Hoki Presentation

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pj

Text of Hoki Presentation

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  1/74

  INSITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS

  TENGKU AMPUAN AFZAN,

  KUALA LIPIS, PAHANG.

  KERJA KURSUS

  PENDIDIKAN

  JASMANI

  PJM 3106

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  2/74

  MAKLUMAT AHLIKUMPULAN

  SUMATHI LOGANATHAN

  880124-26-5026

  SUNDHARI MURUGAN880513-10-5202

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  3/74

  KEMAHIRANMEMUKUL BOLA

  (PERMAINANHOKI)

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  4/74

  PENGENALAN

  OBJEKTIF

  PENGENALAN

  SISTEM TULANG

  PENERANGAN

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  5/74

  Kemahiran memukul bola i!unakan un"ukmen!!erakkan bola en!an la#u a"au #auh$

  Pukulan ibua" %ema%a bola alam keaaan&e!un an #u!a %ele&a% men!!ele'k bola$

  Kemahiran ini ama" mu%"ahak un"uk

  i!unakan ke"ika men#arin!kan !olmembua" han"aran #auh a"aumen!eluarkan bola ari kaa%an *$

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  6/74

  +$, OB-EKTI.Ob#ek"i/ ba!i "a#uk ini %u&a0a &ela#ar a&a"

  Men!enal&a%"i o"o"1o"o" 0an! "erliba"$Men!enal&a%"i "ulan!1"ulan! 0an! "erliba"$Men!enal&a%"i %eni1%eni 0an! "erliba"$

  Melabel o"o" %eni an "ulan! 0an!"erliba"$Men!enal&a%"i mekani%me &er!erakan$Meneran!kan /un!%i "ulan!1"ulan! 0an!

  "erliba"$Membe2akan %eni1%eni bera%arkan/un!%i

  an %"ruk"ur$Meneran!kan /un!%i o"o"1o"o" 0an! "erliba"$Meneran!kan leka"an &rok%imal an i%"al$

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  7/74

  3$, PENERANGAN3.1 Cara melakukan kemahiran memukul :

  3.1.1 Fasa Persediaan:Tangan memegang kayu hoki dengan tangan kiri di atas

  manakala tangan kanan di bawah tangan kiriPandang ke hadapan untuk melihat sasaranKaki dibuka seluas bahuBahu kiri menghadap sasaran yang hendak dituju,badan

  meghadap bolaLutut perlu dibengkokkan separa.Bola perlu berada di hadapan antara kaki kiri dan kananBerat badan dibawa ke belakang pada bahagian kaki

  kanan sambil tangan menghayun kayu dari belakang

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  8/74

  Fasa persediaan

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  9/74

  3.1.2FASA LAKUAN :

  Tangan di hayun dari belakang ke hadapan dengan

  keadaan tangan kiri hampir diluruskan manakalatangan kanan dibengkokkan.

  Kepala ditundukkan dan masih menghadap bola.

  Berat badan di pindahkan dari kaki kanan ke kakikiri.

  Pegangan kayu dikuatkan.

  Konteks bola pada bahgian tengah bola denganpermukaan rata kayu.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  10/74

  .a%a Pelak%anaan

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  11/74

  Berat badan dipindahkan sepenuhnya padabahagian kaki kiri.

  Tangan mengikut arah pergerakan bola.

  Bahagian tangan kiri dibengkokkan dan

  tangan kanan hampir lurus.

  Kaki kiri dibengkokkan sedikit manakala

  kaki kanan hamper lurus dan terjengkek

  mengikut pergerakan badan.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  12/74

  .a%a Iku" La#ak

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  13/74

  4.0Sistem tulang

  4.1 Tulang-tulang yang terlibat dalam kemahiran memukul hoki :

  Klavikel Skapula

  Humerus Ulna Radius Karpals Femur Patella Tibia Fibula Tarsal

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  14/74

  4.1.1 Klavikel

  Tulang ini juga di sebut sebagai tulang kolar.Kedudukannya terletaka di atas manubriumdan skapula. Ia berfungsi untuk memeganglengan apabila tangan menjauh dari dadadan membantu mencegah tergeliat bahu. Ia

  juga membekalkan titik perlekatan untukotot-otot toraks dan bahu serta

  memegang skapula dan lengan tangan(upper limb) daripada bahagian superiortoraks yang sempit. Tulang ini juga

  menyalurkan daya tekanan dari lengantangan (upper limb) ke rangka aksial. Jikasebuah tulang klavikel patah, bahuseseorang tidak akan berfungsi tetapi bolehdirawat.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  15/74

  Gambar ra#ah keuukan kal4ikel

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  16/74

  4.1.2Skapula

  Skapula juga disebut sebagai tulangbelikat. Ciri-ciri tulang ini ialah flat dan

  berbentuk segitiga.

