Click here to load reader

HOLY ANGEL UNIVERSITY BASIC EDUCATION DEPARTMENT · PDF fileng Pangngalan x LAS 8 ( Pagsusulit ) Pagtukoy ng dalawang Uri ng Pangngalan Ikapitong Linggo Aralin 5: Kasarian ning Palagyu

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOLY ANGEL UNIVERSITY BASIC EDUCATION DEPARTMENT · PDF fileng Pangngalan x LAS 8 ( Pagsusulit...

 • HOLY ANGEL UNIVERSITY BASIC EDUCATION DEPARTMENT

  Departamento ng Filipino

  Silabus sa Mother Tongue 3

  Unang Markahan

  Pamantayan sa Programa: Nagagamit ang wikang Kapampangan upang madaling maunawaan at maipaliwanag ang mga kaalaman sa

  araling pangnilalaman, magamit ang angkop at wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan,

  damdamin o karanasan nang may lubos na paggalang sa kultura ng nagbibigay at tumatanggap ng

  mensahe.

  Pamantayan ng bawat Yugto: Sa dulo ng Baitang 3, nakakaya ng mga mag-aaral na ipakita ang kasanayan sa pag-unawa at pag-iisip sa

  mga narinig at nabasang teksto at ipahayag nang mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama.

  Pamamntayan ng bawat Bilang: Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, inaasahang nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di-

  pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatutugon nang naayon. Nakakamit ang mga kasanayan sa

  mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karansan sa

  mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o libel at kaugnay ng kanilang kultura.

  ARAW

  PAKSA

  PAMANTAYAN NG

  PAGKATUTO

  PAGTATAYA

  Unang Linggo Class Orientation

  Ikalawang Linggo Aralin 1: Pamagpakilala PAGPAPAHALAGA: Pagpapahalaga sa pagkakakilanlan ng bawat I sa

  Naisasagawa ang maayos na pagpapakilala ng sarili (PAGSASALITA, F3TA-Ia- 13.1)

  Formative

   Recitation:Pagpapakilala ng sarili sa harap ng klase. Summative

   LAS 1(Pagsasanay)Pagsulat ng impormasyon ukol sa Sarili

 • Sanggunian: MTB-MLE ACTIVITY GUIDE Author :SIL International and SIL Phil. MTBMLE Consultants

  Self Help Skills

   Hand signals  Walking on Line  LES tour  Proper Behavior During

  Flag Ceremony

   LAS 2 ( Pagsusulit ) Pagsulat ng impormasyon ukol sa Sarili

  Ikatlong Linggo Aralin 2: Pagpapantig ng mga salitang may Tatlong pantig pataas Sanggunian: MTB-MLE ACTIVITY GUIDE Author :SIL International and SIL Phil. MTBMLE Consultants

  Nababasa ang mga salitang may tatlong pantig pataas(PAGBASA,F3Al-If-1.3 ) Nahahati nang pabigkas ang isang salita ayon sa pantig (PAGBASA,F3KP-Id-10 )

  Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas at mekaniks ng pagsulat (PAGSUSULAT,F3TA-0a-j-4 )

  Formative

   Sabayang Pagbasa Babasahin ang mga salitang nasa talaan.

  Self Help Skills

   Buttons Up  Zip and Unzip  Hook and Eye  Buckle Up  Opening and Closing of

  own water /Food Container

  Summative

   LAS 1 (Pagsasanay) Pagpapantig ng mga salita na may tatlong pantig pataas.

   LAS 2 ( Pagsusulit ) Pagpapantig ng mga salita na may tatlong pantig pataas.

 • Ikaapat na Linggo Aralin 3: Palagyu PAGPAPAHALAGA: Pagpapahalaga sa Pangalan bilang pagkakailanlan Sanggunian: MTB-MLE ACTIVITY GUIDE Author :SIL International and SIL Phil. MTBMLE Consultants

  Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid (PAGSASALITA,F3WG-Ia-d-2) Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas at mekaniks ng pagsulat (PAGSUSULAT,F3TA-0a-j-4 )

  Formative

   Pag iisa-isa ng pangalan ng bawat larawan. Selfhelp Skills -Paglalagay ng sintas ng Sapatos -pagtatali ng sintas ng sapatos Summative

   LAS 1 (Pagsasanay) Pagbibigay ng halimbawa ng pangngalan sa bawat kategorya.

   LAS 2( Pagsusulit ) Pagtukoy ng pangngalang di dapat kabilang sa grupo

  Ikalimang Linggo Unang Panggitnang Pagsusulit

  Ikaanim na Linggo Aralin 4: 2 Klasi ning Palagyu PAGPAPAHALAGA: Pagiging Magalang Sanggunian: MTB-MLE ACTIVITY GUIDE Author :SIL International and SIL Phil. MTBMLE Consultants

  Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid (PAGSASALITA,F3WG-Ia-d-2) Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas at mekaniks ng pagsulat (PAGSUSULAT,F3TA-0a-j-4 )

  Formative

   Pagpapangkat pangkat ng mga pangngalang nakasulat sa talaan.

  - Self Help Skills -Paghuhugas ng Kamay -Pagputol sa Kuko -Paghihilamos

  Summative

   LAS 1( Pagsasanay) Pagbibigay ng sariling halimbawa sa dalawang Uri

 • ng Pangngalan

   LAS 8 ( Pagsusulit ) Pagtukoy ng dalawang Uri ng Pangngalan

  Ikapitong Linggo Aralin 5: Kasarian ning Palagyu (Panlalaki, Pambabai, Parewu o Alang Kasarian) PAGPAPAHALAGA: Papapahalaga sa Pagkakapantay-pantay ng bawat Nilalang ano man ang Kasarian nito Sanggunian: MTB-MLE ACTIVITY GUIDE Author :SIL International and SIL Phil. MTBMLE Consultants

  Nagagamit ang pangngalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid (PAGSASALITA,F3WG-Ia-d-2) Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas at mekaniks ng pagsulat (PAGSUSULAT,F3TA-0a-j-4 )

  Formative

   Pagbibigay ng pangngalan ng bawat larawan.

