of 18 /18
13.3.2013 1 Hidrometeorologija deo 3 Urbana hidrologija Padavine Padavine Padavine podrazumevaju taloženje vode iz atmosfere na površinu zemlje (kiša, sneg, grad) kondenzacija vodene pare iz vazduha u dodiru sa hladnijim površinama na zemlji (magla, rosa, inje) (“Povoljni”) Uslovi za formiranje padavina postojanje izvora vlage (dovoljno vodene pare u atmosferi) hlađenje vazduha sa vodenom parom do tačke kondenzacije kondenzovanje vodene pare u kapljice vode ili čestice leda porast kapljica vode ili čestica leda do dovoljne veličine za padanje na zemlju

Hidrometeorologija - hikom.grf.bg.ac.rshikom.grf.bg.ac.rs/.../UrbanaHidrologija/predavanja/UH04_padavine.pdf · 13.3.2013 1 Hidrometeorologija deo3 Urbana hidrologija Padavine Padavine

 • Author
  tranthu

 • View
  248

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Hidrometeorologija -...

 • 13.3.2013

  1

  Hidrometeorologija

  deo 3

  Urbana hidrologija

  PadavinePadavine

  Padavine podrazumevaju

  taloenje vode iz atmosfere na povrinu zemlje (kia, sneg, grad)

  kondenzacija vodene pare iz vazduha u dodiru sa hladnijim povrinama na zemlji (magla, rosa, inje)

  (Povoljni) Uslovi za formiranje padavina

  postojanje izvora vlage (dovoljno vodene pare u atmosferi)

  hlaenje vazduha sa vodenom parom do take kondenzacije

  kondenzovanje vodene pare u kapljice vode ili estice leda

  porast kapljica vode ili estica leda do dovoljne veliine za padanje na zemlju

 • 13.3.2013

  2

  PadavinePadavine

  Vrste padavina prema nainu hlaenja vazduha

  frontalne (podizanje toplog vazduha iznad hladnog preko frontova), tipine za jesen/zimu

  orografske (podizanje vazdunih masa zbog savlaivanja prepreka tj. planina)

  konvektivne (podizanje vazduha koji se zagrejao u kontaktu sa tlom), tipine za prolee/leto

  PadavinePadavine

  Varijacije padavina

  uticaj geografske irine, godinjeg doba, reljefa...

  REIM PADAVINA = prosena unutargodinja raspodela padavina za dui niz godina

  morski reim vie padavina u periodu jesen-zima

  kontinentalni reim vie padavina u periodu prolee-leto

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec

  Vis

  ina

  pad

  avin

  a (m

  m)

  Prosena godinja visina padavina:

  BeogradVraar1888-1991

 • 13.3.2013

  3

  PadavinePadavine

  BeogradVraar1888-1991

  Pali, 1961-1990

  RHMZ Srbije

  Merenje padavinaMerenje padavina

  Instrument: KIOMER

 • 13.3.2013

  4

  Merenje padavinaMerenje padavina

  Neregistrujui kiomer

  totalizator, kiomer

  meri ukupnu visinu pale kie u nekom periodu

  najee meri dnevnu visinu kie

  na nepristupanim terenima za merenje u duim periodima (moe nekoliko meseci)

  Merenje padavinaMerenje padavina

  Registrujui kiomer

  pluviograf, ombrograf

  registruje promenu intenziteta kie tokom vremena

  tipovi instrumenta: sa plovkom, sa vagom, sa klackalicom

  nain zapisivanja: papirnata traka, digitalna memorija

  Helmanov pluviograf

 • 13.3.2013

  5

  Merenje padavinaMerenje padavina

  Registrujui kiomer

  kiomer sa klackalicom

  Merenje padavinaMerenje padavina

  Mrea padavinskih stanica preporuke WMO za gustinu stanica

  ravniarska podruja: 1 stanica na 600-900 km2

  planinska podruja: 1 stanica na 100-250 km2

  ostrva i planinska podruja sa gustom renom mreom: 1 stanica na 25-100 km2

  Meteoroloki radari i sateliti mogunost procene padavina po prostoru

 • 13.3.2013

  6

  Obrada podataka o padavinamaObrada podataka o padavinama

  Podaci sa kiomera

  dnevne, mesene, godinje visine (sume) padavina

  tabelarni pregledi u meteorolokim godinjacima

  Zapis sa registrujuih kiomera

  pluviografska traka

  digitalni zapis, najee kao sumarna linija kie ili prirataji kie u vremenskim intervalima

  rerezultat: kine epizode za svaki dan u periodu 07-07

  Obrada podataka o padavinamaObrada podataka o padavinama

  Pluviografska traka

  sumarna linija kie = kumulativna visina kie od poetnog do proizvoljnog vremenskog trenutka

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07

  P (

  mm

  )

  Zeleno Brdo24.05.1986.

