Click here to load reader

Hotel Amabilis u turističkoj izgradnji Selca

  • View
    229

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Hotel Amabilis u turističkoj izgradnji Selca

SVEUILITE U RIJECI

GRAEVINSKI FAKULTET U RIJECI

SPECIJALISTIKI STUDIJ

HOTEL AMABILIS U TURISTIKOJ

IZGRADNJI SELCA

SEMINARSKI RAD

RIJEKA, 2012.

Hotel Amabilis u turistikoj izgradnji Selca

1

SVEUILITE U RIJECI

GRAEVINSKI FAKULTET U RIJECI

SPECIJALISTIKI STUDIJ

HOTEL AMABILIS U TURISTIKOJ

IZGRADNJI SELCA

SEMINARSKI RAD

Kolegij : Graditeljstvo u turizmu

Student: Arsen Grbi

Rijeka, LISTOPAD 2012.

Hotel Amabilis u turistikoj izgradnji Selca

2

SADRAJ 1. UVOD .............................................................................................................................3

1.1. POVIJEST ORGANIZIRANOG TURIZMA U SELCU ...........................................4

1.2. ANALIZA POSTOJEEG STANJA ........................................................................5

2. TIPOLOGIJA HOTELSKO-UGOSTITELJSKIH GRAEVINA ....................................7

3. FUNKCIJA I PRIMJENJNA TIPOLOGIJA ....................................................................9

3.1. PRIZEMLJE HOTELA ............................................................................................9

3.2. SUTEREN HOTELA ............................................................................................. 12

3.3. STACIONAR HOTELA ........................................................................................ 14

4. KONSTRUKCIJA I MATERIJALI ............................................................................... 17

5. OBLIKOVANJE ........................................................................................................... 18

6. DOMAE I SVJETSKE REFERENCE......................................................................... 20

7. ZAKLJUAK ............................................................................................................... 21

8. LITERATURA .............................................................................................................. 22

Hotel Amabilis u turistikoj izgradnji Selca

3

1. UVOD

Seminarski rad Hotel Amabilis ima zadatak objasniti fukciju hotela odnosno

prikazati i definirati sve dijelove graevine, kao i pratee prostore uz predmetnu graevinu.

Nadalje, prikazati i objasniti konstrukciju graevine, oblikovanje kao i uklapanje graevine u

cjelokupni prostor.

Seminarski rad strukturiran je u sedam logikih i sadrajnih cjelina. U prvom dijelu,

Uvodu, se iznosi predmet istraivanja, povjesni kontekst predmeta istraivanja i analiza

postojeeg stanja. U drugom dijelu Tipologija hotelsko-ugostiteljskih graevina govori se o

vrstama, podjeli, tipologiji i kategorizaciji hotela. Trei dio i sadrajno najvaniji koji nosi

naslov Funkcija i primjenjena tehnologija opisuje sve prostore objekta, prikazuje

funkcionalne sheme organizacije hotela te razrauje stacinarni dio hotela uz popratne vlastite

slike s objekta. etvrti dio naziva Konstrukcija i materijali daje podatke o konstrukciji i

upotrebljenim materijalima. U petom dijelu Oblikovanje govori se o vanjskom i unutarnjem

oblikovanju i ureenju te se izlau neki vlastiti dojmovi o uklapanju objekta u cjeloviti

prostor. U estom poglavlju dana je usporedba s jednim domaim i jednim svjetskim

hotelskim objektom. U posljednjem dijelu, Zakljuku, dan je vlastiti osvrt na predmet

seminara.

Hotel Amabilis u turistikoj izgradnji Selca

4

1.1. POVIJEST ORGANIZIRANOG TURIZMA U SELCU

Daleke 1894. Godine, tadanji naelnik opine Selce, Ivan Lonari Papi, stariji, sa

nekolicinom entuzijasta osnovao je dioniko drutvo Zadruga morskog kupalita, koje je

sagradilo i uredilo prvo drveno kupalite sa kabinama. Kupalite je sveano otvoreno 4.

kolovoza 1894. godine i tako uvrstilo Selce meu elitna kupalina mjesta tadanje Austro-

Ugarske. U to vrijeme turizam je imao zdravstveni karakter, ali i elegantnu notu i

pomodarstvo, jer boravak na moru mogli su si priutiti samo najimuniji slojevi stanovnika

Bea, Pete, Praga i Zagreba.

Ve 1898. godine Selce dobiva prve razglednice mjesta, koje izdaje Ivan Lonari

Papi, izraene u litografiji u Beu. Tijekom dugog turistikog razvoja Selce je iz godine u

godinu mijenjalo svoj izgled. Poetkom prolog stoljea sagraene su vile Cveti i Papi i

luksuzne vile alda, Odillon i Draica. Pravu prekretnicu obiljeilo je otvaranje prvog

hotela Rokan 1912. godine, iji je vlasnik bio Josip Lonari Rokan. Dvadesetih i tridesetih

godina prolog stoljea ureene su ulice, etalite i parkovi, uvedena je elektrina rasvjeta i

vodovod. Selce se ureuje zahvaljujui aktivnom radu Drutva za poljepanje mjesta,

Kupalinog povjerenstva i Mjesnog turistikog odbora. 1930. godine gradi se novo, vee

kupalite, mjesto ima stalnog lijenika i ljekarnu. Nekoliko veih zgrada preureuje se u

hotele i pansione (hotel Esperanto, hotel Lonari, hotel Jadran, hotel Riviera,

pansion Lovaki rog, vila Dagmar i dr.). Otvaraju se ugostiteljski lokali, zabavne i

kulturne priredbe su na zavidnom nivou. Selce dobiva stalnu turistiku publiku, raspolae sa

600 kreveta i 1938.godine biljei posjet od 3.000 turista i 40.000 noenja. Selce posjeuju

mnogi kulturni i javni djelatnici : Miroslav Krlea, Oton Kuera, Mato Lovrak, Marija Juri

Zagorka, Ljubo Babi, Vladimir Beci, Menci Klement Crni, Antun Motika, Kamilo

Ruika, mnogi glumci i drugi .

