

nje

funkcije bez kompromisa, i o

stvarenje estetičn

ih doživljaja prostorija

.

Fleksibilitet

Mi ne samo prodajemo - mi posluživa

mo Vaše potrebe.

Ako tražite

pomoć, obratite

se našim str

učnjacima, koji V

am mogu dati

štedljiva i korisn

a riješenja nakon premjerenja na licu

mjesta.

u slučaju

kupnje iznad

neto 10 000 Kn

osiguravamo

popust 3%!

Page 4: HR KATALOG POHIŠTVA

5

O našoj firmiPozdravljamo Vas u ime uprave i suradnika Bakai d.o.o.!

Naša firma se bavi distribucijom školskog namještaja na cijelom području Hrvatske. Našim kupcima želimo pružiti uvijek najbolje, zato naš školski namještaj udovoljava visokim zahtjevima današnjice, ergonomično te oblikom i izgledom. Nadamo se da će Vam se naš namještaj svidjeti te da ćete ga koristiti tijekom svojega rada. Naši artikli su analizirani od strane firme “EUROINSPEKT DRVOKONTROLA”. Namještaji s dvogodišnjom garancijom!Povoljna cijena prijevoza kući! Tražite našu ponudu!

4. dobna skupina

5. dobna skupina

6. dobna skupina

7. dobna skupina

VISINA TIJELA

136-152 cm

152-168 cm

168-184 cm

iznad 184 cm

ŽIVOTNA DOB

6-8 god.

8-11 god.

od 12 god.

od 14 god.

VISINA UČENIČKOG STOLA

65 cm

72 cm

75 cm

82 cm

VISINA SJEDENJA

37 cm

41 cm

44 cm

50 cm

Stručno znanje

Potpuno rješenje na sve

upotrebe

Od planiranja, preko obavljanja kupnja, sv

e do izvođenja - n

aši stručnjaci s

toje Vam na raspoloženju u

uređivanju prosvetnih ustanova.

Kvaliteta

Trudimo se na savršeno: od siro

vine sve do izv

ođenja.

Zahvaljujući pouzdanoj t

ehnici proizvo

dnje, koja već im

a 20 godina, i našem su

stavu kontrole

kvalitete možemo osiguravati jo

š jednu godinu garancije

, osim propisane.

Dizajn

Funkcija i e

stetika za svakodnevnicu.

Osnova u planiranju naših namještaja je sam čovjek. Naš glavni cilj je

uvijek posluživa

nje

funkcije bez kompromisa, i o

stvarenje estetičn

ih doživljaja prostorija

.

Fleksibilitet

Mi ne samo prodajemo - mi posluživa

mo Vaše potrebe.

Ako tražite

pomoć, obratite

se našim str

učnjacima, koji V

am mogu dati

štedljiva i korisn

a riješenja nakon premjerenja na licu

mjesta.

u slučaju

kupnje iznad

neto 10 000 Kn

osiguravamo

popust 3%!

Page 5: HR KATALOG POHIŠTVA

1SOLIWOOD®

STOLICE SA PLAŠTOM

Page 6: HR KATALOG POHIŠTVA

7

Soliw

ood stolice sa plaštom

Soliwood® je proizvod od prirodnog repromaterijala, kojeg

su preštali u formu ekstremnom pritiskom, na velikoj tem-

peraturi, od raslojanog furnira, impregriranog umjetnih smo-

la. Materijal, koji se može ponovno koristiti i nije upaljiva,

odupira grebotini i udarcu, i najjačoj mehaničkoj upotrebi.

Odolijeva kemijskim sredstvima i opterećenju temperature.

Repromaterijal furnira je bukovina, jer umjetnom smolom se

može jako dobro natopiti, impregrirati, zbog svoje porozno-

sti, ima finu strukturu, i ima dobru čvrstoću. Listovi furnira

koji su složene od 15-20 djelova su debele 0,4-0,6 mm, samo

su srednji dijelovi deblji. Impregriraju rastvorom umjetne

smole, na bazi melamina i fenola. Zavežljaje furnira preštaju

u alatu od čelika, koji ima rub za rezanje – i to na tempera-

turi od 150 °C, pritiskom od 500 to. Tako će i rubovi postati

zaokruženi. Površina je otporna ne zbog naknadnog lakiranja,

nego i zbog velike temperature i zbijanja.

ERGONOMIČNI PLAŠTOVI

Elastični naslonZahvaljuljući elastičnog naslona naša leđa su izložena neprestanom pritisku naslona, koji sprečava klonjenje mišića leđa.

Naslon oblika SPotpomaga optimalizaciju opterećenje kičme za vrijeme sjedenja.

Ergonomično oblikovano sjedaloSjedalo, koje je oblikovano za dinamično sjedenje, je dovoljno široko i dovoljno duboko za to da dubinu sjedala iskoristite potpuno. Prednji dio naslona je zaokružen.

Soliwood® plaštovi

1SOLIWOOD®

STOLICE SA PLAŠTOM

Page 7: HR KATALOG POHIŠTVA

8

Soliwood Wenge

Soliwood Wenge plaštovi sa

otvorom za ruke.

Soliwood Orah

Soliwood Orah plaštovi sa otvorom

za ruke.

Soliwood Javor

Soliwood Javor plaštovi sa otvorom

za ruke.

Soliwood plaštovi se mogu naručiti u 3 boje, sa otvorom za ruke i tapeciranom uloškom.

5. dobna skupinavisina sjedenja 41 cm

4. dobna skupinavisina sjedenja 37 cm

A: 32 cmB: 35 cmC: 32 cm

A: 37 cmB: 40 cmC: 40 cm

Uzorci tapete za Solliwood® plaštova

Beams smeđeBeams narančastoBeams plavo Beams zeleno Beams crveno

Tipovi Soliwood® plaštova

Veličine Soliwood® plaštova

Solliwood® plaštovi se izrađuju u raznim veličinama: posebno u veličini za 4.dobnu skupinu, a u jednakoj veličini za 5-7.dobnu skupinu.

A

BC

A

BC

Soliwood Wenge plaštovi s tapeciranom

uloškom.

Soliwood Orah plaštovi s tapeciranom

uloškom.

Soliwood Javor plaštovi s tapeciranom

uloškom.

6. dobna skupinavisina sjedenja 44 cm

7. dobna skupinavisina sjedenja 50 cm

Page 8: HR KATALOG POHIŠTVA

9

Atlas Soliwood® stolica

ATLAS UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwood plaštom, mogu se slagatiŠifra: ATESZ

ATLAS UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM I OTVOROM ZA RUKU

Osnovni pribor: sa Soliwod plaštom, s otvorom za ruku, mogu se slagatiŠifra: ATESZ-KNY

ATLAS UČENIČKA STOLICA SAERGO TAPECIRANIM SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwwod plastom, tapecirano, mogu se slagatiŠifra: ATESZ-K

Atlas S

oliwood stolica

Javor Wenge Orah Beams plavoBeams zelenoBeams smeđeBeams narančasto

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035RAL 2004RAL 3020RAL 7046 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010

Uzorci boja sjedala Uzorci boja tapete

Tapecirano je ugodnije!

