13
HIDRAULICA HIDRAULICA CONSTRUCŢIILOR CONSTRUCŢIILOR

Hidraulica Constructiilor - Curs 1

Embed Size (px)

Citation preview

HIDRAULICA HIDRAULICA CONSTRUCŢIILORCONSTRUCŢIILOR

1. OBIECTUL DISCIPLINEI1. OBIECTUL DISCIPLINEI

Definiţii şi direcţii de studiuDefiniţii şi direcţii de studiu OBIECTUL DE STUDIU: FLUIDELE OBIECTUL DE STUDIU: FLUIDELE

(LICHIDELE şi GAZELE)(LICHIDELE şi GAZELE)

DISCIPLINA: HIDRAULICA ESTE DISCIPLINA: HIDRAULICA ESTE DISCIPLINA CARE STUDIAZĂ REPAUSUL DISCIPLINA CARE STUDIAZĂ REPAUSUL ŞI MIŞCAREA FLUIDELOR ÎN SCOPUL ŞI MIŞCAREA FLUIDELOR ÎN SCOPUL REZOLVĂRII PROBLEMELOR REZOLVĂRII PROBLEMELOR INGINEREŞTI, FOLOSIND REZULTATELE INGINEREŞTI, FOLOSIND REZULTATELE MECANICII FLUIDELOR, ADAPTÂNDU-LE MECANICII FLUIDELOR, ADAPTÂNDU-LE NEVOILOR PRACTICE, PRECUM ŞI NEVOILOR PRACTICE, PRECUM ŞI METODE SPECIFICE: VALORI MEDII, METODE SPECIFICE: VALORI MEDII, COEFICIENŢI EXPERIMENTALI, COEFICIENŢI EXPERIMENTALI, MODELARE HIDRAULICĂ, ETC.MODELARE HIDRAULICĂ, ETC.

DIRECŢII DE STUDIU:DIRECŢII DE STUDIU: PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE

FLUIDELORFLUIDELOR STATICA FLUIDELORSTATICA FLUIDELOR HIDROCINEMATICAHIDROCINEMATICA MIŞCAREA FLUIDELORMIŞCAREA FLUIDELOR NOŢIUNI DE HIDROLOGIENOŢIUNI DE HIDROLOGIE HIDRAULICA CONSTRUCŢIILOR HIDRAULICA CONSTRUCŢIILOR

ÎN TRANSPORTURIÎN TRANSPORTURI HIDRAULICA CONSTRUCŢIILOR HIDRAULICA CONSTRUCŢIILOR

HIDROEDILITAREHIDROEDILITARE

Personalităţi cu contribuţii Personalităţi cu contribuţii deosebite în domeniul deosebite în domeniul

hidrauliciihidrauliciiArhimede Arhimede

(287(287 – 212 î.e.n.) – 212 î.e.n.)

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci

(1452 – 1519)(1452 – 1519)

Blaise PascalBlaise Pascal

(1623 – 1662)(1623 – 1662)

Daniel BernoulliDaniel Bernoulli

(1700 – 1782)(1700 – 1782)

Leonhard EulerLeonhard Euler

( 1707 -1783 )( 1707 -1783 )

Antoine ChAntoine Chéézyzy

( 1718 – 1798 )( 1718 – 1798 )

Giovanni Battista Giovanni Battista VenturiVenturi

( 1746 – 1822 )( 1746 – 1822 )

William FroudeWilliam Froude

( 1810 -1879 )( 1810 -1879 )

Philibert Gaspard Philibert Gaspard DarcyDarcy

( 1803 – 1858 )( 1803 – 1858 )

Nikolai Egorovici JukovskiNikolai Egorovici Jukovski N.N.PavlovskiN.N.Pavlovski Dionisie GermaniDionisie Germani

Dumitru DumitrescuDumitru Dumitrescu

( 1904 – 1984 )( 1904 – 1984 )

Cristea MateescuCristea Mateescu

( 1894 – 1970 )( 1894 – 1970 )

METODE DE STUDIU ÎN METODE DE STUDIU ÎN HIDRAULICĂHIDRAULICĂ

METODA METODA TEORETICĂTEORETICĂ

METODA METODA EXPERIMENTALEXPERIMENTALĂĂ

Legătura Legătura hidraulicii cu alte hidraulicii cu alte discipline şi discipline şi activităţiactivităţi

Importanţa Importanţa hidraulicii în hidraulicii în domeniul domeniul construcţiilorconstrucţiilor

Fişa disciplineiFişa disciplinei Capitolele ce se vor prezentaCapitolele ce se vor prezenta Programul seminariilorProgramul seminariilor Programul lucrărilor de laboratorProgramul lucrărilor de laborator BibliografieBibliografie Forme de predare / învăţareForme de predare / învăţare Cerinţele titularului de disciplinăCerinţele titularului de disciplină Modul de evaluareModul de evaluare Test de cunoştinţe de bază în domeniul Test de cunoştinţe de bază în domeniul

matematicii şi al fiziciimatematicii şi al fizicii