Het Kanaal 11 april 2013

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Het Kanaal 11 april 2013

 • 7/23/2019 Het Kanaal 11 april 2013

  1/16

  nr. 1647

  Eigenaar van Caf De Tapkritisch over alcoholbeleidZUIDPLAS/NIEUWERKERK - Geen vrije sluitingstijden, maar wel een dringend beroep op de ouders en opvoeders

  om hun kinderen beter te begeleiden als het gaat om alcoholgebruik. Dat zijn volgens Alex van der Dussen twee

  elementen die in het nieuwe alcoholbeleid van de gemeente niet mogen ontbreken. Van der Dussen is eigenaar

  van caf De Tap in de Dorpsstraat in Nieuwerkerk en reageert kritisch op de door lokale politici naar voren

  gebrachte standpunten over alcoholbeleid en de nieuwe Drank- en Horecawet.

  De gemeenteraad voerde

  twee weken geleden een dis-

  cussie over alcoholmatiging

  en besprak ook de nieuweDrank- en Horecawet. Vorige

  week las u daarover al in het

  artikel Strenger alcoholbe-

  leid of juist niet? in Het Ka-

  naal. Tijd nu om eens te pol-

  sen hoe de horeca daarover

  denkt. En dan kom je al snel

  uit bij De Tap, want daar

  komen immers de meeste

  jongeren uit Nieuwerkerk en

  omstreken.

  Eigenaar Alex Van der Dus-

  sen is heel duidelijk als het

  gaat om een strenger alco-

  holbeleid en het daardoormogelijk groeiend probleem

  van zuipketen en thuis in-

  drinken. Ik kan vanaf de

  bar prima toezicht houden

  op wie wat koopt, maar niet

  altijd aan wie die drankjes

  worden uitgedeeld. Dat be-

  tekent dat ik 16- en 17-jari-

  gen door verhoging van de

  alcoholleeftijd niet meer in

  mijn caf kan toelaten. En

  waar moeten die jongeren

  naar toe als ze niet meer in

  de kroeg terecht kunnen?

  Die gaan echt niet thuis zit-ten, maar gaan zwerven en

  met vrienden ergens illegaal

  drinken. Mijn rol als cafhou-

  der is hierin heel beperkt,

  het zijn echt de ouders die

  toezicht moeten houden op

  hun kinderen.

  Gemeenteraadslid Jan Hor-

  dijk stelde ook verstandig

  omgaan met alcohol begint

  bij de opvoeders. Alex van

  der Dussen is zelf vader van

  twee dochters (10 en 12

  jaar) en wil dat ze zeker totze 17 jaar zijn geen druppel

  alcohol drinken: Als ze 17

  zijn, dan mogen ze er hoog-

  uit aan snuelen. Je moet als

  ouder je kind beschermen

  en je rol als opvoeder seri-

  eus nemen.

  CDA-raadslid Wybe Zijlstra

  gaf aan het Happy Hour in

  de plaatselijke horeca af te

  willen schaen. Het even-

  tueel afschaen heeft voor

  Van der Dussen geen ge-

  volgen: Ik ben daar tijden

  geleden al mee gestopt. Het

  zorgde er alleen maar voor

  dat iedereen ging wachten

  met bestellen tot het Happy

  (half)Hour begon. Dan be-

  stelden ze vervolgens ge-

  noeg bier tot sluitingstijd.

  Niet meer dan ze normaal

  zouden drinken overigens,

  maar wel genoeg om mijn

  omzet omlaag te laten

  gaan.

  Ook de vrije sluitingstijden,

  waarvoor SP-raadslid An-

  dr Muller pleit, ziet Alex

  van der Dussen niet als een

  verbetering. Nu keert na

  2.00 uur altijd de rust weerterug in het dorp. Vrije slui-

  tingstijden, zorgen voor

  meer onrust gedurende de

  nacht, aldus Van der Dus-

  sen. Dat de jeugd door vrije

  sluitingstijden ook langer de

  tijd krijgt om te drinken, zou

  volgens de cafhouder na

  sluitingstijd juist tot mr

  onrust kunnen leiden.

