Hemijski piling.pdf

 • View
  71

 • Download
  16

Embed Size (px)

Transcript

 • AKADEMIJA ZA ESTETIKU I KOZMETOLOGIJU PURITY

  BEOGRAD

  PREDMET: PRIMENJENA KOZMETOLOGIJA I

  Seminarski rad:

  HEMIJSKI PILING KOE

  Mentor: Student:

  Prof. Dr Dragana Sekulovi Stanojevi Anela

  Beograd, 2014.

 • 2

  SADRAJ:

  1. UVOD ................................................................................................................. 3

  2. HEMIJSKI PILING ................................................................................................ 5

  3. POVRNI HEMIJSKI PILING ................................................................................ 6

  4. SREDNJE-DUBOKI HEMIJSKI PILING ................................................................... 7

  5. DUBOKI HEMIJSKI PILING .................................................................................. 8

  6. SIROVINE ZA IZVOENJE HEMIJSKOG PILINGA ................................................. 9

  6.1.Trihlorsiretna kiselina ................................................................................... 9

  6.2.Vone kiseline .............................................................................................. 10

  6.3.Fenol ............................................................................................................ 13

  7.ZAKLJUAK ....................................................................................................... 15

  8.LITERATURA ...................................................................................................... 16

 • 3

  1. UVOD

  Re potie od engleskog glagola to peel to znai ljutiti, guliti. Pod pilingom (eng.

  Peeling) podrazumevaju se razliite metode skidanja povrnih slojeva epiderma u cilju

  odstranjivanja estetskih nedostataka sa povriine koe i stimulacije regenerativne aktivnosti

  epiderma. Primena se zasniva na mogunosti koe da regenerie povrne slojeve epiderma.

  Piling je postupak koji: temeljno isti kou, odstranjuje mrve elije sa povrine, pojaava

  mikrocirkulaciju, podstie proces regeneracije, osveava kou i priprema je za dalju negu. Posle

  pilinga na telo i lice potrebno je naneti odgovarajuu hidratantnu kremu. U zavisnosti od tipa

  koe treba koristiti odgovarajui piling. Koa stalno lui znoj i loj, a elije iz dubljih slojeva koe

  isplivavaju na povrinu i tu odumiru, procesom keratinizacije. Da bi se mrtve elije sa koe

  odstranili neophodan nam je piling. Piling najvie prija masnoj koi , ali ne moe ukloniti crne

  komedone (mitesere). Sa suvom i osetljivom koom treba biti paljiviji. Najbolje je da kozmetiar

  preporui odgovarajui piling za odreeni tip koe.

  Primenom pilinga postoe se:

  - Skidanje povrnog sloja epiderma usled ega koa postaje finija-glatka, svetlija i sveija

  - Glaanje oiljnih povrina

  - Skidanje ili ublaavanje hiperpigmentisanih mrlja sa koe

  - Rubovi bora postaju plii

  - Intenzivnija produkcija bazalnog sloja epiderma, tj. procesa keratinizacije

  - Poveanje propustljivosti koe za transepidermalnu penetraciju (prodiranj) bioaktivnih

  materija sa povrine koe u dublje slojeve.

  Koi je nekada potrebno da se osvei i opusti, iz razloga jer je koa konstanto izloena spoljnim

  uticajima kao npr. Sunevo zraenje, loa ishrana, stresne situacije, kafa, cigarete, toksini iz

  saobraaja, i sve to moe da dovede do odreenih promena na koi. Da bi se koa regenerisala

  potreban joj je piling, kako bi se otklonile odumrle elije, tj. sve neistoe koje mogu da se nau

  na koi. Koa e uz pomo pilinga odbaciti povrinski deo koe i regenerisae se, na povrinu e

  doi donji deo koe, tako da e koa biti obnovljena. Pilingom se takoe poboljava cirkulacija,

  koa na dodir izgleda glatka i oputena.

  Metode pilinga mogu biti razliite i zavise od primenjenog agensa, a neke metode se mogu i

  kombinovati kao npr. Kod mehanikog i hemijskog pilinga.

  Metode pilinga mogu biti:

  - Mehanike

  - Hemijske

  - Bioloke metode.

 • 4

  A u zavisnosti od jaine primenjenih agenasa, koncentracije dubine prodiranja i dubine skidanja

  slojeva koe piling se deli na:

  - Vrlo povrni ( kada se odstranjuju povrinski sloj elija)

  - Povrni (kada se odstranjuju elije epiderma, stimulie se sinteza kolagena u gornjim

  slojevima derma)

  - Srednje duboki (odstranjuju se elije epiderma i gornji delovi derma)

  - Duboki (zahvata epiderm, papilarni deo i retikularni sloj derma)

 • 5

  2. HEMIJSKI PILING

  Hemijski piling je metoda uklanjanja spoljanjih, povrinskih slojeva koe delovanjem

  hemijskih agenasa, koa reaguje na nastalu promenu pokuavajui da je sanira, tako da se

  reparira formiranjem novog sloja na mestu prethodnog uklonjenog. Nova koa postaje glatka,

  rumenija, ima ravnomerniju teksturu, solarne pigmentacije postaju blee, bore su manje

  izraene, a neke nestaju u potpunosti.

