of 25 /25
HELSEUTFORDRINGER I STORDRIFT SAU GARDERMOEN 11.03.15 BERIT HANSEN, BØ I VESTERÅLEN Hvem er jeg? Bor i Bø i Vesterålen 25 års erfaring fra stordyrpraksis 4 års erfaring fra Mattilsynet 2 år på Bioforsk Nord Tjøtta Tilsluttet «Stordyrveterinærene i Vesterålen» Kontorfellesskap med Landbrukstjenesten Nært samarbeid med HT-sau

HELSEUTFORDRINGER I STORDRIFT SAU - … Medlem/medlem.gilde... · Pulpa nyre (Clostridium perfringens D)

Embed Size (px)

Text of HELSEUTFORDRINGER I STORDRIFT SAU - … Medlem/medlem.gilde... · Pulpa nyre (Clostridium...

 • HELSEUTFORDRINGERI STORDRIFT SAU

  GARDERMOEN 11.03.15BERIT HANSEN, B I VESTERLEN

  Hvem er jeg?

  Bor i B i Vesterlen 25 rs erfaring fra stordyrpraksis 4 rs erfaring fra Mattilsynet 2 r p Bioforsk Nord Tjtta Tilsluttet Stordyrveterinrene i Vesterlen Kontorfellesskap med Landbrukstjenesten Nrt samarbeid med HT-sau

 • Sauedrift i Vesterlen (2014)Omfatter kommunene Andy, B, Hadsel, Sortland og ksnes

  16 000 vinterfra sauer 143 sauebruk 25 bruk > 200 vfs Strste sauebruk: 414 vfs Profesjonelle bnder Mange nye, unge brukere Stor positivitet og godt fagmilj

 • Det eventyrlige VesterlslammetForml: Skape samhold, kt lnnsomhet og optimisme i sauenringen

  3-rig prosjekt finansiert av FM i Nordland,NFK, Vesterlen Utvikling og kommunene iVesterlen

  Prosjektleder: Glenn Peter Kndal

  Aktiviteter: Kursing, studieturer i inn og utland, merkevarebygging, gjeterhund, helseprosjekter m.v.

  LEDDSYKDOM OG SEPSIS HOS LAM -ERFARINGSPROSJEKT VREN 2010

 • Bakgrunn: Flere strre besetninger med felles

  sykdomsproblematikk Hye lammetap etter fdsel, opptil 20 % Leddbetennelse og perakutte ddsfall Dramatisk situasjon med tanke p dyrevelferd,

  arbeidsinnsats og konomi Samarbeid med HT-sau Forml for prosjektet: Kartlegging av fellestrekk,

  mulige rsakssammenhenger og forslag tilforebyggende tiltak

  Eksempel fra en besetning (2010)

  370 vfs, 669 fdte lam 10,3 % av totalt antall fdte lam dde (69 lam) 15 % av lammene fikk leddbetennelse (101 lam) Ddeligheten til syke lam var ca 68 % 56 lam ble behandlet, 46 % overlevde (26 lam) 12 % enklinger, 25 % tvillinger, 64 % trillinger Relativ lik fordeling i forhold til alder p mordyr (1-5 r) Stort tap p utmarksbeite, ca. 50 lam 14 kopplam dde

 • Symptomer

  Symptomer:

  Frisktfdte lam Dd uten forutgende symptomer

  (blodforgiftning) Nedsatt allmenntilstand med feber Stive bevegelser, halthet og ett eller flere

  hovne og mme ledd Navlebetennelse Byller ogs andre steder i kroppen (obduksjon) Nedsatt tilvekst og risiko for andre sjukdommer

 • Vanligste innfallsporter:

  Fra navlen og med blodet til andreorganer

  Via munnen -> tarmen -> viderespredning i kroppen

  Bakterier som rsak tilblodforgiftning og polyartritter

  Streptokokker (Streptococcus dysgalactiae)

  Stafylokokker (Staph. aureus)

  Arcanobacterium (A. pyogenes)

  Kolibakterier (E. coli)

