Click here to load reader

HIDROLOŠKO PORO ČILO O POPLAVAH V DNEH OD 13. DO 17 ... ila in publikacije/Porocilo poplave 13-17... · PDF filePoplave so bile najbolj obširne v pore čju Krke, ki je poplavljala

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HIDROLOŠKO PORO ČILO O POPLAVAH V DNEH OD 13. DO 17 ... ila in publikacije/Porocilo poplave...

 • 1

  Ljubljana, 26. 9. 2014

  HIDROLOKO POROILO O POPLAVAH V DNEH OD 13. DO 17. SEPTEMBRA 2014

  POVZETEK V noi na soboto, 13. septembra, se je veje ciklonsko obmoje po dokaj neobiajni poti vzhodno od nas pomikalo proti severu. Obilne padavine so povzroile hitre in mone poraste pretokov rek v vejem delu drave. Porasti rek in obmoja poplavljanj so bili posebej veliki zaradi relativno velike predhodne vodnatosti rek in namoenosti tal. Reke v osrednjem delu in vzhodni polovici drave so poplavljale na zelo redkih poplavnih obmojih (50-letna povratna doba pretoka), redkih poplavnih obmojih (od 10 do 30-letne povratne dobe pretokov) in pogostih poplavnih obmojih (od 2 do 5-letne povratne dobe pretokov). Iz poroil CORS je razvidno, da je bilo najhuje na obmoju Dolenjske, Posavja, Zasavja, tajerske, Koroke in Prekmurja. Ob poplavah sta dve osebi izgubili ivljenje, nastala je velika gmotna koda. Najprej so hitro in mono narasli ter poplavljali pritoki vejih rek, manji vodotoki in hudourniki potoki v poreju Krke, v Posavju in pod Gorjanci, ki so najve kode povzroili v drugem delu noi in v soboto, 13. septembra, zjutraj. Veje reke so v svojem spodnjem toku dosegle najveje pretoke 13. septembra (Kolpa, Dravinja, Sava) in 14. septembra (Krka, Mura). V vzhodni polovici drave so bila poplavljena obmoja v porejih Krke, Mure, Drave, Dravinje, Save, Savinje, Sotle, Ledave, Pesnice, avnice, Velike Krke in veine manjih vodotokov. Predvsem v Pomurju so se prepletala podroja renih poplav in visoke podtalnice. Ljubljanica in za kraji as tudi Gradaica sta v osrednjem delu drave poplavljali na obmoju pogostih poplav. V zahodnem delu drave poplav veinoma ni bilo. Poplave so bile najbolj obirne v poreju Krke, ki je poplavljala e v predhodnih dneh in so dodatne padavine le poveale predhodne poplavne povrine. Pretok 449 m3/s na merilni postaji Krka Podboje je v zgodnjih jutranjih urah 14. septembra 2014 dosegel drugo najvejo vrednost v dolgoletnem opazovalnem obdobju. Mura, kjer je bil najveji pretok na merilni postaji Gornja Radgona 14. septembra 2014 1327 m3/s, je veinoma poplavljala znotraj protipoplavnih nasipov. Drava, katere ocenjen najveji pretok v spodnjem toku je znaal okoli 1400 m3/s in Sava, katere najveji pretok na merilni postaji Jesenice na Dolenjskem je bil 2274 m3/s, sta poplavljali v spodnjem toku.

 • 2

  1. VREMENSKE RAZMERE Padavine so se v petek zveer, 12. septembra krepile in v noi na soboto, 13. septembra zajele vso Slovenijo. V vejem delu drave je zmerno do mono deevalo, najmoneje v vzhodni polovici drave. V soboto in v noi na nedeljo, 14. septembra, se je nadaljevalo oblano vreme s pogostimi padavinami, zaradi prisotnosti viinskega jedra hladnega zraka je bilo ozraje nestabilno, pojavljali so se krajevni nalivi, ki so bili predvsem v severovzhodni Sloveniji krajevno zelo obilni. Drugi val padavin v asu od 12. septembra zveer do jutra 14. septembra je zajel veji del Slovenije kot prvi. Najve padavin je prejela osrednja Slovenija in vzhodna polovica drave. Tam je padlo od 50 mm do 129 mm padavin. Najve padavin smo izmerili v Murski Soboti (129 mm).

