19
HOTĂRÂRE nr. 94 din 26 ianuarie 2006 (*actualizată*) pentru aproarea !or"elor "etodolo#ice de aplicare a $e#ii nr. 24%&200' pri ind re#i"ul lierei circula ii a cetă enilor ro" ni +n ,trăinătate (actualizată p nă la data de 6 ianuarie 20-4*) E /TE!T 1 ER!1$ 3333333333 n te"eiul art. -0% din 5on,titu ia Ro" niei repulicată 7i al art. '8 din $e#ea nr. 24%&200' pri ind re#i"ul lierei circula ii a cetă enilor ro" ni +n ,trăinătate u ernul Ro" niei adoptă prezenta otăr re. :rticolul - ;e aproă !or"ele "etodolo#ice de aplicare a $e#ii nr. 24%&200' pri ind re#i"ul lierei circula ii a cetă enilor ro" ni +n ,trăinătate pre ăzute +n ane<a care =ace parte inte#rantă din prezenta otăr re. :rticolul 2 >rezenta otăr re intră +n i#oare la data de 29 ianuarie 2006. >R/ 3 /!/;TR1 5Ă$/! >O>E;513TĂR/5E:!1 5ontra,e"nează? 333333333333333 ini,trul ad"ini,tra iei 7i internelor a,ile @la#a p. ini,trul a=acerilor e<terne Teodor @acon,c i ,ecretar de ,tat @ucure7ti 26 ianuarie 2006. !r. 94. :ne<ă !OR E ETOAO$O /5E de aplicare a $e#ii nr. 24%&200' pri ind re#i"ul lierei circula ii a cetă enilor ro" ni +n ,trăinătate 5apitolul / Ai,pozi ii #enerale :rticolul - >rezentele nor"e "etodolo#ice ,taile,c actele nece,are procedura condi iile 7i ter"enele de ,olu ionare a cererilor pentru elierarea docu"entelor de călătorie +n ,trăinătate pre ăzute la art. 6 alin. (-) din $e#ea nr. 24%&200' pri ind re#i"ul lierei circula ii a cetă enilor ro" ni +n ,trăinătate cu "odi=icările 7i co"pletările ulterioare denu"ită +n continuare le#e e"i,e de autorită ile ro" ne precu" 7i procedurile pentru +ndeplinirea condi iilor pri ind re#i"ul lierei circula ii a cetă enilor ro" ni +n ,trăinătate nece,are e<ercitării dreptului la liera circula ie. 3333333333333 :rt. - a =o,t "odi=icat de pct. - al art. / din HOTĂRÂRE: nr. 922 din -2 au#u,t 2009 pulicată +n O!/TOR1$ OB/5/:$ nr. 622 din -6 ,epte"rie 2009. :rticolul 2 5ircula ia cetă enilor ro" ni +n ,trăinătate e,te per"i,ă +n aza docu"entelor de

HG 94

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PASAPOARTE

Citation preview

HOTRRE nr. 94 din 26 ianuarie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaii a cetenilor romni n strintate(actualizat pn la data de 6 ianuarie 2014*)EMITENT GUVERNUL

----------n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 53 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaii a cetenilor romni n strintate,Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Articolul 1

Se aprob Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaii a cetenilor romni n strintate, prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.

Articolul 2

Prezenta hotrre intr n vigoare la data de 29 ianuarie 2006.PRIM-MINISTRUCLIN POPESCU-TRICEANUContrasemneaz:

---------------Ministrul administraiei i internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Teodor Baconschi,secretar de statBucureti, 26 ianuarie 2006.Nr. 94.

Anex

NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimulliberei circulaii a cetenilor romni n strintate

Capitolul IDispoziii generale

Articolul 1

Prezentele norme metodologice stabilesc actele necesare, procedura, condiiile i termenele de soluionare a cererilor pentru eliberarea documentelor de cltorie n strintate prevzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 248/2005privind regimul liberei circulaii a cetenilor romni n strintate, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare lege, emise de autoritile romne, precum i procedurile pentru ndeplinirea condiiilor privind regimul liberei circulaii a cetenilor romni n strintate, necesare exercitrii dreptului la libera circulaie.

-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 2

Circulaia cetenilor romni n strintate este permis n baza documentelor de cltorie emise n condiiile prezentelor norme metodologice, de autoritile competente romne, precum i n baza altor documente stabilite prin acordurile internaionale la care Romnia sau, dup caz, Guvernul Romniei este parte.

Capitolul IIDocumente de cltorie n strintate

Seciunea 1Paaportul diplomatic electronic i paaportul de serviciu electronic

------------Titlul sec. 1 a cap. II a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 3

(1) Paaportul diplomatic electronic i paaportul de serviciu electronic sunt documentele de cltorie care se elibereaz de Ministerul Afacerilor Externe, prin Centrul Naional de Paapoarte Diplomatice i de Serviciu, la solicitarea instituiilor sau a autoritilor publice interesate ori, dup caz, a organismelor interesate, n cazurile i n condiiile prevzute de lege.(2) Solicitrile privind eliberarea paapoartelor diplomatice electronice sau a paapoartelor de serviciu electronice trebuie s fie nsoite de documente justificative n care se precizeaz scopul i calitatea n care titularii urmeaz s se deplaseze n strintate, ntocmite de instituiile sau autoritile ori, dup caz, de organismele interesate.(3) Procedurile de eliberare i de anulare, documentele necesare i termenele de emitere a paapoartelor diplomatice electronice i a paapoartelor de serviciu electronice se stabilesc prin instruciuni ale Ministerului Afacerilor Externe, care se comunic instituiilor, organismelor i autoritilor interesate.

-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Seciunea a 2-aPaaportul simplu electronic i paaportul simplu temporar

------------Titlul sec. a 2-a a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 4

(1) Cererile pentru eliberarea paapoartelor simple electronice i a paapoartelor simple temporare se depun de ctre solicitani, n ar, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple n a cror raz de competen au domiciliul sau, dup caz, reedina, iar n strintate, la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei.(2) n situaia n care sunt incidente dispoziiile art. 15 alin. (3) respectiv, art. 17^1 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea paapoartelor simple electronice sau a paapoartelor simple temporare pot fi depuse, n ar, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple.