Page 9: HR KATALOG POHIŠTVA

10

DERBY UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwood plaštomŠifra: DESZ

DERBY UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM I OTVOROM ZA RUKU

Osnovni pribor: sa Soliwod plaštom, s otvorom za rukuŠifra: DESZ-KNY

DERBY UČENIČKA STOLICA SAERGO TAPECIRANIM SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwwod plastom, tapeciranoŠifra: DESZ-K

Derby Soliwood® stolica

Javor Wenge Orah Beams plavoBeams zelenoBeams smeđeBeams narančasto

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035RAL 2004RAL 3020RAL 7046 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010

Uzorci boja sjedala Uzorci boja tapete

Page 10: HR KATALOG POHIŠTVA

11

GEO UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwood plaštomŠifra: GESZ

GEO UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM I OTVOROM ZA RUKU

Osnovni pribor: sa Soliwod plaštom, s otvorom za rukuŠifra: GESZ-KNY

GEO UČENIČKA STOLICA SAERGO TAPECIRANIM SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwwod plastom, tapeciranoŠifra: GESZ-K

Ugodnije sjedenje, bolja koncentracija!

Geo Soliwood® stolicaD

erby Soliw

ood stolica, Geo S

oliwood stolica

Javor Wenge Orah Beams plavoBeams zelenoBeams smeđeBeams narančasto

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035RAL 2004RAL 3020RAL 7046 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010

Uzorci boja sjedala Uzorci boja tapete

Page 11: HR KATALOG POHIŠTVA

12

Nora Soliwood® stolica

NORA UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwood plaštomŠifra: NESZ

NORA UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM I OTVOROM ZA RUKU

Osnovni pribor: sa Soliwod plaštom, s otvorom za rukuŠifra: NESZ-KNY

NORA UČENIČKA STOLICA SAERGO TAPECIRANIM SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwwod plastom, tapeciranoŠifra: NESZ-K

Pogodna i za nastavnike!

Javor Wenge Orah Beams plavoBeams zelenoBeams smeđeBeams narančasto

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021

RAL 7035RAL 2004RAL 3020RAL 7046 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010

Uzorci boja sjedala Uzorci boja tapete

Page 12: HR KATALOG POHIŠTVA

13

Soliwood® stolice sa skeletom saonica

UČENIČKA STOLICA SAERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwood plaštom, mogu se slagatiŠifra: SESZ

UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM I OTVOROM ZA RUKU

Osnovni pribor: sa Soliwod plaštom, s otvorom za ruku, mogu se slagatiŠifra: SESZ-KNY

UČENIČKA STOLICA SAERGO TAPECIRANIM SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwwod plastom, tapecirano, mogu se slagatiŠifra: SESZ-K

Nora Soliw

ood stolica, Soliwood stolica sa skeletom

saonica

Najlakša Soliwood stolica!

Javor Wenge Orah Beams plavoBeams zelenoBeams smeđeBeams narančasto

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035RAL 2004RAL 3020RAL 7046 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010

Uzorci boja sjedala Uzorci boja tapete

Page 13: HR KATALOG POHIŠTVA

14

Ove stolice su idealne za hodnike, čekaonice. Stolice

mogu biti u nizu za 2 ili 3 osobe. Bilokakvi prostor možemo

pomoću njih uređivati, pa ih možemo jednostavno micati.

idealna daljina redova: 60 cm.

82

165

47

62

82

110

47

62

82

165

47

62

SOLIWOOD STOLICE U NIZU ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: Soliwod plaštŠifra: SSZ-2

SOLIWOOD STOLICE U NIZU ZA 3 OSOBE

Osnovni pribor: Soliwod plaštŠifra: SSZ-3

SOLIWOOD STOLICE U NIZU ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: Soliwod plašt, sa stolicom (60 x 60 cm) Šifra: SSZA-2

Soliwood® stolice u nizu

Idealni namještaj hodnika.

Javor Wenge Orah Beams plavoBeams zelenoBeams smeđeBeams narančasto

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035RAL 2004RAL 3020RAL 7046 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010

Uzorci boja sjedala Uzorci boja tapete

Page 14: HR KATALOG POHIŠTVA

15

Soliw

ood stolice u nizuJednostavno fiksiranje.

82

110

47

62

82

165

47

62

82

165

47

62

SOLIWOOD TAPECIRANE STOLICE U NIZU ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor:s tapeciranom Soliwood plaštomŠifra: SSZ-2K

SOLIWOOD TAPECIRANE STOLICE U NIZU ZA 3 OSOBE

Osnovni pribor:s tapeciranom Soliwood plaštomŠifra: SSZ-3K

DRUŠTVENI STOL60X100 CM Šifra: TA-100

SOLIWOOD TAPECIRANE STOLICE U NIZU ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s tapeciranom Soliwood plastom, s laminiranom pločom 60x60 cm.Šifra: SSZA-2K

DRUŠTVENI STOL60X130 CM Šifra: TA-130

Page 15: HR KATALOG POHIŠTVA

NAMJEŠTAJI

PODESIVE

VISINE2

Page 16: HR KATALOG POHIŠTVA

17

Korisni savjeti

U našem primjeru razlika: 12 cm.

Previsoko sjedalo nepovoljno utječe na krvotok.

U idealnoj poziciji naslon podupire struk.

Ugodnije sjedenje - bolja koncentracija!

Prenisko sjedalo učenika krivu poziciju učenika.

Namještaji su prikladni od 6 do 18 godina!

Pazimo na to da u istoj klupi sjede učenici slične veličine!

Važna je pojedinačna veličina!

Redovito kontrolirajmo veličinu!

U istoj generaciji razlika visine može biti i 30 cm!!

Korisni savjeti

2

Page 17: HR KATALOG POHIŠTVA

Ovi namještaji osiguravaju optimalno iskorištavanje malog prostora.

Stabilni i masivni su namještaji. Alfa namještaji podesivi su

visine od cijevi promjera 30/33,7 mm, a struktura nogu od

ovalne cijevi promjera 50x25 mm.

Alfa namještaji

2.1

Page 18: HR KATALOG POHIŠTVA

19

Alfa nam

ještaji

Alfa učenički stol, za 1 osobu

Alfa učenički stol, za 2 osobe

Alfa Special učenički stol

Šifra tipa Tip

AA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

AA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

AA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

AA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

AA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

AA2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 70 cm

A: 120 cm

A: 120 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

C: D.S.

C: D.S.

C: D.S.

D: 56 cm

D: 106 cm

D: 106 cm

ALFA UČENIČKI STOL1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: AA1-LS

ALFA UČENIČKI STOL,2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: AA2-LS

ALFA SPECIAL UČENIČKI STOL

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: ASALK-1

C

A B

D

ALFA, po visini podesivi školski stol,dimenzije po starosnoj dobi (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 71 cm, 6. dobna skupina: 77 cm, 7. dobna skupina: 83 cm

32

1

1 2 3

Postupno pomična ploča(0-45° stupnjeva)

Fiksirana visina stola.Sigurna struktura

Novost!