  FLOOR SOETEMAN

  Alex van der Dussen,

  eigenaar van Caf De Tap:Het zijn echt de ouders die

  toezicht moeten houden op

  hun kinderen.

  Wethouder blaast expositieover openbaar vervoer openNIEUWERKERK A/D IJSSEL - Wethouder Arjen Hazelebach van Zuidplas opende afgelopen zaterdag de nieuwe

  expositie over openbaar vervoer in de Oudheidkamer. Hij werd aangevoerd per schouw en de openingshan-

  deling was het blazen op dezelfde toeter, als Nieuwerkerks burgemeester Cor van de Linde in 1971 deed om

  het NS-station te openen. (foto: Priscilla van Gelderen)

  Autodiefstallen

  terug naar nul

  ZUIDPLAS - Het liep vorig

  jaar en begin dit jaar inde gemeente Zuidplas

  de spuigaten uit met

  het aantal autodiefstal-

  len. Nadat in februari

  en maart van dit jaar elf

  verdachten konden wor-

  den aangehouden, was

  dat plotsklaps over. Het

  bleek te gaan om een

  bende uit Capelle aan

  den IJssel, Rotterdam en

  omstreken.

  In 2012 was er een enorme

  stijging van het aantal auto-

  diefstallen. In totaal waren

  het er 53. Daarvan werden

  op zeker moment er zelfs

  30 in n maand gestolen.

  De zaak ligt nu nog bij het

  Openbaar Ministerie, aldus

  politiechef Ren Ravesteijn.

  Daarom kan ik er nog niet

  over in details treden. Maar

  ik mag wel zeggen dat ik

  een oorzakelijk verband ver-

  moed tussen het oppakken

  van de elf verdachten en het

  aantal autodiefstallen dat nu

  in maart van dit jaar naar nul

  is teruggevallen.

  EN VERDER:

  ZUIDPLAS ....................3,5

  NIEUWERKERK .............7,9

  MOORDRECHT .............11

  ZEVENHUIZEN ..............13

  MOERKAPELLE ..............13

  SERVICE .......................12

  SPORT ...........10,12,14,15

  Kickboksen inSwanla

  Duizend toeschouwers

  maakten het eerste kick-

  boksgala in Zevenhuizen

  mee.

  Zie pagina 15

  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

  Team Zuidplas trapt zich in het zweet in Reigerhof pagina 9ZUIDPLAS

  Ouderenbond PCOB Nieuwerkerk gaat 25-jarig jubileum vieren pagina 5MOORDRECHT

  Gevarieerde Qwieke Dorpsdag in Moordrecht pagina 11

  [ NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL [ MOORDRECHT [ GOUDERAK [ ZEVENHUIZEN

  [ MOERKAPELLE [ NESSELANDE [ OUD-VERLAAT [ HOOFDWEG

  Total Publishers - s Gravenweg 318 2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel - redactie@hetkanaal.nl - 2013 - 30e jaargang - Week 15

  DONDERDAG 11 APRIL 2013

 • 7/23/2019 Het Kanaal 11 april 2013

  2/16

  WEEK 15, DONDERDAG 11 APRIL 2013 HET KANAAL PAGINA 2

  BESTEL DAN NU JE SEIZOENKAART 2013-2014

  WWW.FEYENOORD.NL/SEIZOENKAART

  ADVOCATENKANTOOR

  DONGELMANS

  Mr. J. Dongelmans

  Personen en familierecht, echtscheiding,

  alimentatie, boedelscheiding

  Dalkruid 81, 2914 BG Nieuwerkerk aan den IJssel

  Tel 0180 - 31 42 79 / Fax 0180 - 32 34 94

  internet: www.dongelmansadv.nlE-mail: info@dongelmansadv.nl

  Te koop:Haakmos 6 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

  269.500 k.k.

