36
ZakenmagaZine voor ondernemers, bestuurders en managers in den Helder e.o. ondernemers vinden elkaar in den Helder jaargang 2013 editie 03 de weg naar succes gaat niet alleen omHoog vormgeving en druk Zeeman reclamegroep bv Volg ons op twitter twitter.com/hovdenhelder

HOV MAGAZINE NR. 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HOV Magazine is een zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers uit Den Helder e.o.

Citation preview

Page 1: HOV MAGAZINE NR. 3

ZakenmagaZine voor ondernemers, bestuurders en managers in den Helder e.o.

ondernemers vinden elkaar in den Helder

j a a r g a n g 2 0 13e d i t i e 0 3

de weg naar succes gaat niet alleen omHoog

vorm

gevi

ng e

n dr

uk Z

eem

an r

ecla

meg

roep

bv

Volg ons op twitter

twitter.com/hovdenhelder

Page 2: HOV MAGAZINE NR. 3

Colofon

Ravelijncenter 4 | Den Helder | T 0223-612363 | www.deschakelwonen.nl

Lokaal vakwerk

In talloze kleuren

Robuuste bank.Leverbaar in diversestoffen en verrassende uitvoeringen.

vanaf 1495,-

modellen van de Schakel zijn puur Hollands vakwerk van topkwaliteit en worden gemaakt van alleen de allerbeste materialen!

NIEUWE COLLECTIE

MODEL

LANGE JAAP

is exclusief verkrijgbaar bijis exclusief verkrijgbaar bij

Slimmer ondernemen? Univé maakt úw puzzel compleet!

www.unive-denhelder.nl

Wij hebben slechts één doel: u als ondernemer centraal zetten. Wij bieden u een totaaladvies waar ú wat aan heeft en nemen u het werk rondom uw verzekeringen graag uit handen. Zo kunt u al uw aandacht op uw bedrijf vestigen.

Daar plukt ú de vruchten van!

Univé Den Helder Prins Hendriklaan 2

T (0223) 61 31 31 E [email protected]

Page 3: HOV MAGAZINE NR. 3

hov magazineEen uitgave van de Helderse Ondernemers Vereniging.De eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling van het blad ligt bij de redactiecommissie. Artikelen van bestuursleden worden geschreven namens het bestuur, dus niet op persoonlijke titel. Het opnemen van ingezonden brieven betekent niet dat de redactiecommissie het daar inhoudelijk mee eens is. De redactiecommissie heeft het recht ingezonden brieven in te korten of te weigeren.

uitgeverZeeman reclamegroep bv i.s.m. Helderse ondernemers vereniging

vormgeving en grafische productieZeeman reclamegroep bv

advertentie-acquisitieZeeman reclamegroep bv, menno Zeeman 06 22136723

FotografieZeeman reclamegroep bv, erwin vader

tekstenZeeman reclamegroep bv, Frits van Wolveren

redactieZeeman reclamegroep bvindustrieweg 27 | 1785 ag den Helder | tel. 0223 523006

redactiecommissiem.g.C. (mark) Poldner, m. (minet) oomsbedrijfsprofielen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

auteursrechtHet auteursrecht op de gehele inhoud van dit tijdschrift wordt door de uitgever voorbehouden.

hovde Helderse ondernemers vereniging is opgericht op 15 januari 1985 en ingeschreven onder nummer v636226 bij de kamer van koophandel in alkmaar. Het bestuur van de Hov is als volgt samengesteld:

Bestuurvoorzitter: ing P.P. (Peter Paul) solkeszPenningmeester: j. (joop) de jong r.a.secretaris: m. (minet) oomsleden: ir. k.j. (kees-jan) tuin j. (janneke) kostelijk m.g.C. (mark) Poldner

secretariaat hovPostbus 325 | 1780 aH den Helder | tel.0223-757095. mob.: 06 30456476 | [email protected] | www.hovdenhelder.nl

Penningmeester hovj. (joop) de jong r.a.Zwanenbalg 1914 | 1788 ZH den Heldertel.: 90223) 531528 | mob.: 06 53271788 | e-mail: [email protected]: abn amro 58.74.51.572lidmaatschap: € 125,- per jaar(let op! 2013 afwijkende contributie i.v.m. sail)

Colofon voorwoord“ de weg naar succes gaat niet alleen omhoog”u zult mogelijk denken “wat een depressieve opening van het nieuwe jaar”… maar niets is minder waar. met de aftrap van het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie van de Hov in ons prachtige Fort kijkduin, is gebleken dat het ons minder maar nog steeds goed gaat. We hebben een fantastische en succesvolle winnaar als ondernemer van het jaar in de persoon van jan veenendaal en zijn talrijke familie. Want zoals hij het verwoordde, “ik heb vaak alleen maar het idee, ik neem het voortouw, maar anderen doen vervolgens al het harde werk… en samen kom je tot een vruchtbaar resultaat.” en zo is het inderdaad, want de grootste successen zullen eerder het gevolg zijn van samenwerking dan van conflicten. en dat succes gloort ook voor ons als inwoners en ondernemers in den Helder. dat betekent niet dat het alleen Hosanna is dat er zal klinken. de weg naar succes is lang en leidt niet alleen omhoog. enkele jaren geleden hebben we met elkaar, bevolking, politiek en wij als ondernemers afspraken gemaakt en geven daar gedurende de jaren invulling aan. met die afspraken kun je het wel of niet eens zijn, dat is altijd zo. maar een democratisch besluit wordt altijd zo veel sterker als de minderheid na het nemen ervan, zich er ook achter schaart.

lees verder op pagina 15.

Page 4: HOV MAGAZINE NR. 3

inhoud

Middenweg 166a

1782 BL Den Helder

T. 0223 627141

F. 0223 621246

www.vermeerschuttemusen.nl

Dienstverlening met meerwaarde

Vermeer Schutte & MusenG E R E C H T S D E U R W A A R D E R S • J U R I S T E N • I N C A S S O

D I E N S T V E R L E N I N G M E T M E E R W A A R D E

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:

• Nieuwbouw• Verbouw• Onderhoud• Renovatie• Dakkapellen• Serres• Kozijnen, ramen en deuren in hardhout en kunststof• etc. etc. Vraag naar de mogelijkheden.

AANEMERSBEDRIJF

GERARD BORSTKortevliet 36 - 1786 PL Den Helderwww.gerardborst.nl • tel. (0223) 63 74 29

Page 5: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

5

06

19

24

32

succes: leF om te innoverenvan brederode verf & Wonen biedt totaaloplossing voor woningen en ontzorgen de klant06

ondernemers wachten te lang met vragen van hulPjoop de jong, Wim Wilms en lieuwe meijer16

crisisjarenColumn arnold verhoeks23

het gaat om een comPacte Binnenstadruud Wegman en stef van amesfoort (Hob)24

de natuurlijke sParringPartner van ondernemersgerben Creutzberg en jan de beurs (knuwer advocaten)28

ondernemer van het jaar 2012jan veenendaal (lightweight Containers)32

de halve van den heldereen tweedaags evenement voor jong en oud31

atlantis handelshuis starter van het jaar 201219

ons succes schuilt in ons sPecialismeHenk van arem, Holland safety20

succes: maximale tevredenheid van onze oPdrachtgeversgreens & garden: de kwaliteit van ons werk!09

john Boltendal

jooP de jong en wim wilms

mike venekamP

henk van arem

ruud wegman en steF van amesFoort

jan veenendaal

inhoud

16

20

Page 6: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

6

Professionele schilders en particulieren hebben bij bre-derode verf & Woning hun eigen ingang. de winkel is met verf gericht op particulieren. daarentegen met wo-ninginrichting, buitenzonwering en vloeren zowel parti-culier als bedrijven. en de verfhandel totaal verf is voor de professionele schilder. john boltendal is er gelukkig mee, want beide typen klanten dragen bij aan het suc-ces van het bedrijf. Wat is voor hem succes? “voor mij is succes dat je uit hetgeen je doet voldoening haalt.” john boltendal vindt het woord ‘succes’ wel een lastig woord. er zijn zoveel betekenissen: geluk, voorspoed, iets lukt of het werk is geslaagd. voor hem hangt succes samen met enthousi-asme , doorzettingsvermogen en het besef dat succes eveneens in de kleine dingen zit. “en weten waar je niet goed in bent. laat dat aan een ander over en besef dat succes tijdelijk is!” Zakelijk succes is voor hem ook het zo optimaal mogelijk inspelen op trends en het lef hebben om regelmatig te innoveren. betrouwbaarheid en kwali-teit zijn voor klanten eveneens redenen om zaken met je

te doen. medebepalend voor succes is dat je een goede samenwerking met je medewerkers en leveranciers hebt . dat laatste komt tot uitdrukking in de totaalbeleving van de klant.in 2012 is brederode verf & Wonen uitgeroepen tot ‘luxaflex inspiratiedealer van het jaar’.

joHn boltendal (van brederode verF & Wonen)

succes: lef om te innoVeren

Van Brederode Verf & Wonen heeft in de

loop der jaren een uitstekende reputatie

opgebouwd. Lange tijd leefde het idee dat

je er uitsluitend voor het assortiment verf

& behang terecht kon. Dat is nu anders.