 • 13.3.2013

  7

  Obrada podataka o padavinamaObrada podataka o padavinama

  Pluviografska traka naini oitavanja

  konstantni vremenski intervali

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  0 60 120 180

  t (min)

  P (m

  m)

  Obrada podataka o padavinamaObrada podataka o padavinama

  Pluviografska traka naini oitavanja

  konstantni prirataji kie

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  0 60 120 180

  t (min)

  P (

  mm

  )

 • 13.3.2013

  8

  Obrada podataka o padavinamaObrada podataka o padavinama

  Pluviografska traka - naini oitavanja

  po prelomnim takama

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  0 60 120 180

  t (min)

  P (

  mm

  )

  Obrada podataka o padavinamaObrada podataka o padavinama

  Jedinice za visinu kie

  mm = lit/m2

  Jedinice za intenzitet kie

  mm/min, mm/h

  L/s/ha

  min

  mm106

  ha

  L/s1 3-

  ha

  L/s

  6

  1000

  min

  mm1

 • 13.3.2013

  9

  Obrada podataka o padavinamaObrada podataka o padavinama

  Vremenska analiza kia

  Podaci sa kiomera

  dnevne, mesene, godinje visine (sume) padavina

  Pluviografski zapis

  najee kao sumarna linija kie

  Prostorna analiza kia

  zapremina pale vode na neko podruje (sliv)

  prosena visina kie na podruju (slivu)

  Vremenska analiza kiaVremenska analiza kia

  vreme t

  vis

  ina

  ki

  e P

  t

  P

  Sumarna linija kie Hijetogram

  t

  P

  dt

  dPi

  vreme t

  inte

  nzi

  tet

  ki

  e i

  tiP

  tiidtPkt

  0

  P - ordinata sumarne linije kie (visina kie)i intenzitet kieP prirataj visine kiet vremenski interval

  Naini prikazivanja vremenske raspodele kia

 • 13.3.2013

  10

  Vremenska analiza kiaVremenska analiza kia

  Statististika analiza visina kia razliitih trajanja

  formiranje nizova maksimalnih kia zadatog trajanja i njihova statistika analiza

  trajanja: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360, 540, 720, 1080, 1440 minuta

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  0 30 60 90 120 150

  Vreme (min)

  Vis

  ina

  kie

  (m

  m)

  17.9 mm

  60 min

  20.6 mm 23.7 mm

  30 min120 min

  Prostorna analiza kiaProstorna analiza kia

  Cilj da se odredi

  zapremina pale vode Vp

  prosena visina kie na slivu (podruju)

  Metode:

  aritmetika sredina

  Tisenovi poligoni

  metode prostorne interpolacije

  konstrukcija izohijeta

  A

  VP

  p

  N

  iiP

  NP

  1

  1

 • 13.3.2013

  11

  Prostorna analiza kiaProstorna analiza kia

  Metoda Tisenovih poligona: prosena visina kie na podruju (slivu)

  Prostorna analiza kiaProstorna analiza kia

  Metoda izohijeta: prosena visina kie na podruju (slivu)

 • 13.3.2013

  12

  Padavine Padavine kao ulaz u proraun oticajakao ulaz u proraun oticaja

  Osmotrene epizode istorijske kie

  Hipotetike epizode raunske kie

  Raunska kia = kina epizoda koja se koristi za proraun oticaja u projektovanju hidrotehnikih objekata

  definisana visinom kie i hijetogramom (oblikom)

  odreuju se na osnovu podataka osmatranja

  Raunske kieRaunske kie

  Raunska visina kie

  visina kie zadatog trajanja i verovatnoe pojave (povratnog perioda)

  Postupak

  izdvajanje maksimalnih visina kia u zadatim vremenskim intervalima (na osnovu pluviografskih traka)

  formiranje nizova godinjih maksimalnih visina kia zadatog trajanja

  statistika analiza za sva trajanja

  formiranje zavisnosti HTP (visina kie, trajanje kie i povratni period)

 • 13.3.2013

  13

  Raunske kieRaunske kie

  Raunske visine kia

  izdvajanje maksimalnih visina kia u zadatim vremenskim intervalima (na osnovu pluviografskih traka)

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  0 30 60 90 120 150

  Vreme (min)

  Vis

  ina

  ki

  e (

  mm

  )

  17.9

  60 min

  20.6 23.7

  30 min120 min

  t (min) P (mm) 30 min 60 min 120 min0 0.0

  5 0.1

  10 0.315 0.9

  20 1.0

  25 1.230 1.4 1.4

  35 1.9 1.840 2.3 1.9

  45 3.4 2.5

  50 9.3 8.455 12.3 11.1

  60 15.0 13.6 15.0

  65 18.7 16.8 18.570 20.2 17.9 19.8

  75 20.8 17.5 20.080 21.4 12.0 20.4

  85 21.7 9.4 20.5

  90 22.0 7.0 20.6

  95 22.2 3.5 20.3

  100 22.4 2.2 20.1105 22.8 1.9 19.4

  110 23.2 1.8 13.8

  115 23.4 1.7 11.1120 23.6 1.6 8.6 23.6

  125 23.7 1.5 5.0 23.5

  130 24.1 1.7 3.9 23.7

  135 24.2 1.5 3.4 23.4

  140 24.5 1.3 3.1 23.5145 24.6 1.2 2.9 23.4

  150 24.7 1.1 2.8 23.317.9 20.6 23.7

  Prirataji na

  Maks. pri rataj (mm):

