44
használati útmutató návod k použití Iron Aid EDI 96150 http://www.markabolt.hu

használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

használati útmutatónávod k použití

Iron Aid

EDI 96150http://www.markabolt.hu

Page 2: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

We were thinking of you

when we made this producthttp://www.markabolt.hu

Page 3: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

electrolux 3

Üdvözöljük az Electrolux világában

Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja, hogy minõségi termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé teszi az Ön életét. Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy élvezhesse az új készülék elõnyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyû kezelhetõsége révén meg fogja könnyíteni mindennapjait. Sok szerencsét!

http://www.markabolt.hu

Page 4: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

4 electrolux

Tartalomjegyzék

Biztonság 5Ártalmatlanítás 7Környezetvédelmi tippek 8A készülék leírása 9Kezelõlap 10Elsõ használat elõtt 12A ruhák szétválogatása és elõkészítése 12Üzembe helyezés 13A vasalást támogató program (Iron aidTM) gõzölõrendszer 14Vasalást támogató program – áttekintés 16A vasalást támogató program (Iron AidTM) elindítása 21Szárítás 23A programok áttekintése – szárítás 23A szárítóprogram elindítása 27Tisztítás, karbantartás 28Mit tegyünk, ha ...? 36Mûszaki adatok 39Fogyasztási értékek 39

Biztonsági tudnivalók – beszerelés 40A szállítási merevítõk eltávolítása 41Villamos csatlakozás 41Különleges tartozékok 42Szerviz 43

A felhasználói kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:

1 Fontos információk, amelyek személyes biztonságát szolgálják, illetve információk arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a készülék károsodását.

3 Általános információk és tanácsok

2 Környezetvédelmi információk

http://www.markabolt.hu

Page 5: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

biztonság electrolux 5

Figyelem! A vasalást támogató programok csak desztillált vízzel használhatók! A vezetékes víz elronthatja a készüléket.

Biztonság

Elsõ használat elõtt

• Kövesse a “Felállítási és csatlakoztatási útmutató”-ban leírtakat.

• Figyelem! A készülék csak egyenesen állva szállítható.

• Üzembe helyezés elõtt ellenõrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg. Sérült készüléket semmiképpen se csatlakoztasson. Amennyiben kár keletkezett a gépben, forduljon a szállítóhoz.

Rendeltetésszerû használat

• A szárítógép a háztartásban elõforduló ruhák háztartási körülmények között történõ szárítására és simítására készült.

• A készülék átalakítása vagy módosítása tilos.

• A ruha nem tartalmazhat lobbanékony oldószert (mosóbenzin, alkohol, folteltávolító stb.). Tûz- és robbanásveszély! Ha a ruha ilyen anyaggal érintkezett, szárítás vagy simítás elõtt alaposan mossa ki kézzel.

• Száraztisztítószerek használata esetén: csak olyan termékeket használjon, amelyek a gyártó szerint kifejezetten alkalmasak száraztisztításra.

• Laticelt vagy gumiszerû anyagot tartalmazó ruhadarabokat nem szabad a készülékben szárítani. Tûzveszély!

• Ne tegyen erõsen kopott ruhát a készülékbe. Tûzveszély!

• Ne tegyen lazán töltött darabot (pl. párna) a készülékbe. Tûzveszély!

• A merev részeket tartalmazó tárgyak (pl. lábtörlõ) eltakarhatja a levegõnyílást. Tûzveszély! Az ilyen tárgyakat ne tegye bele a készülékbe!

• Ne töltse túl a készüléket. Tûzveszély! Tartsa be a legfeljebb 6 kg-os maximális mennyiséget.

• A ruhával együtt robanékony tárgy (pl. öngyújtó, spray stb.) nem kerülhet a készülékbe. Tûz- és robbanásveszély!

• Olajjal átitatott vagy olajfoltos ruhadarabok nem tisztíthatók ebben a készülékben. Tûzveszély!

• Amennyiben folteltávolítóval kezelte a ruhát, iktasson be plusz öblítést a mosóprogramba.

• Minden szárítás vagy a vasalást támogató program használata után tisztítsa meg a mikroszûrõt és a finomszûrõt.

• Hiányzó vagy sérült bolyhszûrõvel ne használja a készüléket. Tûzveszély!

• Csak desztillált vizet töltsön a víztartályba. Ne használjon vezetékes vizet, sem adalékot! A készülék kondenzvíztartályában lévõ víz szintén felhasználható, ha elõtte megszûrte (pl. kávészûrõvel).

• Rendszeresen tisztítsa a hõcserélõt.

http://www.markabolt.hu

Page 6: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

6 electrolux biztonság

• Mosó–szárító torony esetén Ne tegyen semmit a szárítógépre. A tárgyak menet közben leeshetnek a szárítógéprõl.

• A dobot megvilágító lámpa fedelét jól be kell csavarozni.

Gyermekek biztonsága

• A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektõl. Fulladásveszély!

• A gyermekek gyakran nem ismerik fel a villamos készülékek használatában rejlõ veszélyt. Ne hagyjon gyermekeket felügyeletlenül a készülék közelében.

• Teremtsen olyan körülményeket, hogy a gyermekek vagy kisállatok ne tudjanak bemászni a készülék dobjába. Életveszély! Ha nem használja a készüléket, tartsa zárva az ajtaját.

Általános biztonsági tudnivalók

• A készüléket csak szakember javíthatja.

• Soha ne helyezze üzembe a készüléket, ha a hálózati kábel sérült, vagy ha a kezelõlap, a munkalap vagy a lábazat annyira sérült, hogy szabadon hozzáférhet a készülék belsejéhez.

• A sérült hálózati kábelt megfelelõen képesített szakembernek vagy a vevõszolgálatnak ki kell cserélnie.

• Tisztítás, ápolás vagy karbantartás elõtt kapcsolja ki a készüléket. Ezen kívül húzza ki a dugót a konnektorból, vagy – fix csatlakoztatás esetén – kapcsolja le a biztosítótáblán lévõ kismegszakítót, illetve csavarja ki teljesen a biztosítékot.

• Ha hosszabb idõn át nem használja a készüléket, válassza le az elektromos hálózatról.

• A hálózati dugót soha ne a kábelnél fogva húzza, hanem mindig a dugónál fogva.

• Elosztók, csatlakozók és hosszabbító kábelek használata tilos. A túlhevülés tûzveszélyes!

• Fröccsenõ vízsugár ne érje a készüléket. Vigyázat! Áramütés-veszély!

• Ne támaszkodjék a kinyitott ajtóra. Felborulhat a készülék.

• Ha félbeszakítja a szárítást vagy a vasalást támogató programot, a ruha és a dob forró lehet. Égésveszély! Óvatosan vegye ki a ruhát.

• Óvatosan szakítsa félbe a vasalást támogató programot: a gõzölési szakaszban ne nyissa ki az ajtót. A forró gõz égési sérüléseket okozhat. A gõzölési szakaszt a kijelzõn látható animáció jelzi.

• Vigyázat! Forró felület!Mûködés közben ne érjen a készülék hátoldalához.

http://www.markabolt.hu

Page 7: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

ártalmatlanítás electrolux 7

Ártalmatlanítás

Csomagolóanyag

A csomagoláshoz felhasznált anyag környezetkímélõ és újra felhasználható. A mûanyag részek külön meg vannak jelölve, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagot a rajta lévõ jelölésnek megfelelõen az ártalmatlanító helyeken az arra kijelölt gyûjtõtartályba ártalmatlanítsa.