Eigenaar John Boltendal en zijn compag-

non Siegfried Doodeman: “ We bieden nu

een totaaloplossing voor woningen en ont-

zorgen de klant volledig”. Zakelijke klanten

en particulieren weten daarom het bedrijf

steeds meer te vinden. Zonder overdrijving

mogen we stellen dat Brederode Verf &

Wonen een succesvol concept is.

Page 7: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

7john boltendal: “Het geeft voor een moment een suc-cesvol gevoel, het is als een schouderklopje. natuurlijk is het leuk maar je moet wel met beide benen op de grond blijven staan.” Hij vertelt dat het assortiment van de winkel in 2012 gesegmenteerd is in vier onderdelen: verf en behang, woninginrichting, vloeren, outdoor/bui-tenzonwering. “de indeling is tot stand gekomen door de behoeften van de klant te volgen,” legt john uit. middenin de ruime winkel van brederode verf & Wonen

staat een goudeerlijke werkbank, zo ééntje met een bankschroef. op de bank staan potten verf en hulpmate-rialen ‘losjes’ gerangschikt. Zo’n werkbank zie je in tal-loze schuurtjes en werkplaatsen waar gerepareerd, ge-schilderd en geknutseld wordt. een dergelijke presentatie draagt bij aan de authentieke belevingswereld die bre-derode verf & Wonen creëert. “klanten krijgen zo het thuisgevoel en komen op creatieve ideeën. We behoren qua oppervlakte tot de grotere zaken in onze branche, op ruim zeshonderd vierkante meter kunnen we klanten natuurlijk veel laten zien.”

john boltendal legt uit dat hij opnieuw bezig is om in een vrijgemaakt deel van de winkel met behulp van blow-ups van foto’s en zonweringen nog beter de sfeer- relatie te leggen met de realiteit. Zo is john boltendal en zijn team medewerkers voortdurend bezig om productpre-sentaties te verbeteren en in te spelen op de behoeften van de klant. “ vakbekwaam goede opgeleid personeel en een hoge servicegraad dragen bij aan het succes. john boltendal: “We zijn aangesloten bij de dmg-groep, een franchiseorganisatie. Hier spiegel je je aan collega’s. We leren van elkaars succes!”

Onderscheidend is onder andere de grote wand met verf van het Engelse merk Farrow & Ball. Het gaat om duurzame, authentieke kwaliteitsverf voor binnen en buiten met landelijke tinten. Bij het rek liggen grote boeken om de klant op ideeën te brengen. Niet iedere winkel heeft de ruimte voor een speciale ontwerpzuil van Luxaflex. John Boltendal: “Met behulp van een touch-screen kiezen klanten zelf het design en het materiaal van een zonnescherm. Ze krijgen tevens een goede indruk van hoe het zonnescherm staat bij hun huis.”

Aantal Omschrijving Eenh.prijs Bedrag

Totaal

Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

Datum:

Montagedatum:

Ravelijncenter 11785 LX Den Helder

Tel.: 0223 660013Fax: 0223 660668

[email protected]

Bank: RABO bankrek. nr. 12.05.50.350

Datum:

Opmerking:

Datum:

Opmerking:

Datum:

Opmerking:

VBR 05 PMS.indd 1 10-10-2008 12:38:15

DE VERF- EN WOONWINKEL

Page 8: HOV MAGAZINE NR. 3

cloudcomputing?Ja! Ook voor u beschikbaar!

Kijk voor meer informatie op www.mydrm.nl

Onze kwaliteit staat buiten kijf!

tel: (0223) 68 36 48

Page 9: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

9

succes: maximale tevredenheid

Van onze opdracHtgeVers

jurgen kooPman en Willem jan abbenes (greens & garden)

“We gaan primair voor het succes van onze opdracht-

gevers en niet voor dat van onszelf!” Dat zeggen Jurgen

Koopman en Willem Jan Abbenes van Hoveniersbedrijf

Greens & Garden. Het is gevestigd op industrieterrein

Kooypunt en lid van de Ondernemersvereniging Kooy-

punt. Directeur-eigenaar is Jürgen Koopman. Samen met

vijf medewerkers weet hij door mond-tot-mond-reclame

zowel particulieren als zakelijke klanten aan zich te

binden. Aan een huiselijke ovale keukentafel in het pand

van Greens & Garden spreken we met Jurgen en adviseur

Willem Jan Abbenes over ‘succes’ in zaken.

Page 10: HOV MAGAZINE NR. 3

www.wijnkermechanisatie.nl

Voor al uw interntransport voertuigen:

• Verkoop nieuw en gebruikt • Onderhoud en reparaties • Keuringen van interntransport voertuigen • Verkoop van semi- en tractiebatterijen • Testen van semi- en tractiebatterijen • Cursussen voor heftruckcertificaat (verplicht)

Wij rekenen geen voorrijkosten.

Bezoek onze website en neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!!

Wijnker Mechanisatie B.V.J.C. de Leeuwweg 261764 NG Breezand

0223-523590

N o t a r i s

Verhoeks

Geen erfbelasting met goed testamentMiddenweg 152 - 1782 BL Den Helder T: 0223-611180 E: [email protected]: www.notarisverhoeks.nl

Zeilmakersweg 1

1786 PE Den Helder

tel. (0223) 63 65 17

fax (0223) 63 78 96

e-mail: [email protected]

www.witkampdienstverleners.nl

“dienstverleners op maat”

24 uurs service

eigen hoogwerkers

glas-, gevel- &interieur-

verzorging

VAN BREDERODE VERF & WAND

HEEFT MEER IN HUIS…

DE VERF- EN WOONWINKELRavelijncenter 1 - 1785 LX Den Helder Tel. 0223 - 66 00 13 - www.vanbrederodevw.nl

VERF - BEHANG - RAAMDECORATIE - GORDIJNSTOFFEN - TAPIJT - LAMINAAT - GLAS

DE VERF- EN WOONWINKELRavelijncenter 1 - 1785 LX Den Helder Tel. 0223 - 66 00 13 - www.vanbrederodevw.nl

VERF - BEHANG - RAAMDECORATIE - GORDIJNSTOFFEN - TAPIJT - LAMINAAT - GLAS

U VINDT BIJ ONS EEN RUIM ASSORTIMENT:

verf, behang, raamdecoratie, gordijnen,

buitenzonwering, tapijt, vloeren en shutters

Page 11: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

11jurgen koopman: “de omvang van de particuliere en zakelijke markt is fifty-fifty. We hebben mooie zakelijke klanten zoals landal greenpark ‘ooghduyne’. Het onderhoud van de tuinen van de vakantievilla’s en het groen in de openbare ruimte wordt door ons verzorgd. dat geldt ook voor de groenvoorzieningen in en rond het winkelcentrum riepel in julianadorp.” daarnaast doen we veel voor particulieren, van ontwerp tot aanleg en onderhoud van tuinen.

jurgen koopman benadrukt dat het hoveniersbedrijf bijzonder veelzijdig is. “We houden ons beslist niet alleen met de aanleg van beplanting in tuinen bezig. beschoeiingen, het bouwen van tuinhuisjes en de aanleg van waterpartijen behoren eveneens tot onze werkzaamheden.” Willem jan abbenes voegt er lachend aan toe “We zijn veel meer dan alleen schoffelaars.”

beiden staan volledig achter hun visie op het begrip succes. Willem jan en jurgen: “succes is voor ons het streven naar de maximale tevredenheid van opdrachtgevers.” ter toelichting zegt jurgen als wij weg zijn, moet de klant een tevreden gevoel hebben. “Zij

hebben veel geld uitgegeven om jarenlang te genieten. Wanneer wij goede kwaliteit en service hebben geleverd, heeft dat ook invloed op onze medewerkers. Wij zeggen dan tegen elkaar dat we weer knap werk hebben geleverd. de klant vertelt het door . dat is ons visitekaartje: de kwaliteit van ons werk!”

