of 135 /135
PM 2 : SPM (Tin SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI Tindakan : Ketua Pa SASARAN MATAPELAJARAN MENGIKUT PANITIA MATA PELAJARAN TINGKATAN 5 KIMIA TAHUN 2 BIL TINGKATAN PEPERIKSAAN BIL TH A+ A A- B+ B C+ C D E G LULUS MURID BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % 1 5 ST 1 TOV 38 0 0 1 2.6316 3 7.8947 3 7.8947 1 2.6316 1 2.6316 6 15.789 2 5.2632 5 13.158 16 42.105 22 57.8947 Pep PRA 38 0 3 7.8947 2 5.2632 5 13.158 5 13.158 3 7.8947 5 13.158 4 10.526 5 13.158 1 2.6316 5 13.158 33 86.8421 OTI 1 38 0 0 3 7.8947 4 10.526 0 1 2.6316 6 15.789 3 7.8947 4 10.526 3 7.8947 13 34.211 24 63.1579 PEP 1/2 34 0 2 5.8824 3 8.8235 2 5.8824 3 8.8235 3 8.8235 2 5.8824 8 23.529 3 8.8235 5 14.706 4 11.765 31 91.1765 OTI 2 38 0 0 3 7.8947 4 10.526 1 2.6316 6 15.789 3 7.8947 4 10.526 3 7.8947 5 13.158 8 21.053 29 76.3158 PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETR 38 0 3 7.8947 4 10.526 1 2.6316 6 15.789 5 13.158 4 10.526 1 2.6316 6 15.789 8 21.053 0 38 100 SPM '11 2 5 ST 2 TOV 36 0 0 0 1 2.7778 1 2.7778 2 5.5556 0 5 13.889 3 8.3333 8 22.222 16 44.444 20 55.5556 Pep PRA 36 0 1 2.7778 3 8.3333 6 16.667 4 11.111 1 2.7778 7 19.444 3 8.3333 1 2.7778 7 19.444 3 8.3333 33 91.6667 OTI 1 36 0 0 0 2 5.5556 1 2.7778 1 2.7778 3 8.3333 8 22.222 5 13.889 2 5.5556 14 38.889 22 61.1111 PEP 1/2 36 0 0 2 5.5556 4 11.111 2 5.5556 2 5.5556 4 11.111 8 22.222 4 11.111 3 8.3333 7 19.444 29 80.5556 OTI 2 36 0 0 1 2.7778 2 5.5556 1 2.7778 2 5.5556 10 27.778 4 11.111 2 5.5556 0 14 38.889 22 61.1111 PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETR 36 0 1 2.7778 2 5.5556 1 2.7778 2 5.5556 14 38.889 1 2.7778 1 2.7778 0 14 38.889 0 36 100 SPM '11 3 5 STT TOV 26 0 0 0 0 0 1 3.8462 1 3.8462 3 11.538 0 7 26.923 14 53.846 12 46.1538 Pep PRA 26 0 0 2 7.6923 4 15.385 1 3.8462 1 3.8462 2 7.6923 1 3.8462 2 7.6923 5 19.231 8 30.769 18 69.2308 OTI 1 26 0 0 0 0 1 3.8462 2 7.6923 2 7.6923 1 3.8462 6 23.077 2 7.6923 12 46.154 14 53.8462 PEP 1/2 26 0 0 0 1 3.8462 0 1 3.8462 1 3.8462 3 11.538 3 11.538 5 19.231 12 46.154 14 53.8462 OTI 2 26 0 0 0 2 7.6923 3 11.538 0 4 15.385 4 15.385 2 7.6923 5 19.231 6 23.077 20 76.9231 PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETR 26 0 0 1 3.8462 4 15.385 0 7 26.923 1 3.8462 2 7.6923 5 19.231 6 23.077 0 26 100 SPM '11 4 5 AKAUN TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPM '11 5 5 ICT TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPM '11 6 TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 PERD 1

HC SPM 2012 Chemistry

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HC SPM 2012 Chemistry

PM 2 : SPM (Tingkatan 5)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI Tindakan : Ketua Panitia

SASARAN MATAPELAJARAN MENGIKUT PANITIA MATA PELAJARAN

TINGKATAN 5 KIMIA TAHUN 2012

BILTINGKATAN

PEPERIKSAANBIL TH A+ A A- B+ B C+ C D E G LULUS GRED

MURID BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % PURATA

1 5 ST 1

TOV 38 0 0 1 2.63158 3 7.89474 3 7.89474 1 2.63158 1 2.63158 6 15.7895 2 5.26316 5 13.1579 16 42.1053 22 57.89474 6.82Pep PRA 38 0 3 7.89474 2 5.26316 5 13.1579 5 13.1579 3 7.89474 5 13.1579 4 10.5263 5 13.1579 1 2.63158 5 13.1579 33 86.84211 4.63OTI 1 38 0 0 3 7.89474 4 10.5263 0 1 2.63158 6 15.7895 3 7.89474 4 10.5263 3 7.89474 13 34.2105 24 63.15789 6.11PEP 1/2 34 0 2 5.88235 3 8.82353 2 5.88235 3 8.82353 3 8.82353 2 5.88235 8 23.5294 3 8.82353 5 14.7059 4 11.7647 31 91.17647 5.38OTI 2 38 0 0 3 7.89474 4 10.5263 1 2.63158 6 15.7895 3 7.89474 4 10.5263 3 7.89474 5 13.1579 8 21.0526 29 76.31579 5.53PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 38 0 3 7.89474 4 10.5263 1 2.63158 6 15.7895 5 13.1579 4 10.5263 1 2.63158 6 15.7895 8 21.0526 0 38 100 4.63SPM '11

2 5 ST 2

TOV 36 0 0 0 1 2.77778 1 2.77778 2 5.55556 0 5 13.8889 3 8.33333 8 22.2222 16 44.4444 20 55.55556 7.56Pep PRA 36 0 1 2.77778 3 8.33333 6 16.6667 4 11.1111 1 2.77778 7 19.4444 3 8.33333 1 2.77778 7 19.4444 3 8.33333 33 91.66667 4.83OTI 1 36 0 0 0 2 5.55556 1 2.77778 1 2.77778 3 8.33333 8 22.2222 5 13.8889 2 5.55556 14 38.8889 22 61.11111 6.97PEP 1/2 36 0 0 2 5.55556 4 11.1111 2 5.55556 2 5.55556 4 11.1111 8 22.2222 4 11.1111 3 8.33333 7 19.4444 29 80.55556 5.75OTI 2 36 0 0 1 2.77778 2 5.55556 1 2.77778 2 5.55556 10 27.7778 4 11.1111 2 5.55556 0 14 38.8889 22 61.11111 6.39PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 36 0 1 2.77778 2 5.55556 1 2.77778 2 5.55556 14 38.8889 1 2.77778 1 2.77778 0 14 38.8889 0 36 100 5.25SPM '11

3 5 STT

TOV 26 0 0 0 0 0 1 3.84615 1 3.84615 3 11.5385 0 7 26.9231 14 53.8462 12 46.15385 8.04Pep PRA 26 0 0 2 7.69231 4 15.3846 1 3.84615 1 3.84615 2 7.69231 1 3.84615 2 7.69231 5 19.2308 8 30.7692 18 69.23077 6.12OTI 1 26 0 0 0 0 1 3.84615 2 7.69231 2 7.69231 1 3.84615 6 23.0769 2 7.69231 12 46.1538 14 53.84615 7.42PEP 1/2 26 0 0 0 1 3.84615 0 1 3.84615 1 3.84615 3 11.5385 3 11.5385 5 19.2308 12 46.1538 14 53.84615 7.62OTI 2 26 0 0 0 2 7.69231 3 11.5385 0 4 15.3846 4 15.3846 2 7.69231 5 19.2308 6 23.0769 20 76.92308 6.35PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 26 0 0 1 3.84615 4 15.3846 0 7 26.9231 1 3.84615 2 7.69231 5 19.2308 6 23.0769 0 26 100 5.27SPM '11

4 5 AKAUN

TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SPM '11

5 5 ICT

TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SPM '11

6

TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 PERD 1

Page 2: HC SPM 2012 Chemistry

6

SPM '11

6

TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SPM '11

7 5 GEO 1

TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SPM '11

8 5 GEO 2

TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SPM '11

9 5 KSI 1

TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SPM '11

10 5 KSI 2

TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pep PRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ETR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SPM '11

RUMUSAN

TOV 100 0 0 1 1.0 4 4.0 4 4.0 4 4.0 2 2.0 14 14.0 5 5.0 20 20.0 46 46.0 54 54.0 7.40Pep PRA 100 0 4 4.0 7 7.0 15 15.0 10 10.0 5 5.0 14 14.0 8 8.0 8 8.0 13 13.0 16 16.0 84 84.0 5.09OTI 1 100 0 0 3 3.0 6 6.0 2 2.0 4 4.0 11 11.0 12 12.0 15 15.0 7 7.0 39 39.0 60 60.0 6.76PEP 1/2 96 0 2 2.1 5 5.2 7 7.3 5 5.2 6 6.3 7 7.3 19 19.8 10 10.4 13 13.5 23 24.0 74 77.1 6.13OTI 2 100 0 0 4 4.0 8 8.0 5 5.0 8 8.0 17 17.0 12 12.0 7 7.0 10 10.0 28 28.0 71 71.0 6.05PRA AKHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!PEP PERCUBAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!ETR 100 0 4 4.0 7 7.0 6 6.0 8 8.0 26 26.0 6 6.0 4 4.0 11 11.0 28 28.0 0 100 100.0 5.02SPM '11 #DIV/0!

Pep Pra = Peperiksaan Pra Pertengahan Tahun

5 PERD 1

5 PERD 2

Page 3: HC SPM 2012 Chemistry

Pep ½ = Peperiksaan Pertengahan TahunPep Prc = Peperiksaan PercubaanSPM '11 = Sijil Pelajaran Malaysia

MURID MENDAPAT SEMUA A DAN LULUS SEMUA MATA PELAJARAN

HC BIL MURIDBIL DAPAT SEMUA 'A'

% DAPAT SEMUA 'A'9A 8A 7A JUM

TOV 100 0 2 1 3 3.00Pep pra 100 0 0.00

OTI1 100 0 0 0 0 0.00Pep ½ 96 0 0 0 0 0.00OTI2 100 0 0 0 0 0.00

Pep Prc 0 0 0 0 0 #DIV/0!ETR 0 0 0 0 0 #DIV/0!

SPM '11 100 0 0 0 0 0.00

HC BIL MURID BIL LULUS DALAM SEMUA MP % LULUSTOV 100 0.00

Pep pra 100 0.00OTI1 100 0.00

Pep ½ 96 0.00OTI2 100 0.00

Pep Prc 0 #DIV/0!ETR 0 #DIV/0!

SPM '11 100 0.00

HC BIL MURID BIL GAGAL DALAM SEMUA MP % LULUSTOV 100 0.00

Pep pra 100 0.00OTI1 100 0.00

Pep ½ 96 0.00OTI2 100 0.00

Pep Prc 0 #DIV/0!ETR 0 #DIV/0!

SPM '11 100 0.00

MURID MENDAPAT SEMUA A DALAM SEMUA MATA PELAJARAN

MURID LULUS DALAM SEMUA MATA PELAJARAN

MURID GAGAL DALAM SEMUA MATA PELAJARAN

Page 4: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 1 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Ketua Panitia Mata Pelajaran

TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA TAHUN(Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata pelajaran) Tahun : 2012

Mata Pelajaran : KIMIA Tingkatan : 5

BIL

TAHUN BIL TH A+ A A- B+ B C+ C D E G LULUS GRED

MURID BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % PURATA

a SPM Terbaik 2009 360 15 14 4.06 32 9.28 45 13.04 58 16.81 57 16.52 29 8.41 20 5.80 50 14.49 23 6.67 17 4.93 328 95.07 4.28

b TOV 2010 100 0 0 1 1.00 4 4.00 4 4.00 4 4.00 2 2.00 14 14.00 5 5.00 20 20.00 46 46.00 54 54.00 7.40

c PRA PTG TAHUN 2012 100 0 4 4.00 7 7.00 15 15.00 10 10.00 5 5.00 14 14.00 8 8.00 8 8.00 13 13.00 16 16.00 84 84.00 5.09

d OTI 1 2012 100 0 0 3 3.00 6 6.00 2 2.00 4 4.00 11 11.00 12 12.00 15 15.00 7 7.00 39 39.00 60 60.00 6.76

e PERTENGAHAN TAHUN 2012 96 0 2 2.08 5 5.21 7 7.29 5 5.21 6 6.25 7 7.29 19 19.79 10 10.42 13 13.54 23 23.96 74 77.08 6.13

f OTI 2 2012 100 0 0 4 4.00 8 8.00 5 5.00 8 8.00 17 17.00 12 12.00 7 7.00 10 10.00 28 28.00 71 71.00 6.05

g PRA AKHIR TAHUN 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

h PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

i SASARAN [ETR] 2012 100 0 4 4.00 7 7.00 6 6.00 8 8.00 26 26.00 6 6.00 4 4.00 11 11.00 28 28.00 0 100 100.00 5.02

j PBEZAAN

UJIAN / PEPERIKSAAN

A1
Taipkan nama sekolah.
V4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
Page 5: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 2 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Ketua Panitia Mata Pelajaran

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid) Tahun : 2012

Mata Pelajaran : KIMIANama Guru : ingkatan : 5

Bil. Nama TKNTOV SPM 11

M G M M G G1 AMIROL NAJMEE B. ABDULLAH 5 ST 1 37 G 18 55 C+ 0

2 ANCHALEE TAN RATTANANI KOM 5 ST 1 17 G 23 40 E 0

3 CHAN BOON HONG 5 ST 1 54 C 11 65 B+ 0

4 CHEONG SIEW YING 5 ST 1 47 D 13 60 B 0

5 CHIEW EE VON 5 ST 1 54 C 11 65 B+ 0

6 CHIN ZIY YING 5 ST 1 54 C 11 65 B+ 0

7 DEEPAVARMI A/P NAGALINGGAM 5 ST 1 85 A 5 90 A+ 0

8 DHARISHINNI DEVI A/P KUMAR 5 ST 1 71 A- 9 80 A 0

9 FARAH AINA BT. ANAS 5 ST 1 28 G 12 40 E 0

10 FARAH AMALINA BT ADANAN 5 ST 1 34 G 21 55 C+ 0

11 FELIX FENELON FRANCIS 5 ST 1 62 B 8 70 A- 0

12 IKMAL NAZARIN BIN AZIZAN 5 ST 1 40 E 15 55 C+ 0

13 KHAIRUNETA BT MOHD AFENDY 5 ST 1 16 G 24 40 E 0

14 KHOO CHOO KIAN 5 ST 1 44 E 16 60 B 0

15 LAU WEI YAN 5 ST 1 46 D 14 60 B 0

16 MOHAMAD ROSHIDI BIN ROSLI 5 ST 1 65 B+ 15 80 A 0

17 MOHD KAUTSAR BIN HARUN 5 ST 1 36 G 9 45 D 0

18 MUHAMMAD ADIB BIN ISMAIL 5 ST 1 28 G 12 40 E 0

19 NAVIN A/L RAVI 5 ST 1 77 A- 13 90 A+ 0

20 NOR HAZWANI BT HALIM 5 ST 1 35 G 10 45 D 0

21 NOR SYAFIQAH BT. SOBRI 5 ST 1 35 G 10 45 D 0

22 NORHAFIZAH BT. HAMIZAN 5 ST 1 5 G 35 40 E 0

23 NUR AMALINA BT. SHARIF ISMAIL 5 ST 1 24 G 16 40 E 0

24 NURFATHIRAH BT. AZIS 5 ST 1 51 C 9 60 B 0

25 NURLIYANA AQILAH BT. ASRI 5 ST 1 42 E 8 50 C 0

26 NURUL ERNIDA BT. IDRIS 5 ST 1 56 C+ 9 65 B+ 0

27 ONG MING SIEW 5 ST 1 54 C 11 65 B+ 0

28 OOI SEAN LI 5 ST 1 53 C 12 65 B+ 0

29 OOI XIN RAN 5 ST 1 77 A- 13 90 A+ 0

30 PURUSOTHAMAN A/L PARTIBAN 5 ST 1 67 B+ 13 80 A 0

31 RABIATUL ADAWIYAH BT MURAD 5 ST 1 40 E 15 55 C+ 0

32 ROSMAWATI BT. ABDUL RAZAK 5 ST 1 32 G 13 45 D 0

33 SHARUNYA A/P RAJA 5 ST 1 19 G 21 40 E 0

34 SURYA ADITYA BIN IWAYAN SUWARTO 5 ST 1 15 G 25 40 E 0

35 SYAFIRA BT. ROSHIDI 5 ST 1 30 G 15 45 D 0

36 TAN CHIA YI 5 ST 1 42 E 18 60 B 0

37 VETRIVELA A/L RAMANATHAN 5 ST 1 66 B+ 14 80 A 0

38 YASMIN BT JOHAN 5 ST 1 36 G 9 45 D 0

39 0 5 ST 1 0 0 0 0

40 0 5 ST 1 0 0 0 0

41 AINA NABILA BT. MOHD. RADZI 5 ST 2 40 E 20 60 B 0

42 BEH SHI CHEE 5 ST 2 40 E 20 60 B 0

43 CECILIA JOSEPH 5 ST 2 54 C 10 64 B 0

44 CHANG LI 5 ST 2 46 D 20 66 B+ 0

45 FATIMA ANNA FENELON BT. ADAM 5 ST 2 28 G 12 40 E 0

46 GOH YONG MU 5 ST 2 41 E 20 61 B 0

NILAITAMBAH

ETR / Sasaran SPM

A1
Taipkan nama sekolah.
H4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
H7
Taipkan nama kelas masing-masing.
B17
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B18
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B29
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B30
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B31
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B50
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B51
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B52
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B53
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B54
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B55
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
Page 6: HC SPM 2012 Chemistry

