Herria 2995

 • View
  244

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Herria 2995

Text of Herria 2995

 • 2009ko Otsailaren 19koa - ISSN 0767-764319 Fvrier 2009 - 1,10 E - N 2995 -

  HASERRE GORRIANJoanden asteko euriteen ondotik, ibaie-tako urak gaindika ateratu zaizkigu, tokika makurrak eraginez, hala nola Urepelen, Basusarrin, Baionan... Azken huntan, kaseta hau inprimitzen duen irarkolako tresneria guzia itoz. Ilabete andana pollita badu orain aro zirtzil horrek gure gogo-bihotzak lanbrotzen dituela eta eguzki goxo baten kilika iraunkorra berantetsia dugu, bizi dugun giro sumindu hau alegeratasun poxi ba-tez apaintzeko. Zeren badugu jasaiterik nasaiki, aro kaxkarrak bere sudur luzea agertu gabe ere, frangok beren sabelak irakitan dauzkatela, kexuak josirik...

  Haserre gorrian ateratu dira kostaldeko auzapezak Philippe Rey prefetarekin zalutasun handiko treinbide berriaz zuten bilkuratik. Burdinbide berri ho-rren nundik noratekoa ja erabakia da, hemengo jendearen eta hautetsien ikusmolde denmendrena ere kondutan hartu gabe, bazterrak ikaragarriki sun-tsituko dituela. Hondamendi hortaz axola guti du Estaduak. Nola ihardoki Estaduak inposatu nahi daukun bortxa-keta horri ? Alta, ez da ez harat ez huna-tik, beharko da ihardoki...

  Haserre gorrian ere ikusi ditugu Donaix tiko San Mixel kolegioko ardu-radunak. Ikastetxe horrek iduriz aitzina jotzeko ahala bazuelarik, diosesako es-kola giristinoen zuzendaritzak hestera bortxatzen du, tokiko jendearen orain arteko indar guziak eta esperantzak xa-hutuz. Samindura handia piztu du heste horrek. Behin betiko hestea dea ala ba ote litaike oraindik mirakuluzko leiho ttipi bat zabalik ?

  Bere baitan korapilaturik zaukan as-paldiko haserrea hegaldatzera utzi du Mixel Oronos apez baigorriarrak, S. Ka-lonjearen testamentua liburua plazara-tuz. Liburu hori irakurtu ondoan, ohar-tzen gira bi eliza katoliko badirela, Erro-mako eliza, dogmatikoa, hertsia, hetsia, eta Parteniako eliza, libreagoa, idekia, gaurkoa... eta menturaz biharkoa. Eta gutarik frangok Parteniakoa atsegina-go Erromakoa baino, nahiz bat ez den a rras zuri eta bertzea arras beltz !

  P.J.

  Laster3000

  Aste huntan, berantxago agertzen

  da Herria, inprimetegia urak

  hartua egonik

  KALONJEAREN TESTAMENTU BIPILA

  Bazterrak inarrosiko ditu, duda izpirik gabe, Mixel Oronos-ek plaza-ratu berri duen liburuak. Le Testament du Cha-noine S. Lexclusion dans lEglise catho-lique, 1954-2008. Li-buru gotor hortan (454 orrialde) - eta tituluak argiki adieratzen duen bezala - gai minbera-tsuak ditu baigorriar apezak agerian ezar-tzen. Villeurbanne-ko Golias argitaletxearen bidez du liburu hori za-baltzen, obra huni ahal bezain hedadura han-dia e maiteko.

  S. Kalonjearen testamentua aurkeztean, Jean Olhagaray apez-langile ohia, Mixel Oronos baigorriarra eta Piarres Charritton

  Berria erori zaiote buru gainera, idor, gogor : San Mixel kolegioak agorril ondarrean ateak hetsi behar ditu. Alta, ez dira gutti borrokatu kolegio hortako arduradunak, lehen lerroan ikastetxe hori kudeatzen duen OGEC batasuneko lehendakaria eta lehendakariordea, Bernadette Bachoc bunuztarra eta Gaxuxa Etchelet jutsiarra, Donaixtiko kolegioak bere bidean aitzina jarraik dezan. Gaxuxa Etchelet-en ikustera joan gira, gehixago jakin nahian.