Page 12: HOV MAGAZINE NR. 3

NEEM VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE PROJECTEN CONTACT OP MET:MIDDENWEG 159A, 1782 BE DEN HELDER • POSTBUS 484, 1780 AL DEN HELDER • T 0223 - 61 22 30 • F 0223 - 62 81 88 • E [email protected]

KOP BEATRIXSTRAATOp de kop van de Beatrixstraat bouwt Woning-stichting een zeer markante blikvanger! In dit prachtige complex komen aan de onderzijde 3 bedrijfsruimten waarvan er nog 2 beschikbaar zijn voor verhuur of verkoop. Het betreft een be-drijfsruimte van ca. 82m2 en een bedrijfsruimte van ca. 79m2. Uiteraard is ook een samenvoeging van deze ruimten bespreekbaar. De bestemming is detailhandel. Zoekt u een nieuwe lokatie? Bel voor meer informatie!Huur en verkoopprijzen op aanvraag.WWW.JONGEWAARD-MEIJER.NL

KEIZERSBRUGOp de hoek Zuidstraat/Weststraat in nieuwbouw-project Keizersbrug komt op de begane grond een multifunctionele bedrijfsruimte te koop of te huur. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het vestigen van detailhandel, dienstverlening, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Een prachtkans voor ondernemers, op een fraaie lo-katie en in een markant gebouw. De oppervlakte bedraagt 235m2 BVO. Opsplitsing in 2 of 3 ruimten is tevens bespreekbaar. Huur en verkoopprijzen op aanvraag.WWW.KEIZERSBRUG.NL

BEDRIJFSRUIMTEN TE KOOP / TE HUUR IN STADSHART DEN HELDER

Page 13: HOV MAGAZINE NR. 3

PostBezoek

Postbus 1062 1780 EB Den HelderBoterzwin 2309a 1788 WN Den Helder

Tel.Fax

0223 6929350223 692753

WebMail

[email protected]

Een gedrukte folder of digitale e-mailing? Een eenvoudig visitekaartje of een geavanceerde website (inclusief catalogus, bestelsysteem en responsmogelijkheid)? Ihitro is volledig thuis in communicatie. Aan alles wat uw naam mag dragen, geeft ihitro vorm en inhoud. Naar úw wens. Passend bij úw doelgroep.

Benieuwd wat voor mooie dingen wij maken?

facebook.com/ihitro twitter.com/ihitro

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

www.hilverinktaxi.nl0223 - 62 22 22

Aangesloten bij:

Zeilmakersweg 1

1786 PE Den Helder

tel. (0223) 63 65 17

fax (0223) 63 78 96

e-mail: [email protected]

www.witkampdienstverleners.nl

“dienstverleners op maat”

24 uurs service

eigen hoogwerkers

glas-, gevel- &interieur-

verzorging

ondernemingsrecht • omgevingsrechtvastgoed • huurrecht • arbeidsrecht

aansprakelijkheidsrecht • incassofamilierecht • strafrecht

wij leveren juridische diensten,

maar vooral doelgerichte oplossingen!

vestiging den helderdrs. f. bijlweg 8a

den helder tel: (0223) 660114fax: (0223) 660354

vestiging alkmaarcomeniusstraat 10a

alkmaar tel: (072) 5127117fax: (072) 5126957

[email protected]

ondernemingsrecht • omgevingsrechtvastgoed • huurrecht • arbeidsrecht

aansprakelijkheidsrecht • incassofamilierecht • strafrecht

wij leveren juridische diensten,

maar vooral doelgerichte oplossingen!

vestiging den helderdrs. f. bijlweg 8a

den helder tel: (0223) 660114fax: (0223) 660354

vestiging alkmaarcomeniusstraat 10a

alkmaar tel: (072) 5127117fax: (072) 5126957

[email protected]

ondernemingsrecht • omgevingsrechtvastgoed • huurrecht • arbeidsrecht

aansprakelijkheidsrecht • incassofamilierecht • strafrecht

wij leveren juridische diensten,

maar vooral doelgerichte oplossingen!

vestiging den helderdrs. f. bijlweg 8a

den helder tel: (0223) 660114fax: (0223) 660354

vestiging alkmaarcomeniusstraat 10a

alkmaar tel: (072) 5127117fax: (072) 5126957

[email protected]

ondernemingsrecht • omgevingsrechtvastgoed • huurrecht • arbeidsrecht

aansprakelijkheidsrecht • incassofamilierecht • strafrecht

wij leveren juridische diensten,

maar vooral doelgerichte oplossingen!

vestiging den helderdrs. f. bijlweg 8a

den helder tel: (0223) 660114fax: (0223) 660354

vestiging alkmaarcomeniusstraat 10a

alkmaar tel: (072) 5127117fax: (072) 5126957

[email protected]

ondernemingsrecht • omgevingsrechtvastgoed • huurrecht • arbeidsrecht

aansprakelijkheidsrecht • incassofamilierecht • strafrecht

wij leveren juridische diensten,

maar vooral doelgerichte oplossingen!

vestiging den helderdrs. f. bijlweg 8a

den helder tel: (0223) 660114fax: (0223) 660354

vestiging alkmaarcomeniusstraat 10a

alkmaar tel: (072) 5127117fax: (072) 5126957

[email protected]

Page 14: HOV MAGAZINE NR. 3

Uw duurzame energie van A tot Z geregeld...

K E U K E N S • B A D K A M E R S • H A A R D E N • C E N T R A L E V E R W A R M I N GW A N D - E N V L O E R T E G E L S • A I R C O N D I T I O N I N G

Bel voor een vrijblijvend advies voor duurzame oplossingen met Wilms en maak een vrijblijvende afspraak.

WilmsRavelijncenter 391785 LX Den Helder Tel. (0223) 63 09 00 www.wilms.nl

WIL_75_130x195_1223337.indd 1 11-12-12 14:15

Patrijzenstraat 22 | Den Helder | 0223 61 97 35 | [email protected]

Specialistisch bloemwerkZakelijke en particuliere abonnementenTrendy woonaccesoires

Page 15: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

15

Succesvol zijn anno 2013 staat bijna synoniem aan samenwerken. Dit is exact wat bovenstaande ondernemers beogen met het partnerschap wat ze zijn aangegaan met het HOV. Het nieuwe logo en de bijpassende huisstijl zijn u vast niet ontgaan. Dankzij onze partners is ondertussen ook onze nieuwe website www.hovdenhelder.nl online gegaan en kunt u het HOV tevens volgen op www.twitter.com/hovdenhelder. Wilt u een (gratis) bedrijfspresentatie op deze website? Neem dan contact op met Menno Zeeman op 06-23133733.

Want tussen ‘samen werken’ en ‘samenwerken’ gaapt vaak een onoverbrugbare kloof. Het geheim is dan ook vaak om de problemen en uitdagingen aan te pakken en niet elkaar… ons richten op het gezamenlijke doel is de grootste uitdaging, want we leven immers allemaal onder dezelfde hemel, maar hebben niet allemaal dezelfde horizon. “vertrouwen is moed en trouw is kracht” volgens marie von ebner-eschenbach, een oostenrijks schrijfster. en naar mijn bescheiden mening heeft zij gelijk. ik sprak daar eerder over in mijn nieuwjaarstoespraak. Wij zullen vaak ‘moed’ en ‘durf’ moeten betrachten om te innoveren, maar ook om de opdrachten en missies te volbrengen. trouw zijn aan elkaar en aan het doel, geeft ons dan de kracht die nodig is om te volharden en dat doel uiteindelijk te bereiken. de weg er naar toe is er één die zwaar is en soms vol tegenslagen. We zullen vaak diep moeten gaan om ver te komen. Het is om die reden dan ook noodzakelijk en bijna verlichtend om onze zegeningen onderweg te tellen. ik noem er wederom een paar: het ondernemersfonds, de stadshartplannen, verbetering stationslocatie, besluit tot bouw nieuw stadhuis, tot stand komen van o.a. molenplein, californiëstraat, de grachtengordel, de plannen keizersbrug en een deel van het stadspark, de kvo sterren, het bestemmingsplan stadshart en west oever, de reclamenota, bouw parkeergarage sluisdijk, besluit nieuwe bibliotheek, bouw nieuw ziekenhuis,

realisatie van een nieuw zwembad, de verzelfstandiging van het havenbedrijf, de verbouw van de visserijkade tot multi purpose offshore kade, de ontwikkeling van de kooyhaven, het civiel medegebruik van de marinehaven, het openhouden van vliegveld de kooy, de koopzondag, het bewijs van goede dienst, realisatie blauwe parkeerzone terrein garage bruin, vernieuwen van de middenweg en n250 en deel van de rotondes, invulling van citymarketing en het tot stand komen van de detailhandelsfederatie... veel gerealiseerd of in het stadium om gerealiseerd te worden en dit alles met gedekte cheques! en dan stevenen we dit jaar af op één van de volgende pareltjes, te weten sail 2013 in den Helder. Wederom een ongelofelijke kans om onze stad te promoten en de boeren, burgers en buitenlui in het zonnetje te zetten. een kans om het weer tot een daverend succes te maken. met elkaar en voor elkaar! opdat we allemaal terug kunnen kijken op een succesvol evenement en kunnen zeggen: “daar heb ik nog aan meegewerkt!” Want zoals u weet ‘ succes kent vele vaders’…

ing. P.P. solkesz, voorzitter hov

vervolg van pagina 5.

