of 53/53
Text-only version This is Google's cache of http://www.picvietnam.com/forum/archive/index.php/t-5.html. It is a snapshot of the page as it appeared on 16 Mar 2013 20:45:27 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or -F (Mac) and use the find bar. PDA falleaf PIC Vietnam > Microchip PIC > Cơ bản về vi điều khiển và PIC > Học PIC trong 1 ngày (Upd. 01/01/2006) View Full Version : Học PIC trong 1 ngày (Upd. 01/01/2006) 24-05-2005, 01:21 AM Cơ bản về PIC Dưới đây là hình mạch chạy của PIC16F84A, PIC16F628A và PIC16F88. Tất cả các PIC này đều có vị trí chân tương ứng nhau, và thậm chí có thể nói PIC16F628A tương thích PIC16F84A và PIC16F88 tương thích với hai loại còn lại. Có nghĩa là trong các ứng dụng của PIC16F84A, khi thay đổi bằng PIC16F88, hay PIC16F628A đều được. http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/MachchayPIC16F628A.gif Tất nhiên, 3 loại vi dòng PIC trên đây có thể tương thích với nhiều dòng PIC cũ hơn, nhưng vì thị trường PIC Việt Nam phổ biến với 3 loại PIC này, cho nên chúng tôi chỉ đề cập đến 3 loại PIC này mà thôi. Sau khi các bạn có mạch nạp, chương trình nạp, MPLAB IDE, CCS C hoặc HT PIC, các bạn làm mạch chạy này. Kể từ đây khi thiết kế cách mạch test, hoặc các thiết bị ngoại vi khác, cần thử nghiệm, các bạn chỉ việc thiết kế mạch ngoài, sau đó cắm vào các chân ra và chạy thử. Khi mạch chạy tốt, các bạn muốn thiết kế được hoàn chỉnh, các bạn chỉ việc copy mạch chạy từ Orcad và dán vào mạch nguyên lý của thiết bị của bạn. Xoá các chân header đi, và nối dây vào trong mạch chạy PIC. Như vậy, chúng ta không phải tốn thời gian thiết kế cho PIC nữa. Một vài điểm lưu ý về mạch như sau: - Nguồn chỉ dùng cho PIC, tuyệt đối không dùng bộ nguồn này cho thiết bị ngoại vi. Nếu thiết bị ngoại vi cần nguồn, các bạn thiết kế bộ nguồn riêng. Một số thiết bị ngoại vi quá đơn giản, và tốn ít dòng, các bạn có thể dùng nguồn chung (khoảng 100mA) - Tôi không khuyến khích dùng dao động nội của PIC, bởi vì dao động nội chỉ chạy được ở 4MHz, và không ổn định như dùng thạch anh ngoài. Một số đề tài công nghiệp, họ dùng thạch anh chuẩn công nghiệp 4 chân, nên chúng ta cũng tạo thói quen dùng thạch anh ngoài, không cần quá tận dụng 2 chân của PIC. - Mạch reset này là mạch reset đơn giản nhất của PIC, và tạo chế độ reset power on. Một số ứng dụng của PIC yêu cần mạch brownout reset, các bạn có thể tham khảo trong datasheet. Nhưng tôi thiết nghĩ, những đề tài thông thường, không cần dùng mạch brownout reset này. - Chúng ta thống nhất chuẩn thiết kế cho các header là nối vào các chân của PIC theo thứ tự hai chân ngoài cùng là Rx0 và GND. Mục đích là để khi chạy mạch in, chân GND có thể được xếp ra phía ngoài, chân Rx0 để quy định cho tất cả các port khác nhau, vì có port chỉ có 3 chân, có port 5 chân, 8 chân... Nếu lấy chân RB7 làm chuẩn chẳng hạn, thì sẽ rất khó giải thích khi lấy chân RA4 đặt ra phía ngoài. Vì vậy RA0 và RB0 chúng ta lấy làm chuẩn. Điều này cũng đã được thực hiện trong một số tutorial, và gần như là quy ước bất thành văn khi thực hiện các mạch phát triển cho vi điều khiển. Chân VDD (5V) được nối vào, nhằm sử dụng cho các ứng dụng cần có điện áp ngõ vào, nhưng không cao lắm như ở trên đã nói (100mA). Tuyệt đối không thiết kế chân VSS (GND) và chân VDD (5V) ở hai đầu của header, tránh tình trạng đôi khi chúng ta không để ý cắm nhầm, có thể làm hỏng PIC, hoặc hỏng luôn cả thiết bị ngoại vi. - Các nút bấm và công tắc, tôi thiết kế là các nút bấm 4 chân, vì hiện nay trên thị trường hầu như chỉ bán loại nút bấm này, và loại nút bấm này chắc chắn hơn loại 2 chân trước đây. Các bạn cũng lưu ý sau này khi thiết kế nút bấm cũng nên thiết kế nút bấm 4 chân. - Con ổn áp 78L05 khác với con 7805. Nó là dạng TO92, tức là nó giống như con transistor thông thường, nên rất nhỏ, chứ không phải dạng 3 chân và có tấm tản nhiệt phía sau như con 7805. Do vậy, mạch thiết kế sẽ nhỏ đi khá nhiều. - Ở đây, tôi không chạy ra mạch in, vì rằng tôi muốn dành công việc này cho các bạn sinh viên mới học. Sau khi các bạn làm xong mạch in, nếu các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi thì thật là tuyệt vời. Chỉ có một điều lưu ý là, chúng ta thường không cắm trực tiếp vi điều khiển vào mạch để hàn, mà chúng ta cắm qua một socket để có thể gỡ ra lập trình lại, và để đảm bảo không bị cháy PIC khi hàn. Do vậy, khi cắm socket, các bạn sẽ có thể nhét hai tụ nối ở thạch anh vào bên trong socket, khi cắm PIC lên, nó sẽ che hai cái tụ đó đi, và Học PIC trong 1 ngày (Upd. 01/01/2006) [Lưu Trữ] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo... 1 of 53 29/03/2013 11:54 CH

Học PIC trong 1 ngày

 • View
  71

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Học PIC trong 1 ngày

 • Text-only version

  This is Google's cache of http://www.picvietnam.com/forum/archive/index.php/t-5.html. It is a snapshot of thepage as it appeared on 16 Mar 2013 20:45:27 GMT. The current page could have changed in the meantime.Learn moreTip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or -F (Mac) and use the find bar.

  PDA

  falleaf

  PIC Vietnam > Microchip PIC > C bn v vi iu khin v PIC > Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006)

  View Full Version : Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006)

  24-05-2005, 01:21 AM

  C bn v PIC

  Di y l hnh mch chy ca PIC16F84A, PIC16F628A v PIC16F88. Tt c cc PIC ny u c v tr chntng ng nhau, v thm ch c th ni PIC16F628A tng thch PIC16F84A v PIC16F88 tng thch vi hailoi cn li. C ngha l trong cc ng dng ca PIC16F84A, khi thay i bng PIC16F88, hay PIC16F628Au c.

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/MachchayPIC16F628A.gif

  Tt nhin, 3 loi vi dng PIC trn y c th tng thch vi nhiu dng PIC c hn, nhng v th trng PICVit Nam ph bin vi 3 loi PIC ny, cho nn chng ti ch cp n 3 loi PIC ny m thi.

  Sau khi cc bn c mch np, chng trnh np, MPLAB IDE, CCS C hoc HT PIC, cc bn lm mch chy ny.K t y khi thit k cch mch test, hoc cc thit b ngoi vi khc, cn th nghim, cc bn ch vic thitk mch ngoi, sau cm vo cc chn ra v chy th.

  Khi mch chy tt, cc bn mun thit k c hon chnh, cc bn ch vic copy mch chy t Orcad v dnvo mch nguyn l ca thit b ca bn. Xo cc chn header i, v ni dy vo trong mch chy PIC. Nhvy, chng ta khng phi tn thi gian thit k cho PIC na.

  Mt vi im lu v mch nh sau:

  - Ngun ch dng cho PIC, tuyt i khng dng b ngun ny cho thit b ngoi vi. Nu thit b ngoi vi cnngun, cc bn thit k b ngun ring. Mt s thit b ngoi vi qu n gin, v tn t dng, cc bn c thdng ngun chung (khong 100mA)

  - Ti khng khuyn khch dng dao ng ni ca PIC, bi v dao ng ni ch chy c 4MHz, v khng nnh nh dng thch anh ngoi. Mt s ti cng nghip, h dng thch anh chun cng nghip 4 chn, nnchng ta cng to thi quen dng thch anh ngoi, khng cn qu tn dng 2 chn ca PIC.

  - Mch reset ny l mch reset n gin nht ca PIC, v to ch reset power on. Mt s ng dng ca PICyu cn mch brownout reset, cc bn c th tham kho trong datasheet. Nhng ti thit ngh, nhng tithng thng, khng cn dng mch brownout reset ny.

  - Chng ta thng nht chun thit k cho cc header l ni vo cc chn ca PIC theo th t hai chn ngoicng l Rx0 v GND. Mc ch l khi chy mch in, chn GND c th c xp ra pha ngoi, chn Rx0 quy nh cho tt c cc port khc nhau, v c port ch c 3 chn, c port 5 chn, 8 chn... Nu ly chn RB7lm chun chng hn, th s rt kh gii thch khi ly chn RA4 t ra pha ngoi. V vy RA0 v RB0 chng taly lm chun. iu ny cng c thc hin trong mt s tutorial, v gn nh l quy c bt thnh vnkhi thc hin cc mch pht trin cho vi iu khin. Chn VDD (5V) c ni vo, nhm s dng cho cc ngdng cn c in p ng vo, nhng khng cao lm nh trn ni (100mA). Tuyt i khng thit k chnVSS (GND) v chn VDD (5V) hai u ca header, trnh tnh trng i khi chng ta khng cm nhm,c th lm hng PIC, hoc hng lun c thit b ngoi vi.

  - Cc nt bm v cng tc, ti thit k l cc nt bm 4 chn, v hin nay trn th trng hu nh ch bn loint bm ny, v loi nt bm ny chc chn hn loi 2 chn trc y. Cc bn cng lu sau ny khi thitk nt bm cng nn thit k nt bm 4 chn.

  - Con n p 78L05 khc vi con 7805. N l dng TO92, tc l n ging nh con transistor thng thng, nnrt nh, ch khng phi dng 3 chn v c tm tn nhit pha sau nh con 7805. Do vy, mch thit k snh i kh nhiu.

  - y, ti khng chy ra mch in, v rng ti mun dnh cng vic ny cho cc bn sinh vin mi hc. Saukhi cc bn lm xong mch in, nu cc bn c th chia s vi chng ti th tht l tuyt vi. Ch c mt iulu l, chng ta thng khng cm trc tip vi iu khin vo mch hn, m chng ta cm qua mtsocket c th g ra lp trnh li, v m bo khng b chy PIC khi hn. Do vy, khi cm socket, cc bns c th nht hai t ni thch anh vo bn trong socket, khi cm PIC ln, n s che hai ci t i, v

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  1 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  mch ca cc bn s gn gng hn. Socket loi 18 chn khng th nht thch anh v in tr ni t chnMCLR n VDD vo bn trong c, nhng sau ny khi dng PIC 28 hoc 40 chn, cc bn nn nht tt cvo bn di socket cho mch gn gng hn.

  - Mt im cui cng, chng ti khng thit k phn np bng ICSP, bi v chng ti khng mun lm cho ccbn mi hc PIC cm thy bi ri. Chng ta s thc hin mch chy PIC vi cc chn ICSP v bootloader sau.

  24-05-2005, 04:10 AM

  Hc vi iu khin PIC trong 1 ngy

  Bi tp 1: Bt tt n LED

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/LED_1.gif

  Cc dng ca LED c ni vi in tr, in tr c ni vi cc chn vi iu khin. Cc m ca LED cni vi GND ca vi iu khin. Nh vy, khi chn vi iu khin mc cao, tc l 5V, n LED s sng. Khichn vi iu khin mc thp (0V) n LED s tt.

  Lu trong hnh: Gi tr ca in tr c xc nh da vo dng ti a ca vi iu khin, in p v dngin ti a ca n LED. Nh vy, gi tr nh nht ca in tr c dng c tnh ton nh trong hnh. R =125 Ohm.

  Tuy nhin, m bo hot ng ca n LED, chng ta nng gi tr in tr ln thnh 200 Ohm. n LEDkhi sng qu, ch cn s tay vo n, hoc cc va chm mnh, hoc trng hp b tnh in, n LED c th bh ngay. Hin tng ny d thy nht l cc LED cc sng dng trong cc bng hiu hoc bin bo giaothng, cc n LED cc sng ch cn chm tay vo, s c hin tng tnh in v n ngay. Vi cc LED thngv dng trong th nghim, kh xy ra hin tng ny, tuy nhin cht lng sn xut ca cc n LED cngkhng m bo, do vy chng ta chn gii php an ton l trn ht. Hn na, chng ta cng khng cn nLED qu sng.

  bt u bi tp 1, chng ta tm hiu s qua v cu trc mt chng trnh vit bng MPASM nh sau:

  Bt c mt chng trnh ASM no, cng c bt u bng vic gii thiu v chng trnh, tn chng trnh,ngi thc hin chng trnh, ngy thc hin chng trnh, ngy hon tt, ngi kim tra li chng trnh,ngy kim tra chng trnh, phin bn ca chng trnh, m t phn cng ca mch giao tip v mt s chthch. V vy, ti a ra y mt form m ti cho rng hp l, t y v sau, cc bn ch cn ct dn form ny,thay i ni dung tng mc lm phn m u.

  Chng ta quy nh mt s quy c sau:

  ;========== dng phn cch cc phn chnh ca chng trnh;---------------- dng phn cch cc chng trnh con ca chng trnh

  ;================================================= =======; Ten chuong trinh : Mach test den LED_1; Nguoi thuc hien : Falleaf; Ngay thuc hien : 23/05/2005; Phien ban : 1.0; Mo ta phan cung : Dung PIC16F628A - thach anh 10MHz; : LED giao tiep voi PORTB; : Cuc am cua LED noi voi GND; : RB0 - RB7 la cac chan output;----------------------------------------------------------------; Ngay hoan thanh : 23/05/2005; Ngay kiem tra : 23/05/2005; Nguoi kiem tra : Doan Hiep;----------------------------------------------------------------; Chu thich : Mo ta cac diem khac nhau cua cac phien ban khac nhau; : hoac cac chu thich khac; : vd, dung che do Power On Reset, PORTB = 00000000; : hoac, chuong trinh viet cho PIC Tutorial; : hoac, chuong trinh nay hoan toan mien phi va co the dung cho; : moi muc dich khac nhau;================================================= =======

  Mc d cha chc rng on ch thch ny c th ngn hn chng trnh cc bn vit, v nh vy vic vitch thch di hn vic vit chng trnh? Khng, thc s cc ch thch ny rt quan trng, v sau 1, 2, 3 nm,cc bn nhn li, cc bn s vn cn hiu c mnh lm g. C th khi mi bt u, cc bn thy cng vicghi ch ny l nhm chn, chnh v vy, ti cung cp form ca ghi ch ny, cc bn sau ch cn ct v

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  2 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  falleaf

  dn. Ti hy vng rng cc bn nn to thi quen a on ch thch ny vo chng trnh cc bn tr nnchuyn nghip hn khi lm vic vi vi iu khin, c th y l PIC.