------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 5

(1) Cererile pentru eliberarea paapoartelor simple electronice se depun personal de ctre solicitani, nsoite de urmtoarele documente:a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dup caz, buletinul de identitate, aflate n termen de valabilitate, n original. Cartea de identitate provizorie trebuie nsoit de certificatul de natere, n original;b) dovada achitrii taxelor i tarifelor de emitere a paaportului, completate pe numele titularului, n original;c) paaportul anterior, dac acesta exist.(2) n situaia n care sunt incidente dispoziiile art. 15 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea paaportului simplu electronic trebuie nsoite de documentele prevzute la alin. (1), precum i de hotrrea judectoreasc de punere sub interdicie, rmas definitiv i irevocabil, ori hotrrea judectoreasc rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013 nsoit, dup caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal.

------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 6

(1) Abrogat.

-----------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(2) La depunerea cererii pentru eliberarea paaportului simplu electronic, solicitantului i se preiau impresiunile digitale i imaginea facial.

-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(3) Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului arttor de la ambele mini. n cazul n care calitatea impresiunilor digitale este necorespunztoare i/sau degetele arttoare prezint rni, se preia amprenta plan, de bun calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, dup caz. n situaia n care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunztoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibil, solicitantului i se poate elibera un paaport simplu temporar, n condiiile legii. Atunci cnd preluarea amprentelor este temporar imposibil din motive medicale, este necesar prezentarea documentelor emise sau avizate de autoritile medicale romne, din care s rezulte motivele i perioada pentru care este imposibil prelevarea amprentelor.

-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTRREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.(4) La preluarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie s aib capul acoperit i ochii nchii, iar expresia feei acestuia trebuie s reprezinte o stare comun. Prin excepie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiia ca faa titularului, de la baza brbiei i pn la frunte, s fie vizibil n mod clar i fr umbre de lumin. Ochelarii sunt acceptai n fotografii numai dac lentilele nu sunt colorate, nu reflect lumina, nu provoac umbre i nu au poriuni care s ascund ochii. Rama ochelarilor nu trebuie s acopere nicio poriune a ochilor. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie s fie neutru, deschis la culoare, astfel nct fotografia preluat s reprezinte ct mai fidel trsturile i fizionomia celui n cauz.

-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTRREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.(5) Impresiunile digitale i imaginea facial colectate n scopurile prevzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate i elementele biometrice integrate n paapoarte i n documente de cltorie emise de statele membre se includ n mediul de stocare electronic a paaportului simplu electronic i se stocheaz n baza de date a Sistemului naional informatic de eviden a paapoartelor simple i n bazele de date de producie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotrrea Guvernului nr. 1.319/2008privind organizarea i funcionarea Centrului Naional Unic de Personalizare a Paapoartelor Electronice.(6) Dup personalizarea paaportului simplu electronic i transmiterea acestuia la organul competent s l elibereze, datele biometrice stocate n bazele de date de producie se terg prin procedur automat.(7) Impresiunile digitale stocate n baza de date a Sistemului naional informatic de eviden a paapoartelor simple se terg prin procedur automat imediat dup ridicarea paaportului simplu electronic n condiiile art. 14 sau, dac nu a fost ridicat n astfel de condiii, cel trziu la mplinirea unui termen de 3 luni de la data programat pentru eliberarea acestuia.

-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 7

(1) Cererile care privesc eliberarea unui paaport simplu electronic pentru minorii care nu au mplinit vrsta de 14 ani se formuleaz de ctre:a) ambii prini;b) printele mputernicit de cellalt printe printr-o procur special ori care are acordul scris al celuilalt printe pentru eliberarea paaportului;c) printele cruia i-a fost ncredinat minorul prin hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil ori care exercit singur autoritatea printeasc n temeiul unei hotrri judectoreti rmase definitiv i irevocabil sau n temeiul unei hotrri judectoreti rmase definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013;d) printele n favoarea cruia s-a pronunat o hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil ori o hotrre judectoreasc rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013, prin care instana a suplinit acordul celuilalt printe pentru eliberarea paaportului;e) printele supravieuitor;f) reprezentantul legal al minorului;g) persoana mputernicit printr-o procur special de persoanele prevzute la lit. a), c), d), e) i f).(2) Cererile formulate de persoanele prevzute la alin. (1) se depun nsoite de urmtoarele documente:a) certificat de natere al minorului, n original;b) document(e) de identitate ale prinilor sau al unuia dintre prini, al reprezentantului legal ori, dup caz, al persoanei mputernicite, aflate n termen de valabilitate, n original;c) hotrre judectoreasc de ncredinare a minorului rmas definitiv i irevocabil, ori hotrrea judectoreasc n temeiul creia printele exercit singur autoritatea printeasc, rmas definitiv i irevocabil sau rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013, n original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevzute la alin. (1) lit. c) sau f) ori pentru cele formulate de persoana mputernicit de ctre acestea potrivit alin. (1) lit. g);d) hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil ori hotrre judectoreasc rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013 prin care instana a suplinit acordul celuilalt printe pentru eliberarea paaportului, n original, numai pentru cererile formulate de printele prevzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana mputernicit de ctre acesta potrivit alin. (1) lit. g);e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, n cazul minorilor care la data punerii sub interdicie nu se afl sub ocrotirea prinilor;f) act de deces al printelui, pentru cererile formulate de printele supravieuitor prevzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de ctre persoana mputernicit de acesta potrivit alin. (1) lit. g), n original;g) procur special sau declaraie privind acordul celuilalt printe, pentru cererile formulate de printele prevzut la alin. (1) lit. b), n original sau duplicat de pe actul original pentru procura special i declaraia celuilalt printe, autentificate i eliberate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013:h) procur special, pentru cererile formulate de persoana mputernicit potrivit alin. (1) lit. g), n original sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate i eliberate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013;i) dovada achitrii taxelor i tarifelor de emitere a paaportului, completate pe numele minorului, n original;j) paaportul anterior al minorului, dac acesta exist.(3) La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui paaport simplu electronic, prezena minorului care nu a mplinit vrsta de 14 ani este obligatorie.(4) Cererile care privesc eliberarea paaportului simplu electronic pentru minorii care au mplinit vrsta de 14 ani se formuleaz de acetia numai cu acordul:a) ambilor prini;b) printelui cruia i-a fost ncredinat minorul prin hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil ori a printelui care exercit singur autoritatea printeasc n temeiul unei hotrri judectoreti rmase definitiv i irevocabil ori n temeiul unei hotrri judectoreti rmase definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013;c) printelui n favoarea cruia s-a pronunat o hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil ori o hotrre judectoreasc rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013, prin care instana a suplinit acordul celuilalt printe pentru eliberarea paaportului;d) printelui supravieuitor;e) reprezentantului legal al minorului.(5) Cererile care privesc eliberarea paaportului simplu electronic pot fi formulate i de minorul cstorit n condiiile legii, fr a mai fi necesar acordul prinilor sau al reprezentantului legal.(6) Cererile formulate de persoanele prevzute la alin. (4) sau (5) se depun nsoite de urmtoarele documente:a) cartea de identitate sau, dup caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate n termen de valabilitate, n original. Cartea de identitate provizorie, precum i cartea de identitate avnd forma i coninutul stabilite potrivit Hotrrii Guvernului nr. 839/2006privind forma i coninutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reedinei i ale crii de imobil, cu modificrile ulterioare, trebuie nsoite de certificatul de natere, n original;b) declaraie, hotrre judectoreasc sau act de stare civil, astfel:1. declaraie privind acordul de eliberare a paaportului pentru minor dat de ambii prini, n original sau duplicat de pe actul original pentru declaraiile autentificate i eliberate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013; sau2. declaraie privind acordul de eliberare a paaportului pentru minor dat de printele cruia i-a fost ncredinat minorul ori care exercit singur autoritatea printeasc sau reprezentantul legal, n original sau duplicat de pe actul original pentru declaraiile autentificate i eliberate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013, nsoit de hotrrea instanei, n original, rmas definitiv i irevocabil sau rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013; sau3. declaraie privind acordul de eliberare a paaportului pentru minor dat de printele supravieuitor, n original, nsoit de actul de deces al celuilalt printe, n original sau duplicat de pe actul original pentru declaraiile autentificate i eliberate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013; sau4. declaraie privind acordul de eliberare a paaportului pentru minor dat de un printe, n original sau duplicat de pe actul original pentru declaraiile autentificate i eliberate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013 i hotrre judectoreasc prin care instana a suplinit acordul celuilalt printe, rmas definitiv i irevocabil sau rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013, n original; sau5. certificat de cstorie al minorului cstorit n condiiile legii, n original.c) dovada achitrii taxelor i tarifelor de emitere a paaportului, completat pe numele minorului, n original;d) paaportul anterior, dac acesta exist.