Den Helder Support Service BV

Vermeer Schutte & MusenG E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

J U R I S T E NI N C A S S O

kantoorspecialisten

U bent van harte welkom!

Geïnteresseerd in een kennismaking? Ga naar www.bdo.nl of bel (0223) 62 82 84 voor een persoonlijke afspraak met de mensen van BDO Den Helder.

Ons adres: Drs. F. Bijlweg 7, 1784 MC Den Helder.

Dat telt.Omdat mensen tellen.

Page 16: HOV MAGAZINE NR. 3

jooP de jong en Wim Wilms

succesvol door Het bieden Van Hulp

Het Ondernemersklankbord (OKB)Noord-West Holland,

ook actief in Den Helder en omgeving, is een onderdeel

van een landelijk netwerk van (oud-)ondernemers die

hun kennis en ervaring gratis ter beschikking stellen van

ondernemers. Joop de Jong, Wim Wilms en Lieuwe Me-

ijer zijn samen met nog 23 collega’s in onze regio actief

om ondernemers bij hun bedrijfsvoering bij te staan.

kijk voor meer informatie op wwww.ondernemersklankbord.nl

Helderse o

ndernemers Vereniging

16

Page 17: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

17

Het ondernemersklankbord (okb) is een non-profitor-ganisatie waar adviseurs als vrijwilliger, dus onbetaald, ondernemers van advies dienen. joop de jong: “onder-nemers hebben baat bij onze inspanningen. Zo wordt het rendement van hun onderneming verbeterd en behoeden wij ze voor valkuilen.” Wim Wilms voegt eraan toe “soms heeft de ondernemer een beperkte kijk op zaken en zor-gen wij voor een bredere visie of fungeren als second opi-nion bijvoorbeeld in een overname traject.” joop de jong benadrukt dat de adviseurs van het okb volledig pro deo werken, volstrekt onafhankelijk en tegelijk uitermate pro-fessioneel. joop de jong en Wim Wilms doen veel opdrachten samen. “We vullen elkaar prima aan. ieder heeft zijn eigen specia-lisme en achtergrond,” legt Wim Wilms uit. joop heeft ja-renlang als accountant gewerkt en Wim heeft als directeur van Wilms installatietechniek ook zijn sporen verdiend. binnen het team van de 23 collega-adviseurs zijn bijna alle branches vertegenwoordigd zoals de bouw, horeca en me-taal. Wim Wilms: “samen hebben we een klankbordtraject gedaan voor de Wereldwinkel in den Helder. die was eerst gevestigd in de Wezenstraat naast de lutherse kerk. de omzet was niet om ´over naar huis te schrijven´. de orga-nisatie werkt met vrijwilligers. in samenspraak met het be-stuur hebben we een nieuwe vestiging weten te realiseren in de keizerstraat, een a1-locatie. in december 2012 is die opengegaan. er ligt nu een doortimmerd ondernemings-plan en we hebben de indruk dat het stukken beter loopt.”

Wim Wilms vertelt dat hij een kunstenares die tegelpla-teaus voor keukenwanden had ontwikkeld gratis aan 12 adviezen heeft geholpen. “ik heb haar vraag neergelegd bij 12 relaties in de keukenbranche tijdens een receptie. Het leverde direct respons op.” Wim en joop ervaren hun gezamenlijk advieswerk als een ´vriendenclub´ die graag hun kennis van en ervaring met het ondernemerschap wil-len delen. joop de jong merkt op dat helaas nog te weinig ondernemers het bestaan van het okb kennen. Hij doet daarom graag een oproep aan alle partijen die met onder-nemers te maken hebben. joop de jong: ”bij de klankbord-

trajecten stuiten we natuurlijk op partijen zoals banken. Zij, maar ook lokale accountantskantoren of bedrijfsadvi-seurs bij de gemeente, kunnen ondernemers in een vroeg stadium wijzen op ons bestaan.”

kortom, wie als ondernemer een beroep wil doen op de diensten van het okb, kan zich via de website van het okb aanmelden. van de ondernemer die de hulp van het okb inroept, wordt een vrijwillige bijdrage van minimaal 100 euro gevraagd om de vrijwilligersorganisatie draaiend te kunnen houden.

De vrijwillige adviseurs van het OKB werken vanuit 22 regio´s verspreid over Nederland. Ruim drie-honderd vrijwilligers zijn actief om ondernemers te helpen bij uiteenlopende problemen bij het onder-nemerschap. De adviesgesprekken zijn vertrouwe-lijk. Iedere ondernemer kan in principe het klank-bordtraject via de website aanvragen. Aanvragen worden doorgestuurd naar het regionale team. Dat zorgt voor de juiste match met een adviseur. Deze staat de ondernemer met raad en daad ter zijde. Samen met de ondernemer werkt hij aan de oplos-sing van zijn probleem. Daarbij maakt hij gebruik van zijn specifieke kennis en netwerk. De Stichting Ondernemersklankbord (OKB) heeft haar hoofd-kantoor in Den Haag. Voorzitter is Hans Biesheuvel (MKB-Nederland). Het werk van het OKB wordt structureel ondersteund door Rabobank-Nederland, Univé en VNO-NCW. Daarnaast ontvangt OKB bijdragen van MKB Santos, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Limburg.

jooP de jong en Wim Wilms

succesvol door Het bieden Van Hulp

Page 18: HOV MAGAZINE NR. 3

WWW.HOLLAND-SAFETY.NLEnergieweg 2 C - Den Helder • T. 0223-614999 - F. 0223-625093 • E. [email protected]

Energieweg 2 C - Den Helder • T. 0223-614999 - F. 0223-625093 • E. [email protected]

WWW.HOLLAND-SAFETY.NLEnergieweg 2 C - Den Helder • T. 0223-614999 - F. 0223-625093 • E. [email protected]

COLUMN

Bedrijfsweg 13a | 1785 AK Den Helder | Tel. 0223 631415 Fax 0223 660275 | email [email protected]

Page 19: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

19

lokaal is er succesvolle samenwerking met de Helderse keurslager Wit & Wit die texels weidevlees verwerkt, banketbakker dunselman die Waddengoud saucijzen-broodjes verkoopt, grand Hotel beatrix in Huisduinen en restaurant de Werf die streekproducten op de me-nukaart presenteren. Handelshuis atlantis levert onder meer streekproducten onder het label ‘Waddengoud’ “de zakelijke markt is onze doelgroep. We hebben circa 2800 mvo-producten in ons assortiment. Producten met een eerlijk transparant verhaal. ons gaat het om een optimale carbon footprint waarbij zo min mogelijk Co-2 uitstoot wordt gerealiseerd’. Horeca, kantines , cateraars zijn vooralsnog de belangrijkste afnemers. vis, vergeten groenten, verantwoord vlees, zuivel uit noord-Holland, thee en koffie van simon levelt, olijfolie en biologi-sche wijnen behoren tot het assortiment, evenals on-derscheidende producten zoals gezonde ‘Chips uit zee’ waarin zeewier is verwerkt.kortom: Handelshuis ‘atlantis’wil de schakels in de ke-

ten, producent-eindgebruiker, beperken en inkopers ontlasten. “inkopers zien duurzame producten als een belasting en hebben geen inzicht in het woud van keur-merken. Wij onderhouden daarom intensieve contacten met producenten en checken of hetgeen zij propageren ook klopt. als het niet waar is, heeft die leverancier een probleem.” mike venekamp en martin römer zijn opti-mistisch over de toekomst. Ze verwachten in 2013 met ruim 50% te groeien. `soms komen nieuwe klanten uit een onverwachte hoek. binnenkort start kringloopketen rataplan met kof-fie van simon levelt`. Handels-huis atlantis is gevestigd op Willemsoord in een monu-mentaal pand. Het kantoor werd, toen het pand nog als mastenloods voor de marine in gebruik was, wel de ‘regen-tenkamer’ genoemd.

