H»‡ th»‘ng th´ng tin trong doanh nghi»‡p

 • View
  62

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Nhóm BkIT Cn2.2. Created by TunTun. 1. 2. 3. Mục lục. Hệ thống thông tin doanh nghiệp. Sẽ giúp các bạn về cơ bản thế nào la HTTT trong doanh nghiệp. Hệ thống thông tin liên lạc trong BkIT. - PowerPoint PPT Presentation

Text of H»‡ th»‘ng th´ng tin trong doanh nghi»‡p

 • H thng thng tin trong doanh nghipNhm BkIT Cn2.2Createdby TunTun

 • H thng thng tin doanh nghipH thng thng tin lin lc trong BkITC s h tng ca HTTT trong BkITS tng quan v chi tit mi lin h thng tin trong tng b phn ca BkITS gip cc bn v c bn th no la HTTT trong doanh nghipH thng mng - lin ktCng c qun l thng tinBin php v chnh sch bo mt thng tin

 • H thng thng tin doanh nghipH thng thng tin doanh nghip l h thng cung cp thng tin cho cng tc qun l ca t chc. N bao gm con ngi, thit b v quy trnh thu thp, phn tch, nh gi v phn phi nhng thng tin cn thit, kp thi, chnh xc cho nhng ngi son tho cc quyt nh trong t chc. Thng tinL s liu v d kin th sau khi c x l. Cc hot ng x l d liu th bao gm: phn loi, phn tch, so snh v tng hp thnh thng tin c gi tr i vi tt c cc cp ca t chc

 • Phng nhn sMarketingGim c b phnH thng thng tin lin lc trong BkITTng gim c

  MarketingTc nghip sn xutTi chnh k tonTng quann vn vn vn vn vn vn vn vS dng hnh thc thng tin lin lc t trn xung-i t ngi cp cao hn xung ngi cp thp hn. ng thi cng to lin kt chp ch gia nhng b phn nh c tnh lin h vi nhau

 • Tc nghip sn xutTi chnh k tonNgun cung cp, o to nhn lcPhng nhn sLin kt thng tin vi phng tc nghip sn xut tm nhng iu kin, yu t, k nng, trnh m cng vic i hi tuyn dng v o to nhn lc cho ng cng vic.Lin kt vi cc ngun cung cp v o to nhn lc a ra nhng yu cu i vi ngi lao ng, xy dng v o to theo nhng tiu chun cn thit cho cng vicPhn tch tin lng-lp cc bo co lng ri chuyn n phng Ti chnh k ton x l

  Bo coGim c b phnTng hp, sp xp v phn loi cc thng tin thnh nhng bo co theo mt s mu c nh trc ri chuyn n gim c b phn a ra nhng quyt nh v phng n ti u.

 • MarketingPhng tc nghip sn xutThng tin xu hng th trngKnh t hngTi chnh-k tonKnh thng tin qung coKnh phn phi sn phmThm d v tip cn xu hng th trng lp bo co v cc sn phm chin lc trong thi gian ti.Bo co thng tin cho phng tc nghip sn xut v nhng sn phm mi cng nh cc phn hi ca khch hng v sn phm ang c mt trn th trng nhm sa i theo ng hng ca th trngLin kt vi cc knh truyn thng-a ra cc thng tin v sn phm ca mnh qung b sn phma nhng s liu v sn phm ca mnh qua cc knh phn phi nhm a chng vo th trngX l thng tin v s liu m khch hng yu cu v sn phm ca h phng tc nghip sn xutLit k bo co ti chnh ca cc d n, phn phi sn phm cng nh chi ph qung co sn phm v chuyn chng n phng ti chnh-k ton

 • Mc tiu ca HT sn xutTm kim nhn cng ph hp cho cng vicHoch nh nhu nguyn liu, nhn cng, v cc yu t sn xutSn xut sn phm v cc dch vKim tra cht lng ca sn phm v dch v u raKim tra, theo di chi ph cc ngun lc cn thitMc ch ca HT sn xutTr gip qu trnh qun l hng ha d trKim tra cht lng yu t u ra-u vo ca qu trnh sn xutHoch nh-theo di nng lc sn xutThit k sn phmPhn chia ngun lcTm kim cng ngh trong sn xut