------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 8

(1) Cererile pentru eliberarea paapoartelor simple temporare se depun personal de ctre solicitani, nsoite de urmtoarele documente:a) documentele prevzute la art. 5 alin. (1);b) dovada achitrii tarifului suplimentar pentru eliberarea paaportului simplu temporar, n condiiile prevzute de lege.

-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(1^1) n situaia n care sunt incidente dispoziiile art. 17^1 alineatul (4^1) din lege, cererile pentru eliberarea paaportului simplu temporar trebuie nsoite de documentele prevzute la alin. (1) i, dup caz, de urmtoarele:a) hotrrea judectoreasc de punere sub interdicie, rmas definitiv i irevocabil, ori hotrrea judectoreasc rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013 nsoit, dup caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; saub) documente privind situaia medical a titularului pe numele cruia se solicit eliberarea paaportului simplu temporar, care s ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii emise sau avizate de autoritile medicale romne;c) dou fotografii color identice ale titularului, avnd dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaiile n care titularul nu este prezent la depunerea cererii.

------------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(2) n cazul cererilor depuse n strintate, pentru dovedirea identitii, solicitantul paaportului simplu temporar poate prezenta i documente eliberate de autoritile romne care i atest identitatea, expirate de cel mult 6 luni, nsoite de declaraia pe propria rspundere c nu a pierdut cetenia romn.(3) n situaia n care solicitantul nu posed documente eliberate de autoritile romne care s i dovedeasc identitatea, funcionarul consular are obligaia de a efectua la autoritile romne competente verificrile necesare pentru stabilirea identitii persoanei pentru care se solicit eliberarea paaportului simplu temporar, precum i pentru verificarea ndeplinirii condiiilor necesare soluionrii cererilor pentru eliberarea paapoartelor simple temporare. n acest sens, Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe ncheie protocol de colaborare cu Direcia General de Paapoarte i Direcia pentru Evidena Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 8^1

(1) Cererile care privesc eliberarea unui paaport simplu temporar pentru minorii care nu au mplinit vrsta de 14 ani se formuleaz de ctre:a) persoanele prevzute la art. 7 alin. (1);b) unul dintre prini, chiar dac nu exist acordul celuilalt printe, numai pentru situaiile prevzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege.(2) Cererile formulate de persoanele prevzute la alin. (1) se depun nsoite de urmtoarele documente:a) documentele prevzute la art. 7 alin. (2);b) documentele emise de instituia care organizeaz studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativ romn cu competene n domeniu sau, dup caz, documente emise ori avizate de o autoritate medical romn, din care s rezulte perioada i statul sau statele n care se vor desfura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de printele prevzut la alin. (1) lit. b) ori pentru cele formulate de persoana mputernicit de acesta, n original;c) dovada achitrii tarifului suplimentar pentru eliberarea paaportului simplu temporar, completat pe numele minorului, n original;d) dou fotografii color identice ale minorului, avnd dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaiile n care acesta nu este prezent la depunerea cererii.(3) Cererile care privesc eliberarea paaportului simplu temporar pentru minorii care au mplinit vrsta de 14 ani se formuleaz de acetia numai cu acordul:a) persoanelor prevzute la art. 7 alin. (4);b) unui printe, chiar dac nu exist acordul celuilalt printe, doar n situaiile prevzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege.(4) Cererile formulate de persoanele prevzute la alin. (3) se depun nsoite de urmtoarele documente:a) documentele prevzute la art. 7 alin. (6);b) declaraie privind acordul de eliberare a paaportului pentru minor dat de un printe, chiar dac nu exist acordul celuilalt printe, n original, nsoit de documentele emise de instituia care organizeaz studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativ romn cu competene n domeniu sau, dup caz, documente emise ori avizate de o autoritate medical romn, din care s rezulte perioada i statul sau statele n care se vor desfura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, n original;c) dovada achitrii tarifului suplimentar pentru eliberarea paaportului simplu temporar, completat pe numele minorului, n original.(5) Dispoziiile art. 7 alin. (5) se aplic n mod corespunztor i cererilor care privesc eliberarea paapoartelor simple temporare minorilor care au mplinit vrsta de 14 ani.