Elhasznált készülék

A terméken vagy a csomagoláson található W szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhetö háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelö begyüjtö helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséröl, sergit megelözni azokat, a környrzetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezötlen következményeket, amelyeket ellenkezö esetben a termék nem megfelelö hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végzö szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Figyelem! A kiszolgált készülék dugóját húzza ki a konnektorból! Vágja le a hálózati kábelt és a dugóval együtt dobja ki. Szedje szét a betöltõajtó zárját. A gyermekek így nem tudják bezárni magukat a gépbe, és nem tudják magukat életveszélyes helyzetbe hozni.

http://www.markabolt.hu

Page 8: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

8 electrolux környezetvédelmi tippek

Környezetvédelmi tippek

• A ruha szárítás közben bolyhos és puha lesz. Mosáskor ezért nincs szükség öblítõszerre.

• A szûrt kondenzvíz felhasználható a vasalást támogató programokhoz.

• A készülék akkor mûködik a leggazdaságosabban, ha

– a készülék lábánál lévõ levegõnyílást mindig szabadon tartja;

– kihasználja a programok áttekintésénél leírt töltetmennyiséget;

– ügyel a helyiség jó szellõzésére;– minden szárítás vagy a vasalást

támogató program használata után megtisztítja a mikroszûrõt és a finomszûrõt;

– szárítás elõtt alaposan kicentrifugálja a ruhát. Példa: Fogyasztási adatok – a centrifugálás fordulatszámától függõen – 6kg ruha esetén, a

PAMUT, SZEKRÉNYSZÁRAZ programmal szárítva.

Elõzetes víztelenítés Szárítás

Fordulat/perc Nedvesség Energia (kWh)

(liter) (%)

800 4,2 70 4,0

1000 3,6 60 3,7

1200 3,2 53 3,3

1400 3,0 50 3,1

1800 2,5 42 2,6

http://www.markabolt.hu

Page 9: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

a készülék leírása electrolux 9

A készülék leírása

Kondenzvíztartály-fiók

Csavaros láb(állítható magasságú)

Betöltõajtó(a nyitás iránya megcserélhetõ)

Kezelõlap

Víztartály kiürítõtömlõje

Gõzfúvóka

típustábla

Mikroszûrõ (bolyhszûrõ)

Finomszûrõ(bolyhszûrõ)

A belsõ világítás lámpája

Durva szûrõ(bolyhszûrõ)

Víztartály betöltõcsonkja

A lábazati ajtót nyitó gomb

levegõnyílás

hõcserélõ

Lábazati ajtó

http://www.markabolt.hu

Page 10: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

10 electrolux kezelõlap

Kezelõlap

A kijelzõ

Programkapcsoló ésBe-/kikapcsoló Kijelzõ

Funkciógombok INDÍT /SZÜNET gomb

Karbantartási jelek- HÕCSERÉLÕ- SZÛRÕ- TARTÁLY

IDÕBEÁLLÍTÁS gomb

Szárazságifok-kijelzõ

DELICATE (kímélõ)

LOAD

DRYNESS (szárazsági fok)

BUZZER (hangjelzés)

Az indítási idõ megadása

Gyermekzár

GyûrõdésgátlóSzárítás

Vasalást támogató program (Iron aid).

Lehûtés

Gõzölés jele

Víztartály jele

Indítási idõ/program idõtartamának jelzése

http://www.markabolt.hu

Page 11: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

kezelõlap electrolux 11

A vasalást támogató gõzölési rendszer funkcióinak áttekintése

A készülék ruhaszárítóként és ruhák gõzöléssel történõ ápolására (vasalást támogató program – iron aid) egyaránt használható. A ruhaszárítási funkcióban 9 program közül választhat.Gõzölõkészülékként 4 program közül választhat, amelyekkel kisimíthatja a ruhát, eltávolíthatja a nedves és száraz ruhából a szagokat, valamint a

FRISSÍTÉS (refresh) programmal kisimíthatja a felsõruházati textíliákat, illetve eltávolíthatja belõlük a szagokat. A ruha puha lesz és sima, és jóval könnyebben vasalható. Ha a ruha nedves, a készülék a vasalást támogató program elindítása elõtt automatikusan szárítóprogramot indít el.Kivétel: A FRISSÍTÉS program csak száraz ruhával használható.

Programok

Textília

Tulajdonság

Vasalás-

könnyítés

Mosott ruha

Simítás

viselt ruha

Szag-

eltávolítás

viselt ruha

SZÁ

RÍT

ÁS

Pamut EXTRA nedves

Pamut SZEKRÉNYSZÁRAZ

nedves

Pamut NYIRKOS nedves

Mûszálas EXTRA nedves

Mûszálas SZEKRÉNYSZÁRAZ

nedves

Mûszálas NYIRKOS nedves

GYAPJÚ nedves

SELYEM nedves

TIME (idõzítés) nedves

VA

SA

STÁ

MO

GA

S

PAMUTnedves/száraz

X X X

MÛSZÁLASnedves/száraz

X X X

PAMUTnedves/száraz

X X X

MÛSZÁLASnedves/száraz

X X X

FRISSÍTÉS száraz X X

http://www.markabolt.hu

Page 12: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

12 electrolux elsõ használat elõtt

Elsõ használat elõtt

A gyártás során esetleg a dobon maradt anyagok eltávolítására nedves kendõvel törölje ki a készülék dobját, vagy tegyen nedves kendõket a gépbe, és indítson el egy rövid ( TIME, 30 perc) szárítóprogramot.

1. Fordítsa a programkapcsolót állásba.

2. Nyomja meg a TIME gombot annyiszor, hogy 0.30 legyen látható a kijelzõn.

3. Nyomja meg az INDÍT/SZÜNET gombot.

A ruhák szétválogatása és elõkészítése

A ruha szétválogatása általában

• Szövetfajta szerinti szétválogatás:

– pamut/vászon ruhákhoz a PAMUT programcsoport

programjai.

– Kever szövethez, mûszálas ruhákhoz a KEVERT SZÖVET programcsoport programjai.

• Ruhaápolási jel szerinti szétválogatás: A ruhaápolási jelek jelentése a következõ:

Figyelem! Ne tegyen olyan ruhadarabot nedvesen a készülékbe, amely a jelölése szerint nem alkalmas gépi szárításra.

Ezzel a készülékkel minden olyan nedves ruhadarab kezelhetõ, amely jelölése szerint alkalmas a szárítógépben történõ szárításra.

• Az új, színes textíliát ne szárítsa együtt világos ruhákkal. A ruha eresztheti a színét.

• Trikókat és kötött ruhákat ne szárítson EXTRA SZÁRAZ programmal.

Összemehet a ruha!

• A gyapjú és a gyapjújellegû textília a GYAPJÚ programmal szárítható.

A gyapjúruhákat szárítás elõtt minél

jobban ki kell centrifugálni (legfeljebb 1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak. A nehezebb gyapjúruhákat egyesével szárítsa.

Vasalást támogató program – különlegességek

• Az alábbi textíliák nem kezelhetõk vasalást támogató programmal:kötött gyapjú, bõr, nagyobb fém-, fa- vagy mûanyag darabokat tartalmazó ruhák, rozsdásodó fémrészeket tartalmazó ruhadarabok, viaszos vagy olajos zakó, kabát.

n m l k

Szárítógépben alapvetõen szárítható

Szárítás normál hõmérsékleten

Szárítás csökkentett hõmérsékleten

(nyomja meg KÍMÉLÕ (DELICATE) gombot!)

Szárítógépben nem szárítható.

http://www.markabolt.hu

Page 13: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

üzembe helyezés electrolux 13

• A vasalást támogató programmal történõ kisimításhoz vagy felfrissítéshez méret, súly, anyag és szín szerint válogassa szét a ruhadarabokat,Csak olyan textíliákat simítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók.

• Az új, színes textíliát ne simítsa együtt világos ruhákkal. A textília színt ereszthet (a szín tartósságát nem feltûnõ helyen ellenõrizze).

• A vasalást támogató programokhoz ne használjon gépi szárító készletet (pl. dryel).

