Hovedresultat matematikk 8. trinn ... ¢â‚¬â€œ i matematikk og i naturfag ¢â‚¬â€œ p£¥ 4. trinn og p£¥ 8. trinn

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hovedresultat matematikk 8. trinn ... ¢â‚¬â€œ i matematikk og...

 • TIMSS 2011

  Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo

 • Framgang i Norge, men fortsatt langt

  fram

  Tilbakegang i Sverige og Finland

  Matematikk og naturfag 8. trinn og 4. trinn

 • Matematikk

 • 420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  1995 2003 2007 2011

  8. trinn

  4. trinn

  Skalamidtpunkt

 • -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

  Malaysia

  Ungarn

  Jordan

  Romania

  Sverige

  Armenia

  Makedonia

  New Zealand

  Hongkong

  Australia

  Japan

  Litauen

  Iran

  USA

  Singapore

  Bahrain

  England

  Slovenia

  Norge

  Palestina

  Tunisia

  Italia

  Libanon

  Sør-Korea

  Taiwan

  Chile

  Russland

  -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

  Ungarn

  New Zealand

  Armenia

  Belgia

  Litauen

  Nederland

  Italia

  Russland

  England

  Singapore

  Australia

  Tunisia

  Japan

  USA

  Hongkong

  Taiwan

  Slovenia

  Iran

  Norge

 • 420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  1995 1999 2003 2007 2011

  Finland

  Norge

  Sverige

  Skalamidtpunkt

 • 420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  1995 2003 2007 2011

  Danmark

  Norge

  Sverige

  Skalamidtpunkt

 • Norge 5. trinn: 549 poeng – alder 10,7

 • Framgang, men langt fram

 • 400

  420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  600

  Tall Algebra Geometri Statistikk

  Finland Norge Sverige

  400

  420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  600

  Tall Algebra Geometri Statistikk

  Australia Italia Japan

  Norge Slovenia

  ALGEBRA

 • 400

  420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  600

  Tall Geometri Statistikk

  Danmark Finland

  Norge Sverige

  400

  420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  600

  Tall Geometri Statistikk

  Australia Italia Japan

  Norge Slovenia

  Tall

 • 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

  1995

  2003

  2007

  2011

  Under lavt nivå Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå Avansert nivå

  Svikter skolen de flinke elevene?

 • 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

  Slovenia

  Japan

  Italia

  Australia

  Finland

  Sverige

  Norge

  Under lavt nivå Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå Avansert nivå

  Samfunnet trenger mange med gode kunnskaper i realfag

 • Naturfag

 • 420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  1995 2003 2007 2011

  8. trinn

  4. trinn

  Skalamidtpunkt

 • -100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

  Malaysia

  Makedonia

  Jordan

  Armenia

  Hongkong

  Ungarn

  Sverige

  Palestina

  England

  New Zealand

  Australia

  Taiwan

  Litauen

  Romania

  USA

  Norge

  Sør-Korea

  Japan

  Italia

  Singapore

  Libanon

  Bahrain

  Iran

  Slovenia

  Russland

  Tunisia

  Chile

  Ghana

  -100-90-80-70-60-50-40-30-20-10 0 10 20 30 40 50

  New Zealand

  Armenia

  England

  Belgia

  Hongkong

  Australia

  Taiwan

  Litauen

  Ungarn

  Nederland

  Italia

  USA

  Japan

  Singapore

  Russland

  Norge

  Slovenia

  Tunisia

  Iran

 • 420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  1995 1999 2003 2007 2011

  Finland

  Norge

  Sverige

  Skalamidtpunkt

 • 420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  1995 2003 2007 2011

  Danmark

  Norge

  Sverige

  Skalamidtpunkt

 • Norge 5. trinn: 541 poeng – Alder 10,7

 • 400

  420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  600

  Biologi Kjemi Fysikk Geofag

  Finland Norge Sverige

  400

  420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  600

  Biologi Kjemi Fysikk Geofag

  Australia Italia Japan

  Norge Slovenia

  Fysikk

 • 400

  420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  600

  Biologi Fysikk/Kjemi Geofag

  Danmark Finland Norge Sverige

  400

  420

  440

  460

  480

  500

  520

  540

  560

  580

  600

  Biologi Fysikk/Kjemi Geofag

  Australia Italia Japan

  Norge Slovenia

  Fysikk/kjemi

 • 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

  1995

  2003

  2007

  2011

  Under lavt nivå Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå Avansert nivå

  Svikter skolen de flinke elevene?

 • Læringsmiljø og prestasjoner

  i Norge i 2011

 • Veldig høy vekt

  Høy vekt

  Middels vekt

  Prosent Prestasjon Prosent Prestasjon Prosent Prestasjon

  Matematikk 3 501 61 482 36 464

  Naturfag 2 * 64 499 34 483

  1)Lærernes forståelse av målene i læreplanen 2) I hvilken grad lærerne lykkes med å iverksette læreplanen 3) Lærernes forventninger til elevenes prestasjoner 4) Foreldrenes støtte til elevenes skolearbeid 5) Elevenes ønske om å gjøre det bra på skolen

 • Nesten aldri

  Omtrent månedlig

  Omtrent ukentlig

  Prosent Prestasjon Prosent Prestasjon

  Prosent Prestasjon

  Matematikk 77 477 19 473 4 446

  Naturfag 77 497 19 490 4 464

  1) Jeg ble gjort narr av eller ertet 2) Andre elever lot meg ikke få være med på leker eller aktiviteter 3) Noen spredte løgner om meg 4) Noe ble stjålet fra meg 5) Jeg ble slått eller skadet av andre elever 6) Andre elever fikk meg til å gjøre ting jeg ikke hadde lyst til

 • Utvikling av læringsmiljøet i Norge

  2007 til 2011

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Veldig høy Høy Middels Lav Veldig lav

  2007 2011

  Lærere på begge trinn og i begge fag rapporterer om økt trivsel i jobben fra 2007 til 2011

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  2007 2011

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Veldig høy Høy Middels Lav Veldig lav

  2007 2011

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Veldig høy Høy Middels Lav Veldig lav

  2007 2011

 • 0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Veldig

  høy

  Høy Middels Lav Veldig

  lav 2007 2011

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Veldig

  høy

  Høy Middels Lav Veldig lav

 • Oppfølging og bruk av lekser

  i Norge i 2007 og 2011

  (bare på 8. trinn)

 • 0 %

  10 %

  20 %

  30 %

  40 %

  50 %

  60 %

  70 %

  80 %

  90 %

  100 %

  2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011

  Lar elevene selv rette leksene Diskuterer leksene i gruppen Sjekker om leksene er gjort Lar leksene telle på karakteren

  Alltid/nesten alltid Av og til Aldri/nesten aldri

  Positivt at leksene bruker mer som utgangspunkt for videre læring – og mindre til formell karaktersetting

 •  Framgang i TIMSS 2011:

  – i matematikk og i naturfag

  – på 4. trinn og på 8. trinn

   MEN fortsatt langt fram til norske elever har gode kunnskaper i realfag

   Svake punkter som må forbedres:

  ◦ ALGEB