-------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 9

(1) Cererile pentru eliberarea paapoartelor simple electronice i a paapoartelor simple temporare sunt acceptate numai dac ndeplinesc urmtoarele condiii:

------------Partea introd. a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.a) au fost completate corespunztor, prin parcurgerea tuturor rubricilor;b) datele nscrise corespund cu datele din documentele care nsoesc cererea;c) sunt nsoite de toate documentele corespunztoare cerute potrivit prezentelor norme metodologice;d) preluarea imaginii faciale a fost posibil, n cazul cererilor care privesc eliberarea paaportului simplu electronic.(1^1) La completarea formularelor de eliberare a paapoartelor simple electronice i a paapoartelor simple temporare, funcionarul care primete cererea nscrie numele i prenumele fr trunchiere, astfel nct, n cazul n care structura numelui i prenumelui depete numrul de caractere alocat cmpurilor respective, se completeaz componentele ntregi de nume i prenume n ordinea n care apar n documentele ce nsoesc cererea, n limita numrului de caractere alocat cmpurilor respective.

-------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din HOTRREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.(2) Cererile pentru eliberarea paapoartelor simple temporare depuse n strintate pot fi acceptate fr ndeplinirea condiiilor prevzute la alin. (1) lit. c), dac n urma verificrilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) a fost posibil stabilirea identitii solicitantului, iar acesta ndeplinete condiiile necesare soluionrii cererii.(3) Declaraiile privind acordul de eliberare a paaportului simplu electronic i a paaportului simplu temporar pentru minor se dau n faa funcionarului care primete cererea, caz n care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale prinilor, al unuia dintre prini sau al reprezentantului legal, aflate n termen de valabilitate, n original.

------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(4) Declaraiile privind acordul de eliberare a paaportului simplu electronic i a paaportului simplu temporar pentru minor, date n alte condiii dect cele prevzute la alin. (3), precum i procura special trebuie s fie autentificate, n ar de notarul public, iar n strintate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romniei ori de autoritile strine competente.

-----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(5) Hotrrile pronunate n strintate trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de lege pentru recunoatere i punere n executare.

-----------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(6) Actele de stare civil ale cetenilor romni eliberate de autoriti strine trebuie s fie nscrise sau transcrise n registrele de stare civil romne, potrivit legii.(7) Declaraiile i procura special prevzute la alin. (4), precum i actele de stare civil ale strinilor i ale cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Confederaiei Elveiene i Spaiului Economic European emise de autoritile strine trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:a) documentele eliberate de autoritile statelor semnatare ale Conveniei cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale strine, adoptat la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romnia a aderat prin Ordonana Guvernului nr. 66/1999, aprobat prin Legea nr. 52/2000, cu modificrile ulterioare, se apostileaz;b) documentele eliberate de autoritile statelor cu care Romnia a ncheiat tratate de asisten judiciar sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alt formalitate, potrivit prevederilor cuprinse n tratatele respective;c) extrasele eliberate de autoritile strine potrivit Conveniei nr. 16 a Comisiei Internaionale de Stare Civil referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civil, semnat la Viena la 8 septembrie 1976, la care Romnia a aderat prin Legea nr. 65/2012, sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alt formalitate;d) documentele care nu se ncadreaz n categoriile prevzute la lit. a)-c) se supralegalizeaz n condiiile prevzute la art. 1.092 din Codul de procedur civil.

-----------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(8) Declaraiile i procura special prevzute la alin. (4), autentificate de autoritile strine competente, hotrrea pronunat n strintate care ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru recunoatere i punere n executare, precum i documentele emise de instituia strin care organizeaz studiile sau concursurile ori care urmeaz s efectueze tratamentul medical trebuie s fie nsoite de o traducere legalizat.

-----------Alin. (8) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(9) Fotografiile prevzute la art. 8 alin. (1^1) lit. c), art. 8^1 alin. (2) lit. d) i art. 28 alin. (4) lit. e) se confirm n faa funcionarului care primete cererea de ctre persoana care o formuleaz i trebuie s reprezinte fizionomia actual a titularului, s fie realizate din fa, pe un fond clar, neutru i deschis la culoare, astfel nct s permit identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie s aib capul acoperit, ochii nchii, iar expresia feei acestuia trebuie s reprezinte o stare comun. Prin excepie, fotografia poate fi realizat cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiia ca faa titularului, de la baza brbiei i pn la frunte, s fie vizibil n mod clar i fr umbre de lumin. Ochelarii sunt acceptai n fotografii numai dac lentilele nu sunt colorate, nu reflect lumina, nu provoac umbre i nu au poriuni care s ascund ochii. Rama ochelarilor nu trebuie s acopere nicio poriune a ochilor.

-------------Alin. (9) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 10

(1) Declaraiile date n condiiile art. 9 alin. (3) i datele nscrise n formular se certific de funcionarul care primete cererea.(2) Funcionarul care primete cererea verific ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 9, iar n cazul n care pe baza documentelor prezentate nu se poate stabili cu certitudine dac datele de identitate ale titularului sunt reale, solicit suplimentar prezentarea oricruia dintre urmtoarele documente, dup caz:a) certificat de natere;b) certificat de cstorie;c) permis de conducere auto;d) livret militar;e) alte documente care pot servi la stabilirea identitii titularului.(3) n situaia n care se constat ndeplinirea condiiilor legale pentru eliberarea paapoartelor simple electronice, autoritile competente s soluioneze cererile transmit datele necesare la Direcia General de Paapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, n vederea personalizrii acestora.(4) n cazul cererilor depuse n ar, documentele prezentate n original se scaneaz i se restituie solicitantului, cu excepia procurii speciale, a declaraiei privind acordul prinilor, a dovezii achitrii taxelor i tarifelor aferente eliberrii paaportului i, dup caz, a tarifului suplimentar, mpreun cu un tichet care conine meniuni privind data primirii cererii, numele i prenumele solicitantului, data programat pentru eliberarea paaportului i, dup caz, numele i prenumele persoanei mputernicite s ridice paaportul.(5) n cazul cererilor depuse n strintate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romniei aplic procedurile de lucru pentru eliberarea paapoartelor, stabilite prin norme interne, i restituie solicitantului, dup scanare, documentele prezentate n original, cu excepia procurii speciale i a declaraiei privind acordul prinilor.(6) Paapoartele se anuleaz i se restituie titularului n urmtoarele situaii:a) la depunerea cererii, pentru paapoartele eliberate anterior;b) la nmnarea ctre titular a paaportului simplu electronic, n cazul paapoartelor aflate n termen de valabilitate, dac exist o cerere scris a titularului;c) la nmnarea ctre titular a paaportului simplu electronic, pentru paapoartele simple temporare eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. a), e) i f) din lege;d) la predarea de ctre titular a paaportului simplu temporar, pentru cele eliberate potrivit prevederilor art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) din lege, cu excepia situaiei n care acesta solicit, n scris, pstrarea la autoritatea emitent, pe perioada valabilitii documentului, cu scopul de a fi utilizat pentru aceleai motive pentru care a fost eliberat;e) la solicitarea scris a titularului, n situaiile prevzute de art. 26 alin. (3) i art. 27 alin. (3^1) din lege.