COLUMN

atlantis handelshuis starter Van Het jaar 2012

“atlantis Handelshuis is 1 januari 2012 van

start gegaan, na twee jaar proefdraaien,”

vertelt mike venekamp die samen met

martin römer het bedrijf runt. Het is een

succesvol jaar geworden bekroond met het

behalen van de titel ‘starter van het jaar

2012’. ‘We hebben de uitverkiezing niet

zien aankomen’, aldus mike venekamp.

‘onze inspanningen op het gebied van

fairtrade , duurzaamheid en het streven de

regionale economie te bevorderen, worden

blijkbaar gewaardeerd.”

Page 20: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

20

Holland Safety, een typisch Helders bedrijf , is gespecialiseerd in de inspectie- en levering van brandblus- en veiligheidsmaterialen. “Twintig jaar geleden zijn we ontstaan uit Holland Stores, op 1 april 2013 vieren we ons 20-jarige bestaan”, vertelt directeur/eigenaar Henk van Arem. “We hebben een prima jaar achter de rug en zijn ondanks de crisis met 25% gegroeid. Met dit succes zijn we heel blij. Naar mijn idee ontstaan door de crisis ook nieuwe kansen. Wij hebben dit jaar een vijfjarig contract met een nieuwe opdrachtgever in de offshore, Wintershall, kunnen afsluiten.” Grote oliemaatschappijen als Total E&P Nederland, Noble Drilling, Chevron en GDF waren al klant van Holland Safety.

Henk van arem (Holland saFety)

ons succes scHuilt in

ons sPecialisme

vier jaar geleden verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie aan de energieweg. Hier bevinden zich de kan-toren, een showroom, magazijnen alsmede werkplaat-sen voor inspectie en reparatie. Het succes van Holland safety is te danken aan enkele gunstige factoren. eén ervan is dat de nederlandse offshore zich nu sterk con-centreert in den Helder. dat de haven door de gemeente gemoderniseerd wordt, heeft ook een positieve invloed, verwacht Henk van arem:“ meer traffic in de haven is goed voor Holland safety. ook de privatisering van het havenbedrijf in Port of den Helder ziet van arem als een gunstige ontwikkeling. Het succes van Holland safety is evenwel vooral te danken aan de gespecialiseerde me-dewerkers die deskundig zijn op een terrein waarvoor

geen panklare cursussen bestaan. “trainen, opleiden en bijscholen is een continue proces. mensen worden door ons intern geschoold.”

“We richten ons met onze activiteiten op drie sectoren: de scheepvaart, de offshore, organisaties en bedrijven op het land.” van de omzet van Holland safety is, vol-gens Henk van arem, 60% direct gerelateerd aan de offshore, 20% valt toe te schrijven aan de scheepvaart en 20% aan bedrijven op het land. Holland safety levert ruim 1500 artikelen: moderne veiligheidspakken, ge-laatsdouches, brandblussers, reddingsvesten, straalpij-pen en niet onbelangrijk een gespecialiseerde voorraad veiligheidsstickers”, legt Henk van arem uit. Holland

WWW.HOLLAND-SAFETY.NLEnergieweg 2 C - Den Helder • T. 0223-614999 - F. 0223-625093 • E. [email protected]

Page 21: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

21

safety is onder meer leverancier van Hansen Protec-tion overlevingspakken en opblaasbare reddingvesten. de offshore is zonder twijfel de belangrijkste markt. Per jaar bezoeken teams van Holland safety zo’n 55 boor-eilanden. “Zij rapporteren over de veiligheidsvoorzie-ningen ter plaatse. afhankelijk van de grootte van het booreiland verblijven de teams een dag tot een week op een eiland. Zij houden bij van wat goed- en afgekeurd is en zorgen er dan voor dat apparatuur vervangen of gerepareerd wordt.” Holland safety beschikt over eigen reparatiewerkplaatsen.

ook schepen zijn een belangrijke klantengroep. “om echter op een schip keuringen te mogen verrichten, die-nen bedrijven over de benodigde kwaliteitscertificaten te beschikken. die door classificatiebureaus als inspec-tie van verkeer en Waterstaat (ivW), det norske veritas (dnv), loydd’s register of shipping, bureau veritas (bv) en germanischer loyd (gl) worden afgegeven. Henk van arem: “je moet dus specifieke certificatie hebben om schepen te mogen inspecteren. Holland safety bezit die maar moet steeds weer bewijzen dat de systematiek op orde is. regelmatig worden we ‘geaudit’ en gecon-troleerd of onze inspecties nog wel op de juiste manier worden uitgevoerd.” Zo is Holland safety onder an-dere iso- en vCa-gecertificeerd.

de derde groep klanten bevinden op het land: het zijn scholen, bedrijven en instellingen die door de brandweer geïnspecteerd worden op de aanwezige blusapparaten, rookmelders, haspels,ontruimingsplannen e.d. Henk van arem: “We hebben goede contacten met de plaatselijke brandweer. Zij rapporteren en geven aan wat er verbeterd moet wor-den. Het is aan de klant door wie die dat laat doen.” door de groei van Holland safety naar 15 medewerkers en de daaraan gerela-teerde omzet, zoekt het bedrijf steeds meer naar leveranciers die grotere volumes aankun-nen. “We importeren inmiddels blusapparaten uit Frankrijk, opbergkasten vanuit de uk, bran-cards uit italië en branddekens uit China”, zegt Henk van arem glimlachend.

Page 22: HOV MAGAZINE NR. 3

Middenweg 1661782 BL Den HelderT 0223 614 244E [email protected]

Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Heerhugowaard, Hoorn en Schagen.

De aandacht van een klein kantoor...

...met de kennis van een groot kantoor.

accounTanTs • fiscalisTEn • advisEurs

Elk bedrijf, instelling of gebouw is verschillend van aard, voor elk type of soort kunnen wij maatwerk leveren. Met onze kennis van - en ervaring in doelmatig schoon maken, rekening houdend met het eisenpakket van de opdrachtgever, zijn wij immer in staat een onderhoudsprogramma samen te stellen, dat geheel is toegespitst op de behoeften van de opdrachtgever.

Optimaal Bedrijfsdiensten Torplaan 2, 1785 BA Den Helder, Tel: 0223-690222

www.optimaalbedrijfsdiensten.nl

SPECIALIST in het schoonhouden van bedrijfsgebouwen!

PROFESSIONEEL VLOERONDERHOUD • OPLEVERINGSSCHOONMAAK •

SCHOONMAAKDIENSTEN • CLEANING PRODUCTS • GLASBEWASSING • TAPIJTREINIGING

�V �E �R �Z �E �K �E �R �I �N�G �E�N

�.�.�.�.�.�w�e��l�a�t�e�n��z�i�e�n��d�a�t��h�e�t��a�n�d�e�r�s��k�a�n

zeker weten.

Drs. F. Bijlweg 8 a1784 MC Den Helder

0223-660114www.knuwer.nl

COLUMN

Page 23: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

23

Het is januari 2012 en we hebben net het eerste

jaar na een dissociatie voltooid. Het was een

mooi jaar. We hebben ondanks de crisis een goed

resultaat, zeker ook gezien de benchmark. We

hebben aan alle verplichtingen kunnen voldoen.

We hebben negatieve sentimenten omgebogen

naar zeer positieve en het aantal werknemers

kunnen uitbreiden. Ook bijna geen ziekteverzuim

gekend en nog nooit zoveel bedankjes gehad van

tevreden cliënten. Hier zit een tevreden notaris/

ondernemer.

Het is januari 2013 en we hebben weer een crisis-jaar achter de rug. Hier zit een tevreden notaris/ondernemer. een jaar waarin we het resultaat hebben kunnen verbeteren. een jaar waarin we de ingezette koers van eerlijke dienstverlening tegen een eerlijke prijs stevig hebben kunnen verankeren. uit samenwerking wederzijds resultaat hebben gehaald, ondanks de economische tegenwind. een jaar waarin we particulieren en ondernemers behulpzaam mochten zijn met juridische dienstverlening van goede kwaliteit. Het jaar waarin we het toevoegen van waarde voor de cliënt door onze dienstverlening opnieuw hebben kunnen realiseren.

Het is januari 2013 en we hebben een spannend jaar voor de boeg. voor vele cliënten, particulier en ondernemer. nieuwe wetgeving in bv-recht en allerlei fiscale aanpassingen. ik heb er zin in want ondernemen in den Helder vind ik geweldig. dat ik onze ondernemersclub mee mag besturen voelt goed. dat ik voorzitter mag zijn van alle notarissen en kandidaat-notarissen in noord-Holland ook. binnen en buiten mijn eigen toko ga ik mij weer bezig houden met wat leuk is; het creëren van waarde voor u en voor mij. daarvoor neem ik graag de tijd.ik heb er zin in…

arnold verhoeks, notariskantoor verhoeks

VerhoeksN o t a r i s

crisisjaren

COLUMN

Page 24: HOV MAGAZINE NR. 3

steF van amesFoort en ruud Wegman (Hob)

Het gaat niet om meer

winkels maar om een

comPacte Binnenstad“We zijn blij dat er 200 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de

binnenstad.” Dat zeggen Ruud Wegman en Stef van Amesfoort,

respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Helderse

Ondernemersvereniging Binnenstad-HOB. De HOB zet zich in

om de kwaliteit en dynamiek van de binnenstad te verbeteren.