  Tt nhin, y l bi hc u tin, do vy cc ch thch s c ghi rt chi tit, nht l khi m t phn cng.Sau ny, vi cc mch phc tp hn, cc bn khng th ghi ch qu chi tit nh th ny c, cc bn ch ghich nhng im chnh thi. Cng tt nhin, khi lp trnh vi CCS C hay HT PIC, cc bn cng nn ghi ch nhvy trong chng trnh chnh, nhng chng ta cha bn n CCS C v HT PIC y.

  24-05-2005, 04:13 AM

  Phn th hai cc bn cn hc, l khi to PIC. Phn ny l phn bt buc theo sau phn ghi ch, bi vchng trnh dch cn phi hiu bn ang lm vic vi con PIC no, lm vic vi n nh th no?

  ;================================================= ======TITLE "Mach test LED_1"PROCESSOR P16F628AINCLUDE __CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF &_HS_OSC

  ;================================================= ======

  Cc bn s thy rng c mt s t kho nh sau:

  TITLE: dng cc bn ghi ch thch tn chng trnh. TITLE l ten chng trnh chnh. C php ghi TITLEnh trn. Nh phi c du nhy kp khi vit tn chng trnh.

  PROCESSOR: dng khai bo dng vi iu khin m cc bn s dng. Cc bn lu , trong MPLAB quy nh,khng vit y tn PIC16F628A m ch vit P16F628A, v trong chng trnh dch quy nh nh vy.

  INCLUDE: dng a thm vo cc file m bn vit trong chng trnh. Mc nh, trong MPLAB ng dnn th mc cha file P16F628A.inc c sn. Nu bn t file ni khc khng phi trong th mc bnang lm vic, hoc cc file include khong phi l file .inc c sn ca MPLAB, th cc bn phi ch ng dnr rng. Lu rng, MPASM dch c, cc bn phi t ng dn t th mc gc n ht tn file (k cphn m rng ca file) khng c qu 60 k t.

  __CONFIG: dng thit lp cc ch hot ng ca PIC. Cc bn c th xem hiu thm v cc ch hot ng ny trong ti liu

  PICmicroMid Range MCU FamilyReference Manual

  Section 27. Device Configuration BitsTable 27-1 page 27-7

  Ti liu ny c th download trn trang web ca microchip www.microchip.com, keyword: MidRange Manual.

  Mi directive t ch , cch nhau mt k t &.Nu ghi ch hot ng vo y, cc ch hot ng s trng thi mc nh khi khi ng.Cc bn cng c cch khc t ch hot ng bng cch tc ng trc tip vo cc thanh ghi khi to.Tuy nhin, vic ny l vic lm khng cn thit, khi chng ta c cc directive vit tt.

  Nh vy, chng ta t y ch _CP_OFF, tc l khngt ch bo v source code khi np vo PIC, saukhi np vo s c th c ngc li t PIC ra. Chng ta khng cn bo v chng trnh ny, bn c th cngc bng IC-PROG v kim tra li.

  Ch _PWRITE_ON, tc l cho timer 0 chy khi Power On Reset. Thc ra timer0 c chy hay khng cngkhng quan trng, v n chng lin quan g n cng vic ca chng ta. Nu sau ny mun dng timer0, thcc bn vn phi khi to li gi tr cho n, ch u th s dng gi tr ngu nhin ca n c, thnh ra c cho n chy, sau ny cn dng khi phi khi to.

  _WDT_OFF, ti thi im ny, ti tt Watch Dog Timer v l do cc bn cha nn tm hiu phn ny vi.

  _HS_OSC, chng ta dng thch anh 10MHz, tc l chy ch dao ng HS. Tham kho ti:

  datasheet PIC16F628ASection 14. Special Features of the CPU14.2. Oscillator ConfigurationPage 95

  24-05-2005, 04:16 AM

  Mt im lu cui cng l cc bn phi s dng phm TAB phn cch cc ct ca mt chng trnh vitbng MPASM. Cc dng khi to ny c vit ct th 3. Cc directive __CONFIG, TITLE, PROCESSOR,INCLUDE c vit vo ct th 3. Cn chi tit khi to c vit vo ct th t.

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  3 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • Ct th nht dng vit cc [NHN], ct th hai vit m lnh, ct th ba li dng vit chi tit cctham s ca lnh, v ct th t b trng to khong cch vi ct th nm. Ct th nm dng vit ccch thch.

  Cc ch thch bt u bng du chm phy (;). Trn mt dng, tt c cc k t vit sau du chm phy uv ngha. Chnh v vy, khi vit phn ch thch ban u, cc bn thy rng tt c ni dung u bt ubng du chm phy. Nh vy, mt dng lnh c c th nh sau:

  NHN LNH thamso1, thamso2 ; ch thch dng lnh

  By gi chng ta dnh cht thi gian cho l thuyt, cc bn m datasheet PIC16F628A trang 15, Section 4.Memory Organization

  Chng ta s thy rng t chc b nh chng trnh ca PIC c chia ra lm my phn nh sau:

  - Pointer- Stack- Interrupt vector- Program memory

  Chng ta tm thi cha bn n pointer v stack.

  Interrupt vector c t a ch 0x0004Program memory c t a ch 0x0005

  Vy t a ch 0x0000 n a ch 0x0003 chng ta lm c g?

  Khi PIC c reset, n lp tc nhy v a ch 0x0000. Ri c sau mt chu k my, n nhy n a ch tiptheo, xem xem trong a ch yu cu n lm g, n thc hin vic , xong ri li nhy tip. C lm nh thcho n khi ht chng trnh. Tt nhin, khi chng ta thc hin mt s lnh iu khin v tr nhy, th n snhy khng theo th t na, nhng vic ny cha bn vi. Chng ta trc mt ch cn bit rng n c nhynh vy cho n ht chng trnh.

  Nh vy, nu khng s dng ngt, th chng ta vit chng trnh t a ch 0x0000 lun, v n c th l nhyt 0x0000 khi khi ng, cho n ht chng trnh. Tuy nhin, nu lm nh vy, sau ny chng ta s dngchng trnh ngt, th chng ta s gp trc trc v thi quen vit t a ch 0x0000.

  Chnh v vy, chng ta nn t chng trnh trong phn Program Memory nh thit k PIC.

  Vy, chng trnh ca chng ta s vit nh sau:

  ;====================================================================ORG 0x0000GOTO MAIN

  ORG 0x0005MAIN.....

  END.;====================================================================

  y s l cu trc mt chng trnh m chng ta s thc hinDirective ORG dng xc nh a ch m chng ta s lm vic.

  By gi chng ta xem tip n trang 16 ca datasheet.

  Chng ta thy rng, b nh d liu ca PIC16F628A c chia ra thnh 4 BANK, hay chng ta gi ting Vit l4 BNG.

  Trong 4 bng ny, chng ta thy r n c chia lm 3 phn. Phn th nht l phn cc thanh ghi c a chxc nh (c ghi ch bn cnh) v c tn tui r rng. Nhng thanh ghi ny c gi l nhng thanh ghic bit ca PIC. Tn ca chng, thc ra khng c, mt thanh ghi ch c xc nh bng a ch ca thanhghi m thi.

  Tuy nhin, chng ta lm ng tc include file P16F628A.inc, file ny nh ngha sn tn cc thanh ghiny, v l quy c ca MPLAB, ng thi cng l quy c chung cho tt c ngi dng PIC. Chng ta c ththay i, sa cha nhng nh ngha ny, tuy nhin vic lm va khng cn thit, li va gy ra rt nhiukh khn khi lm vic nhm.

  Vy cc bn phi hiu, nhng tn thanh ghi ny xem nh l khng thay i trong PIC, v chng ta s dng nnh n tn ti vi chc nm nay.

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  4 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  Phn th hai, l phn General Purpose Register. Chng ta gi n l cc Thanh Ghi Dng Chung. Nhngthanh ghi ny cha c nh ngha, v v th n cng khng c tn. Nhng thanh ghi ny c gi tr nh ccbin trong chng trnh m chng ta s s dng.

  Phn th ba, l cc thanh ghi nm a ch 70h n 7Fh, v v tr tng ng ca n bng 1, 2, 3. Ccthanh ghi tng ng bank1, 2, 3 s tng thch vi cc thanh ghi t 70h n 7Fh bng 0. Tuy nhin,chng ta tm thi cha quan tm n phn ny.

  By gi chng ta hc vit chng trnh

  ;===============================================================================ORG 0x0000GOTO MAIN

  ORG 0x0005

  MAINBANKSEL TRISB ; bank selectCLRF TRISB ; trisb = 00000000; portb = outputBANKSEL PORTBBSF PORTB, 0 ; rb0 = 1; RB0 = 5VGOTO $ ; dung chuong trinh tai day; vong lap tai cho^~; khong bao gio ket thucEND. ; lenh bat buoc de ket thuc;================================================================================

  Ri, nh vy, chng ta thc hin xong mt chng trnh vit bng MPASM cho PIC16F628A.

  Phn tch chng trnh, chng ta s thy, mi khi ng, chng trnh gp lnh goto main, n s nhy nnhn MAIN. nhn MAIN, n gp lnh banksel, tc l lnh bank select. C ngha l n s chuyn sang hotng bng c cha thanh ghi TRISB.

  V sao? Bi v ban u khi ng, PIC lun nm bng 0. Nhng thanh ghi TRISB li nm bng 1, v th cnphi chuyn sang bng 1 lm vic. Thc ra chng ta cng c cch yu cu PIC chuyn sang bng 1 mtcch ch danh, ch khng phi l chuyn sang bng c thanh ghi trisb nh chng ta va lm. Nhng vicny l khng cn thit, c hai vic lm u ging nhau. Chnh v vy, chng ta chn cch vit no cho d nhl c.

  Sau khi chuyn sang bng 1. Chng ta dng lnh CLRF xo thanh ghi TRISB.

  Tc l TRISB = 00000000

  Chng ta lu mt iu rng, thanh ghi TRISB c cng dng quy nh PORTB s c nhng chn no l chnxut, chn no l chn nhp. Chng ta nh thm mt iu na, s 0 ging ch O, v s 1 ging ch I. Nhvy, khi TRISB = 00000000 tc l PORTB s l OOOOOOOO, tc c ngha l tt c cc chn ca portB u lOutput. Nu TRISB = 01010101 th PORTB s l OIOIOIOI. C ngha l RB0 s l Input, RB1 l Output, RB2 lInput, RB3 l Output.. c nh th cho n RB7 l Output. Lu rng RB0 n RB7 c tnh t phi sangtri.

  Sau , chng ta li thc hin lnh Banksel portb, tc l chng ta li nhy v bng 0 (bng cha thanh ghiportb).

  Tt c cc lnh lm thay i gi tr ca thanh ghi portb, s lm thay i tn hiu in bn ngoi chn caPORT B.

  Sau khi chuyn sang bng 0, chng ta thc hin lnh BSF PORTB,0. C ngha l chng ta set bit v tr 0 caportb, tc l chng ta cho RB0 = 1.

  C ngha l ngoi chn RB0 s mang gi tr in p 5V. Khi , n LED ni vi RB0 s sng.

  24-05-2005, 04:18 AM

  Cc bn s thy mach ngoi hot ng nh th ny:

  Khi bt in ln, PIC c reset. N lp tc bt sng n LED RB0, ri sau gi nguyn nh vy, khnglm g c.

  By gi cc bn lu chng trnh va vit thnh LED_1.asm vo mt th mc no .Nhn Alt - F10, chng trnh s dch LED_1.asm thnh LED_1.hex

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  5 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  Cc bn dng mch np PG2C v chng trnh np IC-PROG np vo PIC (tham kho Hng dn mch npFalleaf PG2C - PIC Tutorial).

  Cng vic ca cc bn nh sau:

  0) Chy th chng trnh ban u

  1) Thay i lnh BSF PORTB, 0 bng lnh BSF PORTB, 1. Np li chng trnh mi vo PIC. Bn s thy bygi n LED khng sng v tr RB0 na m sng v tr RB1.

  2) Thay lnh BSF PORTB,0 bng on lnh

  MOVLW b'11110000'MOVWF PORTB

  Bn s thy cc cc chn t RB0 n RB3 s tt n, v cc chn t RB4 n RB7 n s sng.

  3) Bn thay lnh CLRF TRISB bng on lnh

  CLRF TRISBBSF TRISB, 0

  v gi nguyn lnhBSF PORTB, 0

  Cc bn s thy rng n LED trong trng hp ny s khng sng na.Bi v cc bn lm cho TRISB = 00000001. Nh vy, RB0 tr thnh chn Input. Khi RB0 tr thnh chnInput, th lnh BSF PORTB, 0 s khng cn tc dng na. RB0 lc ny khng th thay i gi tr bng chngtrnh, n ch c th nhn gi tr in p t bn ngoi vo.

  4) Trong trng hp mch ny, cc bn s lm th no?

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/LED_2.gif

  Kt lun: Qua bi hc ny, cc bn hc c cc ni dung sau:

  - Lm mt mch chy PIC- Cu trc mt chng trnh PIC- Lp trnh t my tnh, np vo PIC, v cho PIC hot ng- Hiu c hot ng xut nhp ca PIC, chc nng ca thanh ghi TRISA, TRISB, PORTA, PORTB, hiu ccc lnh CLRF (xo thanh ghi bt k), MOVLW (ghi mt gi tr bt k vo thanh ghi W), MOVWF (ghi gi trca thanh ghi W vo mt thanh ghi khc), BSF (bt mt bit trong mt thanh ghi bt k), GOTO (nhy nmt nhn bt k), GOTO $ (nhy ti ch), BANKSEL (chon bng trong b nh chng trnh, cha mt thanhghi bt k), ORG nh a ch trong b nh chng trnh.

  Hin nay cc bn cha hc n lm th no Input, nhng c th cc bn s thc hin d dng bng victhay LED bng mt nt bm. Hoc gi, cc bn mun n LED nhp nhy, v nguyn tc cc bn c th thchin bt tt lin tc n LED bng lnh BSF v BCF. Nhng lm nh th n nhy qu nhanh, khng th thyc.

  Bi hc sau, chng ta s hc cch vit hm Delay, v cc bn c th thc hin vic lm cho n LED nhpnhy, lm cho dy n t RB0 n RB7 chy qua chy li...

  Chc cc bn may mn trong bi hc u tin, v chc cc bn thnh cng vi PIC!