------------Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 11

(1) n situaia n care preluarea imaginii faciale nu a fost posibil n condiiile art. 6 alin. (4), solicitantul va fi informat despre posibilitatea eliberrii unui paaport simplu temporar.(2) n situaia n care n urma verificrilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibil stabilirea identitii solicitantului, acesta va fi informat despre posibilitatea eliberrii unui titlu de cltorie.

-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 12

(1) Competena de soluionare a cererilor pentru eliberarea paapoartelor simple electronice depuse n ar sau n strintate i a paapoartelor simple temporare depuse n ar revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple pe a cror raz teritorial solicitanii au domiciliul sau, dup caz, reedina.(2) n cazul cererilor pentru eliberarea paapoartelor simple electronice i a paapoartelor simple temporare depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple, potrivit art. 4 alin. (2), competena de soluionare i revine acestuia.(3) n cazul cererilor prevzute la alin. (1) i (2) depuse, dup caz, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple pe a cror raz teritorial solicitanii au reedina sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple, eliberarea documentelor solicitate se face numai dup consultarea datelor i a documentelor serviciului public comunitar pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple pe a crui raz teritorial solicitanii au domiciliul, din Sistemul naional informatic de eviden a paapoartelor simple. Dup nmnarea paaportului simplu electronic sau a paaportului simplu temporar, cererea mpreun cu documentaia care o nsoete se transmit la serviciul public comunitar pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple pe a crui raz teritorial solicitanii au domiciliul.(4) Competena de soluionare a cererilor pentru eliberarea paapoartelor simple temporare depuse n strintate revine misiunilor diplomatice i oficiilor consulare ale Romniei la care au fost depuse cererile.

------------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 13

Cererile se soluioneaz de autoritile competente, n termene care curg de la data depunerii acestora i care nu pot depi:a) 3 zile lucrtoare, n cazul cererilor privind eliberarea paapoartelor simple temporare;b) 30 de zile lucrtoare, n cazul cererilor privind eliberarea paapoartelor simple electronice depuse n ar;c) 90 de zile lucrtoare, n cazul cererilor privind eliberarea paapoartelor simple electronice depuse n strintate.

------------Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 14

(1) Paaportul simplu electronic se ridic de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice i de la oficiile consulare ale Romniei n strintate unde a fost depus cererea ori, dup caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei n strintate pentru care a optat solicitantul.(2) n funcie de opiunea solicitanilor, paaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reedina titularului ori, dup caz, la domiciliul sau la reedina persoanei care a formulat cererea, cu suportarea de ctre acetia a cheltuielilor de expediie.(3) Paaportul simplu temporar se ridic de la serviciul public comunitar sau, dup caz, de la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei n strintate unde a fost depus cererea.(4) Paaportul simplu electronic i paaportul simplu temporar se ridic de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana mputernicit de acesta/aceasta printr-o procur special care respect condiiile prevzute la art. 9.(5) Paapoartele neridicate n condiiile alin. (1) i (3) se pstreaz pe ntreaga perioad de valabilitate a acestora.(6) La eliberarea paaportului simplu electronic i a paaportului simplu temporar, persoanele prevzute la alin. (4) prezint un document de identitate valabil, nsoit, dup caz, de certificatul de natere al minorului sub 14 ani, n original.(7) La ridicarea paaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor nscrise n mediul de stocare electronic, sens n care i se asigur condiiile corespunztoare de securitate i confidenialitate.

------------Art. 14 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 15

mpotriva deciziei de respingere a cererii, comunicat n condiiile prevzute la art. 21 alin. (2) din lege, solicitantul poate adresa plngere prealabil, n condiiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 15^1

Autoritile prevzute la art. 17^1 alin. (4^3) din lege, abilitate s suporte costurile aferente producerii paapoartelor simple temporare eliberate de misiunile diplomatice i de oficiile consulare ale Romniei n condiiile art. 17^1 alin. (4^2) din lege sunt, dup caz, Regia Autonom Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat pentru paapoartele simple temporare produse potrivit art. 5 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea i funcionarea Regiei Autonome Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat, cu modificrile i completrile ulterioare, pn la epuizarea stocului acestor documente, respectiv Compania Naional Imprimeria Naional - S.A. pentru paapoartele simple temporare produse potrivit art. 6 lit. A.b^4) din anexa la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 199/2000 privind nfiinarea Companiei Naionale Imprimeria Naional - S.A., aprobat cu modificri prin Legea nr. 402/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

-------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Seciunea a 4-aTitlul de cltorie

Articolul 19

(1) Titlul de cltorie este documentul care se elibereaz de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romniei cetenilor romni aflai n strintate care nu mai posed document de cltorie valabil, numai pentru ca titularul s se ntoarc n ar.

------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(2) Ministerul Afacerilor Externe stabilete proceduri pentru stabilirea identitii cetenilor romni care solicit titlu de cltorie i pentru eliberarea acestor documente.(3) n situaia n care n urma verificrilor realizate potrivit art. 8 alin. (3) nu a fost posibil stabilirea identitii solicitantului, se elibereaz un titlu de cltorie avnd meniunea "identitate incert", iar solicitantul va fi ndrumat s se deplaseze n Romnia pentru clarificarea situaiei.

