HHZ RIF Z RIF rif@rif.hr r h f RIF ...rif.hr/uploads/rifove_obavijesti/obavijesti-1-2018.pdf · w w

 • View
  236

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of HHZ RIF Z RIF rif@rif.hr r h f RIF ...rif.hr/uploads/rifove_obavijesti/obavijesti-1-2018.pdf · w w

 • ww

  w.r

  if.hr

  ww

  w.r

  if.hr

  RIF-ove OBAVIJESTI 2018.

  Nakladnik: HZ RIF HZ RIF 10000 Zagreb J. Gotovca 1/II www.rif.hr e-mail: rif@rif.hr

  12018Dodatak uz RIF br.

  TISKANICA Potarina plaena HP-u d.d. u sortirnici 10200 Zagreb

  Neoporezivi iznosi naknadaNeoporezivi iznosi naknada Primjeri obrauna plaa i drugog dohotka Primjeri obrauna plaa i drugog dohotka Stope poreza na dohodak i osobni odbici Stope poreza na dohodak i osobni odbici Potpomognuta podruja Potpomognuta podruja Oznake na nalozima za isplatu neto primitaka Oznake na nalozima za isplatu neto primitaka Doprinosi za obvezna osiguranja Doprinosi za obvezna osiguranja Oznake za popunjavanje Obrasca JOPPD Oznake za popunjavanje Obrasca JOPPD Dohodovni cenzus za doplatak za djecu Dohodovni cenzus za doplatak za djecu Dnevnice za slubeni put u inozemstvo Dnevnice za slubeni put u inozemstvo Meunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Meunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Meunarodni ugovori o socijalnom osiguranju Meunarodni ugovori o socijalnom osiguranju Odluke HGK i HOK o doputenim gubicima Odluke HGK i HOK o doputenim gubicima Stope amortizacije Stope amortizacije Predujmovi poreza, doprinosi, naknade i lanarine Predujmovi poreza, doprinosi, naknade i lanarine Uplatni rauni i stope prireza Uplatni rauni i stope prireza Kamate Kamate Isplate u gotovu novcu Isplate u gotovu novcu

  Korica.indd 1Korica.indd 1 12/28/17 5:01:07 PM12/28/17 5:01:07 PM

 • SADRAJ

  1. Plae i naknade .................................................................................................................................................................................................31.1. Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina radnicima ............................................................................31.2. Neoporezivi iznosi sti pendija, nagrada i naknada fi zikih osoba koje ostvaruju drugi dohodak .........................................................51.3. Naknade korisnika dravnog prorauna.................................................................................................................................................51.4. Plae - osnovice i stope doprinosa .........................................................................................................................................................61.5. Minimalna plaa i umanjenje doprinosa na plau ................................................................................................................................61.6. Osnovice za obraun plaa u dravnim i javnim slubama za 2018. g. .................................................................................................71.7. Porez na dohodak ...................................................................................................................................................................................7

  1.7.1. Stope poreza na dohodak .......................................................................................................................................................71.7.2. Stope poreza na konani dohodak .........................................................................................................................................71.7.3. Osobni odbici ...........................................................................................................................................................................7

  1.8. Preraunavanje neto iznosa plae na bruto plau .................................................................................................................................8 1.8.1. Formule za preraunavanje ....................................................................................................................................................81.8.2. Primjeri izrauna neto iznosa na bruto iznos plae................................................................................................................8

  1.9. Koefi cijenti za preraunavanje neto na bruto dohodak od nesamostalog rada (plae) bez utjecaja osobnog odbitka ...................101.10. Naknade plae zbog bolovanja ............................................................................................................................................................10

  1.10.1. Naknada plae na teret poslodavca .....................................................................................................................................101.10.2. Naknada plae na teret HZZO-a ...........................................................................................................................................101.10.3. Naknada plae zbog bolovanja koje je posljedica ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti ..................................111.10.4. Naknada plae zbog bolovanja koje je posljedica rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu .................................................................................................111.10.5. Naknada plae zbog komplikacija u trudnoi, koritenja rodiljnog i roditeljskog dopusta ................................................11

  2. Drugi dohodak . ..............................................................................................................................................................................................122.1. Koefi cijenti za preraunavanje neto iznosa na bruto iznos drugog dohotka .....................................................................................12

  2.2. Primjeri obrauna drugog dohotka ......................................................................................................................................................12 2.2.1. Drugi dohodak - obveza doprinosa i poreza na dohodak po stopi 24% ..............................................................................12 2.2.2. Drugi dohodak - porez po stopi 24% te pripadajai prirez, a osloboen je plaanja doprinosa ............................................. 13 2.2.3. Drugi dohodak - porez po stopi 24% te pripadajui prirez, uz 30% priznati h izdataka i bez obveze obrauna doprinosa .................................................................................................................................................. 13 2.3. Naknade za autorsko djelo ..................................................................................................................................................................13 2.4. Naknada za umjetniko autorsko djelo ................................................................................................................................................14

  3. Ovlatene strukovne umjetnike udruge i ovlatene agencije ..........................................................................................................................14

  4. Sati rada po mjesecima ........................................................................................................................................................................................15

  5. Blagdani i neradni dani u 2018. godini ...............................................................................................................................................................15

  6. Potpomognuta podruja .......................................................................................................................................................................................15

  7. Obvezne evidencije pri koritenju osobnih automobila .....................................................................................................................................16

  8. Doprinosi za obvezna osiguranja .........................................................................................................................................................................178.1. Osnovice, stope i obveznici uplate doprinosa za obvezna osiguranja za 2018 godinu . ....................................................................178.2. Stope doprinosa iz plae i na plau od 1994. do 2018. godine . .........................................................................................................218.3. Najnie osnovice za obraun doprinosa u razdoblju 1996. do 2018. g. .............................................................................................218.4. Oznake za popunjavanje Obrasca JOPPD .............................................................................................................................................228.5. Ogranienje ovrhe na plai ...................................................................................................................................................................34

  9. Slubeni put i rad na terenu u inozemstvu . .........................................................................................................................................................349.1. Dnevnice za slubeno putovanje u inozemstvo i dnevnice za rad na terenu u inozemstvu ..............................................................349.2. Posebni doprinos za ostvarivanje zdravstvene zati te u inozemstvu .................................................................................................35

  10. Dohodovni cenzus za doplatak za djecu . .............................................................................................................................................................35

  11. Paualni dohodak, dohodak od imovine i dohodak od kapitala ..................................................