Šifra tipa Tip

ASALK-1 pomična na jednoj strani, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

ASALK-2 Pomična na 2 strane, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

Plastične papuče brane pod. Vrlo jaki i stabilni skelet. MREŽASTA POLICA ZA STVARI SE MOŽE OPCIONALNO NARUČITI

Veličina: 35x20x5 cmŠifra: FR

Page 19: HR KATALOG POHIŠTVA

20

3

2

1

ALFA UČENIČKA STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalom od šperploče, sa skeletom podesive visineŠifra: ASZ

ALFA STOLICA LJULJAČKOM MEHANIKOM

Osnovni pribor: sa sjedalom od šperploče, sa skeletom podesive visineŠifra: AHSZ

1. Struktura omogućuje elastično sjedenje.

2. Razne visine za razne generacije.

3. Plastične papuče brane pod.

Novost!Alfa stolica ljuljačkom mehanikom

Stolice su tada najugodnije, ako dobro prate

promjene pozicija tijela.

Page 20: HR KATALOG POHIŠTVA

21

Alfa nam

ještaji

4. dobna skupina 38 cm 39 cm 46 cm 70 cm

5. dobna skupina 42 cm 39 cm 46 cm 74 cm

6. dobna skupina 46 cm 39 cm 46 cm 78 cm

7. dobna skupina 50 cm 39 cm 46 cm 82 cm

A: B: C: D:

ALFA STOL ZA KOMPJUTER,ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabeleŠifra: ASZA-1s

ALFA STOL ZA KOMPJUTER,ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabeleŠifra: ASZA-2

DRŽAČ KOMPJUTERA

Osnovni pribor: kotačićiŠifra: SZT-G

80 68

56

140 68

126

33,5 27,5

38

D

C

A

B

ALFA , po visini podesiva školska stolica,dimenzije po starosnoj dobi:

Stolovi imaju skrivane viješalice za kabele.

Komjuterski stolovi imaju otvor za kabele.

STALAK ZA KLAVIJATURE MOŽETE NARUČITI OPCIONALNO

Šifra: KLT

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021

RAL 7035RAL 2004RAL 3020 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010RAL 7046

Page 21: HR KATALOG POHIŠTVA

Skelet ovih namještaja je vrlo stabilan.

Stolovi i stolice “Bravo” podesive su visine cijevi

promjera 38/42 mm, a struktura nogu od

ovalne cijevi promjera 50x25 mm.

Bravo namještaji

2.2

Page 22: HR KATALOG POHIŠTVA

23

Bravo nam

ještaji

Bravo učenički stol, za 1 osobu

Bravo učenički stol, za 2 osobe

Šifra tipa Tip

BA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

BA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

BA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

BA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

BA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

BA2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 70 cm

A: 120 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 57 cm

D: 109 cm

BRAVO UČENIČKI STOL ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: BA1-LS

BRAVO UČENIČKI STOLZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: BA2-LS

BRAVO SPECIAL UČENIČKI STOL

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: BSALK-1

C

A B

D

Bravo, po visini podesivi školski stol,dimenzije po starosnoj dobi (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 71 cm, 6. dobna skupina: 77 cm, 7. dobna skupina: 83 cm

32

1

1 2 3

Postupno pomična ploča (0-45° stupnjeva)

Fiksirana visina stola.Sigurna struktura

Alfa Special učenički stol A: 120 cm B: 50 cm C: D.S. D: 106 cm

Šifra tipa Tip

BSALK-1 Pomična na jednoj strani, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

BSALK-2 Pomična na 2 strane, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

Plastične papuče brane pod. Vrlo jaki i stabilni skelet MREŽASTA POLICA ZA STVARI

Veličina: 35x20x5 cmŠifra: FR

Novost!

Page 23: HR KATALOG POHIŠTVA

24

BRAVO UČENIČKI STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalom od šperploče, sa skeletom podesive visineŠifra: BSZ

BRAVO STOLICA LJULJAČKOM MEHANIKOM

Osnovni pribor: sa sjedalom od šperploče, sa skeletom podesive visineŠifra: BHSZ

3

2

1

1. Struktura omogućuje elastično sjedenje.

2. Razne visine za razne generacije.

3. Plastične papuče brane pod.

Kod ovih stolica opruge osiguravaju otpimalni položaj koje su od

vulkanizirane gume. Ova mehanika ima 2 stabilnog položaja:

- kada učenika pazi na ploču ili na nastavnika

- kasa se učenika nasloni naprijed, i tada stolica dobro podupire kičmu.

Novost!Bravo stolica ljuljačkom mehanikom

Page 24: HR KATALOG POHIŠTVA

25

Bravo nam

ještaji

33,5 27,5

38

BRAVO STOL ZA KOMPJUTER, ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: BSZA-1

BRAVO STOL ZA KOMPJUTER, ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: BSZA-2

DRŽAČ KOMPJUTERA

Osnovni pribor: s kotačićimaŠifra: SZT-G

80 68

56

140 68

126

4. dobna skupina 38 cm 39 cm 47 cm 70 cm

5. dobna skupina 42 cm 39 cm 47 cm 74 cm

6. dobna skupina 46 cm 39 cm 47 cm 78 cm

7. dobna skupina 50 cm 39 cm 47 cm 82 cm

A: B: C: D:

D

C

A

B

Bravo, po visini podesiva školska stolica,dimenzije po starosnoj dobi

Stolovi imaju skrivane viješalice za kabele.

Komjuterski stolovi imaju otvor za kabele.

STALAK KLAVIJATURE MOŽETE NARUČITI OPCIONALNO

Šifra: KLT

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021

RAL 7035RAL 2004RAL 3020 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010RAL 7046

Page 25: HR KATALOG POHIŠTVA

Skelet stolica i stolova Roma je od

četverokutne cijevi 30x22 mm, a noga od

cijevi promjera 30mm. Stolove pravimo

od laminirane ploče 18 mm, i imaju

2 mm ABS na rubovima iste boje.

Roma namještaji

ROMA UČENIČKI STOL,ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: RS1-LS

ROMA UČENIČKI STOL,ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: RA2-LS

ROMA UČENIČKI STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalom od šperploče, sa skeletom podesive visineŠifra: RSZ

80 68

52

140 68

102

33,5 27,5

38

ROMA STOL ZA KOMPJUTER, ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: RSZA-1

ROMA STOL ZA KOMPJUTER, ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, sa skeletom podesive visine, s viješalicom za torbe Šifra: RSZA-2

DRŽAČ KOMPJUTERA

Osnovni pribor: s kotačićimaŠifra: SZT-G

2.3

Page 26: HR KATALOG POHIŠTVA

Rom

a namještaji

27

Róma učenički stol, za 1 osobu

Róma učenički stol, za 2 osobe

Šifra tipa Tip

RA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

RA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

RA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

RA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

RA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

RA2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 70 cm

A: 120 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 57 cm

D: 109 cm

Plastične papuče brane pod. Jednostavna promjena visine, bez specijalnih oprema.

C

A B

D

Róma, po visini podesivi školski stol,dimenzije po starosnoj dobi (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 71 cm, 6. dobna skupina: 77 cm, 7. dobna skupina: 83 cm

Dimenzije Roma stolica po dobnim skupinama

4. dobna skupina 38 cm 39 cm 47 cm 70 cm

5. dobna skupina 42 cm 39 cm 47 cm 74 cm

6. dobna skupina 46 cm 39 cm 47 cm 78 cm

7. dobna skupina 50 cm 39 cm 47 cm 82 cm

A: B: C: D:

D

C

A

B

MREŽASTA POLICA ZA STVARI

Veličina: 35x20x5 cmŠifra: FR

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021

RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020 RAL 9004 RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046

Page 27: HR KATALOG POHIŠTVA

28

Ovi stolovi se izrađuju od bukove ploče 18 mm, sa držačem

za olovke, i s akrilnim rubovima. Pomične ploče imaju rub za

knjige. Svi Aluflex namještaji mogu se jednostavno staviti u

odgovarajuću poziciju. Skelet od aluminija je super-laka.