-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Seciunea a 5-aPierderea, furtul i distrugerea documentelor de cltorie

Articolul 20

(1) Soluionarea cererilor pentru eliberarea unor noi documente de cltorie n cazul pierderii sau furtului documentelor de cltorie este condiionat de prezentarea unei adeverine care s ateste declararea evenimentului, n condiiile prevzute de art. 25 din lege. n cazul declarrii furtului paaportului simplu, al paaportului simplu electronic sau al paaportului simplu temporar la cea mai apropiat unitate de poliie din strintate, adeverina va fi nsoit i de o traducere a acesteia, efectuat de un traductor autorizat.(2) Obligaia declarrii pierderii poate fi realizat, n cazul paaportului simplu, al paaportului simplu electronic sau al paaportului simplu temporar, i cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paaport, situaie n care titularul va declara pe propria rspundere mprejurrile producerii evenimentului.(3) n cazul distrugerii pariale a paaportului simplu, a paaportului simplu electronic sau a paaportului simplu temporar, soluionarea cererii pentru eliberarea unui nou paaport este condiionat de prezentarea paaportului distrus sau a fragmentelor din acesta, cu condiia ca acestea s cuprind elemente de coninut care s fac posibil identificarea documentului.(4) n situaia n care misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei n strintate au fost ntiinate de pierderea, distrugerea sau furtul unui document de cltorie, acestea au obligaia de a comunic situaia, de ndat, Direciei Generale de Paapoarte.(5) n situaia n care sunt incidente dispoziiile art. 27 alin. (3^1) din lege, titularul sau, dup caz, persoanele prevzute la art. 20 alin. (2) din lege prezint documentul gsit, n ar, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple sau n strintate, la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei.

-------------Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Capitolul IIIExercitarea dreptului la libera circulaie n strintate

Seciunea 1Aplicarea condiiilor cu privire la exercitarea dreptului la libera circulaie n strintate de ctre cetenii romni

Articolul 21

(1) Pe baza comunicrilor efectuate de autoritile competente romne, cu privire la instituirea, n condiiile legii, a msurii restrngerii dreptului la libera circulaie, organele poliiei de frontier permit ieirea din Romnia a cetenilor romni mpotriva crora a fost dispus aceast msur numai dac se afl n una dintre urmtoarele situaii:a) declar n scris, pe propria rspundere, c nu vor cltori n statul/statele cu privire la care s-a instituit msura;b) prezint documente de transport care indic o alt destinaie dect statul/statele cu privire la care s-a instituit msura;c) punctul de trecere a frontierei n care se prezint nu este unul situat la frontiera comun cu statul cu privire la care s-a instituit aceast msur.(2) Msura prevzut la alin. (1) nu se aplic cetenilor romni mpotriva crora s-a dispus restrngerea dreptului la libera circulaie, dac se legitimeaz n punctul de trecere a frontierei cu paaport diplomatic sau de serviciu, n condiiile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 248/2005.(3) Ceteanului romn mpotriva cruia a fost dispus msura suspendrii dreptului la libera circulaie i se permite ieirea din Romnia n condiiile alin. (1), dac prezint, n original i n fotocopie, hotrrea instanei de judecat, rmas definitiv i irevocabil, prin care s-au dispus suspendarea temporar a executrii msurii suspendrii dreptului la libera circulaie i nlocuirea acestei msuri, pentru o perioad limitat de timp, cu msura restrngerii dreptului la libera circulaie, n condiiile art. 44 din Legea nr. 248/2005.(4) n situaiile prevzute la alin. (1) i (3) organele poliiei de frontier care au permis ieirea din Romnia vor aduce la cunotin ceteanului c nerespectarea obligaiei de a nu cltori n statul/statele cu privire la care s-a instituit msura restrngerii dreptului la libera circulaie sau c ederea n statul/statele n care persoana poate cltori, peste perioada dispus de instan, poate determina dispunerea instituirii msurii suspendrii dreptului la libera circulaie pentru o perioad de pn la 3 ani, n conformitate cu art. 42 alin. (1) din lege.

------------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 22

(1) Atunci cnd intervine decesul soului sau al unei rude de pn la gradul al IV-lea inclusiv, aflat n strintate, ori n alte situaii determinate de motive obiective, instana poate decide suspendarea, pentru o perioad limitat, a executrii msurii restrngerii exercitrii dreptului la libera circulaie.(2) La prezentarea hotrrii judectoreti pronunate n condiiile alin. (1), organele poliiei de frontier permit ieirea din ar chiar dac persoana n cauz nu se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 21 alin. (1).

Articolul 23

(1) n vederea ndeplinirii obligaiei prevzute la art. 29 alin. (4) din Lege, Direcia General de Paapoarte poate furniza, la cerere, cu achitarea taxelor prevzute de lege, date privind cetenia romn cuprinse n Registrul Naional de Eviden a Paapoartelor Simple.(2) n comunicrile prevzute la alin. (1) se nscriu numai datele deinute n evidenele Direciei Generale de Paapoarte, referitoare la solicitant.

-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 24

(1) Cetenilor romni minori li se permite ieirea din ar numai nsoii de o persoan fizic major, dac sunt prezentate n situaiile prevzute de art. 30 din Legea nr. 248/2005, dup caz, urmtoarele documente:a) declaraia celuilalt printe din care rezult acordul acestuia cu privire la efectuarea cltoriei respective n statul sau n statele de destinaie, precum i cu privire la perioada acesteia;b) documente doveditoare ale decesului celuilalt so, precum:(i) certificat de deces valabil i cu putere doveditoare pe teritoriul Romniei, n condiiile legii;(i) hotrre judectoreasc de declarare a morii, rmas definitiv, dac nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;(iii) comunicare oficial primit prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romniei n strintate, dac nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civil;c) hotrre judectoreasc de ncredinare a minorului, rmas definitiv i irevocabil ori hotrre judectoreasc n temeiul creia printele exercit singur autoritatea printeasc, rmas definitiv i irevocabil sau rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013;

------------Lit. c) a alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.c^1) actul de desemnare a reprezentantului legal, n cazul minorilor care la data punerii sub interdicie nu se afl sub ocrotirea prinilor;