  Alle disse er bakterier som finnes alle steder der det er dyr og mennesker = Miljbakterier

 • Balansegang

  Balansegang (HT-sau) Best mulig motstandsevne hos

  lammene R-R-R: Rmelk, raskt og rikelig T-T-T: Tett, trt og trekkfritt Unng stress (store

  forandringer)

  Redusere smittepress/smitterisiko Navledypping Desinfeksjon av sonder

  (og annet utstyr eks.smokker)

  Rengjring avlammingsbinger mellomsyer

  Nytt str / rent underlag Evt. desinf., hydratkalk

  el.l. Redusere dyretetthet

 • Streptococcus dysgalactiae

  Kjent som rsak tilbesetningsproblemer medpolyartritt

  Lam under 4 uker, vanligvis de2 frste leveukene

  Halthet, kan bli liggende , menofte ikke veldig fylte ledd/ litepuss

  Ser ofte ikke navlebetennelsesamtidig

  Ofte mange som blir sjuke (opptil50% er beskrevet)

  Assosiert med store flokker og hydyretetthet

  S. aureus og A. pyogenes

  S.aureus Finnes p dyra, p hud, sr og p slimhinner

  (i nesa, i skjeden). Ofte rsak tiljurbetennelse hos sau. NB: Spenesr!

  Archanobacterium pyogenes Finnes p dyra, i sr og byller, vanlig hos

  drvtyggere. Forrsaker ogsnavleinfeksjoner hos lam og jurbetennelsehos sau.

 • Kolibakterier Den vanligste bakterien som forrsaker blodforgiftning

  hos lam er E.coli Vanlig tarmbakterie Lammene infiseres fra miljet /underlag,

  skitne spener o.s.v. Gjennom navlen og/eller gjennom munnen

  Former for koli-infeksjoner p lam: Akutt dd (2-3 dager) Slevelam Diar (2-3 uker) I noen tilfeller leddbetennelser

  Behandling:

  Dyrking: Rent penicillin = MDW

  Antibiotikabehandling i.m. over flere dager

  Problem: Svrt arbeidskrevende og vanskelig fangeopp sjuke dyr i initialfasen.

  Logistikk: God kontroll, registrering og systematisering

  Dyreflyt?

 • Kan vi gjre noe??

  Ja!!!!

  Forslag til tiltak lammingssesong2011

  Opprettholde trt milj i lammingsbingene Hydratkalk som opptrkende og desinfiserende medium Halm som underlag i lammingsbingen, skiftes ut mellom

  hver lamming Vask av lammingsbingen nr smittepresset ker Isolere sjuke dyr Se p jur/spener og sr p syene, omndvendig behandle

  Gode rmjlksrutiner

 • tiltak 2011(forts.) Kontrollere navlene, innfre rutinemessig

  navledesinfeksjon p nyfdte lam God helsetilstand og riktig fring p syene.

  Gjennomfre ormebehandling dersom ndvendig. Redusere dyretettheten i fjset/etablere mer

  avlastningsplass I problembesetninger: Grundig vask og desinf. etter

  utslipp. Opptrking og brakklegging gjennomsommeren

  INNSENDING AV DDE LAM TIL OBDUKSJON

  Prosjekt Immunstatus hos lam2014

  ET SAMARBEID MELLOM STORDYRVETERINRENE I VESTERLEN OG LANDBRUKSTJENESTEN

  PROSJEKTET ER STTTET AV ANIMALIA OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE

 • Bakgrunn for prosjektet

  kende forekomst av leddbetennelse i flere besetninger, spesieltmed fler enn 100 vfs

  Tendensen er at leddbetennelser rammer de samme besetningene Mange forebyggende tiltak er gjennomfrt, men det skjer likevel

  store utbrudd av leddbetennelse Eks.besetning 2014: 25 % sykd.forekomst, 220 av 870 lam behandlet,

  s si alle friske etter gjennomgtt behandling Svrt tidkrevende for bonden. Utgjr en betydelig konomisk

  belastning i form av hye veterinrregninger, nedsatt tilvekst,kroniske skader og dd hos lammene.