 • Chu trnh tiu thChu trnh cung cp

  Chu trnh sn xut

  Chu trnh ti chnh

  Cc giao dchChu trnh bo co ti chnhBo co ti chnhChc nngKim sot v phn tch iu kin ti chnh doanh nghipQun tr cc h thng k ton, chun b cc bn k v bo co ti chnhQun tr qu trnh lp ngn sch, d ton vnTnh v chi tr tin lng, qun l qu lng, thu hng ha v cc loi thu khcnh gi cc khon u t mi, nh gi kh nng huy ng vn ca nH tr kim ton, nhm bo m tnh chnh xc ca thng tin ti chnh v bo v c vn u t

 • Cng ty chng ti thc hin m hnh tng i o theo gii php Voice IP doanh nghip ca FPT cung cpHosted PBXl dch v in thoi tng i o cho php doanh nghip thit lp h thng tng i ni b m khng phi u t h thng tng i, khng mt nhn s qun l, bo tr, d dng m rng,V d : oKhch hng l Doanh nghip ch c mt tr s (khng c chi nhnh) v khng trang b tng i ring oKt ni Internet thng qua cp quang FTTH ca FPT v s dng dch v Hosted PBX ca FPT iVoice oS dng IP Phone hoc Analog Phone gi. Khi : H thng cc my nhnh c th gi in thoi ni b cho nhau m qua mt tng i o. Doanh nghip khng phi tn chi ph u t h thng tng i PBX nh bnh thng

 • M hnh Xy dng v cu hnh ISA Server 2006 - Kim sot cc giao dch thc hin gia mng ni b v Internet - Ngn chn cc tn cng, thm nhp tri php t Internet Gii php thch hp cho cc nhu cu trn l s dng cc Firewall ca Microsoft :Internet Security and Acceleration 2006 (ISA-2K6)

 • Chng ti s dng phn mm InfoTrack l gii php phn mm do Cng ty Infosoft pht trinDynamic Workflows (Thit k qui trnh ng) Vi cng c Workflow Designer, chng ti c th t thit k mi hoc cp nht sa i cc qui trnh nghip v ca mnh m khng cn phi c s h tr lp trnh li t Infosoft. Dynamic Applications (Thit k ng dng linh hot)Vi cng c Application designer, chng ti c th t thit k mi hoc cp nht thay i cc ng dng nghip v ca mnh m khng cn phi c s h tr lp trnh li t Infosoft i vi cc nghip v n gin. InfoTrack vi kin trc m, cho php lp trnh tch hp thm cc ng dng nghip v c phc tp cao m khng lm nh hng hoc gin on cc ng dng trin khai v ang vn hnh trn h thng

 • Process Monitoring (H tr gim st qu trnh) InfoTrack h tr lu li tt c s kin tc ng vo tin trnh x l cng vic. Do vy, ngi qun l c th thc hin vic gim st, theo di cc tin trnh x l cng vic kp thi v c h thng. T c th nh gi hiu sut x l cng vic, cng nh c th truy cu trch nhim n tng c nhn khi cn thit.Web-based Application (ng dng Web)InfoTrack l mt ng dng web, sn sng cho vic trin khai s dng trn phm vi rng ln thng qua mi trng mng Intranet hoc Internet. Vic trin khai, qun tr cng nh thc hin cng vic bo tr phn mm c thc hin n gin. Cc my trm ca ngi s dng khng cn phi ci t ng dng m ch cn c mt trnh duyt web l v hon ton tng thch vi cc trnh duyt thng dng nh: Internet Explore, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

 • Bo mt thng tin chnh l chuyn sng cn ca mi doanh nghipBo mt thng tin l duy tr tnh bo mt, tnh trn vn v tnh sn sng ca thng tin. Bo mt ngha l m bo thng tin ch c tip cn bi nhng ngi c cp quyn tng ng. Tnh trn vn l bo v s chnh xc, hon chnh ca thng tin v thng tin ch c thay i bi nhng ngi c cp quyn. Tnh sn sng ca thng tin l nhng ngi c quyn s dng c th truy xut thng tin khi h cn Cng ty chng ti thc hin vic bo mt theo 4 bc c bn nh sau1 Yu cu nhn vin k tha thun khng tit l. 2 Thc hin cc bc bo v thng tin cng ty trong phm vi ni b. 3 Thc hin phng vn i vi nhn vin trc khi thi vic. 4Theo di nhn vin c v cng ty mi ca nhn vin . Ngoi ra, chng ti thc hin theo mt s gii php bo mt thng tin ca Microsoft cho h thng mng ca mnh l Microsoft Internet Security and Acceleration Sever (ISA Server)

 • Nhm BkIT Cn2.2Createdby TunTun