  26-05-2005, 10:54 PM

  Hc vi iu khin PIC trong 1 ngy

  Qua bi hc th nht, chng ta hc v cch bt tt mt n LED. By gi nu mun lm cho n LED nhpnhy, c ngha l chng ta bt n LED, sau ch mt khong thi gian, v tt n led i, sau li chmt khong thi gian na v li bt n led ln. Mun thc hin vic ny, chng ta phi tm cch lm mthm delay (delay - ting Anh c ngha l tr, chm li)

  Hm DELAY l mt hm rt thng dng khi lp trnh thi gian thc. Nguyn l ca hm delay l dng thigian thc hin cc lnh ca vi iu khin lm thi gian tr. Nh cc bn bit (nu cha bit th by gibit.. hihi), mi lnh ca vi iu khin, khi thc hin, cn phi tn mt khong thi gian no . Nu mt viclm m khng tn thi gian th ng l v l. Vy thi gian thc hin mt lnh ca PIC l bao lu?

  Nh trong bi hc u tin chng ta cp, chng ta s dng thch anh t 4MHz n 10MHz v n20MHz. Thch anh ny to ra cc dao ng xung nhp chnh xc duy tr nhng khong thi gian xc nhcho vi iu khin hot ng.

  Chng ta xem hnh sau hiu c nguyn l to dao ng bn trong vi iu khin:

  Hnh 1:

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  6 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/OSC_1.gif

  Thch anh to dao ng trn cc chn OSC, a vo bn trong PIC. PIC s m 4 nhp trn dao ng thchanh, v thc hin mt lnh. Nh vy, thi gian thc hin mt lnh chnh l 4 nhp dao ng ca thch anh.

  Chng ta thng gi thi gian thc hin mt lnh ca PIC l mt chu k my (on s 2 trn hnh). Vy mtchu k my bng bao nhiu, nu chng ta s dng thch anh 10MHz cho PIC?

  Tn s dao ng ca thch anh:F_osc = 10MHzChu k ca dao ng thch anh:T_osc = 1/10.000.000 sChu k myT_instruction = 4 * T_osc = 4/10.000.000 s = 0.0000004 s = 0.0004 ms = 0.4 us = 400 ns

  Nh vy, mt lnh my c thc hin trong vng 0.4 micro giy, hay 400 nano giy.

  Tng t, khi cc bn dng thch anh 4MHz, chu k my s l 1us, v dng thch anh 20MHz, chu k my sl 200 nano giy.

  Quay tr li vi vic nu chng ta cn thc hin mt vic g ging nh nhp nhy n LED, th chng tacn PIC phi dng li, khng lm g c ch chng ta. Nu nh lnh NOP (lnh khng lm g) s gip chngta ch 0.4 us, m chng ta cn ch 1 giy, th chng ta vit bao nhiu lnh NOP cho ?

  Thay v nh vy, chng ta vit mt vng lp cho vi iu khin lm mt vic v thng v pht no Nln, v mi ln nh vy n tn T chu k my. Nh vy, sau khi kt thc vic lm v thng v pht , vi iukhin ch chng ta N * T chu k my.

  vit mt vng lp nh vy, trc tin chng ta hc cch t bin.

  Mt bin c t trong PIC, thc cht l mt tn gi chung cho mt hoc nhiu thanh ghi cc gi tr. Trongphn ny, chng ta ch n gin lm t bin c ngha l t tn cho mt thanh ghi. Thc ra, chng ta honton khng cn t tn, m c th gi trc tip a ch ca thanh ghi, nhng nu lm nh vy, sau ny, khichng trnh phc tp dn ln, chng ta s d b ln ln cc bin.

  Khi t bin, thanh ghi ny nm u? N s nm trong b nh chng trnh v c th, n s nm trongvng nh dng chung m chng ta cp trong bi hc trc.

  Vy lm th no t bin? C rt nhiu cch t bin, v trong phn ny, ti s hng dn cc bn ccht bin m ti cho rng r rng nht.

  ;================================================= =================

  ORG 0x020COUNT_L RES 1COUNT_H RES 1COUNT_N RES 3

  ;================================================= =================

  Cc bn va lm g?

  Directive ORG dng xc nh a ch vng nh. Cc bn lu rng, khi xc nh a ch vng nh y,chnh l cc bn xc nh a ch vng nh d liu, ch khng phi a ch vng nh lp trnh. Nhng g ccbn vit pha bn di, s gip cho trnh dch hiu c rng cc bn ang lm vic trong vng nh lp trnh,hay vng nh d liu

  Directive RES quy nh vic t bin. S 1 pha sau xc nh rng bin c tn COUNT_L chim 1 thanh ghi 8bit, tc l 1 byte.

  Tip theo, cc bn li t bin tn l COUNT_H. Nh vy, bin COUNT_H cng chim 1 byte.

  Cu hi t ra l cc thanh ghi ny nm u?

  Cc bn lu , khi cc bn dng directive ORG, l cc bn xc nh ni bt u t bin. Nh vy, binCOUNT_L s c di 1 byte, v c t a ch 0x020 tc l a ch u tin ca vng nh d liu dngchung trong bng 0 (20h)

  V COUNT_L chim 1 byte. Do , bin COUNT_H s chim byte tip theo, v a ch u tin ca COUNT_Hs l 21h, nhng COUNT_H cng ch c 1 byte, cho nn n chnh l thanh ghi a ch 21h. n binCOUNT_N, tng t, a ch u tin ca n s l 22h. Bin COUNT_N chim 3 thanh ghi, nh vy, binCOUNT_N s nm t 22h, 23h n 24h. Nu tip tc t thm cc bin khc, cc bin s bt u t a ch

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  7 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • 25h, c nh th.

  Vy mun t bin cc bng khc th lm th no? Cc bn c ly a ch u ca vng nh d liu dngchung ca bng v vit nh sau:

  ;=================================================ORG 0x0A0h

  COUNT_X RES 10;=================================================

  Tm li, chun ho mt chng trnh, cc bn chp on code ny vo, v sau khng bao gi cn phivit li na:

  ;=======================================================================

  ;-----------------------------------; Bien nam o Bank0;-----------------------------------ORG 0x020

  COUNT_L RES 1COUNT_H RES 1

  ;----------------------------------; Bien nam o Bank1;----------------------------------

  ORG 0x0A0

  COUNT1_L RES 1

  ;---------------------------------; Bien nam o Bank2;---------------------------------ORG 0x120

  ;========================================================================

  Nh vy, mt chng trnh tng qut by gi s tr thnh nh th no?

  ;========================================================================; Phn ch thch ban u;;========================================================================; Phn khi to vi iu khinTITLEPROCESSORINCLUDE__CONFIG

  ;========================================================================; Phn t bin

  ;-------------------------------------; Bin bng 0;-------------------------------------ORG 0x020;------------------------------------; Bin bng 1;------------------------------------ORG 0x0A0;------------------------------------; Bin bng 2;------------------------------------ORG 0x120

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  8 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  ;=========================================================================; Phn chng trnh chnhORG 0x0000GOTO MAIN

  ORG 0x0005MAIN; nhng dng lnh c vit yEND;==========================================================================

  Nh vy, chng ta bit cch vit mt chng trnh y dnh cho vi iu khin PIC bng ngn ngMPASM.

  26-05-2005, 10:56 PM

  Cc bn cn ch thm, nu pha trn ch bin bng 2, cc bn khng t bin g c, th cc bn c nguyn nh vy, v ngay bn di, cc bn t li a ch 0x0000, n chng nh hng g n chngtrnh.

  Cng ging nh, nu bn khng vit g on ORG 0x0000 v GOTO MAIN, m bn ngay dng ORG0x0005 th chng trnh vn chy bnh thng. n gin l t on 0x0000 n 0x0004, PIC s khng lm gc. Chng ti ang c gng tng bc hnh thnh cho bn kt cu chng trnh vit bng MPASM, mi ngymt hon thin hn, cc bn nm r l do v sao cc chng trnh c vit nh vy, v chng ta cngthng nht vi nhau im ny khi vit chng trnh. Nu cc bn tin tng vo vic to ra mt chun vitchng trnh MPASM cho Vit Nam, th cc bn l ngi ang t nn mng cho n. Ti cng c tham vngny, cho nn cc quy cch k hiu ti c gng dng mt chun thng nht, v mong rng cc bn cng tilm vic ny, sau ny tt c mi ngi khi lm vic cng vi nhau c th hiu v truyn ti tng mtcch nhanh nht.

  K t nay, cc bn bit cch t bin, bit cch vit phn khi to, chng ta s ch cn bn ti vic vit phn chng trnh chnh nh th no na m thi.

  ;============================================================================ORG 0x0000GOTO MAIN

  ORG 0x0005MAINBANKSEL TRISBCLRF TRISB ; t portb l output

  MOVLW D'255'MOVWF COUNT_L ; COUNT_L l 1 byte

  BANKSEL PORTBLOOP BSF PORTB, 0CALL DELAYBCF PORTB, 0CALL DELAYGOTO LOOP

  ;=============================================================================; Cc chng trnh con;=============================================================================DELAY DECFSZ COUNT_L, FGOTO DELAYRETURN

  ;=============================================================================GOTO $END;=============================================================================

  Cc bn va lm g vi on chng trnh trn?

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  9 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • im th nht cc bn nn ch , l vic ti thm phn cc chng trnh con vo trong phn chng trnhchnh. Phn cui chng trnh ti vn lun l GOTO $ v kt thc vi lnh END. Tm thi cc bn c vitnh vy kho chng trnh dng GOTO $, khi chng trnh nhy n , n s thc hin vng lp vcng ti ch, cn lnh END l lnh bt buc.

  Vic ny gip chng ta phn tch rch ri phn chng trnh con v chng trnh chnh trnh nhm ln.Bi v y chng ta mi bt u cc bi hc c bn, cho nn ti cho rng cc chng trnh ca cc bn vitl ngn, nn chng ta cha i xa hn v vic phn b v tr ny. Cc bn ch n gin hiu l chng ta cnphi b on chng trnh con u , v chng ta nn tch thm mt phn na dnh ring cho vic vitchng trnh con. Vic lm ny v sau s rt c li, nhng tm thi chng ta khoan bn ti, v chng ta cvit nh vy .

  Phn tch v on chng trnh con ny, chng ta thy chng trnh con lun bao gm nh sau:

  [NHN]cc cu lnhRETURN

  Lu rng trn, chng ta gi chng trnh con CALL DELAY. Nh vy, vic gi hm c thc hin bnglnh CALL [NHN].

  Con tr chng trnh s nhy v [NHN] c gi. N thc hin cc lnh nm t nhn tr i. Thc hin chon khi gp lnh RETURN, n s quay tr v v thc hin lnh tip theo ngay bn di lnh CALL. y,chng ta gp phi mt vn , l khi nim Top of Stack. Tuy nhin, chng ta tm gc n li cho bi hcsau, cn by gi cc bn ch cn nm c vic thc hin lnh CALL bao gi cng i km vi mt nhn. Contr nhy ti nhn v thc hin cc lnh bn trong , n khi gp lnh RETURN th n nhy tr v v tr nmsau lnh CALL v thc hin tip cng vic ang lm.

  V b qua khi nim Top of Stack, cho nn ngh cc bn khng t ra cu hi nu trong cc lnh thc hin,n li c mt lnh CALL gi i ch khc th lm th no? Chng ta s gii quyt vn ny phn sau.

  Th bn trong hm DELAY chng ta lm nhng g?

  Lu rng, trn chng trnh chnh, sau khi khi to PORTB l ng output, cc bn thy chng ta ghigi tr d'255' vo bin COUNT_L. Cch vit gi tr nh sau:

  b'11001010' xc nh s nh phnd'234' xc nh s thp phn0xF3 xc nh s thp lc phn

  Lu :S nh phn ch c cc gi tr 0 v 1, v ti a di 8 bit. S thp phn ch c th c gi tr t 0 n 255, v sthp lc phn ch c gi tr t 00 n FF

  Quay tr li, bin COUNT_L ang mang gi tr 255.

  Khi thc hin hm DELAY, cc bn thc hin lnh DECFSZ (DECrement File, Skip if Zero), c ngha l n sgim gi tr ca mt thanh ghi no mt n v. Nu sau khi gim xong, m kt qu l 0, th n s nhycch ra mt nh trong b nh chng trnh, v thc hin lnh tip theo . Nu gi tr sau khi gim mt nv cha bng 0, th n s thc hin lnh lin k vi n.

  Nh vy, vng lp c thc hin nh sau:

  COUNT_L = 255 ( trn t)

  DELAY COUNT_L = COUNT_L - 1if COUNT_L 0GOTO DELAYif COUNT_L = 0RETURN

  Lnh DECFSZ [File], F/W

  Nu pha sau du phy, chng ta W, th kt qu s lu vo thanh ghi W, v [File] khng thay i gi tr ght. Nhng y, chng ta mun thc hin nh on m gi trn, nn chng ta phi l F.

  COUNT_L s gim dn t 255 n 1, trong qu trnh n c chy ln DELAY, ri gim COUNT_L mt n v,xong li nhy v DELAY, li thc hin vic gim 1 n v ca COUNT_L

  Khi COUNT_L = 1 n li gim 1 n v, lc ny COUNT_L = 0. V n khng thc hin lnh GOTO na, m thay

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  10 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  bng lnh NOP, sau n thc hin lnh RETURN, c ngha l quay v li lnh CALL trn.

  Nh vy, cc bn hiu r hm DELAY ri. Nhng quan trng nht l lm sao tnh ton c thi gian haotn ca on vng lp ny k t khi bt u thc hin lnh CALL, v thc ra chng ta mun l mun bit chnhxc thi gian thc hin lnh ca n.

  Thi gian thc hin ca lnh CALL DELAY l bao lu?

  Lnh CALL khi thc hin tn 2 chu k my, nh vy chng ta ghi ch l (2) y.

  Lnh DECFSZ tn 1 chu k my khi gi tr tr v khc 0. Nh vy, trong qu trnh thc hin gim t 255xung 1, n thc hin 255 - 1 = 254 ln. Mi ln th ny n tn 1 chu k my, chng ta k hiu (254) y.

  Khi thc hin lnh GOTO, lnh GOTO tn 2 chu k my, vy n cng thc hin 254 ln, chng ta k hiu (254x 2 = 506) y.

  Khi COUNT_L = 1, n vn thc hin lnh DECFSZ, vy n tn thm 1 chu k my na (1). Sau khi thc hinlnh ny, kt qu tr v l 0, vy n s thc hin mt lnh NOP (1), v sau thc hin lnh RETURN, lnhRETURN tn 2 chu k my (2)

  Kt qu:

  (2) + (254) + (508) + (1) + (1) + (2) = 768 chu k my

  Nu chng ta dng thch anh 10MHz, mi chu k my tn 0.4 us, c ngha l lnh CALL DELAY tn:

  768 * 0.4 us tc l khong 1/3000 giy.

