H„»’C KHU C£â€‌NG L„›¬P JEFFCO S„»â€‌ TAY PH„»¤ HUYNH V£â‚¬ H„»’C PS...¢  ¤¯„»’ cho h„»†c

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of H„»’C KHU C£â€‌NG L„›¬P JEFFCO...

 • 1Thng su 2017

  HC KHU CNG LP JEFFCO

  S TAY PH HUYNH V

  HC SINH(QUY TC HNH X)

  2017-18

 • iThng su 2017

  MC LCGII THIU ............................................................................ 1

  S MNH, TM NHN V GI TR ...................................... 2

  S mnh .......................................................................... 2

  Tm nhn ca jeffco n nm 2020 ................................ 2

  Gi tr .............................................................................. 2

  QUYN V TRCH NHIM CA HOC SINH ......................... 3

  C hi bnh ng ngn nga phn bit i x, quy ri v bo lc hc ng ...................................... 3

  Phn bit i x|quy ri ........................................ 3

  Bo co v tr a .................................................... 4

  i hc chuyn cn ........................................................... 5

  Vng mt khng php|trn hc .............................. 5

  Hc b ...................................................................... 5

  nh gi, kim tra v kho st ....................................... 6

  ng k la chn ............................................................ 6

  Cc t chc do hc sinh lnh o .................................. 7

  HNH VI CA HOC SINH ..................................................... 8

  Trung thc trong hc tp ................................................ 8

  Quy nh trang phuc ....................................................... 8

  Vic s dung internet ca hc sinh ................................ 8

  T mang thit b ....................................................... 9

  Cch hnh x ca hc sinh trn xe but nh trng .... 9

  TRCH NHIM, K LUT V HNH VI SAI TRI CA HOC SINH .............................................................................. 10

  nh ch v ui hc ....................................................... 10

  iu tra hnh vi sai tri ng ng ca hc sinh ............ 10

  Thuc l, ru v ma ty ............................................... 11

  Vu khi trong trng hc ................................................. 12

  AN TON CA HOC SINH .................................................... 13

  nh gi qun l mi e da.......................................... 13

  An ninh khun vin ........................................................ 13

  Tun tra ti trng ................................................... 14

  Ngi gim st khun vin ...................................... 14

  Cn b ngun lc ca nh trng ........................... 14

  Phng thc ng ph chun ......................................... 14

  Safe2tell ........................................................................ 14

  QUAN NGI, KHIU NI V PHN NN ............................ 15

  Tr th ............................................................................. 16

  SC KHE CA HOC SINH ................................................... 17

  Tim chng ..................................................................... 17

  Dch vu thc phm v dinh dng ............................... 17

  Hc sinh b d ng thc phm ........................................ 17

  Thc phm c cung cp (khng bn) cho hc sinh ... 17

  Hc sinh d ng thc phm ............................................ 17

  Gio duc sc khe ......................................................... 18

  Chn ng ....................................................................... 18

  CC THNG TIN QUAN TRONG KHC DNH CHO PH HUYNH/NGI GIM H ................................................... 19

  Ngun thng tin b sung cho hc sinh ........................... 19

  Min cc ch gio duc gy tranh ci ......................... 19

  L Phi ca hc sinh ......................................................... 19

  L Ph bt buc ......................................................... 19

  L ph t nguyn ...................................................... 20

  Ph xe but ................................................................ 20

  ng ca khn cp|ng ca do tuyt ri ................... 20

  S tham gia ca gia nh ................................................ 21

  y ban trch nhim nh trng............................... 21

  Tham gia tt nghip ........................................................ 21

  Th thao v cc hot ng ..................................................... 22

  Lch ca hc khu v trng .................................................... 22

  PH LC A YU CU BO CO CA LIN BANG V TIU BANG ...................................................................... 23

  i hc chuyn cn ........................................................... 23

  Tim chng ............................................................... 23

  Quyn cng dn ....................................................... 23

  C s d liu ti phm tnh duc .................................... 24

  D liu ca hc sinh v quyn bo mt ......................... 24

  Bin php tr gip c bit i vi thai phu ................. 25

  PH LC B BNG THUT NG: T VIT TT V NH NGHA THUT NG.............................................................. 26

  CH MC ................................................................................ 28

 • 1Thng su 2017

  Hc khu Cng lp Jeffco c truyn thng xut sc lu i v ng t ho. Cm n qu v dnh thi gian xem xt s tay ny, v duy tr truyn thng ny, tt c chng ta phi lm vic cng nhau nhm m bo cc trng l ni hc tp an ton, lnh mnh v hiu qu. Thi tch cc, tn trng chnh mnh v tn trng ngi khc, giao tip r rng, v hiu r cc yu cu v tiu chun l mt s nn tng khin h thng trng ca chng ti tuyt vi. S tay ny l hng dn cho cc mc ny v hn th na. Hc khu Cng lp Jeffco t ra cc tiu chun cao, phn u v s cng bng, v yu cu tinh thn trch nhim ca hc sinh, gia nh, v nhn vin.

  Chng ti mong mun hp tc cng qu v m bo nn gio dc tt nht cho hc sinh ca chng ta.

