Click here to load reader

Holstebro - cm2.3f.dk /media/lokalafdelinger/private... · PDF file Farvel til Anker Jørgensen Holstebro. Redaktionen Ansvarshavende Formand Flemming T. Sørensen Redaktionsudvalg

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Holstebro - cm2.3f.dk /media/lokalafdelinger/private... · PDF file Farvel til Anker...

 • www.3f.dk/holstebro

  Nr. 2 · Juni 2016

  1. maj ved 3F Holstebro

  Farvel til Anker Jørg ensen

  Holstebro

 • Redaktionen Ansvarshavende Formand Flemming T. Sørensen

  Redaktionsudvalg Flemming T. Sørensen Charlotte Gjervig

  Redaktionens adresse 3F Holstebro, Tujavej 20 7500 Holstebro

  Tryk Fjerritslev Tryk A/S

  Næste blad udkommer i uge 36 - 2016 Deadline for stof til næste blad er 09.08.2016

  HolsTebRo Fagligt Fælles Forbund

  Åbningstider Holstebro Mandag 10.00-16.00 tirsdag 10.00-16.00 Onsdag Lukket torsdag 10.00-17.00 Fredag 10.00-12.00

  struer Mandag 10.00-14.00 tirsdag Lukket Onsdag Lukket torsdag 10.00-17.00 Fredag 10.00-12.00

  Herning Mandag Lukket tirsdag 10.00-16.00 Onsdag Lukket torsdag 10.00-17.00 Fredag Lukket

  telefontider på 70 300 870 Mandag 09.00-15.00 tirsdag 09.00-15.00 Onsdag 09.00-12.00 torsdag 09.00-17.00 Fredag 09.00-12.00

  FerieLukket servicekontorerne i struer og Herning er lukkede i ugerne 29 – 30 – 31 – 32. Vi holder åbent som sædvanligt på tujavej i Holstebro. Find åbningstiderne på www.3f.dk/holstebro.

  Transportgruppen, Privat Service, Hotel og Restauration og Den Grønne Gruppe opfordrer medlemmer til at indsende forslag til ændringer el- ler fornyelser til overenskomstforhandlingerne i foråret 2017.

  Forslagene skal være afdelingen i hænde senest 1. august 2016 og sendes pr. mail til [email protected] eller ved person- ligt fremmøde i afdelingen på Tujavej 20, 7500 Holstebro.

  Henrik Kristensen har været at finde ved 3F Holstebro fra den 1. april i år. Han kommer fra Pro Tec Vinduer A/S, hvor han har været ansat ca. 13 år. De ca. 11 år som tillidsmand og medlem af A/S bestyrelsen i ca. 4 år.

  Henrik har blandt andet en periode på ca. 4 år som arbejdsmiljørepræsentant bag sig og har siddet i flere forskellige bestyrelser ved 3F Holstebro og indenfor 3Fs industrigruppe.

  Tidligere erhvervserfaring er, udover uddannelsen til maskinsnedker, an- sættelser på forskellige møbel- og vinduesfabrikker samt en periode som køkkenchef som udsendt for Nato.

  Henrik kan kontaktes på: Telefon: 70 300 870

  Mobil: 6170 0498 Mail: [email protected]

  Ny faglig sekretær indenfor Privat service, Hotel og Restauration

  overenskomst 2017

 • hjørneFormandens Foråret har bidt sig fast i det vestjy- ske og ledighedstallet daler støt. Det gælder stort set inden for alle bran- cher, hvor 3F organiserer arbejdsta- gerne. Men vi har dog ikke flaskehals- problemer nogen steder.

  Arbejdsgiverne henvender sig i sti- gende grad til 3F, når de mangler ar- bejdskraft, i stedet for at sætte dyre annoncer i aviserne eller selv gå ind i systemet for at søge blandt de ledige. Når vi får disse henvendelser, søger vi selvfølgelig blandt de, der står i 3F Holstebro, så de får tit arbejde igen- nem afdelingen på denne måde. Der- for er det endnu en stor fordel for af- delingens medlemmer, at de kommer hurtigere ud i arbejde igen, i forhold til de, der står uden fagforening.

  Med forårets komme er der mange medlemsfordele, som i skal være op- mærksomme på. Blandt andet gra- tis billetter til Jyllands Park Zoo, læs mere på bagsiden af bladet.

  D. 1. april fik vi en ny ”fælles” kol- lega i de 7 afdelinger i Midt- og Vest- jylland. Peter Ymer Nielsen blev ansat

  i et forsøgsprojekt som ”Øst-konsu- lent”. Peters arbejdsopgaver bliver at besøge byggepladser i hele det gamle Viborg og Ringkøbing Amter for at finde, or- ganisere og hjælpe østeuropæisk ar- bejdskraft.

  Vi finder flere og flere, som arbejder over hele området indenfor byggeriet, men som mange gange bliver snydt af de arbejdsgivere, der henter dem her- op. Vi ser timelønninger helt ned på 60- 70 kr. i timen, hvor det er værst. 81% af de polske bygningsarbejdere får in- gen overtidsbetaling og for 35% gælder det, at de overhovedet ingen betaling får for overarbejde. Kun 46% af de pol- ske arbejdere får feriepenge.

  Mere end hver tredje polak (35%), der udstationeres i den danske bygge- og anlægsbranche får hverken en hø- jere løn end i hjemlandet eller modta- ger nogen form for kompensation for udstationeringen. De arbejder altså på polske vilkår i Danmark. Mens hele 16% får en lavere løn, end de får for tilsvarende arbejde i Polen. Det betyder også, at 56% af de udstationerede po- lakker mener, at deres løn er lav, me- get lav eller meget lav sammenlignet med leveomkostningerne i Danmark. Kun 10% af de udstationerede polakker svarer, at de er dækkede af en overens- komst. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de udstationerede polak- ker er 54 timer om ugen.