Turistiki razvitak Selca prekidan je ratovima, ali su njegovi stanovnici svaki put

ulagali puno entuzijazma i snage za napredak svoga mjesta, to se vidi i po dananjem Selcu u

kojem je sve okrenuto turizmu. Danas Selce moe ugostiti oko 6.500 turista u pet hotela, dva

autokampa, nekoliko odmaralita i u privatnim sobama i apartmanima. Prihvaa do 100.000

turista, koji ostvare 500.000 noenja godinje.

Hotel Amabilis u turistikoj izgradnji Selca

5

1.2. ANALIZA POSTOJEEG STANJA

1910. godine dovren je obalni put od mjesnog kupalita do uvale Slane, te se poinju

graditi nekoliko elegantnih vila. Prvo je na zapdnoj strani mjesta sagraena (za ono vrijeme)

luksuzna Vila alada po projektu arhitekte Vlatka Vidmara, koju je okruivao raskoan park s

gotovo 2.000 razliitih biljnih vrsta od kojih veina i danas ovdje raste. Zemlja za ovaj park

dovozila se brodovima iz Suaka. Nedugo nakon toga uvena beka kazalina glumica Helene

Odilon zadivljena prirodnim ljepotama odluuje sagraditi dvije otmjene vile, najprije Vilu

Odilon,a potom i Vilu Draica.

Vila Draica sagraena je 1911. Uz obalni put prema Crikvenici. Ovu vilu takoer je

projektirao arhitekt Vlatko Vidmar, oblikujui je kao secesijsko zdanje s vie terasa.

Slika 1: Vila Draica

Prvotno je bila zamiljena kao dvokatni hotel-sanatorij s vlastitim kupalitem, a Opina je

vlasnicima dopustila gradnju svega deset kabina za presvlaenje. U bujnom mediteranskom

parku preko ceste bilo je ureeno tenisko igralite. Vila je vie puta mjenjala vlasnike, a 1926.

otkupljuje ju Amerikanka Mabel Grouitch za potrebe djejeg oporavilita poznatog pod

nazivom Amerikanski dom, iji su rad financirali ameriki lijenici. Tada vila po novoj

vlasnici dobiva i novi naziv Amabilis to u prijevodu s latinskog znai mio, drag, lijep.

Hotel Amabilis u turistikoj izgradnji Selca

6

Po zavretku Drugog svjetskog rata, odnosno sredinom 50-tih godina Amabilis mjenja ima u

Jadranka, te 1965. postaje hotel s dograenim depadansama. Sredinom prvog desetljea ovog

stoljea hotel prestaje s radom zbog neadekvatnog hotelskog smjetaja. Hotel je imao dvije

zvjezdice, a smjetajne jedinice su bile trokrevetene i etverokrevetne sobe sa zajednikim

sanitarnim vorovima.

Izvedenom rekonstrukcijom hotela po projektu Studia Rubing iz Zagreba, odnosno

Damira Rubee dipl. ing. arh. dobiven je smjetajni objekt visoke klase odnosno hotel s pet

zvjezdica. Objekt se satoji od 4 etae: suterena, prizemlja i dva kata.

Na doljnjoj slici vidimo makrolokaciju Hotela Amabilis.

Slika 2: Pregledna situacija makrolaokacije hotela Amabilis

Rekonstrukcija hotela izvedena je prema urbanistikom palnu ureenja; UPU-26 Uvala Slana

(Selce) zajedno s zonom kampa-autokampa.

Hotel Amabilis u turistikoj izgradnji Selca

7

2. TIPOLOGIJA HOTELSKO-UGOSTITELJSKIH

GRAEVINA

Prema tipologiji, hoteli se razvrstavaju na:

1. Visoke graevine istog tlocrtnog gabarita i istog konstrukcijskog rjeenja,

2.Visoke graevine tipa breitfuss s razvedenim parterom i dvojnim konstrukcijskim rjeenjem

3. Visoke atrijske graevine s cjelovito iskoristivim parternim etaama

4. Razvedene graevine, hotelski kompleksi,

5. Paviljonske graevine,

6. Kombinirani sistemi

Prema hrvatskom zakonodavstvu objekti iz skupine hoteli razvrstavaju se u sljedee vrste:

1. Hotel batina (heritage),

2. Hotel,

3. Aparthotel,

4. Turistiko naselje,

5. Turistiki apartmani,

6. Pansion.

Nadalje, Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih

objekata iz skupine hoteli kae slijedee:

Hotel je objekt u kojemu se gostima obvezno pruaju usluge smjetaja i doruka, a mogu se

pruati i druge

Search related