Kombinacije boja:

Bukoniva

RAL 9006skelet

ploča

Aluflex namještaji

ALUFLEX UČENIČKI STOL ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s bukovom laminiranom pločom, sa skrivenim kolutićima, sa držačem za olovke, sa podesivom skeletomŠifra: ALA-1

ALUFLEX UČENIČKI STOL ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s bukovom laminiranom pločom, sa skrivenim kolutićima, sa držačem za olovke, sa podesivom skeletomŠifra: ALA-2

ALUFLEX UČENIČKI STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperploče, sa podesivom skeletomŠifra: ALSZ

2.4Pomična ploča stola i

držač za olovke!!

Page 28: HR KATALOG POHIŠTVA

29

Aluflex nam

ještaji

Visinu možete promijeniti bez ikakvog alata.

Mrežasta polica za bilježnice B3

Sa držačem stolica

Skriveni kolutići na nogama

Sjedalo ljuljačke mehanike Laka struktura

C

A B

D

Dimenzije Aluflex učeničkih stolica po dobnim skupinama

Dimenzije Aluflex učeničkih stolova za 2 osobe po dobnim skupinama

Dimenzije Aluflex učeničkih stolova za 1 osobu po dobnim skupinama

4. dobna skupina 38 cm 39 cm 46 cm 70 cm

5. dobna skupina 42 cm 39 cm 46 cm 74 cm

6. dobna skupina 46 cm 39 cm 46 cm 78 cm

7. dobna skupina 50 cm 39 cm 46 cm 82 cm

4. dobna skupina 70 cm 55 cm 64 cm 57 cm 130 cm 55 cm 64 cm 109 cm

5. dobna skupina 70 cm 55 cm 70 cm 57 cm 130 cm 55 cm 70 cm 109 cm

6. dobna skupina 70 cm 55 cm 75 cm 57 cm 130 cm 55 cm 75 cm 109 cm

7. dobna skupina 70 cm 55 cm 82 cm 57 cm 130 cm 55 cm 82 cm 109 cm

A:

A: A:

B:

B: B:

C:

C: C:

D:

D:D:

D

C

A

B

2.4

Page 29: HR KATALOG POHIŠTVA

GEO NAMJEŠTAJI3

Page 30: HR KATALOG POHIŠTVA

31

Geo P

lastic stolice

SJEDALO SE DIŠE

Skelet stolice je od ovalno ravne cijevi a sjedalo

od dvodjelne plastike sa zračnim jastukom.Ove stolice

se preporučaju za laboratorije i kabinete zbog svoje

otpornosti i fleksibilnosti na različite vanjske utjecaje.

Zračna struktura Od reciklirane plastike Elastična struktura Lako čišćenje zbog dobre površine.

Geo Plastic stolice

GEO PLASTIC 2 STOLICA ZA UČENIKE

Osnovni pribor: plastično sjedaloŠifra: GPSZ-2

GEO PLASTIC 1 STOLICA ZA UČENIKE

Osnovni pribor: plastično sjedaloŠifra: GPSZ-1

GEO EXTRA PLASTIC STOLICA ZA UČENIKE

Osnovni pribor: sa podesivom skeletom, plastično sjedaloŠifra: GEPSZ

GEO PLASTIC STOLICA ZA UČENIKE

Osnovni pribor: plastično sjedaloŠifra: GEPFSZ

3

Page 31: HR KATALOG POHIŠTVA

32

I namještaj “Geo” proizvodimo s mogućnošću

podešavanja visine. Preporučujemo ga školama

s različitim dobnim strukturama.

Stolice su od cijevi 38x20 mm, a stolovi od cijevi

50x25. Stolovi su od laminirane ploče 18 mm,

i imaju ABS 2 mm na rubovima.

Geo Extra namještaji

GEO EXTRA UČENIČKI STOLZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, sa skeletom podesive visineŠifra: GEA1-LK

GEO EXTRA UČENIČKI STOL, ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, sa skeletom podesive visineŠifra: GEA2-LK

GEO EXTRA SPECIAL UČENIČKI STOL

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, sa skeletom podesive visineŠifra: GESALK-1

SJEDALO SE DIŠE

GEO EXTRA UČENIČKI STOLICA

Osnovni pribor: sa podesivom skeletom, sa sjedalicom od šperpločeŠifra: GESZ-1

GEO EXTRA PLASTIC STOLICA ZA UČENIKE

Osnovni pribor: sa podesivom skeletom, plastično sjedaloŠifra: GEPSZ-1

3 2

1

Novost!

3.1

Page 32: HR KATALOG POHIŠTVA

33

Geo E

xtra namještaji

Geo Extra učenički, stol za 1 osobu

Geo Extra učenički stol, za 2 osobe

Šifra tipa Tip

GEA1-LK laminatom porkivena ploča 18 mm, ABS na rubovima, zaokružena

GEA1-DK dekoritom pokrivena ploča 20 mm, ABS na rubovima, zaokružena

Šifra tipa Tip

GEA2-LK laminatom porkivena ploča 18 mm, ABS na rubovima, zaokružena

GEA2-DK dekoritom pokrivena ploča 20 mm, ABS na rubovima, zaokružena

A: 80 cm

A: 120 cm

B: 60 cm

B: 60 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 75 cm

D: 115 cm

C

A B

D

Dimenzije Geo Extra stolova po dobnim skupinama (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm, 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm

Plastične papuče brane pod. MREŽASTA POLICA ZA BILJEŽNICE

Veličina: 35x20x5 cmŠifra: FR

KUTIJA ZA ODLAGANJE STVARI

Veličina: 35x20x5 cmŠifra: FD

Dimenzija Geo Extra stolica po dobnim skupinama

4. dobna skupina 37 cm 46 cm 45 cm 76 cm

5. dobna skupina 41 cm 46 cm 45 cm 83 cm

6. dobna skupina 44 cm 46 cm 45 cm 83 cm

7. dobna skupina 50 cm 46 cm 45 cm 86 cm

A: B: C: D:

D

C

A

B

1 2 3

Postupno pomična ploča (0-45° stupnjeva)

Fiksirana visina stola.Sigurna struktura

Alfa Special učenički stol A: 120 cm B: 50 cm C: D.S. D: 106 cm

Šifra tipa Tip

GESALK-1 Pomična na jednoj strani, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

GESALK-2 Pomična na 2 strane, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021

RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020

RAL 9004 RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046

Page 33: HR KATALOG POHIŠTVA

34

Namještaj “Geo” pored estetskih

očekivanja nudi i ergonomično

rješenje europske razine namještaja.

Za uređenje učionice proizvodimo i

razne specijalne dodatke, čime želimo

olakšati svakodnevni posao nastavnika i

učenika. Stolice “Geo” su načinjene od

ovalne čelične cijevi promjera 38x20

mm, a stolovi promjera 50x25 mm.