A ruhák elõkészítése – általános

tudnivalók

• Ha el akarja kerülni, hogy a ruhái egymásba gabalyodjanak: húzza be a cipzárakat, gombolja be az ágynemûhuzatokat, valamint kösse össze a szabadon lógó pántokat (pl. köténypánt).

• Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fémrészeket (gemkapocs, biztosítótû stb.).

• Fordítsa ki a kétrétegû ruhákat (pl. pamut bélésû anorák esetébe a pamutréteg legyen kifelé). Ez a textília így hamarabb megszárad.

Vasalást támogató program – különlegességek

• A vasalást támogató programok használata elõtt mosással vagy folteltávolítóval távolítsa el a ruhadarab szennyezõdéseit.

Üzembe helyezés

A készülék bekapcsolása /

világítás bekapcsolása

Fordítsa a programkapcsolót egy tetszõleges programra. A készülék be van kapcsolva. Ha nyitva van az ajtó, ég a dob belsõ világítása.

Ajtó kinyitása/ruha betöltése

1. Nyissa ki a betöltõajtót: Ehhez nyomja meg erõsen az ajtót (ezen a ponton: )

2. Töltse be lazán a ruhákat.

Figyelem! Vigyázzon, nehogy az ajtó és a gumitömítés szoruljon a ruha.

3. Nyomja be jól az ajtót. A zárnak hallhatóan kattannia kell.

http://www.markabolt.hu

Page 14: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

14 electrolux a vasalást támogató program (iron aidTM) gõzölõrendszer

A vasalást támogató program (Iron aidTM) gõzölõrendszer

A víztartály feltöltése

A vasalást támogató program elsõ használata elõtt fel kell tölteni a víztartályt. Erre a csomagban található desztillált vizet használja, amennyiben a korábbi szárításokból még nincs kondenzvíz (vö. “Tisztítás, karbantartás, A kondenzvíztartály kiürítése” c. fejezetek).

Amennyiben vasalást támogató program kiválasztása után a kijelzõn ég a

víztartály jele, a víztartályt fel kell tölteni desztillált vízzel, különben nem indítható el a vasalást támogató program.

Figyelem! Csak desztillált vagy teljesen sómentesített vizet töltsön a víztartályba. Ne használjon vezetékes vizet, sem adalékot! A készülék kondenzvíz-tartályában lévõ víz szintén felhasználható, ha elõtte megszûrte (ehhez használja a csomagolásban található, szûrõs kannát – lásd ábra).

1. Húzza ki a kondenzvíztartály-fiókot (1), majd húzza elõre a víztartály betöltõcsonkját (2).

http://www.markabolt.hu

Page 15: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

a vasalást támogató program (iron aidTM) gõzölõrendszer electrolux 15

2. A csomagolásban található kannával töltsön desztillált vizet a tartályba a MAX jelig.

3. Tolja be újra a betöltõcsonkot és a kondenzvíztartály fiókját.

“A ruhák szétválogatása és elõkészítése” c. fejezetben ki nem zárt ruhák szárazon kezelhetõk a vasalást támogató programmal. Nedves textíliák csak akkor kezelhetõk, ha címkéjükön rajta van a ruhaszárítás jele.

http://www.markabolt.hu

Page 16: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

16 electrolux vasalást támogató program – áttekintés

Vasalást támogató program – áttekintés

Az adatok csak tájékoztató jellegûek. A simítás eredménye programtól és mindenekelõtt a ruhadarab jellegétõl és az anyag tulajdonságaitól függõen különbözõ lehet. Az eredmény adott esetben különbözõ programok használatával és a gõzölési mennyiség változtatásával javítható. Például a 20 százaléknál több mûszálas anyagot tartalmazó, de megfelelõ kivitelû ruhadarabok inkább úgy viselkednek a vasalást támogató program használata során, mintha pamutból lennének. A simításban jobb eredmény érhetõ el, ha a pamut ruhadarabokra való vasalást támogató programot választja.

Mivel a textíliák minõsége és tulajdonságai a gyártás során õket érõ mechanikai és vegyi folyamatok hatására nagyon különbözõek lehetnek, a vasalást támogató programot elsõ alkalommal érdemes alacsony gõzölési fokozatban és kevés, lehetõleg azonos jellegû ruhadarabbal használni. Ha a textíliák töltetmennyiségével és minõségével, valamint a legmegfelelõbb gõzölési fokozattal kapcsolatban jó tapasztalati értékeket akar szerezni, a késõbbiekben óvatosan variálja a vasalást könnyítõ programok használati körülményeit. Vegye figyelembe a készülékhez mellékelt “Ruhaápolási tájékoztató”-ban leírtakat.

Programokm

ax.

töltetm

ennyi

ség *

(súly

szá

razo

n)

Kiegészítõ

funkciók

Alkalmazás/tulajdonságok

LO

AD

BU

ZZER

(hangje

lzés)

PAMUT 1,0kg • • 1-5 pamutinghez. Min. 80% természetes szál (pamut, vászon stb.).

nedves, száraz

MÛSZÁLAS 1,0kg • • 1-5 mûszálas inghez. Max. 20% természetes szál (pamut, vászon stb.).

nedves, száraz

PAMUT 3,0kg • •Pamut ruhadarabok kisimításához. Min. 80% természetes szál (pamut, vászon stb.).

nedves, száraz

MÛSZÁLAS 1,5kg • •Könnyen kezelhetõ ruhadarabok kisimításához. Max. 20% természetes szál (pamut, vászon stb.).

nedves, száraz

FRISSÍTÉS • •

Öltöny, egy-két zakó vagy nadrág, illetve hasonló ruhadarabok felfrissítéséhez, szagok eltávolításához. Csak száraz ruhával használható.

száraz

http://www.markabolt.hu

Page 17: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

vasalást támogató program – áttekintés electrolux 17

A gõzölési fokozat (LOAD) és a megfelelõ töltetmennyiség kiválasztásával kapcsolatos összes információ csak javaslat. Az eredmény bizonyos esetekben magasabb gõzölési fokozat kiválasztásával vagy kisebb töltetmennyiséggel javítható.A FRISSÍTÉS program nem mosható textíliák lágy, vasalást támogató programja. Ritkán elõfordulhat, hogy a ruha elhagyja formáját. A ruha utólagos vasalással újra formába hozható.

* a program pontos idõtartama a nedves/száraz-felismerést követõen (kb. 2 perc) megjelenik a kijelzõn.

Program LOAD Töltet

TARTAM

(száraz*)

[perc]

TARTAM

(nedves*)

[perc]

PAMUT

MIN 1-2 db

19 +/-3 +40 +/- 10MED 3-4 db

MAX 5 db

MÛSZÁLAS

MIN 1-2 db

21 +/-3 +30 +/- 10MED 3-4 db

MAX 5 db

PAMUT

MIN 0,5 -1 kg

20 +/-3 +40 +/- 10MED 1 -2 kg

MAX 2 - 3 kg

MÛSZÁLAS

MIN 0,2 - 0,5 kg

21 +/-3 +30 +/- 10MED 0,5 - 1 kg

MAX 1 - 1,5 kg

FRISSÍTÉS

MIN 1 nadrág

19 +/-3MED 1 zakó

MAX 1 öltöny

http://www.markabolt.hu

Page 18: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

18 electrolux vasalást támogató program – áttekintés

Program kiválasztása

A programkapcsolóval állítsa be a kívánt vasalást támogató prog-ramot. A kijelzõn a beállított program szárítás nélküli várható idõtartama jelenik meg (percben kifejezve).

Gõzölési fokozat választása

(LOAD)

A jó eredmény eléréséhez a különbözõ ruhamennyiséghez különbözõ gõzölési fokozat szükséges. A LOAD gombbal beállítható a szükséges gõzölési fokozat (MIN, MED vagy MAX).A FRISSÍTÉS program kivételével a vasalást támogató program mindig felismeri a ruhadarabok maradék nedvességtartalmát. A készülék adott esetben elõtte szárítóprogramot indít el. A táblázatban a kiválasztott töltetmennyiséghez tartozó megfelelõ gõzölési fokozatokat (LOAD) közöljük.