47 HAMIDAH BT. ISMAIL 5 ST 2 33 G 7 40 E 0

48 INTAN NABINA BT AZMI 5 ST 2 34 G 6 40 E 0

49 KHOR JIAN WEI 5 ST 2 36 G 20 56 C+ 0

50 LAO CHIEW HONG 5 ST 2 47 D 13 60 B 0

51 LEE CHUN YEE 5 ST 2 52 C 10 62 B 0

52 LEE JING YI 5 ST 2 60 B 10 70 A- 0

53 LIM CHEA HOOI 5 ST 2 73 A- 17 90 A+ 0

54 LIM JIEH ROU 5 ST 2 32 G 8 40 E 0

55 MARIA CARLA A/P RATNASINGAM 5 ST 2 51 C 10 61 B 0

56 MOHAMAD IQBAL BIN MOHAMMAD 5 ST 2 23 G 17 40 E 0

57 MOHD. AMIN B. ABDULLAH 5 ST 2 34 G 20 54 C 0

58 MUHAMMAD AZWIZAL B. AZLAN 5 ST 2 19 G 21 40 E 0

59 MUHAMMAD IQMAL AFIQ B. ZAIHARI 5 ST 2 27 G 13 40 E 0

60 MUHAMMAD IZHAR BIN ABDUL RANI 5 ST 2 43 E 20 63 B 0

61 NORMAS AIZIL HANAFI BIN AIZAZ 5 ST 2 20 G 20 40 E 0

62 NUR ATIKAH BT. ISMAIL 5 ST 2 35 G 5 40 E 0

63 NUR DIAN SEHA BT. DAHALAN 5 ST 2 54 C 10 64 B 0

64 NUR SYAZWANI BTE. MD. YAZID 5 ST 2 32 G 8 40 E 0

65 NURHAFISZA BT. ISMAIL 5 ST 2 32 G 8 40 E 0

66 NURUL FATIN SYAZANI BT. AZIZAN 5 ST 2 33 G 7 40 E 0

67 ONG WEI CHIEH 5 ST 2 51 C 10 61 B 0

68 PARVINA A/P GUNASEGARAN 5 ST 2 22 G 18 40 E 0

69 RIFQI B. ROSHDI 5 ST 2 23 G 17 40 E 0

70 ROMATHY A/P SARAVANAN 5 ST 2 65 B+ 15 80 A 0

71 SALWA BT. HARON 5 ST 2 44 E 20 64 B 0

72 SITI AMIRAH BT SAIDIN 5 ST 2 46 D 20 66 B+ 0

73 SITI AWATIF BT. FADZIL 5 ST 2 44 E 20 64 B 0

74 TAN HOOI YING 5 ST 2 44 E 20 64 B 0

75 WAN NURUL FITRIAH BT. WAN LADIN 5 ST 2 40 E 20 60 B 0

76 YEOH SHIN TYAN 5 ST 2 62 B 18 80 A 0

77 0 5 ST 2 0 0 0 0

78 0 5 ST 2 0 0 0 0

79 0 5 ST 2 0 0 0 0

80 0 5 ST 2 0 0 0 0

81 CHAI BEE YEE 5 STT 61 B 20 81 A 0

82 FITRI AFIQ B. ZAINON 5 STT 42 E 20 62 B 0

83 HOO SHIAN DEE 5 STT 43 E 20 63 B 0

84 LEE ZHI HONG 5 STT 53 C 20 73 A- 0

85 LIM HEE LEONG 5 STT 58 C+ 20 78 A- 0

86 MOHAMAD ASHRAFF B. AHMAD SABRI 5 STT 23 G 20 43 E 0

87 MOHD ARIF BIN ISKANDAR 5 STT 40 E 20 60 B 0

88 MOHD SAFWAN BIN RAMLI 5 STT 40 E 20 60 B 0

89 MOHD. AMIRUL B. ARSHAD 5 STT 32 G 20 52 C 0

90 MOHD. HAFIZUDIN B. HUSSEIN 5 STT 22 G 20 42 E 0

91 MUHAMAD ZAKUAN B. MOHD. ZAINI 5 STT 29 G 20 49 D 0

92 MUHAMMAD AYYUB JABIR BIN SHAIDIN 5 STT 19 G 21 40 E 0

93 MUHAMMAD B. ZULKIFLI 5 STT 40 E 20 60 B 0

94 MUHD. IJMAL HASIF B. IZHAM 5 STT 34 G 20 54 C 0

95 MUHD. SYAIKHUL HIDAYAT B. SANI 5 STT 27 G 20 47 D 0

96 MUZHAFFAR BIN MOHAMAD MARZUKI 5 STT 52 C 20 72 A- 0

97 NOOR AZLIA IDAYU BT. RAZALI 5 STT 20 G 20 40 E 0

98 NUR ATIKAH BT. MOHD. SOBRI 5 STT 37 G 20 57 C+ 0

99 NUR FAQIHAH BT. NORIZAN 5 STT 43 E 20 63 B 0

100 OOI CHEN MUN 5 STT 54 C 20 74 A- 0

101 OOI HONG YUNG 5 STT 29 G 20 49 D 0

102 SHAHRIZAL B. SHAMSUDIN 5 STT 24 G 20 44 E 0

103 SITI HAJAR UMAIRAH BT. NORDIN 5 STT 44 E 20 64 B 0

104 SITI NUR AZLIA MAZIHA BT. ABD. AZIZ 5 STT 23 G 20 43 E 0

105 SITI NURHARFYYANTI BT. SEHOO 5 STT 28 G 20 48 D 0

B74
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B94
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B95
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B98
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B99
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B100
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B101
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B102
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
Page 7: HC SPM 2012 Chemistry

106 TAN MING WEI 5 STT 27 G 20 47 D 0

107 0 5 STT 0 #VALUE! 0 0

108 0 5 STT 0 0 0 0

109 0 5 STT 0 0 0 0

110 0 5 STT 0 0 0 0

111 ADLY FAHRISA BIN YAHAYA 5 AKAUN 0 0 0 0

112 AIDA HUSNINA BT. AZAHAR 5 AKAUN 0 0 0 0

113 ALMANSYA B. ANSARI 5 AKAUN 0 0 0 0

114 AMIRUL IMRAN BIN HAMIZAN 5 AKAUN 0 0 0 0

115 AZLISHAM B. AZHAM 5 AKAUN 0 0 0 0

116 AZMIL AZHAR B. HYDER ALI 5 AKAUN 0 0 0 0

117 AZRIN HUSNA BT. MUTALIB 5 AKAUN 0 0 0 0

118 CHING CHIA HWA 5 AKAUN 0 0 0 0

119 CHUAH CHIEE YING 5 AKAUN 0 0 0 0

120 DINAKARAN A/L MUNISAMY 5 AKAUN 0 0 0 0

121 HAIZIQ B. MOHD. HAIDER 5 AKAUN 0 0 0 0

122 HANI NABILAH BTE SHARONI 5 AKAUN 0 0 0 0

123 KU ZAHIDAH BT. KU ZAINUDI 5 AKAUN 0 0 0 0

124 LIM GUAN SHEN 5 AKAUN 0 0 0 0

125 MAY KHONG YING XIN 5 AKAUN 0 0 0 0

126 MUHD. IZRUL IZANY B. ZAMLI 5 AKAUN 0 0 0 0

127 NABILA BT ZAINUDDIN 5 AKAUN 0 0 0 0

128 NAZAHATUNNUR HAFIZAH BT. HUSSIN 5 AKAUN 0 0 0 0

129 NOR ATIKAH BT. JULA RAHMAN 5 AKAUN 0 0 0 0

130 NOR ZULAIKHA BT. ZAMZURI 5 AKAUN 0 0 0 0

131 NUR AIDAIZA BT. MAHADZIR 5 AKAUN 0 0 0 0

132 NUR ASYIKIN BT. EISA 5 AKAUN 0 0 0 0

133 NUR ATIKAH AQILAH BINTI M. ZAIDI 5 AKAUN 0 0 0 0

134 NUR FAEZA BT. ZAKER HUSAIN 5 AKAUN 0 0 0 0

135 NUR FARAH ADILA BT. MUHAMMAD FAUZI 5 AKAUN 0 0 0 0

136 NUR FARAH IZZAH BT. ABDUL RAZAK 5 AKAUN 0 0 0 0

137 NUR FAUZIANA BT. MANSOR MATURIDI 5 AKAUN 0 0 0 0

138 NUR HAZWANI BT. HAMZAH 5 AKAUN 0 0 0 0

139 NUR IZYAN IZZATI BT. MOHD. RUZUKI 5 AKAUN 0 0 0 0

140 NURTASYA AIEZA BT. ZAINUDDIN 5 AKAUN 0 0 0 0

141 NURUL SYAHIDA BT. CHE AHMAD 5 AKAUN 0 0 0 0

142 OOI SHIANG GEE 5 AKAUN 0 0 0 0

143 SITI AISYAH BT. AHMAD SHAFEI 5 AKAUN 0 0 0 0

144 SITI NUR HASANAH BINTI NOR ASMADI 5 AKAUN 0 0 0 0

145 STELLA MAY ROBERT JAMES SPISOL 5 AKAUN 0 0 0 0

146 TAN SHAO XIAN 5 AKAUN 0 0 0 0

147 YANG XIN LI 5 AKAUN 0 0 0 0

148 AHMAD HAKIMI FITRI BIN AHMAD JUHARI 5 ICT 0 0 0 0

149 AIDA NAZIFA BT. ZAMZURI 5 ICT 0 0 0 0

150 ANIS SYAZWANI BT. M. LATIF 5 ICT 0 0 0 0

151 FATEN NUR SHAFIKA BT. MUSA 5 ICT 0 0 0 0

152 HAFIZUDDIN B. ROSTAM 5 ICT 0 0 0 0

153 HAFNIZAHANIM BT HASMIZAM 5 ICT 0 0 0 0

154 INTAN SHAFIENA BT. SHABUDIN 5 ICT 0 0 0 0

155 LINA FAZLIANA BT. ROMLI 5 ICT 0 0 0 0

156 MOHD. ALIF ASYRAF B. AZAHAR 5 ICT 0 0 0 0

157 MOHD. FARIS HAFIFI B. ABDUL HALIM 5 ICT 0 0 0 0

158 MOHD. HAYYATUL ASHRAF B. FAIRUS 5 ICT 0 0 0 0

159 MUHD ILIE ANIQ BIN AZMIN 5 ICT 0 0 0 0

160 NADIA BT MOHD NASIR 5 ICT 0 0 0 0

161 NOOR SHAHIRAH BT MOHD SENAFFI 5 ICT 0 0 0 0

162 NOR HAKIMI ASHRAF B. ARIFFIN 5 ICT 0 0 0 0

163 NOR NABILA BT. SAIFUL MAHAMUD 5 ICT 0 0 0 0

164 NUR AMALIANA BT. SOHAK 5 ICT 0 0 0 0

B135
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B136
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B137
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B138
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B153
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B154
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B155
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
Page 8: HC SPM 2012 Chemistry

165 NUR AMALINA BT ADNAN 5 ICT 0 0 0 0

166 NUR FARAH AFIDA BT ALIAS 5 ICT 0 0 0 0

167 NUR FATIN NAZIHAH BT. BASRI 5 ICT 0 0 0 0

168 NUR HIDAYU BINTI TALIB 5 ICT 0 0 0 0

169 NUR YASYFA BINTI ROSLI 5 ICT 0 0 0 0

170 NURSYAZWANI BT. ABD. RANI 5 ICT 0 0 0 0

171 NURUL SYAFIZA BT. JAMIL 5 ICT 0 0 0 0

172 RASHIDAH BT. ABDULLAH 5 ICT 0 0 0 0

173 SITI FATIMAH AZAHARAH BINTI ARIFFIN 5 ICT 0 0 0 0

174 SITI NABILA BT. ISMATTEUNUN 5 ICT 0 0 0 0

175 SITI NOR ASYIKIN BT. MANSOR 5 ICT 0 0 0 0

176 SITI NUR ATIKA BT ISHAK 5 ICT 0 0 0 0

177 SITI ZULAIKA BINTI JAAFAR 5 ICT 0 0 0 0

178 SITI ZURAIDA BT. MARZUKI 5 ICT 0 0 0 0

179 SYAZA AQILAH BT. HUSSAIN 5 ICT 0 0 0 0

180 UMI KALSOM BT ISA 5 ICT 0 0 0 0

181 0 5 ICT 0 0 0 0

182 0 5 ICT 0 0 0 0

183 0 5 ICT 0 0 0 0

184 AFIFAH HUSNA BT AZMAN 5 GEO 1 0 0 0 0

185 AZUWAL B. AZHAR 5 GEO 1 0 0 0 0

186 CHIAM HONG WEI 5 GEO 1 0 0 0 0

187 FAIZ SOLEHIN B. SHAFIKULLAH 5 GEO 1 0 0 0 0

188 FATHIN ATHIRAH BT. MOHD. ZUKI 5 GEO 1 0 0 0 0

189 KU SYALIZA BT KU MOHD KASA 5 GEO 1 0 0 0 0

190 MOHAMAD AMIRUL B. ZAIDI 5 GEO 1 0 0 0 0

191 MOHAMAD HIZARUL ASMAWIE BIN OTHMAN 5 GEO 1 0 0 0 0

192 MOHAMMAD AMMAR B. BAHARI 5 GEO 1 0 0 0 0

193 MOHAMMAD MIRZA BIN MOHAR 5 GEO 1 0 0 0 0

194 MOHD. FAEZ B. ABDIL NASIR 5 GEO 1 0 0 0 0

195 MUHAMAD HAZIQ B. MOHD. NASIR 5 GEO 1 0 0 0 0

196 MUHAMAD NAZIRUL MUBIN B. MOHD. YUSOF 5 GEO 1 0 0 0 0

197 MUHAMAD ROSIDI B. ABDUL RAZAK 5 GEO 1 0 0 0 0

198 MUHAMMAD ALIF FIRDAUS B. ROSLI 5 GEO 1 0 0 0 0

199 MUHAMMAD NOR HAMBALI B. HASSAN 5 GEO 1 0 0 0 0

200 MUHAMMAD RIDZUAN BIN BASIRON 5 GEO 1 0 0 0 0

201 NOOR ALIS BINTI CHE BAHADUL 5 GEO 1 0 0 0 0

202 NOORATIKA BT. JAAFAR 5 GEO 1 0 0 0 0

203 NOR AFIQAH BINTI SHUHAIMI 5 GEO 1 0 0 0 0

204 NUR FATIHAH BT AZIZ 5 GEO 1 0 0 0 0

205 NUR HAZIRAH BT. JASNI 5 GEO 1 0 0 0 0

206 NUR NARZRATUL NAJIHA BT. NARZERI 5 GEO 1 0 0 0 0

207 NUR SYAZWANI BT. SAAD 5 GEO 1 0 0 0 0

208 NURUL HANIS BT. ABDUL HALIM 5 GEO 1 0 0 0 0

209 PIRAVIN KUMAR A/L MANIMARAN 5 GEO 1 0 0 0 0

210 PUTERI NOOREHAN BT. ABDUL LATIFF 5 GEO 1 0 0 0 0

211 PUTERI NOR ZALIKHA BT. ZAMRI 5 GEO 1 0 0 0 0

212 SITI FATIMAH BIN ALI 5 GEO 1 0 0 0 0

213 SYARIFAH NUR DINI BT. SYED MOHD. KHALIL 5 GEO 1 0 0 0 0

214 SYED MUHD. SHOLEHIN B. SYED AHMAD MURTADZA 5 GEO 1 0 0 0 0

215 ZULIANA BT. SUPARMAN 5 GEO 1 0 0 0 0

216 0 5 GEO 1 0 0 0 0

217 0 5 GEO 1 0 0 0 0

218 0 5 GEO 1 0 0 0 0

219 ASHRAF IMMAN B. RAMLY 5 GEO 2 0 0 0 0

220 FATIN AQMA BT. MUHD. FARUQ 5 GEO 2 0 0 0 0

221 FAZIRA SYAHIRA BT. FARIZAL 5 GEO 2 0 0 0 0

222 KU MUHAMMAD HASIF BIN KU BAHDOR 5 GEO 2 0 0 0 0

223 KUZERI BIN RAMLI 5 GEO 2 0 0 0 0

B195
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B196
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
Page 9: HC SPM 2012 Chemistry

