Click here to load reader

HIDROLOŠKA PROGNOZA del sistema za zgodnje opozarjanjeksh.fgg.uni-lj.si/...delavnica...meteoroloska_prognoza_Polajnar_Jerman.pdf · HIDROLOŠKA PROGNOZA del sistema za zgodnje opozarjanje

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HIDROLOŠKA PROGNOZA del sistema za zgodnje...

 • 13. 09. 2019

  1

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  HIDROLOŠKA PROGNOZA del sistema za zgodnje

  opozarjanje

  Janez Polajnar, Jure Jerman

  DAREFFORT 10. 9. 2019

  Tržiška Bistrica River 30.10.2018

  HIDROLOŠKI EKSTREMIpresežena do sedaj najvišja gladina

 • 13. 09. 2019

  2

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Tržiška Bistrica 30.10.2018

  Dis

  char

  ge m

  3/s

  Kako hitro lahko naraste voda?

  3,10 metra v 7 urah

  7,23 metra v 1,5 dneva

 • 13. 09. 2019

  3

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Slovenija, Planina, februar2014- 4 človeške žrtve- končna ocena neposredne škode zaradi snega, žleda in poplav 430 milijonov €

  Slovenija, Drava, november 2012- končna ocena neposredne škode zaradi poplav v 112 občinah373 milijonov €

  Ljubljana, Kostanjevica, sept. 2010- 5 človeških žrtev- škoda 250 milijonov evrov (ni upoštevanih škod zavarovalnic)

  Železniki, sept. 2007- 6 človeških žrtev- 180 milijonov € (ni upoštevanih škod zavarovalnic)

  Zadnje večje poplave v Sloveniji

  Savinja, Celje, 1990 Sora, Železniki, 2007 Drava, Duplek, 2012

  1920

  1925

  1930

  1935

  1940

  1945

  1950

  1955

  1960

  1965

  1970

  1975

  1980

  1985

  1990

  1995

  2000

  2005

  2010

  Hidrološki ekstremiVečje poplave v Sloveniji v zadnjih 90 letih

  13 velikih poplav v zadnjih 35 letih, 2014, 3-krat8 velikih poplav v obdobju 1920-1979 (60 let)

 • 13. 09. 2019

  4

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Hidrološki ekstremiZadnjih 110 let – trend zviševanja poplavnih voda

  Kimatske spremembe-vodni krogOcena sprememb povratnih dob (Q100) letnih visokovodnih konic glede na 1981–2010

  Pretoki letnih visokovodnih konic s 100-letno povratno dobo (Q100) kažejo na povečanje v vseh scenarijih za vsa obdobja v prihodnosti glede na obdobje 1981–2010.

  Večja povečanja se pričakuje na severovzhodu države

 • 13. 09. 2019

  5

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Zgodnje opozarjanjeHidrološki prognostični sistem

  OpozorilaOpozorilaOpozorilaOpozorila

  ORANŽNA:

  Okoljske razmere so nevarne. Verjetna (ali nastala) je gmotna škoda, lahko je ogroženo zdravje ljudi ali so ogrožena človeška življenja in premoženje.

  RDEČA:

  Okoljske razmere so zelo nevarne. Na širšem območju je verjetna ali je že nastala večja gmotna škoda, ogroženo je zdravje ljudi ali so ogrožena človeška življenja in premoženje.

  Slika: Barvna shema opozorilnega sistema

 • 13. 09. 2019

  6

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Slika: Primer neskladnih modelskih napovediSlika: Primer skladnih modelskih napovedi

  velika X

  srednja

  mala

  zelo mala

  zelo mala mala srednja velika

  VE

  RJE

  TN

  OS

  T

  DO

  GO

  DK

  A

  STOPNJA NEVARNOSTI

  velika

  srednja

  mala

  zelo mala X

  zelo mala mala srednja velika

  VE

  RJE

  TN

  OS

  T

  DO

  GO

  DK

  A

  STOPNJA NEVARNOSTI

  Kraške poplave in poplave večjih rek Hudourniške poplave

  Priprava opozoril

  Opozorilo se lahko med dogodkom spremeni

  !opozorilo se lahko kadarkoli spremeni: zaostri ali omiliprognostične službe spremljajo stanje preko samodejnih merilnih postaj in radarske slike padavin in drugih virov podatkov

  opozorila se obnavljajo na osnovi novih informacij

 • 13. 09. 2019

  7

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Kako se aktivirate

  Na kakšen način izveste, da bo ali da je že poplava na vašem območju?