  Hemijski piling koe se razlikuje po upotrebljenom agensu za izvoenje postupaka a samim tim

  se razlikuje i po mehanizmu delovanja koji kod hemijskog pilinga moe biti: eksfolijativan,

  abrazivan, keratolitiki, nekrotian i kaustinan. Postoje i tri vrste hemijskog pilinga koe:

  povrinski, srednje duboki i duboki. U zavisnosti od ivotnog doba, tipa koe i promene na koi

  odluiemo se za odgovarajui piling. Za podmlaivanje koe najee se koristi povrni piling,

  jer njihovo izvoenje traje kratko, daje dobre oekivane rezultate, a oporovak nakon pilinga je

  kratak. Vie ponovljenih povrnih pilinga moe dati rezultate kao jedan duboki piling, uz manje

  rizika i bri oporavak pacijenta. Najee se kod finih linija vri povrinski pilign, a kod dubljih

  bora srednje duboki ili ak duboki piling. Dakle, to je piling dublji to se vri vei uticaj na

  popravljanje estetskog izgleda koe.

  Hemijski piling je medicinska metoda tokom koje se koa tretira odreenim kiselinama razliitih

  koncentracija u cilju uklanjanja oteenog sloja koe. Korienje hemijskog pilinga najee

  pomae kod aknozne koe, podmladjivanju koe, povrnih i dubokih bora, proirenih pora,

  oiljaka, hiperpigmentacije, strija.

  Hemijski piling je procedura poboljanja kvaliteta i strukture koe tokom dugog vremenskog

  perioda. Efekti koji se dobijaju korienjem hemijskog pilinga jo uvek su zlatni standar u

  odnosu na sve druge metode podmladjivanja koe. Hemijski piling lica je medicinski tretman u

  toku kojeg obueni lekar na kou nanosi rastvore odreenih kiselina sa ciljem uklanjanja

  oteenog sloja koe. Ovaj postupak omoguava obnavljanje uklonjenog sloja novim i zdravijim

  slojem koe.

  Hemijski piling je efikasna metoda kod pigmenatcije na koi koje su izazvane Suncem ili drugim

  faktorima, akni, crnih komedona, finih bora, oiljaka nastalih nakon akni ili grube koe nastala

  usled oeenja Suncem ili zbog starosti.

  Hemijski pilinzi mogu se raditi na licu, vratu akama, rukama nogama. U zavisnosti od dubine,

  mogu biti povni hemijski pilinzi, srednje duboki hemijski pilinzi i duboki hemijski pilinzi.

 • 6

  3. POVRNI HEMIJSKI PILING

  Povrinskim pilingom se uklanjaju slojevi epiderma, retko kad ceo epiderm. Terapijski

  efekat je stimulisanje regeneracije epiderma i obnavljanje keratinocita. Koa se isti neposredno

  pre pilinga. Hemijski agens se zatim nanosi na kou etkicom, gazom ili tapiem od vate. Agens

  se ostavlja da deluje nekoliko minuta, u zavisnoti od vrste supstance koja se koristi. Hemijska

  reakcija se zaustavlja neutralizacijom hemijskog agensa, alkoholom ili vodom koji se zatim obrie.

  Za vreme delovanja kiseline na kou, moe se osetiti lagano peckanje. Tokom nekoliko sledeih

  dana koa se ljuti. Na ovaj nain se kontrolisano uklanjaju odreeni delovi koe i stimulie

  obnavljanje koe. Izbegava se svako izlaganje suncu i koriste kreme sa visokom UV zatitom.

  Prilikom izvoenja vrlo povrnog pilinga javlja se blago peckanje ili blaga nelagodnost. Tok koji

  prati hemijski piling je razliit u zavisnosti od dubine hemijskog pilinga koji se izvodi. Ukoliko se

  radi o vrlo povrnom pilingu efekat je skoro neprimetan posle prvog tretmana, ali se posle serije

  tretmana vide pozitivni efekti. Neposredno posle tretmana koa je crvena i u toku naredna dva

  dana od 40-72 sata postaje smea. Za dva do tri dana poinje ljuspanje koje zaceljuje nedelju

  dana posle tretmana koe. Tretman je jednostavan i bez rizika. Ako se ponavlja u seriji tretmana

  jednom nedeljno, postie se dublji efekat pilinga. Veina ljudi moe nastaviti sa svojim

  svakodnevnim aktivnostima odmah nakon pilinga, sve posledice pilinga mogu se pokriti

  dekorativnom kozmetikom.

  Povrinski piling se koristi da bi se unapredio izgleda pigmentnih promena na koi, oiljaka od

  akni, blaa oteenja od sunca ili sitne bore kod svih tipova koe. Mogu se raditi na licu vratu i

  dekolteu. Povrinski piling reducira, ali ne uklanja u potpunosti oteenja i znake starenja.

  Rezultati nisu trenutni, nego nastaju kasnije, i neophodno je nekoliko tretmana da bi se postigao

  eljeni rezultat. Osobe svetlije puti koje izbegavaju sunce nakon tretmana, imaju bolje rezultate

  od osoba sa tamnijim tenom i osoba koje nastave sa prekomernim izlaganjem suncu. ak i u

  sluaju realnih oekivanja, rezultat je obino vidljiv nakon nekoliko sedmica ili meseci od pilinga.

  Glikolni hemijski piling, je tip povrno hemijskog pilinga i ima najmanji rizik oteenja koe. Vreme

  oporavka nakon pilinga je brzo pa se ova vrsta pilinga naziva lunchtime peel. Glikolna kiselina

  je alfahidroksilna kiselina (AHA) sa najmanjim