  Veterinrene mener observere lavere forekomst avleddbetennelser i besetninger der tildeling av rmelk er nyekontrollert

  Forml med prosjektet

  Vurdere rmelkstildelingen ved mling av immunstatus hos lam Vurdere om det er sammenheng mellom lavt antistoffniv i lam og

  risiko for utvikling av leddbetennelse

 • Materiale og metode

  Blodprvetaking fra 1-3 dager gamle lam i 15 besetninger, tilsammen 678 blodprver

  Fra hver besetning minimum 20 blodprver fordelt p de firegruppene enkling, tvilling, trilling eller flere, kopplam.

  Bonden registrerer leddbetennelse/annen sykdom fram til beiteslipp,samt andre faktorer som pvirker rmelksopptaket.

  Sentrifugering av blodprvene og avlesing av totalprotein i serumvha refraktometer

  Bearbeidelse av resultater: Omregnet mengde totalprotein til immunglobuliner

  Registrert leddbetennelse samholdt med over/under kritisk verdi av immunstoffer

  Prosentandel over og under kritisk immunstatus

  36%64%

  Over anbefalt verdiUnder kritisk verdi

  N=432 N=246

 • Immunstatus hos lammene som fikkleddbetennelse

  46 %54 %

  Over anbefalt verdiN=16

  Under kritisk verdiN=19

  Immunstaus pr. besetning

  0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

  Under kritisk verdi70,0 80,0 90,0 100,0

  100,0

  90,0

  80,0

  70,0

  60,0

  50,0

  40,0

  30,0

  20,0

  10,0

  0,0

  Ove

  ranb

  efal

  tver

  di

 • Antall lam og immunstatus

  66% 68% 65%

  26%

  34% 32%35%

  74%

  Enkling Tvilling

  % over anbefalt verdi

  Trilling

  % under kritisk verdi

  Firling0,0

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

  100,0

  KOKSIDIOSE HOS LAM

  Encellet parasitt 10 x s mange egg som hos

  rundorm M ses I sammenheng med

  tilvekst og generellhelsetilstand hos dyret

  Diagnose stilles p grunnlagav symptomer og pvisningav oocyster i avfring

  Foto: B. Gjerde

 • Symptomer og forekomst

  Smitten utskilles i avfringen

  Oocyster (egg) overvintrer 1-2 rp beite

  I nedsmittet gress, jord, milj

  Sjukdom ca (2)-3 uker etter utslipp

  Akutt vandig diar, evt. blodig(svart)

  Uttrking

  Vekttap

  Dd (5%)

  Immunitet: rask og artsspesifikk - >ungdyrsjukdom

  Foto: Bjrn Gjerde

  Utskilling av oozyster og grad av diare

 • Generell forebygging

  God hygiene inne Unng andre sjukdommer Forebygge koksidiose inne

  Riktig fring av syene Nok rmelk Friske, robuste og mette lam

  Ikke vannings- og fringstrau pbakken Smitte fra avfring Inne og ute

  Foto: Mads Borgen

  Forebygging - beite

  Reine beiter - ikke det sammevrbeitet hvert r hvis mulig

  Unng smittepler Skyggefulle, fuktige, opptrkka omrder

  Styr forbi (lengre unna)

  Gjerde vekk

  Legge til rette for andre liggeomrder (veksle)

  Lav dyretetthet/ smittepress Aldersgruppering

 • Forebyggende behandling?

  Hvis behov (NB! AVFRINGSPRVER)

  7-(9) dager etter utslipp (Baycox ,Vecoxan )

  Ved utslipp (Dag 0) Baycox

  Dersom behandling: min. 3 uker gamle

  ENTEROTOXEMI/PULPA NYRE

  Akutt ddelig sjukdom somhovedsakelig rammer lam

  rsak: Toxin fra Clostridium perfringens Plutselig dd uten forutgende

  symptomer Gir skader p nyre, hjerte og hjerne Oppblomstring ved br frskifte og

  kraftig fr

  Risikogrupper: Kopplam som ikke har ftt

  tilstrekkelig immunitet via rmelk

  Hstlam som settes p kraftigsluttfring

 • Vaksinering

  1. vaksinasjon 2. vaksinasjon Fdsel

  I rmelkaI blodet

  Beskyttelse av nyfdte lam via rmelk Varer 12-16 uker for pulpanyre

  Varer 3-4 uker for pasteurella (om i det hele tatt)