  Slika 1. Izmerjena skupna viina padavin (mm) na samodejnih meteorolokih postajah in prostorska razporeditev na podlagi meritev meteorolokih radarjev na Lisci in Pasji ravni (barvna lestvica) od 12. septembra zjutraj do 14. septembra zjutraj. Viina padavin naraa od modrikaste prek zelene in rumene do rdekaste in roza barve.

 • 3

  Novo mesto

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  9.9.0h

  9.9.12h

  10.9.0h

  10.9.12h

  11.9.0h

  11.9.12h

  12.9.0h

  12.9.12h

  13.9.0h

  13.9.12h

  14.9.0h

  14.9.12h

  15.9.0h

  as (SEP)

  vii

  na

  pad

  avin

  (mm

  )

  0

  40

  80

  120

  160

  sku

  pn

  a vi

  in

  a p

  adav

  in (m

  m)

  Murska Sobota

  0

  10

  20

  30

  40

  9.9.0h

  9.9.12h

  10.9.0h

  10.9.12h

  11.9.0h

  11.9.12h

  12.9.0h

  12.9.12h

  13.9.0h

  13.9.12h

  14.9.0h

  14.9.12h

  15.9.0h

  as (SEP)

  vii

  na

  pad

  avin

  (mm

  )

  0

  40

  80

  120

  160

  sku

  pn

  a vi

  in

  a p

  adav

  in (m

  m)

  Slika 2. asovni potek polurne viine padavin (modri stolpci) in njihova vsota (rdea krivulja) od 9. do 14. septembra na meteoroloki postaj Novo mesto in Murska Sobota.

 • 4

  Preglednica 1. Skupna viina padavin (v mm) od 9. septembra zjutraj do 14. septembra zjutraj, od 9. septembra zjutraj do 12. septembra zjutraj in od 12. septembra zjutraj do 14. septembra zjutraj na meteorolokih postajah, kjer je izmerjena viina padavin presegla 100 mm

  merilna postaja 9.14. september 9.12. september 12.14. september

  Murska Sobota 161 32 129

  Lisca 160 75 85

  Planina pod Golico 149 71 79

  Novo mesto 143 90 54

  Cerklje JEK 140 52 88

  Breice JEK 140 67 73

  Cerklje, letalie 139 51 88

  Malkovec 130 60 70

  Muta 128 31 97

  Krko JEK 128 55 73

  Rudno polje 124 59 65

  Iskrba 123 75 48

  Zadlog 123 60 62

  Radenci 121 48 73

  Podroteja (pri Idriji) 121 51 70

  Podboje 120 59 61

  Litija 118 58 60

  Jeronim (pri Vranskem) 116 42 74

  Doblie (pri rnomlju) 113 69 44

  Letalie Joeta Punika Ljubljana 113 60 53

  Bort pri Gorenji vasi 113 46 67

  Suha (pri kofji Loki) 112 54 59

  Krko, papirnica 111 52 58

  Ika vas 107 61 46

  Krvavec 105 49 57

  Zgornja Sorica 104 23 81

  Vremenske razmere ob poplavah od 13. do 17. septembra so podrobno opisane na http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja-dez_9-14sep14.pdf.

