Click here to load reader

Hildegard Eberhardt-Hens€¦ · Web view1921 flyttade And. Smith och hans bolag till Stockholm, och det är nu som verksamheten började ta fart. Fram till andra världskriget drevs

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hildegard Eberhardt-Hens€¦ · Web view1921 flyttade And. Smith och hans bolag till Stockholm,...

Hildegard Eberhardt-Hens

And. Smiths rederi- och handelsföretag

Huvudsaklig källa till nedanstående: http://kommandobryggan.se/smith/smith.htm

Grosshandlaren m.m. Anders Roger Smith levde mellan 1875 och 1953.

1906 återvände Anders Smith till hemstaden Uddevalla efter en tids arbete i utlandet (trol. Skottland).

Han hade då samlat ihop tillräckligt kapital för att införskaffa den 40 år gamla briggen ”Amanda”.

Redan efter ett par år – 1908 - förliste dock detta fartyg, och det skulle ännu dröja innan rederi-rörelsen tog fart. Men det var ändå med detta fartyg som verksamheten inleddes.

Anders Smith kom år 1907 att starta en importfirma för kol och koks i Uddevalla, och nu väcktes in-tresset av att transportera till Sverige med egna fartyg. 1917 bildade Anders Smith därför rederirörelsen Ferlef. Detta rederi tillfördes ett mindre kanalfartyg – Hammar II - som sattes in i Nordsjötrafik, men även detta fartyg förliste efter mycket kort tid, varefter rederiet stod utan fartyg i tio år.

Tillsammans med Gösta Dalman inköpte And. Smith år 1917 stockholmsrederiet STEAM som inneha-de ångaren, 1 100-tonnaren Onsala. Samma år tillkom ångaren Edda på 1 300 ton dödvikt. År 1919 utökades flottan vidare med 1 425-tonnaren Lovisa, och senare med Svenska Lloyd-ångaren Mongolia (omdöpt till Emily) sedan Onsala sålts.1921 flyttade And. Smith och hans bolag till Stockholm, och det är nu som verksamheten började ta fart. Fram till andra världskriget drevs denna med ångfartyg, huvudsakligen i trafik med skogspro-dukter ut, och kol och koks hem.

Under slutet av 1930-talet bildades ett finskt dotterbolag, dit ett stort antal av fartygen flaggades ut. När Finland involverades i Andra Världskriget flaggades fartygen åter till Sverige, varefter detta dot-terbolag avvecklades.

1947 ingick And. Smith ett samarbete med Västerviksrederiet Ragne i linjen Swedish Chicago Line. SCL bedrev linjetrafik mellan Sverige och De Stora Sjöarna med s.k. Lakefartyg, specialbyggda för att klara slussarna till detta sjösystem. Den nya linjen fick stor framgång, och det var denna verksamhet som kom att bli dominerande för rederirörelsen.

And. Smith avled 1953 och efterträddes då av sonen Anders Robert Smith, f. 1923.

Under hans ledning byggdes en verksamhet upp inom oljehantering med egna cisterner och distribu-tionsnät.

1956 ändras rederinamnet från Ferlef till And. Smith Rederi AB. Rederikontoret var beläget på Kungsgatan 15 i Uddevalla, samma hus som gamla Götabanken, men på andra våningen.Vid sidan om de egna fartygen drev rederiet även ett antal fartyg i charter för trafiken till De Stora Sjöarna (The Great Lakes på gränsen mellan USA och Kanada). Även om det var verksamheten i SCL som dominerade efterkrigstiden, så ägde man också två större tankfartyg, båda dock under kort tid.

1968 såldes det sista Lakefartyget, och rederiet stod nu en kort tid utan egna fartyg. Ett 25 000 tons bulkfartyg inköptes samma år, men detta fartyg såldes året efter.

1971 avvecklades Swedish Chicago Lines trafik definitivt, och med detta upphörde den egna sjöfarts-verksamheten.

Det främst konkurrerande företaget i Uddevalla var Sannes Kolimport som hade samma sortiment.

M/S Monica Smith strandad 20/2 1960 vid Provincetown, Massachusetts. Flott-tagen 25/2 utan skador.

Personalia:

Grosshandare Anders Roger  Smith f. 1875 i Håby, d. 1953 på Strandvägen 1, Sthlm.

Gift 1899 med Margaret Brown  f. 1878 i Edingsburgh, Skottland

Tre barn födda mellan 1901 och 1907.

Familjen flyttade ifrån Edingsburgh, Skottland till Uddevalla år 1906.

Till Stockholm flyttade familjen 1921.

Anders Smith är begravd på Christierninska kyrkogården, en privat begravningsplats nära Gustafsberg, tillkommen 1832.

PAGE

1