  Chng ta khoan bn n vic xa hn, vy th chng ta bit cch tnh thi gian hao tn ca hm DELAY ri.Nhng nu tnh nh th ny th qu mt cng, chng ta c th chuyn n thnh cng thc c th nh sau:

  CALL = 2

  DELAY (COUNT_L) = [COUNT_L - 1] * (DECFSZ + GOTO) + 1 + 1

  RETURN = 2

  Cc bn nn nh cng thc ny sau ny pht trin ln tnh cc cng thc khc.

  C l hm nay chng ta tm dng bi hc y

  Cc bn lu , ti c tnh sai mt on pha trn, v qung g hay sao , tnh t 255 xung 1 gim ch c253 ln. ng l phi 254 ln. Nh t 2 gim xung 1 th ch c 1 ln thi. Xin thnh tht co li vi cc bn.

  26-05-2005, 10:57 PM

  Tng kt: Cc bn hc c g ngy hm nay?

  - Cc bn hiu c khi nim chu k my, dao ng thch anh to ra, PIC s thc hin 1 lnh trong vng4 dao ng ca thch anh. Nh vy, chu k my ca PIC s l chu k dao ng ca thch anh nhn vi 4, haytn s PIC s bng tn s thch anh chia 4.

  - Cc bn hc c cch t bin trong mt chng trnh vit bng MPASM, cc bn c th t bin bt k bng no cc bn mun

  - Sau , cc bn b sung phn t bin ny vo trong sn chng trnh ln trc hc, cc bn honthin hn sn mt chng trnh vit bng MPASM

  - Cc bn li thm vo sn chng trnh phn cc chng trnh con, vy ti thng bo vi cc bn rngcc bn ch cn thiu 2 phn na l ngt (Interrupt) v bng (Table) na, l cc bn c th c mt snchng trnh vit bng MPASM hon chnh. Cc bn s khng phi i lu hon tt sn chng trnh ny.

  - Cc bn hc c cch dng hm CALL v RETURN, n lun lun i km tng cp vi nhau.

  - Cc bn hc thm cc lnh: BCF, CALL, RETURN, DECFSZ

  Ti liu tham kho:

  Cc bn tham kho datasheet PIC16F84A, PIC16F628A v PIC16F88 bit thm chi tit v cu trc b nhd liu, v c ci th c bng 2, c ci khng c, c ci li c bng 3, bng 4.... Nh ch phn tp lnh c hiu thm v cc lnh va hc (Instruction Set)

  Cc bn c th dng keyword: DELAY tm trong trang www.piclist.com nhng on chng trnh con vitv hm DELAY, lm th no vit hm DELAY di hn?...

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  11 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  Lu cui cng, l cc bn ang chun b tr thnh mt ngi vit PIC chuyn nghip, do , cc bn cnphi nh cc chn no ca PIC thit k mch v iu khin, cc bn nn in hnh s chn ca PIC ra dn ln trc bn lm vic. Cc bn c th download bn in ti y (c trong datasheet, nhng ti mun gitrc tip cho cc bn cc bn mt cng).

  Bi tp lm thm:

  1) Cc bn thy rng, nu thi gian DELAY qu ngn, trn thc t cc bn s kh thy n LED nhp nhy. Vvy, thay v vit mt hm CALL DELAY, cc bn vit mt dc 20 dng CALL DELAY lin tip nhau, cc bn sthy s khc bit

  2) Nhng nu vit 20 dng CALL DELAY th cng nh vit 20 dng lnh NOP, vy c ngha l cc bn vn cth thc hin mt vng lp, trong lp li 20 ln, v trong vng lp cc bn thc hin hm DELAY. Nh vy,cc bn phi vit mt hm DELAY_NGOAI bn trong thc hin hm DELAY_TRONG. Chnh v vy, ti gi cho cc bn tm trong trang web www.piclist.com tm cc source code hm DELAY, v cc bn s bit philm sao vit hm DELAY ch lu hn. Quan trng nht l cc bn phi ch ra c cng thc tnh ton thigian ca hm DELAY m cc bn vit. (bi tp tnh im)

  3) By gi cc bn c th iu khin mt n LED, vy nu mun 8 n LED nhy theo th t no chnghn, cc bn s lm th no? (bi tp tnh im)

  Ghi ch: (bi tp tnh im) l nhng bi tp m chng ti s cng n vo tng PIC cho cc bn notham gia gii bi nh thng bo v vic bn PIC.

  28-05-2005, 02:09 AM

  Bi 3: Ngt (interrupt)

  Gii thiu:

  Khi nim ngt l mt khi nim rt ph bin trong tt c cc h thng vi iu khin, vi x l v my tnh.Vy ngt l g?

  Cc bn hnh dung hnh nh chng ta ang i xe my trn b rung, con ng i rt di v rt thng, bngnhin c mt con b chy ngang, hc chng ta xung rung. C xe v ngi lao xung rung. Chng ta lmcm b dy, phi qun o, chi ng ln mt ci v chng bit chi ai, th l chng ta em ng tri ra chi.Sau , chng ta dt xe my ln b rung, ti ci ch m chng ta b hc t xung, ri chng ta ly xe chytip. Nu l c mt con b no khc, li hc chng ta.. th....

  Hot ng ngt cng ging nh vy, khi chng ta ang chy mt chng trnh chnh no , bng nhin cmt s kin xy ra, chng ta phi dng vic chng ta ang lm li, v gii quyt ci s vic xy ra . Cuicng, chng ta li quay tr v ci ch m chng ta tm dng li lc ny v tip tc cng vic ang lm.

  Khi nim ngt ch n gin nh vy, tuy nhin, i vi vi iu khin ni chung, v PIC ni ring, ngt c thdo rt nhiu ngun xy ra, v vi mi ngun ngt khc nhau, chng ta c th nh trc rng trong ngt chng ta s lm vic g. Cng nh khi i trn b rung, chng ta c th b b hc, cng c th b tru hc,cng c th b vp cc , cng c th b lt g... V nu nh b b hc th chng ta chi ng tri, b truhc chng ta mng ng trng, b vp cc chng ta t trch mnh xui xo, v n khi vp g... th chngta v nh thng...

  Cc ngun ngt trong PIC:

  S lng v loi ngun ngt trong PIC rt a dng, v rt khc nhau mi dng PIC. Do vy khng th lit kht ra y tt c cc dng PIC v tt c cc loi ngt trong tng dng c. Chng ta ch a ra y s tng qut ca cc ngun ngt, v i su vo mt s loi ngt ph bin.

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/cacnguonngat.gif

  Hnh 1: m t tt c cc ngun ngt ca dng PIC Midrange

  Chng ta ch n mt s im sau:

  1) Trong hnh c cc k hiu cng logic AND v OR

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/and.gif

  y l cng AND, c ngha l ch khi u vo ca hai cng ny u c gi tr l 1, th u ra mi c gi tr l 1.Chng ta quan st mt gc hnh bn tri pha di TXIF v TXIE, chng i qua cng AND, ch khi no bit TXIEbt ln, v bit TXIF cng c bt ln, th lc ng ra ni vo cng OR pha trn mi c gi tr.

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/or.gif

  y l cng OR, c ngha l ch cn mt trong cc tn hiu ng vo c gi tr l 1, th ng ra s c gi tr l 1.Nh vy, nu c TXIE v TXIF u c gi tr 1, th ng ra sau cng AND ca chng s c gi tr 1 v ng rasau cng OR cng c gi tr 1, bi v t nht cng OR y cng c 1 ng vo c gi tr 1.

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  12 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  Chng ta c tip tc nh vy m suy ra.

  2) im th hai, l cc ch ui IE v IF:

  IE y l vit tt ca ch Interrupt Enable, v IF y vit tt ca Interrupt Flag.

  IE c ngha l chng ta cho php kch hot mt loi ngt no xy ra hay khng. y l tn hiu m chngta c th quy nh ngay t ban u. Mc nh, tt c chng u c gi tr 0, ch khi no chng ta cho phpmt ngt no xy ra, th v sau n mi xy ra ngt thi.

  Cng ging nh, ban u trn b rung c dy ro chn, th con b khng th no hc bn t c, nu bnb hng ro ra, th nu c con b hc bn, bn s t. Nguyn l ny n gin nh vy thi.

  IF y l cc c ngt. Tc l khi bn b b hc, th c mt ngi cm c gi ln bo l bn b b hc, nhng ngi di rung reo h...hihi... V tt nhin, khi bn khng ph ro cn th ngi trn rung vn c.V khi con b lao vo bn, th ngi ta cng pht c ln nh thng, nhng b ci ro cn nn bn c thoimi m i con ng ca bn, chng phi quan tm n vic t xung, chi bi hay tro ln lm g.

  Ci ro cn chnh l IE v ci s vic cui cng m bn vn i hay lm cm b dy chnh l ci cng ANDm chng ta va ni trn kia.

  30-05-2005, 10:25 PM

  3) im th ba, cc lp ngt:

  Bn thy rng, trong hnh, r rng c 2 lp ngt. Lp th nht nm bn tay tri ngoi cng, lp th hai nm gia hnh. Lp th ba ch c mt cng AND nn chng ta khng k ti lm g.

  Lp th nht c gi l lp ngt ngoi vi.

  Thc cht lp ny v c qu nhiu ngun ngt, v cc ngun ngt ny u l mt s chun giao tip, hocchc nng c bit ca PIC, cho nn ngi ta phn ra lm lp ngt ngoi vi. cc ngt ngoi vi hot ng,trc tin chng ta phi cho php ngt ngoi vi, tc l bt bit PIE ln. Cn c th mun cho ngt ngoi vi nohot ng, th chng ta bt ngt ln. Trn s cc bn cng thy r thng qua cc cng AND v OR.

  Lp th hai tm gi l lp ngt ph thng.

  Khi mun dng cc ngun ngt ph thng, chng ta ch vic bt cc bit IE ca ngun ngt ny. Tt nhin,cui cng, chng ta phi bt ngt ton cc GIE th ngt mi c php xy ra (k c ngt ngoi vi v ngtph thng. Khi , PIE c coi l mt ngun ngt ph thng.

  iu ny cng ging nh khi bn chy xe trn b rung, mt hng ro di chy dc theo con ng, chnh lngt ton cc GIE. Lp bn ngoi th hai l lp ngt ph thng, bao gm lun c ngt ngoi vi PIE. V ngoicng l cc hng ro thuc lp ngt ngoi vi.

  Nu cc bn bt cc ngun ngt, m khng bt ngt ton cc GIE th cho d ngt c xy ra, th chng trnhvn khng dng thc hin ngt, ging nh con b c th lao qua hng ro ngoi cng c m, nhngvn cn hng ro trong cng.

  Nh vy, cc bn hiu mt cch tng quan v hot ng ngt ca PIC, nhng nguyn tc phi bt hay ttngt.

  im lu cui cng, l ti mun gii thiu vi cc bn rng, ch k hiu trong bng, l tn cc bit linquan n vic bt tt ngt. VD: bit PIE, INTE.. nm trong thanh ghi INTCON (ngt ph thng), cc bit quynh ngt ngoi vi nm trong cc thanh ghi PIR v PIE.

  Vect ngt ca PIC:

  Nh ln trc gii thiu, vect ngt ca PIC nm v tr 0x0004 cc bn xem li hnh sau:

  Khc vi khi bn b t rung, bn t xung ngay ti ch bn b hc, i vi vi iu khin, khi xy ra interrupt,n s nhy v mt a ch c nh, v thc hin cng vic ti . Sau khi thc hin xong, n s quay tr v vtr m t n thot ra. V tr c nh m n s nhy v khi xy ra ngt l v tr 0x0004.

  Chng trnh ngt:

  Li quay v th d t rung, c l ti thch ci th d ny v n c th gip bn hnh dung mi th. By gi ccbn hy chia giai on t khi b b hc, t xung rung, ri bn chi ng ln, ri bn lm cm b ln. Vycho d bn b b hc, hay b vp g, th ch c giai on bn chi ng ln l khc nhau, cn li, giai onbn t xung rung l t xung rung, v sau th bn cng b ln.

  Vy ngt cng ging th, khi nhy vo ngt, bn s c mt giai on cn phi nhy vo ngt, v mt giaion nhy ra khi ngt, cn bn trong ngt cc bn lm ci g l ni dung cn thc hin ca tng ngunngt.

  Ti cung cp ra y on chng trnh ngt chun, t nay v sau, cc bn ch cn copy on chng trnh ny

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  13 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • v s dng:

  ;================================================= ==================ORG 0x0000GOTO MAINORG 0x0004GOTO INTERRUPTORG 0x0005MAIN; y l phn chng trnh chnh ca cc bn

  ;================================================= ==================

  INTERRUPT

  RETFIE;================================================= ==================; Cc chng trnh con c vit y

  ;================================================= ==================GOTO $END;================================================= ==================

  Nh vy, mt ln na, chng ta b sung sn chng trnh ca chng ta mt cch chi tit hn. Chng ta vathm vo mt on chng trnh con INTERRUPT. Thc ra, gi INTERRUPT l mt chng trnh con cngkhng sai, nhng v n kh c bit, nn chng ta c tch ri n ra.

  Khi to v kt thc ngt:

  Ti cung cp di y on chng trnh khi to v kt thc ngt y cho PIC, t nay v sau, khi muns dng ngt, cc bn ch cn copy v paste on code ny li, hon ton khng cn sa cha g v c th sdng.

  Ti s dnh cho cc bn t cu hi v phn ny t cc cu hi, c th gii thch r hn v sao chng ta livit nh vy, tng im mt. Nu khng, ti khng th c thi gian vit tt c mi vn v ngt ra yc.

  ;============================================================================================INTERRUPT

  ;-------------------------------------------;Doan ma bat buoc de vao ngat;-------------------------------------------

  MOVWF W_SAVE ;W_SAVE(bank unknown!) = WSWAPF STATUS, WCLRF STATUS ; force bank 0 for remainder of handlerMOVWF STAT_SV ; STAT_SV = swap_nibbles( STATUS ); STATUS = 0MOVF PCLATH, WMOVWF PCH_SV ; PCH_SV = PCLATHCLRF PCLATH ; PCLATH = 0MOVF FSR, WMOVWF FSR_SV ; FSR_SV = FSR; 10 cycles from interrupt to here!