 • 5

  1. HIDROLOKA SITUACIJA 1.1 Predhodne danosti

  Pred porastom rek in poplavami v noi na 13. september je bila vodnatost rek po dravi srednja in predvsem v osrednjem in vzhodnem delu drave tudi velika. Namoenost tal je bila zaradi pogostih predhodnih padavin velika. Poplavna ogroenost je bila ponekod poveana zaradi plavja in slabe pretonosti strug. 1.2 Naraanje pretokov, asovni in prostorski obseg dogodka Pretoki rek so v drugem delu noi na 13. september prieli hitro naraati (slika 4). Manje reke Bistrica, Voglajna, Gradaica, Mestinjica, Rogatnica in avnica so najveje vrednosti pretokov dosegle e v zgodnjih jutranjih urah. Dopoldne so imele najveje pretoke Rogatnica, Pesnica, Savinja v spodnjem toku in Temenica. V popoldanskih urah so visokovodne konice dosegle Kolpa v Metliki ob 14. uri, Dravinja v Vidmu ob 18. uri in Sava v Jesenicah ob 19. uri. V nedeljo, 14. septembra, je ponoi med drugo in tretjo uro najveji pretok dosegla Krka v Podboju, dopoldan med dvanajsto in trinajsto uro pa Mura v Gornji Radgoni. Pretoki vejih rek so upadali poasi, opozorilni pretoki na Muri, Dravinji, Ljubljanici in Krki so bili e vedno preseeni v ponedeljek, 15. septembra. Opozorilni pretoki so bili v ponedeljek preseeni tudi v Pomurju. Na Krki so se poplavne povrine zadrale do srede 17. septembra. Hidrogrami in znailni pretoki nekaterih rek, ki so poplavljale v dneh od 13. do 17. septembra, so prikazani na sliki 4.

  Mura Gornja Radgona

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  13.9.2014 13.9.2014 14.9.2014 14.9.2014 15.9.2014

  Pre

  tok

  [m3 /

  s]

  Q [m3/s] Q2 Q5 Q10 Q20 Q25 Q50 Q100 Qopozorilni

  avnica Pristava

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  13.9.2014 13.9.2014 14.9.2014 14.9.2014 15.9.2014

  Pre

  tok

  [m3/s

  ]

  Q [m3/s] Q2 Q5 Q10 Q20 Q25 Q50 Q100 Qopozorilni Velika Krka Hodo

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  13.9.2014 13.9.2014 14.9.2014 14.9.2014 15.9.2014

  Pre

  tok

  [m3/s

  ]

  Q [m3/s] Q2 Q5 Q10 Q20 Q25 Q50 Q100 Qopozorilni

  Dravinja Videm

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  13.9.2014 13.9.2014 14.9.2014 14.9.2014 15.9.2014

  Pre

  tok

  [m3/s

  ]

  Q [m3/s] Q2 Q5 Q10 Q20 Q25 Q50 Q100 Qopozorilni

 • 6

  Rogatnica Podlehnik

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  13.9.2014 13.9.2014 14.9.2014 14.9.2014 15.9.2014

  Pre

  tok

  [m3/s

  ]

  Q [m3/s] Q2 Q5 Q10 Q20 Q25 Q50 Q100 Qopozorilni

  Pesnica Ranca

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  13.9.2014 13.9.2014 14.9.2014 14.9.2014 15.9.2014

  Pre

  tok

  [m3/s

  ]

  Q [m3/s] Q2 Q5 Q10 Q20 Q25 Q50 Q100 Qopozorilni Sava Jesenice na Dolenjskem

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  4500

  13.9.2014 13.9.2014 14.9.2014 14.9.2014 15.9.2014

  Pre

  tok

  [m3/s

  ]

  Q [m3/s] Q2 Q5 Q10 Q20 Q25 Q50 Q100 Qopozorilni

  Medija Zagorje

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  13.9.2014 13.9.2014 14.9.2014 14.9.2014 15.9.2014

  Pre

  tok

  [m3/s

  ]

  Q [m3/s] Q2 Q5 Q10 Q20 Q25 Q50 Q100 Qopozorilni Mestinjica Sodna vas

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  13.9.2014 13.9.2014 14.9.2014 14.9.2014 15.9.2014

  Pre

  tok

  [m3/s

  ]

  Q [m3/s] Q2 Q5 Q10 Q20 Q25 Q50 Q100 Qopozorilni

  Ljubljanica Moste

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450