1. Nyomja meg a LOAD gombot annyiszor, amíg kívánt gõzölési fok(MIN, MED vagy MAX) meg nem jelenik a kijelzõn.

Ha valamely vasalást támogató program kiválasztása után nem nyomja meg a LOAD gombot, a készülék automatikusan a közepes gõzölési fokozatot (MED) állítja be. A

FRISSÍTÉS program kiválasztása után automatikusan a MIN állás van beállítva.

http://www.markabolt.hu

Page 19: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

vasalást támogató program – áttekintés electrolux 19

Figyelem! Kétség esetén elõször válasszon alacsonyabb gõzölési fokozatot, amíg ki nem tapasztalja, hogy mely töltetmennyiséghez, textíliafajtához melyik az optimális gõzölési fokozat.Ha túl magas gõzölési fokozatot választ, a ruha elveszítheti formáját, ha túl alacsonyt, ráncos maradhat.

Kiegészítõ funkció választása

A vasalást támogató programokhoz a LOAD, az idõkésleltetés és a gyermekzár kiegészítõ funkciók választhatók.

BUZZER (hangjelzés)

A BUZZER (hangjelzés) funkció gyári beállításként be van kapcsolva: A vasalást támogató program után bizonyos idõközönként megszólaló jelzõhang hallható.Ezenkívül minden gombnyomást és a programkapcsolóval végrehajtott minden programmódosítást hangjelzés kísér. A funkció a gomb megnyomásával kapcsolható be ill. ki. Ha a funkció be van kapcsolva, a kijelzõn a BUZZER (hangjelzés) látható.

http://www.markabolt.hu

Page 20: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

20 electrolux vasalást támogató program – áttekintés

Idõbeállítás

A DELAY (késleltetés) gomb segítségével a program kezdete 30 (30) perccel vagy akár 20 órával (20h) késleltethetõ.

1. Válassza ki a programot és a kiegészítõ funkciót.

2. Nyomja meg annyiszor a késleltetés gombját, hogy a többfunkciós kijelzõn a kívánt késleltetés jelenjen meg, például 12h, ha azt szeretné, hogy a mosogatóprogram 12 óra múlva induljon el.

Amennyiben a kijelzõn 20h látható, és még egyszer megnyomja a gombot, kikapcsolja az idõkésleltetést. A kijelzõn megjelenik a 0' , majd a beállított program idõtartama.

3. A késleltetés bekapcsolásához nyomja meg az INDÍT /SZÜNET gombot. A program elindulásáig hátralévõ idõ folyamatosan látható a kijelzõn (pl. 15h, 14h, 13h, ... 30' stb.).

Gyermekzár (A program tévedésbõl történõ elindításának vagy menet közbeni módosításának elkerülésére bekapcsolható a gyermekzár.A gyermekzár lezárja az összes gombot és a programkapcsolót.Ha egyszerre megnyomja és kb. 5 másodpercen át nyomva tartja a BUZZER és a TIME gombot, bekapcsolja, illetve kikapcsolja a gyermekzárat:– a program elindítása elõtt: a készülék

nem használható.– a program elindítása után: a futó

program már nem módosítható.Ha a gyermekzár be van kapcsolva, a kijelzõn a ( jel ég.Ha a program véget ért, a gyermekzár nem kapcsol ki magától.Ha új programot akar beállítani, elõször kapcsolja ki a gyermekzárat.

http://www.markabolt.hu

Page 21: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

a vasalást támogató program (iron aidtm) elindítása electrolux 21

A vasalást támogató

program (Iron AidTM)

elindítása

Nyomja meg az INDÍT/SZÜNET gombot. Elindul a program.A kijelzõn elõször a szárítási szakasz jele jelenik meg. Ezenkívül megjelenik a beállított vasalást támogató program kiegészítõ szárítás nélküli idõtartama.Ha a ruha nedves, a készülék néhány perc elteltével megjeleníti a vasalást támogató program és az elõtte futó szárítási program idõtartamát. Amint a ruha elérte a megfelelõ szárazsági fokot, automatikusan elindul a vasalást támogató program. A kijelzõn a gõzölés jele mutatja a vasalást támogató program elõrehaladtát. Az egyes gõzölési szakaszokat gõzfelhõ-animáció választja el egymástól.

Figyelem! A vasalást támogató program közbeni gõzölési szakaszok, illetve a gyûrõdésgátló szakasz alatt (a kijelzõngõzfelhõ-animáció jelzi) nem szabad kinyitni a betöltõajtót. Égésveszély!

Amennyiben valamelyik vasalást támogató program kiválasztásakor ég a

víztartály jele, a program nem indítható el. Elõtte fel kell tölteni a víztartályt (lásd “Tisztítás, karbantartás, A víztartály feltöltése” c. fejezet).

A szárítóprogram vagy a vasalást támogató program alatt zajok hallhatók; ez normális, ha kemény részeket – pl. fémgomb – tartalmazó ruhákat tesznek a dobba.

Program módosítása

Ha tévedésbõl rossz programot indított el, és le akarja állítani, elõször fordítsa KI állásba a programkapcsolót, majd állítsa be újra a programot (bekapcsolt gyermekzár esetén nincs rá lehetõség).

A program elindítása után a program közvetlen módon már nem változtatható meg. Ha a programkapcsoló gombbal vagy (a hangjelzés gombjának kivételével) valamelyik kiegészítõ funkció gombjával mégis megpróbálja megváltoztatni a programot, az INDÍT/SZÜNET gomb és az Err jel villogni kezd. A programot ez azonban nem befolyásolja.

Ruha utántöltése vagy idõ elõtti

kivétele

1. Nyissa ki a betöltõajtót.

Figyelem! A ruha és a dob forró lehet. Égésveszély!

2. Ruhák utántöltése vagy kivétele.

3. Nyomja be jól az ajtót. A zárnak hallhatóan kattannia kell.

4. A program folytatásához nyomja meg az INDÍT /SZÜNET gombot.

http://www.markabolt.hu

Page 22: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

22 electrolux a vasalást támogató program (iron aidtm) elindítása

A vasalást támogató program

vége / a mosnivaló kivétele

Miután a vasalást támogató program véget ért, a kijelzõn 0.00 és a

GYÛRÕDÉSGÁTLÓ felirat látható. Ha be volt kapcsolva a BUZZER (hangjelzés), bizonyos idõközönként megszólal egy jelzõhang.

A szárítást automatikusan kb. 90 perces, rövid gõzölési szakaszokat is tartalmazó gyûrõdésgátló szakasz követi.

A gyûrõdésgátló szakaszban a dob forog. A ruha így laza marad, és nem gyûrõdik össze. A gyûrõdésgátló szakasz alatt a vasalást támogató program gõzölési szakaszának kivételével bármikor ki lehet venni a készülékbõl (figyelje az animációt a kijelzõn!). A lehetõ leghamarabb vegye ki a ruhákat.

1. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.

2. A ruha kivétele elõtt – lehetõleg benedvesített kézzel – távolítsa el a bolyhokat a mikroszûrõrõl (lásd “Tisztítás, karbantartás” c. fejezet).

3. Egyesével vegye ki a ruhákat.

A ruhadarabokat a vasalást támogató program eredményének megõrzésére a gyûrõdésgátló szakasz alatt egyesével vegye ki a készülékbõl és közvetlenül utána akassza vállfára száradni (anyagtól és a választott gõzölési fokozattól függõen legalább 5-15 perc). Gombolja be a gombokat, és húzza formára a ruhát, különösen a csomóknál és varratoknál.