  Bercantum dengan humerus untukmembentuk sendi bahu yang kurang

  stabil. Bergerak secara memanjang

  apabila lengan ditarik dan diturunkan.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  17/74

  Gambar rajah kedudukan Skapula

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  18/74

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  19/74

  Tulang ulna berada di bawah tulang humerus.

  Kedudukannya bersebelahan dengan tulang

  radius. Tulang ini bertanggungjawab untuk

  membentuk sendi siku dengan humerus.

  Membentuk sendi engsel yang stabil dengan

  humerus untuk membolehkan lengan tangan

  membengkok apabila menguncup atau

  meluruskan apabila memanjang.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  20/74

  Gambar rajah kedudukan tulang ulna

  Ulna

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  21/74

  Tulang radius berada di bawah tulang humerus

  dan bersebelahan dangan tulang ulna. Tulang

  ini merupakan tulang lengan utama yang

  menyumbang kepada sendi pergelangan tangan.Apabila radius bergerak, tangan akan turut

  bergerak dengannya.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  22/74

  Raiu%

  Gambar ra#ah keuukan "ulan! raiu%

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  23/74

  Karpals terikat bersama oleh ligamen yang

  menyekat gerakan antara mereka. Setiap

  tangan memiliki 14 falang dan semua jari

  terdiri daripada tiga falang, kecuali untuk ibujari yang hanya memiliki 2 sahaja.

  Berartikulasi dengan radius untuk membentuk

  sendi pergelangan tangan.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  24/74

  Gambar ra#ah keuukan

  Kar&al%

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  25/74

  Femur merupakan tulang di bahagian peha.Tulang ine merupakan tulang terbesar danterkuat di dalam tubuh. Hujung proksimalfemur memiliki kepala yang berbentuk sepertibola. Pada bahagian proksimal tulang ini, iabeatrikulasi dengan tulang punggung manakalapada bahagian distal pula ia beratrikulasidengan tibia dan patella.

  Tulang ini akan beratrikulasi dengan ototkuadriceps dan hamstring untuk membantuproses fleksi dan ekstensi lutut.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  26/74

  Gambar rajah kedudukan tulang femur

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  27/74

  Pa"ell

  a

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  28/74

  Tibia

  Gambar ra#ah keuukan "ulan! Pa"ella

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  29/74

  FibulaTulang fibula terletak bersebelahan

  dengan tulang tibia. Tulang fibula lebih kecil

  daripada tulang tibia. Hujung distal fibula

  membentuk bahagian luar dari pergelangan

  kaki dengan maleolus lateral. Tibia dan fibula

  dihubungkan oleh sebuah membran

  interoseus, seperti radius dan ulna.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  30/74

  .ibula

  Gambar ra#ah keuukan "ulan! .ibula

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  31/74

  Tulang tarsals ini berada di buku lali. Tarsus( buku lali ) mengandungi 7 tulang ( tarsals )

  yang digabungkan sekali melalui ligamen.

  Tulang-tulang ini sangat penting kerana ia

  menampung berat badan ketika manusia

  berjalan.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  32/74

  Gambar rajah kedudukan tulang Tarsals

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  33/74

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  34/74

  5.1 Otot yang terlibat dalam ema!iran mem""l !oi

  Ba!agian tangan# $eltoid Bi%e&% Tri%e&% Bi%e&% Bra'!ii Tri%e&% Bra'!ii Ba!agian badan# Petorali% (a)or Lati%%im"% $or%i Tra&e*i"%

  Ba!agian Kai# +, K"adri%e&% 1-, am%tring% 11, Ga%tronemi"% 1/, 0ole"%

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  35/74

  5.1.15.1.1 DeltoidDeltoid

  Otot ini berada di bahagian bahumanusia. Penguncupan otot ini

  membolehkan humerus di angkat ke

  sisi, ke hadapan dan ke belakang.Memberi bantuan semasa tangan

  difleksikan serta membuat putaran

  dalaman dan luaran.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  36/74

  Deltoid

  Gambar rajah kedudukan otot Deltoid

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  37/74

  5.1.2 Biseps

  Otot biseps terletak di atas tulanghumerus. Otot triseps pula beradadi bawah tulang humerus. Apabila

  tangan difleksikan, otot biseps akanmenguncup manakala otot trisepsakan mengendur. Apabila tanganmenjadi ekstensi atau diluruskan,

  otot biseps akan mengendurmanakala otot triseps akanmenguncup.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  38/74

  Biseps

  Gambar rajah kedudukan otot biseps

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  39/74

  5.1.3 Otot triseps

  Otot triseps terletak di bawahtulang humerus. Otot biseps pulaberada di atas tulang humerus.