224 MASAMIRA BT. KASIM 5 GEO 2 0 0 0 0

225 MOHAMAD HAKIMI B. RAZALI 5 GEO 2 0 0 0 0

226 MOHAMAD MURNIZAM BIN ABU HASSAN 5 GEO 2 0 0 0 0

227 MOHAMMAD DANIAL B. KHAZALI 5 GEO 2 0 0 0 0

228 MUHAMAD IZHAN SYAHRIL BIN ROZALE 5 GEO 2 0 0 0 0

229 MUHAMMAD MUZAMIN B. ZAHARI 5 GEO 2 0 0 0 0

230 MUHAMMAD SHAHRIZAL B. MAZLAN 5 GEO 2 0 0 0 0

231 MUHD. AIMAM MUBIN B. YUSOP 5 GEO 2 0 0 0 0

232 MUHD. ZAFIZI ISWANDI B. RASHID 5 GEO 2 0 0 0 0

233 NOORHAFIEZA BT. ABDUL LATIFF 5 GEO 2 0 0 0 0

234 NOR FADZIHAH BT. ROHANI 5 GEO 2 0 0 0 0

235 NOR HAFIZAH BT. CHE MANSOR 5 GEO 2 0 0 0 0

236 NORAZILA BT ABDUL WAHAB 5 GEO 2 0 0 0 0

237 NUR AFIQAH FARHANA BT. MANSOR 5 GEO 2 0 0 0 0

238 NUR AFIQAH MASITOH BT. MOHD. AROFF 5 GEO 2 0 0 0 0

239 NUR NAJWA BT. BADROL 5 GEO 2 0 0 0 0

240 NUR SYAHIRAH BT. ZULKEFLE 5 GEO 2 0 0 0 0

241 NURUL SYAFIKAH BT. JAMIL 5 GEO 2 0 0 0 0

242 SARINAH BIBI BT. LATTIF 5 GEO 2 0 0 0 0

243 SITI NURAIN BT. MOHD. JOHARI 5 GEO 2 0 0 0 0

244 SYARTIKA DEWI BT. MOHAMAD AZLAN NAIR 5 GEO 2 0 0 0 0

245 UMI NUR SYAIMA BT. CHE ZAN 5 GEO 2 0 0 0 0

246 0 5 GEO 2 0 0 0 0

247 0 5 GEO 2 0 0 0 0

248 0 5 GEO 2 0 0 0 0

249 ABDUL HAKIM B. S. WADI 5 PDG 1 0 0 0 0

250 ASRUL AFFENDI BIN ASRI 5 PDG 1 0 0 0 0

251 AYUNNI BT. DAHAKIM 5 PDG 1 0 0 0 0

252 FARIDAH BT ISMAIL 5 PDG 1 0 0 0 0

253 FATIN NUR FITRIAH BT. MAHAMAD JOHARI 5 PDG 1 0 0 0 0

254 GHARIZAH BT. ABDULLAH 5 PDG 1 0 0 0 0

255 HARDIHAIRI BIN MOHD. ARIFF 5 PDG 1 0 0 0 0

256 HAZWANI BT. AZMAN 5 PDG 1 0 0 0 0

257 MOHAMAD ZULFIKRY B. MAZLAN 5 PDG 1 0 0 0 0

258 MOHD. AKID B. AHMAD 5 PDG 1 0 0 0 0

259 MOHD. ZAHIR B. ABDUL AZIZ 5 PDG 1 0 0 0 0

260 MUHAMMAD AMIRRUL HISYAM BIN ANUAR 5 PDG 1 0 0 0 0

261 MUHAMMAD FIRHAN MARJIDI B. JAMALUDIN 5 PDG 1 0 0 0 0

262 MUHAMMAD ISMA IRFAN B. OTHMAN 5 PDG 1 0 0 0 0

263 MUHAMMAD KHAIRUL B. BAHARUDDIN 5 PDG 1 0 0 0 0

264 MUHAMMAD NOORHIDAYAT HISHAM B. HASLIMI @RAMBA 5 PDG 1 0 0 0 0

265 MUHAMMAD RAFIZAL BIN MOHD.HUSSAN 5 PDG 1 0 0 0 0

266 MUHAMMAD ROSHIDI B. ABU BAKAR 5 PDG 1 0 0 0 0

267 MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY B. MAWARDI 5 PDG 1 0 0 0 0

268 NABILLA BT. KAMAL 5 PDG 1 0 0 0 0

269 NOR IZATI BT ZULKIFLI 5 PDG 1 0 0 0 0

270 NUR HAIFA IZZATY BT HALIM 5 PDG 1 0 0 0 0

271 NUR HIDAYAH BINTI AZMY 5 PDG 1 0 0 0 0

272 NUR WAHIDA BT. NORBANI 5 PDG 1 0 0 0 0

273 NURSHILA BT ISMAIL 5 PDG 1 0 0 0 0

274 SAIDATUL FARHANA BT. AZMI 5 PDG 1 0 0 0 0

275 SHAFINAS BT. ABDUL WAHAB 5 PDG 1 0 0 0 0

276 SITI NORHASLINDA BT. MD. SALLEH 5 PDG 1 0 0 0 0

277 SITI NURHANNANI BT HAYATA ELIAS 5 PDG 1 0 0 0 0

278 ZULAIKHA AMIRA BT. ZULKIFLI 5 PDG 1 0 0 0 0

279 0 5 PDG 1 0 0 0 0

280 0 5 PDG 1 0 0 0 0

281 CHONG YI JIAN 5 PDG 2 0 0 0 0

282 HAYAZI BIN ABDUL HALIM 5 PDG 2 0 0 0 0

Page 10: HC SPM 2012 Chemistry

283 KU EVANA NASUTION BINTI KU FAZIN 5 PDG 2 0 0 0 0

284 LAILATUL NISHA BIN MOHAMMAD NASIR 5 PDG 2 0 0 0 0

285 LAM A'AINI BINTI OTHMAN 5 PDG 2 0 0 0 0

286 MOHAMAD RADHI B. SHAKUR 5 PDG 2 0 0 0 0

287 MOHAMAD SOBRI B. AZIZAN 5 PDG 2 0 0 0 0

288 MOHAMMAD NUR FAISAL BINTI MOHAMMAD SUJAI 5 PDG 2 0 0 0 0

289 MOHD FAIZ BIN SHARKAAN 5 PDG 2 0 0 0 0

290 MOHD SUHAIMI BIN MD ISA 5 PDG 2 0 0 0 0

291 MOHD TIRMIDZI BIN OTHMAN 5 PDG 2 0 0 0 0

292 MUHAMMAD SAIFUL RIZAL B. ABU BAKAR 5 PDG 2 0 0 0 0

293 NOOR AZILA BT. ROSAIDI 5 PDG 2 0 0 0 0

294 NOR AZLIN BINTI HAMDAN 5 PDG 2 0 0 0 0

295 NOR HASDILA BT. NOR HAZIZI 5 PDG 2 0 0 0 0

296 NOR HAYYU MAWADDAH BT. MARZUKI 5 PDG 2 0 0 0 0

297 NOR MASLINA BT. CHE MAZLAN 5 PDG 2 0 0 0 0

298 NOR SYAMIMI BT. ZAMBRI 5 PDG 2 0 0 0 0

299 NOR ZALIKHA BT FAUZI 5 PDG 2 0 0 0 0

300 NUR I'ZZATI BINTI RAMLI 5 PDG 2 0 0 0 0

301 NUR IZZATI IMAN BT AHID 5 PDG 2 0 0 0 0

302 NURUL IZZATI BT. SHAARI 5 PDG 2 0 0 0 0

303 ONG KOK YANG 5 PDG 2 0 0 0 0

304 RUHBAN A/L CHANDRAN 5 PDG 2 0 0 0 0

305 SHAARANI B. MOHAMAD 5 PDG 2 0 0 0 0

306 SITI AISYAH BINTI YAAKOB 5 PDG 2 0 0 0 0

307 SITI SYAKIRAH BT ABDUL JUHARI 5 PDG 2 0 0 0 0

308 TAN CHEE HAN 5 PDG 2 0 0 0 0

309 THONG HONG LIK 5 PDG 2 0 0 0 0

310 0 5 PDG 2 0 0 0 0

311 ABDUL MUTALIB B. ABDUL RAHMAN 5 KSI 1 0 0 0 0

312 ABIDIN BIN SULAIMAN 5 KSI 1 0 0 0 0

313 AZWAWIE B. AZMI 5 KSI 1 0 0 0 0

314 LER SOON XIH 5 KSI 1 0 0 0 0

315 MASHITOH BT. SABRI 5 KSI 1 0 0 0 0

316 MOHAMAD AKMAL HAFIZ B. MOHD. NAIM 5 KSI 1 0 0 0 0

317 MOHAMAD AMIRUL BIN MASERI 5 KSI 1 0 0 0 0

318 MOHAMAD NORAIZAT B. AMRI 5 KSI 1 0 0 0 0

319 MOHAMMAD AZRI BIN AMRAN 5 KSI 1 0 0 0 0

320 MOHD IZARUL BIN AMNUR 5 KSI 1 0 0 0 0

321 MOHD. RIDZUAN B. ABD. RASHID 5 KSI 1 0 0 0 0

322 MOHD. SYAFIK ZAIKRI B. AHMAD DZAHIR 5 KSI 1 0 0 0 0

323 MUHAMAD FAKHRULLAH B AYUB 5 KSI 1 0 0 0 0

324 MUHAMAD MUSTAQIM B. MUSTAFA 5 KSI 1 0 0 0 0

325 MUHD IZZAT SHAFRIE BIN MOHD NASIR 5 KSI 1 0 0 0 0

326 MUHD ROSDI BIN ABD KADIR 5 KSI 1 0 0 0 0

327 MUHD SYAMRI BIN ZAINOL ABIDIN 5 KSI 1 0 0 0 0

328 NADIA AMIRA BT. ROSLI 5 KSI 1 0 0 0 0

329 NOR FARAHIN BT. SHABUDIN 5 KSI 1 0 0 0 0

330 NOR FAZIRA BINTI SAIDAN ARIS 5 KSI 1 0 0 0 0

331 NOR NAZIHAH BINTI AHMAD 5 KSI 1 0 0 0 0

332 NURAMYSA BT. AZMY 5 KSI 1 0 0 0 0

333 NURUL AINA BT. REJAB 5 KSI 1 0 0 0 0

334 NURUL NABIHAH BINTI AMIRUDDIN 5 KSI 1 0 0 0 0

335 RATHIDEVI A/P MURUKAYA 5 KSI 1 0 0 0 0

336 REZUAN BIN TAMISHA 5 KSI 1 0 0 0 0

337 SITI SOLEHAH BT. MEHAT 5 KSI 1 0 0 0 0

338 SUMATHI A/P ANBALAGAN 5 KSI 1 0 0 0 0

339 SYAFIRA BINTI ZAMAN NASER 5 KSI 1 0 0 0 0

340 TAN TEIK FONG 5 KSI 1 0 0 0 0

341 THURGA A/P GHANASEGARAN 5 KSI 1 0 0 0 0

Page 11: HC SPM 2012 Chemistry

342 YUSOF BIN ANUAR 5 KSI 1 0 0 0 0

343 ZAIDI B. ABIDIN 5 KSI 1 0 0 0 0

344 0 5 KSI 1 0 0 0 0

345 ABDUL MALIK BIN AZMAN 5 KSI 2 0 0 0 0

346 ABDULLAH B. ABD. RAZAK 5 KSI 2 0 0 0 0

347 AZLAN B. MOHD. SABRI 5 KSI 2 0 0 0 0

348 BANU A/P KARUNANITHY 5 KSI 2 0 0 0 0

349 GUNASUNDARI A/P BOOBALAN 5 KSI 2 0 0 0 0

350 HALIMAH BT JALALUDDIN 5 KSI 2 0 0 0 0

351 IFIZATULHAZIRAH BINTI SMAIL 5 KSI 2 0 0 0 0

352 MINA A/P MUNUSAMY 5 KSI 2 0 0 0 0

353 MOHAMAD RIHAIZAD BIN AHMAD RODZI 5 KSI 2 0 0 0 0

354 MOHD AMIR FARHAN BIN MOHD ZAIDI 5 KSI 2 0 0 0 0

355 MOHD. SYAFIQ B. SULAIMAN 5 KSI 2 0 0 0 0

356 MOHD. SYAMSUL BIN MOHD. NOOR 5 KSI 2 0 0 0 0

357 MUHAMAD YUSRI SYAH BIN YUSOF 5 KSI 2 0 0 0 0

358 MUHAMMAD FAIZ FAKHRULLAH BIN KAMARUL AFANDI 5 KSI 2 0 0 0 0

359 MUHAMMAD NAZIRUL B. ROSLAN 5 KSI 2 0 0 0 0

360 MUHAMMAD SAMAN B MOHD ZAKI 5 KSI 2 0 0 0 0

361 MUHD. AKMAL B. MUKHTAR 5 KSI 2 0 0 0 0

362 NG YONG CHIN 5 KSI 2 0 0 0 0

363 NOR FAZIRA BT. BAHARI 5 KSI 2 0 0 0 0

364 NOR NAJWA BT. MUSA 5 KSI 2 0 0 0 0

365 NUR LIYANA BT. ABDULLAH 5 KSI 2 0 0 0 0

366 NUR SUFINA BT. MOHD. SOFIRI 5 KSI 2 0 0 0 0

367 NURUL NADHIRAH BT. KHALIB 5 KSI 2 0 0 0 0

368 PRIYASHINI A/P ARUMUGAM 5 KSI 2 0 0 0 0

369 SAFINA BT. DAHAMAN 5 KSI 2 0 0 0 0

370 SAKTHI RUBBEN A/L DEVARAJAN 5 KSI 2 0 0 0 0

371 SITI NUR AMIRA BT. RAHMAT 5 KSI 2 0 0 0 0

372 SUHAIRI B. SARIP 5 KSI 2 0 0 0 0

373 SULLIS BT. MISENI 5 KSI 2 0 0 0 0

374 ZAINOL B. MD. ZAIN 5 KSI 2 0 0 0 0375 0 5 KSI 2 0 0 0 0

Analisa Bil % Analisa Bil %A+ 0 A+ 4 4.00A 1 1.00 A 7 7.00A- 4 4.00 A- 6 6.00B+ 4 4.00 B+ 8 8.00B 4 4.00 B 26 26.00C+ 2 2.00 C+ 6 6.00C 14 14.00 C 4 4.00D 5 5.00 D 11 11.00E 20 20.00 E 28 28.00Lulus 54 54.00 Lulus 100 100.00G 46 46.00 G 0Jumlah Calon 100 Jumlah Calon 100