4. Fordítsa a programkapcsolót KI állásba.

Fontos! Minden egyes szárítás után– tisztítsa ki a mikroszûrõt és a

finomszûrõt,– ürítse ki a kondenzvíztartályt(lásd “Tisztítás, karbantartás” c. fejezet).

5. Zárja be az ajtót.

http://www.markabolt.hu

Page 23: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

szárítás electrolux 23

Szárítás

A programok áttekintése – szárítás

Programokm

ax. tö

ltetm

enny

iség

(súl

y sz

áraz

on)

Kiegészítõ-funkciók

Alkalmazás/tulajdonságokÁpolásijelek

BU

ZZER

(h

angje

lzés

)

DELI

CA

TE

(kím

élõ)

DR

YN

ESS

(szá

razs

ági f

ok)

PA

MU

T

EXTRASZÁRAZ6kg • • • Vastag vagy több rétegû textília – pl.

frottír, fürdõköpeny – szárításához.m n

SZEKRÉNY SZÁRAZ

6kg • • •Egyenletesen vastag textília – pl. frottír, trikó, frottírtörülközõ – szárításához.

m n

VASALHATÓAN SZÁRAZ

6kg • • •Vékony textíliák – pl. trikó, pamuting – szárításához, amelyeket még vasalni kell.

m n

KEVER

T SZÖ

VET

EXTRASZÁRAZ3kg • • •

Vastag vagy több rétegû textília – pl. pulóver, ágynemû, abrosz – szárításához.

m l1) n

SZEKRÉNY SZÁRAZ

3kg • • •Vékony textíliák – pl. könnyen kezelhetõ ing, abrosz, babaruha, zokni, fûzõ – szárításához.

m l1)

n

VASALHATÓAN SZÁRAZ

3kg • • •Vékony textíliák – pl. trikó, pamuting – szárításához, amelyeket még vasalni kell.

m l1)

n

IDÕ 1 kg • • AUTO

Egyes ruhadarabok vagy kis (1kg

alatti) mennyiségek utánszárításához. A program idõtartama 10 perc és 3 óra között 10 perces fokozatokban állítható be.

m ln

SPEC

IAL

SELYEM 1kg • AUTO • Selyem kímélõ szárítására szolgáló különleges program.

GYAPJÚ 1kg • AUTO •

Gyapjúruhák alacsony mechanikai

igénybe vétellel történõ szárítására

szolgáló különleges program. (Vegye

figyelembe “A ruhák szétválogatása

és elõkészítése” c. fejezetben

leírtakat!) Ajánlás: Szárítás után

azonnal vegye ki a ruhát a

szárítógépbõl, mert a programot nem

követi gyûrõdésgátló program.

1) Nyomja meg a KÍMÉLÕ (DELICATE) gombot!

http://www.markabolt.hu

Page 24: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

24 electrolux a programok áttekintése – szárítás

Program kiválasztása

A programkapcsolóval állítsa be a kívánt szárítóprogramot. A kijelzõn a beállított program várható idõtartama jelenik meg (percben kifejezve).

Kiegészítõ funkció választása

Amennyiben valamilyen idõzítési funkciót választott, az alábbi kiegészítõ funkciók közül választhat: DRYNESS, DELICATE, BUZZER és TIME. A rendelkezésre álló funkciók jelei a kiválasztott programtól függõen megjelennek a kijelzõn.

DRYNESS (szárazsági fok)

Ha a mosnivaló a normál szárítóprogram után még túl nedves, a mosnivaló szárazsági foka a DRYNESS (szárazsági fok) kiegészítõ funkcióval növelhetõ. Ha a MIN állásból a MAX állásba kapcsol, a ruha szárazabb lesz.

1. Nyomja meg a DRYNESS gombot annyiszor, amíg kívánt szárazsági fok(MIN, MED vagy MAX) meg nem jelenik a kijelzõn. Ha másik programot állított be, a kijelzõn az AUTO jel villog.

http://www.markabolt.hu

Page 25: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

a programok áttekintése – szárítás electrolux 25

Ha a GYAPJÚ, ill. SELYEM program végén gyapjú vagy selyem ruha túl nedves, amikor kiveszi a készülékbõl, a megfelelõ program újbóli elindításával és a szárazsági fok (DRYNESS) kiegészítõ funkció bekapcsolásával, valamint megfelelõ szárazsági fok MIN, MED vagy MAX) beállításával utánszáríthatja. Ha viszonylag száraz ruhával indítja a szárítást, a készülék egy idõ elteltével módosítja a programból hátralévõ idõt.

Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy a DRYNESS (szárazsági fok) kiegészítõ funkció bekapcsolásával ne szárítsa túl, a gyapjú-, ill. selyemruhákat.

DELICATE (kímélõ)

A l jelet viselõ, érzékeny szövet, valamint hõérzékeny textília (pl. akril, viszkóz) különösen kímélõ szárítására. A szárítógép csökkentett fûtõteljesítménnyel futtatja a programot.

A KÍMÉLÕ gombot csak legfeljebb 3kg töltet esetén érdemes megnyomni.

1. Nyomja meg a KÍMÉLÕ gombot. A kijelzõn megjelenik a “DELICATE” felirat.

http://www.markabolt.hu

Page 26: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

26 electrolux a programok áttekintése – szárítás

BUZZER (hangjelzés)

A BUZZER (hangjelzés) funkció gyári beállításként be van kapcsolva: A szárítási program után bizonyos idõközönként jelzõhang hallható.Ezenkívül minden gombnyomást és a programkapcsolóval végrehajtott minden programmódosítást hangjelzés kísér. A funkció a gomb megnyomásával kapcsolható be ill. ki. Ha a funkció be van kapcsolva, a kijelzõn a BUZZER (hangjelzés) látható.

TIME (idõzítés)

A program idejének kiválasztására a TIME program beállítása után. A

program idõtartama 10 perc és 3 óra között 10 perces fokozatokban állítható be.

1. Fordítsa a programkapcsolót TIME állásba. A kijelzõn megjelenik a 0.10 (a LEHÛTÉS programnak felel meg).

2. Nyomja meg a TIME gombot annyiszor, amíg kívánt programidõ (pl. 20 perc esetén 00.20) meg nem jelenik a kijelzõn.

Ha nem ad meg idõtartamot, a készülék automatikusan 10 percig futtatja a programot.

A késõbbi indítás és a gyermekzár beállításával kapcsolatban lásd a “Vasalástámogatás, késõbbi indítás”, illetve “Gyermekzár beállítása” c. fejezetek.

http://www.markabolt.hu

Page 27: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

a szárítóprogram elindítása electrolux 27

A szárítóprogram elindítása

Nyomja meg az INDÍT/SZÜNET gombot. Elindul a program.A programlefolyás kijelzõ a szárítás elõrehaladtát jelzi. A kijelzõn egymás után kigyullad a SZÁRÍTÁS és a

LEHÛTÉS jele, a szárazságifok-jelzõn látható cseppek száma a szárítás elõrehaladtával folyamatosan csökken.

Program módosítása

Ha tévedésbõl rossz programot indított el, és le akarja állítani, elõször fordítsa KI állásba a programkapcsolót, majd állítsa be újra a programot (bekapcsolt gyermekzár esetén nincs rá lehetõség).

A program elindítása után a program közvetlen módon már nem változtatható meg. Ha a programkapcsoló gombbal vagy (a hangjelzés gombjának kivételével) valamelyik kiegészítõ funkció gombjával mégis megpróbálja megváltoztatni a programot, az INDÍT/SZÜNET gomb és az Err jel villogni kezd. A programot ez azonban nem befolyásolja.

Ruha utántöltése vagy idõ elõtti

kivétele

1. Nyissa ki a betöltõajtót.

Figyelem! A ruha és a dob forró lehet. Égésveszély!