Helderse o

ndernemers Vereniging

24

Page 25: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

25

dit jaar zullen belangrijke stappen gezet worden in de goede richting. ruud Wegman: “alle betrokkenen zijn overtuigd van het grote belang dat de binnenstad weer gaat floreren.” als het aan de twee Helderse onderne-mers ligt, gaat het daarbij niet om meer winkels, maar juist door minder winkels met meer kwaliteit groter suc-ces te bereiken. doel is meer dynamiek. aan de basis van de vernieuwin-gen ligt het ‘uitwerkingsplan uP-2008’. door de tijdgeest zal een en ander anno 2013 wel wat bescheidener uitge-voerd worden. Het betreft onder andere de ontwikkelin-gen rond de kop van de beatrixstraat, de verhuizing van de bibliotheek naar de nieuwe locatie en de herlocatie van de schouwburg. uP-2008 biedt een overall visie op de ontwikkeling van de binnenstad,” aldus ruud Wegman.stef van amesfoort voegt eraan toe dat iedereen profi-teert van de kwaliteit van een verbeterde binnenstad. “dat geldt natuurlijk voor onze leden. Handicap van een ondernemersvereniging als het Hob is dat veel activitei-ten als vanzelfsprekend worden ervaren, zoals de orga-nisatie van de sinterklaasintocht en de juttersmarkten.” Hierdoor zien velen niet het grote belang van een Hob en de verscheidenheid aan activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd.ruud Wegman: “belangenbehartiging van de aangeslo-ten ondernemers (o.a. in periodieke contacten met de gemeente), zoals het vergroten van de aantrekkelijkheid en het verbeteren van de bereikbaarheid, is één van de kernactiviteiten van de Hob. niet onbelangrijk is dat wij de centrummanager jan mooij in dienst hebben. Hij is de intermediair, een soort ombudsman tussen enerzijds de leden en anderzijds de gemeente. Hij loopt in de stad en kent de winkeliers.” Wat deze aanpak aangaat, loopt den Helder zeker niet achter bij andere steden in noord-Hol-land, sterker nog: in de provincie loopt de stad voorop bij-voorbeeld met het behalen van het keurmerk veilig on-dernemen (derde ster) eind 2012. Het houdt onder meer in dat er schoon en veilig gewinkeld kan worden. ruud Wegman brengt naar voren dat eind vorige jaar de Hob nieuwe sfeerverlichting in het stadspark en de win-kelstraten, kosten 25.000 euro, heeft laten aanbrengen. in 2013 willen we WiFi in de binnenstad mogelijk maken, zodat ingespeeld wordt op het toenemende gebruik van smartphones van het winkelende publiek.” Het evene-ment sail den Helder- van 20-23 juni 2013 zal reuring in de binnenstad brengen. ruud Wegman:“de parade van

de bemanning door de stad zal zeker veel publiek trekken. maar het blijft moeilijk, bijvoorbeeld met de marineda-gen, om een sterke link te leggen met wat in de haven gebeurt en de binnenstad.” de kwaliteit van het winkelbestand is zeker een hot item. voor veel grote landelijke ketens is het verzorgingsgebied van den Helder te klein. stef van amesfoort: “Hoe trek je smaakmakende bedrijven bijvoorbeeld als ikea aan?” ruud Wegman vertelt in dit verband dat in een landelijk onderzoek bij 400 gemeenten naar de diversiteit van het winkelaanbod, den Helder op de 74ste plaats staat. Hij benadrukt dat het niet altijd gaat om het aantrekken van de grote landelijke formules. “ik ben ervan overtuigd dat de aanpassing van de geveltjes in de keizerstraat posi-tief zal werken”. stef van amesfoort voegt eraan toe dat rekening moet worden gehouden met de veranderende consument. Het is van belang om de leegstand van win-kelpanden tegen te gaan. Hij verwijst daarbij naar het uit-werkingsplan uP-2008. Het gaat niet om meer winkels maar om een compacte binnenstad.

samenwerking hov-hoBin de afkorting zit slechts 1 letter verschil. Het geeft al aan dat er gemeenschappelijke belangen zijn. ruud Wegman: ”We ontmoeten elkaar op bijeenkomsten en weten elkaar te vinden wanneer er een concrete aanleiding is zoals het onderwerp ‘weekmarkten’. We hebben dan gezamenlijk overleg. voor wat betreft de oprichting van het ondernemersfonds, is er inten-sieve samenwerking geweest.” stef van amesfoort: ”mijn visie is dat er in de toekomst nog meer samen-gewerkt kan worden. er zijn meerdere ondernemers die zowel lid zijn van het Hov als het Hob.”

Page 26: HOV MAGAZINE NR. 3

Ook in uw sector is specialistische kennis nodig om een idee tot een concreet eindresultaat te brengen. Dus is het belangrijk dat u met een bank praat die niet alleen naar de cijfers kijkt. Een bank die adviseurs in huis heeft die weten wat er speelt in uw business en tot het uiterste gaan om voor u de best passende fi nanciering te regelen. ABN AMRO heeft die adviseurs. Zij praten graag met u over een concreet project, maar denken net zo graag mee over uw toekomstplannen, zodat u onze specialistische kennis optimaal kunt benutten voor concrete oplossingen. Op abnamro.nl/fi nancieren kunt u zelf zien hoe wij onze denkkracht omzetten in daadkracht.

DENKKRACHT OMZETTENIN DAADKRACHT

Dat is fi nancieren anno nu.

8700127 Split Pil 215x285.indd 1 23-05-12 11:42

Als een octopus met acht armen beschikken wij over gedegen kennis en ervaring op veel rechtsgebieden. Door deze veelzijdigheid kunnen wij u een prima service bieden. Ga in zee met Notarissen aan Zee!

Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder | Parkstraat 8, 1787 AC JulianadorpTel. (0223) 6720 100 Fax (0223) 672 101

[email protected] | www.notarissencombinatie.nl

SAMENWONEN

BELASTINGBESPAREN

ERFENISSEN

SPORTVERENIGING

UITELKAAR GAAN

KOOPWONING

NotarissencombinatieDen Helder

Uitgebreid assortiment bedrijfskleding

Werkschoenen en -laarzen altijd uit voorraad leverbaar

Borduren en bedrukking in eigen beheer

Unishore bedrijfskleding | Handelsweg 6 | 1785 AE Den HelderTel. 0223-661300 | Fax. 0223-661304 | www.unishore

bedrijfskleding.nl | info@ unishore bedrijfskleding.nl

Page 27: HOV MAGAZINE NR. 3

U bent van harte welkom!

Geïnteresseerd in een kennismaking? Ga naar www.bdo.nl of bel (0223) 62 82 84 voor een persoonlijke afspraak met de mensen van BDO Den Helder.

Ons adres: Drs. F. Bijlweg 7, 1784 MC Den Helder.

Dat telt.Omdat mensen tellen.

Egner thuis op kantoor. Industrieweg 27, 1785AG Den Helder, t: 0223-673333, [email protected] van de noordhuis groep met vestigingen in Meppel, Zwolle, Emmeloord en Den Helder

Kijk, kies en koop in onze nieuwe webshop!

Kantoor- en printersupplies voor thuis en op kantoor,makkelijk betalen met iDEAL. U kunt uw bestellingophalen in onze winkel (Industrieweg/Ravelijncenter)of laten bezorgen. Kijk op www.egner.nl

Kijk, kies en koop in onze nieuwe webshop!

Page 28: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

28

Helderse o

ndernemers Vereniging

28

gerben CreutZberg en jan de beurs (knuWer advoCaten)

de natuurlijke

sParringPartner

Van ondernemers

Page 29: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

29

al meer dan zestig jaar levert het kantoor goede dienst-verlening tegen een eerlijk tarief. “ik denk dat onderne-mers in de kop van noord-Holland blij mogen zijn met een advocatenkantoor dat zo laagdrempelig en gespe-cialiseerd is, ” stelt gerben Creutzberg glimlachend. Hij is degene die samen met de heer knuwer in 1987 aan de wieg stond van de maatschap knuwer & Creutzberg advocaten. gerben zelf is jaren secretaris van het Hov geweest. “ik denk dat knuwer advocaten vanaf de start lid is geweest. in totaal werken er nu zo’n dertig me-dewerkers waarvan vijftien advocaten in de vestigingen den Helder en alkmaar. Zeven advocaten zijn tevens vennoot in de maatschap.