  ;-----------------------------------;Doan chuong trinh ngat;-----------------------------------

  ; cac ban se viet chuong trinh ngat o day

  ;--------------------------------------------------;Doan ma bat buoc de ket thuc ngat;--------------------------------------------------

  MOVF FSR_SV, WMOVWF FSR ; FSR = FSR_SVMOVF PCH_SV, WMOVWF PCLATH ; PCLATH = PCH_SVSWAPF STAT_SV, WMOVWF STATUS ; STATUS = swap_nibbles( STAT_SV )SWAPF W_SAVE, FSWAPF W_SAVE, W ; W = swap(swap( W_SAVE )) (no change Z bit)

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  14 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  BSF INTCON, GIERETFIE;=================================================================================================== =

  Nh vy, chng trnh ngt c chia lm 3 phn chnh.Phn th nht l phn bt u vo ngt, y l on chng trnh bt buc, tt nhin khng hon tonnghim ngt nh vy, v thc t nhiu khi bn khng dng n tt c cc lnh ny, nhng v mc ch cungcp cc khi nim c s, v cng c lm vic y , ti cung cp cho bn chng trnh ngt chi tit. Phnth hai l phn chng trnh ngt ca bn. Khi xy ra ngt, bn mun lm ci g, th bn bt u vit t phnny tr i. Phn th ba l phn kt thc ngt, bn c vit nguyn bn nh vy khng cn sa i.

  Tm thi, s khng c cc phn tch chi tit ging nh cc bi hc trc, cc bn c th t tm hiu thm, nukhng, c th t cu hi, v chng ta s t t tm hiu r hn v ngt ca PIC.

  Thi gian ti y, c l ti hi bn, cho nn ti khng th vit bi lin tc c, mong rng cc bn c gngtm hiu v hc tt PIC. n giai on ny, cc bn c th dng con PIC, ging nh mt con 89C51 thngthng. V cc bn thy y, thc s PIC ch cn 1 ngy hc.

  Chng ta va hc xong 3 bi hc c bn nht ca mt con vi iu khin: iu khin port, vit hm delay vvit chng trnh ngt.

  Phn th t ca bi vit chng trnh ngt, s i chi tit vo cc ngt v gii thch r ngha tng ngt. Nhngthit ngh, ti nn kt hp bi hc ny y, v kt hp phn th t vo bi hc sau: Nt bm v cc ng voca PIC.

  Ti liu tham kho:

  http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011006

  07-06-2005, 10:43 PM

  Cc bn va bit khi nim ngt, v bit chng trnh ngt c vit nh th no. Vy by gi chng tachuyn n bi tip theo v nt bm.

  Cng dng ca nt bm

  Nt bm l mt hnh thc ra lnh ph bin nht trn th gii. Bn gi mt ci thang my, bn bm nt, bnku ca th bm chung, bn bt n th bm nt cng tc, v ti ang ngi vit cho bn bng cch bm ntbn phm...

  Nh vy, bn bit cng dng ca ci nt bm. By gi cc bn s hc cch lm mt ci nt bm!!! iuny c v bun ci, nhng vi vi iu khin, v my tnh, kh nng x l cc lnh rt a ng. Bn c thbm cng mt nt, nhng lnh s khc nhau mi thi im, v mi trng thi. V d, nh bn nhp chutmy tnh, thc ra cng l bn nhp nt bm, nhng bn thy r rng rng, nhng v tr di chuyn chutkhc nhau, nt bm ca chut s a ra cc mnh lnh khc nhau cho my tnh thc hin.

  Mt s trng thi nt bm thng dng

  Trng thi nt bm ra lnh tc thi, l khi bn bm nt, lp tc mi trng thi phi c kim tra vchng trnh dng li thc hin lnh t nt bm ca bn. C ngha l bn ra lnh ti thi im bm nt, vmy hiu rng bn bm nt. Cn vic x l th no th hi sau phn gii.

  Trng thi ch nt bm, l chng trnh bn ang chy, n mt giai on no , n cn phi c s ralnh ca bn bng nt bm, v chng trnh ch bn bm nt chy tip, hoc bt u mt cng vic no sau khi ch.

  Nhc li thao tc bm nt mt cht, ci nt ca bn ang trn cao, bn bm n xung th n s c mt giaion nt bm i xung, khi chm vo mch in, hin nhin bn mun hay khng mun th cng phi c mtkhong thi gian bn gi cho nt bm tip xc vi mch in, sau l giai on bn th nt bm ra.

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/nutbam1.gif

  Theo di hnh trn, chng ta thy. Khi bm nt, c qu trnh i xung ca nt bm, v qu trnh i ln cant bm. Nhng thc t, i vi mch in trong nt bm, n ch c th nhn c trng thi tip xc hockhng tip xc, nn tn hiu nhn c s nh ng mu xanh trong hnh di. Chng ta ch quan tm ntrng thi ca ng mu xanh trong cc ng dng ca nt bm.

  Vy, trng thi nt bm li c thm 3 trng thi na l trng thi bm xung, trng thi gi nt bm, vtrng thi nh nt bm ln. Kt hp vi 2 trng thi iu khin trn, chng ta c 6 trng thi ph bin cant bm. Cc bn lu rng, chng ta c 6 trng thi ch khng phi ch c 4 trng thi, v thc ra rt nhiungi cho rng ch c 4 trng thi khi cho rng trng thi ch trong lc gi nt bm khng phi l trng thiph bin. Nhng nu cc bn tng dng in thoi di ng th cc bn thy s ngi dng trng thi chca nt bm cng khng phi l con s nh.

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  15 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  falleaf

  y, ti mun tn dc mt cht rng, khi cc bn lm vic v khoa hc k thut, v n mt khi cc bnkh c th tm ra ng hng suy ngh gii quyt mt vn khoa hc k thut, hy tm mi lin h vin trong khoa hc x hi. Chnh v vy, cc bn thng thy ti hay a ra nhng v d x hi minh hocho vn k thut cn c gii quyt.

  Ti s dnh vic ng dng tng trng thi nt bm ph bin trong cc ng dng cho cc bn, cn y, tich mun nhn bi hc ny tip tc bi hc v interrupt m chng ta b d trc .

  Vy chng ta ch xt trng thi khi bm nt, lp tc lnh s c thc hin, tc trng thi tc thi ca ntbm.

  Cc bn hy lm bi tp thc hnh, thc hin mt mch in t nh hnh sau chun b cho bi hc cachng ta.

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/NUT_1.gif

  Trong mch in ny, chng ta thy c mt vi im c bit khi c 1 nt bm ni gia chn ca PIC vngun, cn cc nt bm khc li ni chn ca PIC vi t.

  Gia ngun v t lun c mt in tr 10K. V sao chng ta phi ni mch in nh vy? Chng ta tm dngbi hc v nt bm y v theo di bi hc c bn v in t tip theo.

  07-06-2005, 10:48 PM

  in t c bn

  Gii thiu

  y l phn rt c bn v in t, m cc bn khi bt u lm vic vi vi iu khin cn phi nm r. Nh ni, PIC to ra dng in khong 20mA v in p khong 5V, tng t nh vy, nu dng ng vo qu caoso vi 20mA v in p ng vo qu cao so vi 5V, th PIC s b h.

  V vy, bi hc ny trang b cho cc bn mt s khi nim c bn v in t, cc bn c th nm vngnguyn l thit k mch v tnh ton cc gi tr in tr cn thit. ng l bi hc ny cn c thc hinngay t u, tuy nhin, ti cho rng bi tp n LED qu n gin, cc bn cha bit g cng c th hiuc, nhng nay, nu nh cc bn mi hc v in t v vi iu khin khng c trang b kin thc c bnny, c th lm cho cc bn lng tng v mt s im khng c lm r trong mch in t.

  Hin tng tri in p

  Cc bn xem hnh sau:

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/BASIC_1.gif

  Chng ta cho rng ng vo ca PIC, cng ging nh ng vo ca mt linh kin in t thng dng l 74HC04.Thay v v mt ci chn PIC, th chng ti v hnh mt con 74HC04 cho n n gin, v cc bn d hnhdung. Nu mt con PIC ln mt hnh th qu phc tp hnh nh, v li khng cn thit. Hn na, bi vitny c tham kho t ti liu Very Basic Circuits ca Encoder, v trong trang web ny, ngi ta s dng74HC04 lm th d, ti tn trng v d ny nn khi vit li bi vit cng s dng 74HC04 ging nh h.

  Cc bn thy, nu nh nt bm c nhn xung, th ng vo ca 74HC04 hay PIC c ni vi Mass. Nhvy, lc PIC c th c gi tr 0. Tuy nhin, nu nt nhn c th ra, chng ta thy rng ng vo ca PICchng c ni vi mt linh kin no, vy l in p chn ca PIC s tri ni khng xc nh c. Nukhng may mn, in p tri ni ny ri vo vng logic 0, ri li nhy sang vng logic 1... th cc bn thy rrng chng ta khng th xc nh c nt bm c c bm hay khng?!!

  V vy, m bo, nu khi khng bm nt, PIC phi c in p tham kho l 5V, sau khi bm nt th inp s gim xung 0V, nh vy mc logic mi tht r rng, khng th tri ni nh hnh trn. Vy chng tac hnh di y

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/BASIC_2.gif

  07-06-2005, 10:49 PM

  Cng dng ca in tr ko ln

  Cc bn li thy, nu by gi khng bm nt, th in p ng vo ca PIC s l 5V. Nhng nu bm nt mtci, r rng chng ta gy ra ngn mch khi ni trc tip t ngun xung t.

  Chnh v vy, chng ta phi a thm vo mt in tr gia t, nt bm v ngun.

  C hai vn t ra, l in tr s t u, v gi tr ca n bng bao nhiu.

  Chng ta xem hnh ny:

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  16 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • zero2one

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/BASIC_5.gif

  Cc bn s bc mnh ngay rng, ng l thng ngc mi t in tr nh th ny, bi v nu t in tr nhvy, d bn c bm nt hay khng bm nt th in p ng vo vn lun lun l 5V, vy nt bm tr nn vngha.

  Th th ch cn mt cch t in tr nh hnh tip theo y:

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/BASIC_3.gif

  Vy vn cn li l gi tr in tr bng bao nhiu?

  Cc bn s thy, PIC hot ng 20mA v 5V trn cc chn. V vy, khi cha bm nt, ngun 5V c ni viin tr v i vo chn ca PIC. Nu nh trong mt trng hp no chn ca PIC chuyn t ch inputsang output, th vn xy ra l dng trn chn phi m bo nh hn hoc bng 20mA. Nh vy, trong thitk trn, chng ta xem dng ti chn PIC nu PIC t 0V l

  I = U/R = 5V/ 10000 Ohm = 5mA

  Nh vy, thit k ny m bo cho hot ng ca PIC c an ton.

  Khi ng nt bm dng 5mA ny s i xung t, v chn ca PIC c ni vi t.

  Cc bn xem tip hnh sau:

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/BASIC_4.gif

  Trng hp ny, nt bm c ni vi ngun 5V. in tr ni gia chn ca PIC vi t s khng lm cho PICc hin tng tri ni in p, v khi ng nt bm th dng vn 5mA.

  Tng kt:

  Qua bi hc ny, cc bn hiu c c bn v khi nim in tr ko ln (trng hp in tr ni vingun), v in tr ko xung (trng hp in tr ni vi t). Gi tr in tr c t y nhm loi bhin tng ngn mch, v m bo ng vo ca PIC khong 20mA. Khi an ton, cn thit k sao cho ng vonh.

  20-06-2005, 02:27 AM

  ;============================================================================================INTERRUPT

  ;-------------------------------------------;Doan ma bat buoc de vao ngat;-------------------------------------------

  MOVWF W_SAVE ;W_SAVE(bank unknown!) = WSWAPF STATUS, WCLRF STATUS ; force bank 0 for remainder of handlerMOVWF STAT_SV ; STAT_SV = swap_nibbles( STATUS ); STATUS = 0MOVF PCLATH, WMOVWF PCH_SV ; PCH_SV = PCLATHCLRF PCLATH ; PCLATH = 0MOVF FSR, WMOVWF FSR_SV ; FSR_SV = FSR; 10 cycles from interrupt to here!

  ;-----------------------------------;Doan chuong trinh ngat;-----------------------------------

  ; cac ban se viet chuong trinh ngat o day

  ;--------------------------------------------------;Doan ma bat buoc de ket thuc ngat;--------------------------------------------------

  MOVF FSR_SV, WMOVWF FSR ; FSR = FSR_SVMOVF PCH_SV, WMOVWF PCLATH ; PCLATH = PCH_SVSWAPF STAT_SV, WMOVWF STATUS ; STATUS = swap_nibbles( STAT_SV )SWAPF W_SAVE, F

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  17 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • tuanva

  falleaf

  tuanva

  falleaf

  zero2one

  SWAPF W_SAVE, W ; W = swap(swap( W_SAVE )) (no change Z bit)

  BSF INTCON, GIERETFIE;=================================================================================================== =

  theo em bit th khi vo chng trnh ngt ta phi lu li gi tr ca hai thanh ghi : STATUS v W sau khithc hin trnh phc v ngt s khi phc li. Cn PC th c t ng lu vo STACK. Vy, cc tc ng voPCLATH... trn on CODE ca bc l nhm mc ch g vy ?

  cn na : CLRF STATUSth cha chc STATUS = 0 ! v trong STATUS c mt s bit khng chu tc ng - gi tr ca chng khng i ?

  em mi hc, mong bc ch r hn.

  20-06-2005, 10:55 AM

  Mnh mun bit thm v W reg (Work register)? Cha thy Falleaf ni r v thanh ghi ny.

  20-06-2005, 09:26 PM

  Z,

  1) Ngt c nhiu tc v, c th b trn stack, hoc dng nhiu ngt cng lc, lm ng tc ny, kha cng ttc lun.

  2) c lnh SWAPF trc lu li gi tr thanh STATUS ri, ch .

  T,

  Do ny mnh hi bn, cha th vit bi c, hn u thng 7 vit tip.

  Chc vui.

  21-06-2005, 09:48 AM

  Mnh hi thm v khng gian a ch ca PIC. Gii hn m rng b nh ca PIC (my loi thng dng y,16F... v 18F...) l bao nhiu? Nu nh mnh cn m rng n 10MB b nh c c khng nh?

  To Falleaf:Xin l v quy ry khi cu ang bn. Mnh s i n lc cu rnh. Chc cu thnh cng.

  23-06-2005, 09:44 PM

  Cha th tr li chi tit lc ny, nhng vic lp thm c bao nhiu dung lng nh, ph thuc vo chungiao tip vi ROM, RAM ngoi.

  n gin, ti ly th d mt con ROM c 2 bit a ch enable n. Nh vy, trn mch, nu bn dng 1ng ni, bn ch c th ni ti a 4 con ROM ngoi. Nh vy, iu ny gii hn s lng ROM, RAM c nivo PIC.

  iu th hai, khi truy cp bng cc chun giao tip nh I2C, SPI, ty thuc vo bn s dng giao tip vi baonhiu bit a ch, th bn s c s lng gii hn by nhiu thit b c th kt ni vi PIC. Hin nay, mt sPIC h tr 2 cng I2C, v thm my cng SPI.. nu bn c can m dng ht s cng ny cho vic kt nivo ROM, th ng l ti cng chu thua lun.

  Con s 10MB ti cha bao gi tnh ton th kh nng ti a ca n, nhng theo c tnh s b th l khngth.

  Nhng nu bn lm cch ny, bn thit lp chun giao tip, v kt ni vi cc con Flash, th bn thch kt nin bao nhiu cng c. Bi v theo ti bit, con Flash ln nht hin nay c dung lng 1GB.