Page 12: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid) Tahun : 2012

Mata Pelajaran : KIMIANama Guru : Tingkatan : 5

Bil. Nama TKNTOV OTI 1 OTI 2 SPM 09

M G M G M G M G M G M G M G M G G

1 AMIROL NAJMEE B. ABDULLAH 5 ST 1 37 G 55 C+ 43 E 47 D 49 D 0 0 55 C+ 0

2 ANCHALEE TAN RATTANANI KOM 5 ST 1 17 G 68 B+ 24.666667 G 50 C 32.3333333 G 0 0 40 E 0

3 CHAN BOON HONG 5 ST 1 54 C 63 B 57.666667 C+ 52 C 61.3333333 B 0 0 65 B+ 0

4 CHEONG SIEW YING 5 ST 1 47 D 55 C+ 51.333333 C 62 B 55.6666667 C+ 0 0 60 B 0

5 CHIEW EE VON 5 ST 1 54 C 68 B+ 57.666667 C+ 66 B+ 61.3333333 B 0 0 65 B+ 0

6 CHIN ZIY YING 5 ST 1 54 C 93 A+ 57.666667 C+ 80 A 61.3333333 B 0 0 65 B+ 0

7 DEEPAVARMI A/P NAGALINGGAM 5 ST 1 85 A 93 A+ 86.666667 A 94 A+ 88.3333333 A 0 0 90 A+ 0

8 DHARISHINNI DEVI A/P KUMAR 5 ST 1 71 A- 68 B+ 74 A- 73 A- 77 A- 0 0 80 A 0

9 FARAH AINA BT. ANAS 5 ST 1 28 G 48 D 32 G 54 C 36 G 0 0 40 E 0

10 FARAH AMALINA BT ADANAN 5 ST 1 34 G 50 C 41 E 46 D 48 D 0 0 55 C+ 0

11 FELIX FENELON FRANCIS 5 ST 1 62 B 70 A- 64.666667 B 73 A- 67.3333333 B+ 0 0 70 A- 0

12 IKMAL NAZARIN BIN AZIZAN 5 ST 1 40 E 35 G 45 D 30 G 50 C 0 0 55 C+ 0

13 KHAIRUNETA BT MOHD AFENDY 5 ST 1 16 G 33 G 24 G th #N/A 32 G 0 0 40 E 0

14 KHOO CHOO KIAN 5 ST 1 44 E 63 B 49.333333 D 40 E 54.6666667 C 0 0 60 B 0

15 LAU WEI YAN 5 ST 1 46 D 65 B+ 50.666667 C 68 B+ 55.3333333 C+ 0 0 60 B 0

16 MOHAMAD ROSHIDI BIN ROSLI 5 ST 1 65 B+ 78 A- 70 A- 63 B 75 A- 0 0 80 A 0

17 MOHD KAUTSAR BIN HARUN 5 ST 1 36 G 48 D 39 G 52 C 42 E 0 0 45 D 0

18 MUHAMMAD ADIB BIN ISMAIL 5 ST 1 28 G 45 D 32 G 37 G 36 G 0 0 40 E 0

19 NAVIN A/L RAVI 5 ST 1 77 A- 80 A 81.333333 A 90 A+ 85.6666667 A 0 0 90 A+ 0

20 NOR HAZWANI BT HALIM 5 ST 1 35 G 45 D 38.333333 G 54 C 41.6666667 E 0 0 45 D 0

21 NOR SYAFIQAH BT. SOBRI 5 ST 1 35 G 48 D 38.333333 G 53 C 41.6666667 E 0 0 45 D 0

22 NORHAFIZAH BT. HAMIZAN 5 ST 1 5 G 40 E 16.666667 G th #N/A 28.3333333 G 0 0 40 E 0

23 NUR AMALINA BT. SHARIF ISMAIL 5 ST 1 24 G 35 G 29.333333 G 51 C 34.6666667 G 0 0 40 E 0

24 NURFATHIRAH BT. AZIS 5 ST 1 51 C 65 B+ 54 C 62 B 57 C+ 0 0 60 B 0

25 NURLIYANA AQILAH BT. ASRI 5 ST 1 42 E 35 G 44.666667 E 44 E 47.3333333 D 0 0 50 C 0

26 NURUL ERNIDA BT. IDRIS 5 ST 1 56 C+ 78 A- 59 C+ 58 C+ 62 B 0 0 65 B+ 0

27 ONG MING SIEW 5 ST 1 54 C 83 A 57.666667 C+ 65 B+ 61.3333333 B 0 0 65 B+ 0

28 OOI SEAN LI 5 ST 1 53 C 53 C 57 C+ 59 C+ 61 B 0 0 65 B+ 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
B16
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B17
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B18
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B19
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B20
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B21
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B22
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B23
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B24
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B25
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B26
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B27
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B28
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B29
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B30
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B31
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B32
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B33
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B34
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B35
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B36
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B37
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B38
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B39
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B40
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B41
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B42
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
B43
User: ISIKAN NAMA PELAJAR MENGIKUT ABJED
Page 13: HC SPM 2012 Chemistry

29 OOI XIN RAN 5 ST 1 77 A- 93 A+ 81.333333 A 88 A 85.6666667 A 0 0 90 A+ 0

30 PURUSOTHAMAN A/L PARTIBAN 5 ST 1 67 B+ 75 A- 71.333333 A- 81 A 75.6666667 A- 0 0 80 A 0

31 RABIATUL ADAWIYAH BT MURAD 5 ST 1 40 E 53 C 45 D 35 G 50 C 0 0 55 C+ 0

32 ROSMAWATI BT. ABDUL RAZAK 5 ST 1 32 G 63 B 36.333333 G 42 E 40.6666667 E 0 0 45 D 0

33 SHARUNYA A/P RAJA 5 ST 1 19 G 58 C+ 26 G 42 E 33 G 0 0 40 E 0

34 SURYA ADITYA BIN IWAYAN SUWARTO 5 ST 1 15 G 30 G 23.333333 G 22 G 31.6666667 G 0 0 40 E 0

35 SYAFIRA BT. ROSHIDI 5 ST 1 30 G 53 C 35 G 45 D 40 E 0 0 45 D 0

36 TAN CHIA YI 5 ST 1 42 E 58 C+ 48 D 51 C 54 C 0 0 60 B 0

37 VETRIVELA A/L RAMANATHAN 5 ST 1 66 B+ 75 A- 70.666667 A- th #N/A 75.3333333 A- 0 0 80 A 0

38 YASMIN BT JOHAN 5 ST 1 36 G 58 C+ 39 G 44 E 42 E 0 0 45 D 0

39 0 5 ST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 5 ST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 AINA NABILA BT. MOHD. RADZI 5 ST 2 40 E 53 C 46.666667 D 45 D 53.3333333 C 0 0 60 B 0

42 BEH SHI CHEE 5 ST 2 40 E 55 C+ 46.666667 D 49 D 53.3333333 C 0 0 60 B 0

43 CECILIA JOSEPH 5 ST 2 54 C 68 B+ 57.333333 C+ 76 A- 60.6666667 B 0 0 64 B 0

44 CHANG LI 5 ST 2 46 D 58 C+ 52.666667 C 52 C 59.3333333 C+ 0 0 66 B+ 0

45 FATIMA ANNA FENELON BT. ADAM 5 ST 2 28 G 43 E 32 G 36 G 36 G 0 0 40 E 0

46 GOH YONG MU 5 ST 2 41 E 70 A- 47.666667 D 55 C+ 54.3333333 C 0 0 61 B 0

47 HAMIDAH BT. ISMAIL 5 ST 2 33 G 40 E 35.333333 G 25 G 37.6666667 G 0 0 40 E 0

48 INTAN NABINA BT AZMI 5 ST 2 34 G 50 C 36 G 50 C 38 G 0 0 40 E 0

49 KHOR JIAN WEI 5 ST 2 36 G 70 A- 42.666667 E 58 C+ 49.3333333 D 0 0 56 C+ 0

50 LAO CHIEW HONG 5 ST 2 47 D 58 C+ 51.333333 C 50 C 55.6666667 C+ 0 0 60 B 0

51 LEE CHUN YEE 5 ST 2 52 C 75 A- 55.333333 C+ 73 A- 58.6666667 C+ 0 0 62 B 0

52 LEE JING YI 5 ST 2 60 B 75 A- 63.333333 B 71 A- 66.6666667 B+ 0 0 70 A- 0

53 LIM CHEA HOOI 5 ST 2 73 A- 98 A+ 78.666667 A- 83 A 84.3333333 A 0 0 90 A+ 0

54 LIM JIEH ROU 5 ST 2 32 G 40 E 34.666667 G 40 E 37.3333333 G 0 0 40 E 0

55 MARIA CARLA A/P RATNASINGAM 5 ST 2 51 C 68 B+ 54.333333 C 57 C+ 57.6666667 C+ 0 0 61 B 0

56 MOHAMAD IQBAL BIN MOHAMMAD 5 ST 2 23 G 45 D 28.666667 G 42 E 34.3333333 G 0 0 40 E 0

57 MOHD. AMIN B. ABDULLAH 5 ST 2 34 G 55 C+ 40.666667 E 51 C 47.3333333 D 0 0 54 C 0

58 MUHAMMAD AZWIZAL B. AZLAN 5 ST 2 19 G 58 C+ 26 G 30 G 33 G 0 0 40 E 0

59 MUHAMMAD IQMAL AFIQ B. ZAIHARI 5 ST 2 27 G 40 E 31.333333 G 31 G 35.6666667 G 0 0 40 E 0

60 MUHAMMAD IZHAR BIN ABDUL RANI 5 ST 2 43 E 43 E 49.666667 D 48 D 56.3333333 C+ 0 0 63 B 0

61 NORMAS AIZIL HANAFI BIN AIZAZ 5 ST 2 20 G 30 G 26.666667 G 20 G 33.3333333 G 0 0 40 E 0

62 NUR ATIKAH BT. ISMAIL 5 ST 2 35 G 40 E 36.666667 G 53 C 38.3333333 G 0 0 40 E 0

63 NUR DIAN SEHA BT. DAHALAN 5 ST 2 54 C 85 A 57.333333 C+ 59 C+ 60.6666667 B 0 0 64 B 0

64 NUR SYAZWANI BTE. MD. YAZID 5 ST 2 32 G 40 E 34.666667 G 37 G 37.3333333 G 0 0 40 E 0

65 NURHAFISZA BT. ISMAIL 5 ST 2 32 G 53 C 34.666667 G 52 C 37.3333333 G 0 0 40 E 0

66 NURUL FATIN SYAZANI BT. AZIZAN 5 ST 2 33 G 63 B 35.333333 G 48 D 37.6666667 G 0 0 40 E 0

67 ONG WEI CHIEH 5 ST 2 51 C 68 B+ 54.333333 C 61 B 57.6666667 C+ 0 0 61 B 0

68 PARVINA A/P GUNASEGARAN 5 ST 2 22 G 33 G 28 G 13 G 34 G 0 0 40 E 0

69 RIFQI B. ROSHDI 5 ST 2 23 G 30 G 28.666667 G 40 E 34.3333333 G 0 0 40 E 0

Page 14: HC SPM 2012 Chemistry

70 ROMATHY A/P SARAVANAN 5 ST 2 65 B+ 70 A- 70 A- 75 A- 75 A- 0 0 80 A 0

71 SALWA BT. HARON 5 ST 2 44 E 58 C+ 50.666667 C 52 C 57.3333333 C+ 0 0 64 B 0

72 SITI AMIRAH BT SAIDIN 5 ST 2 46 D 80 A 52.666667 C 68 B+ 59.3333333 C+ 0 0 66 B+ 0

73 SITI AWATIF BT. FADZIL 5 ST 2 44 E 58 C+ 50.666667 C 54 C 57.3333333 C+ 0 0 64 B 0

74 TAN HOOI YING 5 ST 2 44 E 68 B+ 50.666667 C 66 B+ 57.3333333 C+ 0 0 64 B 0

75 WAN NURUL FITRIAH BT. WAN LADIN 5 ST 2 40 E 73 A- 46.666667 D 64 B 53.3333333 C 0 0 60 B 0

76 YEOH SHIN TYAN 5 ST 2 62 B 80 A 68 B+ 80 A 74 A- 0 0 80 A 0

77 0 5 ST 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 0 5 ST 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 0 5 ST 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 0 5 ST 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 CHAI BEE YEE 5 STT 61 B 78 A- 67.666667 B+ 71 A- 74.3333333 A- 0 0 81 A 0

82 FITRI AFIQ B. ZAINON 5 STT 42 E 50 C 48.666667 D 41 E 55.3333333 C+ 0 0 62 B 0

83 HOO SHIAN DEE 5 STT 43 E 48 D 49.666667 D 51 C 56.3333333 C+ 0 0 63 B 0

84 LEE ZHI HONG 5 STT 53 C 35 G 59.666667 C+ 47 D 66.3333333 B+ 0 0 73 A- 0

85 LIM HEE LEONG 5 STT 58 C+ 43 E 64.666667 B 58 C+ 71.3333333 A- 0 0 78 A- 0

86 MOHAMAD ASHRAFF B. AHMAD SABRI 5 STT 23 G 55 C+ 29.666667 G 34 G 36.3333333 G 0 0 43 E 0

87 MOHD ARIF BIN ISKANDAR 5 STT 40 E 70 A- 46.666667 D 43 E 53.3333333 C 0 0 60 B 0

88 MOHD SAFWAN BIN RAMLI 5 STT 40 E 60 B 46.666667 D 47 D 53.3333333 C 0 0 60 B 0

89 MOHD. AMIRUL B. ARSHAD 5 STT 32 G 20 G 38.666667 G 27 G 45.3333333 D 0 0 52 C 0

90 MOHD. HAFIZUDIN B. HUSSEIN 5 STT 22 G 23 G 28.666667 G 15 G 35.3333333 G 0 0 42 E 0

91 MUHAMAD ZAKUAN B. MOHD. ZAINI 5 STT 29 G 45 D 35.666667 G 28 G 42.3333333 E 0 0 49 D 0

92 MUHAMMAD AYYUB JABIR BIN SHAIDIN 5 STT 19 G 43 E 26 G 28 G 33 G 0 0 40 E 0

93 MUHAMMAD B. ZULKIFLI 5 STT 40 E 40 E 46.666667 D 40 E 53.3333333 C 0 0 60 B 0

94 MUHD. IJMAL HASIF B. IZHAM 5 STT 34 G 65 B+ 40.666667 E 46 D 47.3333333 D 0 0 54 C 0

95 MUHD. SYAIKHUL HIDAYAT B. SANI 5 STT 27 G 80 A 33.666667 G 35 G 40.3333333 E 0 0 47 D 0

96 MUZHAFFAR BIN MOHAMAD MARZUKI 5 STT 52 C 83 A 58.666667 C+ 53 C 65.3333333 B+ 0 0 72 A- 0

97 NOOR AZLIA IDAYU BT. RAZALI 5 STT 20 G 40 E 26.666667 G 33 G 33.3333333 G 0 0 40 E 0

98 NUR ATIKAH BT. MOHD. SOBRI 5 STT 37 G 58 C+ 43.666667 E 42 E 50.3333333 C 0 0 57 C+ 0

99 NUR FAQIHAH BT. NORIZAN 5 STT 43 E 40 E 49.666667 D 40 E 56.3333333 C+ 0 0 63 B 0

100 OOI CHEN MUN 5 STT 54 C 78 A- 60.666667 B 53 C 67.3333333 B+ 0 0 74 A- 0

101 OOI HONG YUNG 5 STT 29 G 28 G 35.666667 G 33 G 42.3333333 E 0 0 49 D 0

102 SHAHRIZAL B. SHAMSUDIN 5 STT 24 G 30 G 30.666667 G 30 G 37.3333333 G 0 0 44 E 0

103 SITI HAJAR UMAIRAH BT. NORDIN 5 STT 44 E 75 A- 50.666667 C 60 B 57.3333333 C+ 0 0 64 B 0

104 SITI NUR AZLIA MAZIHA BT. ABD. AZIZ 5 STT 23 G 35 G 29.666667 G 25 G 36.3333333 G 0 0 43 E 0

105 SITI NURHARFYYANTI BT. SEHOO 5 STT 28 G 33 G 34.666667 G 37 G 41.3333333 E 0 0 48 D 0

106 TAN MING WEI 5 STT 27 G 18 G 33.666667 G 16 G 40.3333333 E 0 0 47 D 0

107 0 5 STT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 0 5 STT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 0 5 STT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 0 5 STT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 15: HC SPM 2012 Chemistry

111 ADLY FAHRISA BIN YAHAYA 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 AIDA HUSNINA BT. AZAHAR 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ALMANSYA B. ANSARI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 AMIRUL IMRAN BIN HAMIZAN 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 AZLISHAM B. AZHAM 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 AZMIL AZHAR B. HYDER ALI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 AZRIN HUSNA BT. MUTALIB 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 CHING CHIA HWA 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 CHUAH CHIEE YING 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 DINAKARAN A/L MUNISAMY 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 HAIZIQ B. MOHD. HAIDER 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 HANI NABILAH BTE SHARONI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 KU ZAHIDAH BT. KU ZAINUDI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 LIM GUAN SHEN 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 MAY KHONG YING XIN 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 MUHD. IZRUL IZANY B. ZAMLI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 NABILA BT ZAINUDDIN 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 NAZAHATUNNUR HAFIZAH BT. HUSSIN 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 NOR ATIKAH BT. JULA RAHMAN 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 NOR ZULAIKHA BT. ZAMZURI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 NUR AIDAIZA BT. MAHADZIR 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 NUR ASYIKIN BT. EISA 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 NUR ATIKAH AQILAH BINTI M. ZAIDI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 NUR FAEZA BT. ZAKER HUSAIN 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 NUR FARAH ADILA BT. MUHAMMAD FAUZI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 NUR FARAH IZZAH BT. ABDUL RAZAK 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 NUR FAUZIANA BT. MANSOR MATURIDI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 NUR HAZWANI BT. HAMZAH 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 NUR IZYAN IZZATI BT. MOHD. RUZUKI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 NURTASYA AIEZA BT. ZAINUDDIN 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 NURUL SYAHIDA BT. CHE AHMAD 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 OOI SHIANG GEE 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 SITI AISYAH BT. AHMAD SHAFEI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 SITI NUR HASANAH BINTI NOR ASMADI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 STELLA MAY ROBERT JAMES SPISOL 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 TAN SHAO XIAN 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 YANG XIN LI 5 AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 AHMAD HAKIMI FITRI BIN AHMAD JUHARI 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 AIDA NAZIFA BT. ZAMZURI 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 ANIS SYAZWANI BT. M. LATIF 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 FATEN NUR SHAFIKA BT. MUSA 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 16: HC SPM 2012 Chemistry