Geo namještaji

GEO STOL ZA UČENIKE, ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GA1-LK

GEO STOL ZA UČENIKE,ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GA2-LK

GEO SPECIAL UČENIČKI STOL

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločomŠifra: GSALK-1

GEO STOL ZA UČITELJA

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GTA-SZ

GEO 1 UČENIČKA STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalom od šperploče, mogu se slagatiŠifra: GESZ-1

GEO UČENIČKA STOLICA SAERGO TAPECIRANIM SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwwod plastom, tapecirano

GEO PLASTI C 1,STOLICA ZA UČENIKE

Osnovni pribor: plastično sjedalo, mogu se slagatiŠifra: GPSZ-1

GEO 1 UČENIČKA STOLICA LJULJAČKOM MEHANIKOM

Osnovni pribor: sa sjedalom od šperpločeŠifra: GHSZ

ERGONOMIČNI PLAŠTOVI

Detalji na 11.stranici!

32

1

Novost!

3.2

Page 34: HR KATALOG POHIŠTVA

35

Geo nam

ještaji

Harmonične linije, sigurna zaokruženja

Mrežasta polica za stvari Box za odlaganje stvari

GEO stol za učenike, za 1 osobu

GEO stol za učenike, za 2 osobe

Šifra tipa Tip

GA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

GA1-DK dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

GA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

GA2-DK dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 80 cm

A: 120 cm

B: 60 cm

B: 60 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 75 cm

D: 115 cm

C

A B

D

Geo školski stol,dimenzije po starosnoj dobi (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm, 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm, Ekstra visina: 105 mm

Geo školska stolica, dimenzije po starosnoj dobi

4. dobna skupina 37 cm 46 cm 45 cm 76 cm

5. dobna skupina 41 cm 46 cm 45 cm 83 cm

6. dobna skupina 44 cm 46 cm 45 cm 83 cm

7. dobna skupina 50 cm 46 cm 45 cm 86 cm

A: B: C: D:

D

C

A

B

Postupno pomična ploča (0-45° stupnjeva)

Sigurna struktura Plastične papuče brane pod.

31 2

Geo Special učenički stol A: 120 cm B: 60 cm C: D.S. D: 115 cm

Šifra tipa Tip

GSALK-1 Pomična na jednoj strani, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

GSALK-2 Pomična na 2 strane, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021

RAL 7035RAL 2004RAL 3020 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010RAL 7046

Page 35: HR KATALOG POHIŠTVA

36

Ravne linije Geo Linea stolova daju

jednostavniji izgled i znače manje troškove.

Masivni skelet je isti kao i kod osnovnih Geo

namještaja. Harmonizira sa stolicama

svih Geo namještaja.

Geo Linea namještaji

GEO LINEA ŠKOLSKI STOL ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GLA1-LS

GEO LINEA ŠKOLSKI STOL ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GLA2-LS

GEO LINEA STOL ZA UČITELJA

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GLTA-SZ

Ravne linije

- jednostavniji oblik!3.3

Page 36: HR KATALOG POHIŠTVA

37

Geo Linea nam

ještaji

Jednostavni oblik Mrežasta polica za stvari Box za odlaganje stvari

GEO LINEA školski stol za 1 osobu

GEO LINEA školski stol za 2 osobe

Šifra tipa Tip

GLA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

GLA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od uglasta drveta

Šifra tipa Tip

GLA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglasta

GLA2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 80 cm

A: 120 cm

B: 60 cm

B: 60 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 75 cm

D: 115 cm

C

A B

D

Geo Linea školski stol,dimenzije po dobnim skupinama (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm, 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm

GEO 2 UČENIČKA STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalom od šperpločeŠifra: GSZ-2

GEO TAPECIRANA STOLICA

Osnovni pribor: tapeciranoŠifra: GSZ-2K

GEO STOLICA SA PLINKSOM OPRUGOM

Osnovni pribor: sa sjedalom od šperpločeŠifra: GFSZ-2

Geo školska stolica, dimenzije po dobnim skupinama

4. dobna skupina 37 cm 48 cm 43 cm 76 cm

5. dobna skupina 41 cm 48 cm 43 cm 83 cm

6. dobna skupina 44 cm 48 cm 43 cm 83 cm

7. dobna skupina 50 cm 48 cm 43 cm 86 cm

A: B: C: D:

D

C

A

B

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020 RAL 9004RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046

Page 37: HR KATALOG POHIŠTVA

38

83

52 60

35

85 40

52 60

83 83

52 60

83

80 80

75

140 80

13575

120 60

115

Mogu se slagati jedan na drugi!

GEO STOL KOJI SE MOŽE SLAGATI JEDAN NA DRUGI

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GRA

GEO STALAK ZA PROJEKTOR

Osnovni pribor: ormarić se može zaključiti, s kotačićimaŠifra: GIA-SZ

GEO STALAKZA CVIJEĆE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GVT

GEO VITRINA SA STAKLENOM PLOČOM

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GVIT

GEO STOLICA ZA CRTANJE

Osnovni pribor: sjedalo od dekoritaŠifra: GRB

GEO STALAK ZA PROJEKTOR SA BOXOM

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: GIA-MF

GEO STALAK ZA PROJEKTOR

Osnovni pribor: s kotačićimaŠifra: GIA

GEO STOL ZA RAČUNALO ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabeleŠifra: GSZA-2

7541

31 90

4

Page 38: HR KATALOG POHIŠTVA

DERBY

NAMJEŠTAJI4

Page 39: HR KATALOG POHIŠTVA

Namještaj “Derby” osim svrhovitosti, ugodne

forme, stabilnosti, čvrstoće, nudi i povoljne

cijene. Četverokutne cijevi promjera 30*20

mm poznate su po svojoj čvrstoći među

brojnim korisnicima. Radna površina stolova

oplemenjena je laminatom, ABS je na rubovima.

Derby namještaji

4

Page 40: HR KATALOG POHIŠTVA

Derby nam

ještaji

41

C

A B

D

DERBY STOL ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbe Šifra: DA1-LS

DERBY STOL ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbe Šifra: DA2-LS

DERBY SPECIAL UČENIČKI STOL

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, s viješalicom za torbeŠifra: DSALK-1

Derby stol za 1 osobu

Derby stol za 2 osobe

Šifra tipa Tip

DA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

DA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

DA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

DA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

DA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

DA2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 70 cm

A: 120 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 56 cm

D: 56 cm

Derby školski stol,dimenzije po dobnim skupinama (C):4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm, 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm, Ekstra visina: 105 mm

1

1

2

2

3

3

Postupno pomična ploča (0-45° stupnjeva)

Sigurna struktura Plastične papuče brane pod.

Novost!

Derby Special učenički stol A: 120 cm B: 60 cm C: D.S. D: 56 cm

Šifra tipa Tip

DSALK-1 Pomična na jednoj strani, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

DSALK-2 Pomična na 2 strane, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

S ladicom za bilježnice.S viješalicom za torbe na obe strane.

S pločom na prednjem dijelu.

