HOTs and TIMSS

  • View
    78

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HOTs and TIMSS

Strategi Peningkatan Prestasi Malaysia dalam Pentaksiran Antarabangsa

LATAR BELAKANG TIMSSDianjurkan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)Menerusi penilaian bertujuan meningkatkan P&P Matematik dan Sains Diadakan 4 tahun sekali bermula dari 1995(Malaysia menyertai sejak 1999)

Sasaran pelajar di Malaysia terdiri dari pelajar Tingkatan 2

VISI DAN ASPIRASI PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025

PEMILIHAN SAMPEL TIMSS150 buah sekolah dipilih Pelajar Tingkatan 2 di semua jenis sekolah di bawah KPM Kelas dipilih secara rawak dari setiap sekolah terpilih

INSTRUMEN KAJIAN TIMSSBuku Ujian1. 12 buku ujian yang mengandungi soalan matematik dan sains yang setara. 2. Disediakan oleh panel pakar dari seluruh dunia 3. Berbentuk aneka pilihan dan terbuka 4. Dwi bahasa (BI & BM)

Soal Selidik1. Soal Selidik Pelajar sikap dan konsep kendiri harapan ibu bapa aktiviti pelajar dalam dan luar sekolah 2. Soal Selidik Guru latar belakang proses P&P 3. Soal Selidik Sekolah Staff, enrolmen, peralatan, jumlah masa Matematik dan Sains serta LDP

KERANGKA PENTAKSIRAN MATEMATIK TIMSS

DOMAIN KANDUNGAN Nombor (30%) Algebra (30%) Geometri (20%) Data & Chance (20%)

DOMAIN KOGNITIF Pengetahuan (35%) Aplikasi (40%) Penaakulan (25%)

LATAR BELAKANG PISAMerupakan kajian antarabangsa yang dilancarkan oleh OECD pada tahun 1997 Bertujuan menilai sistem pendidikan dunia 3 tahun sekaliDisasarkan pada pelajar berumur 15 tahun Kajian berdasarkan kompetensi dalam Matematik, Sains dan Membaca Sebanyak 70 buah negara telah mengambil bahagian sehingga kini

KEDUDUKAN MALAYSIA DALAM PISAMATEMATIK 1. Shanghai (600) 2. Singapura (562) 4. Korea (546) 9. Japan (529) 31. Amerika Syarikat (487) 53. Thailand (419) 57. Malaysia (404)

PURATA OECD 496 PURATA ANTARABANGSA - 458

TAHAP KECEKAPAN DALAM MATEMATIK (PISA)

PENCAPAIAN MALAYSIA DALAM TIMSS SEJAK 1999

Perbandingan

PENCAPAIAN MALAYSIA DALAM PISA BERBANDING DENGAN BEBERAPA NEGARA TERPILIH

PENCAPAIAN MENGIKUT JANTINA (TIMSS)

TRANSFORMASI KURIKULUMKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Jan 2011 (Tahun 1) Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 2017

KSSR4 Tonggak Pendidikan UNESCO Learning to know Learning to do Learning to live together Learning to be Elemen baru: Inovasi dan Kreativiti, Keusahawanan serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi

PROGRAM i-Think1. Kolaborasi antara KPM dan Agensi Inovasi Malaysia 2. Penggunaan thinking maps

2014 1000 buah sekolah

2012

Rintis di 10 buah sekolah

2013

Semua sekolah

KAJIAN SUSULANKPM sedang menjalankan kajian kes di sekolah cemerlang PISA 2009 untuk mengenal pasti amalan terbaik yang boleh dikongsi dengan sekolah-sekolah

Kerjasama dengan IPT tempatan untuk menjalankan kajian susulan terhadap sekolah yang mengambil bahagian dalam PISA 2009

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013 - 2025Hasil kajian PISA dan TIMSS dijadikan salah satu input utama dalam merangka PPPM PISA dan TIMSS menjadi penandaaras kepada pembelajaran bahasa, matematik dan sains di peringkat antarabangsa. Peperiksaan kebangsaan dan peperiksaan berasaskan sekolah akan diubahsuai untuk menambahkan bilangan soalan yang menguji pemikiran tahap tinggi.

Task Force PISA dan TIMSSTask Force PISA dan TIMSS ditubuhkan selepas mendapat arahan YAB Menteri Pelajaran dalam Mesyuarat JPP dan diketuai oleh BPK Task Force ini memberi tumpuan kepada meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (HOTs) di kalangan pelajar dan guru.

Higher Order Thinking Skills (HOTs) dalam MatematikHigher Order Thinking Skills

Creating

Evaluating Analysing Applying Understanding Remembering

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi pada kebiasaannya merujuk kepada 4 aras tertinggi dalam Taksonomi Bloom.

Lower Order Thinking Skills

Taksonomi Bloom

Aras 1: Singkirkan Persoalan Murid

Cth: Kenapa kena makan sayur?Jangan banyak soal. Makan sahaja. Sebab Cikgu yang suruh.

Aras 2: Menyatakan semula persoalan murid sebagai respon. Cth: Kenapa kena makan sayur? Sebab kita kena makan sayur.

Kenapa jawapannya begitu? Sebab jawapannya memang begitu.Kenapa di luar sejuk? Sebab suhu di luar 15 darjah.

Aras 3: Mengaku tidak tahu atau memberikan maklumat pada persoalan murid

Cth:Saya tidak tahu, tapi saya rasa itu satu soalan yang baik. Atau 2 + 3= 5

Aras 4: Berikan galakan kepada pelajar untuk mendapatkan respon atau jawapan daripada pihak yang yang boleh berikan jawapan.

Cth: Mari kita cari di Internet.Siapa yang kita tahu yang dapat bantu kita untuk menyelesaikan masalah ini?

Aras 5: Galakkan sumbangg saran, atau menyuarakan pertimbangan untuk kemungkinan jawapan alternatif.

Cth: Kenapa perlu makan sayur? Mari kita bincangkan kelebihan yang ada pada sayur. Mungkin kerana sayur ada pelbagai vitamin, mungkin boleh menjadi pandai, mungkin diet yang baik.. dan lain-lain

Aras 6: Galakkan pelajar untuk mempertimbangkan jawapan alternatif dan kaedah untuk menilai kemungkinan jawapan tersebut.

Cth: Baiklah. Bagaimana kita mahu buktikan sayur mempunyai vitamin? Di mana kita boleh mendapatkan maklumat itu? Maklumat mengenai diet? Hubung kait dengan menjadi pandai?

Aras 7: Galakkan pelajar untuk mempertimbangkan pelbagai kemungkinan jawapan alternatif, ditambah dengan kaedah pembuktian, berserta mengambil tindakan susulan untuk menilai jawapan tersebut

Cth: Okay, mari kita dapatkan maklumat tersebut dalam minggu ini melalui internet, ensiklopedia, temu-bual dll. Kemudian, kita akan bincang semula pada minggu depan dengan mendengar pembentangan daripada kawan-kawan kita. Kemudian, kita akan menilai semula jawapan kita.

REFLEKSI DIRI

Kita berada di aras mana?

Guru seharusnya menjawab persoalan pelajar untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi mereka.

A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold ironThe mediocre teacher tells The good teacher explains The superior teacher demonstrates The great teacher inspiresWilliam Arthur Ward