152 HAFIZUDDIN B. ROSTAM 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 HAFNIZAHANIM BT HASMIZAM 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 INTAN SHAFIENA BT. SHABUDIN 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 LINA FAZLIANA BT. ROMLI 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 MOHD. ALIF ASYRAF B. AZAHAR 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 MOHD. FARIS HAFIFI B. ABDUL HALIM 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 MOHD. HAYYATUL ASHRAF B. FAIRUS 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 MUHD ILIE ANIQ BIN AZMIN 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 NADIA BT MOHD NASIR 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 NOOR SHAHIRAH BT MOHD SENAFFI 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 NOR HAKIMI ASHRAF B. ARIFFIN 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 NOR NABILA BT. SAIFUL MAHAMUD 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 NUR AMALIANA BT. SOHAK 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 NUR AMALINA BT ADNAN 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 NUR FARAH AFIDA BT ALIAS 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 NUR FATIN NAZIHAH BT. BASRI 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 NUR HIDAYU BINTI TALIB 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 NUR YASYFA BINTI ROSLI 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 NURSYAZWANI BT. ABD. RANI 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 NURUL SYAFIZA BT. JAMIL 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 RASHIDAH BT. ABDULLAH 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 SITI FATIMAH AZAHARAH BINTI ARIFFIN 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 SITI NABILA BT. ISMATTEUNUN 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 SITI NOR ASYIKIN BT. MANSOR 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 SITI NUR ATIKA BT ISHAK 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 SITI ZULAIKA BINTI JAAFAR 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 SITI ZURAIDA BT. MARZUKI 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 SYAZA AQILAH BT. HUSSAIN 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 UMI KALSOM BT ISA 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 0 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 0 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 0 5 ICT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 AFIFAH HUSNA BT AZMAN 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

185 AZUWAL B. AZHAR 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

186 CHIAM HONG WEI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

187 FAIZ SOLEHIN B. SHAFIKULLAH 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

188 FATHIN ATHIRAH BT. MOHD. ZUKI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

189 KU SYALIZA BT KU MOHD KASA 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

190 MOHAMAD AMIRUL B. ZAIDI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

191 MOHAMAD HIZARUL ASMAWIE BIN OTHMAN 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

192 MOHAMMAD AMMAR B. BAHARI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Page 17: HC SPM 2012 Chemistry

193 MOHAMMAD MIRZA BIN MOHAR 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

194 MOHD. FAEZ B. ABDIL NASIR 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

195 MUHAMAD HAZIQ B. MOHD. NASIR 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

196 MUHAMAD NAZIRUL MUBIN B. MOHD. YUSOF 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

197 MUHAMAD ROSIDI B. ABDUL RAZAK 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

198 MUHAMMAD ALIF FIRDAUS B. ROSLI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

199 MUHAMMAD NOR HAMBALI B. HASSAN 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

200 MUHAMMAD RIDZUAN BIN BASIRON 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

201 NOOR ALIS BINTI CHE BAHADUL 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

202 NOORATIKA BT. JAAFAR 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

203 NOR AFIQAH BINTI SHUHAIMI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

204 NUR FATIHAH BT AZIZ 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

205 NUR HAZIRAH BT. JASNI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

206 NUR NARZRATUL NAJIHA BT. NARZERI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

207 NUR SYAZWANI BT. SAAD 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

208 NURUL HANIS BT. ABDUL HALIM 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

209 PIRAVIN KUMAR A/L MANIMARAN 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

210 PUTERI NOOREHAN BT. ABDUL LATIFF 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

211 PUTERI NOR ZALIKHA BT. ZAMRI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

212 SITI FATIMAH BIN ALI 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

213 SYARIFAH NUR DINI BT. SYED MOHD. KHALIL 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

214 SYED MUHD. SHOLEHIN B. SYED AHMAD MURTADZA 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

215 ZULIANA BT. SUPARMAN 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

216 0 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

217 0 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

218 0 5 GEO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

219 ASHRAF IMMAN B. RAMLY 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

220 FATIN AQMA BT. MUHD. FARUQ 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

221 FAZIRA SYAHIRA BT. FARIZAL 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

222 KU MUHAMMAD HASIF BIN KU BAHDOR 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

223 KUZERI BIN RAMLI 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

224 MASAMIRA BT. KASIM 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

225 MOHAMAD HAKIMI B. RAZALI 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

226 MOHAMAD MURNIZAM BIN ABU HASSAN 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

227 MOHAMMAD DANIAL B. KHAZALI 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

228 MUHAMAD IZHAN SYAHRIL BIN ROZALE 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

229 MUHAMMAD MUZAMIN B. ZAHARI 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

230 MUHAMMAD SHAHRIZAL B. MAZLAN 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

231 MUHD. AIMAM MUBIN B. YUSOP 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

232 MUHD. ZAFIZI ISWANDI B. RASHID 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

233 NOORHAFIEZA BT. ABDUL LATIFF 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Page 18: HC SPM 2012 Chemistry

234 NOR FADZIHAH BT. ROHANI 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

235 NOR HAFIZAH BT. CHE MANSOR 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

236 NORAZILA BT ABDUL WAHAB 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

237 NUR AFIQAH FARHANA BT. MANSOR 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

238 NUR AFIQAH MASITOH BT. MOHD. AROFF 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

239 NUR NAJWA BT. BADROL 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

240 NUR SYAHIRAH BT. ZULKEFLE 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

241 NURUL SYAFIKAH BT. JAMIL 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

242 SARINAH BIBI BT. LATTIF 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

243 SITI NURAIN BT. MOHD. JOHARI 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

244 SYARTIKA DEWI BT. MOHAMAD AZLAN NAIR 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

245 UMI NUR SYAIMA BT. CHE ZAN 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

246 0 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

247 0 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

248 0 5 GEO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

249 ABDUL HAKIM B. S. WADI 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

250 ASRUL AFFENDI BIN ASRI 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

251 AYUNNI BT. DAHAKIM 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

252 FARIDAH BT ISMAIL 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

253 FATIN NUR FITRIAH BT. MAHAMAD JOHARI 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

254 GHARIZAH BT. ABDULLAH 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

255 HARDIHAIRI BIN MOHD. ARIFF 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

256 HAZWANI BT. AZMAN 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

257 MOHAMAD ZULFIKRY B. MAZLAN 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

258 MOHD. AKID B. AHMAD 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

259 MOHD. ZAHIR B. ABDUL AZIZ 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

260 MUHAMMAD AMIRRUL HISYAM BIN ANUAR 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

261 MUHAMMAD FIRHAN MARJIDI B. JAMALUDIN 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43

262 MUHAMMAD ISMA IRFAN B. OTHMAN 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

263 MUHAMMAD KHAIRUL B. BAHARUDDIN 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

264 MUHAMMAD NOORHIDAYAT HISHAM B. HASLIMI @RAMBA 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46

265 MUHAMMAD RAFIZAL BIN MOHD.HUSSAN 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

266 MUHAMMAD ROSHIDI B. ABU BAKAR 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

267 MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY B. MAWARDI 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

268 NABILLA BT. KAMAL 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

269 NOR IZATI BT ZULKIFLI 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51

270 NUR HAIFA IZZATY BT HALIM 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

271 NUR HIDAYAH BINTI AZMY 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53

272 NUR WAHIDA BT. NORBANI 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

273 NURSHILA BT ISMAIL 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

274 SAIDATUL FARHANA BT. AZMI 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Page 19: HC SPM 2012 Chemistry

275 SHAFINAS BT. ABDUL WAHAB 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57

276 SITI NORHASLINDA BT. MD. SALLEH 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

277 SITI NURHANNANI BT HAYATA ELIAS 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59

278 ZULAIKHA AMIRA BT. ZULKIFLI 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

279 0 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

280 0 5 PDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62

281 CHONG YI JIAN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

282 HAYAZI BIN ABDUL HALIM 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

283 KU EVANA NASUTION BINTI KU FAZIN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

284 LAILATUL NISHA BIN MOHAMMAD NASIR 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

285 LAM A'AINI BINTI OTHMAN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

286 MOHAMAD RADHI B. SHAKUR 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

287 MOHAMAD SOBRI B. AZIZAN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

288 MOHAMMAD NUR FAISAL BINTI MOHAMMAD SUJAI 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

289 MOHD FAIZ BIN SHARKAAN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

290 MOHD SUHAIMI BIN MD ISA 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

291 MOHD TIRMIDZI BIN OTHMAN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

292 MUHAMMAD SAIFUL RIZAL B. ABU BAKAR 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

293 NOOR AZILA BT. ROSAIDI 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

294 NOR AZLIN BINTI HAMDAN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

295 NOR HASDILA BT. NOR HAZIZI 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

296 NOR HAYYU MAWADDAH BT. MARZUKI 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

297 NOR MASLINA BT. CHE MAZLAN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

298 NOR SYAMIMI BT. ZAMBRI 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

299 NOR ZALIKHA BT FAUZI 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

300 NUR I'ZZATI BINTI RAMLI 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

301 NUR IZZATI IMAN BT AHID 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

302 NURUL IZZATI BT. SHAARI 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

303 ONG KOK YANG 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

304 RUHBAN A/L CHANDRAN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

305 SHAARANI B. MOHAMAD 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

306 SITI AISYAH BINTI YAAKOB 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

307 SITI SYAKIRAH BT ABDUL JUHARI 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

308 TAN CHEE HAN 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

309 THONG HONG LIK 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

310 0 5 PDG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

311 ABDUL MUTALIB B. ABDUL RAHMAN 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

312 ABIDIN BIN SULAIMAN 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

313 AZWAWIE B. AZMI 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

314 LER SOON XIH 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

315 MASHITOH BT. SABRI 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Page 20: HC SPM 2012 Chemistry

316 MOHAMAD AKMAL HAFIZ B. MOHD. NAIM 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

317 MOHAMAD AMIRUL BIN MASERI 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

318 MOHAMAD NORAIZAT B. AMRI 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

319 MOHAMMAD AZRI BIN AMRAN 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

320 MOHD IZARUL BIN AMNUR 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

321 MOHD. RIDZUAN B. ABD. RASHID 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

322 MOHD. SYAFIK ZAIKRI B. AHMAD DZAHIR 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

323 MUHAMAD FAKHRULLAH B AYUB 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

324 MUHAMAD MUSTAQIM B. MUSTAFA 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

325 MUHD IZZAT SHAFRIE BIN MOHD NASIR 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

326 MUHD ROSDI BIN ABD KADIR 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

327 MUHD SYAMRI BIN ZAINOL ABIDIN 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

328 NADIA AMIRA BT. ROSLI 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

329 NOR FARAHIN BT. SHABUDIN 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

330 NOR FAZIRA BINTI SAIDAN ARIS 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

331 NOR NAZIHAH BINTI AHMAD 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

332 NURAMYSA BT. AZMY 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

333 NURUL AINA BT. REJAB 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

334 NURUL NABIHAH BINTI AMIRUDDIN 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

335 RATHIDEVI A/P MURUKAYA 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

336 REZUAN BIN TAMISHA 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

337 SITI SOLEHAH BT. MEHAT 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

338 SUMATHI A/P ANBALAGAN 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

339 SYAFIRA BINTI ZAMAN NASER 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

340 TAN TEIK FONG 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

341 THURGA A/P GHANASEGARAN 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

342 YUSOF BIN ANUAR 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

343 ZAIDI B. ABIDIN 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

344 0 5 KSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

345 ABDUL MALIK BIN AZMAN 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

346 ABDULLAH B. ABD. RAZAK 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

347 AZLAN B. MOHD. SABRI 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

348 BANU A/P KARUNANITHY 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

349 GUNASUNDARI A/P BOOBALAN 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

350 HALIMAH BT JALALUDDIN 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

351 IFIZATULHAZIRAH BINTI SMAIL 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

352 MINA A/P MUNUSAMY 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

353 MOHAMAD RIHAIZAD BIN AHMAD RODZI 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

354 MOHD AMIR FARHAN BIN MOHD ZAIDI 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

355 MOHD. SYAFIQ B. SULAIMAN 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

356 MOHD. SYAMSUL BIN MOHD. NOOR 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Page 21: HC SPM 2012 Chemistry

357 MUHAMAD YUSRI SYAH BIN YUSOF 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

358 MUHAMMAD FAIZ FAKHRULLAH BIN KAMARUL AFANDI 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

359 MUHAMMAD NAZIRUL B. ROSLAN 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

360 MUHAMMAD SAMAN B MOHD ZAKI 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

361 MUHD. AKMAL B. MUKHTAR 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

362 NG YONG CHIN 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

363 NOR FAZIRA BT. BAHARI 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

364 NOR NAJWA BT. MUSA 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

365 NUR LIYANA BT. ABDULLAH 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

366 NUR SUFINA BT. MOHD. SOFIRI 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

367 NURUL NADHIRAH BT. KHALIB 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

368 PRIYASHINI A/P ARUMUGAM 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

369 SAFINA BT. DAHAMAN 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

370 SAKTHI RUBBEN A/L DEVARAJAN 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

371 SITI NUR AMIRA BT. RAHMAT 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

372 SUHAIRI B. SARIP 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

373 SULLIS BT. MISENI 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

374 ZAINOL B. MD. ZAIN 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

375 0 5 KSI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Analisa Bil % Analisa Bil %A+ 0 A+ 4 4.00A 1 1.00 A 7 7.00A- 4 4.00 A- 6 6.00B+ 4 4.00 B+ 8 8.00B 4 4.00 B 26 26.00C+ 2 2.00 C+ 6 6.00C 14 14.00 C 4 4.00D 5 5.00 D 11 11.00E 20 20.00 E 28 28.00Lulus 54 54.00 Lulus 100 100.00G 46 46.00 G 0Jumlah Calon 100 Jumlah Calon 100

Page 22: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid) Tahun : 2012

Mata Pelajaran : KIMIANama Guru : THIVYA VENUGOPAL Tingkatan : 5 ST 1

Bil. Nama TKNTOV OTI 1 OTI 2

M G M G M G M G M G M G M G M G G

1 AMIROL NAJMEE B. ABDULLAH 5 ST 1 37 G 55 C+ 43 E 47 D 49 D 55 C+

2 ANCHALEE TAN RATTANANI KOM 5 ST 1 17 G 68 B+ 25 G 50 C 32 G 40 E

3 CHAN BOON HONG 5 ST 1 54 C 63 B 58 C+ 52 C 61 B 65 B+

4 CHEONG SIEW YING 5 ST 1 47 D 55 C+ 51 C 62 B 56 C+ 60 B

5 CHIEW EE VON 5 ST 1 54 C 68 B+ 58 C+ 66 B+ 61 B 65 B+

6 CHIN ZIY YING 5 ST 1 54 C 93 A+ 58 C+ 80 A 61 B 65 B+

7 DEEPAVARMI A/P NAGALINGGAM 5 ST 1 85 A 93 A+ 87 A 94 A+ 88 A 90 A+

8 DHARISHINNI DEVI A/P KUMAR 5 ST 1 71 A- 68 B+ 74 A- 73 A- 77 A- 80 A

9 FARAH AINA BT. ANAS 5 ST 1 28 G 48 D 32 G 54 C 36 G 40 E

10 FARAH AMALINA BT ADANAN 5 ST 1 34 G 50 C 41 E 46 D 48 D 55 C+

11 FELIX FENELON FRANCIS 5 ST 1 62 B 70 A- 65 B 73 A- 67 B+ 70 A-

12 IKMAL NAZARIN BIN AZIZAN 5 ST 1 40 E 35 G 45 D 30 G 50 C 55 C+

13 KHAIRUNETA BT MOHD AFENDY 5 ST 1 16 G 33 G 24 G th #N/A 32 G 40 E

14 KHOO CHOO KIAN 5 ST 1 44 E 63 B 49 D 40 E 55 C 60 B

15 LAU WEI YAN 5 ST 1 46 D 65 B+ 51 C 68 B+ 55 C+ 60 B

16 MOHAMAD ROSHIDI BIN ROSLI 5 ST 1 65 B+ 78 A- 70 A- 63 B 75 A- 80 A

17 MOHD KAUTSAR BIN HARUN 5 ST 1 36 G 48 D 39 G 52 C 42 E 45 D

18 MUHAMMAD ADIB BIN ISMAIL 5 ST 1 28 G 45 D 32 G 37 G 36 G 40 E

19 NAVIN A/L RAVI 5 ST 1 77 A- 80 A 81 A 90 A+ 86 A 90 A+

20 NOR HAZWANI BT HALIM 5 ST 1 35 G 45 D 38 G 54 C 42 E 45 D

21 NOR SYAFIQAH BT. SOBRI 5 ST 1 35 G 48 D 38 G 53 C 42 E 45 D

22 NORHAFIZAH BT. HAMIZAN 5 ST 1 5 G 40 E 17 G th #N/A 28 G 40 E

23 NUR AMALINA BT. SHARIF ISMAIL 5 ST 1 24 G 35 G 29 G 51 C 35 G 40 E

24 NURFATHIRAH BT. AZIS 5 ST 1 51 C 65 B+ 54 C 62 B 57 C+ 60 B

25 NURLIYANA AQILAH BT. ASRI 5 ST 1 42 E 35 G 45 E 44 E 47 D 50 C

26 NURUL ERNIDA BT. IDRIS 5 ST 1 56 C+ 78 A- 59 C+ 58 C+ 62 B 65 B+

27 ONG MING SIEW 5 ST 1 54 C 83 A 58 C+ 65 B+ 61 B 65 B+

28 OOI SEAN LI 5 ST 1 53 C 53 C 57 C+ 59 C+ 61 B 65 B+

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 23: HC SPM 2012 Chemistry

29 OOI XIN RAN 5 ST 1 77 A- 93 A+ 81 A 88 A 86 A 90 A+

30 PURUSOTHAMAN A/L PARTIBAN 5 ST 1 67 B+ 75 A- 71 A- 81 A 76 A- 80 A

31 RABIATUL ADAWIYAH BT MURAD 5 ST 1 40 E 53 C 45 D 35 G 50 C 55 C+

32 ROSMAWATI BT. ABDUL RAZAK 5 ST 1 32 G 63 B 36 G 42 E 41 E 45 D

33 SHARUNYA A/P RAJA 5 ST 1 19 G 58 C+ 26 G 42 E 33 G 40 E

34 SURYA ADITYA BIN IWAYAN SUWARTO 5 ST 1 15 G 30 G 23 G 22 G 32 G 40 E

35 SYAFIRA BT. ROSHIDI 5 ST 1 30 G 53 C 35 G 45 D 40 E 45 D

36 TAN CHIA YI 5 ST 1 42 E 58 C+ 48 D 51 C 54 C 60 B

37 VETRIVELA A/L RAMANATHAN 5 ST 1 66 B+ 75 A- 71 A- th #N/A 75 A- 80 A

38 YASMIN BT JOHAN 5 ST 1 36 G 58 C+ 39 G 44 E 42 E 45 D

39 5 ST 1 0 0

40 5 ST 1 0 0

Rumusan / Analisa TOV Ujian OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan ETR SPM