  Trn trng,Tin s Jason Glass, Gim c Hc khu

  GII THIU

 • 2Thng su 2017

  S MNH

  Chng ti c s mnh cung cp mt nn gio dc cht lng chun b cho tt c cc tr em mt tng lai thnh cng.

  TM NHN CA JEFFCO N NM 2020

  cho hc sinh theo i cc mc tiu trong cuc sng ca mnh, n nm 2020, tt c hc sinh tt nghip Jeffco s c th p dng thnh cng cc nng lc sau:

  Lm Ch Ni Dung Hot ng Ton Cu & Cng Dn Truyn thng T Duy Phn Tch & Sng To T nh Hng & Trch Nhim C Nhn

  GI TR

  Cung cp mt nn gio dc cht lng hc sinh thnh cng i hi cam kt theo cc gi tr sau: Lim chnh Coi Trng Con Ngi Tinh thn ng i Hiu Qu Tiu Biu

  S MNH, TM NHN V GI TR

 • 3Thng su 2017

  C nhng yu cu g i vi hc sinh? iu g dn dt cc yu cu ny? Hc sinh c quyn g? Mc ny s gip tr li cc cu hi ny. Quyn v trch nhim ca hc sinh xut pht t nhiu ngun bao gm, nhng khng ch gm: Php lut tiu bang Colorado, lut Lin Bang, lut a phng, v chnh sch ca Hi ng Gio dc, dn dt cc yu cu v hnh vi, quyn v trch nhim ca hc sinh. Hc sinh phi c trch nhim tun th cc lut, chnh sch v quy nh ny. Gia nh phi phi hp vi cc phng ban chc nng nh trng, v tham gia vo cc bui hp ca trng v hnh vi ca hc sinh.

  Tt c hc sinh c quyn tip cn nn gio dc cng cht lng. Khng hc sinh no c quyn can thip vo gio dc ca cc hc sinh khc. Mi hc sinh c trch nhim tn trng cc quyn ca nhng ngi lin quan n qu trnh gio dc. Cc thnh vin ca cng ng nh trng, hc sinh, gia nh, v nhn vin nh trng c trch nhim cng c vic thng xuyn i hc; to iu kin cho hnh vi v ng x theo trt t; m bo khng lo s b xc phm, quy ri, hoc gy tn thng; v cung cp c hi hc tp ti a cho mi hc sinh.

  bit thm thng tin, vui lng tham kho Chnh sch ca Hc khu JI, Quyn v Trch nhim ca Hc Sinh.

  C HI BNH NG NGN NGA PHN BIT I X, QUY RI V BO LC HOC NG

  Chng ti cam kt cung cp mt mi trng hc tp ni tt c thnh vin ca cng ng nh trng c i x vi phm gi v s tn trng. V vy, chnh sch ca hc khu l khng ai b loi tr khng cho tham gia, t chi li ch ca, hoc b phn bit i x phi php trong bt k chng trnh hoc hot ng no ca hc khu da trn dn tc hoc chng tc, mu da, tn gio, ngun gc quc gia, t tin, gii tnh, xu hng tnh dc, nhn dng gii tnh, thng tin di truyn, tui, tnh trng cu chin binh hoc khuyt tt. Nhm h tr iu ny, Vn Phng Khuyn khch Hc Sinh Tham Gia ca Hc khu Cng lp Jeffco a ra cc phng php ch ng thc y cc mi quan h cng tc gia cng ng v nh trng.

  Tt c hc sinh, gia nh v thnh vin cng ng phi hiu r cc tiu chun hnh vi c quy nh trong cc chnh sch ca hc khu v phn bit i x, quy ri v bo lc hc ng, v

  phi tun th cc chnh sch ny. Vic khng tun th c th dn n k lut hc sinh hoc hn ch ph huynh/cng ng tip cn khun vin nh trng.

  bit thm thng tin v vic hn ch tip cn khun vin nh trng, vui lng tham kho Cc Quy ch Sa i ca Colorado (C.R.S.) 18-9-109 v C.R.S. 18-9-110.

  PHN BIT I X|QUY RI

  Phn bit i x c nh ngha l i x khc bit vi mt ngi thuc mt nhm c th da trn c im nhm c bo v ca h. Quy ri c nh ngha l cch hnh x bng li, bng vn bn hoc th cht th hin s mit th hoc biu hin s th ch hay c cm i vi mt c nhn v tnh trng c bo v ca ngi v c mc ch hoc tc dng can thip khng hp l vo hot ng gio dc ca mt c nhn hoc to ra mt mi trng gio dc ng s, th ch hay phn cm.

  QUYN V TRCH NHIM CA HOC SINH

  http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AEULR5576ECDhttp://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=AEULR5576ECDhttp://www.jeffcopublicschools.org/about/dept_directory?department=177http://www.jeffcopublicschools.org/about/dept_directory?department=177http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+18-9-109http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+18-9-109http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?app=00075&view=full&interface=1&docinfo=off&searchtype=get&search=C.R.S.+18-9-110
 • 4Thng su 2017

  Hnh vi quy ri bao gm vic t bit hiu xu, ni x