Page 41: HR KATALOG POHIŠTVA

42

ERGONOMIČNI PLAŠTOVI

detalji na 10.stranici

DERBY UČENIČKA STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperploče, mogu se slagatiŠifra: DSZ

DERBY STOLICA LJULJAČKOM MEHANIKOM

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperpločeŠifra: DHSZ

DERBY UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwod plaštom Šifra: DESZ

DERBY TAPERICANA STOLICA

Osnovni pribor: tapecirano, mogu se slagatiŠifra: DSZ-K

3

2 1

1. Struktura omogućuje elastično sjedenje.

2. Sjedalo od šperploče.

3. Plastične papuče brane pod.

Novost!Derby stolica ljuljačkom mehanikom

Page 42: HR KATALOG POHIŠTVA

Derby nam

ještaji

DERBY STOL ZA ČITANJE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: DOA

Komjuterski stolovi imaju otvor za kabele.

Stolovi imaju skrivane viješalice za kabele.

DERBY STOL ZA KOMPJUTER,ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabele, s viješalicom za torbeŠifra: DSZA-1

DERBY STOL ZA RAČUNALO,ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabele, s viješalicom za torbe Šifra: DSZA-2

Derby školska stolica, dimenzije po dobnim skupinama

4. dobna skupina 65 cm 68 cm 75 cm 66 cm

5. dobna skupina 72 cm 68 cm 75 cm 66 cm

6. dobna skupina 75 cm 68 cm 75 cm 66 cm

7. dobna skupina 82 cm 68 cm 75 cm 66 cm

A: B: C: D:

D

C

A

B

75

80 68

6675

140 68

130

STALAK ZA KLAVIJATURE MOŽETE NARUČITI OPCIONALNO.

Šifra: KLT

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020 RAL 9004 RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046

Page 43: HR KATALOG POHIŠTVA

44

75

120 68

110 75

120 68

7075

120 68

110

DERBY UČITELJSKI STOL S LADICOM

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: DTA-1F

DERBY UČITELJSKI STOL SA 2LADICE,LAMINIRANA PLOČA STOLA

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: DTA-2F

DERBY UČITELJSKI STOL SAORMARIĆEM NA ZAKLJUČAVANJE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola Šifra: DTA-SZ

5

Page 44: HR KATALOG POHIŠTVA

NORA NAMJEŠTAJI

5

Page 45: HR KATALOG POHIŠTVA

Kostur je načinjen od čelične cijevi, promjera 30

mm, i imaju plastične papuče. Stolovi su

učvršćeni horizontalno i dijagonalno. Ploče su

od laminirane ploče 18 mm i imaju ABS iste

boje na rubovima.

Nora namještaji

5

Page 46: HR KATALOG POHIŠTVA

47

Nóra nam

ještaji

NORA stol za 1 osobu

NORA stol za 2 osobe

Šifra tipa Tip

NA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

NA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

NA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

NA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

NA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

NA2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 70 cm

A: 130 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 57 cm

D: 109 cm

C

A B

D

Nora školski stol,dimenzije po dobnim skupinama (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm, 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm, Ekstra visina: 105 mm

NORA STOL ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbe Šifra: NA1-LS

NORA STOL ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbe Šifra: NA2-LS

NORA SPECIAL UČENIČKI STOL

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, s viješalicom za torbe Šifra: NSALK-1

1 2 3

1

2 3

Postupno pomična ploča (0-45° stupnjeva)

Sigurna struktura

S vrlo jakom T-skeletom.

Plastične papuče brane pod.

Novost!

Nora Special učenički stol A: 130 cm B: 50 cm C: D.S. D: 106 cm

Šifra tipa Tip

NSALK-1 Pomična na jednoj strani, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

NSALK-2 Pomična na 2 strane, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

MREŽASTA POLICA ZA STVARI

Veličina: 35x20x5 cmŠifra: FR

BOX ZA ODLAGANJE STVARI

Veličina: 38x22x10 cmŠifra: FD

Page 47: HR KATALOG POHIŠTVA

48

ERGONOMIČNI PLAŠTOVI

Detalji na 12.stranici

NORA UČENIČKA STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperploče, mogu se slagatiŠifra: NSZ

NORA STOLICA LJULJAČKOM MEHANIKOM

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperpločeŠifra: NHSZ

NORA UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwod plaštomŠifra: NESZ

NORA TAPERICANA STOLICA

Osnovni pribor: tapecirano, mogu se slagatiŠifra: NSZ-K

3

21

1. Struktura omogućuje elastično sjedenje.

2. Sjedalo od šperploče.

3. Plastične papuče brane pod.

Novost!Nora stolica ljuljačkom mehanikom

Page 48: HR KATALOG POHIŠTVA

49

Nora nam

ještaji

NORA STOL ZA RAČUNALO ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabele, s viješalicom za torbeŠifra: NSZA-1

NORA STOL ZA RAČUNALO, ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabele, s viješalicom za torbeŠifra: NSZA-2

Nora školska stolica, dimenzije po dobnim skupinama

4. dobna skupina 37 cm 40 cm 46 cm 65 cm

5. dobna skupina 41 cm 40 cm 46 cm 77 cm

6. dobna skupina 44 cm 40 cm 46 cm 77 cm

7. dobna skupina 50 cm 40 cm 46 cm 86 cm

A: B: C: D:

D

C

A

B

75

80 80

6675

140 68

130

Komjuterski stolovi imaju otvor za kabele.

Stolovi imaju skrivane viješalice za kabele.

STALAK ZA KLAVIJATURE MOŽETE NARUČITI OPCIONALNO

Šifra: KLT

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020 RAL 9004 RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046

Nova konstrukcija!Fiksiranom stalakom računala!

Page 49: HR KATALOG POHIŠTVA

50

75

120 68

11075

120 68

11075

120 68

67

83

52 60

83

52 60

NORA UČITELJSKI STOLSA ORMARIĆEM NA ZAKLJUČAVANJE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: NTA-SZ

NORA UČITELJSKI STOL S LADICOM

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: NTA-1F

NORA STOL ZA PROJEKTOR

Šifra: NIA

NORA STOL ZA PROJEKTOR SA BOXOM

Osnovni pribor: plastični boxŠifra: NIA-MF

NORA UČITELJSKI STOL SA 2 LADICE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: NTA-2F

6

Page 50: HR KATALOG POHIŠTVA

ATLAS

NAMJEŠTAJI6

Page 51: HR KATALOG POHIŠTVA

Jednostavne, pravilne forme, te princip

svrhovitosti karakteriziraju namještaj “Atlas” koji

se idealno prilagođava u harmonični i disciplirani

red u školi. Masivni, stabilni kostur od ovalne

cijevi , promjera 50x22 mm sa zaštitnim gumenim

papučicama te čvrsto dijagonalno učvršćenje

kostura, garantiraju trajnost i prikladnost za

intenzivnu uporabu.

Atlas namještaji

6

Page 52: HR KATALOG POHIŠTVA

53

Atlas nam

ještaji

ATLAS stol za 1 osobu

ATLAS stol za 2 osobe

Šifra tipa Tip

ATA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

ATA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

ATA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

ATA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

ATA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

ATA2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 70 cm

A: 130 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 57 cm

D: 115 cm

C

A B

D

ATLAS školski stol,dimenzije po dobnim skupinama (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm, 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm, Ekstra visina: 105 mm

ATLAS STOL ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbeŠifra: ATA1-LS

ATLAS STOL ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbeŠifra: ATA2-LS

ATLAS SPECIAL UČENIČKI STOL

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, s viješalicom za torbe Šifra: ATSALK-1

Novost!