  Bn c bao gi m ci USB key ca bn ra cha? Thc ra trong l mt con Flash. ng tic, ti cha baogi th kt ni vi n, nn khng bit tr li bn cch no.

  Cc con ROM thng dng 512Kbit. Bn c th tm trn www.microchip.com

  Chc vui.

  02-07-2005, 02:09 AM

  c iu ny cha hiu, mong cc bc ch gio :

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  18 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • falleaf

  zero2one

  tuanva

  trong MPLAB, khai bo bin c rt nhiu cch theo cc derectives ca n : RES, EQU... vi EQU c th khaibo hng, bin thanh ghi nhng vi mt cu trc nh vy th khi no bit c n l thanh ghi, khi no n lmt hng ?

  02-07-2005, 02:44 AM

  Nu hiu nm na theo cch ny, bn c th s d hiu n hn, mt hng l mt gi tr. Gi tr c th nmtrong thanh ghi d liu (b nh d liu), nhng cng c th nm trong lnh iu khin (b nh chng trnh).iu ny khng nh rng, hng l mt gi tr.

  Mt khi bn t mt tn no , i din cho mt hng s, c ngha l thay v bn vit ci gi tr , thbn vit ci tn i din , d nh. Chng hn, bn vit ch pi, i din cho hng s c gi tr3.1415926....

  Trong khi , nu bn t mt bin pi, th c ngha l bn xc nh a ch ca thanh ghi d liu no , mmi khi bn truy xut n bin pi, c ngha l bn ang thao tc vi thanh ghi a ch m bin pi i din. Vd: bn t bin pi thanh ghi 0x20 chng hn. iu c ngha l khi ban lm g vi bin pi, chnh l bnang lm vic vi thanh ghi a ch 0x20.

  Nhng bn s thy rng, vy bin pi v hng s pi c g khc nhau? By gi bin pi v hng pi cng umang gi tr c. Nhng cc bn nn nh, trong cu lnh lc no v tr ca bin (thanh ghi) F, v v tr cahng s k (trong cu trc mt cu lnh MPASM, ti s post li bi ny t dddt). c s phn bit r rng.

  Vy ty theo v tr bn t n u, n s l bin, hoc l hng. Nu l bin, n ch mang gi tr ca da chca thanh ghi nm trong b nh d liu, nu l hng, n nm u cng c k c b nh d liu v b nhchng trnh.

  Cc bn cn tham kho bi vit tp lnh MPASM v kin trc PIC v bi k thut bng, c ng tiwww.diendandientu.com.

  Khi c thi gian, ti s chuyn bi vit v y cc bn xem.

  02-07-2005, 02:13 PM

  Vy ty theo v tr bn t n u, n s l bin, hoc l hng. Nu l bin, n ch mang gi tr ca da chca thanh ghi nm trong b nh d liu, nu l hng, n nm u cng c k c b nh d liu v b nhchng trnh.

  Em vn cn i iu khc mc, mong bc nhit tnh ch bo :Khi vit :LABLE1 EQU 0x20....MOVLW 0xFFMOVWF LABLE1-> lc ny em mun LABLE1 l mt bin, t n v tr 0x20 trong RAM -> OK.

  Cn :LABLE2 EQU 0x20...MOVLW LABLE2-> em mun LABLE2 l mt hng mang gi tr 0x20 v OK.

  Nhng nu gp li :LABLE3 EQU 0x20...MOVLW 0xFFMOVWF LABLE3

  MOVLW LABLE3 ;!!!!???? :confused:

  th W = ?, c g sai khng ?

  Nh vy, cht li : c th vi cu lnh "LABLE3 EQU 0x20" th trnh dch n c hiu LABLE3 l hng hay l mtthanh ghi (bin) ? Hay l n phi ph thuc vo nhng thao tc pha sau ny, xem ngi dng nh ngha nnh hng hay thanh ghi ? :confused: ca em l vy, v mi hc nn thc mc lung tung, thy bc nhit tnh nn em mi dm hi. Mong bc chbo :)

  02-07-2005, 02:55 PM

  Ti lm mch chy theo hng dn. Ti dng thch anh 10Mhz. Xin hi nu ti mun PIC chy tc 10){y = y - 10;write_eeprom (0x00,y);}}

  delay_ms(50);

  enable_interrupts(GLOBAL);enable_interrupts(INT_RB);

  }//===========CAC CHUONG TRINH CON==============

  void tao_tre(int8 x);

  //============================================

  void main(){

  output_B(0x00);output_A(0x00);enable_interrupts(INT_RB);enable_interrupts(GLOBAL);

  while(1){output_high(pin_B0);tao_tre(1);output_low(pin_B0);tao_tre(1);

  output_high(pin_B1);tao_tre(1);output_low(pin_B1);tao_tre(1);

  output_high(pin_B2);tao_tre(1);output_low(pin_B2);tao_tre(1);

  output_high(pin_B3);tao_tre(1);output_low(pin_B3);tao_tre(1);

  output_low(pin_B0);output_low(pin_B1);output_low(pin_B2);output_low(pin_B3);tao_tre(1);

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  35 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • Dolphin

  namqn

  vodka1505

  output_high(pin_B0);output_high(pin_B1);output_high(pin_B2);output_high(pin_B3);tao_tre(1);

  output_low(pin_B0);output_low(pin_B1);output_low(pin_B2);output_low(pin_B3);tao_tre(1);

  }}//============================================

  void tao_tre(int8 x){int8 z,i;

  z = x + read_eeprom (0x00);delay_ms(100);for(i=0;i5V v dng ins chy t ngun vo chn Pic? Cn nu l output th sao dng in s chy i u?My ci ny em vn cha thng lm...

  15-07-2007, 10:03 PM

  + Cho em hi v phn nt bm vi in tr ko ln. Khi bm th chn mc thp (ok); khi ko bm th lamsao bit c trng thi ca chn? (do chn mc vi ngun qua in tr nn in p chn ko bit xc nhth no, vn c th l H hoc L).+ t chn l input vi in p l 0. Nu ni chn vi ngun 5V th n s chuyn t 0-->5V v dng ins chy t ngun vo chn Pic? Cn nu l output th sao dng in s chy i u?My ci ny em vn cha thng lm...1. Thng thng, ngi ta dng in tr vi k ko ln cho nt bm, cn ng vo ca PIC th c tng tr vokh ln (hng megaohm). Do , nu bm nt th in p t vo ng vo l 0V, cn khng bm nt th inp t vo ng vo l in p im gia ca mch phn p, vi 5V i qua tr ko ln, ri n in tr vohng megaohm ca PIC. Nh vy p ti ng vo ca PIC s xp x 5V, tc l mc cao.

  2. Cu ny bn hi khng r rng: 'Cn nu l output th sao dng in s chy i u?'. Nu bn mun bitkhi bn xut mc cao hay thp th dng in s chy ra sao th cu tr li th ny: khi bn xut mc cao,MOSFET pha cao ca cp transistor ng ra s dn, do ng ra l gn bng 5V v PIC cp dng cho ti, nuc ti th ty theo dng ti m in p ng ra s b gim nhiu hay t do p ri trn MOSFET pha cao. Khibn xut mc thp, MOSFET pha thp ca cp transistor ng ra s dn, do ng ra l gn bng 0V v PICrt dng t ti xung Vss, nu c ti th ty theo dng ti m in p ng ra s cao hn Vss nhiu hay t dop ri trn MOSFET pha thp. Bn xem thm mc I/O Ports trong cc datasheet ca chip s thy h v cutrc ca ng ra.

  Thn,

  30-03-2008, 07:26 PM

  - Bc no rnh gii thch gip em ci hm Delay ny ci:DelayMovlw d250Movwf count1D1Movlw 0xc7Movwf countaMovlw 0x01Movwf countbDelay_0

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  36 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • namqn

  vodka1505

  vnchampion

  thaile

  tuanlq14

  Decfsz counta, fGoto $+2Decfsz countb, fGoto Delay_0Decfsz count1, fGoto D1Return- em cha hiu v ci lnh ny "Goto $+2"?- v lnh "Goto Delay_0" vi "Goto D1" th c g khc nhau? em thy trong mt s hm Delay ngi ta chdng c lnh "Goto Delay_0"Em xin cm n rt nhiu.

  30-03-2008, 07:55 PM

  $ l a ch lnh hin hnh, $ + 2 l nh lnh cch v tr hin hnh 2 n v.

  Vi v d trn ca bn (gi s vit cho PIC16), lnh GOTO $ + 2 dng chuyn iu khin n lnh GOTODelay_0 nu sau khi gim bin counta kt qu vn khc 0 (tc l nu sau khi gim counta m counta vnkhc 0 th b qua lnh gim countb).

  on chng trnh trn dng 3 bin m, do nu cp nht counta, ri countb, th s n lt count1 ccp nht. Do cn dng cc nhn Delay_0 hay D1 cho cc lnh GOTO mt cch thch hp.

  Thn,

  31-03-2008, 08:51 PM

  - Cm n anh Nam gip :em vit hm delay nh ny c khng? v hai ci ny khc nhau ch no?

  DelayMovlw d250Movwf count1Movlw 0xc7Movwf countaMovlw 0x01Movwf countbDelay_0Decfsz countaGoto Delay_0Decfsz countbGoto Delay_0Decfsz count1Goto Delay_0Return

  13-04-2008, 03:26 PM

  Chi kh hiu qu my bc i

  13-04-2008, 09:35 PM

  PIC16 th em khng bit nhng vi PIC18F4580 th khng cn lu li gi tr ca PCLATH :1>Bnh thng nu khng c tc ng trc tip th thanh ghi PCLATH s khng thay i gi tr, k c khi PCthay i t a ch 0xFF n 0x100. Lc PCL=00 v PCLATH=00. ( Kt qu c c nh gi lp MPLAB SIM)2>Sau lenh RETIF hoc RET th chng trnh c PC t Stack (TOSL, TOSH, TOSU). Lc ny PC s c phchi nh ngay ti thi im gp ngt, hoc lnh CALL. Nhng PCLATH vn khng b thay i nu khng c lnhtc ng trc tip (chng hn MOVWF PCLATH)3>Thanh ghi PCLATH ch c tc dng khi ta tc ng ghi ln thanh ghi PCL, chng hn:+ vi PCLATH=1 th lnh MOVWF PCL s lm cho PC=0x100 ( vi WREG=0)

  Ni tm li bnh thng PC khng tham kho n thanh ghi PCLATH, ch khi c tc ng ghi trc tip lnthanh ghi PCL th PC mi tham kho n n. Theo em thy th khi s dng bng mi thc s cn n thanhghi PCLATH

  Em l Newbie, c sai st g th nh nhng ch bo em ^^

  14-04-2008, 05:44 PM

  co th chy chng trinh MPLAB ngay trong CCS C khngco th va vit MPLAB v CCS C cung trong CCS C khng

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  37 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • namqn

  vodka1505

  14-04-2008, 08:30 PM

  co th chy chng trinh MPLAB ngay trong CCS C khngco th va vit MPLAB v CCS C cung trong CCS C khngMPLAB IDE l mi trng pht trin tch hp, CCS C l mt trnh bin dch. Do , ni ngc li th ng hn,ngha l c th nhng CCS C vo MPLAB IDE.

  Bn thn CCS cng c IDE. Tuy nhin, IDE ca CCS khng h tr cc trnh bin dch ca Microchip (MPLABC18, MPLAB C30, MPLAB C32).

  Thn,

  19-04-2008, 04:36 PM

  ;==============================================================================================;KHOI TAO VI DIEU KHIENTITLE "TUTORIAL_1"PROCESSOR P16F628AINCLUDE __CONFIG _CP_OFF&_PWRTE_OFF&_WDT_ON&_HS_OSC;==============================================================================================;PHAN DAT BIENORG 0x20COUNT1 RES 1COUNTA RES 1COUNTB RES 1;==============================================================================================ORG 0x0000GOTO MAINORG 0x0005MAIN; MOVLW 0x07 ;CHUYEN 0000 0111 VAO THANH GHI W; MOVWF CMCON ;TAT THANH GHI SO SANH

  BANKSEL TRISBCLRF TRISB

  BANKSEL PORTBCLRF PORTB

  LOOPMOVLW B'11111111' ;W = 1111 1111MOVWF PORTB ;SANG CAC LEDCALL DELAY ;GOI HAM TAO TRE

  MOVLW B'00000000' ;W = 0000 0000MOVWF PORTB ; TAT LEDCALL DELAY ;GOI HAM TAO TRE

  MOVLW B'11111111' ;W = 1111 1111MOVWF PORTB ;CALL DELAY ;GOI HAM TAO TRE

  MOVLW B'00000000' ;W = 0000 0000MOVWF PORTBCALL DELAY ;GOI HAM TAO TRE

  MOVLW B'11111111' ;W = 1111 1111MOVWF PORTB ;CALL DELAY ;GOI HAM TAO TRE

  MOVLW B'00000000' ;W = 0000 0000MOVWF PORTBCALL DELAY ;GOI HAM TAO TRE

  MOVLW B'11111111' ;W = 1111 1111MOVWF PORTB ;CALL DELAY ;GOI HAM TAO TRE

  MOVLW B'10000000'MOVWF PORTBLOOP_1CALL DELAY

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  38 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • vodka1505

  BCF STATUS, CRRF PORTBBTFSS STATUS, CGOTO LOOP_1

  MOVLW B'00000001'MOVWF PORTBLOOP_2CALL DELAYBCF STATUS,CRLF PORTBBTFSS STATUS,CGOTO LOOP_2

  MOVLW B'11000000'MOVWF PORTBCALL DELAY

  MOVLW B'11100000'MOVWF PORTBCALL DELAY

  MOVLW B'11110000'MOVWF PORTBCALL DELAY

  MOVLW B'11111000'MOVWF PORTBCALL DELAY

  MOVLW B'11111100'MOVWF PORTBCALL DELAY

  MOVLW B'11111110'MOVWF PORTBCALL DELAY

  MOVLW B'11111111'MOVWF PORTBCALL DELAY

  GOTO LOOP ;GO BACK AND DO IT AGAIN;==============================================================================================;CHUONG TRINH CON;----------------------------------------------------------------------------------------------DELAYMOVLW D'255' ;MOVWF COUNT1 ;COUNT1 = 255MOVLW d'255' ;MOVWF COUNTA; MOVLW d'51'; MOVWF COUNTBDELAY_1DECFSZ COUNT1 ;COUNT1 = COUNT1 - 1GOTO DELAY_1 ;QUAY TRO LAI NHAN DELAY; DECFSZ COUNTA ;COUNTA = COUNTA - 1; GOTO DELAY_1DECFSZ COUNTBGOTO DELAY_1RETURNGOTO $END

  - on chng trnh trn ca em chy rt tt nu khai bo dng thch anh ni ca PIC, cn nu em khai baonh trn ( dng thch anh ngoi) th n khng chy. c th l cc led khng nhy, v chn rb4 ca n khngc mc tn hiu cao, mc d em set n ln mc cao.- Anh no bit n sai ch no ch gip em vi. Mch em dng thch anh 10Mhz, t gm 33p.Cm n cc anh nhiu

  21-04-2008, 08:20 AM

  khng c ai gip mnh sao? ang cn qu.