Hoewel er een totaalpakket zowel voor particulieren als bedrijven wordt aangeboden, is er toch sprake van specialisatie, afbakening van onderlinge werkterreinen. gerben Creutzberg: “dat is een kwaliteitsaspect van ons kantoor: “van buitenaf gezien bieden we een breed pak-ket aan, eenmaal binnen splitsen de wegen.” Zo heeft jan de beurs zich nader toegelegd op huurrecht dat vastgoedgerelateerd is; gerben heeft zich vooral ont-wikkeld op het bouw- en omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieu.

de huidige juridisering van de samenleving en de com-plexe regelgeving vraagt om vergaande specialisatie. knuwer advocaten heeft daarom vakgroepen benoemd waarin specialisaties nader uitgewerkt en geactuali-

seerd worden: ondernemingsrecht, contractenrecht, arbeids- en ambtenarenrecht, vastgoed, bouw- en huur-recht, omgevingsrecht, schade- en verzekeringsrecht, familierecht en strafrecht.

Wat betreft trends in het vak constateert gerben Creutz-berg dat door de minder gunstige economische ontwik-keling projecten kritischer dan ooit worden bekeken, dat geldt ook voor de juridische aspecten. jan de beurs vult hem aan: “in goede tijden wordt er gemakkelijker ‘ja’ op een project gezegd.” gerben legt uit dat het woord advocaat uit het latijn komt en betekent ‘iemand erbij roepen’. “onze taak is het om in het belang van de cliënt conflicten op te lossen.” diverse bedrijven zijn zich ervan bewust dat proactief handelen later narigheid voorkomt. Ze zijn in de loop der jaren vaste klant geworden van het advocatenkantoor. gerben: “er is bijna sprake van een natuurlijke gang naar ons kantoor. ondernemers heb-ben behoefte aan duidelijke antwoorden binnen redelijk korte tijd, zeker wanneer zij met partijen moeten onder-handelen. Hij illustreert het met een voorbeeld. “stel je bent aannemer en je hebt een bouwwerk opgeleverd. je opdrachtgever zoekt bewust naar (gefingeerde) fouten om maar niet te behoeven te betalen. als advocaat ga je dan die klachten bestrijden, indien de aannemer je klant is. Het omgekeerde doet zich ook voor: de klachten zijn terecht en je komt op voor de opdrachtgever.”

op 1 november 2012 is de naam van het advocaten-kantoor veranderd. tevens is een nieuwe huisstijl ont-wikkeld. in dat kader is ook het logo aanpast. jan de beurs: “Het logo of beeldmerk kan opgevat worden als een baken in zee, maar ook als een schaakstuk. verder is het beeldmerk eveneens de gestileerde beeltenis van de toga. Het blauw verwijst naar betrouwbaarheid en het rode streepje onder knuwer benadrukt het woord ‘uw’. ‘Wij zorgen ervoor dat het schaakstuk de goede kant op-gaat”, vult gerben aan. al met al luidt de nieuwe huisstijl een nieuwe fase in van de maatschap die tot uitdrukking komt in de missie ‘ Wij willen de natuurlijke sparring-partner van de ondernemer zijn, meer betrokken worden bij zijn activiteiten zodat die geoptimaliseerd worden en de ondernemer succes heeft.”

“We willen graag een natuurlijke sparringpartner zijn

van ondernemers.” Dat zegt Jan de Beurs één van de

zeven vennoten van Knuwer Advocaten. “ Wanneer

wij proactief betrokken worden bij ondernemingsac-

tiviteiten, zodat projecten zo optimaal mogelijk ge-

realiseerd worden, draagt dat bij aan het succes van

ondernemers”. Goede juridische voorlichting leidt

minder snel tot conflicten, zo is de ervaring van zowel

Gerben Creutzberg als Jan de Beurs.

Page 30: HOV MAGAZINE NR. 3

Met het afnemen van sponsorpakket “Kapitein” draagt het

HOV bij aan het mede mogelijk maken van het evenement

“SAIL Den Helder 2013” van 20 t/m 23 juni a.s. Schrijft u

tevens alvast 20 juni in uw agenda. Op deze datum “vieren”

wij als ondernemers SAIL Den Helder 2013 op het strand van

Den Helder. Een prachtig feest met o.a. muziek, bbq en door

middel van kleine bootjes zullen we de schepen die op de rede

liggen van dichtbij bezoeken. Kortom, een unieke middag en

avond die u niet mag missen!

HoV Hoofdsponsor

sail den helder

Citymarketing heeft in het afgelopen jaar veel positieve reacties mogen ontvangen op het magazine, zowel van ondernemers als van inwoners. dit heeft Cm gesterkt in de overtui-ging dat met de uitgave in een dui-delijke behoefte wordt voorzien. Het magazine draagt krachtig bij aan het positieve imago van de stad. dit jaar nog verstrekt door onder-scheidene evenementen als sail den Helder van 20-23 juni, marine 525

en wederom 10-tallen breed gedragen bekende en mas-saal bezochte lokale evenementen. ook in 2013 is het thema Wonen, werken & ontspannen. Het magazine ver-schijnt in de eerste week van april. in het magazine zul-len onder andere leuke artikelen worden opgenomen van saskia van kuik, bekend van www.ontdekdenhelder.com.

heeft u al nagedacht over uw deelname aan het sail den helder magazine?

verspreiding 1 april 2012. voor informatie [email protected]

Participeren of adverteren?verspreiding: Huis-aan-huis, restaurants,

hotels, vvv-kantoren, campings, vakantieparken e.d.

oplage: 35.000uitgave: 1 april 2013informatie: menno Zeeman,

[email protected] 06-22136723

Even

emen

ten

2012

Join us for a special hello to our crew

DLLETW DenHelder ad.indd 1

13-03-12 11:50

DHKDZ MAGAZINEDHKDZVoorjaar 2012

pagina 11 pagina 27 pagina 39 pagina 53

Vorm

gevi

ng e

n dr

uk Z

eem

an R

ecla

meg

roep

citymarketing Pakt door!

ook in 2013 Weer een evenementenmagaZine

Vanwege het enthousiasme waarmee vorig jaar het

magazine bij een groot publiek werd ontvangen, zal ook in

2013 in samenwerking met Zeeman Reclamegroep, deze

prachtige fullcolour uitgave weer verschijnen. Een bijzonder

handige en lezenswaardige gids met daarin als rode

draad de evenementenkalender van Den Helder. Met vlot

geschreven en lekker leesbare artikelen over wonen, werken

en leven in de stad en de regio heeft dit magazine een unieke

bladformule.

Page 31: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

31

hardlopen Zondag 14 april staat in het teken van het hardlopen met gdF suez recreatieloop, univé Halve marathon, rabobedrijvenloop en de kidsrun en scholierenloop ge-sponsord door tandartspraktijk het arsenaal. Het par-cours leidt je door de fraaie natuur en over en door het cultuurhistorisch erfgoed van Willemsoord en stelling den Helder. langs het parcours is het feest met volop muziek!

een gezond visitekaartje afgeven. dat is het idee!de rabobedrijvenloop is een vast onderdeel van de Hal-ve van den Helder. lopen voor het goede doel en een gezond en sportief visitekaartje afgeven van jouw orga-nisatie. dat is het idee! de bedrijvenloop kan als estafet-te; in een team van 3 personen 21 km lopen, waarbij elk lid ongeveer een derde voor zijn rekening neem. maar je kunt ook namens jouw bedrijf of sponsor individueel 21,1 of 13,7 km lopen en gebruik maken van dezelfde faciliteiten. om een mooie en sportieve prestatie neer te kunnen zetten, biedt koen Fit & Wear loopclinics aan. Het leuke is dat je dit als team kunt oppakken. de ra-bobedrijvenloop staat voor saamhorigheid, gezelligheid en sportiviteit.

wandel mee..de Wandel Halve (13 april) neemt je op een route van plm 21 km mee door het veelzijdige den Helder. de (rode) kunst op de route laat je het prachtige, afwisse-lende landschap telkens anders beleven. een klein in-kijkje. op Westoever geeft marjorie slooff een indruk-wekkende ode aan de wind. oranjerie de groene Parel is opengesteld met een fraaie expositie van anneke Har-ting. er is een bijzonder kunstproject i.s.m. scholen aan Zee, aansprekende kleinkunst onderweg, bijzondere plaatsen waar je niet zomaar komt, en een gezellige picknick aan het eind van de wandeling met een bekend amsterdams koor. maar er is meer, teveel om op te noe-men. laat je verrassen en wandel mee!

de Halve van den Helder biedt interessante sponsor-mogelijkheden waarbij bedrijven zich op een geheel ei-gen wijze aan het evenement kunnen verbinden. neem contact op via [email protected].

meer informatie en inschrijven via www.halvevandenhelder.nl

de halve van den helder

13 en 14 aPril 2013

Wandelen, hardlopen, kunst, cultuur,

cultuurhistorie een tintje rood. Dat biedt

De Halve van Den Helder. Een tweedaags

evenement voor jong en oud met

activiteiten die gezond zijn voor lichaam

en geest.