  • Klic občanov, da pri njih poplavlja

  • Dnevni informativni bilten z opozorilom URSZR

  • Medijske objave radio TV

  • Spletna stran ARSO- hidrološko opozorilo

  T – 72h

  -3 dni

  Predhodno

  obvestiloURSZR

  T – 36h

  -1.5 dneva

  Napoved

  visokovodnih

  razmer

  ali opozorilo

  URSZR

  vladne službe

  internet

  mediji

  T – 0h

  ob dogodku

  Obvestilo

  o ujmi

  ali opozorilo

  Napoved visokovodnih razmer- opozorilo

  Časovna os sistema opozoril in obvestil

  (npr. hidro-meteo):

  URSZR

  vladne službe

  internet

  mediji

  lokalne

  skupnosti

  lokalne

  skupnosti

 • 13. 09. 2019

  8

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Napoved visokovodnih razmer- opozorilo

  Uspešnost hidroloških opozoril v enem letu

 • 13. 09. 2019

  9

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Zaključki

  Zavedanje, da so posamezni naravni procesi težko napovedljivi.

  Opozorila pred hudourniškimi poplavami na manjših porečjih so lahko tudi maj zanesljiva.

  Ob napovedi poplav na vašem območju je potrebno stalno spremljanje dogajanja v okolici in spremljanje zadnjih opozoril.

  Vaši predlogi za izboljšanje obveščanja ob izdaji hidrološkega opozorila.

  KontaktiDežurni hidrolog: 01 478 4147

  01 478 4141

  051 608 758

  E-pošta: [email protected]

 • 13. 09. 2019

  10

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Soodvisnost hidrološke in meteorološke prognoze

  • Večina izjemnih hidroloških dogodkov odvisna od vremenskih dejavnikov

  • Padavine

  • Oblika padavin (dež, sneg, …)

  • Temperatura (višina snežne meje)

  • Stanje tal

  • Natančnost hidroloških napovedi odvisna od natančnosti vremenskih napovedi

  Numerični meteorološki modeli

  • Računalniški modeli, reševanje sistema parcialnih diferencialnih enačb.

  • Diskretizacija fizičnega prostora v 3d mrežo točk • Globalni modeli – 10-20 km horizontalna ločljivost• Modeli na omejenem območju: 0.5 – 5 km• 70 – 120 vertikalnih nivojev.

  • Princip: poznavanje začetnega stanja (ob upoštevanju prejšnje napovedi in novih meritev), računanje stanja meteoroloških spremenljivk (veter, tlak, vlažnost, temperatura) v diskretnih časovnih korakih (tipično 30 sek – 10 min)

  • korakanje v času

 • 13. 09. 2019

  11

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Prostorske in časovne dimenzije vremnskih procesov

  Nezanesljivost meteoroloških napovedi

  • Napake meteoroloških modelov:• Nezadostno poznavanje začetnega stanja

  • Nezanesljivost meteoroloških meritev • Nezanesljivost prejšnje napovedi

  • Pomankljivosti v modelih• Pomankljiv opis fizikalnih procesov• Prostorka ločljivost modelov• Računske napake

 • 13. 09. 2019

  12

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Teoretična meja napovedljivosti vremena

  • Vreme – nelinearen (kaotičen) proces, majhna napaka v poznavanju začetnega stanja povzroči velike napake čez določen čas.

  • Teoretična meja napovedljivosti (sinoptičnih) vremenskih procesov – 10 –14 dni

  • Sezonske napovedi: odvisnost od morja

  • Klimatske napovedi – sestava ozračja, pričakovano povprečno stanje atmosfere

  Nastanek padavin

  • Dviganje vlažnega zraka• Ob orografskih preprekah• V ciklonih• Ob vremenskih frontah• Zaradi nestabilnosti– nevihtni – konvektivni procesi

 • 13. 09. 2019

  13

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Nezanesljivost glede na vrsto hidrološkega dogodka

  • Poplave na večjem področju• sinoptični procesi – relativno dobro napovedljivi nekaj

  dni vnaprej

  • Hudourniške poplave• Večinoma povezane z nevihtnimi procesi – slabše

  napovedljive

  Verjetnostne (ansambelske) napovedi

  • Nezaneljivost v začetnih pogojih• Nezanesljivost opisa podmrežnih procesov• Veliko zagonov modelov s:

  • Perturbiranimi začetnimi pogoji• Različnimi opisi fizikalnih – podmrežnih procesov

 • 13. 09. 2019

  14

  Delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah", Ljubljana, 10. 9. 2019

  Zaključek

  • Dobro sodelovanje hidrološke in meteorološke službe pomembno za uspešen proces hidrološke prognoze

  • V Sloveniji zgodovinsko pod isto streho –primerjalna prednost pred sosednjimi državami.

  • Kvaliteta meteoroloških napovedi se izboljšuje –vendar napovedi nikoli ne bodo čisto točne, posebej, ker so za Slovenijo relativno zelo pomembne hudourniške poplave ↔ konvektivni procesi.