  Ahal gutiko familien zerbitzuko1953an sortu zen San Mixel ikastetxea. Serorek zuten kudeatu 1985a arte (murruak Uztaritzeko serorenak dira, ez haatik

  geroztik eraikitako ezkerpareta) eta ondotik laiko multxo batek giderrak hartu. Ordukotz jadanik diru-zailtasunak baziren, jendalde ttipiko mendi gune batean izanki-eta. Bainan tokiko jendea tematu zen, ikastetxe horrek aitzina behar zuela jo. Diosesako eskola giristinoen zuzendariak, Pierre Dokhelar apezak, onartu zuen aitzina jo dezaten, araberako neurriak harturik, eta geroxago Maite Irazoqui zuzendari berriak ere ongi lagundu. Aurten 53 ikasle badira kolegioan eta 14 lehen maileko gela bakarran, horien kudeatzeko 10 erakasle eta bertzalde 8 langile, kantinako, barnategiko eta beste. Ikasleen heren bat inguru hurbilekoa da, gaineratekoa aldiz urrunagotik heldu da, kostaldetik, Landesetatik, Tarbetik ere (43 ikasle barnategian, aurten). Horietarik frango haatik ahal gutiko familietakoak dira, zenbaitzuk nekez paga ditzazketela osoki beren ikasketak. Egiazko sozial xerbitxu bat betetzen du beraz Donaixtiko ikastetxeak, Departamenduaren laguntzarekin. Alabainan, Kontseilu Orokorrak 10 familia ditu diruz laguntzen. (Ikus ere 3. orri.)

  DONAIXTIKO SAN MIXEL KOLEGIOAK ATEAK HETSIKO

  Gaxuxa Etchelet jutsiarra, Donaixtiko San Mixel kolegioaren defenditzaile suharra

  Donaixtiko San Mixel kolegioaren ikuspegi bat

  Baztertueri ongi-etorri beroaBatikanoak bere ezkaratzak miatzen dituela-ta, lau apezpiku eskumikatu, horietarik bat negazionista delarik, berriz bildu eta plazaratu nahi dituela, horien urreriak eta girgileriak argitzen dituela, horien zetazko jantzien koloreak berpizten dituela, horien teologia basarekin harremanetan sartzen dela-ta, Baionako apezpikuak galdegiten daukula konfidantxarekin eta seme bihotz batekin eskumikatzeen ezeztatze horren onartzea - holako jukutria ezin onartua zautalarik - nik, plazerrekin eta emozio bero batekin, ongi-etorria egiten dakot adiskide bati, lehengo PO bati (Prtre Ouvrier delako apez-langile hetarik), orai laneko soinekorik gabe denari, Ebanjelioa laneko munduan izan dadin bere bizi guzia eman duneari, 50. hamarkada inguruan, eta ideal horri jarraiki delakotz Erromako teologia diktaturak kondenatu eta kanporatu duenari, nik, Jean Olhagaray-i Ongi etorri ! Mixel Oronos-en hitzak ditugu horiek, joanden astean kazetarien aitzinean erranak Baionan liburu berria aurkeztu duelarik, sahetsean zaukala hain xuxen Jean Olhagaray bera, bere 89 urterekin oraindik pixkor. Ondoan ere bertze lagun andana bat, hala nola apez ezkondu batzu, Erromako Elizak baztertu dituen horietarik.

  Kalonje misteriotsuaBainan nor ote dugu S. Kalonje misteriotsu hori ? Euskaldun bat, dudarik gabe, haatik autoreak ez dauku gehiagokorik salatu. Dena den, adin batera heldurik eta bihotzeko batek jo ondoan, halako gogoeta eta amets berezi batzu jabetzen dira kalonjeaz. Hau jakinean da Erromako elizak eskatutako barkamenez, denboran eginikako larrialdi askorentzat. Bainan azken 60 urte hauetan kalonjeari eskandalagarri agertzen zaizkion bazterketetaz zer ote ? Eta testamentu hortan, mundu hau utzi aitzin, zortzi kapitulu nagusitan kalonjeak jorratzen ditu zortzi alor desberdin, zortziak zein korapilatsuak ! Hor dugu lehenik apez langile intsumituen afera, Elizak kondenatu zituen apez zintzo horiena, Jean Olhagaray lekuko. Hau Euskal Herritik Parisaldera igorri zuen Terrier apezpikuak, langileriaren erdira, bainan berantxago, 1954ean, Erromak behin betiko geldialdia eman zion oldar ebanjeliko berri horri, eta oldar hortan aitzina zoatzin apezak kondenatu... Aitzina joanez liburuan barna, hor ditugu ere lerro lerro emaztearen toki eskasa Elizan ; Bernard Besret fraile ausartaren kanporatzea ; apez ezkonduen urruntzea, eta 14 apez ezkonduren eta hauen bizilagunen lekukotasunak aurkitzen ditugu, batzuk