2. Vegyen ki vagy tegyen be ruhát.

3. Nyomja be jól az ajtót. A zárnak hallhatóan kattannia kell.

4. A szárítás folytatásához nyomja meg az INDÍT/SZÜNET gombot.

A szárítás vége / mosnivaló

kivétele

Miután véget ért a szárítóprogram, a GYÛRÕDÉSGÁTLÓ felirat jelenik

meg a kijelzõn. Ha a BUZZER (hangjelzés) be van kapcsolva, bizonyos idõközönként megszólal egy jelzõhang.

A szárítást automatikusan kb. 30 perces gyûrõdésgátló szakasz követi.

A gyûrõdésgátló szakaszban a dob szakaszosan forog. A ruha így laza marad, és nem gyûrõdik össze. A gyûrõdésgátló szakaszban bármikor kiveheti a ruhákat. (Legkésõbb a gyûrõdésgátló szakasz vége felé vegye ki a ruhát, hogy ne gyûrõdjön össze.)

1. Nyissa ki a betöltõajtót.

2. A ruha kivétele elõtt – lehetõleg benedvesített kézzel – távolítsa el a bolyhokat a mikroszûrõrõl (lásd “Tisztítás, karbantartás” c. fejezet).

3. Vegye ki a ruhákat.

4. Fordítsa a programkapcsolót KI állásba.

Fontos! Minden egyes szárítás után– tisztítsa ki a mikroszûrõt és a

finomszûrõt,– ürítse ki a kondenzvíztartályt(lásd “Tisztítás, karbantartás” c. fejezet).

5. Zárja be az ajtót.

http://www.markabolt.hu

Page 28: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

28 electrolux tisztítás, karbantartás

Tisztítás, karbantartás

A bolyhszûrõ tisztítása

A szárítógép csak akkor üzemel kifogástalanul, ha minden szárítás vagy vasalást támogató program után kitisztítja az ajtóban és a dob elõtt lévõ bolyhszûrõt.

Figyelem! Bolyhszûrõ nélkül vagy sérült bolyhszûrõvel soha ne használja a szárítógépet!

1. A betöltõajtó kinyitása

2. A betöltõajtó alsó részénél található bolyhszûrõt benedvesített kézzel tisztítsa ki.

3. A fülénél fogva vegye ki a bolyhszûrõt.

4. Távolítsa el a fonaldarabokat a szitából (a legjobb nedves kézzel).

5. Tegye vissza a fonalszitát.

http://www.markabolt.hu

Page 29: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

tisztítás, karbantartás electrolux 29

A szita környékének tisztítása

A szûrõ környékét nem kell minden egyes szárítás után kitisztítani, de rendszeresen ellenõrizze, és adott esetben tisztítsa meg a bolyhoktól.

A szûrõ környékének tisztításához a következõket kell tenni:

1. vegye ki a bolyhszûrõt (lásd “A bolyhszûrõk tisztítása” c. fejezet).

2. Távolítsa el a fonaldarabokat a szita környékének egészérõl – porszívóval a legjobb.

3. Tegye vissza a fonalszitát.

Az ajtó tömítésének tisztítása

Egy nedves kendõvel rögtön a szárítás vagy vasalást támogató program után törölje le az ajtó tömítését.

http://www.markabolt.hu

Page 30: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

30 electrolux tisztítás, karbantartás

A kondenzvíztartály kiürítése

Minden szárítás után ürítse ki a kondenzvíztartályt!

Ha a kondenzvíztartály tele van, a program menet közben automatikusan leáll, és kigyullad a TARTÁLY jel. A program folytatásához elõször ki kell üríteni a kondenzvíztartályt.

Figyelem! A kondenzvíz nem ivóvíz és élelmiszerekben sem használható fel.

1. Húzza ki egészen a kondenzvíztartályt tartalmazó fiókot (1), és ütközésig húzza fel a kondenzvíztartály kivezetõcsonkját (2).

2. A kondenzvizet öntse ki a mosdókagylóba vagy valamilyen hasonló helyre.

3. Tolja be a kivezetõcsonkot, és tegye vissza a kondenzvíztartályt.

Amennyiben a program a teli kondenzvíztartályt miatt félbeszakadt:a szárítás folytatásához nyomja meg az INDÍT/SZÜNET gombot.

A kondenzvíztartályt térfogata kb. 4 liter, amely 6kg, percenként 1000 fordulattal centrifugázott ruhához elegendõ.

http://www.markabolt.hu

Page 31: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

tisztítás, karbantartás electrolux 31

4. A kondenzvíz ugyanúgy felhasználható, mint a desztillált víz, például gõzölõs vasaláshoz és vasalást támogató programhoz. Elõtte azonban szûrje át a kondenzvizet, hogy eltávolítsa a benne lévõ üledéket és apróbb bolyhokat.

A szûréshez használja a csomagolásban található kannát:

a tartályból közvetlenül a kanna felsõ részén lévõ szûrõn keresztül öntse a vizet.

A víztartály feltöltése

A vasalást támogató program elsõ használata elõtt fel kell tölteni a víztartályt. Erre a csomagban található desztillált vizet használja, amennyiben a korábbi szárításokból még nincs kondenzvíz (vö. “Tisztítás, karbantartás, A kondenzvíz-tartály kiürítése” c. fejezetek).

Amennyiben vasalást támogató program kiválasztása után a kijelzõn ég a

víztartály jele, a víztartályt fel kell tölteni desztillált vízzel, különben nem indítható el a vasalást támogató program.

Figyelem! Csak desztillált vagy teljesen sómentesített vizet töltsön a víztartályba. Ne használjon vezetékes vizet, sem adalékot! A készülék kondenzvíztartályában lévõ víz szintén felhasználható, ha elõtte megszûrte.

1. Húzza ki a kondenzvíztartály-fiókot (1), majd húzza elõre a víztartály betöltõcsonkját (2).

http://www.markabolt.hu

Page 32: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

32 electrolux tisztítás, karbantartás

2. A csomagolásban található kannával töltsön desztillált vizet a tartályba a MAX jelig.

3. Tolja be újra a betöltõcsonkot és a kondenzvíztartály fiókját.

A tartály ûrtartalma kb. 1,3 liter. Ez a kiválasztott gõzmennyiségtõl, programtól és a gyûrõdésgátlás alatti gõzölési szakasztoktól függõen 4-10 vasalást támogató és gõzölést is tartalmazó programhoz elegendõ.

A vízszint a kémlelõablakon bármikor könnyedén ellenõrizhetõ. A maximális szintet a MAX vonal jelzi.

A tartály túltöltését túlfolyásgátló akadályozza meg.

Amennyiben a tartályban lévõ mennyiség a program elindításakor kevesebb 500 ml-nél, a kijlezõn kigyullad a víztartály jele. (Ennyi a legintenzívebb gõzölést tartalmazó vasalást támogató program maximális vízigénye, ideértve a gyûrõdésgátló szakaszt is). Így kizárható, hogy a vasalást támogató program üres víztartály miatt félbeszakad.

http://www.markabolt.hu

Page 33: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

tisztítás, karbantartás electrolux 33

A víztartály kiürítése hosszabb üzemszünet esetén

Ha három hétnél hosszabb ideig nem használ vasalást támogató programot, ürítse ki a tartályt, majd szükség esetén töltse fel újra friss desztillált vízzel.

1. Nyissa ki a hõcserélõ elõtti lábazati ajtót (lásd “A hõcserélõ tisztítása” c. fejezet), és tegye a felfogótálcát a készülék elé.

2. Húzza elõre a hõcserélõ alatti kiürítõtömlõt (1).

3. Húzza ki a tömlõ végébõl a záródugót (2), és folyassa a vizet a felfogótálcába.

4. Utána zárja le ismét és tolja vissza a tömlõt.

5. Zárja be a lábazati ajtót.

http://www.markabolt.hu

Page 34: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

34 electrolux tisztítás, karbantartás

A hõcserélõ tisztítása

Amennyiben a HÕCSERÉLÕ jelzés ég, meg kell tisztítani a hõcserélõt.