  Alt dette er noget af det vores nye mand skal undersøge, så ring endelig ind i afdelingen på 70 300 870, hvis i støder på byggepladser, hvor der ar- bejder udenlandsk arbejdskraft. Så kommer Peter forbi.

  Rigtig god sommer til jer alle.

  Flemming T. Sørensen

  • Det er ganske gratis • Ingen sager er for små • Besvarelse af generelle spørgsmål • Rådgivning i konkrete situationer

  Private personer hjælpes med alle slags juridiske problemer, for eksempel: Familieret - Forbrugerret - Kontraktret - Socialret - Lejeret - Andre retsområder

  Tidsbestilling nødvendig.

  Retshjælpen kan bestilles på følgende dage:

  3F Holstebro – Torsdage i lige uger kl. 16.00-18.00. Tujavej 20, Holstebro. Tidsbestilling på tlf.: 70 300 870.

  3F Midtjylland – Torsdage i ulige uger kl. 16.00-18.00. Birk Centerpark 4, Herning. Tidsbestilling på tlf..: 70 300 868.

  3F Ringkøbing-Skjern – Mandage i lige uger kl. 16.00-18.00. Byskellet 33, Ringkøbing. Tidsbestilling på tlf.: 70 300 874.

  3F Vest – Mandage i ulige uger kl. 16.00-18.00. Storegade 23, Lemvig. Tidsbestilling på tlf.: 70 300 872.

  Gratis retshjælp På kontorerne i 3F afdelingerne i Midt- og Vestjylland tilbydes gratis retshjælp til alle.

  §

  3F Holstebro 3

 • Tak til alle som var med til at fejre 1. maj sammen med os. Det var en rigtig god dag med dyg- tige og inspirerende talere.

  Se flere billeder i fotogalleriet på www.3f.dk/holstebro - ”om 3F Holstebro” – ”Galleri”.

  1. maj 2016 ved 3F Holstebro

  Generalforsamlingen i 3F Holstebro havde igen i år over 100 tilmeldte. Efter Fælles Service og Industrigrup- pen havde afholdt deres gruppegene- ralforsamlinger, var der dækket op til fælles spisning på UCH kl. 18.00 og kl.

  19.00 gik afdelings-generalforsamlin- gen i gang. Der var en bred deltagel- se, både fagligt og geografisk. Selvom der ikke var den store debat, så var deltagerne alligevel meget spørge- lystne i pauserne. Næstformand Kurt

  Kr. Nielsen blev genvalgt for en 3-årig periode. Se flere billeder i fotogalleriet

  på www.3f.dk/holstebro - ”om 3F Holstebro” – ”Galleri”.

  3F Holstebros generalforsamling 2016

  3F Holstebro4

 • Klik dig ind på

  www.3f.dk/holstebro

  A-kassen…NYT FRA

  Booking af samtaler for ledige Som noget politisk nyt er det vedtaget, at du som ledig fremover skal booke dine samtaler til cv og rådighedssam- taler online.

  Det betyder, at du vil modtage en mail/sms med et booking nummer. Med det nummer får du adgang til ledige samtale tider i vores afdeling. Vejled- ningen fremgår af mailen/sms’en.

  Joblog Husk at du som ledig skal notere dine jobsøgninger i din joblog. Du kan vælge at bruge enten jobloggen på mit3f eller på jobnet. Du kan risikere, at vi er nødt til at stoppe udbetalingen af dagpenge, hvis du ikke udfylder jobloggen.

  Du er velkommen til at få hjælp i afdelingen.

  Nye overenskomster Gittes Mad, Struer Midtvest Trucking, Aulum

  Bliv

  FaGlæRT på kortere tid Som vokSen!

  Industrien har brug for faglærte.

  Med et svendebrev bliver du mere attraktiv for arbejdsmarkedet, får en bedre jobsikkerhed og højere livsindkomst.

  Få klar besked med et nyt og let tilgængeligt værktøj udarbejdet til industrien.

  www.erhvervsuddannelse.dk giver dig klar besked om erhvervsuddannelser i industrien.

  Du kan nemt og hurtigt se, hvor og hvornår du kan starte på ud- dannelsen. Du kan også se, hvor meget du kan få afkortet din ud- dannelse, hvis du er over 25 år og har relevant uddannelse eller erfaring.

  Du kan altid kontakte vores uddannelseskonsulent i 3F Holstebro Anni Svinth, hvis du har spørgsmål.

  en rigtig god temaaften for forældre til ordblinde børn 3F Holstebro afholdt mandag den 11. april temaaften for forældre til ordblin- de børn. Der var omkring 70 deltagere. Temaaftenen var lavet i et samarbejde med Netværkslokomotivet, AOF, Ord- blindeforeningen og 3F.

  Det blev en rigtig god aften, hvor der blev taget fat om de udfordringer, man har som forældre til ordblinde børn. Der blev præsenteret IT- redskaber, som kan bruges i den forbindelse.

  Det var tydeligt, at mange forældre føler sig magtesløse. Det faktum, at mange af disse forældre også selv er ordblinde, gør det ikke lettere.

  Mange står parat til at hjælpe. 3Fere kan altid henvende sig i afdelingen, hvor vi så kan være med til at finde den rigtige hjælp.

  Anni Svinth, Uddannelseskonsulent

  3F Holstebro 5

 • Prisen, der gives for at yde en ekstra indsats for arbejdsmiljøet, uddeles hvert år af Miljøudvalget hos 3F Hol- stebro. Det er kun de ansatte, der kan indstille deres vi

Search related