-------------Litera c^1) a alin. (1) al art. 24 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din HOTRREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.d) declaraia ambilor prini sau, dup caz, a printelui cruia minorul i-a fost ncredinat prin hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil, a printelui care exercit singur autoritatea printeasc n temeiul unei hotrri judectoreti rmase definitiv i irevocabil ori n temeiul unei hotrri judectoreti rmase definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013, a printelui supravieuitor ori a reprezentantului su legal, care s cuprind acordul acestora cu privire la efectuarea cltoriei respective de ctre minor n statul sau n statele de destinaie, la perioada n care urmeaz s se desfoare cltoria, precum i datele de identitate ale nsoitorului;

-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.e) cu privire la nsoitorul mputernicit de prini sau, dup caz, de reprezentantul legal, certificat de cazier judiciar i, dup caz, documente din care s rezulte calitatea de persoan desemnat din cadrul unei societi comerciale autorizate, n condiiile legii, s desfoare activiti de transport internaional de persoane;f) documente doveditoare ale situaiei medicale a minorului, emise sau avizate de autoritile medicale romne, din care s rezulte perioada i statul ori statele n care urmeaz s se acorde tratament medical, dac sunt cerute de Legea nr. 248/2005;g) documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri n strintate, avizate de o autoritate administrativ cu competene n domeniu, dac sunt cerute de Legea nr. 248/2005.(2) Declaraiile prevzute la alin. (1), redactate n dou exemplare, i certificatul prevzut la alin. (1) lit. b) pct. (i), nsoite de o fotocopie a acestora, trebuie s fie autentificate n ar de notarul public, iar n strintate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romniei ori, dac au fost date n faa autoritilor strine, s ndeplineasc condiiile de supralegalizare prevzute de lege sau s aib aplicat apostila conform Conveniei cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale strine, adoptat la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romnia a aderat prin Ordonana Guvernului nr. 66/1999, aprobat prin Legea nr. 52/2000, cu modificrile ulterioare, i, dup caz, s fie nsoite de traduceri legalizate.

Articolul 25

Declaraia dat n condiiile art. 21 alin. (1) lit. a) i certificatul de cazier judiciar, precum i oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea ndeplinirii condiiilor exercitrii dreptului la libera circulaie se pstreaz, n copie, de ctre organele poliiei de frontier din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieirea din ar.

Articolul 26

(1) n vederea punerii n executare a msurilor de limitare a exercitrii dreptului la libera circulaie n strintate, comunicate de instane n condiiile legii, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier procedeaz la instituirea consemnului n sistemul de eviden a traficului la frontiera de stat, cu privire la persoana mpotriva creia a fost instituit msura, perioada i, dup caz, statul/statele pentru care se aplic. Ridicarea consemnului se face n baza hotrrii instanei, rmas definitiv i irevocabil sau rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013, prin care s-a dispus ncetarea msurii sau, dup caz, la expirarea perioadei pentru care a fost dispus msura.(2) Consemnul instituit cu privire la ceteanul romn mpotriva cruia s-a dispus suspendarea dreptului la libera circulaie n condiiile art. 42 alin. (1) din lege se nlocuiete temporar, pe perioada stabilit prin hotrrea judectoreasc rmas definitiv i irevocabil sau hotrrea judectoreasc rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013, prin care s-au dispus suspendarea temporar a executrii msurii suspendrii dreptului la libera circulaie i nlocuirea, pentru o perioad limitat de timp, cu msura restrngerii dreptului la libera circulaie. n acest caz, consemnul nominal va conine referiri la perioada i statul/statele n care persoana nu poate cltori.

-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 27

n vederea punerii n executare a msurii suspendrii dreptului la libera circulaie n strintate, comunicat potrivit legii, autoritile competente s elibereze paaportul vor refuza temporar eliberarea documentului de cltorie, iar dac a fost eliberat, vor ntreprinde demersuri pentru a-l retrage.

------------Art. 27 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Seciunea a 2-aStabilirea domiciliului n strintate

Articolul 28

(1) Ceteanul romn care i-a stabilit domiciliul n strintate poate depune cerere pentru eliberarea unui paaport simplu electronic sau a unui paaport simplu temporar, cu menionarea statului de domiciliu.(2) Cererile prevzute la alin. (1) se depun personal, n strintate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romniei, iar n ar, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple pe a cror raz titularul a avut ultimul domiciliu sau, dup caz, reedina.(3) n situaia n care sunt incidente dispoziiile art. 15 alin. (3), respectiv art. 17^1 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea paapoartelor simple electronice i a paapoartelor simple temporare cu menionarea statului de domiciliu pot fi depuse, n ar, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple.(4) Cererile prevzute la alin. (1) trebuie nsoite de urmtoarele documente:a) paaportul anterior, dac acesta exist;b) dovada achitrii taxelor i tarifelor de emitere a paaportului prevzute de lege, precum i, dup caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paaportului simplu temporar, completat pe numele titularului;c) certificate de stare civil, n original;d) documente eliberate de autoritile statului de domiciliu, n original, mpreun cu traducerea n limba romn, dup caz, din care s rezulte una dintre urmtoarele situaii:1. a dobndit un drept de edere pentru o perioad de cel puin un an sau, dup caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de edere, n decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;2. a dobndit un drept de edere pe teritoriul statului respectiv, n scopul reunificrii familiale cu o persoan care domiciliaz pe teritoriul acelui stat;3. a dobndit un drept de lung edere sau, dup caz, un drept de edere permanent pe teritoriul statului respectiv;4. a dobndit i cetenia statului respectiv;5. a dobndit un drept de munc ori este nscris ntr-o instituie privat sau public cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesional;6. a dobndit un certificat de nregistrare sau document care atest rezidena ntr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaiului Economic European sau n Confederaia Elveian;e) dou fotografii color identice ale titularului, avnd dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respect condiiile prevzute la art. 9, numai n cazul cererilor de eliberare a paaportului simplu temporar pentru minorii care nu au mplinit vrsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate n situaia prevzut la art. 17^1 alin. (4^1) din lege, dac titularul nu este prezent la depunerea cererii.(5) n cazul n care exist diferene ntre numele i prenumele nscrise n documentele prezentate potrivit alin. (4) i cele solicitate a fi nscrise n paaportul simplu electronic sau paaportul simplu temporar, cu menionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbrii numelui sau prenumelui intervenite n strintate, cererea poate fi acceptat numai dup nscrierea meniunii privitoare la aceast schimbare pe actul de stare civil, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996cu privire la actele de stare civil, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