Figyelem! Ha a hõcserélõ tele van bolyhokkal, elromolhat a készülék. Ezenkívül nõ az energiafogyasztás.

1. Nyissa ki a betöltõajtót.

2. A lábazati ajtó kinyitása: Nyomja be a lábazati ajtó felsõ oldalán lévõ kioldógombot, és balra nyissa ki a lábazati ajtót.

3. Az ajtó belsõ oldalát és a hõcserélõ elõterét tisztítsa meg a szálfoszlányoktól. Egy nedves kendõvel törölje le az ajtó tömítését.

4. Fordítsa befelé mindkét biztosítócsavart.

5. A fülénél fogva húzza ki a hõcserélõt a készülék aljából, és tartsa vízszintesen, hogy ne folyjon ki a maradék víz.

6. Kiürítéshez tartsa a mosdókagyló fölött függõlegesen a hõcserélõt.

http://www.markabolt.hu

Page 35: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

tisztítás, karbantartás electrolux 35

Figyelem! A tisztításhoz ne használjon hegyes tárgyat. Megsérülhet a hõcserélõ tömítettsége.

7. Tisztítsa meg a hõcserélõt. A legjobb, ha egy kézmosó kefével átkeféli, vagy ha zuhany alatt erõs vízsugárral átöblíti.

8. Tegye vissza, majd zárja le a hõcserélõt (fordítsa mindkét biztosítókorongot kattanásig kifelé).

9. Zárja be a lábazati ajtót.

Amíg a HÕCSERÉLÕ jele világít, a készülék nem mûködik.

Figyelem! Soha ne használja hõcserélõ nélkül a készüléket.

A dob tisztítása

Figyelem! A dob tisztításához ne használjon súrolószert vagy acélgyapotot.

A ruhaápolószerek vagy a vízben lévõ mész alig látható réteggel vonhatja be a dobot. A szárítógép ekkor már nem ismeri fel megbízhatóan a ruha szárazsági fokát. Amikor kiveszi a készülékbõl, a ruha nedvesebb, mint amilyenre Ön számít.

Egy háztartásban használatos tisztítószerrel (pl. ecetes tisztítószer) megnedvesített kendõvel törölje ki a dobot.

A kezelõtábla és a ház tisztítása

Figyelem! Ne használjon bútorápolószert vagy agresszív tisztítószert a mosógép tisztítására.

Nedves kendõvel törölje le a kezelõtáblát és a kezelõszerveket.

A belsõ világítás lámpájának

cseréje

Figyelem! A belsõ világítás lámpáját csak a vevõszolgálat cserélheti ki.

http://www.markabolt.hu

Page 36: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

36 electrolux mit tegyünk, ha ...?

Mit tegyünk, ha ...?

Kisebb hibák elhárítása

Ha használat közben az (E hibakód és szám vagy betû) jelenik meg a több funkciós kijelzõn: kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket. Állítsa be újra a programot. Nyomja meg az INDÍT/SZÜNET gombot.

Amennyiben a hiba újra megjelenik, forduljon a vevõszolgálathoz, és közölje a hibakódot.

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem mûködik.

A hálózati dugó nincs bedugva, vagy a biztosíték nincs rendben.

Dugja be a hálózati dugót. Ellenõrizze a biztosítéktáblán lévõ biztosítékot.

A betöltõajtó nyitva van. Zárja be az ajtót.

Megnyomta az INDÍT/SZÜNET gombot?

Nyomja meg ismét az INDÍT/SZÜNET gombot.

A dob világítása nem mûködik.

A programkapcsoló KI állásban van.

Fordítsa a programkapcsolót egy tetszõleges programra.

Kiégett az izzó.Cserélje ki az izzót (lásd a következõ fejezetben).

Nem indul a vasalást támogató program (iron aid).

A víztartály üres. Töltse fel a víztartályt.

A textíliák a vasalást támogató program használata után még nem elég simák.

Rossz programot választott (pl. MÛSZÁLAS-t a PAMUT

helyett).

Vegye figyelembe a textília összetételét.

Túl alacsony a beállított gõzölési fokozat.

Állítson be magasabb gõzölési fokozatot.

Túl sok vagy túl sokféle ruhadarabot tett a készülékbe.

Tegyen kevesebb, illetve azonos fajtájú ruhát a készülékbe.

Csak a gyûrõdésgátló szakasz után vegye ki a ruhát.

A gyûrõdésgátló szakasz elindulása után a lehetõ leghamarabb gyorsan és egyenként vegye ki a ruhákat.

Nem akasztotta vállfára a ruhát és/vagy nem húzkodta formára.

Akassza vállfára, gombolja be és húzkodja formára.

A több rétegû ruha hajlamos a forma elváltoztatására.

A több rétegû ruhákat utólagos vasalással hozhatja formára.

A vasalást támogató program bekapcsolása után a ruhadarabokon nincs több rakás.

A vasalást támogató program kisimítja a ruhákat.

A vasalást támogató program használata után a rakást újra bele kell vasalni a ruhadarabba.

http://www.markabolt.hu

Page 37: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

mit tegyünk, ha ...? electrolux 37

A szárítás eredménye nem kielégítõ.

Rossz programot választott.A következõ szárításkor válasszon másik programot (lásd “A programok áttekintése” c. fejezet).

A bolyhszûrõ el van dugulva. Tisztítsa meg a bolyhszûrõt.

A hõcserélõ tele van bolyhokkal. Tisztítsa meg a hõcserélõt.

Rossz a töltetmennyiség.Tartsa be az ajánlott töltetmennyiséget.

El van takarva a lábazati levegõnyílás.

Tegye szabaddá a lábazati levegõnyílást.

Lerakódás van a dob belsején vagy a dob bordázatán.

Tisztítsa meg a dob belsõ felületét vagy bordázatát.

A módosítást a DRYNESS kiegészítõ funkcióval állíthatja be (lásd “Szárítás, opciók beállítása” c. fejezet).

Ha megnyomja valamelyik gombot, a multifunkciós kijelzõn a Err üzenet jelenik meg.

Ruhavédelem. A kiegészítõ funkció a program elindítása után már nem kapcsolható be.

Fordítsa a programkapcsolót KI állásba. Állítsa be újra a programot.

A szárítás nem sokkal a program elindítása után véget ér. Ég a

GYÛRÕDÉSGÁTLÓ jel.

A kiválasztott programhoz képest túl kevés vagy túl száraz ruhát tett be.

Válassza a meghatározott idejû szárítóprogramot vagy egy magasabb szárítási fokozatot (pl.

EXTRA SZÁRAZ helyett SZEKRÉNYSZÁRAZ).

A program leáll, ég a TARTÁLY jele.

Tele van a kondenzvíz-tartály.

Ürítse ki a kondenzvíztartályt, majd az INDÍT/SZÜNET gomb megnyomásával indítsa el a programot.

A programidõ ugrásszerûen változik, vagy hosszabb idõn át változatlan marad.

A szárítógép a ruha fajtájától, mennyiségétõl és nedvességétõl függõen automatikusan korrigálja a hátralévõ szárítási idõt.

Automatikus folyamat, a készüléknek semmi baja.

Probléma Lehetséges ok Megoldás

http://www.markabolt.hu

Page 38: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

38 electrolux mit tegyünk, ha ...?

Szokatlanul sokáig tart a szárítás.Figyelem! A szárítás legfeljebb 5 óra elteltével automatikusan véget ér (lásd “Szárítás vége”).

A bolyhszûrõ el van dugulva. Tisztítsa meg a bolyhszûrõt.

A hõcserélõ tele van bolyhokkal. Tisztítsa meg a hõcserélõt.

Megnyomta a KÍMÉLÕ (DELICATE) gombot és a ruhatöltet túl nagy.