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %A+ 0 3 7.89 0 2 5.88 0 0 0 3 7.89 0A 1 2.70 2 5.26 3 7.89 3 8.82 0 3 7.89 0 4 10.53 0A- 3 8.11 5 13.16 4 10.53 2 5.88 0 4 10.53 0 1 2.63 0B+ 3 8.11 5 13.16 0 3 8.82 0 1 2.63 0 6 15.79 0

B 1 2.70 3 7.89 1 2.63 3 8.82 0 6 15.79 0 5 13.16 0C+ 1 2.70 4 10.53 6 15.79 2 5.88 0 3 7.89 0 4 10.53 0

C 6 16.22 4 10.53 3 7.89 8 23.53 0 4 10.53 0 1 2.63 0D 2 5.41 5 13.16 4 10.53 3 8.82 0 3 7.89 0 5 13.16 0E 5 13.51 1 2.63 3 7.89 4 11.76 0 5 13.16 0 8 21.05 0

Lulus 22 59.46 32 84.21 24 63.16 30 88.24 0 29 76.32 0 37 97.37 0G 15 40.54 5 13.16 13 34.21 4 11.76 0 8 21.05 0 0 0

Jumlah Calon 37 38 38 34 0 38 0 38 0Gred Purata 6.76 4.50 6.11 5.15 5.53 4.45

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+ A A- B+ B C+ C D

MURID BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 TOV 38 0 1 2.6 3 7.9 3 7.9 1 2.6 1 2.6 6 15.8 2 5.3

2 PRA PTG TAHUN 38 3 7.9 2 5.3 5 13.2 5 13.2 3 7.9 5 13.2 4 10.5 5 13.2

3 OTI 1 38 0 3 7.9 4 10.5 0 1 2.6 6 15.8 3 7.9 4 10.5

4 PERTENGAHAN TAHUN 34 2 5.9 3 8.8 2 5.9 3 8.8 3 8.8 2 5.9 8 23.5 3 8.8

5 OTI 2 38 0 3 7.9 4 10.5 1 2.6 6 15.8 3 7.9 4 10.5 3 7.9

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 24: HC SPM 2012 Chemistry

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 SASARAN [ETR] 38 3 7.9 4 10.5 1 2.6 6 15.8 5 13.2 4 10.5 1 2.6 6 15.8

Page 25: HC SPM 2012 Chemistry

E G LULUS GRED

BIL % BIL % BIL % PURATA

5 13.2 16 42.1 22 57.9 6.82

1 2.6 5 13.2 33 86.8 4.63

3 7.9 13 34.2 24 63.2 6.11

5 14.7 4 11.8 31 91.2 5.38

5 13.2 8 21.1 29 76.3 5.53

0 0 0

Page 26: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0

8 21.1 0 38 100.0 4.63

Page 27: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid)

Mata Pelajaran : CHEMISTRYNama Guru : PUAN NURUL NADIAH NASRU

Bil. Nama TKNTOV

M G

1 AINA NABILA BT. MOHD. RADZI 5 ST 2 40 E

2 BEH SHI CHEE 5 ST 2 40 E

3 CECILIA JOSEPH 5 ST 2 54 C

4 CHANG LI 5 ST 2 46 D

5 FATIMA ANNA FENELON BT. ADAM 5 ST 2 28 G

6 GOH YONG MU 5 ST 2 41 E

7 HAMIDAH BT. ISMAIL 5 ST 2 33 G

8 INTAN NABINA BT AZMI 5 ST 2 34 G

9 KHOR JIAN WEI 5 ST 2 36 G

10 LAO CHIEW HONG 5 ST 2 47 D

11 LEE CHUN YEE 5 ST 2 52 C

12 LEE JING YI 5 ST 2 60 B

13 LIM CHEA HOOI 5 ST 2 73 A-

14 LIM JIEH ROU 5 ST 2 32 G

15 MARIA CARLA A/P RATNASINGAM 5 ST 2 51 C

16 MOHAMAD IQBAL BIN MOHAMMAD 5 ST 2 23 G

17 MOHD. AMIN B. ABDULLAH 5 ST 2 34 G

18 MUHAMMAD AZWIZAL B. AZLAN 5 ST 2 19 G

19 MUHAMMAD IQMAL AFIQ B. ZAIHARI 5 ST 2 27 G

20 MUHAMMAD IZHAR BIN ABDUL RANI 5 ST 2 43 E

21 NORMAS AIZIL HANAFI BIN AIZAZ 5 ST 2 20 G

22 NUR ATIKAH BT. ISMAIL 5 ST 2 35 G

23 NUR DIAN SEHA BT. DAHALAN 5 ST 2 54 C

24 NUR SYAZWANI BTE. MD. YAZID 5 ST 2 32 G

25 NURHAFISZA BT. ISMAIL 5 ST 2 32 G

26 NURUL FATIN SYAZANI BT. AZIZAN 5 ST 2 33 G

27 ONG WEI CHIEH 5 ST 2 51 C

28 PARVINA A/P GUNASEGARAN 5 ST 2 22 G

Page 28: HC SPM 2012 Chemistry

29 RIFQI B. ROSHDI 5 ST 2 23 G

30 ROMATHY A/P SARAVANAN 5 ST 2 65 B+

31 SALWA BT. HARON 5 ST 2 44 E

32 SITI AMIRAH BT SAIDIN 5 ST 2 46 D

33 SITI AWATIF BT. FADZIL 5 ST 2 44 E

34 TAN HOOI YING 5 ST 2 44 E

35 WAN NURUL FITRIAH BT. WAN LADIN 5 ST 2 40 E

36 YEOH SHIN TYAN 5 ST 2 62 B

37 5 ST 2

38 5 ST 2

39 5 ST 2

40 5 ST 2

Rumusan / Analisa TOV Ujian

Bil % BilA+ 0 1A 0 3A- 1 2.78 6B+ 1 2.78 4

B 2 5.56 1C+ 0 7

C 5 13.89 3D 3 8.33 1E 8 22.22 7

Lulus 20 55.56 33G 16 44.44 3

Jumlah Calon 36 36Gred Purata 7.56 4.83

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+

MURID BIL

1 TOV 36 0

2 PRA PTG TAHUN 36 1

3 OTI 1 36 0

4 PERTENGAHAN TAHUN 36 0

5 OTI 2 36 0

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0

Page 29: HC SPM 2012 Chemistry

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0

8 SASARAN [ETR] 36 1

Page 30: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

Tahun : 2012

CHEMISTRYPUAN NURUL NADIAH NASRU Tingkatan : 5 ST 2

OTI 1 OTI 2

M G M G M G M G M G M

53 C 47 D 45 D 53 C

55 C+ 47 D 49 D 53 C

68 B+ 57 C+ 76 A- 61 B

58 C+ 53 C 52 C 59 C+

43 E 32 G 36 G 36 G

70 A- 48 D 55 C+ 54 C

40 E 35 G 25 G 38 G

50 C 36 G 50 C 38 G

70 A- 43 E 58 C+ 49 D

58 C+ 51 C 50 C 56 C+

75 A- 55 C+ 73 A- 59 C+

75 A- 63 B 71 A- 67 B+

98 A+ 79 A- 83 A 84 A

40 E 35 G 40 E 37 G

68 B+ 54 C 57 C+ 58 C+

45 D 29 G 42 E 34 G

55 C+ 41 E 51 C 47 D

58 C+ 26 G 30 G 33 G

40 E 31 G 31 G 36 G

43 E 50 D 48 D 56 C+

30 G 27 G 20 G 33 G

40 E 37 G 53 C 38 G

85 A 57 C+ 59 C+ 61 B

40 E 35 G 37 G 37 G

53 C 35 G 52 C 37 G

63 B 35 G 48 D 38 G

68 B+ 54 C 61 B 58 C+

33 G 28 G 13 G 34 G

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
Page 31: HC SPM 2012 Chemistry

30 G 29 G 40 E 34 G

70 A- 70 A- 75 A- 75 A-

58 C+ 51 C 52 C 57 C+

80 A 53 C 68 B+ 59 C+

58 C+ 51 C 54 C 57 C+

68 B+ 51 C 66 B+ 57 C+

73 A- 47 D 64 B 53 C

80 A 68 B+ 80 A 74 A-

0 0

0 0

0 0

0 0

Ujian OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan

% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %2.78 0 0 0 0 08.33 0 2 5.56 0 1 2.78 0

16.67 2 5.56 4 11.11 0 2 5.56 011.11 1 2.78 2 5.56 0 1 2.78 02.78 1 2.78 2 5.56 0 2 5.56 0

19.44 3 8.33 4 11.11 0 10 27.78 08.33 8 22.22 8 22.22 0 4 11.11 02.78 5 13.89 4 11.11 0 2 5.56 0

19.44 2 5.56 3 8.33 0 0 091.67 22 61.11 29 80.56 0 22 61.11 08.33 14 38.89 7 19.44 0 14 38.89 0

36 36 36 0 36 04.83 6.97 5.75 6.39

A A- B+ B C+

% BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

0 1 2.8 1 2.8 2 5.6 0

2.8 3 8.3 6 16.7 4 11.1 1 2.8 7 19.4

0 2 5.6 1 2.8 1 2.8 3 8.3

2 5.6 4 11.1 2 5.6 2 5.6 4 11.1

1 2.8 2 5.6 1 2.8 2 5.6 10 27.8

0 0 0 0 0

Page 32: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

2.8 2 5.6 1 2.8 2 5.6 14 38.9 1 2.8

Page 33: HC SPM 2012 Chemistry

SPM (Tingkatan 5)Guru Mata Pelajaran

5 ST 2

G M G G

60 B

60 B

64 B

66 B+

40 E

61 B

40 E

40 E

56 C+

60 B

62 B

70 A-

90 A+

40 E

61 B

40 E

54 C

40 E

40 E

63 B

40 E

40 E

64 B

40 E

40 E

40 E

61 B

40 E

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 34: HC SPM 2012 Chemistry

40 E

80 A

64 B

66 B+

64 B

64 B

60 B

80 A

ETR SPM

Bil % Bil %1 2.78 02 5.56 01 2.78 02 5.56 0

14 38.89 01 2.78 01 2.78 00 0

14 38.89 036 100.00 00 0

36 05.25

C D E G LULUS

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL

5 13.9 3 8.3 8 22.2 16 44.4 20

3 8.3 1 2.8 7 19.4 3 8.3 33

8 22.2 5 13.9 2 5.6 14 38.9 22

8 22.2 4 11.1 3 8.3 7 19.4 29

4 11.1 2 5.6 0 14 38.9 22

0 0 0 0 0

Page 35: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

1 2.8 0 14 38.9 0 36

Page 36: HC SPM 2012 Chemistry

GRED

% PURATA

55.6 7.56

91.7 4.83

61.1 6.97

80.6 5.75

61.1 6.39

Page 37: HC SPM 2012 Chemistry

100.0 5.25

Page 38: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid) Tahun : 2012

Mata Pelajaran : KIMIANama Guru : Tingkatan : 5 STT

Bil. Nama TKNTOV OTI 1 OTI 2

M G M G M G M G M G M G M G M G G

1 CHAI BEE YEE 5 STT 61 B 78 A- 68 B+ 71 A- 74 A- 81 A

2 FITRI AFIQ B. ZAINON 5 STT 42 E 50 C 49 D 41 E 55 C+ 62 B

3 HOO SHIAN DEE 5 STT 43 E 48 D 50 D 51 C 56 C+ 63 B

4 LEE ZHI HONG 5 STT 53 C 35 G 60 C+ 47 D 66 B+ 73 A-

5 LIM HEE LEONG 5 STT 58 C+ 43 E 65 B 58 C+ 71 A- 78 A-

6 MOHAMAD ASHRAFF B. AHMAD SABRI 5 STT 23 G 55 C+ 30 G 34 G 36 G 43 E

7 MOHD ARIF BIN ISKANDAR 5 STT 40 E 70 A- 47 D 43 E 53 C 60 B

8 MOHD SAFWAN BIN RAMLI 5 STT 40 E 60 B 47 D 47 D 53 C 60 B

9 MOHD. AMIRUL B. ARSHAD 5 STT 32 G 20 G 39 G 27 G 45 D 52 C

10 MOHD. HAFIZUDIN B. HUSSEIN 5 STT 22 G 23 G 29 G 15 G 35 G 42 E

11 MUHAMAD ZAKUAN B. MOHD. ZAINI 5 STT 29 G 45 D 36 G 28 G 42 E 49 D

12 MUHAMMAD AYYUB JABIR BIN SHAIDIN 5 STT 19 G 43 E 26 G 28 G 33 G 40 E

13 MUHAMMAD B. ZULKIFLI 5 STT 40 E 40 E 47 D 40 E 53 C 60 B

14 MUHD. IJMAL HASIF B. IZHAM 5 STT 34 G 65 B+ 41 E 46 D 47 D 54 C

15 MUHD. SYAIKHUL HIDAYAT B. SANI 5 STT 27 G 80 A 34 G 35 G 40 E 47 D

16 MUZHAFFAR BIN MOHAMAD MARZUKI 5 STT 52 C 83 A 59 C+ 53 C 65 B+ 72 A-

17 NOOR AZLIA IDAYU BT. RAZALI 5 STT 20 G 40 E 27 G 33 G 33 G 40 E

18 NUR ATIKAH BT. MOHD. SOBRI 5 STT 37 G 58 C+ 44 E 42 E 50 C 57 C+

19 NUR FAQIHAH BT. NORIZAN 5 STT 43 E 40 E 50 D 40 E 56 C+ 63 B

20 OOI CHEN MUN 5 STT 54 C 78 A- 61 B 53 C 67 B+ 74 A-

21 OOI HONG YUNG 5 STT 29 G 28 G 36 G 33 G 42 E 49 D

22 SHAHRIZAL B. SHAMSUDIN 5 STT 24 G 30 G 31 G 30 G 37 G 44 E

23 SITI HAJAR UMAIRAH BT. NORDIN 5 STT 44 E 75 A- 51 C 60 B 57 C+ 64 B

24 SITI NUR AZLIA MAZIHA BT. ABD. AZIZ 5 STT 23 G 35 G 30 G 25 G 36 G 43 E

25 SITI NURHARFYYANTI BT. SEHOO 5 STT 28 G 33 G 35 G 37 G 41 E 48 D

26 TAN MING WEI 5 STT 27 G 18 G 34 G 16 G 40 E 47 D

27 5 STT

28 5 STT 0 0

29 5 STT 0 0

30 5 STT 0 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 39: HC SPM 2012 Chemistry

Rumusan / Analisa TOV Ujian OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan ETR SPM

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %A+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 0 2 7.69 0 0 0 0 0 1 3.85 0A- 0 4 15.38 0 1 3.85 0 2 7.69 0 4 15.38 0B+ 0 1 3.85 1 3.85 0 0 3 11.54 0 0 0