------------Art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 29

(1) Dovada domiciliului n strintate al minorului se face cu:a) paaportul acestuia, n care este menionat statul de domiciliu;b) paaportul prinilor, al unuia dintre prini sau al reprezentantului legal, dup cum urmeaz:1. paapoartele ambilor prini, n cazul n care acetia au domiciliul n acelai stat; sau2. paaportul unuia dintre prini i declaraia celuilalt printe, prin care i exprim acordul cu privire la domiciliul minorului sau, dup caz, hotrrea judectoreasc prin care instana a stabilit domiciliul minorului la unul dintre prini, rmas definitiv i irevocabil ori rmas definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013;3. paaportul printelui supravieuitor;4. paaportul printelui cruia i-a fost ncredinat minorul prin hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil ori a printelui care exercit singur autoritatea printeasc n temeiul unei hotrri judectoreti rmase definitiv i irevocabil ori n temeiul unei hotrri judectoreti rmase definitiv pentru procesele ncepute cu data de 15 februarie 2013;5. paaportul reprezentantului legal.(2) n cazul n care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre prini, eliberarea paaportului simplu electronic sau a paaportului simplu temporar cu menionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt printe privind schimbarea domiciliului minorului. Dispoziiile art. 9 alin. (3) i (4) se aplic n mod corespunztor i n privina acordului celuilalt printe privind schimbarea domiciliului minorului.(3) Emiterea paaportului simplu electronic sau a paaportului simplu temporar cu menionarea statului de domiciliu pentru minor, n situaia n care exist nenelegeri ntre prini cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre prini se afl n imposibilitate de a-i exprima voina, se efectueaz numai dup soluionarea acestor situaii de ctre instana de judecat, care se pronun n condiiile legii.(4) Dispoziiile art. 9 se aplic n mod corespunztor i cu privire la paapoartele simple electronice sau paapoartele simple temporare, cu menionarea domiciliului n strintate. Documentele originale se restituie solicitantului, cu respectarea dispoziiilor art. 10 alin. (4).

-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 31

(1) Competena de soluionare a cererilor pentru eliberarea paaportului simplu electronic i a paaportului simplu temporar, cu menionarea rii de domiciliu, depuse n ar, revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple la care acestea au fost depuse, cu aplicarea, dup caz, a dispoziiilor art. 12 alin. (3).(2) Competena de soluionare a cererilor pentru eliberarea paaportului simplu electronic, cu menionarea rii de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romniei revine serviciilor publice comunitare pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple pe a cror raz titularul a avut ultimul domiciliu sau, dup caz, reedina.(3) Cererile pentru eliberarea paaportului simplu electronic, cu menionarea rii de domiciliu, depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romniei, certificate de funcionarul consular, se transmit mpreun cu documentele cerute potrivit art. 28 alin. (4) la Direcia General de Paapoarte n vederea verificrii acestora. Dup verificare, cererile se transmit serviciilor publice comunitare pentru eliberarea i evidena paapoartelor simple prevzute la alin. (2), n vederea soluionrii.(4) Competena de soluionare a cererilor pentru eliberarea paaportului simplu temporar, cu menionarea rii de domiciliu, depuse n strintate, revine misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale Romniei la care au fost depuse cererile.

-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

Articolul 32

(1) Ridicarea paaportului simplu electronic sau a paaportului simplu temporar, cu menionarea rii de domiciliu, se face cu aplicarea corespunztoare a dispoziiilor art. 14.

------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(2) Eliberarea paaportului simplu electronic sau a paaportului simplu temporar, cu menionarea rii de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea urmtoarelor documente ale titularului:a) actul de identitate care atest domiciliul n Romnia, emis de autoritile romne competente;b) paaportul anterior, dac este cazul.

------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.(3) Actul de identitate prezentat se retrage i se transmite serviciului public comunitar pentru evidena persoanelor competent. Paaportul anterior prezentat se anuleaz i se restituie titularului.

-------------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din HOTRREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.

-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 33

(1) Ceteanul romn care are domiciliul n strintate i poate stabili oricnd, n mod liber, domiciliul n Romnia.(2) Ceteanul romn care i-a stabilit domiciliul n Romnia poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidena persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea crii de identitate, care va face dovada domiciliului n Romnia.(3) Serviciul public comunitar pentru evidena persoanelor competent s elibereze cartea de identitate solicit prezentarea paaportului cu menionarea domiciliului n strintate, n vederea anulrii i restituirii acestuia, sau, dac documentul de cltorie nu exist, solicit celui n cauz darea unei declaraii cuprinznd motivele pentru care nu l poate prezenta. Comunicarea privind anularea paaportului sau, dup caz, declaraia solicitantului se transmite structurii de paapoarte emitente.

-------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTRREA nr. 219 din 9 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 22 martie 2011.

-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 33^1

Titularii paapoartelor simple, paapoartelor simple electronice i ai paapoartelor simple temporare au drept de acces, de intervenie i de opoziie asupra prelucrrilor de date cu caracter personal, n condiiile prevzute de Legea nr. 677/2001pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare.

-------------Art. 33^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Articolul 33^2

Personalul care prelucreaz date cu caracter personal n scopurile prevzute de lege are obligaia de a respecta confidenialitatea i securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, n condiiile prevzute de Legea nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

-------------Art. 33^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTRREA nr. 922 din 12 august 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 16 septembrie 2009.

Capitolul IVDispoziii finale

Articolul 34

Modelul formularelor necesare pentru eliberarea paapoartelor simple electronice i a paapoartelor simple temporare, modelul declaraiei privind acordul prinilor/celuilalt printe cu privire la eliberarea unui paaport pentru minor, modelul declaraiei n cazul pierderii, furtului sau deteriorrii paaportului, precum i procedura de anulare i modelul comunicrii privind anularea paapoartelor se stabilesc prin dispoziie a directorului general al Direciei Generale de Paapoarte, iar modelul declaraiei pe propria rspundere, prezentat n punctul de trecere a frontierei, precum i modelul declaraiei privind acordul prinilor pentru ieirea din ar a minorului nsoit de o persoan fizic major se stabilesc prin dispoziie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliiei de Frontier.

------------Art. 34 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTRREA nr. 1.087 din 11 decembrie 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

-------