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  39 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • namqn

  tam_pascal

  namqn

  bachelor

  21-04-2008, 09:05 AM

  Bn khng nh l chng trnh chy tt ri, ch c thay i thit lp cu hnh t b dao ng ni sangthch anh ngoi thi. Nh vy c nhiu kh nng l thch anh khng dao ng ( c bn gp trng hp lchn OSC2 b hng, do ch dng c cu hnh clock ngoi, khng dng c cu hnh thch anh ngoi).Bn cng ch l bn ang bt WDT, v trong code khng h c lnh xa WDT. C kh nng l bn tt WDTkhi chy bng b dao ng ni, v bt WDT khi cu hnh li dng thch anh ngoi hay khng?

  Thn,

  22-04-2008, 08:46 AM

  Bang ch lm n cho hi: a ch cng b ca 18f4550 l g ?, mnh tm mi khng thy n ghi ch no c.Xin cm n !!!

  22-04-2008, 04:59 PM

  Bang ch lm n cho hi: a ch cng b ca 18f4550 l g ?, mnh tm mi khng thy n ghi ch no c.Xin cm n !!!Trong datasheet ca PIC18F4550, bng 5-1, c bn b nh ca vng RAM d liu. Thanh ghi TRISB c ach 0xF93, cn PORTB c a ch 0xF81.

  Thn,

  01-08-2008, 05:36 PM

  Cc bn cn ch thm, nu pha trn ch bin bng 2, cc bn khng t bin g c, th cc bn c nguyn nh vy, v ngay bn di, cc bn t li a ch 0x0000, n chng nh hng g n chngtrnh.

  Cng ging nh, nu bn khng vit g on ORG 0x0000 v GOTO MAIN, m bn ngay dng ORG0x0005 th chng trnh vn chy bnh thng. n gin l t on 0x0000 n 0x0004, PIC s khng lm gc. Chng ti ang c gng tng bc hnh thnh cho bn kt cu chng trnh vit bng MPASM, mi ngymt hon thin hn, cc bn nm r l do v sao cc chng trnh c vit nh vy, v chng ta cngthng nht vi nhau im ny khi vit chng trnh. Nu cc bn tin tng vo vic to ra mt chun vitchng trnh MPASM cho Vit Nam, th cc bn l ngi ang t nn mng cho n. Ti cng c tham vngny, cho nn cc quy cch k hiu ti c gng dng mt chun thng nht, v mong rng cc bn cng tilm vic ny, sau ny tt c mi ngi khi lm vic cng vi nhau c th hiu v truyn ti tng mtcch nhanh nht.

  K t nay, cc bn bit cch t bin, bit cch vit phn khi to, chng ta s ch cn bn ti vic vit phn chng trnh chnh nh th no na m thi.

  ;============================================================================ORG 0x0000GOTO MAIN

  ORG 0x0005MAINBANKSEL TRISBCLRF TRISB ; t portb l output

  MOVLW D'255'MOVWF COUNT_L ; COUNT_L l 1 byte

  BANKSEL PORTBLOOP BSF PORTB, 0CALL DELAYBCF PORTB, 0CALL DELAYGOTO LOOP

  ;=============================================================================; Cc chng trnh con;=============================================================================DELAY DECFSZ COUNT_L, FGOTO DELAYRETURN

  ;=============================================================================

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  40 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • GOTO $END;=============================================================================

  Cc bn va lm g vi on chng trnh trn?

  im th nht cc bn nn ch , l vic ti thm phn cc chng trnh con vo trong phn chng trnhchnh. Phn cui chng trnh ti vn lun l GOTO $ v kt thc vi lnh END. Tm thi cc bn c vitnh vy kho chng trnh dng GOTO $, khi chng trnh nhy n , n s thc hin vng lp vcng ti ch, cn lnh END l lnh bt buc.

  Vic ny gip chng ta phn tch rch ri phn chng trnh con v chng trnh chnh trnh nhm ln.Bi v y chng ta mi bt u cc bi hc c bn, cho nn ti cho rng cc chng trnh ca cc bn vitl ngn, nn chng ta cha i xa hn v vic phn b v tr ny. Cc bn ch n gin hiu l chng ta cnphi b on chng trnh con u , v chng ta nn tch thm mt phn na dnh ring cho vic vitchng trnh con. Vic lm ny v sau s rt c li, nhng tm thi chng ta khoan bn ti, v chng ta cvit nh vy .

  Phn tch v on chng trnh con ny, chng ta thy chng trnh con lun bao gm nh sau:

  [NHN]cc cu lnhRETURN

  Lu rng trn, chng ta gi chng trnh con CALL DELAY. Nh vy, vic gi hm c thc hin bnglnh CALL [NHN].

  Con tr chng trnh s nhy v [NHN] c gi. N thc hin cc lnh nm t nhn tr i. Thc hin chon khi gp lnh RETURN, n s quay tr v v thc hin lnh tip theo ngay bn di lnh CALL. y,chng ta gp phi mt vn , l khi nim Top of Stack. Tuy nhin, chng ta tm gc n li cho bi hcsau, cn by gi cc bn ch cn nm c vic thc hin lnh CALL bao gi cng i km vi mt nhn. Contr nhy ti nhn v thc hin cc lnh bn trong , n khi gp lnh RETURN th n nhy tr v v tr nmsau lnh CALL v thc hin tip cng vic ang lm.

  V b qua khi nim Top of Stack, cho nn ngh cc bn khng t ra cu hi nu trong cc lnh thc hin,n li c mt lnh CALL gi i ch khc th lm th no? Chng ta s gii quyt vn ny phn sau.

  Th bn trong hm DELAY chng ta lm nhng g?

  Lu rng, trn chng trnh chnh, sau khi khi to PORTB l ng output, cc bn thy chng ta ghigi tr d'255' vo bin COUNT_L. Cch vit gi tr nh sau:

  b'11001010' xc nh s nh phnd'234' xc nh s thp phn0xF3 xc nh s thp lc phn

  Lu :S nh phn ch c cc gi tr 0 v 1, v ti a di 8 bit. S thp phn ch c th c gi tr t 0 n 255, v sthp lc phn ch c gi tr t 00 n FF

  Quay tr li, bin COUNT_L ang mang gi tr 255.

  Khi thc hin hm DELAY, cc bn thc hin lnh DECFSZ (DECrement File, Skip if Zero), c ngha l n sgim gi tr ca mt thanh ghi no mt n v. Nu sau khi gim xong, m kt qu l 0, th n s nhycch ra mt nh trong b nh chng trnh, v thc hin lnh tip theo . Nu gi tr sau khi gim mt nv cha bng 0, th n s thc hin lnh lin k vi n.

  Nh vy, vng lp c thc hin nh sau:

  COUNT_L = 255 ( trn t)

  DELAY COUNT_L = COUNT_L - 1if COUNT_L 0GOTO DELAYif COUNT_L = 0RETURN

  Lnh DECFSZ [File], F/W

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  41 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • namqn

  Nu pha sau du phy, chng ta W, th kt qu s lu vo thanh ghi W, v [File] khng thay i gi tr ght. Nhng y, chng ta mun thc hin nh on m gi trn, nn chng ta phi l F.

  COUNT_L s gim dn t 255 n 1, trong qu trnh n c chy ln DELAY, ri gim COUNT_L mt n v,xong li nhy v DELAY, li thc hin vic gim 1 n v ca COUNT_L

  Khi COUNT_L = 1 n li gim 1 n v, lc ny COUNT_L = 0. V n khng thc hin lnh GOTO na, m thaybng lnh NOP, sau n thc hin lnh RETURN, c ngha l quay v li lnh CALL trn.

  Nh vy, cc bn hiu r hm DELAY ri. Nhng quan trng nht l lm sao tnh ton c thi gian haotn ca on vng lp ny k t khi bt u thc hin lnh CALL, v thc ra chng ta mun l mun bit chnhxc thi gian thc hin lnh ca n.

  Thi gian thc hin ca lnh CALL DELAY l bao lu?

  Lnh CALL khi thc hin tn 2 chu k my, nh vy chng ta ghi ch l (2) y.

  Lnh DECFSZ tn 1 chu k my khi gi tr tr v khc 0. Nh vy, trong qu trnh thc hin gim t 255xung 1, n thc hin 255 - 1 = 254 ln. Mi ln th ny n tn 1 chu k my, chng ta k hiu (254) y.

  Khi thc hin lnh GOTO, lnh GOTO tn 2 chu k my, vy n cng thc hin 254 ln, chng ta k hiu (254x 2 = 506) y.

  Khi COUNT_L = 1, n vn thc hin lnh DECFSZ, vy n tn thm 1 chu k my na (1). Sau khi thc hinlnh ny, kt qu tr v l 0, vy n s thc hin mt lnh NOP (1), v sau thc hin lnh RETURN, lnhRETURN tn 2 chu k my (2)

  Kt qu:

  (2) + (254) + (508) + (1) + (1) + (2) = 768 chu k my

  Nu chng ta dng thch anh 10MHz, mi chu k my tn 0.4 us, c ngha l lnh CALL DELAY tn:

  768 * 0.4 us tc l khong 1/3000 giy.

  Chng ta khoan bn n vic xa hn, vy th chng ta bit cch tnh thi gian hao tn ca hm DELAY ri.Nhng nu tnh nh th ny th qu mt cng, chng ta c th chuyn n thnh cng thc c th nh sau:

  CALL = 2

  DELAY (COUNT_L) = [COUNT_L - 1] * (DECFSZ + GOTO) + 1 + 1

  RETURN = 2

  Cc bn nn nh cng thc ny sau ny pht trin ln tnh cc cng thc khc.

  C l hm nay chng ta tm dng bi hc y

  Cc bn lu , ti c tnh sai mt on pha trn, v qung g hay sao , tnh t 255 xung 1 gim ch c253 ln. ng l phi 254 ln. Nh t 2 gim xung 1 th ch c 1 ln thi. Xin thnh tht co li vi cc bn.

  trong v d mu trn theo ti c mt ch khng hp l, l vic cc hm con ( v d l hm delay) nmtrn dng lnh goto $. v d ny s khng c li v bn thn vng lp loop l vng lp v hn nn khng cvn g. nu khng phi l vng lp v hn th chng trnh s c thc hin tip tc v cc lnh tronghm con s c thc hin sau mi n dng lnh goto $ v vy chng trnh s chy sai.theo ti nn t cc hm con nm gia dng lnh goto $ v endmn php bang ch c my li gp :D xin mi ngi cho kin !

  01-08-2008, 07:21 PM

  trong v d mu trn theo ti c mt ch khng hp l, l vic cc hm con ( v d l hm delay) nmtrn dng lnh goto $. v d ny s khng c li v bn thn vng lp loop l vng lp v hn nn khng cvn g. nu khng phi l vng lp v hn th chng trnh s c thc hin tip tc v cc lnh tronghm con s c thc hin sau mi n dng lnh goto $ v vy chng trnh s chy sai.theo ti nn t cc hm con nm gia dng lnh goto $ v endmn php bang ch c my li gp :D xin mi ngi cho kin !PIC l mt b x l nhng, v thng thng ch chy chng trnh ng dng duy nht ( y khng tnh ncc RTOS nh). Do , lun lun c mt vng lp v tn (vng lp chnh) trong chng trnh.

  Do , mnh "nu khng phi l vng lp v hn" ca bn ch c gi tr true khi chng trnh cho PIC cvit ti. V cu trc ca chng trnh mu khng c g bt hp l.

  Lnh goto $ ngay pha trc directive end ca chng trnh mu vn l mt lnh tha. Vic t cc chngtrnh con u trong chng trnh hp ng vn khng quan trng, tr mt s trng hp lin quan n kthut bng.

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  42 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • bachelor

  namqn

  bachelor

  Lp trnh cho PIC c mt s im khc bit so vi lp trnh cho PC, v s hn ch ti nguyn cng cu trc cbit ca PIC so vi mt my vi tnh (a dng).

  Thn,

  02-08-2008, 01:11 AM

  PIC l mt b x l nhng, v thng thng ch chy chng trnh ng dng duy nht ( y khng tnh ncc RTOS nh). Do , lun lun c mt vng lp v tn (vng lp chnh) trong chng trnh.

  Do , mnh "nu khng phi l vng lp v hn" ca bn ch c gi tr true khi chng trnh cho PIC cvit ti. V cu trc ca chng trnh mu khng c g bt hp l.

  Lnh goto $ ngay pha trc directive end ca chng trnh mu vn l mt lnh tha. Vic t cc chngtrnh con u trong chng trnh hp ng vn khng quan trng, tr mt s trng hp lin quan n kthut bng.

  Lp trnh cho PIC c mt s im khc bit so vi lp trnh cho PC, v s hn ch ti nguyn cng cu trc cbit ca PIC so vi mt my vi tnh (a dng).

  Thn,

  , chnh bn thn lnh goto $ theo namqn l tha, vy nn phi sa chg trnh mu l ng ri :DTuy nhin, theo ti lnh goto $ ch tha trong trng hp ny thi (trong vi d mu) cn trong mt s trg hpkhc bn thn n l mt "vng lp v hn khng lm g c " (kiu nh: while(TRUE) {}; ) th li khng tha.Chng hn mt chng trnh khng lm g c m ch khi to cc gi tr ban u ri ch cc s kin ngt phc v th khng th coi l mt chng trnh ti v l ng nhin l cn phi c mt lnh goto $ tora vng lp v hn (tt nhin mi ngi c th ni l khng cn lnh goto $ m dng lnh loop goto loop :))Tt nhin chng trnh con th t u m ch c, nhng y l ni ti ci chng trnh mu m F to radnh cho ngi mi hc (nh ti chng hn), c copy nguyn v, thay ci phn ni dung trong main vchng trnh con cho ph hp vi bi ton ca mnh ri bin dch ri chy ri thy n chy lon ln v cc ldo m ti cp bi trc. v th mi gp F sa i mt cht chng trnh mu cho nhng ngimi hc khc c mun copy v, xo xo li nh ti s khng b nhm ln na :D

  02-08-2008, 01:39 AM

  , chnh bn thn lnh goto $ theo namqn l tha, vy nn phi sa chg trnh mu l ng ri :DTuy nhin, theo ti lnh goto $ ch tha trong trng hp ny thi (trong vi d mu) cn trong mt s trg hpkhc bn thn n l mt "vng lp v hn khng lm g c " (kiu nh: while(TRUE) {}; ) th li khng tha.Chng hn mt chng trnh khng lm g c m ch khi to cc gi tr ban u ri ch cc s kin ngt phc v th khng th coi l mt chng trnh ti v l ng nhin l cn phi c mt lnh goto $ tora vng lp v hn (tt nhin mi ngi c th ni l khng cn lnh goto $ m dng lnh loop goto loop :))Tt nhin chng trnh con th t u m ch c, nhng y l ni ti ci chng trnh mu m F to radnh cho ngi mi hc (nh ti chng hn), c copy nguyn v, thay ci phn ni dung trong main vchng trnh con cho ph hp vi bi ton ca mnh ri bin dch ri chy ri thy n chy lon ln v cc ldo m ti cp bi trc. v th mi gp F sa i mt cht chng trnh mu cho nhng ngimi hc khc c mun copy v, xo xo li nh ti s khng b nhm ln na :DKhng ng vi bn, v bn nu ln mt chi tit khng hp l post trc , by gi li bt sang mt chitit (c cho l) khng hp l khc, m khng th hin c ci bt hp l m bn nu post trc.