  izengabeak, bertzeak izenpetuak, Jean Louis Berterreix eta Cathy, Leon Haiaguerre eta Sylvie, Ttale Ouret eta Jeanine, bertzeak bertze ; Jacques Gaillot apezpikuaren lekuz aldatzea, Parteniako diosesa berezi hartara, bazterbide batzu soberaxko kurritzea gatik ; Erromako elizaren dogmak doi bat inarrosi dituzten teologoen kanporatzea, eta horietako 37ren ibilbideak oroitaraziak zaizkigu, labur bada labur ; homosexualitateaz eta ekumenismo epelegiaz ere ari zaiku gure kalonjea...

  Autorearen abisua irakurleeriJean Cardonel 87 urteko dominikanoak (bazterturitako teologo horietariko bat) du Mixel Oronos-en liburua ondar-hitz umoretsu eta garratzaz bururatzen. Buruan buru umorez eta luma xorrotxez idatzia den liburua, eleberri moduan, fikzio hein batekin bainan errealitateari bidea eginez, Elizak estekan atxikitzen duen egia hegaltaraziz. Liburu hau irakurtu aitzin, abisu hau emaiten du haatik autoreak : Liburu hau ez dut gomendatzen umorerik ez duteneri, egiaz beldur direneri eta Eliza itsutuki maite duteneri. Bertze guziak doatzila beraz liburutegietara, kalonjearen testamentu bipila aurkituko dute 20 eurotan.

 • Espainiak osasun zoinuak baditubere eritasun eta gaitzen dako bainobereziak eta ez Frantzian bezalakoak.Behar da jakin 17 autonomia badauzkalaEspainiako lurrak osasun artatze sistimen mai-lean ere beste gauza batzuetan bezala (erakas-kuntza mailak, telebixta eta informatze-komuni-katze mailak eta beste) Frantziak aldiz ez dituela-rik horiek oro eskualdeka, baina denetan berdin-durik. Beraz osasun zoinuetan dretxo dute hanere, kanpotiar imigratuak eta guziak barne, zer-bitzu publikoetan ez bada pribatuetan. Herri edohiri bakotxak badu bere menean mediku bat etaere artamen etxe bat, astean behin bederen hun-kitzen ahal duena. 17 autonomia horietan badirabatzu besteak baino fagoratuagoak, fagoratue-nak direlarik Katalunia, Euskal Herria eta Madrile-koa. 17 haiek bereber ari dira baina elgarretara joere dezakete gero ta gehiago. Ixtripu latza Kanarias ugarteen alde hortan :itsas-untzi ttipitto bat ixkuli da eta hondatu, 21lagun hil dira errekontru hortan, gehienak gaztehutsak, denak Afrikatik Europarat gordeka etorrinahi zuten batzu, bizimolde hobe zerbaitenmenturan Aljerian Buteflika buruzagiak jakinarazi du,nehor ez baita harritu, berriz presentatuko delahelduden apirilaren 9an presidengorako, hiruga-rren aldiz lege-kontrara baina iraupen hori erdi-bortxaka luzaturik, bietan presentatzeko zelarikxoilki legea. Aitzineko aldian errexki pasatu balin-bazen, ez da batere berdin hartua herrian jukutriahori. Batikanotik Aita Sainduak jakinarazi du Israele-rat joanen dela aurten bisitaz. Zortzi egun zuendoi doia apezpiku negazionista (Alemaniakopreso-zigortegi izigarrien ukatzailea) libraturikezarria zuela bere eskumikaduratik, haatik judue-ri barkamendu galdeginez aitzineko JoanesPaulo IIak egina zuen bezala. Xinako herrialde haundi eta