B 1 3.85 1 3.85 2 7.69 1 3.85 0 0 0 7 26.92 0C+ 1 3.85 2 7.69 2 7.69 1 3.85 0 4 15.38 0 1 3.85 0

C 3 11.54 1 3.85 1 3.85 3 11.54 0 4 15.38 0 2 7.69 0D 0 2 7.69 6 23.08 3 11.54 0 2 7.69 0 5 19.23 0E 7 26.92 5 19.23 2 7.69 5 19.23 0 5 19.23 0 6 23.08 0

Lulus 12 46.15 18 69.23 14 53.85 14 53.85 0 20 76.92 0 26 100.00 0G 14 53.85 8 30.77 12 46.15 12 46.15 0 6 23.08 0 0 0

Jumlah Calon 26 26 26 26 0 26 0 26 0Gred Purata 8.04 6.12 7.42 7.62 6.35 5.27

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+ A A- B+ B C+ C D E

MURID BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 TOV 26 0 0 0 0 1 3.8 1 3.8 3 11.5 0 7 26.9

2 PRA PTG TAHUN 26 0 2 7.7 4 15.4 1 3.8 1 3.8 2 7.7 1 3.8 2 7.7 5 19.2

3 OTI 1 26 0 0 0 1 3.8 2 7.7 2 7.7 1 3.8 6 23.1 2 7.7

4 PERTENGAHAN TAHUN 26 0 0 1 3.8 0 1 3.8 1 3.8 3 11.5 3 11.5 5 19.2

5 OTI 2 26 0 0 2 7.7 3 11.5 0 4 15.4 4 15.4 2 7.7 5 19.2

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 SASARAN [ETR] 26 0 1 3.8 4 15.4 0 7 26.9 1 3.8 2 7.7 5 19.2 6 23.1

Page 40: HC SPM 2012 Chemistry

G LULUS GRED

BIL % BIL % PURATA

14 53.8 12 46.2 8.04

8 30.8 18 69.2 6.12

12 46.2 14 53.8 7.42

12 46.2 14 53.8 7.62

6 23.1 20 76.9 6.35

0 0

0 0

0 26 100.0 5.27

Page 41: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid)

Mata Pelajaran : BAHASA MELAYUNama Guru :

Bil. Nama TKNTOV

M G M

1 ADLY FAHRISA BIN YAHAYA 5 AKAUN

2 AIDA HUSNINA BT. AZAHAR 5 AKAUN

3 ALMANSYA B. ANSARI 5 AKAUN

4 AMIRUL IMRAN BIN HAMIZAN 5 AKAUN

5 AZLISHAM B. AZHAM 5 AKAUN

6 AZMIL AZHAR B. HYDER ALI 5 AKAUN

7 AZRIN HUSNA BT. MUTALIB 5 AKAUN

8 CHING CHIA HWA 5 AKAUN

9 CHUAH CHIEE YING 5 AKAUN

10 DINAKARAN A/L MUNISAMY 5 AKAUN

11 HAIZIQ B. MOHD. HAIDER 5 AKAUN

12 HANI NABILAH BTE SHARONI 5 AKAUN

13 KU ZAHIDAH BT. KU ZAINUDI 5 AKAUN

14 LIM GUAN SHEN 5 AKAUN

15 MAY KHONG YING XIN 5 AKAUN

16 MUHD. IZRUL IZANY B. ZAMLI 5 AKAUN

17 NABILA BT ZAINUDDIN 5 AKAUN

18 NAZAHATUNNUR HAFIZAH BT. HUSSIN 5 AKAUN

19 NOR ATIKAH BT. JULA RAHMAN 5 AKAUN

20 NOR ZULAIKHA BT. ZAMZURI 5 AKAUN

21 NUR AIDAIZA BT. MAHADZIR 5 AKAUN

22 NUR ASYIKIN BT. EISA 5 AKAUN

23 NUR ATIKAH AQILAH BINTI M. ZAIDI 5 AKAUN

24 NUR FAEZA BT. ZAKER HUSAIN 5 AKAUN

25 NUR FARAH ADILA BT. MUHAMMAD FAUZI 5 AKAUN

Pra Pertengahan Tahun

A1
Taipkan nama sekolah.
Page 42: HC SPM 2012 Chemistry

26 NUR FARAH IZZAH BT. ABDUL RAZAK 5 AKAUN

27 NUR FAUZIANA BT. MANSOR MATURIDI 5 AKAUN

28 NUR HAZWANI BT. HAMZAH 5 AKAUN

29 NUR IZYAN IZZATI BT. MOHD. RUZUKI 5 AKAUN

30 NURTASYA AIEZA BT. ZAINUDDIN 5 AKAUN

31 NURUL SYAHIDA BT. CHE AHMAD 5 AKAUN

32 OOI SHIANG GEE 5 AKAUN

33 SITI AISYAH BT. AHMAD SHAFEI 5 AKAUN

34 SITI NUR HASANAH BINTI NOR ASMADI 5 AKAUN

35 STELLA MAY ROBERT JAMES SPISOL 5 AKAUN

36 TAN SHAO XIAN 5 AKAUN

37 YANG XIN LI 5 AKAUN

Rumusan / Analisa TOV Ujian

Bil % Bil %A+ 0 0A 0 0A- 0 0B+ 0 0

B 0 0C+ 0 0

C 0 0D 0 0E 0 0

Lulus 0 0G 0 0

Jumlah Calon 0 0Gred Purata

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+

MURID BIL %

1 TOV 0 0

2 PRA PTG TAHUN 0 0

Page 43: HC SPM 2012 Chemistry

3 OTI 1 0 0

4 PERTENGAHAN TAHUN 0 0

5 OTI 2 0 0

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0

8 SASARAN [ETR] 0 0

Page 44: HC SPM 2012 Chemistry

HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

Tahun : 2012

BAHASA MELAYUTingkatan : 5 AKAUN

OTI 1 OTI 2

G M G M G M G M G M G

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
Page 45: HC SPM 2012 Chemistry

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan ETR

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

A A- B+ B C+ C

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Page 46: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Page 47: HC SPM 2012 Chemistry

5 AKAUN

M G G

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 48: HC SPM 2012 Chemistry

ETR SPM

% Bil %00000000000

0 0

D E G LULUS

% BIL % BIL % BIL % BIL %

0 0 0 0

0 0 0 0

Page 49: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Page 50: HC SPM 2012 Chemistry

GRED

PURATA

Page 51: HC SPM 2012 Chemistry
Page 52: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid)

Mata Pelajaran : BAHASA MELAYUNama Guru :

Bil. Nama TKNTOV

M G

1 AHMAD HAKIMI FITRI BIN AHMAD JUHARI 5 ICT

2 AIDA NAZIFA BT. ZAMZURI 5 ICT

3 ANIS SYAZWANI BT. M. LATIF 5 ICT

4 FATEN NUR SHAFIKA BT. MUSA 5 ICT

5 HAFIZUDDIN B. ROSTAM 5 ICT

6 HAFNIZAHANIM BT HASMIZAM 5 ICT

7 INTAN SHAFIENA BT. SHABUDIN 5 ICT

8 LINA FAZLIANA BT. ROMLI 5 ICT

9 MOHD. ALIF ASYRAF B. AZAHAR 5 ICT

10 MOHD. FARIS HAFIFI B. ABDUL HALIM 5 ICT

11 MOHD. HAYYATUL ASHRAF B. FAIRUS 5 ICT

12 MUHD ILIE ANIQ BIN AZMIN 5 ICT

13 NADIA BT MOHD NASIR 5 ICT

14 NOOR SHAHIRAH BT MOHD SENAFFI 5 ICT

15 NOR HAKIMI ASHRAF B. ARIFFIN 5 ICT

16 NOR NABILA BT. SAIFUL MAHAMUD 5 ICT

17 NUR AMALIANA BT. SOHAK 5 ICT

18 NUR AMALINA BT ADNAN 5 ICT

19 NUR FARAH AFIDA BT ALIAS 5 ICT

20 NUR FATIN NAZIHAH BT. BASRI 5 ICT

21 NUR HIDAYU BINTI TALIB 5 ICT

22 NUR YASYFA BINTI ROSLI 5 ICT

23 NURSYAZWANI BT. ABD. RANI 5 ICT

24 NURUL SYAFIZA BT. JAMIL 5 ICT

25 RASHIDAH BT. ABDULLAH 5 ICT

26 SITI FATIMAH AZAHARAH BINTI ARIFFIN 5 ICT

27 SITI NABILA BT. ISMATTEUNUN 5 ICT

28 SITI NOR ASYIKIN BT. MANSOR 5 ICT

Page 53: HC SPM 2012 Chemistry

29 SITI NUR ATIKA BT ISHAK 5 ICT

30 SITI ZULAIKA BINTI JAAFAR 5 ICT

31 SITI ZURAIDA BT. MARZUKI 5 ICT

32 SYAZA AQILAH BT. HUSSAIN 5 ICT

33 UMI KALSOM BT ISA 5 ICT

34 5 ICT

35 5 ICT

36 5 ICT

37 5 ICT

Rumusan / Analisa TOV Ujian

Bil % BilA+ 0 0A 0 0A- 0 0B+ 0 0

B 0 0C+ 0 0

C 0 0D 0 0E 0 0

Lulus 0 0G 0 0

Jumlah Calon 0 0Gred Purata

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+

MURID BIL

1 TOV 0 0

2 PRA PTG TAHUN 0 0

3 OTI 1 0 0

4 PERTENGAHAN TAHUN 0 0

5 OTI 2 0 0

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0

Page 54: HC SPM 2012 Chemistry

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0

8 SASARAN [ETR] 0 0

Page 55: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

Tahun : 2012

BAHASA MELAYUTingkatan : 5 ICT

OTI 1 OTI 2

M G M G M G M G M G M

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
Page 56: HC SPM 2012 Chemistry

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ujian OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan

% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

A A- B+ B C+

% BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 57: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 58: HC SPM 2012 Chemistry

SPM (Tingkatan 5)Guru Mata Pelajaran

5 ICT

G M G G

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 59: HC SPM 2012 Chemistry

ETR SPM

Bil % Bil %0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0 0

C D E G LULUS

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 60: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 61: HC SPM 2012 Chemistry

GRED

% PURATA

Page 62: HC SPM 2012 Chemistry
Page 63: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid)

Mata Pelajaran : BAHASA MELAYUNama Guru :

Bil. Nama TKNTOV

M G

1 AFIFAH HUSNA BT AZMAN 5 GEO 1

2 AZUWAL B. AZHAR 5 GEO 1

3 CHIAM HONG WEI 5 GEO 1

4 FAIZ SOLEHIN B. SHAFIKULLAH 5 GEO 1

5 FATHIN ATHIRAH BT. MOHD. ZUKI 5 GEO 1

6 KU SYALIZA BT KU MOHD KASA 5 GEO 1

7 MOHAMAD AMIRUL B. ZAIDI 5 GEO 1

8 MOHAMAD HIZARUL ASMAWIE BIN OTHMAN 5 GEO 1

9 MOHAMMAD AMMAR B. BAHARI 5 GEO 1

10 MOHAMMAD MIRZA BIN MOHAR 5 GEO 1

11 MOHD. FAEZ B. ABDIL NASIR 5 GEO 1

12 MUHAMAD HAZIQ B. MOHD. NASIR 5 GEO 1

13 MUHAMAD NAZIRUL MUBIN B. MOHD. YUSOF 5 GEO 1

14 MUHAMAD ROSIDI B. ABDUL RAZAK 5 GEO 1

15 MUHAMMAD ALIF FIRDAUS B. ROSLI 5 GEO 1

16 MUHAMMAD NOR HAMBALI B. HASSAN 5 GEO 1

17 MUHAMMAD RIDZUAN BIN BASIRON 5 GEO 1

18 NOOR ALIS BINTI CHE BAHADUL 5 GEO 1

19 NOORATIKA BT. JAAFAR 5 GEO 1

20 NOR AFIQAH BINTI SHUHAIMI 5 GEO 1

21 NUR FATIHAH BT AZIZ 5 GEO 1

22 NUR HAZIRAH BT. JASNI 5 GEO 1

23 NUR NARZRATUL NAJIHA BT. NARZERI 5 GEO 1

24 NUR SYAZWANI BT. SAAD 5 GEO 1

25 NURUL HANIS BT. ABDUL HALIM 5 GEO 1

26 PIRAVIN KUMAR A/L MANIMARAN 5 GEO 1

27 PUTERI NOOREHAN BT. ABDUL LATIFF 5 GEO 1

28 PUTERI NOR ZALIKHA BT. ZAMRI 5 GEO 1

Page 64: HC SPM 2012 Chemistry

29 SITI FATIMAH BIN ALI 5 GEO 1

30 SYARIFAH NUR DINI BT. SYED MOHD. KHALIL 5 GEO 1

31 SYED MUHD. SHOLEHIN B. SYED AHMAD MURTADZA 5 GEO 1

32 ZULIANA BT. SUPARMAN 5 GEO 1

33 5 GEO 1

34 5 GEO 1

35 5 GEO 1

36 5 GEO 1

37 5 GEO 1

Rumusan / Analisa TOV Ujian

Bil % BilA+ 0 0A 0 0A- 0 0B+ 0 0

B 0 0C+ 0 0

C 0 0D 0 0E 0 0

Lulus 0 0G 0 0

Jumlah Calon 0 0Gred Purata

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+

MURID BIL

1 TOV 0 0

2 PRA PTG TAHUN 0 0

3 OTI 1 0 0

4 PERTENGAHAN TAHUN 0 0

5 OTI 2 0 0

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0

Page 65: HC SPM 2012 Chemistry

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0

8 SASARAN [ETR] 0 0

Page 66: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

Tahun : 2012

BAHASA MELAYUTingkatan : 5 GEOGRAFI 1

OTI 1 OTI 2

M G M G M G M G M G M

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
Page 67: HC SPM 2012 Chemistry

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ujian OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan

% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

A A- B+ B C+

% BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 68: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 69: HC SPM 2012 Chemistry

SPM (Tingkatan 5)Guru Mata Pelajaran

5 GEOGRAFI 1

G M G G

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 70: HC SPM 2012 Chemistry

ETR SPM

Bil % Bil %0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0 0

C D E G LULUS

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 71: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 72: HC SPM 2012 Chemistry

GRED

% PURATA

Page 73: HC SPM 2012 Chemistry
Page 74: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid)

Mata Pelajaran : BAHASA MELAYUNama Guru :

Bil. Nama TKNTOV

M G

1 ASHRAF IMMAN B. RAMLY 5 GEO 2

2 FATIN AQMA BT. MUHD. FARUQ 5 GEO 2

3 FAZIRA SYAHIRA BT. FARIZAL 5 GEO 2

4 KU MUHAMMAD HASIF BIN KU BAHDOR 5 GEO 2

5 KUZERI BIN RAMLI 5 GEO 2

6 MASAMIRA BT. KASIM 5 GEO 2

7 MOHAMAD HAKIMI B. RAZALI 5 GEO 2

8 MOHAMAD MURNIZAM BIN ABU HASSAN 5 GEO 2

9 MOHAMMAD DANIAL B. KHAZALI 5 GEO 2

10 MUHAMAD IZHAN SYAHRIL BIN ROZALE 5 GEO 2

11 MUHAMMAD MUZAMIN B. ZAHARI 5 GEO 2

12 MUHAMMAD SHAHRIZAL B. MAZLAN 5 GEO 2

13 MUHD. AIMAM MUBIN B. YUSOP 5 GEO 2

14 MUHD. ZAFIZI ISWANDI B. RASHID 5 GEO 2

15 NOORHAFIEZA BT. ABDUL LATIFF 5 GEO 2

16 NOR FADZIHAH BT. ROHANI 5 GEO 2

17 NOR HAFIZAH BT. CHE MANSOR 5 GEO 2

18 NORAZILA BT ABDUL WAHAB 5 GEO 2

19 NUR AFIQAH FARHANA BT. MANSOR 5 GEO 2

20 NUR AFIQAH MASITOH BT. MOHD. AROFF 5 GEO 2

21 NUR NAJWA BT. BADROL 5 GEO 2

22 NUR SYAHIRAH BT. ZULKEFLE 5 GEO 2

23 NURUL SYAFIKAH BT. JAMIL 5 GEO 2

24 SARINAH BIBI BT. LATTIF 5 GEO 2

25 SITI NURAIN BT. MOHD. JOHARI 5 GEO 2

26 SYARTIKA DEWI BT. MOHAMAD AZLAN NAIR 5 GEO 2

27 UMI NUR SYAIMA BT. CHE ZAN 5 GEO 2

28 5 GEO 2

Page 75: HC SPM 2012 Chemistry

29 5 GEO 2

30 5 GEO 2

31 5 GEO 2

32 5 GEO 2

33 5 GEO 2

34 5 GEO 2

35 5 GEO 2

36 5 GEO 2

37 5 GEO 2

Rumusan / Analisa TOV Ujian

Bil % BilA+ 0 0A 0 0A- 0 0B+ 0 0

B 0 0C+ 0 0

C 0 0D 0 0E 0 0

Lulus 0 0G 0 0

Jumlah Calon 0 0Gred Purata

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+

MURID BIL

1 TOV 0 0

2 PRA PTG TAHUN 0 0

3 OTI 1 0 0

4 PERTENGAHAN TAHUN 0 0

5 OTI 2 0 0

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0

Page 76: HC SPM 2012 Chemistry

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0

8 SASARAN [ETR] 0 0

Page 77: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

Tahun : 2012

BAHASA MELAYUTingkatan : 5 GEOGRAFI 2

OTI 1 OTI 2

M G M G M G M G M G M

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
Page 78: HC SPM 2012 Chemistry