  Apabila tangan difleksikan, otottriseps akan mengendur manakalaotot biseps akan menguncup.Apabila tangan menjadi ekstensi

  atau diluruskan, otot triseps akanmenguncup manakala otot bisepsakan mengendur.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  40/74

  Triseps

  Gambar ra#ah keuukan o"o""ri%e&%

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  41/74

  5.1.4 Biseps Brachii

  Otot ini terletak di bahagian sikuatau berada di antara lengan dan

  tangan. Otot ini membolehkan

  tangan menjadi fleksi .Penguncupan otot ini akan

  menggerakkan tangan rapat ke

  humerus (fleksi).

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  42/74

  Biseps

  Brichii

  Gambar ra#ah keuukan o"o"bi%e&% bra'hii

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  43/74

  5.1.5 Triseps brachiiOtot ini terletak di bahagian sikuatau berada di antara lengan dan

  tangan. Penguncupan otot ini akan

  mengakibatkan tangan melakukanekstensi atau tangan diluruskan.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  44/74

  Triseps

  Brachii

  Gambar ra#ah keuukan o"o""ri%e&% bra'hii

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  45/74

  Bahagian badan:

  5.1.6 Pektoralis major

  Otot ini terletak di bahagian dada manusiadan berhubung kait dengan tangan.Penguncupan ini membolehkan humerus di

  gerakkan ke hadapan dan ke atas. Ia jugamenarik humerus dengan kuat darikedudukan humerus mendatar di sisi kekedudukan mendatar hadapan. Sebagaicontoh, otot ini akan menarik tubuh ke atas

  semasa malakukan pendakian.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  46/74

  PektoralisMajor

  Gambar ra#ah keuukan o"o" &ek"orali% ma#or

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  47/74

  5.1.7 Latissimus dorsi

  Otot ini terletak di bahagianbelakang badan. Penguncupan otot

  ini menghasilkan ektensi humerus

  iaitu menarik humerus darikedudukan mendatar di hadapan ke

  bawah, ke sisi dan ke belakang.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  48/74

  Latissimus

  dorsi

  Gambar ra#ah keuukan o"o" la"i%%imu%or%i

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  49/74

  5.1.85.1.8 TrapeziusTrapezius

  Otot ini terletak di bahagian atasotot latissimus dorsi. Ia dikenali

  sebagai trapezius kerana berbentuk

  segi tiga. Penguncupan otot ini akanmenetapkan skapula bagi

  membolehkan otot deltoid berfungsi.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  50/74

  Trapezius

  Gambar ra#ah keuukan o"o""ra&e2iu%

  B h i k ki

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  51/74

  Baha!ian kaki6

  7$8$9 Kuari%e&%

  O"o" ini "erle"ak berham&iran

  en!an lu"u"$ Pen!un'u&an o"o"ini membolehkan lu"u"iluru%kan$

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  52/74

  Gambar ra#ah keuukan o"o"Kuari%e&%

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  53/74

  5.1.10 Hamstrings

  Otot ini terletak di bahagian belakang pehamanusia. Penguncupan otot ini

  membolehkan lutut dibengkokkan.

  Gambar ra#ah keuukan o"o" ham%"rin!%

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  54/74

  5.1.11Gastroknemius

  Otot ini terletak di bahagian belakang kaki.Penguncupannya mengakibatkan pergerakan

  pelantar tapak kaki dan tibia menjadi fleksi.

  Gastroknemi

  us

  Gambar ra#ah keuukan o"o"

  Ga%"roknemiu%

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  55/74

  5.1.12Soleus

  Otot ini terletak di bahagian belakang kaki.

  Penguncupannya membantu otot gastrocnemius

  melakukan tugasnya.soleus

  Gambar ra#ah keuukan o"o" %oleu%

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  56/74

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  57/74

  LESUNG)LESUNG)

  0endi Le%"ng ( Ball and Socket Joint)

  Nama lain iala! spheroidal.

  0tr"t"r demiian membole!an&ergeraan mem"tar e %em"a ara!.

  $alam %"an !oi2 %endi inidig"naan &ada ba!agian ba!" dan&"ngg"ng.