1 2 3

1

23

Postupno pomična ploča (0-45° stupnjeva)

Sigurna struktura S vrlo jakom T-skeletom.

Atlas Special učenički stol A: 130 cm B: 50 cm C: D.S. D: 115 cm

Šifra tipa Tip

ATSALK-1 Pomična na jednoj strani, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

ATSALK-2 Pomična na 2 strane, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

MREŽASTA POLICA ZA STVARI

Veličina: 35x20x5 cmŠifra: FR

BOX ZA ODLAGANJE STVARI

Veličina: 38x22x10 cmŠifra: FD

Viješalicom za torbe na obe strane.

Page 53: HR KATALOG POHIŠTVA

54

ATLAS 1 UČENIČKA STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperploče, mogu se slagatiŠifra: ATSZ-1

ATLAS 2 UČENIČKA STOLICA

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperploče, mogu se slagatiŠifra: ATSZ-2

ATLAS STOLICA LJULJAÈKOM MEHANIKOM

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperpločeŠifra: ATHSZ

ERGONOMIČNI PLAŠTOVI

Detalji na 9.stranici

ATLAS TAPECIRANA STOLICA

Osnovni pribor: tapecirano, mogu se slagatiŠifra: ATSZ-K

ATLAS UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: tapecirano, mogu se slagatiŠifra: ATESZ

3

2 1

1. Struktura omoguæuje elastično sjedenje.

2. Sjedalo od šperploče.

3. Plastične papuče brane pod.

Novost!Atlas stolica ljuljačkom mehanikom

Page 54: HR KATALOG POHIŠTVA

55

Atlas nam

ještaji

STALAK ZA KLAVIJATURE MOŽETE NARUČITI OPCIONALNO

Šifra: KLT

ATLAS STOL ZA RAČUNALO ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabele, s viješalicom za torbeŠifra: ATSZA-1

ATLAS STOL ZA RAČUNALO ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabele, s viješalicom za torbeŠifra: ATSZA-2

D

C

A

B

5. dobna skupina 41 cm 50 cm 45 cm 76 cm 41 cm 50 cm 38 cm 76 cm

6. dobna skupina 44 cm 50 cm 48 cm 79 cm 44 cm 50 cm 38 cm 79 cm

7. dobna skupina 50 cm 50 cm 48 cm 86 cm 50 cm 50 cm 38 cm 86 cm

A: A: B: B: C: C: D:D:

ATLAS 2 školska stolica, dimenzije po dobnim skupinama

ATLAS 1 školska stolica, dimenzije po dobnim supinama

ATLAS STOL ZA ČITANJE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: ATOA

75

80 68

6675

140 68

126

Komjuterski stolovi imaju otvor za kabele.

Stolovi imaju skrivane viješalice za kabele.

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020 RAL 9004 RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046

Page 55: HR KATALOG POHIŠTVA

56

120 68

10775

120 68

10775

120 68

67

ATLAS UČITELJSKI STOL SA LADICOM

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: ATTA-1F

ATLAS UČITELJSKI STOL SA 2 LADICE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: ATTA-2F

ATLAS UČITELJSKI STOLSA ORMARIĆEM NA ZAKLJUČAVANJE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: ATTA-SZ

Page 56: HR KATALOG POHIŠTVA

BOTOND

NAMJEŠTAJI

7

Page 57: HR KATALOG POHIŠTVA

„Botond” je zgodna boja na paleti naših

namještaja. Vitke, ali jake noge sa velikim

plastikama protiv klizanja djeluju kompaktno

i u istom vremenu masivno. Noge stolova su

od čelične cijevi promjera 40 mm. Stolovi sa

dekorativnim laminatom imaju prednji dio

i policu za bilježnice od laminirane ploče.

Botond namještaji

7

Page 58: HR KATALOG POHIŠTVA

59

Botond nam

ještaji

BOTOND STOL ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbe Šifra: BOA1-LS

BOTOND STOL ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbe Šifra: BOA2-LS

BOTOND SPECIAL UČENIČKI STOL

Osnovni pribor: s pomičnom laminiranom pločom, s viješalicom za torbeŠifra: BOSALK-1

Botond stol za 1 osobu

BOTOND stol za 2 osobe

Šifra tipa Tip

BOA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

BOA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

BOA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

BOA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

BOA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

BOA2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 70 cm

A: 130 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 53 cm

D: 112 cm

C

A B

D

Botond školski stol,dimenzije po dobnim skupinama (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm, 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm, Ekstra visina: 105 mm

Novost!

1

1

2

2

3

3

Postupno pomična ploča (0-45° stupnjeva)

Sigurna struktura Plastične papuče brane pod.

Botond Special učenički stol A: 130 cm B: 50 cm C: D.S. D: 112 cm

Šifra tipa Tip

BOSALK-1 Pomična na jednoj strani, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

BOSALK-2 Pomična na 2 strane, zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

S ladicom za bilježnice.Viješalica za torbe na obe strane. Strogi i jaki skelet od cijevi 40 mm.

Page 59: HR KATALOG POHIŠTVA

60

BOTOND TAPECIRANA STOLICA

Osnovni pribor: tapecirana stolicaŠifra: BOSZ-K

BOTOND UČENIČKA STOLICA SA ERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwood plaštomŠifra: BOESZ

BOTOND STOLICA LJULJAČKOM MEHANIKOM

Osnovni pribor: sjedalo od šperpločeŠifra: BOHSZ

BOTOND UČENIČKA STOLICA

Osnovni pribor: sjedalo od šperploče, Šifra: BOSZ

3

2 1

1. Struktura omogućuje elastično sjedenje.

2. Sjedalo od šperploče.

3. Plastične papuče brane pod.

Novost!Botond stolica ljuljačkom mehanikom

Page 60: HR KATALOG POHIŠTVA

61

Botond nam

ještaji

33,5 27,5

38

DRŽAČ RAČUNALA

Šifra: SZT-G

BOTOND STOL ZA RAČUNALO ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabele, s viješalicom za torbeŠifra: BOSZA-1

BOTOND STOL ZA RAČUNALO ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s otvorom za kabele, s viješalicom za kabele, s viješalicom za torbeŠifra: BOSZA-2

Botond školska stolica, dimenzije po dobnim skupinama

4. dobna skupina 37 cm 40 cm 46 cm 65 cm

5. dobna skupina 41 cm 40 cm 46 cm 77 cm

6. dobna skupina 44 cm 40 cm 46 cm 77 cm

7. dobna skupina 50 cm 40 cm 46 cm 86 cm

A: B: C: D:

D

C

A

B

75

80 68

6675

140 68

120

Komjuterski stolovi imaju otvor za kabele.

Stolovi imaju skrivane viješalice za kabele.

STALAK ZA KLAVIJATURE MOŽETE NARUČITI OPCIONALNO

Šifra: KLT

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020 RAL 9004 RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046

Page 61: HR KATALOG POHIŠTVA

62

75

120 68

10775

120 68

10775

120 68

67

BOTOND UČITELJSKI STOL SA LADICOM

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: BOTA-1F

BOTOND UČITELJSKI STOL SA 2 LADICE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: BOTA-2F

BOTOND UČITELJSKI STOLSA ORMARIĆEM NA ZAKLJUČAVANJE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: BOTA-SZ

8

Page 62: HR KATALOG POHIŠTVA

OBIČNI UČENIČKI

STOLOVI I KLUPE

8

Page 63: HR KATALOG POHIŠTVA

64

8.1Skelet stolova je od četverokutnih cijevi

promjera 20x20 mm, a ploče su od

laminirane ploče 18 mm, i imaju plastièni

ABS 2 mm. Ploče stolova su fiksirani

prelaznim vijakom.