  Trong cu trc ca chng trnh mu, vng lp chnh l vng lp gia nhn loop v lnh goto loop. Nu munbin n thnh while (true) {} th khng cn vit lnh g vo vng lp l xong. Do vy, lnh goto $ phatrc dn hng end vn l tha. Hn na, vit theo kiu loop goto loop hay goto $ u dch ra cng kt qu.

  Cu trc ca chng trnh mu l n, m bo khng c chuyn "copy nguyn v, thay ci phn ni dungtrong main v chng trnh con cho ph hp vi bi ton ca mnh ri bin dch ri chy ri thy n chy lonln". ngh bn post nhng chng trnh kiu ln minh ha cho l lun ca bn.

  V vic lnh goto $ nm trc dn hng end: n tha nhng chng nh hng g n chng trnh ng dng(c vit ng quy tc) nn vic loi b n hay khng vn khng phi l vn .

  Thn,

  02-08-2008, 01:06 PM

  Khng ng vi bn, v bn nu ln mt chi tit khng hp l post trc , by gi li bt sang mt chitit (c cho l) khng hp l khc, m khng th hin c ci bt hp l m bn nu post trc.

  Trong cu trc ca chng trnh mu, vng lp chnh l vng lp gia nhn loop v lnh goto loop. Nu munbin n thnh while (true) {} th khng cn vit lnh g vo vng lp l xong. Do vy, lnh goto $ phatrc dn hng end vn l tha. Hn na, vit theo kiu loop goto loop hay goto $ u dch ra cng kt qu.

  Cu trc ca chng trnh mu l n, m bo khng c chuyn "copy nguyn v, thay ci phn ni dungtrong main v chng trnh con cho ph hp vi bi ton ca mnh ri bin dch ri chy ri thy n chy lon

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  43 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • ln". ngh bn post nhng chng trnh kiu ln minh ha cho l lun ca bn.

  V vic lnh goto $ nm trc dn hng end: n tha nhng chng nh hng g n chng trnh ng dng(c vit ng quy tc) nn vic loi b n hay khng vn khng phi l vn .

  Thn,

  Theo mu:;======================================processor p16f84ainclude __config _cp_off & _wdt_off & _xt_osc;======================================org 0x0ccount0 res 1count1 res 1count2 res 1;======================================org 0x00goto mainorg 0x05;-------------------------------------------------mainbanksel trisaclrf trisamovlw 0xffmovwf trisbbanksel portaclrf portamovlw 0x09movwf count0clrwbtfsc portb, 0iorlw b'00001'btfsc portb, 1iorlw b'00010'btfsc portb, 2iorlw b'00100'btfsc portb, 3iorlw b'01000'btfsc portb, 4iorlw b'10000'addwf count0, 1delay0 call delay100mdecfsz count0, fgoto delay0bsf porta, 0;-------------------------------------------------delay100mmovlw 0x4emovwf count2delay2nopnopcall delay1278decfsz count2, fgoto delay2movlw 0xf0movwf count2delay3nopdecfsz count2, fgoto delay3return;-------------------------------------------------delay1278movlw 0xffmovwf count1delay1nopnopdecfsz count1, fgoto delay1return;-------------------------------------------------goto $end

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  44 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • namqn

  bachelor

  namqn

  ;======================================th chy sainhng chuyn cc chng trnh con xung gia 2 dng goto $ v end th chy ngby gi quay tr li chng trnh mu: nh vy ng nhin vn chy ng chuyn cc chng trnh conxung gia 2 dng goto $ v end vn chy ngl ng nhin qung cc chng trnh con u m chng c, th nhng vi tiu ch "hc pic trong mtngy" tc l dnh cho ngi mi hc th mu cng tng qut cng tt ng khng, vy th ti sao li khngchnh sa mt cht (chng sai g v chng thit hi g) chng trnh mu c th trnh thm mt li c thgp trong thc t.To Namqn: T u ti vn nht qun l chuyn chng trnh con xung thi. cn nhng ci khc c th l docch din t lm bn hiu sai. Th cn goto $ hay loop goto loop ai ch bit bn cht n l mt, ti munni y l ti th thch dng goto $ lm vng lp while(TRUE); cn c th ng khc li thch dng loopgoto loop lm vng lp while(TRUE);

  02-08-2008, 06:44 PM

  Bn ph v cu trc ca chng trnh mu. Trong chng trnh mu, phn code ca chng trnh chnh btu vi cc lnh khi to ban u, sau i vo vng lp chnh, cn cc chng trnh con nm di vng lpchnh.

  Bn b mt vng lp chnh (loop ... goto loop), dn n chng trnh con ca bn tr thnh mt phntrong on m khi to, v sau bn mn lnh goto $ tha ngay trc dn hng end lm vng lpwhile (true) ca bn. Nu bn vn gi vng lp chnh loop ... goto loop nhng khng vit g vo gia th cutrc ca chng trnh mu vn c gi, v bn t c mc ch ca mnh.

  Do , ti xin khng nh rng bn vit code khng tun theo cu trc ca chng trnh mu, v chng trnhmu khng c vn g cn phi sa.

  Chng trnh mu l tng qut, ng cho c trng hp bn thch t ci g vo vng lp chnh, hay ch munc mt vng lp v tn . Nu bn thch dng goto $ cho vng lp chnh, th sau khi loi b ht code gialoop v goto loop, bn c th vit n li thnh goto $ (ch khng phi xa hn ci vng lp i nh bn lm).

  Thn,

  02-08-2008, 07:49 PM

  Bn ph v cu trc ca chng trnh mu. Trong chng trnh mu, phn code ca chng trnh chnh btu vi cc lnh khi to ban u, sau i vo vng lp chnh, cn cc chng trnh con nm di vng lpchnh.

  Bn b mt vng lp chnh (loop ... goto loop), dn n chng trnh con ca bn tr thnh mt phntrong on m khi to, v sau bn mn lnh goto $ tha ngay trc dn hng end lm vng lpwhile (true) ca bn. Nu bn vn gi vng lp chnh loop ... goto loop nhng khng vit g vo gia th cutrc ca chng trnh mu vn c gi, v bn t c mc ch ca mnh.

  Do , ti xin khng nh rng bn vit code khng tun theo cu trc ca chng trnh mu, v chng trnhmu khng c vn g cn phi sa.

  Chng trnh mu l tng qut, ng cho c trng hp bn thch t ci g vo vng lp chnh, hay ch munc mt vng lp v tn . Nu bn thch dng goto $ cho vng lp chnh, th sau khi loi b ht code gialoop v goto loop, bn c th vit n li thnh goto $ (ch khng phi xa hn ci vng lp i nh bn lm).

  Thn,

  C l stop vic tranh lun y bi v thc ra chng ai sai c (ch c khc nhau cch nhn nhn vn , m li thuc v suy ngh ring ri, min l gii quyt tt bi ton ca chnh mnh) m ngi khc c vo lichng tip nhn c thng tin g miNhn y cng xin hi namqn (v mi ngi :)) : nhng nh ngha trong cc tp .inc (vd p16f84a.inc) c cnthi gian khng nh ? ( ti mun hi l c cn thi gian thc hin nh cc lnh khng)mong mi ngi ch gip, thanks !

  03-08-2008, 12:35 AM

  C l stop vic tranh lun y bi v thc ra chng ai sai c (ch c khc nhau cch nhn nhn vn , m li thuc v suy ngh ring ri, min l gii quyt tt bi ton ca chnh mnh) m ngi khc c vo lichng tip nhn c thng tin g miNhn y cng xin hi namqn (v mi ngi :)) : nhng nh ngha trong cc tp .inc (vd p16f84a.inc) c cnthi gian khng nh ? ( ti mun hi l c cn thi gian thc hin nh cc lnh khng)mong mi ngi ch gip, thanks !Nu khng sai th ti sao bn li gp sa chng trnh mu?

  Bn ni rng "copy nguyn v, thay ci phn ni dung trong main v chng trnh con cho ph hp vi biton ca mnh ri bin dch ri chy ri thy n chy lon ln", nhng ci chng trnh b "chy lon ln" ca

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  45 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • window

  window

  NATO308

  thaithien

  namqn

  bn th li ph v cu trc ca chng trnh mu (xa mt vng lp v tn loop ... goto loop), v dn n gp ca bn rng chng trnh mu c ch khng hp l. Gp ca bn do l khng hp l.

  Vn y khng phi ai ng ai sai, m l vn bn ph v cu trc chng trnh ri ngh sa lichng trnh mu nhng ngi hc sau u ph v cu trc ging nh bn. l iu ti khng mun xyra.

  Vi cu hi v cc tp tin .inc: nhng nh ngha trong c trnh bin dch s dng khi dch ra m mycho PIC, v khng h lin quan n vic thc thi chng trnh trong PIC, do khng h tiu tn mt chu kmy no ca PIC.

  Thn,

  22-09-2008, 04:17 PM

  Mnh c lung ny v rt cm n cc bn rt nhiu .

  22-09-2008, 04:46 PM

  Mnh ang lm n v con PIC 16F877 , thit lp h thng tng i in thoi ni b :_2 trunk_8 Tel ra_Giao tip PCHin mnh ang tm ti liu v mong cc bn h tr nhng kin thc kinh nghim trong qu trnh thc hin....Cm n rt nhiu

  29-01-2009, 10:45 PM

  Cm n s nhit tnh ca bang ch v cc cu hi ca thnh vin nhiu lm . Mnh hc c rt nhiu t ccbn . Cm n 1 ln na . Chc picvietnam nm mi pht trin hn trc v mi ngi c c sc khe tt chng ta tip tc tranh lun ^^

  19-02-2009, 10:25 PM

  C bn v PIC

  http://i3.photobucket.com/albums/y64/falleafd/MachchayPIC16F628A.gif

  Mnh hi ci ny hi newbie cht nghen,trong ci hnh u thread ca anh falleaf th lm ci mch to ngun5V-500A bn di nh th no vy?C th :-Con U3 C78l05/TO29 l con g vy ?-Ngun 9V-12V DC th mua u ra ?Bao nhiu ampe ?-Liu c trc tip ngun 5V-500A m khng qua mch trn kia khng?-Con thch anh chn bao nhiu MHZ l tt nht ?

  Hic,cu hi qu newbie lun ch khng cn hi hi na,mong mi ngi gip vi !!!Thanks

  19-02-2009, 11:24 PM

  Mnh hi ci ny hi newbie cht nghen,trong ci hnh u thread ca anh falleaf th lm ci mch to ngun5V-500A bn di nh th no vy?C th :-Con U3 C78l05/TO29 l con g vy ?-Ngun 9V-12V DC th mua u ra ?Bao nhiu ampe ?-Liu c trc tip ngun 5V-500A m khng qua mch trn kia khng?-Con thch anh chn bao nhiu MHZ l tt nht ?

  Hic,cu hi qu newbie lun ch khng cn hi hi na,mong mi ngi gip vi !!!Thanks- Ngun 5V-500 mA ch khng phi 5V-500A!

  - C78L05/TO92 l vi mch n p 5 V thuc dng 7805 (phin bn 78L05 ch c nh mc 100 mA ch khngphi 500 mA nh trong s ca falleaf), c kiu v TO92 (3 chn loi nh, ging nh cc transistor C1815hay A1015).

  - Ngun 9 - 12 VDC mua ch ( Tp. HCM th n ch Nht To), s ampe ti thiu bng vi nh mc ca vimch n p 5 V (chc chn c th tm c).

  - Cc thch anh 4 MHz, 10 MHz, v 20 MHz tt nh nhau.

  Hc PIC trong 1 ngy (Upd. 01/01/2006) [Lu Tr] - PIC Vietnam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zs6AvCXlFQo...

  46 of 53 29/03/2013 11:54 CH

 • thaithien

  namqn

  chienbinhgiuden

  thaithien

  chienbinhgiuden

  chienbinhgiuden

  mtuankct

  thaithien

  chienbinhgiuden

  thaithien

  Thn,

  21-02-2009, 12:34 AM

  Nh vy l ngun 5V-500 mA s khng c sn v mnh phi lm mch ging nh trn?

  21-02-2009, 08:35 PM

  Nh vy l ngun 5V-500 mA s khng c sn v mnh phi lm mch ging nh trn?Ti khng khng nh nh vy, m ch tr li nhng cu hi ca bn. Ti tin rng bn c th tm mua ccadapter c in p ng ra l 5 VDC, vi kh nng cp dng t 500 mA tr ln. Nhng gii php dng mch np trn mch ng dng l linh hot hn trong vn cp ngun cho mch.

  Thn,

  15-03-2009, 12:53 AM

  Cho tui hi l ci mch trn u tin ca falleaf c th p dng cho PIC 16F877a hok dzy . Tui bit tui ratim mua linh kin v lm lin .

  15-03-2009, 06:10 AM

  Cho tui hi l ci mch trn u tin ca falleaf c th p dng cho PIC 16F877a hok dzy . Tui bit tui ratim mua linh kin v lm lin .

  Hnh nh l c.Ci lm mch chy thi m,ch gn gn PIC ng chn vo l hot ng c

  15-03-2009, 10:00 PM

  h cho tui hi thm l chn 6 ca PORTA v chn 2 ca PORTB c chung vi nhau khng , v 2 chn l gvy ( cu ny c v hi ngu nhng v tui d lm nn thng cm dm +_+ )

  V ti sao mnh phi qua 1 mch n p , mnh c th dng PIN 5V c khng

  3W1 3W2 ch n thun l tn thi hay c ngha g khc (ti v tui thy my nt reset ch cn qua 1 conin tr ti ngun trn l gi hok thy c ci 3W)

  h nu c th cho tui chng trnh vit MPASM lun nha .

  18-03-2009, 05:48 PM

  T_T sao hok ai tr li ht trn dzy . Ku ny hok kp np bi tp cho thy qu

  18-03-2009, 11:32 PM

  h cho tui hi thm l chn 6 ca PORTA v chn 2 ca PORTB c chung vi nhau kh