  Raunske kieRaunske kie

  Raunske visine kia

  formiranje nizova godinjih maksimalnih visina kia zadatog trajanja

  Trajanje(min) 1959 1960 1961 ... 1985 1986

  5 8.2 4.0 7.7 4.0 4.8

  10 15.5 7.8 10.6 6.3 7.5

  15 20.5 11.1 12.0 6.4 9.320 23.6 14.5 12.9 6.9 9.8

  30 29.8 18.7 13.4 8.0 10.1

  45 39.3 20.3 15.2 9.0 11.1

  60 41.3 20.7 16.7 10.4 14.5

  90 42.7 21.8 19.2 11.0 16.2120 43.5 22.1 21.9 12.4 18.3

  150 45.1 22.1 23.3 13.8 22.6

  180 46.4 22.5 24.3 14.6 25.1

  240 48.0 23.9 25.8 16.6 30.7360 48.3 25.1 29.2 20.9 36.0

  540 48.3 25.3 31.4 25.3 36.0

  720 48.4 25.8 35.0 28.4 36.0

  1080 48.4 27.3 38.8 29.6 36.01440 49.8 27.3 44.7 29.6 36.0

  Godinji maksimumi visine kie (mm)

 • 13.3.2013

  14

  Raunske kieRaunske kie

  Raunske visine kia

  statistika analiza za sva trajanja

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  povratni period (godina)

  P (

  mm

  )

  1440 min

  540 min

  360 min

  240 min

  120 min

  60 min

  30 min

  20 min

  15 min

  10 min

  5 min

  20010050201052

  Raunske kieRaunske kie

  Raunske visine kia

  formiranje zavisnosti HTP (visina kie, trajanje kie i povratni period)

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  1 10 100 1000 10000

  trajanje kie (min)

  visi

  na k

  ie (

  mm

  )

  200

  100

  50

  20

  10

  5

  2

  povratni period (god)

 • 13.3.2013

  15

  Raunske kieRaunske kie

  Raunski intenziteti kia

  formiranje zavisnosti ITP (intenzitet kie, trajanje kie i povratni period)

  intenzitet = proseni intenzitet kie tokom trajanja

  k

  kksr

  t

  TtPTti

  ),(),(

  0.01

  0.1

  1

  10

  1 10 100 1000 10000

  trajanje kie (min)

  inte

  nzi

  tet k

  ie

  (m

  m/m

  in)

  200

  100

  50

  20

  10

  5

  2

  povratni period (god)

  Raunske kieRaunske kie

  Raunski oblici kia (raunski hijetogrami)

  formiranje oblika kie za zadatu visinu, trajanje i povratni period kie

  sintetiki oblici kia

  statistiki oblici kia

 • 13.3.2013

  16

  Raunske kie

  Sintetiki oblici raunskih kia

  vreme

  inte

  nzi

  tet

  kie

  vreme

  inte

  nzi

  tet

  kie

  ),(0

  TtPdti k

  tk

  raunska kia Sifalda raunska kia Chicago

  Raunske kieRaunske kie

  Statistiki oblici raunskih kia

  posmatraju se izmerene kine epizode za jedno trajanje kie

  formiraju se bezdimenzionalne sumarne linije kie P(t) / P(tk)

  za vremenske preseke t* (npr. t* = 0.1tk, 0.2tk, ...) formiraju se nizovi bezdimenzionalnih visina kia P(t*) / P(tk) i statistiki se analiziraju

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  0 5 10 15 20 25 30

  t (min)

  P (

  mm

  )

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  0 5 10 15 20 25 30

  t (min)

  p =

  P /

  Puk

  osmotrene sumarne linije kia

  osmotrene bezdimenzionalne sumarne linije kia

 • 13.3.2013

  17

  Raunske kie

  Statistii oblici raunskih kia

  formira se bezdimenzionalna sumarna linija za jednu verovatnou prevazilaenja

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

  t / t k

  P(t

  ) / P

  (tk)

  10%

  20%

  50%

  80%

  90%

  Raunske kieRaunske kie

  Merodavna kia

  ona raunska kia koja daje najvei oticaj (najvei protok ili najveu zapreminu)

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  0 5 10 15 20 25 30

  t (min)

  Q (

  m3 /

  s)

  napredna kia (oblik 10%)

  napredna kia (oblik 20%)

  prosena kia (oblik 50%)

  zakasnela kia (oblik 80%)

  zakasnela kia (oblik 90%)

  blok kia

  Eksperimentalni sliv Miljakovac u Beogradu hidrogrami oticaja dobijeni modelom BEMUS za razliite oblike kie

 • 13.3.2013

  18

  Raunske kieRaunske kie

  Merodavno trajanje kie

  u racionalnoj metodi: merodavno trajanje kie jednako vremenu koncentracije

  u primeni drugih modela: proraun se ponavlja za vie pretpostavljenih trajanja kie i za merodavno trajanje se bira ono koje daje najvei oticaj