  Ruime hoekwoning met aanbouw.

  160m2 woonoppervlak.

  4 slaapkamers.

  Aanbouw met grote keuken en

  werkkamer geschikt voor bedrijf aan huis.

  Tuin op het zuiden.

  Van Nieuwkoop Export (V.N.E.)

  Ambachtweg 15

  2841 MA Moordrecht

  Tel 010 3030030

  Fax 018 2376060

  E-mail : info@vannieuwkoopmagazijnverkoop.nl

  Website : www.vannieuwkoopmagazijnverkoop.nl

  NIEUW in Moordrecht !www.vannieuwkoopmagazijnverkoop.nl

  Lantaarn set ( 2 stuks ) ,materiaal : metaal met glas

  Afmetingen : 58x22x22 cm en 35x17x17 cm

  Prijs per set : 29,95Bestelt u dit product op onze website en kijk voor nog meer

  leuke aanbiedingen : www.vannieuwkoopmagazijnverkoop.nl

  :

  :

  Venrooy Tandtechniektandprotheticus

  KUNSTGEBITTEN

  Reparaties klaar terwijl u wacht

  Aangesloten bij alle zorgverzekeraars

  Ookvoorhet klikgebit/implantaten

  Raadhuisplein 4

  Nieuwerkerk a.d. IJssel

  Tel. 0180 - 31 36 33

  WONEN SLAPEN TEXTIEL STOMERIJ

  voor onze complete collectie en interessante aanbiedingen

  Bekijk onze nieuwe website

  www.wonen-slapen-vangelderen.nl

  Kerkplein 17 2841 XL Moordrecht T 0182 372 345

 • 7/23/2019 Het Kanaal 11 april 2013

  3/16

  WEEK 15, DONDERDAG 11 APRIL 2013 HET KANAAL PAGINA 3

  Provincie Zuid-Holland

  stapt uit bestuurrecreatieschappenZUIDPLAS/STREEK - De provincie Zuid-Holland wil naar minder bestuurlijke drukte,

  meer kwaliteit en eciency en is daarom voornemens zich terug te trekken uit het

  operationeel bestuur van de huidige recreatieschappen. Dit zal gevolgen hebben

  voor de recreatiegebieden Rotte Meren en Hitland.

  Afgelopen dinsdag, tijdens

  de informatieavond van de

  Gemeente, gaven mevrouw

  Ewijk en de heer De Brille

  van de Provincie Zuid-Hol-

  land voor zon 35 gente-

  resseerden en het college

  een toelichting. De huidige

  situatie is dat er veel be-

  heerders zijn (elk op een

  eigen eilandje), de lasten

  van de recreatieschappen

  zijn bepalend en niet de op-

  brengsten, ontwikkeling en

  beheer zijn gescheiden, be-

  sluitvorming is traag en er

  is onvoldoende aansluiting

  bij het lokale. De Provincie

  ziet de oplossing in eerste

  instantie in een betere in-

  teractie tussen (lokale) over-

  heid, burgers en bedrijven.

  Ook moet er (meer) ruimte

  komen voor particuliere ini-

  tiatieven. De Provincie geeft

  aan te willen starten zonder

  budgettaire wijzigingen.

  Verder werd benadrukt dat

  het geen bezuinigingsmaat-

  regel is, maar moet de over-

  heid uiteindelijk wel minder

  geld kwijt zijn. De tip voor

  de gemeente Zuidplas was

  om in dit plan naar haar

  bijzondere positie als ge-

  meente te bekijken in rela-

  tie met het Groene Hart, de

  Nieuwe Regio en de relatie

  met het grootstedelijk ge-

  bied. De huidige situatie en

  de toekomst werden met

  mooie visuele plaatjes on-

  dersteund en de presentatie

  was onderdeel van een in-

  formatiebijeenkomst van de

  gemeente. Later dit jaar zal

  de g