  0 di E l0 di E l ( Hi J i( Hi J i t

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  58/74

  0endi Eng%el0endi Eng%el ( Hinge Joint( Hinge Joint

  ))

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  59/74

  Nama lain ialah ginglymus$

  Seni ini membuka an menu"u& %e&er"iaun &in"u "an! ikaal oleh en!%el$

  Per!erakan 0an! meliba"kan &en!e'ilan

  %uu" %eni i&an!!il :ek%i an&embe%aran %uu" %eni i&an!!il ek%"en%i$

  ;on"oh %eni 0an! "erliba" alam kemahiranmemukul ialah &aa baha!ian %iku ke"ika&er!erakan "an!an ari belakan! ke e&anke"ika memukul an &aa baha!ian lu"u"ke"ika lu"u" ben!kok an iluru%kan ke"ikamemukul

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  60/74

  0endi Pi3ot0endi Pi3ot ( Pivot Joint )( Pivot Joint )

  Nama lain bagi %endi ini

  iala! tro'!oid.(em&"nyai &erm"aanberbent" leng"ngan.Ia memberian &ergeraanmem"tar ata" mela"an&i3ot.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  61/74

  0endi Gelong%or0endi Gelong%or

  Nama lain bagi %endi ini iala!arthrodia

  Ia terbent" dari&ada &erm"aant"lang yang rata.

  4onto! %endi ini iala! %endi antarat"langt"lang carpaldan t"langsacrium ilium.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  62/74

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  63/74

  Si%"em Sara/Si%"em Sara/

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  64/74

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  65/74

  NEURON dan UN!S"N#$*ERIA Menerima ran%an!an men#ana im&ul%

  an %e"eru%n0a men!han"ar im&ul% i"u keneuron &eran"araan$

  PERANTARAAN Menerima im&ul% ari neuron eria an

  men!han"arn0a ke neuron mo"or

  MOTOR Menerima im&ul% ari neuron

  &eran"araan an men!han"ar ke o"o"un"uk !erak bala%$

  B$H$!"$N %$&$'B$H$!"$N %$&$'

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  66/74

  B$H$!"$N %$&$'B$H$!"$N %$&$'

  NEURONNEURON

  BA$AN 0EL

  Baha!ian 0an! menem&a"kan nukleu%an ber/un!%i %eba!ai &u%a" ak"i4i"i %el

  AK0ON

  Membaa im&ul% keluar ari baan %el

  $EN$RON

  Membaa im&ul% ma%uk ke alam baan

  %el

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  67/74

  0AL6T (EILINMelinun!i ak%on an enron

  0INAP0Ruan! kha% ian"ara neuron1neuron 0an!

  membenarkan im&ul% men!alir alam %a"u arah%aha#a

  RE0EPTORS"ruk"ur kha% &aa neuron eria ini men#ana

  im&ul% a&abila ia menerima ran%an!an

  EFEKTORS"ruk"ur kha% &aa neuron mo"or ini menerima

  im&ul% ari %i%"em %ara/ &u%a" an melakukan!erak bala%

  0i%tem %ara7 dalam0i%tem %ara7 dalam

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  68/74

  0i%tem %ara7 dalam0i%tem %ara7 dalam

  ema!iran mem""l !oiema!iran mem""l !oi

  (em&ro%e% (al"mat

  Ara!an (otor di dalamba!agian e7eren

  0i%tem 0ara7 0omati

  Otot 0eletal

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  69/74

  0I0TE(0I0TE(

  OTAKOTAK

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  70/74

  SISTEMOTAKSISTEMOTAK

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  71/74

  Otak terdiri daripada ahagian*+

  a. 0EREBR6( menga8al deriadan tindaan tera8al.

  b. 0EREBEL6( menga8ale%eimbangan badan.

  '. (E$6LA OBLONGATA menga8altindaan l"ar a8al %e&erti&ergeraan )ant"ng.

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  72/74

  Pergeraan T"lang "mer"%Pergeraan T"lang "mer"%

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  73/74

  Pergeraan T"lang "mer"%Pergeraan T"lang "mer"%

  Tangan anan &emain !oi memainan

  &eranan %ebagai 9e%i

  (anaala tangan iri &"la %ebagaie%ten%i

  $inamaan %ebagai Pergeraan ba!agianT"lang Radi"%2 6lna2 Pergelanggan Tangan

  Tangan yang dil"r"%an aan dinamaan

  %ebagai e%ten%i

  Tangan yang dibengoan aandinamaan %ebagai 9e%i.

  Pergeraan PergelangganPergeraan Pergelanggan

 • 7/17/2019 Hoki Presentation

  74/74

  Pergeraan PergelangganPergeraan Pergelanggan

  Tangan dan JariTangan dan JariA&abila ai berada dalam eadaan l"r"%2

  ia dinamaan %ebagai e%ten%i

  manaala a&abila ai dibengoan e

  belaang %ediit2 ia dinamaan %ebagai9e%i.

  ed"ad"a ai &emain di 7a%a &ertama!ingga 7a%a etiga ber7"ng%i %ebagai

  &ergeraan %e&ara &ingg"l dan l"t"t.

  Ini berla" a&abila &emainmembengoan %ediit ed"a bela!ainya "nt" mela"an &""lan !oi