UČENIČKI STOL OD ČETVEROKUTNIH CIJEVI ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbe Šifra: NCSA1-LS

UČENIČKI STOL OD ČETVEROKUTNIH CIJEVI ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbe Šifra: NCSA2-LS

UČENIČKI STOL OD ČETVEROKUTNIH CIJEVI ZA 3 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stola, s viješalicom za torbe Šifra: NCSA3-LS

Stolovi i stolice od četverokutnih cijevi

Odlični razmjer

cijene i vrijednost

i!

Page 64: HR KATALOG POHIŠTVA

65

Stolovi i stolice od četverokutnih cijevi

Učenički stol od četverokutnih cijevi za 1 osobu

Učenički stol od četverokutnih cijevi za 2 osobe

Učenički stol od četverokutnih cijevi za 3 osobe

Šifra tipa Tip

NCSA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

NCSA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

NCSA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

NCSA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

NCSA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

NCSA-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

NCSA3-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

NCSA3-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

A: 70 cm

A: 120 cm

A: 180 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

C: D.S.

C: D.S.

C: D.S.

D: 56 cm

D: 96 cm

D: 156 cm

C

A B

D

Učenički stol od četverokutnih cijevi,dimenzije po dobnim skupinama (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm, 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm

S piolicom za bilježnice.. S pločom na prednjem dijelu.Viješalice za torbe na obe strane.

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020 RAL 9004 RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046

Page 65: HR KATALOG POHIŠTVA

66

POJAČANA STOLICA ZAUČIONICU

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperploče, 5,6,7 dobna skupinaŠifra: ESZ-567

STOLICA ZA UČIONICU

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperploče, 5,6,7 dobna skupinaŠifra: TASZ-567

STOLICA ZA UČIONICU

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperploče, 4 dobna skupinaŠifra: TASZ-4

UČENIČKI STOL OD CIJEVNOG SKELETA 22 MM

Osnovni pribor: sa sjedalicom od šperploče, 5,6,7 dobna skupinaŠifra: TSZ-22CS

D

C

A

B

Pojačana stolica za učionicu, dimenzije po starosnoj dobi

Stolica za učionicu, dimenzije po starosnoj dobi

4. dobna skupina 37 cm 40 cm 35 cm 73 cm - - - -

5. dobna skupina 41 cm 40 cm 42 cm 77 cm 41 cm 40 cm 42 cm 77 cm

6. dobna skupina 44 cm 40 cm 42 cm 80 cm 44 cm 40 cm 42 cm 80 cm

7. dobna skupina 50 cm 40 cm 42 cm 86 cm 50 cm 40 cm 42 cm 86 cm

A: A: B: B: C: C: D:D:

Page 66: HR KATALOG POHIŠTVA

67

Stolovi i stolice od četverokutnih cijevi

ERGONOMIČNI PLAŠTOVI

detalji na 13.stranici

UČENIČKA STOLICA SA PISAĆOM PLOČOM

Osnovni pribor: sjedalo od šperploče, pisaća pločaŠifra: ITSZ

UČENIČKA STOLICA SAERGO SJEDALOM

Osnovni pribor: sa Soliwod plaštomŠifra: SESZ

E RGOUČENIČKA STOLICA

Osnovni pribor: sa plaštom od šperpločeŠifra: ETSZ

Učenička stolica sa ERGO sjedalom, dimenzije po dobnim skupinama

4. dobna skupina 37 cm 40 cm 35 cm 73 cm

5. dobna skupina 41 cm 40 cm 42 cm 77 cm

6. dobna skupina 44 cm 40 cm 42 cm 80 cm

7. dobna skupina 50 cm 40 cm 42 cm 86 cm

A: B: C: D:

D

C

A

B

Page 67: HR KATALOG POHIŠTVA

68

8.2 8.3

C-LINE STOL ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: laminirana ploča stola, polica za bilježnice, viješalica za torbeŠifra: CFA2-LS

C-LINE STOL ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: laminirana ploča stola, polica za bilježnice, viješalica za torbeŠifra: CFA1-LS

C-Line stolovi

C-Line stol za 1 osobu

C-Line stol za 2 osobe

Šifra tipa Tip

CFA1-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

CFA1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

CFA1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

Šifra tipa Tip

CFA2-LS Ploča s laminatom, s ABS trakom na rubovima, uglast

CFA2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

CFA2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

A: 70 cm

A: 120 cm

B: 50 cm

B: 50 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: 56 cm

D: 56 cm

C

A B

D

C-Line školski stol,dimenzije po dobnim skupinama (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm, 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm

Dolnji dio noge ovih stolova je cijev promjera 30 mm, i imaju plastične papuče.

Struktura noga je od čelične cijevi 60x20, a držač ploče je od cijevi 30x20 mm.

Gornja i prednja ploča su od laminirane ploče 2 mm, i imaju ABS iste boje.

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020 RAL 9004 RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046

Page 68: HR KATALOG POHIŠTVA

69

8.3

C-Line stolovi, Tradicionalna klupa

D

TRADICIONALNA KLUPA ZA 2 OSOBE

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: HP2-LK

TRADICIONALNA KLUPA ZA 1 OSOBU

Osnovni pribor: s laminiranom pločom stolaŠifra: HP1-LK

Tradicionalna klupa

Tradicionalna klupa za 1 osobu

Tradicionalna klupa za 2 osobe

Šifra tipa Tip

HP1-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

HP1-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

HT-1 Poleđina se može naručiti opcionalno

Šifra tipa Tip

HP2-LK zaokružena laminirana ploča 18 mm, ABS na rubovima

HP2-DS dekoritom pokrivena ploča 20 mm, s rubovima od tvrdog drveta

HT-2 Poleđina se može naručiti opcionalno

A: 70 cm

A: 120 cm

B: 40 cm

B: 40 cm

C: D.S.

C: D.S.

D: D.S.

D: D.S.

C

A BDimenzije visine stola tradicionalnih klupa po dobnim skupinama (C): 4. dobna skupina: 65 cm, 5. dobna skupina: 72 cm 6. dobna skupina: 75 cm, 7. dobna skupina: 82 cm

Visina sjedenja tradicionalnog klupa po dobnim skupinama (D): 4. dobna skupina: 37 cm, 5. dobna skupina: 41 cm 6. dobna skupina: 44 cm, 7. dobna skupina: 50 cm

Siva 314

Uzorci laminirane ploče u bojama imitacije drveta

Hrastovina sa pacom

Bio borSrebrni jasenPlavi planinski javor

BijeliZeleni planinski javor

Bukovina Savarija

Hrastovina Lanti

Trešnja

RAL 1015

Uzorci boja skeleta

RAL1021 RAL 7035 RAL 2004 RAL 3020 RAL 9004 RAL 6005 RAL 3005 RAL 5010 RAL 7046