  Egenbeskyttelse av sya, psettlam og avlsvrer

  Vaksinasjonsopplegg

  Optimalt1. Grunnvaksine: psettlam2. Oppfriskning av alle fr lamming

  Tid mellom 1. og 2: 6 uker-6 mneder Oppfriskning: 2-6 uker fr lamming

  Mange hensyn ta Strekk i lamminga Unng stress Kapasitetssprsml Behov for egenbeskyttelse av psettlam om

  hsten. Styr unna paringssesong

 • Hva vaksinerer vi mot?

  Pulpa nyre (Clostridium perfringens D) Brsott (Clostridium septicum) Malignt dem (Clostridium chauvoei) Stivkrampe (Clostridium tetani) Evt komb. med lungebetennelse/

  blodforgiftning (Pasteurellose) Evt flere sjukdommer forrsaket av klostridier

  Vinterlam og kopplam

  Vinterlam har ikke ftt rmelk fra sau somnylig er revaksinert og br vaksineres ved 2ukers alder, deretter ved 6 ukers alder

  Kopplam (og andre lam) som ikke har ftttilstrekkelig med rmelk br vaksineres ved2 ukers alder, deretter ved 6 ukers alder

 • SALMONELLAABORT

  Kasus fra B

  Vren 2004, 300 vfs Lammetap p 14 %v (86 lam) Symptomer: Diffus diare, tap i kroppshold, sporadiske aborter i

  starten, kende utover i lammingsperioden Avfringsprver: Sparsom mengde rundorm Kastefoster + ddfdt lam sendt VI Harstad. BU: S. diarizonae,

  serovar 61:k:1,5,(7) DD: Toxoplasmose

 • Smitte og risikofaktorer

  Forekomst fortrinnsvis i store besetninger (>90 vfs) Bakterien kan holde seg lenge i tarmen uten gi symptomer Ofte multifaktorielle rsaker til utbrudd Opptrer ved stor dyretetthet og hyt smittepress Lite smittsom p utmarksbeite Voksne dyr er brere Drlig og kortvarig immunitet

  Tiltak

  B-sjukdom: Plegg om midlertidig bndlegging av dyr (MT) Plegg om grundig vask og desinfeksjon av husdyrrom Dyrene kunne sendes p beite p isolerte utmarksomrder som

  grden disponerte Blodprver av syke syer for testing av toxoplasmose: Neg. Oppflging hst: Gode produksjonsresultater, lave tapstall p beite Oppflging vr 2005: Svaberprver av tonsiller dersom nye tilfeller Konsekvenser; Redusert avlsmessig framgang, konomisk tap

 • Diskusjon

  Medikamentell behandling av syke dyr Isolasjon av syke dyr Hygieniske tiltak fjset God fdselshygiene Lavere dyretetthet Svakere fring INNSENDING AV KASTEFOSTRE OG HINNER

  FJSGRUPPESAU

  UNIKT KONSEPT FOR ERFARINGSUTVEKSLING, DER BNDER RDGIR BNDER P LIKEVERDIG NIVGJR HVERANDRE GODE

 • FJSGRUPPEPROSJEKTET

  etter dansk modell ( Mette Vaarst) bnder mtes hjemme hos hverandre og er hverandres

  rdgivere en samlinger hos hver deltaker en time i fjset, 2 timer rundt bordet, ca ett mte i mnd bonden presenterer to problemomrder og ett

  suksessomrde (eller vice versa) gruppa styres av en koordinator som tar seg av det

  administrative, kaller inn, skriver referat og tiltaksliste, skaffer bakgrunnsstoff etc.

  KOLLEGABASERT KUNNSKAP GIRRESULTATER!

 • TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!