Participeren of adverteren?verspreiding: Huis-aan-huis, restaurants,

hotels, vvv-kantoren, campings, vakantieparken e.d.

oplage: 35.000uitgave: 1 april 2013informatie: menno Zeeman,

[email protected] 06-22136723

Onze lokale helden!

Page 32: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

32

Maandagavond 14 januari 2013 werd Jan Veenendaal, CEO van Lightweight Con-

tainers, tijdens de receptie van de Helderse Ondernemersvereniging in Fort Kijk-

duin uitgeroepen tot ‘Ondernemer van het jaar 2012’. De jury typeerde hem als

‘een succesvolle ondernemer, bijzonder als persoon, die in zijn loopbaan meerdere

bedrijven tot wasdom heeft gebracht en door zijn recente activiteiten Den Helder

op de kaart weet te zetten’.

jan veenendaal (ligHtWeigHt Containers)

ondernemer Van Het jaar 2012

Page 33: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

33

Wat is voor hem succes? “kernwoorden zijn voor mij ‘gunnen’, ‘doorzetten’ en het koppelen van mensen zonder het eigen belang uit het oog te verliezen. Werkelijk geïnteresseerd zijn in mensen en niet meteen resultaat verwachten. je verdiepen in de mogelijkheden van zijn business en mogelijkheden aan elkaar koppelen. belangrijk voor het succes van een bedrijf is het zo snel mogelijk invullen van de belangrijke pijlers zoals marketing, sales, techniek, financiën en administratie.”

jan veenendaal is 65 jaar en bijzonder gepassioneerd, wanneer hij praat over de keykeg. de innovatie betekent een doorbraak in het beheer van fusten. Het is een hightech lichtgewicht container die door een vernuftige universele tapkop snel aangesloten kan worden. onderscheidend zijn verder onder meer het gebruiksgemak, de lange houdbaarheid van de inhoud na het aanslaan en de duurzaamheid. de fusten zijn van recyclebaar materiaal. jan veenendaal heeft met de keykeg bij het op de markt brengen van het concept, optimaal gebruik weten te maken van cruciale schakels in de keten. de keykeg wordt inmiddels door een consortium geproduceerd, een samenwerkingsverband van meerdere multinationals die kennis en kunde bundelen.vanaf zijn studie voelt jan veenendaal zich thuis op het snijvlak van techniek en verkoop. als verkoper gaat het om de juiste vertaalslag van een technisch concept. “in samenwerking met de tu-delft is zo in 2002 een kartonnen biervat met binnenzak ontwikkeld. vanaf 2004 heb ik me beziggehouden met de patenten en kocht de voorloper van de keykeg inclusief de patenten. in 2005 presenteerden we op een bierbeurs in münchen deze voorloper van de keykeg. ik kreeg veel kritiek over me heen en keerde met ‘de staart tussen de benen’ naar nederland terug. vervolgens heb ik contact gezocht met bert Hanssen, de geestelijke vader van de voorloper en werkzaam bij het ter ziele gegane emlP. bert Hanssen, afgestudeerd lucht-en ruimtevaart-ingenieur wist als geen ander wat er niet goed was aan de voorloper. met ‘state of the art’- technologie en materialen dienden we het toenmalige type biervat te verbeteren en gebruik te maken van de nieuw verkregen inzichten, zodat een bruikbaar product ontstond.”

jan veenendaal (ligHtWeigHt Containers)

ondernemer Van Het jaar 2012

Page 34: HOV MAGAZINE NR. 3

Helderse o

ndernemers Vereniging

34

Het opmerkelijke van de keykeg is nu dat jan veenendaal’s lightweight Containers producenten in de keten exclusief aan zich heeft weten te binden. betrokken producenten zijn allen werkzaam in de food- en drankindustrie.’ik heb de sterke punten van de ketenpartners gecommitteerd en bijeengebracht in het keykeg-consortium. Zo zocht ik contact met siPa, een italiaans bedrijf dat de machines kon maken benodigd voor de productie van

de speciale Pet-container. een tweede partner vond ik in schoeller arca systems een innovatieve leverancier van kunststof bierkratten en palletsystemen. een derde partner, gespecialiseerd in binnenzakken voor de food- en drankindustrie, was het amerikaanse bedrijf scholle Packaging. verder bleek m+F-keg-techniek in duitsland, het juiste bedrijf voor het vulsysteem en dispense systems international (dsi) het bedrijf voor de speciale vulkop.tijdens een beurs in nürnberg in 2006 hadden we een standje ‘zo groot als een postzegel’. er bleek zoveel belangstelling dat we de wandelgangen er maar bij namen. toch moesten we nog tot het derde kwartaal van 2008 wachten, voordat de productie op stoom kwam. sindsdien groeien we jaarlijks met 51-68%.” maar de marketing van een dergelijk innovatief product is geen sinecure. “We moesten bierbrouwers anders laten denken. We dienden eindgebruikers zoals kroegbazen en restauranthouders aan ons te binden. inmiddels is o.a. het Ziggo dome in amsterdam een bekende eindgebruiker en zien steeds meer bars en restaurants wereldwijd de mogelijkheden van speciaal bieren op tap met dank aan de wekenlange houdbaarheid na het aanslaan.”

Het familiebedrijf Lightweight Containers is gevestigd in een modern pand dat twee jaar geleden werd geopend juist op het moment dat het met Jan Veenendaal fysiek minder goed ging. ‘In de periode 2010-2011 was ik bezig met de ontwikkeling van dit nieuwe pand op het industrieterrein Kooypunt. Ik kreeg hartproblemen en moest geopereerd worden. Mijn dochter Anita had haar eigen bedrijf in financiële advisering. Zij heeft ‘de trein op stoom gehouden’- tijdens mijn afwezigheid- en de deal afgemaakt. Op 1 mei 2011 zijn we met Lightweight Containers er in getrokken.” Zij en haar broer Jan Dirk zijn de derde generatie in het bedrijf. Jan Veenendaal: “Mijn vader had ooit in Den Helder een autoverhuurbedrijf. Na het afronden van mijn studie kwam ik bij hem in de onderneming. Op een gegeven moment ontmoette ik een Amerikaan in onze zaak. Hij vertelde me dat ik hem een auto ging leasen. In die tijd bestond dat nog niet. Ik ben er toen ingedoken en ben allerlei zaken gaan uitzoeken zoals contracten, calculaties met afschrijvingen, reparaties en dergelijke.” Het karakteriseert het ondernemerschap van de ‘selfmade’-man die zelfs een computer-informatiesysteem voor autoverhuurbedrijven ontwikkelde dat aan bekende spelers in de markt is verkocht. Jan ’s zoon Dirk heeft enkele jaren autoschadebedrijf Duinker geleid. Een bedrijf dat Jan Veenendaal in 1975 had overgenomen. “Ik wist meestal bij een openbare verkoop op het juiste moment mijn vinger omhoog te steken”, zegt hij glimlachend. Zo zijn er talloze voorbeelden van het opvallende ondernemerschap van dit opmerkelijke HOV-lid, wat uiteindelijk bekroond is met de titel ‘Ondernemer van het jaar 2012’.

Page 35: HOV MAGAZINE NR. 3
Page 36: HOV MAGAZINE NR. 3

Rabobank. Een bank met ideeën.

Doe ook mee en schrijf je nu in voor de Rabo Bedrijvenloop of Halve van Den Helder!

Meer winnen dan de wedstrijd. Dat is het idee.Door samen mee te doen, te trainen en elkaar te stimuleren de finish te halen van de RaboBedrijvenloop of de

Halve van Den Helder. Zondag 14 april is het zover. Een mooi, sportief evenement dat we graag sponsoren.

Want door deelname geef je niet alleen een gezond en sportief visitekaartje af; je steunt ook nog eens een goed

doel. En wat dacht je van een goede teamspirit? Kijk op www.halvevandenhelder.nl

www.rabobank.nl/nhn