A KÍMÉLÕ (DELICATE) gombot csak legfeljebb 3kg töltet esetén érdemes megnyomni.

Túl nagy a ruhatöltet. Csökkentse a töltet mennyiségét.

Nincs eléggé víztelenítve a ruha.Elõtte víztelenítse megfelelõen a ruhákat.

Színváltozás A szín tartóssága.Vizsgálja meg a ruhadarabok színtartását. Egyszerre csak hasonló színû textíliákat mosson.

Probléma Lehetséges ok Megoldás

http://www.markabolt.hu

Page 39: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

mûszaki adatok electrolux 39

Mûszaki adatok

5A készülék az alábbi európai uniós

irányelveknek felel meg:

– az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirõl és az azoknak való megfelelõség értékelésérõl szóló 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet a 73/23/EEC kisfeszültségi irányelv alapján,

– az elektromágneses összeférhet oségrol szóló 31/1999.(VI.11.) GM-

KHVM együttes rendelet a 89/336/EEC EMC irányelv alapján,

– az egységes megfelelõségi jelölés használatáról szóló 208/1999.(XII.26.) Korm. rendelet a 93/68/EEC CE jelölésre vonatkozó irányelv alapján.

Fogyasztási értékek

A fogyasztási értékeket átlagos körülményeket feltételezve sztámítottuk ki. Az értékek háztartási használat során ezektõl eltérhetnek.

Magasság × szélesség × mélység 85 × 60 × 60 cm

Mélység nyitott ajtóval 109 cm

állítható magasság 1,5 cm

Súly üresen kb. 40kg

Töltetmennyiség (programtól függ)1) max. 6kg

IEC1121 s.e. szerinti energiafogyasztás(6kg pamut, 1000 fordulat/perc centrifugázással elõvíztelenítve,PAMUT SZEKRÉNYSZÁRAZ program

3,7 kWh

Felhasználási terület háztartás

Megengedett környezeti hõmérséklet + 5–35°C

1) A némely országban ettõl eltérõ töltetadatokat a különbözõ mérési módszerek okozzák.

ProgramTöltet

(kg)

Energiafogyasztás

(kWh)

PAMUT SZEKRÉNYSZÁRAZ1) 6 3,7

PAMUT VASALHATÓAN SZÁRAZ 1) 6 3,0

KEVERT SZÖVET SZEKRÉNYSZÁRAZ 2) 3 1,4

1) 1000 fordulat/percen kicentrifugálva2) 1200 fordulat/percen kicentrifugálva

http://www.markabolt.hu

Page 40: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

40 electrolux biztonsági tudnivalók – beszerelés

Biztonsági tudnivalók – beszerelés

• Figyelem! A készülék csak egyenesen állva szállítható.

• Üzembe helyezés elõtt távolítsa el az összes szállítási merevítõt! Ellenkezõ esetben megsérülhet a készülék.

• A készüléket tilos beépíteni.

• Üzembe helyezés elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék típustábláján feltüntetett hálózati feszültség és áramfajta megegyezzen a felállítás helyén lévõ feszültséggel és áramfajtával. A szükséges villamos biztosítás szintén a típustáblán található.

• A csatlakozódugót mindig az elõírásoknak megfelelõ dugaljba dugja.A fenti biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredõ kárért vagy sérülésért a gyártó semmiféle felelõsséget nem vállal.

• Közvetlen bekötés esetén: a közvetlen bekötést csak arra felhatalmazott villanyszerelõ szakember végezheti.

• Ne állítsa fel a készüléket fagyveszélyes helyiségben!

• Ne állítsa fel a készüléket

– zárható ajtó mögött,– tolóajtó mögött,– olyan ajtó mögött, amelynek

zsanérja szemben van a készülék zsanérjával.

• A készülék ajtajának nyitását nem akadályozhatja beltéri ajtó vagy más készülékek ajtaja.

• Ne állítsa fel a készüléket bolyhos szõnyegpadlós helyiségben. Ez gátolhatja a levegõnyílásoknál a levegõ szabad keringését!

• Ügyeljen arra, hogy a készülék ne álljon a hálózati kábelen.

• Ügyeljen a vízszintes felállításra.

http://www.markabolt.hu

Page 41: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

a szállítási merevítõk eltávolítása electrolux 41

A szállítási merevítõk eltávolítása

Figyelem! Üzembe helyezés elõtt távolítsa el az összes szállítási merevítõt!

1. Nyissa ki a betöltõajtót.

2. Húzza le a dob felsõ oldalán lévõ ragasztócsíkot.

3. Húzza ki a készülékbõl a tömlõt és a polisztirol bélést.

Villamos csatlakozás

A hálózati feszültséggel, áramtípussal és a szükséges biztosítékkal kapcsolatos adatok az adattáblán találhatók. Az adattábla a betöltõajtónál található (lásd “A készülék leírása” c. fejezet).

Figyelem!

A dugónak a készülék felállítása után is hozzáférhetõnek kell lennie.

http://www.markabolt.hu

Page 42: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

42 electrolux különleges tartozékok

A készülék elhelyezése

A gép négy lába elõre be van állítva. A nagyobb egyenetlenségeket a gép négy lábának egyedi beállításával ki lehet küszöbölni. Ehhez emelje meg kissé a készüléket, és csavarja ki/be az állítható lábakat.

Figyelem! A talaj egyenetlenségeit a gép lábainak állításával szüntesse meg, ne úgy, hogy fadarabot, kartont vagy hasonlót rak alá.

Az ajtónyitás irányának

megváltoztatása

A ruhák be- és kirakodásának egyszerûbbé tétele érdekében a készülék ajtajának nyitásiránya megváltoztatható. Az ajtó nyitásiránya nem változtatható meg, ha a készülék ajtaja azzal egy vele szemben lévõ ajtó nyitásirányába beleesik.

Figyelem! Az ajtónyitás irányát csak szakember változtathatja meg. Szükség esetén forduljon vevõszolgálatunkhoz.

Különleges tartozékok

Az alkatrészszolgálaton keresztül vagy a szaküzletben az alábbi különleges tartozékok szerezhetõk be:

Köztes elem mosó–szárító toronyhoz

E készlet segítségével a szárítógépbõl és egy Electrolux automata mosógépbõl (60cm széles, elöltöltõs) helytakarékos mosó–szárító torony építhetõ. Az automata mosógép van alul, a szárítógép felül.

Két kivitelben kapható:

Figyelmesen olvassa el a készlethez mellékelt útmutatót.

– tárolólap nélkül 916 019 102– kihúzható tárolólappal 916 019 103

http://www.markabolt.hu

Page 43: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

szerviz electrolux 43

Szerviz

Mûszaki hiba esetén elõször ellenõrizze, hogy a használati utasítás segítségével (“Mit tegyünk, ha ...?” c. fejezet) saját maga is el tudja hárítani a hibát vagy nem.

Ha saját maga nem tudja elhárítani a hibát, forduljon vevõszolgálatunkhoz vagy szervizpartnerünkhöz.

Ahhoz, hogy gyorsan segíthessünk, a következõ adatokra van szükségünk:

– Modell– Termékszám (PNC)– Sorozatszám (S-szám)

(A számok az adattáblán találhatók.)– A hiba típusa– A készülék kijelzõjén esetleg

megjelenõ hibaüzenet

Azt ajánljuk, írja be ide a készülék azonosítószámait, hogy kéznél legyenek, ha kell:

Modell: .....................................................

PNC: .....................................................

S-szám: .....................................................

http://www.markabolt.hu

Page 44: használati útmutató návod k použití1200 ford./perc). Csak olyan gyapjútextíliát szárítson együtt, amelyek anyagukban, színükben és súlyukban hasonlók vagy azonosak

www.electrolux.com

www.electrolux.cz

www.electrolux.hu

125 985 540-01-030806-01 http://www.markabolt.hu