Click here to load reader

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ... Antallet af internationale adoptioner er siden faldet markant til lidt over 23.000 i 2011. Udviklingen i Danmark har fulgt den samme tendens, og der

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ... Antallet af internationale adoptioner er siden faldet markant til...

 • HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE

  ADOPTIONSSYSTEM

  - de strukturelle rammer og tilsynet

  Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

  Juni 2014

 • KOLOFON

  Af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

  Juni 2014

  ISBN: 978-87-7546-493-7

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

  Holmens Kanal 22

  1060 København K

  T: 33 92 93 00

 • HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM 3

  INDHOLD

  1. Indledning ................................................................................................................................ 7 1.1. Baggrunden for den iværksatte analyse ........................................ 7 1.2. Nærmere om udviklingen i den internationale

  adoptionsformidling ............................................................................... 8 1.3. Etableringen af det nuværende adoptionssystem i

  Danmark .............................................................................................. 10 1.4. Om rapporten – form og læsevejledning ........................................ 12

  2. Sammenfatning .............................................................................................................. 14 2.1. De mest centrale udfordringer ....................................................... 14 2.2. Den fremtidige organisering af adoptionsformidlingen .................. 15 2.3. Hvilke lande skal Danmark samarbejde med .................................. 19 2.4. Adoptionsformidling og børnehjælpsarbejde m.v. .......................... 21 2.5. Et skærpet tilsyn ............................................................................ 23

  3. De overordnede rammer for internationale adoptioner –

  regler og aktører ..................................................................................................................... 26 3.1. Haagerkonventionen som overordnet ramme ................................. 26

  3.1.1. Baggrund ............................................................................ 26 3.1.2. Haagerkonventionens opgavefordeling mellem

  modtagerlande og afgiverlande ..................................................... 29 3.1.3. Centralmyndigheden og adoptionsformidlende

  organisationer ............................................................................... 29 3.2. Udmøntning af reglerne i Danmark ................................................ 31 3.3. Aktørerne på området .................................................................... 32

  3.3.1. Ankestyrelsens Familieretsafdeling ...................................... 32 3.3.2. De adoptionsformidlende organisationer ............................. 33 3.3.3. Statsforvaltningen og adoptionssamrådene .......................... 36 3.3.4. Adoptionsnævnet ................................................................ 36 3.3.5. International Social Service .................................................. 38 3.3.6 Det Permanente Bureau ........................................................ 38 3.3.7. UNICEF ................................................................................ 39

  3.4. Adoptionsforløbet i skemaform ..................................................... 40 4. Den danske adoptionsformidling og dens udfordringer .............................. 41

  4.1. Samarbejdet med udlandet – baggrund, regler og

  praksis ................................................................................................. 41 4.1.1. Et samarbejde kræver tilladelse .......................................... 41 4.1.2 Betingelser for en tilladelse til at samarbejde ........................ 42 4.1.3. Tilladelsens varighed ........................................................... 44 4.1.4. Oplysning af sagen .............................................................. 45 4.1.5 Udfordringer ........................................................................ 46

  4.2. Donationer og hjælpearbejde – baggrund, regler og

  praksis ................................................................................................. 46 4.2.1. Baggrund og begreber ......................................................... 46 4.2.2. Den danske regulering ........................................................ 48 4.2.3. Udfordringer ....................................................................... 50

  4.3. Opgaver og ansvar i forbindelse med formidlingen af

  en adoption – baggrund, regler og praksis ............................................ 50 4.3.1. Overordnet om opgaver forbundet med

  adoptionsformidling ...................................................................... 50

 • Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold 4

  4.3.2 De formidlende organisationers opgaver og

  ansvar ........................................................................................... 51 4.3.3 Myndighedernes opgaver og ansvar ...................................... 53 4.3.4. Særligt om de formidlende organisationers

  kompetence til at godkende matchningsforslag ............................. 53 4.3.5. Udfordringer ....................................................................... 54

  4.4. Tilsynet med organisationernes adoptionsformidling –

  baggrund, regler og praksis .................................................................. 55 4.4.1. Aktører, hensyn og viden ..................................................... 55 4.4.2. Særligt om tilsynet med formidlingsarbejdet ........................ 58 4.4.3. Særligt om det økonomiske tilsyn ........................................ 60 4.4.4. Udfordringer ....................................................................... 61

  5. Den fremtidige organisering af adoptionsformidlingen ............................... 63 5.1. Udfordringerne .............................................................................. 63 5.2. Konventionen som rettesnor for ændringer .................................... 63 5.3. Andre lande ................................................................................... 65

  5.3.1. Organiseringen af adoptionsformidlingen i

  Norge og Sverige ........................................................................... 65 5.3.2. Organiseringen af adoptionsformidlingen i

  Holland ......................................................................................... 66 5.3.3. Organiseringen af adoptionsformidlingen i

  Australien ...................................................................................... 67 5.4. Bidrag fra ISS/IRC .......................................................................... 68 5.5. Dialogmødet med de danske interessenter på

  adoptionsområdet ................................................................................ 70 5.6. Ændringer af det eksisterende system ........................................... 71

  5.6.1. Overordnet om den fremtidige organisering af

  adoptionsformidlingen .................................................................. 71 5.6.2. Den private model – en høj grad af delegation

  af opgaverne (model 1) .................................................................. 73 5.6.3. En samarbejdsmodel – begrænset delegation af

  opgaverne (model 2) ...................................................................... 77 5.6.4. En statslig model – ingen delegation af

  opgaverne (model 3) ...................................................................... 80 5.6.5. Særligt om den økonomiske udfordring der er

  forbundet med adoptionsformidling .............................................. 84 5.6.6. Opsummerende om ovenstående overvejelser ..................... 85

  6. Hvilke lande skal Danmark samarbejde med ...................................................... 88 6.1. Udfordringerne .............................................................................. 88 6.2. Konventionen som rettesnor for ændringer .................................... 88 6.3. Andre lande ................................................................................... 89 6.4. Bidrag fra ISS/IRC .......................................................................... 90 6.5. Dialogmødet med danske interessenter på

  adoptionsområdet ................................................................................ 91 6.6. Ændringer af det eksisterende system ........................................... 93

  6.6.1. Begrænsning af samarbejde og styrkelse af

  samme .......................................................................................... 93 6.6.2. Kvalificering af valget af samarbejdslande og –

  parter ............................................................................................ 95 6.6.3. Opsummerende om ovenstående overvejelser ..................... 97

  Kapitel 7. Adoptionsformidling og børnehjælpsarbejde m.v. .......................... 99 7.1. Udfordringerne .............................................................................. 99 7.2. Konventionen som rettesnor for ændringer .................................. 100 7.3. Andre lande ................................................................................. 103

 • HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM 5

  7.4. Bidrag fra ISS/IRC .....................................................

Search related