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ujian OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan

% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

A A- B+ B C+

% BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 79: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 80: HC SPM 2012 Chemistry

SPM (Tingkatan 5)Guru Mata Pelajaran

5 GEOGRAFI 2

G M G G

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 81: HC SPM 2012 Chemistry

ETR SPM

Bil % Bil %0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0 0

C D E G LULUS

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 82: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 83: HC SPM 2012 Chemistry

GRED

% PURATA

Page 84: HC SPM 2012 Chemistry
Page 85: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid)

Mata Pelajaran : BAHASA MELAYUNama Guru :

Bil. Nama TKNTOV

M G

1 ABDUL HAKIM B. S. WADI 5 PDG 1

2 ASRUL AFFENDI BIN ASRI 5 PDG 1

3 AYUNNI BT. DAHAKIM 5 PDG 1

4 FARIDAH BT ISMAIL 5 PDG 1

5 FATIN NUR FITRIAH BT. MAHAMAD JOHARI 5 PDG 1

6 GHARIZAH BT. ABDULLAH 5 PDG 1

7 HARDIHAIRI BIN MOHD. ARIFF 5 PDG 1

8 HAZWANI BT. AZMAN 5 PDG 1

9 MOHAMAD ZULFIKRY B. MAZLAN 5 PDG 1

10 MOHD. AKID B. AHMAD 5 PDG 1

11 MOHD. ZAHIR B. ABDUL AZIZ 5 PDG 1

12 MUHAMMAD AMIRRUL HISYAM BIN ANUAR 5 PDG 1

13 MUHAMMAD FIRHAN MARJIDI B. JAMALUDIN 5 PDG 1

14 MUHAMMAD ISMA IRFAN B. OTHMAN 5 PDG 1

15 MUHAMMAD KHAIRUL B. BAHARUDDIN 5 PDG 1

16 MUHAMMAD NOORHIDAYAT HISHAM B. HASLIMI @RAMBA 5 PDG 1

17 MUHAMMAD RAFIZAL BIN MOHD.HUSSAN 5 PDG 1

18 MUHAMMAD ROSHIDI B. ABU BAKAR 5 PDG 1

19 MUHAMMAD SYAKIR ZUFAIRY B. MAWARDI 5 PDG 1

20 NABILLA BT. KAMAL 5 PDG 1

21 NOR IZATI BT ZULKIFLI 5 PDG 1

22 NUR HAIFA IZZATY BT HALIM 5 PDG 1

23 NUR HIDAYAH BINTI AZMY 5 PDG 1

24 NUR WAHIDA BT. NORBANI 5 PDG 1

25 NURSHILA BT ISMAIL 5 PDG 1

26 SAIDATUL FARHANA BT. AZMI 5 PDG 1

27 SHAFINAS BT. ABDUL WAHAB 5 PDG 1

28 SITI NORHASLINDA BT. MD. SALLEH 5 PDG 1

Page 86: HC SPM 2012 Chemistry

29 SITI NURHANNANI BT HAYATA ELIAS 5 PDG 1

30 ZULAIKHA AMIRA BT. ZULKIFLI 5 PDG 1

31 5 PDG 1

32 5 PDG 1

33 5 PDG 1

Rumusan / Analisa TOV Ujian

Bil % BilA+ 0 0A 0 0A- 0 0B+ 0 0

B 0 0C+ 0 0

C 0 0D 0 0E 0 0

Lulus 0 0G 0 0

Jumlah Calon 0 0Gred Purata

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+

MURID BIL

1 TOV 0 0

2 PRA PTG TAHUN 0 0

3 OTI 1 0 0

4 PERTENGAHAN TAHUN 0 0

5 OTI 2 0 0

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0

Page 87: HC SPM 2012 Chemistry

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0

8 SASARAN [ETR] 0 0

Page 88: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

Tahun : 2012

BAHASA MELAYUTingkatan : 5 PERDAGANGAN 1

OTI 1 OTI 2

M G M G M G M G M G M

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
Page 89: HC SPM 2012 Chemistry

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ujian OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan

% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

A A- B+ B C+

% BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 90: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 91: HC SPM 2012 Chemistry

SPM (Tingkatan 5)Guru Mata Pelajaran

5 PERDAGANGAN 1

G M G G

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 92: HC SPM 2012 Chemistry

ETR SPM

Bil % Bil %0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0 0

C D E G LULUS

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 93: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 94: HC SPM 2012 Chemistry

GRED

% PURATA

Page 95: HC SPM 2012 Chemistry
Page 96: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid)

Mata Pelajaran : BAHASA MELAYUNama Guru :

Bil. Nama TKNTOV

M G M

1 CHONG YI JIAN 5 PDG 2

2 HAYAZI BIN ABDUL HALIM 5 PDG 2

3 KU EVANA NASUTION BINTI KU FAZIN 5 PDG 2

4 LAILATUL NISHA BIN MOHAMMAD NASIR 5 PDG 2

5 LAM A'AINI BINTI OTHMAN 5 PDG 2

6 MOHAMAD RADHI B. SHAKUR 5 PDG 2

7 MOHAMAD SOBRI B. AZIZAN 5 PDG 2

8 MOHAMMAD NUR FAISAL BINTI MOHAMMAD SUJAI 5 PDG 2

9 MOHD FAIZ BIN SHARKAAN 5 PDG 2

10 MOHD SUHAIMI BIN MD ISA 5 PDG 2

11 MOHD TIRMIDZI BIN OTHMAN 5 PDG 2

12 MUHAMMAD SAIFUL RIZAL B. ABU BAKAR 5 PDG 2

13 NOOR AZILA BT. ROSAIDI 5 PDG 2

14 NOR AZLIN BINTI HAMDAN 5 PDG 2

15 NOR HASDILA BT. NOR HAZIZI 5 PDG 2

16 NOR HAYYU MAWADDAH BT. MARZUKI 5 PDG 2

17 NOR MASLINA BT. CHE MAZLAN 5 PDG 2

18 NOR SYAMIMI BT. ZAMBRI 5 PDG 2

19 NOR ZALIKHA BT FAUZI 5 PDG 2

20 NUR I'ZZATI BINTI RAMLI 5 PDG 2

21 NUR IZZATI IMAN BT AHID 5 PDG 2

22 NURUL IZZATI BT. SHAARI 5 PDG 2

23 ONG KOK YANG 5 PDG 2

24 RUHBAN A/L CHANDRAN 5 PDG 2

25 SHAARANI B. MOHAMAD 5 PDG 2

26 SITI AISYAH BINTI YAAKOB 5 PDG 2

27 SITI SYAKIRAH BT ABDUL JUHARI 5 PDG 2

28 TAN CHEE HAN 5 PDG 2

29 THONG HONG LIK 5 PDG 2

30 5 PDG 2

Pra Pertengahan Tahun

A1
Taipkan nama sekolah.
Page 97: HC SPM 2012 Chemistry

31 5 PDG 2

Rumusan / Analisa TOV Ujian

Bil % Bil %A+ 0 0A 0 0A- 0 0B+ 0 0

B 0 0C+ 0 0

C 0 0D 0 0E 0 0

Lulus 0 0G 0 0

Jumlah Calon 0 0Gred Purata

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+

MURID BIL %

1 TOV 0 0

2 PRA PTG TAHUN 0 0

3 OTI 1 0 0

4 PERTENGAHAN TAHUN 0 0

5 OTI 2 0 0

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0

8 SASARAN [ETR] 0 0

Page 98: HC SPM 2012 Chemistry

HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

Tahun : 2012

BAHASA MELAYUTingkatan : 5 PERDAGANGAN 2

OTI 1 OTI 2

G M G M G M G M G M G

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
Page 99: HC SPM 2012 Chemistry

0 0

OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan ETR

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

A A- B+ B C+ C

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Page 100: HC SPM 2012 Chemistry

5 PERDAGANGAN 2

M G G

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 101: HC SPM 2012 Chemistry

ETR SPM

% Bil %00000000000

0 0

D E G LULUS

% BIL % BIL % BIL % BIL %

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Page 102: HC SPM 2012 Chemistry

GRED

PURATA

Page 103: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid)

Mata Pelajaran : BAHASA MELAYUNama Guru :

Bil. Nama TKNTOV

M G

1 ABDUL MUTALIB B. ABDUL RAHMAN 5 KSI 1

2 ABIDIN BIN SULAIMAN 5 KSI 1

3 AZWAWIE B. AZMI 5 KSI 1

4 LER SOON XIH 5 KSI 1

5 MASHITOH BT. SABRI 5 KSI 1

6 MOHAMAD AKMAL HAFIZ B. MOHD. NAIM 5 KSI 1

7 MOHAMAD AMIRUL BIN MASERI 5 KSI 1

8 MOHAMAD NORAIZAT B. AMRI 5 KSI 1

9 MOHAMMAD AZRI BIN AMRAN 5 KSI 1

10 MOHD IZARUL BIN AMNUR 5 KSI 1

11 MOHD. RIDZUAN B. ABD. RASHID 5 KSI 1

12 MOHD. SYAFIK ZAIKRI B. AHMAD DZAHIR 5 KSI 1

13 MUHAMAD FAKHRULLAH B AYUB 5 KSI 1

14 MUHAMAD MUSTAQIM B. MUSTAFA 5 KSI 1

15 MUHD IZZAT SHAFRIE BIN MOHD NASIR 5 KSI 1

16 MUHD ROSDI BIN ABD KADIR 5 KSI 1

17 MUHD SYAMRI BIN ZAINOL ABIDIN 5 KSI 1

18 NADIA AMIRA BT. ROSLI 5 KSI 1

19 NOR FARAHIN BT. SHABUDIN 5 KSI 1

20 NOR FAZIRA BINTI SAIDAN ARIS 5 KSI 1

21 NOR NAZIHAH BINTI AHMAD 5 KSI 1

22 NURAMYSA BT. AZMY 5 KSI 1

23 NURUL AINA BT. REJAB 5 KSI 1

24 NURUL NABIHAH BINTI AMIRUDDIN 5 KSI 1

25 RATHIDEVI A/P MURUKAYA 5 KSI 1

26 REZUAN BIN TAMISHA 5 KSI 1

27 SITI SOLEHAH BT. MEHAT 5 KSI 1

28 SUMATHI A/P ANBALAGAN 5 KSI 1

Page 104: HC SPM 2012 Chemistry

29 SYAFIRA BINTI ZAMAN NASER 5 KSI 1

30 TAN TEIK FONG 5 KSI 1

31 THURGA A/P GHANASEGARAN 5 KSI 1

32 YUSOF BIN ANUAR 5 KSI 1

33 ZAIDI B. ABIDIN 5 KSI 1

34 5 KSI 1

Rumusan / Analisa TOV Ujian

Bil % BilA+ 0 0A 0 0A- 0 0B+ 0 0

B 0 0C+ 0 0

C 0 0D 0 0E 0 0

Lulus 0 0G 0 0

Jumlah Calon 0 0Gred Purata

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+

MURID BIL

1 TOV 0 0

2 PRA PTG TAHUN 0 0

3 OTI 1 0 0

4 PERTENGAHAN TAHUN 0 0

5 OTI 2 0 0

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0

Page 105: HC SPM 2012 Chemistry

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0

8 SASARAN [ETR] 0 0

Page 106: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

Tahun : 2012

BAHASA MELAYUTingkatan : 5 KSI 1

OTI 1 OTI 2

M G M G M G M G M G M

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
Page 107: HC SPM 2012 Chemistry

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ujian OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan

% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

A A- B+ B C+

% BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 108: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 109: HC SPM 2012 Chemistry

SPM (Tingkatan 5)Guru Mata Pelajaran

5 KSI 1

G M G G

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 110: HC SPM 2012 Chemistry

ETR SPM

Bil % Bil %0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0 0

C D E G LULUS

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 111: HC SPM 2012 Chemistry

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Page 112: HC SPM 2012 Chemistry

GRED

% PURATA

Page 113: HC SPM 2012 Chemistry
Page 114: HC SPM 2012 Chemistry

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAHSURI HC 3 : SPM (Tingkatan 5)Tindakan : Guru Mata Pelajaran

ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA(Keseluruhan pencapaian setiap murid) Tahun : 2012

Mata Pelajaran : BAHASA MELAYUNama Guru : Tingkatan : 5 KSI 2

Bil. Nama TKNTOV OTI 1 OTI 2

M G M G M G M G M G M G M G M G G

1 ABDUL MALIK BIN AZMAN 5 KSI 2 0 0

2 ABDULLAH B. ABD. RAZAK 5 KSI 2 0 0

3 AZLAN B. MOHD. SABRI 5 KSI 2 0 0

4 BANU A/P KARUNANITHY 5 KSI 2 0 0

5 GUNASUNDARI A/P BOOBALAN 5 KSI 2 0 0

6 HALIMAH BT JALALUDDIN 5 KSI 2 0 0

7 IFIZATULHAZIRAH BINTI SMAIL 5 KSI 2 0 0

8 MINA A/P MUNUSAMY 5 KSI 2 0 0

9 MOHAMAD RIHAIZAD BIN AHMAD RODZI 5 KSI 2 0 0

10 MOHD AMIR FARHAN BIN MOHD ZAIDI 5 KSI 2 0 0

11 MOHD. SYAFIQ B. SULAIMAN 5 KSI 2 0 0

12 MOHD. SYAMSUL BIN MOHD. NOOR 5 KSI 2 0 0

13 MUHAMAD YUSRI SYAH BIN YUSOF 5 KSI 2 0 0

14 MUHAMMAD FAIZ FAKHRULLAH BIN KAMARUL AFANDI 5 KSI 2 0 0

15 MUHAMMAD NAZIRUL B. ROSLAN 5 KSI 2 0 0

16 MUHAMMAD SAMAN B MOHD ZAKI 5 KSI 2 0 0

17 MUHD. AKMAL B. MUKHTAR 5 KSI 2 0 0

18 NG YONG CHIN 5 KSI 2 0 0

19 NOR FAZIRA BT. BAHARI 5 KSI 2 0 0

20 NOR NAJWA BT. MUSA 5 KSI 2 0 0

21 NUR LIYANA BT. ABDULLAH 5 KSI 2 0 0

22 NUR SUFINA BT. MOHD. SOFIRI 5 KSI 2 0 0

23 NURUL NADHIRAH BT. KHALIB 5 KSI 2 0 0

24 PRIYASHINI A/P ARUMUGAM 5 KSI 2 0 0

25 SAFINA BT. DAHAMAN 5 KSI 2 0 0

26 SAKTHI RUBBEN A/L DEVARAJAN 5 KSI 2 0 0

27 SITI NUR AMIRA BT. RAHMAT 5 KSI 2 0 0

28 SUHAIRI B. SARIP 5 KSI 2 0 0

29 SULLIS BT. MISENI 5 KSI 2 0 0

30 ZAINOL B. MD. ZAIN 5 KSI 2 0 0

31 5 KSI 2 0 0

32 5 KSI 2 0 0

5 KSI 2 0 0

Pra Pertengahan Tahun

PertengahanTahun

Pra AkhirTahun

Percubaan/Akhir Tahun

ETR / Sasaran SPM

SPM2011

A1
Taipkan nama sekolah.
O4
Taipkan tahun semasa.
C6
Taipkan nama mata pelajaran.
C7
Taipkan nama guru kelas.
O7
Taipkan nama kelas masing-masing.
Page 115: HC SPM 2012 Chemistry

Rumusan / Analisa TOV Ujian OTI 1 Pert. Tahun Ujian OTI 2 Percubaan ETR SPM

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %A+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0A- 0 0 0 0 0 0 0 0 0B+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0C+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0D 0 0 0 0 0 0 0 0 0E 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lulus 0 0 0 0 0 0 0 0 0G 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Calon 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gred Purata

BIL UJIAN / PEPERIKSAANBIL TH A+ A A- B+ B C+ C D E G LULUS

MURID BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 TOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 PRA PTG TAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 OTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 PERTENGAHAN TAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 OTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 PRA AKHIR TAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 PERCUBAAN / AKHIR TAHUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 SASARAN [ETR] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 116: HC SPM 2012 Chemistry

GRED

PURATA

Page 117: HC SPM 2012 Chemistry

TH TH0 G

40 E45 D50 C55 C+60 B65 B+70 A-80 A90 A+