Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  1/16

  DLL__AHAKMKJ MK AQ_E

  Kllg4 M@ # P

  _aibpyserg4 Oayfepak sakkeepyibl~ gap oa~arhpa llky~rlhafmdhbam`

  L`ray4 Faqsakyprllp Kr4 9 Oqy4 ?+?

  ^eypkqggar4 ?>>> Jagaakpa4 Lkpzar~ak

  Flk`4 Oafjm

  _aibpy~aryekakrajmypar "_^_- ' _aibpolkh slk Hee~blk`af slk4 Lkpzar~ak

  Mkparkapl`ray4

  Ek`arkagmkjykqggar OA >23:+?9=+:2?

  @lpqg slk `a kaarfajjmkj slk `a e~rmibpmkjylhpa EC slk bap raiakpypa ypqh `lp `a `lpqg slkoahak`glhmkj slk `a e~rmibpmkjylhpa ak slk `a lhpa pep yplpqpakzmdtmjmkj sargaf`p+

  >?'0'?> pep 9

  Sermj oeahdllr slk >>= pep 9>=

  @a oa`rljak slk bap sermja oeahdllr tmdk m`akpmah gap `ma zafha aar`ar e~akollr zar`ak jagllhp+

  Tmdk jaseaj` omd `ata dllrrahakmkj4

  Kqggary slk `a yaipmay slk bap yplk`llr`ge`af `ma kmap zar`ak kaarjafaj` eg`lp ta kmap `makypmj tmdk4

  SHP 1+?+

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  2/16

  KA@A_FLK@

  Tllhsear`ar

  G#G GLKLJAGAKP

  OA >23:+

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  3/16

  SA_HFL_MKJ OAP_ACCAK@A AAK LLKSQFFAK@A E^@_LIBP SEE_ KLTMIBP EC IE__AIPMA

  Bap oaypqqryerjllk sarhfllrp `lp jaak akhafa e~`rlibp seer kltmibp ec ierraipma zar` jajasak llk maglk` `ma `llr zappafmdh kmap peajaglibpmj` my gap pea~lyymkj slk `a lrpmhafak 90 ak 9: slk `a zap slk ?? l~rmf 23:+?9=+:2? SHP

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  4/16

  OLFLKY KL ZMKYPSA_@AFMKJ

  Peaf+ Ie`ay Oeahdllr Sermj oeahdllr

  LIPMSL

  SLYPA LIPMSL ?>%?2 9

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  5/16

  Peaf+ Ie`ay Oeahdllr Sermj oeahdllr

  ^LYYMSL

  AMJAK SA_GEJAK %+>>> ?>+>>>Ja~fllpyp hl~mpllf > ?>+>>> ?>+>>>Kmap'e~jasrllj` hl~mpllf 1=^ RRRRRRRRRR 00+==?

  Gqplpmay pmd`aky bap oeahdllrLlkyiblccmkjak& gap mkoajrm~ slk `a ja~re`qiaar`a slypa lipmsl 2>?=Esar`rlibpak ak oqmpakjaorqmhypaffmkjak 2>9=Esaroeahmkjak slk aak ~eyp kllr aak lk`ara "(-%"'- 2>0=

  Llkyiblccmkjyzllr`a ~ar amk`a slk bap oeahdllr 2>1= 00+==?

  Lcyibrmdsmkjak ak zllr`asargmk`armkjak ~ar amk`a slk bapoeahdllr 2

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  9/16

  Ie`ay Oeahdllr Sermj oeahdllr

  GLPA_MFA SLYPA LIPMSL

  Llkyiblccmkjyzllr`a ~ar amk`a slk bap oeahdllr 2

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  10/16

  Ie`ay Oeahdllr Sermj oeahdllr

  CMKLKIMFA SLYPA LIPMSL

  Llkyiblccmkjyzllr`a ~ar amk`a slk bap oeahdllr 29=1^ RRRRRRRRRR 2>+00?

  Gqplpmay pmd`aky bap oeahdllrLlkyiblccmkjak 2931

  Esar`rlibpak ak oqmpakjaorqmhypaffmkjak 29:1 9?+3>>Esaroeahmkjak slk aak ~eyp kllr aak lk`ara "(-%"'- 2921Lk`ara gqplpmay "(-%"'- 2923

  Llkyiblccmkjyzllr`a ~ar amk`a slk bap oeahdllr 29=1 0:+20?

  Gaarzllr`ak ~ar amk`a slk bap oeahdllr 2011^ RRRRRRRRRR

  Gqplpmay pmd`aky bap oeahdllrJaoeahp 20

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  11/16

  YPLLP SLK BAP HL^MPLLF AK @A LLK@AAFBEQ@A_YYP_QIPQQ_

  Ie`ay Oeahdllr Sermj oeahdllr

  YPLLP SLK BAP HL^MPLLF

  Gllpyibl~~afmdh hl~mpllfJa~fllpyp hl~mpllf ~ar amk`a slk bap oeahdllr >^ RRRRRRRRRR ?>+>>>Ja~fllpyp hl~mpllf ~ar amk`a slk bap oeahdllr > ?>+>>>

  Ie`ay Oa`rljak Llkplf llk`afakZmdtmjmkjak pmd`aky bap oeahdllr

  Ylgakypaffmkj slk bap hl~mpllfYeerpak llk`afak

  hl~mpllfyllk`afak ilpajerma L ' e~ kllg +>>> >hl~mpllfyllk`afak ilpajerma O ' e~ kllg +>>> >

  Ie`ay Kmap'e~jasrllj` oa rlj E~jasrllj`& kmap'jayperpoa`rlj

  Kmap'jayperp hl~mpllfKmap'e~jasrllj` hl~mpllf < RRRRRRRRRRE~jasrllj`& kmap'jayperp hl~mpllf 2:

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  12/16

  _AYQFPLPAK

  Ie`ay Oeahdllr Sermj oeahdllr

  ^A_YEKAAF AK ^A_YEKAAFYHEYPAK

  Zarhkagary mkjayibrasak mk bap ~aryekaafyrajmyparPepllf llkplf e~ `a lcyfqmpmkjy`lpqg =>23 1 1Jagm``af` ~aryekaafyoayplk` oarahak` mk sefpmd`ya a|qmslfakpak =>2: 0&= 0&2

  Llkplf `ll`zarhafmdh ja~raypaar`a qrak =>22 =+

 • 8/3/2019 Hoeveel winst maakt ID&T met Tomorrowland?

  13/16

  YEIMLFA OLFLKYKqggary slk `a ~lrmplmra iegmpy `ma seer `a ek`arkagmkj oaseaj` tmdk4

  Zarhkagary mkjayibrasak mk bap ~aryekaafyrajmypar

  Pmd`aky bap oeahdllr ak bap sermjaoeahdllr

  Ie`ay 0&9 >&2 0&= SPA 0&2 SPA

  Llkplf `ll`zarhafmdh ja~raypaar`aqrak < 2+>30 9+> 9 9

  fljar ek`arzmdy > 9 9

  yaiqk`lmr ek`arzmdy dlkqlrm ?>>23:+?9=+:2? SHP :