  Self Help Skills -Pagsesepilyo -Pagsusuklay at Pag aayos ng buhok -Pagtalakay sa wastong Pagpili ng damit na naaayon sa okasyon at lugar na pinupuntahan

  Summative

   LAS 1( Pagsassanay) Pagtukoy ng pangngalang di dapat kabilang sa pangkat.

   LAS 2 (Pagsusulit) Pagtukoy sa pangngalang bubuo sa diwa ng pangungusap.

  Ikawalong Linggo Aralin 6: Panghalip Panao Aku, Ika, at Iya (Isahan) PAGPAPAHALAGA: Pagiging Mapanuri Sanggunian: MTB-MLE ACTIVITY GUIDE Author :SIL International

  Nagagamit sa usapan ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao (aku, ika, iya) (PAGSASALITA, F3WG-Ie-h- 3)

  Formative

   Pag-iisa-isa sa mga panghalip Panao at pagtukoy ng gamit nito.

  Self Help Skills -Wastong Pustura saPagtayo -Wastong Pustura saPag-upo -Wastung Pustura sa Paglalakad

 • and SIL Phil. MTBMLE Consultants

  Summative

   LAS 1(Pagsasanay) Pagtukoy ng wastong panghalip panao na bubuo sa diwa ng pangungusap.

   LAS 2 ( Pagsusulit ) Pagsulat ng wastong panghalip panao na bubuo sa diwa ng pangungusap.

  Ikasiyam na Linggo Aralin 7: Panghalip Panao Ikami,

  Ikayu, at Ila (Maramihan)

  PAGPAPAHALAGA: Pagiging Mapanuri

  Sanggunian: MTB-MLE ACTIVITY GUIDE

  Author :SIL International and SIL Phil. MTBMLE

  Consultants

  Nagagamit sa usapan ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao (Ikami, Ikayu, at Ila) (PAGSASALITA, F3WG-Ie-h- 3)

  Formative

   Pagtukoy ng gamit ng panghalip pananong maramihan.

  Self Help Skills Culminating AcTivity:Fashion Show

  Summative

   LAS 1 (Pagsasanay) Nagagamit ang panghalip panaong maramihan sa pangungusap.

   LAS 2 (Pagsusulit) Nagagamit ang panghalip panaong maramihan na angkop sa pangungusap.

  GRASPS Paggawa ng Scrapbook ukolsa saPagpapakilala ng Sarili

  Ikasampung Linggo Unang Markahang Pagsusulit

 • HOLY ANGEL UNIVERSITY BASIC EDUCATION DEPARTMENT

  Departamento ng Filipino

  Silabus sa Mother Tongue 3

  Ikalawang Markahan

  Pamantayan sa Programa: Nagagamit ang wikang Kapampangan upang madaling maunawaan at maipaliwanag ang mga kaalaman sa

  araling pangnilalaman, magamit ang angkop at wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan,

  damdamin o karanasan nang may lubos na paggalang sa kultura ng nagbibigay at tumatanggap ng

  mensahe.

  Pamantayan ng bawat Yugto: Sa dulo ng Baitang 3, nakakaya ng mga mag-aaral na ipakita ang kasanayan sa pag-unawa at pag-iisip sa

  mga narinig at nabasang teksto at ipahayag nang mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama.

  Pamamntayan ng bawat Bilang: Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, inaasahang nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di-

  pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatutugon nang naayon. Nakakamit ang mga kasanayan sa

  mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karansan sa

  mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o libel at kaugnay ng kanilang kultura.

  ARAW

  PAKSA

  PAMANTAYAN NG

  PAGKATUTO

  PAGTATAYA

  Unang Linggo Aralin 1: Panghalip Pamatlig Ini,

  Iyan, Ita (Isahan)

  Sanggunian: MTB-MLE ACTIVITY

  Nagagamit ang panghalip bilang pamalit sa pangngalan ( Ini, Iyan,at Ita) (PAGSASALITA,F3WG-Ie-h- 3.1)

  Formative

   Paggamit ng panghalip pamatlig sa pangungusap.

  Self Help Skills -“Paghahanda ng simpleng

 • GUIDE Author :SIL International and SIL Phil. MTBMLE

  Consultants

  Almusal” Summative

   LAS 1 (Pagsasanay) Nagagamit ang panghalip pamatlig na isahan sa pangungusap.

   LAS 2 (Pagsusulit) Nagagamit ang angkop na panghalip pamatlig na nararapat gamitin sa pangungusap.

  Ikalawang Linggo Aralin 2: Panghalip Pamatlig Deni/Reni, Den/Ren at Deta/Reta (Maramihan) Sanggunian: MTB-MLE ACTIVITY GUIDE Author :SIL International and SIL Phil. MTBMLE Consultants

  Nagagamit ang panghalip bilang pamalit sa pangngalan (Deni/Reni, Den/Ren at Deta/Reta) (PAGSASALITA, F3WG-Ie-h-3.1)

  Formative

   Pagtukoy ng wastong gamit panghalip pamatlig na maramihan sa tulong ng mga larawan.

  Self Help Skills -Paghuhugas ng Pinggan -Sorting Dishes

  Summative